Group Blog
มิถุนายน 2565

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยวอยุธยา - วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา, อยุธยา Thailand
พิกัด GPS : 14° 21' 48.67" N 100° 35' 17.62" E

 บล็อก  “ท่องเที่ยวไทย”  ในปีนี้ก็ยังเป็นการนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เคยไปเที่ยวมามาโพสเหมือนปีที่แล้วครับ  เนื่องจากเจ้าของบล็อกกักตัวเองอยู่กับบ้านมาเป็นปีแล้วครับ  ไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น
 
  
บล็อก 
 “ท่องเที่ยวไทย”  ในบล็อกนี้เจ้าของบล็อกยังคงขอกลับไปคง  concept  การท่องเที่ยวแบบเดิมๆนะครับ  คือ  การไปเที่ยวชม  วัดเก่าๆ  โบราณสถานต่างๆ  ครับ
 
 
  
วัดที่จะพามาชมในวันนี้เป็นวัดที่อยู่ๆไม่ไกลจากวัดที่พาไปชมในบล็อก
 “ท่องเที่ยวไทย”บล็อกที่แล้วนะครับ
 
 
 
จะเป็นวัดไหน  ชื่ออะไร  อยู่ที่จังหวัดอะไร  ....  ขอเชิญติดตามอ่านกันได้เลยครับ
 
 
 

 
วัดประดู่ทรงธรรม  อยุธยา

 
 
 

วัดประดู่ทรงธรรม  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า  วัดประดู่โรงธรรม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  อยู่ระหว่างตำบลไผ่ลิง และตำบลหันตรา  ในเขตเมืองเก่าอโยธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง  บริเวณกลุ่มวัดในเขตอโยธยา  เช่น  วัดสมณโกฐาราม วัดกุฏีดาว  วัดมเหยงค์  วัดจักรวรรดิ  วัดอโยธยา  และวัดดุสิดาราม


 

 

วัดประดู่ทรงธรรม   ในปัจจุบันเกิดจากการรวมพื้นที่วัดโบราณ  2  วัดคือ  วัดประดู่  และ  วัดโรงทาน  (วัดโรงธรรม)   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรียกชื่อวัดว่า  วัดประดู่โรงธรรม  ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น  วัดประดู่ทรงธรรม  จนถึงปัจจุบัน  
 
 


 
พื้นที่ของ  
วัดประดู่ทรงธรรม   ในปัจจุบันคือพื้นที่ของวัดโรงทาน  (วัดโรงธรรม)  ส่วนวัดประดู่ที่เป็นที่ผนวชของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรตั้งอยู่เหนือวัดโรงทาน  (วัดโรงธรรม)  โดยมีคลองวัดประดู่กั้นระหว่างทั้ง  2  วัด    เดิมคลองวัดประดู่เชื่อมแม่น้ำป่าสักสายใหม่เข้ามาภายในวัดจนถึงเขตพุทธาวาส  ทำให้มีลักษณะเป็นนทีสีมาล้อมรอบกำแพงแก้ว  ปัจจุบันวัดประดู่ยังเหลือซากวัดร้างอยู่   ส่วนคลองวัดประดู่ซึ่งเชื่อมแม่น้ำป่าสักสายใหม่เข้ามาภายในวัดถูกถมบางส่วน  เรายังสามารถเห็นร่องรอยของคลองวัดประดู่ได้เมื่อเราเดินเข้าไปในเขตพุทธาวาสครับ
 
 


 
ในบันทึกของ
เอ็งเงิลแบร์ท  เค็มพ์เฟอร์  (Engelbert Kaempfer)  ได้กล่าวว่าเจ้าพระยาพระคลัง  (เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก))  ได้ทำการบูรณะวัดแห่งหนึ่งซึ่งในบันทึกของหมอแกมป์เฟอร์เรียกว่า  วัดพระยาพระคลัง ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าคือวัดสมณโกฎฐารามกับวัดกุฎีดาว  แต่จากการเทียบแผนที่หมอแกมป์เฟอร์ของอชิรวิชญ์   อันธพันธ์  พบว่าตำแหน่งวัดพระยาพระคลังตรงกับวัดประดู่และวัดโรงทาน  (วัดโรงธรรม)  จึงสันนิษฐานว่าวัดประดู่อาจเป็นวัดพระยาพระคลังก็เป็นได้
  

วัดประดู่  ถูกกล่าวถึงในพระราชพงศาวดาร ในคราวที่พระภิกษุสงฆ์ของวัดประดู่  8  รูป ได้ช่วยเหลือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้หลบหนีจากการก่อกบฏของพวกญี่ปุ่นที่หมายปลงพระชนม์ชีพเมื่อ พ.ศ. 2153
 

 
 

“ครั้งนั้นยี่ปุ่นเข้ามาค้าขายหลายลำ  ยี่ปุ่นโกรธว่าเสนาบดีมิได้เป็นธรรม  คบคิดเข้าด้วยพระพิมลฆ่าพระมหากษัตริย์เสีย  ยี่ปุ่นคุมกันได้ประมาณ ๕๐๐  ยกเข้ามาในท้องสนามหลวง  คอยจะกุมเอาพระเจ้าอยู่หัว  อันเสด็จออกมาฟังพระสงฆ์บอกหนังสือ ณ พระที่นั่งจอมทองสามหลัง  ขณะนั้นพอพระสงฆ์วัดประดู่โรงธรรมเข้ามา  ๘  รูปพาเอาพระองค์เสด็จออกมาต่อหน้านี้ญี่ปุ่น  ครั้นพระสงฆ์พาเสด็จไปแล้ว  ยี่ปุ่นร้องอื้ออึงขึ้นว่า  จะกุมเอาพระองค์แล้วเป็นไรจึงนิ่งเสียเล่า ยี่ปุ่นทุ่มเถียงเป็นโกลาหล  ฝ่ายพระมหาอำมาตย์คุมพลได้  แลไล่รบยี่ปุ่นล้มตายเป็นอันมาก  ยี่ปุ่นแตกไปจากพระราชวังลงสำเภาหนี  ตั้งแต่นั้นมา  สำเภาเมืองยี่ปุ่นก็มิได้เข้ามาค้าขาย ณ กรุงเลย  พระมหาอำมาตย์ ให้ไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าพระราชวัง  เพลาเช้าเสด็จออกท้องพระโรง  พร้อมด้วยท้าวพระยาเสนาบดีมนตรีมุขทั้งหลาย  ทรงพระกรุณาตรัสว่า  ราชการครั้นนี้พระมหาอำมาตย์มีความชอบมาก  ให้เป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์  พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมาก  แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการ  ให้วิเศษแต่งกับปิยะจังหันถวายพระสงฆ์วัดประดู่โรงธรรมเป็นนิจอัตรา”
 

— พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
 
 


 
พ.ศ. 2301  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ได้สละราชสมบัติให้สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์  ทรงพระผนวชและพำนักที่วัดประดู่
 
 
"ครั้นแรมเดือน ๗  เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชแล้ว  ถึงเดือน ๘ ข้างขึ้น ก็เสด็จทรงเรือพระที่นั่งกิ่งเป็นกระบวนพยุหยาตรา ออกไปพระผนวชวัดเดิม แล้วเสด็จไปอยู่ณวัดประดู่"
 


— พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  
พ.ศ. 2302 พระเจ้าอลองพญายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้ลาพระผนวชมาช่วยทำการศึก เมื่อพม่าเลิกทัพไปจากกรุงศรีอยุธยาแล้ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ทรงพระผนวชอีกครั้งยังวัดโพธิ์ทองคำหยาด จากนั้นเสด็จฯ กลับมาประทับ ณ วัดประดู่ตามเดิม เมื่อสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้เสด็จฯ จากวัดประดู่มาประทับยังวัดราชประดิษฐานในพระนคร
 
 
 


พระอุโบสถ   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก  เป็นฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย  บัวที่ฐานอุโบสถทำเป็นบัวที่มีแข้งสิงห์รองรับสลับเป็นช่วงๆ  แต่ไม่ทำยาวตลอดน่าจะเลียนแบบมาจากวัดกุฎีดาว  ปัจจุบันได้ถูกทางวัดเทปูนทับแข้งสิงห์ที่เป็นฐานหมดแล้วไม่มีร่องรอยเหลือให้เห็น
 
 
 
ตัวอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  หน้าบันอุโบสถทำเป็นลายเครือเถา ประดับกระจก  มีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียว ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
 
 พระวิหาร  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถ  สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีประตูทางเข้า  2  ข้าง  ทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  ด้านละ  2  บาน บนบานประตู มีร่องรอยของการเขียนภาพลงบนบานประตูแต่ปัจจุบันลบเลือนหมดแล้ว  สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาเนื่องด้วยฐานชุกชีที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นั้นเป็นแบบอยุธยาโดยชัดเจน นอกจากนี้ฐานของวิหารด้านนอกมีลวดบัว  และใต้ลวดยังมีแข้งสิงห์สลับลายเหมือนกันกับอุโบสถ  มีการปฏิสังขรณ์เครื่องบน และต่อเป็น (พาไล) ยื่นออกมาในสมัยในรัชกาลที่ 4


 
ภายในวิหารจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายองค์ด้วยกัน  ที่หน้ากลุ่มพระประธานประตรงกลางเป็นรูปปั้นเหมือนของ  หลวงพ่อรอด  (เสือ)  เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดประดู่ทรงธรรม 
 
 
 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5  ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดประดู่  พระยาโบราณราชธานินทร์ได้ให้คัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก  วัดยม  ที่คัดลอกลงบนสมุดข่อยและนำมาเขียนไว้ในวิหาร  วัดประดู่ทรงธรรม  เป็นภาพเรื่อง  ไตรภูมิ  เทพชุมนุม  พุทธประวัติทศชาติชาดก  กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  ขบวนช้าง ภาพการละเล่น  และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
 
  
วัดยม  (ตามข้อมูลบอกว่าอยู่เหนือสถานีรถไฟอยุธยา  แต่เจ้าของบล็อกหาไม่เจอนะครับ)  วัดยมเป็นวัดโบราณ  ไม่พบหลักฐานการเริ่มสร้างวัด  แต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น 
  
ใน พ.ศ. 2224  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปฏิสังขรณ์วัดยม  และเสด็จฯ  มาทอดพระเนตรการซ่อมแซม  ประดับตกแต่งพระอุโบสถด้วยพระองค์เอง
 
 พระอุโบสถที่มีมาแต่เดิมเกิดชำรุด หลังคารั่ว ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเสียหายไปหลายส่วน   ในปี พ.ศ. 2440   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรพระยาดำรงราชานุภาพ  จึงโปรดให้พระยาโบราณราชธานินทร์จำลองภาพมาเก็บไว้  โดยให้ช่างเขียน 2 คน  คือ  พันเที่ยงกับ  นายแข  คัดลอกลวดลายตามขนาดเดิมและระบายสีเหมือนเดิมทุกประการลงในสมุดไทย
  
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร  วัดประดู่ทรงธรรม  ด้านตรงข้ามพระประธานวาดรูปพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า  ด้านบนของผนังด้านข้างทั้ง  2  ข้างวาดรูปเทพชุมนุม  ผนังด้านหลังพระประธานวาดรูปไตรภูมิ  ผนังระหว่างบานหน้าต่างวาดรูปชาดกต่างๆ  ที่สำคัญคือมีภาพวาดริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อไปถวายผ้าพระกฐินเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  นอกจากนั้นยังมีภาพวาดวิถีชีวิต และการละเล่นของคนไทยในสมัยอยุธยา
  
น่าเสียดายที่เมื่อมีการจำลองจิตรกรรมฝาผนังลงในสมุดข่อยในสมัยรัชกาลที่  5  นั้น  ภาพจิตรกรรมฝาผนังเสียหายไปเป็นส่วนมากแล้ว  ยังเหลือที่ดีเท่าที่จำลองไว้ในสมุดข่อยนี้เท่านั้น
 
ปัจจุบันนี้สมุดข่อยเล่มที่คัดลอกภาพมาจากวัดยมนั้น  เก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ


 
 


ด้านนอกพระวิหารยังมี
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
และมี
เจดีย์ที่เชื่อกันว่าบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าทรงธรรมด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ตั้ง : ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน
 
แผนที่นำทาง  วัดประดู่ทรงธรรม  อยุธยา 

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีสาระขึ้นครับ
  

"วัดประดู่ทรงธรรม" วัดป่าในจังหวัดอยุธยา ภาพวาดฝาผนังอายุกว่า 100 ปี - trueid.net

 
วัดประดู่ทรงธรรม หรือ วัดประดู่โรงธรรม – go.ayutthaya.go.th

 
วัดประดู่ทรงธรรม – วิกิพีดีย สารานุกรมเสรี

 
วัดประดู่ทรงธรรม – papaiwat.com

 
กระบวนพยุหยาตราทางสถลมาคร สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 
วัดประดู่ทรงธรรม สำนักวิทยาคมกรุงศรีอยุธยา


  
138139137Create Date : 27 มิถุนายน 2565
Last Update : 27 มิถุนายน 2565 9:27:21 น.
Counter : 1012 Pageviews.

27 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณเริงฤดีนะ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณtanjira, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณtoor36, คุณtuk-tuk@korat, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณnonnoiGiwGiw, คุณJohnV, คุณอุ้มสี

  
ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:10:30:16 น.
  
ภาพวาดที่ผนังเริ่มเลือนแล้วนะครับ
น่าเสียดายมาก
จะบูรณะก็ต้องหาช่างดีดีเลย
แถมเป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ด้วย

ขอให้คุณบอลหายเป็นปกติในเร็ววันนะครับ
ของผมส่วนใหญ่จะเจ็บตามข้อ ตามเข่า
สังเกตว่ามาเป็นหลังฉีดวัคซีนโควิดนี่ล่ะครับ
ไม่รู้มันไปกระตุ้นอะไรในตัวเรารึเปล่า
ร่างกายผมไม่เหมือนเดิมเลย
ปรึกษาหมอประจำ
ท่านก็บอกว่าไม่น่าเกี่ยว
แต่ผมว่ามันเกี่ยวแน่ๆครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:11:00:38 น.
  
พอบูรณะแล้วเลยดูขาวโพลนไปหน่อยคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:11:17:27 น.
  
มาไหว้พระและตามชมวัดค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:14:40:11 น.
  
ได้ยินชื่อวัดนี้นานแต่ยังไม่เคยไป ดูสงบ งดงามดีครับ

คงจะเป็นไปตามความหมาย ที่ทรงธรรม หรือยึดถือปฏิบัติธรรมของ
เจ้านาย
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:15:16:20 น.
  
ไว้จะไปตามรอยนะคะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30:40 น.
  
ตามมาเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ
วัดยมต้องถามคุณชีริว นักท่องเที่ยววัดเจ้าถิ่นอยุธยาครับ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 27 มิถุนายน 2565 เวลา:22:37:18 น.
  
กราบพระค่ะคุณบอล
เคยได้ยินชื่อวัดนี้ มีโอกาสอยากไปค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:0:30:51 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:6:06:28 น.
  
สวัสดีค่ะคุณบอล

อยุธยานี่วัดเยอะมากนะคะ
พี่ชอบภาพวาดตามฝาผนังของวัดค่ะ
ดูสวยดีค่ะ ....


พี่หายไปหลายวันมากกก 555
ไปบางแสนได้ปลาตัวเล็กๆมาทอดด้วยล่ะค่ะ
แต่ยังไม่ได้ทอดเลย ยังขี้เกียจอยู่ค่ะ 555

ขอให้คุณบอลมีความสุขนะคะ

โดย: tanjira วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:14:20:40 น.
  
สวัสดีครับ

ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกนะครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:20:43:52 น.
  
ฝากความคิดถึงไว้ก่อน เดี๋ยวกลับมาอ่านดีๆ นะครับพี่บอล ^^
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:22:36:56 น.
  
ทีแรกคิดว่าวัดประดู่ที่อยู่ กทม ซะอีกครับ ตรงนั้นมีร้านข้าวอร่อย เวลาต้องไปบางโพจะแวะครับ ^^

วัดนี้ประวัติดูจับต้องได้มากๆ น่าจะเพราะเป็นอยุธยาปลายๆหน่อย แต่ญี่ปุ่นนี่ก็ร้ายจิงนะครับสมัยก่อน ห้าวแบบนี้คงมาหายห้าวเลยสงครามโลก
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:2:19:43 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องบอล

มากราบพระ มาชมความงามและอ่านประวัติความเป็นมาของ
วัดประดู่ทรงธรรม จ้ะ เป็นวัดที่งดงาม และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ น่า
ไปกราบพระและชมความงามสักครั้งจ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:9:10:37 น.
  
ช่วงที่ไป ไม่ได้ไปวัดนี้ น่าไปมากค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:10:52:37 น.
  
จากบล๊อก
ใช่ครับๆๆๆ ร้านอาหารอีสาน ผมชอบทาน อร่อยถูกปากดีครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับพี่บอล

ง้อววว์ ช่วงนี้เป็นติวเตอร์หรอครับ ทั้งสนุกทั้งปวดหัวนะครับ อิจฉาหลานพี่บอลจังเลยครับ มีติวเตอร์มือดีแบบนี้ ^^

เอ็นมืออักเสบเข้าใจเลยครับ ผมเคยเป็นครับพี่ แต่ของผมเป็นปลอกเอ็นข้อมืออักเสบครับ หมอบอก แชทเยอะละสิ 55555
แต่ถ้าเจ็บถึงไหล่เหมือนพี่บอลนี่แย่เลย ทำอะไรลำบากครับ แต่ไปทำกายภาพไม่นานก็ดีขึ้นนะ เรื่องน้ำอุ่นผมทำไม่เคยได้เลย ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนทำครับ 5555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:15:49:30 น.
  
แม้ภายนอกจะมีการบูรณะซ่อมแซมแต่ภายในนี่เก่าเอาเรื่องเหมือนกัน โดยเฉพาะพวกภาพสีจิตรกรรมฝาผนัง วัดนี้ยังไม่เคยไปเลยครับ แหะๆ อยุธยาวัดเยอะจริงๆ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:18:04:18 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:5:28:31 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:15:17:30 น.
  
สวัสดี

ฉันเป็นมุสลิมและฉันขอเชิญผู้คนให้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

โปรดดูบล็อกของฉัน 👇อธิบายด้วยรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

https://is1t.blogspot.com/2018/04/blog-post.html


ขอให้ชีวิตมีความสุขนะ....ขอบคุณค่ะ

........

❤ ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม 💙

💙 ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

❤ การช่วยให้พ้นจากขุมนรก

💙 ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

❤ การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

💙 สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม

❤ านภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร?

💙 ครอบครัวในศาสนาอิสลาม

❤ ชาวมุสลิมปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไร?

💙 ชาวมุสลิมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร?


https://is1t.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

.........

❤️ ตัวอย่างพระดำรัสของพระศาสดามูหะหมัด 💙

🔴 {ยิ้มให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าเป็นการทำบุญกุศล...}

🔵 {การกล่าวดีเป็นการทำบุญกุศล}

🔴 {ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวันสิ้นโลก (วันพิพากษา) ควรกระทำความดีต่อเพื่อนบ้านของตนด้วย}

🔵 {จ่ายค่าแรงคนงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง}

.........

🔴"ความหมายของชีวิต"🎬👇

https://youtu.be/yPMpqfoiS4A

⚠️🔴⚠️🔵⚠️

🔴ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะทราบว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริงหรือจอมปลอมนั้น เราจงอย่านำอารมณ์ ความรู้สึก หรือประเพณีของเราเองมาตัดสิน เราควรนำเหตุผล สติปัญญาของเรามาใช้จะดีกว่า

⚠️ เว็บไซต์แห่งนี้ จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญบางเรื่องซึ่งมีผู้สนใจสอบถามมา ดังนี้:

1- พระคำภีร์กุรอานที่มาจากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้นั้น นำมาเปิดเผยโดยพระองค์เองใช่หรือไม่?

2- พระมูหะหมัด คือพระศาสดาที่แท้จริง ที่ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่?

3- ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงใช่หรือไม่? 👇

🔻หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม 🔻

https://www.islam-guide.com/th
โดย: islam IP: 51.36.116.3 วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:15:38:34 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:16:31:29 น.
  
เข้ามาส่งกำลังใจ มาบล็อกนี้แล้วอยากไปทำบุญเลย
นี่อาทิตย์ที่สองของเดือนจะไปเที่ยวทะเลละ
เก็บกดมาก ไม่ได้ไปทะเลมาหลายปี เดี๋ยวน่าจะหาวัด
แวะทำบุญมั่งนะ ไว้จะเอามาอวด

ว่าแต่เมื่อวานบ้านไฟดับไหม
เห็นเขาว่าต้นไม้หักทับเสาไฟฟ้าเส้นราชพฤกษ์
แถวบ้านเราดับเกือบห้าสิบนาทีแนะ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:17:15:04 น.
  
คงต้องหาโอกาสไปเที่ยวอยุธยาบ้างแล้วล่ะครับ
โดย: JohnV วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:19:10:52 น.
  
ขอบคุณกำลังใจค่ะคุณบอล

โดย: Sweet_pills วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:0:08:09 น.
  
เที่ยวด้วยคนจ้า
โดย: อุ้มสี วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:6:27:12 น.
  
ขอบคุณกำลังใจค่ะ
ไม่สบาย ขอให้หายไว ๆ นะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:26:45 น.
  
ขอบคุณจ้าคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา:8:51:37 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]