Group Blog
สิงหาคม 2564

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยวอยุธยา - หอเหมมณเฑียรเทวราช และ กระโจมแตร พระราชวังบางปะอิน อยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยว : หอมณเฑียรเทวราช และ กระโจมแตร พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, อยุธยา Thailand
พิกัด GPS : 14° 13' 52.23" N 100° 34' 41.23" E

 
 


ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม  อยู่บ้านตลอดครับ  ออกไปหน้ารั้วบ้านยังไม่ค่อยออกไปเพราะก่อนเข้าประตูบ้านจะต้องพ่นแอลกอฮอร์ทั้งตัว  ถูเจลทีมือถึงข้อศอก  แล้วก็รีบเข้าไปล้างมือด้วยสบู่พร้อมกับร้องเพลง  “ช้าง  ช้าง  ช้าง”  2 รอบ  อิอิอิ
 
ช่วงนี้เลยเป็นการเคลียร์คลังรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปมา  (นาน)  แล้ว  แต่ยังไม่ได้เอามาโพสครับ 
 
บล็อก 
“ท่องเที่ยวไทย”  บล็อกที่แล้วเราบอกว่าจะไปเที่ยว  “พระราชวังบางปะอิน”  ซึ่งในบล็อกที่แล้วก็ได้เล่าถึงประวัติของพระราชวังบางปะอิน  และสถานที่สำคัญในพระราชวังบางปะอินไปแล้วนะครับ  ในบล็อก “ท่องเที่ยวไทย”   บล็อกต่อๆไปนี้เราจะไปเดินชมสถานที่สำคัญในพระราชวังบางปะอินกันแบบเต็มที่บล็อกละสถานที่เลยครับ
 
 
หอเหมมณเฑียรเทวราช  และ  กระโจมแตร  พระราชวังบางปะอิน  อยุธยา   
 


 
 

หอเหมมณเฑียรเทวราช   ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ  ริมสระใหญ่  ใต้ต้นโพธิ์  ไม่ไกลจากประตูพระราชวังนักครับ  ฝั่งตรงกันข้ามคือสภาคารราชประยูร


 
 

หอเหมมณเฑียรเทวราช   หรือที่บางคนเรียกกันว่า  "ศาลพระเจ้าปราสาททอง"  เป็นปรางค์ศิลาจำลองแบบจากปรางค์ขอม   ภายในประดิษฐานเทวรูปสมมุติแทนพระองค์พระเจ้าปราสาททอง   


 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้าง
หอเหมมณเฑียรเทวราชขึ้นประมาณปี  พ.ศ. 2415 – 2419  เพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระเจ้าปราสาททอง  อันเป็นปฐมกษตริย์ที่สร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก  
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้าง 
หอเหมมณเฑียรเทวราช  นี้ก่อนที่อื่นๆ  ทั้งนี้มีเหตุผลในการจัดตั้งตามหลักประเพณีนิยม  คือตั้งไว้เป็นศาลสักการะก่อนเข้าสู่ เขตพระราชฐานในลำดับถัดไป  (ทำนองว่าเป็นศาลพระภูมิของบ้านคนทั่วไป)  เมื่อหอนี้สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ก็อัญเชิญพระบรมรูปสมมุติแทนองค์สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มาประดิษฐานใน หอเหมมณเฑียรเทวราช  นี้อีกด้วย  เป็นการแสดงการคารวะต่ออดีตพระมหากษัตริย์ไทย
 
 
 
เมื่อปี  พ.ศ. 2423  เกิดเหตุการณ์เรือพระประเทียบของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ล่ม  เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สวรรคตพร้อมพระราชธิดาและพระหน่อในพระครรภ์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชวิตกว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  จะทรงได้รับอันตรายจึงทรงบนว่าถ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศปลอดภัยจากการเดินทางในครั้งนี้จะทรงสร้างศาลถวายใหม่  เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศทรงปลอดภัยจากการเดินทาง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างศาลขึ้นมาใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2432
 


 
 
ในสี่แผ่นดินมีการพูดถึงพระราชวังบางปะอินมากหน่อย  เพราะพลอยต้องตามเสด็จฯไปบางปะอินถึง  2  ครั้ง  มีตอนหนึ่งที่พลอยกับช้อยมาเสี่ยงเซียมซีที่ 
หอเหมมณเฑียรเทวราช  ด้วย
 
 “...ทั้งที่เนื้อความในเซียมซีนั้นจะอ่านอย่างไรก็ไม่มีวันเข้าใจ แต่ช้อยกลับเห็นเป็นเรื่องขบขัน เสี่ยงใบเดียวไม่พอต้องทอดครั้งละหลายๆใบ แล้วเอามาอวดคนโน้นคนนี้เป็นที่รื่นเริงไปทั่ว...”
 


 
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว และประชาชนในบริเวณอำเภอบางปะอิน และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาเข้าชมพระราชวังบางปะอินเข้าไปสักการบูชาเทวรูปพระเจ้าปราสาททองมิได้ขาดเดินต่อมาอีกนิด  ตรงสระใหญ่ที่เป็นเขตพระราชฐานชั้นกลาง  เราจะเห็นศาลาริมสระทรงยุโรป  นั่นคือ 
กระโจมแตร  ครับ  
กระโจมแตร  ตั้งอยู่ริมสระน้ำใหญ่ในพระราชวังบางปะอิน  ที่บริเวณสระน้ำนี้มีพระที่นั่งสำคัญถึง  2  องค์  คือ  พระที่นั่งวโรภาษพิมาน  และ  พระที่นั่งไอยสวรรค์ทิพย์อาสน์  สามารถมองเห็นพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ได้ชัดเจนในมุมกว้างๆได้จากกระโจมแตร  นอกจากนั้นยังสามารถมองเห็นสะพานฉนวน  และ  ประตูเทวราชครรไล  ซึ่งเป็นทางเชื่อมพระราชฐานชั้นนอกเข้ากับพระราชฐานชั้นในด้วยครับ
 
 กระโจมแตร  สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นกระโจมขนาดกลางแบบ Gazebo  มีรูปทรงแปดเหลี่ยม  สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของประเทศสเปนแบบแขกมัวร์  (Moorish)  
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อในยุโรปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  ทรงโปรดปรานศิลปวัฒนธรรมตะวันตก  จึงมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาพักกลางแจ้งที่โล่งโปรงเพื่อใช้เป็นที่สังสรรค์กัน  ยืนจิบชาโดยมีวงดนตรี  3 – 4  ชิ้น  บรรเลงขับกล่อมแขกผู้มีเกียรติอยู่ใกล้ๆตามแบบธรรมเนียมนิยมของพวกผู้ดีในยุโรป  จึงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างกระโจมทรง  Gazebo  ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างสูงในปลายศตวรรษที่ 19
 
ปัจจุบัน 
กระโจมแตร  เป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องถ่ายรูปทุกครั้งที่มาบางปะอินครับ
 Create Date : 23 สิงหาคม 2564
Last Update : 23 สิงหาคม 2564 11:39:35 น.
Counter : 1821 Pageviews.

11 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณตะลีกีปัส, คุณKavanich96, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณหอมกร, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36

  
ขอขอบคุณท่านเหล่านี้ที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีความรู้มากขึ้นครับ


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E
0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B
8%93%E0%B9%80%E0%B8%91%E0%B8%B5%E0%B8%A
2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E
0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E
0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B
8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B
2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E
0%B8%B4%E0%B8%99

//informationbangpainpalace.blogspot.com/2016/04/blog-
post_10.html

https://www.sanook.com/travel/536041/

https://www.facebook.com/Varietysiam/posts/697492133685
035/

https://www.google.com/search?
q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%
E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%
B8%A3+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1
%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0
%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8
%99&rlz=1C1CHBF_thTH823TH823&oq=%E0%B8%81%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8
%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3&aqs=chrome
2.69i57j0j0i30l2.11232j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

//ayutthayajourney.com/2017/01/08/%E0%B8%9E%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0
%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8
%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0
%B8%84/

https://www.museumthailand.com/th/museum/Bang-Pa-In-
Royal-Palace

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E
0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B
8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A
3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E
0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B
8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2-
%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0
%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8
%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B
%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99.199
582/

https://thiteaw.blogspot.com/2016/06/bangpain.html
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:11:23:57 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับคุณบอล
ผมยังไม่เคยไปหอเหมมณเฑียรเทวราช
และพระราชวังบางปะอินเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:11:46:05 น.
  
มาเก็บความรู้ครับ ไปหลายครั้งเลยครับ แต่ไม่เคยได้ความรู้เลย 55555
จำได้แต่บรรยากาศตอนไปกับเพื่อน

พอมีแฟนก็เคยไป 2 ครั้งครับ ความจำได้คือร้อนมาก
แล้วทั้งผมทั้งแฟนไม่ชอบที่ร้อนๆ เลยไม่ได้ไปอีก


จากบล๊อก
ผมก็เคยคิดครับว่า อัมพวาใกล้ๆ ไปเช้าเย็นกลับไป จะไปค้างทำไม
แต่ลองบอกคนข้างๆ ดูครับว่า "ไปเปลี่ยนที่นอนกัน ที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนนะ อิอิ" ลองบอกว่า ถ้าจะล่องเรือดูหิ่งห้อย ต้องดูกลางคืนนะ ค้างเถอะ ผมก็เริ่มนอนที่อัมพวาครั้งแรกก็เพราะไปดูหิ่งห้อยนี่แหละครับ
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:13:45:59 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

เป็นสถานทีที่ยังอยากไปอีกค่ะ
แม้อาคารจะอยู่เหมือนเดิม
แต่ความรู็สึกจะเปลี่ยนไปทุกครั้ง
คราวที่แล้วในสระนี้ มีเงินทอง นอนเล่นกันสบายอารมณ์แยะเลย
ใหญ่ๆๆๆๆมาก ยิ่งเดินวนเข้าไปลึกๆแถบสวนและอาคารชั้นใน
ก็มีพังพาบในคลองเล็กๆตลอดค่ะ
ปีนี้อดแค้มป์ปิ้งไปหลายที่ค่ะ
เพราะโควิดและการผ่านข้ามจังหวัดที่เป็นสีแดง
ถ้าห้แยงจมูก swapt กันบ่อยๆ จมูกบานพอดีค่ะ
เลยอดใจ ผ่านไปก่อน
เสียดาย ทริปท้องนาป่าปงเปียงที่แพลนไว้มากๆค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:13:52:44 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:14:43:13 น.
  
สวัสดีค่ะคุณบอล..

อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ..ดีคะ..

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:15:29:42 น.
  
สวัสดีครับคุณบอล

ตามมาเที่ยวด้วยนะครับ
รูปแบบของสถาปัตยกรรม ของหอเหมมณเฑียรเทวราชดูสวยงามและหนักแน่น
สำหรับกระโจมแตร งดงามและอ่อนช้อยครับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:21:40:57 น.
  
มาเที่ยวยุดยาด้วยครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:23:33:45 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2564 เวลา:6:53:27 น.
  
เพลงประกอบบล็อกเพราะมากจ้า

โดย: หอมกร วันที่: 24 สิงหาคม 2564 เวลา:7:38:50 น.
  
ที่นี่ผมได้ไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง มีโอกาสเอารูปลงบล็อกบ้างดีกว่า เพราะยังไงช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปเก็บภาพใหม่อยู่แล้ว
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 สิงหาคม 2564 เวลา:11:24:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]