Group Blog
มีนาคม 2567

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยวเมืองเก่า ... อยุธยา - พระราชวังจันทรเกษม อยุธยา - ตอนที่ 1
สถานที่ท่องเที่ยว : พระราชวังจันทรเกษม อยุธยา, อยุธยา Thailand
พิกัด GPS : 14° 21' 55.77" N 100° 34' 29.22" E

 
พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา
 
 
ตอนที่  1  - พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา – ประวัติ
 


เจ้าของบล็อกขอแยกซีรี่ย์บล็อกพระราชวังจันทรเกษมออกเป็น  3  ตอนนะครับ  เพราะโบราณสถานแต่ละแห่งภายในพระราชวังจันทรเกษมมีรายละเอียดมากครับ
 

ตอนที่ 1  พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา – ประวัติ
ตอนที่ 2  พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  -  พลับพลาจัตุรมุข
ตอนที่ 3  พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  -  พระนี่นั่งพิมานรัตยา  และ  พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ (หอส่องกล้อง)

 
 
 


พระราชวังจันทรเกษม  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก  (คลองคูขื่อหน้า)  ทางด้านทิศเหนือ  มุมตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นพระราชวังที่สันนิษฐานจากหลักฐานที่ปรากฏตามพระราชพงศาวดารได้ว่า สร้างขึ้นประมาณปี  พ.ศ. 2120  ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช  เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อเสด็จจากเมืองพิษณุโลกเพื่อมาเฝ้าพระราชบิดา  (พระมหาธรรมราชาธิราช)  ที่กรุงศรีอยุธยา  เรียกกันโดยทั่วไปว่า  วังหน้า  หรือ  วังใหม่
 
 พระราชวังแห่งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เสด็จมาประทับที่พระราชวังนี้เป็นการถาวรเมื่อ  พ.ศ. 2127  และมีการเรียกชื่อวังใหม่นี้ว่า
“วังจันทร” ตามชื่อวังจันทรที่ประทับที่เมืองพิษณุโลก
  
เมื่อปี  พ.ศ.  2129  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงใช้ 
“วังจันทร”  เป็นกองบัญชาการรับศึกหงสาวดี
  
หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วยังประทับที่วังจันทรต่อมาอีก  5  ปี จึงพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชอนุชาซึ่งดำรงพระยศพระมหาอุปราช พระราชวังนี้ถูกเรียกว่า 
“วังจันทร”  เรื่อยมา
 
 
 จนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระเพทราชาโปรดให้เรียกว่า
พระราชวังบวรสถานมงคล ตามชื่อตำแหน่งวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แล้วภายหลังเรียกชื่อว่า พระราชวังจันทรเกษม  ต่อมา ใน พ.ศ. 2287 พระราชวังถูกไฟไหม้เสียหาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้ก่อสร้างซ่อมแซมใหม่ แล้วให้กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์ พระมหาอุปราชประทับที่พระราชวังนี้ ภายหลังทรงต้องพระราชอาญาสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2298  พระราชวังจันทรเกษมก็ถูกทิ้งร้างเรื่อยมาจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310
 
  


พระราชวังจันทรเกษม  เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง  8  พระองค์ คือ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  เจ้าฟ้าสุทัศน์  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ)  สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  และกรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์
 
 
ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  ในปี  พ.ศ.  2310 พระราชวังจันทรเกษมได้ถูกทิ้งร้างไป มีการรื้ออิฐจากพระราชวังจันทรเกษมไปสร้างกำแพงพระนครที่กรุงเทพฯ ในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์  จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2404  ทรงโปรดฯให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์เป็นแม่กองในการดูแลก่อสร้างพระตำหนักและพลับพลาที่ประทับ จึงได้มีปรับปรุงบูรณะ เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ประทับในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยา และโปรดพระราชทานนามว่า
พระราชวังจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2436
 
 


 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวังจันทรเกษมให้เป็นที่ทำการของมณฑลกรุงเก่า โดยใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทำการ จนพระยาโบราณราชธานินทร์ ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ได้มีการจัดสร้างอาคารที่ทำการภาคขึ้น  แล้วย้ายที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรัตยามาตั้งที่อาคารที่ทำการภาค  พระยาโบราณราชธานินทร์  ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของสำคัญในบริเวณกรุงเก่าและบริเวณใกล้เคียงไว้เป็นจำนวนมาก มาเก็บรักษาไว้ที่พระราชวังจันทรเกษม จนในปี พ.ศ. 2445  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้ทรงแนะนำให้พระยาโบราณราชธานินทร์  จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เรียกว่า  
โบราณพิพิธภัณฑ์  โดยใช้ตึกโรงม้าพระที่นั่งเป็นที่เก็บรวมรวม 
 
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายวัตถุต่างๆ จากโรงม้าพระที่นั่งเข้ามาเก็บรักษาและตั้งแสดงที่บริเวณอาคารพลับพลาจตุรมุข  และต่อเติมระเบียงตามแนวอาคารด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก เพื่อจัดตั้งวัตถุ ศิลาจารึก และประติมากรรมต่างๆ ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า อยุธยาพิพิธภัณฑ์ ต่อมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2479 กรมศิลปากร ได้ประกาศให้อยุธยาพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในนาม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม 

 
โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

136137138 
 Create Date : 15 มีนาคม 2567
Last Update : 1 เมษายน 2567 8:52:10 น.
Counter : 366 Pageviews.

24 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmultiple, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณปัญญา Dh, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณtoor36, คุณฟ้าใสทะเลคราม, คุณชีริว, คุณmariabamboo, คุณtuk-tuk@korat, คุณอาจารย์สุวิมล

  
อุ๊ยๆ อุ๊ย อ.เต๊ะ กะจะมาเม้นท์ขำๆ สบายๆซักหน่อย
เจอ บล็อกใหม่ พระราชวังจันทรเกษม ของ น้องบอลเข้า
เดี๋ยวต้องกลับไปอ่าน วิกิพีเดีย ก่อนน้า 555

เรื่องที่บล็อกนี่ ทำความสะอาดบ้านนี่ อ.เต๊ะ เป็นสายอุปกรณื
มีครบทุกอย่าง ขาดแต่กำลังใจที่จะทำ แค่นั้นเอ้งง คร้าบ

ปล. บล็อก อ.เต๊ะ เขียนแต่ งานวิจัย เต็มรูปแบบ
น้องบอล มาขำได้ไงกันละเนี่ย งง เลย วุ้ย 555

เดี๋ยวมาใหม่คร้าบ

โดย: multiple วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:12:43:59 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:14:00:21 น.
  
สวัสดีน๊าาา ทักทายจ้าาาา อิอิ rassapoom rassapoom clinic รัสมิ์ภูมิ รัสมิ์ภูมิ คลินิก Neauvia ฟิลเลอร์ Ultra V Hyal Filler ฟิลเลอร์ ฉีดฟิลเลอร์ ฟิลเลอร์ ฉีดฟิลเลอร์ Ultraformer ยกกระชับ ลดริ้วรอย สลายไขมันใต้ชั้นผิว ฟิลเลอร์ร่องแก้ม ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม Drakarian สลายไขมันใต้ผิว ฉีดฟิลเลอร์ปาก ฟิลเลอร์ปาก เลเซอร์กำจัดขน เลเซอร์ขน กำจัดขน Hair Removal ฉีดฟิลเลอร์น้องสาว ฟิลเลอร์น้องสาว ดูดไขมันเหนียง คางสองชั้น FaceTite AccuTite Hifu Super Hifu มาส์กหน้า ตาสองชั้น ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตาสองชั้น ฟิลเลอร์สะโพก ฟิลเลอร์เสริมสะโพก ฉีดฟิลเลอร์สะโพก ฉีดฟิลเลอร์เสริมสะโพก Morpheus Morpheus Pro ยกกระชับผิว ฟิลเลอร์คาง โปรแกรมฟิลเลอร์คาง Exosome Exosome Plus Exosome Plus+ กระชับช่องคลอด ช่องคลอด Vaginal Vaginal Reju Skin Quality ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา ฟิลเลอร์ใต้ตา Ultracol ไหมน้ำ Allergan โบ Allergan ฉีดโบ Allergan Super Skin Laser ฝ้า กระ ฝ้า กระ จุดด่างดำ Picocare 450 Laser ร้อยไหม ร้อยไหมคืออะไร Lenisna JUVELOOK สารเติมเต็ม REVIVE BELOTERO REVIVE Rejuran Gouri คอลลาเจน กระตุ้นคอลลาเจน Juvederm Juvederm Volite New Juvederm Volite Radiesse Radiesse Filler Sculptra คอลลาเจน เสริมจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก ปลูกผม FUE ฟิลเลอร์ Filler ฉีดฟิลเลอร์ Thermage Thermage FLX ยกกระชับ ยกกระชับผิว Ulthera New Ulthera SPT Ulthera SPT EMFACE ยกกระชับ ยกกระชับกล้ามเนื้อ ฉีดแฟต สลายไขมัน ฉีดแฟตสลายไขมัน CoolSculpting Elite CoolSculpting สลายไขมันด้วยความเย็น สลายไขมัน BodyTite ดูดไขมัน Emsculpt สร้างกล้ามเนื้อ ลดไขมัน สอนฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ สอนฉีดฟิลเลอร์ ฉีดฟิลเลอร์ ให้ใจ สุขภาพ
โดย: teawpretty วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:14:35:15 น.
  
นี่นึกว่าจันทรเกษมอยู่รัชดานะเนี้ยครับ 5555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:15:18:58 น.
  
มาแล้วจ้าๆๆๆ
อ.เต๊ะ ลองไปหาข้อมูลดู พบว่า
เค้ากำลังมี กิจกรรมสุดพิเศษชมพระราชวังจันทรเกษมยามค่ำ
Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม

อันนี้ น่าสนใจมาก เพราะดูจากรูป ที่น้องบอลถ่ายมา
ตอนกลางวันนี่ ฤดูร้อน อย่างเป็นทางการ น่าจะเกิน 40 องศา แหงๆ
ถ้าเดินชมวัง ซักชั่วโมง ไขมันละลาย น่าจะผอมไปซักโลได้มั้ง555

ชมวังยามค่ำคืน นี่ ถ้าแต่งชุดไทยไปด้วยนะ
ถ่ายรูปสวยได้บรรยากาศ
มาก ปะเหมาะเคราะห์ ดี ถ้าไปอยู่ถูกที่ ถูกเวลา
อาจจะได้เลขเด็ด กลับมาบ้างก็ได้นะครับ555

โดย: multiple วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:19:26:12 น.
  
เป็นพระราชวังที่สวยงามมากครับคุณบอล
อาคารทรงไทยของเรา
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
และไม่เหมือนใครจริงๆ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ
หมิงป่วยจากการปอดบวม
เจออากาศแบบวันนี้
ยิ่งน่าเป็นกังวลเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:20:20:36 น.
  
ประวัติศาสตร์โบราณสถานต่าง ๆ แทบจะคืนครูไปหมดแล้วค่ะ
นี่ถ้าเอามาทำละครพีเรียดจะช่วยได้เยอะเลยนะคะ
หมายถึงช่วยให้เราจดจำประวัติศาสตร์ช่วงนั้น ๆ ได้ดีขึ้น
จะจำได้เป็นฉาก ๆ เลย 555

-----------------------------------

ซุปข้าวโพดปั่นให้ละเอียด สว. ทานง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:20:59:44 น.
  
ตามเที่ยวด้วยครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:23:01:09 น.
  
รอบนี้เหนื่อยจริงๆครับคุณบอล
รักษานาน ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วย

หมิงเพิ่งเป็นไซนัสอักเสบมา
หมอก็เตือนแล้วว่าอย่าให้เป็นหวัดหรือไอ
แต่อากาศแบบนี้
ไม่ป่วยก็ป่วยครับ
อากาศแย่จริงๆ

ตอนนี้ลุ้นกันวันต่อวันครับ
ทั้งอาการไอและอาการป่วย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มีนาคม 2567 เวลา:23:23:14 น.
  
ต๋าเคยไปที่นี่ตอนปี 61 ค่ะ
ชมภาพสวยๆในบล็อกคุณบอลแล้วอยากไปอีก
ขอบคุณคุณบอลที่พาเที่ยวนะคะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:0:33:35 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:5:38:09 น.
  
ชอบคุณที่พาไปเที่ยวนะคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:6:41:52 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะ คุณบอล

เห็นรูปวังรูปที่3แวบแรก ใจคิดถึงวัดภูมินทร์ที่น่านเฉยเลยค่ะ

อากาศร้อนๆ สลับกับเหมือนจะมีฝนค่ะ
ตอนนี้จันทร์ก็ใกล้เป็นไบโพล่า ตามอากาศแล้วค่ะ 5555
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:13:11:39 น.
  
บล็อกมีประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลครับ
ผมรู้สึกอย่างนั้น
เพราะเวลาคนอยากบ่น อยากระบาย
ส่วนใหญ่จะใช้เฟซบุ๊ก
ซึ่งผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ
หากเราจะเขียนบ่นแต่ความรู้สึก
ทั้งๆที่โซเชี่ยลสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่านั้น

อย่างบล็อกอาหารที่เพื่อนบล็อกและคุณบอลทำออกมา
ผมว่าช่วยให้คนอ่านได้ไอเดียเยอะเลยในการำทอาหารหรือขนม
มีสูตรลงไว้ให้ลองทำตามด้วย
เป็นประโยชน์มากครับ

ทีมงานรายการคุณพระช่วยน่ารักมากเลยนะครับ
ขอข้อมูลอย่างถูกต้องด้วย บางรายการเอาภาพเอาข้อมูลไปใช้
ไม่ขออนุญาติเลยก็มีโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:13:29:04 น.
  
สวัสดีครับคุณบอล

ช่วงนี้ค่าฝุ่นสูงมากเลยครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:14:31:17 น.
  
ขอบคุณครับ

รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:19:57:41 น.
  
FB กับบล็อกของผมไม่ค่อยต่างกันครับ
เพียงแต่ใน FB ข้อมูลอาจจะอัพเดทกว่า
หลายบล็อกผมก็ลงใน FB ก่อน
แล้วค่อยนำมาลงในบล็อกอีกที
เพราะบล็อกเก็บข้อมูลเป็นระบบระเบียบกว่าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:20:17:28 น.
  
ที่นี่ผมยังไม่เคยไปแฮะ ไว้ไปอยุธยาอีกครั้งต้องหาโอกาสแวะไปบ้าง
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 มีนาคม 2567 เวลา:21:27:24 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มีนาคม 2567 เวลา:4:38:48 น.
  
ชอบที่มีโบราณวัตถุบางส่วนเก็บไว้ด้วย ที่นี่ใช้เป็นที่เก็บโบราณวัตถุก่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
ตอนนี้เปิดให้เข้าตอนกลางคืนเป็นไนท์มิวเซียม ยังไม่ได้ไปเลยครับ
โดย: ชีริว วันที่: 17 มีนาคม 2567 เวลา:9:10:48 น.
  
เคยไปค่ะ สวยมาก
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 18 มีนาคม 2567 เวลา:10:56:52 น.
  
เอาเข้าจริง
ผมก็ลองแต่งไม่กี่ครั้งครับคุณบอล
ผมรู้ตัวดี ว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องฉันทลักษณ์
คลังคำก็มีน้อยครับ

ในบล็อกของเรา ยิ่งสมัยก่อนมีคนแต่งกาพย์ โคลง ฉันท์ เก่งๆเยอะมาก
เสียดายตอนนี้เลิกเขียนกันเกือบหมดนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มีนาคม 2567 เวลา:21:26:53 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องบอล

ตามมาเที่ยวพระราชวัง จันทรเกษม อยุธยา จ้ะ ครูไปอยุธยาหลาย
ครั้ง แต่ยังไม่เคยไปที่นี้ มาอ่านความรู้ที่บอลเขียนก่อน มีโอกาสแวะ
ไป จะได้มีความรู้เป็นพื้นฐาน จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 18 มีนาคม 2567 เวลา:22:18:19 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2567 เวลา:5:26:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]