ศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ
วันที่ ๒ เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของเจ้าหญิงอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจซึ่งยังประโยชน์แก่คนไทยมากมายและยาวนาน เนื่องในวโรกาสวันอันเป็นมหามงคลของคนไทย ด้วยคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีสุขภาพระวรกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทย ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญตลอดกาลนานเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ

บล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๙๔บล็อกคุณปอนอาทิตย์นี้ค่ะ

แปกแซมแนมฝันเพลงพระราชนิพนธ์ : ยามเย็น
วิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม


ประมวลเรื่องเท่าไรก็ไม่หมด

เกินจะจดกรองคำมาร่ำว่า


เดชะพระบารมีพระปรีชา

อุปมาหมุดตรึงซึ้งฤทัย


การดนตรีนาฏศิลป์ไม่สิ้นแล้ว

เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่


ทรงประทับพิทักษ์เป็นหลักชัย

ทรงป้องภัยจำเพาะเป็นเกราะบัง


คนที่เหยียดเคยเหยียดก็คลายเหยียด

ต่อหน้าเกลียดก็กลับเป็นลับหลัง


ที่รักน้อยค่อยท้นล้นประดัง

ที่เคยชังก็ค่อยซาด้วยบารมี

ขอพระทรงพระเจริญจรูญโรจน์

ทรงปราโมทย์ปลื้มเปรมเกษมศรี


เป็นขวัญอันมงคลของดนตรี

ทรงเป็นศรีนาฏกรรมระบำบรรพ์


เหมือนดนตรีเป็นเพื่อนยามสบาย

เหมือนดนตรีเป็นสหายยามโศกศัลย์


เหมือนดนตรีเป็นมิตรนิจนิรันดร์

เหมือนดนตรีเป็นขวัญอันงามเอยอาจารย์เสรี หวังในธรรม ร้อยกรองถวาย

คำกลอนจากหนังสือดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙
จาก บล็อกคุณ kamwarn
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการวาดรูป ปั้นรูปและงานประดิษฐ์ทางช่าง มาแต่ทรงพระเยาว์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ คือ ภาพแจกันดอกไม้สีม่วงตั้งอยู่ริมฝาผนังสีแดง และภาพต้นหางนกยูง ทรงเล่าถึงการวาดภาพแจกันดอกไม้สีม่วง ตั้งอยู่ริมฝาผนังสีแดง ว่าเกิดจากการทอดพระเนตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวาดภาพ จึงขอพระราชทานสี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทรงวาดภาพนี้ ส่วนภาพต้นหางนกยูง ที่ทรงวาดนั้น เพราะโปรดที่ต้นหางนกยูง ออกดอกสีส้ม สวยดี


ในชั้นอนุบาล ทรงเรียนการเขียนรูปด้วยสีเทียนจากครูสุนามัน ประนิช ต่อมาในชั้นประถมศึกษาตอนต้น ทรงเรียนวิชาศิลปศึกษากับครูเทรุโอ โยมูระ สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และทรงเรียนวิชาหัตถศึกษากับครูประพาส ปานพิพัฒน์ อีก ๒ ชั่วโมง ในชั้นนี้ ทรงเรียนวาดรูปด้วยสีเทียน สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงทรงใช้สีน้ำ ประเภทสีกวอช หรือ กูอาช (gouache) ส่วนครูประพาสสอนการปั้นดินและการเขียนลายรดน้ำ โดยเฉพาะการเขียนลายรดน้ำ ครูประพาสสอนอย่างเข้มงวดจริงจังจนทรงทำได้จริง ดังที่ทรงเขียนลายรดน้ำ รูปนางละคร เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทรงส่งไปถวายพระเจ้าโบดวงพระราชาธิบดีแห่งประเทศเบลเยียม

สีกวอช หรือ กูอาช (gouache)
ภาพจากเวบ zijian2005.comระหว่างที่ทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวาดรูปทั้งในชั้นเรียนและทรงวาดเล่น โดยทรงใช้ดินสอดำ ปากกาหมึกแห้ง และสีเมจิก โปรดการวาดภาพลายเส้นหรือภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อความเพลิดเพลิน จากจินตนาการ หรือจากสิ่งรอบพระองค์ เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ เป็นต้น ทรงวาดได้รวดเร็วในทุกที่ทุกโอกาส กระดาษที่ทรงใช้วาด เป็นซองเอกสารบ้าง แผ่นกระดาษธรรมดา ในสมุดแบบฝึกหัด สมุดจดงาน สมุดบันทึก สมุดวาดเขียน และทรงวาดบนเครื่องเคลือบต่าง ๆ รวมทั้งทรงวาดภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบบทพระราชนิพนธ์ ทัวร์น้องโจ้ คืนฟ้าใส มุ่งไกลในรอยทราย เป็นต้น

ภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์ที่เป็นการ์ดและหนังสือ
ส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯทรงเรียนวาดรูปเพิ่มเติมกับอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกี่ยวกับการวาดภาพหุ่นนิ่ง อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ แนะนำวิธีการวาดภาพเมื่อครั้งตามเสด็จไปจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ แนะนำเรื่องทฤษฎีภาพไทย และอาจารย์ภาวาส บุนนาค แนะนำเกี่ยวกับงานศิลปะต่าง ๆ

พระฉายาลักษณ์จากเวบ oknation.netเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไม่ได้ทรงเรียนวาดเขียนอย่างจริงจังกับพระอาจารย์คนใด จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีโอกาสศึกษาวิชาศิลปะจาก หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) ศิลปินเอกทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ในวันไหว้ครูของ นักเรียนมูลนิธิศิลปาชีพ หลวงวิศาลศิลปกรรม กระทำพิธี “ครอบครูช่าง” ถวาย โดยจับพระหัตถ์เขียนรูปพระวิษณุกรรมบนกระดานชนวน เพราะถือว่าครอบแล้ว มีสิทธิ์เป็นช่างเขียน ช่างปั้น และสอนผู้อื่นได้
พระฉายาลักษณ์จากเวบ oknation.netภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์โปสเตอร์ ชื่อ วนาศรม หรือ ภาพศาลากลางป่า เป็นภาพแรกที่ทรงวาด เมื่อทรงเจริญพระชนมายุเป็นผู้ใหญ่แล้ว ภาพนี้ทรงวาดเพื่อเป็นลายปักผ้า เป็นภาพที่ทรงคิดว่าวาดยากที่สุด เพราะมีรายละเอียดต่าง ๆ มาก ทรงวาดค้างไว้ มาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕ ทรงวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์อย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื่องจากทรงได้รับแรงบันดาลใจ จากการเรียนบทกวีจีนโบราณ กับพระอาจารย์จี้หนานเซิง ซึ่งกราบบังคมทูลแนะนำ และคุณบัญชา ล่ำซำ ทูลเกล้าฯ ถวายสีน้ำมัน ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากแรงบันดาลใจ ในบทกวีจีนโบราณทั้ง ๘ ภาพ เป็นภาพวาดที่ ทรงตีความตามบทกวี ทรงเน้นอารมณ์ และความรู้สึกด้วยสี และน้ำหนักที่ทรงรู้สึก เช่น ภาพแลจันทร์ ภาพชาวนา ภาพชุดบทกวีจีนโบราณ เป็นภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ที่ทรงพอพระทัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาพชาวนา ซึ่งทรงใช้สีแดงทั้งภาพและทรงอธิบายไว้ในทอสีเทียบฝัน หน้า ๒๔ ว่า “สีแดงเสนอความคิด แสดงความทุกข์ของชาวนาได้ดี”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ "วนาศรม" และ "ชาวนา"ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ ป่าเขา แมกไม้ ดอกไม้ ทะเล และธารน้ำ ไม่ทรงตั้งชื่อภาพที่ทรงวาด แต่ทรงเรียกตามลักษณะเด่นของภาพนั้น ๆ

ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา คือ ภาพวิวอำเภอนาแก นครพนม และภาพแม่น้ำโขง ส่วนภาพทางวกวน, นอร์เวย์ และภาพดอกบัวถวายพระพรนั้น ทรงวาดเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพวาดฝีพระหัตถ์คู่บน "วิวอำเภอนาแก" และ "แม่น้ำโขง"
ภาพวาดฝีพระหัตถ์คู่ล่าง "ทางวกวน, นอร์เวย์" และ "ดอกบัวถวายพระพร"นอกจากนั้นก็มีภาพฝีพระหัตถ์วาดไว ซึ่งเป็นภาพที่ทรงวาดสด ๆ ร้อน ๆ โดยทรงใช้สีน้ำเป็นส่วนใหญ่ ภาพที่ทรงวาดมักเป็นภาพที่ทรงถนัด คือ ช้าง ดอกบัว ดอกไม้ ภาพฝีพระหัตถ์วาดไวจะทรงวาดเมื่อเสด็จฯ เยือนสถานที่หรือเสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน และเจ้าภาพได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน แล้วกราบบังคมทูล ให้ทรงวาดภาพพระราชทานเป็นที่ระลึก เช่น เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เสด็จฯ ไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เนื่องในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดงานได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงเขียนภาพสีน้ำขณะมีการแสดงบนเวที และทรงหยุดวาดเมื่อเพลงจบ ทรงวาดอย่างรวดเร็วได้ ๖ ภาพ คือ ช้างสีฟ้า ช้างสีแดง ช้างสีเขียวชูดอกไม้ นักดนตรีตีฆ้องวง บัวขาว และดอกไม้ขอบคุณ ต่อมาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ เสด็จฯ เปิดงานนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ เส้นสีที่ปลายพู่ ณ อาคารนารายณ์ภัณฑ์ พาวิลเลียน พระองค์ทรงวาดภาพต้นไผ่ด้วยพู่กันจีน และในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๖ ทรงวาดภาพช้างเทศบาล พระราชทานแก่กรุงเทพมหานครในคราวเสด็จฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ที่ถนนเยาวราช เป็นต้น

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ต้นไผ่ ทรงวาดด้วยพู่กันจีน
ภาพจากเวบ skn.ac.th

"ช้างเทศบาล"
ภาพจากเวบ skn.ac.thในโอกาสเสด็จฯ เยือนศูนย์คอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗ ทรงใช้โปรแกรมนักวาดภาพช้าง และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับเฝ้าพระอาการอย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงทรงวาดภาพสีน้ำ (กบ) ภาพพู่กันจีน (แมงมุม ช้างพลาย และห่าน) และทรงใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค วาดภาพปีกุน ป่าไผ่ และต้นไม้ ทรงเรียกภาพฝีพระหัตถ์ทั้ง ๗ ภาพ ว่า ภาพชุดศิริราช

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด "ศิริราช"เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัยผลิตสีคุณภาพราคาประหยัด และปลอดมลพิษได้สัมฤทธิผล จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายสีน้ำ สีอะครีลิก และสีน้ำมัน ทรงทดลองใช้สีทั้งสามชนิดครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ ทรงวาดภาพ ๔ ภาพ คือ ภาพช้าง ภาพสุนัข ชื่อ โป๊ยเซียน ภาพรวงข้าวและภาพทิวทัศน์ ต่อมาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทรงทดลองใช้สีทั้งสามชนิด วาดภาพต้นไม้กระถาง ภาพเด็กนั่งอ่านหนังสืออยู่ท่ามกลางหนังสือ ภาพที่ทรงทดลองสีน้ำต่าง ๆ เกือบทุกสี พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อผลิตภัณฑ์สีว่า สีศิลปากรประดิษฐ์และสีวิจิตรรงค์

สีศิลปากรประดิษฐ์ และ สีวิจิตรรงค์
ภาพจากเวบ bangkokbiznews.comนอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงสนพระทัยศิลปะเครื่องปั้นดินเผาด้วย ชุดแรก ๆ ที่ทรงคือ การปั้นตุ๊กตารูปทรงต่าง ๆ ที่แม่ริมเซรามิค จังหวัดเชียงใหม่ ชุดต่อ ๆ มา ทรงใช้ฝีแปรงระบายสี เคลือบลงบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ที่เป็นบิสกิต และใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทรงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ด้วยเทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบ ลงบนดินเผารูปทรงหนังสือ ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทรงวาดภาพบนเครื่องปั้นดินเผา ด้วยเทคนิค Sgraffito ซึ่งเป็นเทคนิคการตกแต่งผิวภาชนะเมื่อต้องการให้เกิดสีหรือน้ำหนักของสีแตก ต่าง และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทรงวาดระบายสีใต้เคลือบลงบนภาชนะรูปชาม ทรงวาดรูปกาบินอยู่เหนือสนามหญ้า ทรงตั้งชื่อผลงานนี้ว่า อีกาสีแดงบนสนามหญ้าสีเขียว

ศาสตราจารย์หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา)
ภาพจาก บล็อกคุณ travelaroundสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ และทรงสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ไว้มากมาย ดังที่มีการรวบรวมไว้ในหนังสือ ทอสีเทียบฝัน และ ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปไทย (ปีการศึกษา ๒๕๓๑) ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา (ปีการศึกษา ๒๕๓๓) และปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม (ปีการศึกษา ๒๕๓๘) ตามลำดับ

ภาพจากเวบ dealfish.co.thข้อมูลและภาพวาดฝีพระหัตถ์จากเวบ
sirindhorn.netบล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ thattron

Free TextEditor

Create Date : 03 เมษายน 2557
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:13:59 น.
Counter : 6984 Pageviews.

9 comments
:: เพราะอะไร :: กะว่าก๋า
(29 มี.ค. 2564 06:13:07 น.)
เปลือกนอก Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:24:47 น.)
Blog 48(A5) เที่ยวน่านตอนที่ 2 (ณ หอศิลป์ริมน่าน Part 2) เริงฤดีนะ
(15 มี.ค. 2564 12:11:53 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : 6,7 และ 8 ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 มี.ค. 2564 15:24:31 น.)
  
ปีนี้เขียนบล็อกถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ หลายบล็อก บล็อกนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ลืมอัพ ยังเหลืออีกบล็อกนึง จะพยายามอัพให้ทันวันพรุ่งนี้ มัวแต่ปั่นบล็อกอาจแวะไปหาเพื่อน ๆ ช้าหน่อยน้า
โดย: haiku วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:7:55:27 น.
  
ทักทายสวัสดีครับคุณไฮกุ

มาร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ ผ่าน blog คุณไฮกุ ด้วยคนครับ

และร่วมชมศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งคงต้องบอกว่าพระองค์ท่านมีความเป็นเลิศที่หลากหลายมากๆ เลยครับ
โดย: ถปรร วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:9:36:52 น.
  แบบนี้ก็ชุ่มคอดีค่ะคุณไฮกุ ไม่เปรี้ยวมากหรอก

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:16:16:14 น.
  
รักพระองค์ท่านจังค่ะ
ทรงพระปรีชาทุกด้านเลย

โดย: ฝากเธอ วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:21:06:12 น.
  
คุณเบิร์ท &คุณตุ๊ก...ขอบคุณที่แวะมาร่วมถวายพระพรและชมงานศิลปะฝีพระหัตถ์ด้วยกันนะคะ


คุณตุ๊ก...คุณนิคทำเชอร์เบทเชอร์รี่ได้น่ากินจริง ๆ ถ้าไม่เปรี้ยวก็ดีเลยค่ะ พอสูงวัยแล้วสู้รสเปรี้ยวไม่ค่อยไหว
โดย: haiku วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:22:34:55 น.
  
ทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ขอบคุณสำหรับเอนทรี่นี้นะคะคุณไฮกุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog
.................

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:22:47:20 น.
  
ถ้าอัพเมื่อวานจะเยี่ยมกว่านี้ครับ ท่านวาดภาพไว้เยอะจริงๆ หนังสือที่เขียนก็เยอะเหมือนกัน

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:0:21:55 น.
  
คุณต๋า...ขอบคุณมากที่แวะมาร่วมถวายพระพรและโหวตให้นะคะ


คุณต่อ...ปีนี้อัพบล็อกถวายพระพรสามบล็อกค่ะ วันที่สองอัพบล็อกพระราชประวัติ บล็อกนี้เลยต้องเลื่อนมาอัพวันถัดมา

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านจริง ๆ ค่ะ ทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมิใจมาก ๆ ที่ประเทศเรามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระสิริโฉมและทรงพระปรีชาสามารถอย่างพระองค์ท่านค่ะ
โดย: haiku วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:9:20:23 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tiensongsang Diarist ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: อุ้มสี วันที่: 7 เมษายน 2557 เวลา:22:40:09 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด