Group Blog
กรกฏาคม 2557

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนออนทัวร์ - โบสถ์คริสต์สวยๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อยุธยา - วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา, อยุธยา Thailand
พิกัด GPS : 14° 20' 15.71" N 100° 33' 0.65" E


**** บล็อกนี้ผู้เขียนเขียนขึ้นจากข้อมูลที่หาจากอินเตอร์เนท ผู้เขียนมิได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดยังมีความสับสนในเรื่องลำดับเวลาเกี่ยวกับวัดนักบุญยอแซฟ ผู้เขียนจึงอ้างอิงกับข้อมูลที่ตรงกันส่วนใหญ่ในอินเตอร์เนทครับ ********วันที่ไปทางวัดไม่ได้เปิดโบสถ์ให้เข้าชมภายในครับ เลยได้แต่รูปถ่ายด้านนอกมาเท่านั้น****


โบสถ์คริตส์สีเหลืองสด รูปร่างสวยงามในสไตล์โรมันผสมยุโรปมีหอระฆังสูงอยู่ด้านหน้า ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้าม เยื้องๆกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญต่อคริสตศาสนิกชนชาวจังหวัดอยุธยาและใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกที่ได้สร้างขึ้นบนแผ่นดินไทยโดย พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลาม็อต หนึ่งในเจ็ดประมุขมิสซังที่พระสันตะปาปาแห่งกรุงวาติกันทรงแต่งตั้งให้มาเผยแผ่ศาสนาในประเทศต่างๆ ทางตะวันออกไกลถึงโบสถ์หลังปัจจุบันจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ความเป็นมาของสถานที่ย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2208 เลยทีเดียว photo DSC07868_zpsbd2aea19.jpg

 photo DSC07867_zps439da060.jpg

 photo DSC07901_zpsa58fda4e.jpg
วัดนักบุญยอแซฟ ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 11 ตำบลสำเภาล่ม อยู่ทางตอนใต้นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลาม็อต และพระสงฆ์อีก 2 รูป ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2208 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้ขอพระบรมราชานุญาติเพื่อสร้างวัดและโรงเรียนสอนศาสนา สมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงพระราชทานที่ดินและวัสดุสำหรับสร้างวัดและโรงเรียนสอนศาสนา จึงได้มีการก่อสร้างวัด โรงเรียนสอนศาสนา และสามเณราลัยและบ้านพักพระสงฆ์เป็นแบบชั่วคราว รวมเรียกว่า ค่ายนักบุญยอแซฟ photo DSC07872_zps240f26b8.jpg

 photo DSC07876_zpsd6e1a747.jpg

 photo DSC07877_zps70205fa8.jpg
ในปี 2212 ได้สร้างโรงพยาบาลหลังเล็กๆ โดยมีคุณพ่อลาโนเป็นแพทย์ ซึ่งต่อมาในปี 2216 คุณพ่อลาโนได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชประมุขมิสซังสยาม และได้ก่อสร้างวัดใหม่เป็นอิฐอย่างถาวร และให้ชื่อว่า วัดนักบุญยอแซฟ photo DSC07878_zps9d9a6731.jpg

 photo DSC07879_zps43d4b71d.jpg

 photo DSC07880_zpsffefad86.jpg

 photo DSC07881_zps189e7e85.jpg

 photo DSC07882_zpsb4d268ed.jpgในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปี 2310 คนไทยได้อาศัยวัดนี้เป็นป้อมต่อสู้กับพม่าจนกระทั่งถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2310 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าเพียง 10 วัน พม่าได้ตีค่ายที่วัดนักบุญยอแซฟแตก ค่ายนักบุญยอแซฟและหมู่บ้านคริสตัง ถูกเผาทำลายทั้งหมด พม่าได้ปล้นสะดมทรัพย์สินไปจนหมดสิ้น กวาดต้อนพระสังฆราชบริโกต์และคณะไปพม่าด้วย บรรดาคริสตังที่มิได้ถูกฆ่าหรือนำไปเป็นเชลยหลบหนีกระจัด กระจายไป หลังเสียกรุงศรีอยุธยาวัดนี้จึงกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์ดูแล
 photo DSC07883_zpsbc7ca97a.jpg

 photo DSC07885_zpsc07f3d53.jpgต่อมาปี 2373 คุณพ่อปัลเลอกัวได้เดินทางมาอยุธยาพบว่าวัดนักบุญยอแซฟได้กลายเป็นวัดร้าง ท่านจึงได้ซื้อที่ดินบริเวณรอบๆ วัดเก่ากลับคืนมา และรวบรวมบรรดาคริสตังญวนที่กระจัดกระจายประมาณ 200 คนให้กลับมาอยู่ที่เดิมเป็นหมู่บ้านคริสตัง และในปี 2378 คุณพ่อปัลเลอกัวได้มอบหมายให้คุณพ่ออัลแบร์ตสร้างวัดขึ้นใหม่บนฐากรากของวัดนัก บุญยอแซฟหลังเดิม พร้อมทั้งจัดที่บรรจุศพของพระสังฆราชปีแอร์ ลอมแบรต์ เดอ ลาม็อต พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน และศพ(กระดูก)ของพระสังฆราชอีก 6 องค์ไว้ภายในวัดบริเวณด้านพระแท่นทั้งสองข้าง photo DSC07887_zps06197d15.jpg

 photo DSC07888_zpsb5d6a63b.jpg

 photo DSC07889_zpsb3366a27.jpg

 photo DSC07890_zpsb33aa2ba.jpgจนถึงปี 2394 คุณพ่ออัลแบร์ตได้สร้างโรงงานทำน้ำตาลขึ้นหลังหนึ่งเพื่อยกระดับการครองชีพให้แก่สัตบุรุษ จวบจนปี 2415 คุณพ่อแปร์โรซ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส จึงได้ตัดสินใจสร้างวัดใหม่บนซากวัดเก่า และซื้อที่ดินอีกหลายแปลงซึ่งเคยเป็นของมิสซังกลับคืนมา ขณะที่ขุดพื้นที่เพื่อสร้างรากฐานของวัดใหม่นี้เองก็ได้ขุดพบโครงกระดูกของมิชชันนารี 23 ท่านที่ถูกฝังไว้กว่า 1 ศตวรรษแล้วได้ย้ายไปบรรจุไว้ในอนุสรณ์สถานฯในสุสานของวัด ที่สุดวันที่ 19 มีนาคม 2434 จึงได้มีพิธีเสกวัดนักบุญยอแซฟหลังใหม่ และปีรุ่งขึ้นคุณพ่อแปร์โรซ์ได้เปิดโรงเรียนของวัดนักบุญยอแซฟให้การศึกษาแก่บุตรหลานคริสตัง โดยใช้อักษรโรมันมาผสมอ่านเป็นคำไทย หรือที่เรียกว่าภาษาวัด photo DSC07891_zpsad2287b0.jpg

 photo DSC07892_zpsc93aa6c2.jpg

 photo DSC07893_zpsddb02499.jpg

 photo DSC07894_zps7121e7d0.jpgวัดใหม่ที่สร้างขึ้นตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยรูปแบบของวัดเป็นแบบโรมัน ความสวยงามอยู่ที่ความสง่าของตัวโบสถ์ ความงามของกระจกสีเหนือช่องหน้าต่าง พระแท่นหินอ่อน ตลอดจนลวดลายต่างๆ เป็นอนุสรณ์และเป็นพยานยืนยันถึงการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ดังที่ได้จารึกไว้ที่ประตูกลางด้านในของโบสถ์ และเพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญยอแซฟ กระทั่ง พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้บริษัท มรดกโลก จำกัด บูรณะจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2547 มีคุณพ่อธีระ กิจบำรุง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน photo DSC07895_zps20e7c758.jpg

 photo DSC07896_zps31d31f8a.jpg

 photo DSC07897_zpsc3a4ea24.jpg

 photo DSC07898_zps261afbc7.jpg
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 3524 2589, 0 3532 1447

ขอขอบคุณท่านทั้งหลายสำหรับข้อมูลครับ
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา – ข่าวสด


โบสถ์เซนต์ยอเซฟ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


โบสถ์เซนต์ยอเซฟ – สถาบันอยุธยาศึกษา
Create Date : 30 กรกฎาคม 2557
Last Update : 30 กรกฎาคม 2557 9:50:56 น.
Counter : 4287 Pageviews.

7 comments
  
ตามมาเที่ยวคนแรกค่ะน้องบอล
สวย ๆ สีสันแปลกตาดีนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 30 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:06:16 น.
  
สวยมากๆค่ะ ได้ยินชื่อ ยอแซฟ นึกถึง รร. น้องซี แต่อยู่สามพรานค่ะ ^^
โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:34:14 น.
  
ดูอาหารกับทนายอ้วนมานานวันนี้ไปเที่ยวกับคุณทนายได้รู้ประวัติศาสตรด้วยขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ....
โดย: เด็กเมืองบี IP: 182.255.13.63 วันที่: 30 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:14:24 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 31 กรกฎาคม 2557 เวลา:3:11:28 น.
  
เคยได้ไปที่นี่ครั้งหนึ่งหละค่ะ

เสียดายเนาะไม่ได้เข้าไปอะค่ะ

โหวตให้นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 31 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:35:30 น.
  
สถาปัตยกรรมสวยงามมากครับ..
โดย: Kaxrus วันที่: 6 สิงหาคม 2557 เวลา:22:22:52 น.
  
เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำบล็อกแสตมป์ ได้เห็นโบสถ์นี้

เฮ้อ.. ตกสำรวจอีกแล้วค่ะพี่ ไปอยู่ไหนมาน้อ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 สิงหาคม 2559 เวลา:18:20:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]