ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๕๕๕ (๑)พระบรมสาทิสลักษณ์ จากปกนิตยสารพลอยแกมเพชร ฉบับที่ ๓๓๓
จากกระทู้ พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ฝีมือครูจักรพันธุ์‪ภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา‬

ปูชนียาธิษฐาน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕


แล้ววันที่เฝ้ารอก็มาถึง
เป็นวันหนึ่งซึ่งทวยไทยเฝ้าใฝ่ฝัน
แม้ต้องคอยวันนี้กี่ร้อยพัน
ไทยทั้งผองพร้องชีวันกตัญชลี


รวมวาระสรรพสิ่งมิ่งมงคล
“เฉลิมพระชนมพรรษา”เลิศราศี
เฉลิม”วันพ่อแห่งชาติ”ราษฎร์ภักดี
เป็นวันที่“บรมครู” ผู้ชี้ไทย


เป็น ”วันชาติ”แห่งชาติรัฐเอกราช
วโรกาส”ราชสมภพ”บรรจบสมัย
ไทยทั่วโลกร่วมชีวิตรวมจิตใจ
ถวายชัยนวมินทร์ปิ่นธาตรี


ร้อยสร้อยสรวงพวงพิสุทธิ์พุทธรักษา
เหลืองอร่ามงามทั้งหล้าเลิศราศี
สัญลักษณ์แห่งวันจันทร์อัญชลี
ปูชนีย์พลีแทบบาทราชนรินทร์


พระผู้ครองทศธรรมนำประเทศ
เนิ่นนานกว่าภูเบศร์ทุกเทศถิ่น
พระคือพ่อ-คือพลังแห่งแผ่นดิน
เลิศจักรพรรดิภูมินทร์ปิ่นจักรพาล


แปดสิบห้าเฉลิมพระชนม์มงคลนิมิต
หกสิบหกล้านชีวิตไทยธิษฐาน
ขอเดชะพระสยามเทวาภิบาล
พระไตรรัตน์ชัชวาลประทานพร


พร้อมพระเดชบูรพกษัตรา
“ผลพระคุณ ธ รักษา”ประภัสสร
“ปวงประชาเป็นสุขศานต์” สถาวร
ทุกนาครอภิวาทราชสดุดี


สวมเสื้อเหลืองบูชาพ่อในวันพ่อ
ดั่งดอกช่อพุทธรักษาจรัสศรี
เทิดพระคุณพ่อแห่งรัฐแห่งปัฐพี
ปิ่นจักรีเนิ่นจิรัฐิติกาลเทอญ


ราตรี ประดับดาว ร้อยกรองถวาย
นสพ.แนวหน้า ๒ ธ.ค. ๒๕๕๕

ตั้งใจจะเขียนบล็อกนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เห็นปกนิตยสาร HELLO ฉบับวันพ่อของปีที่แล้วก็ซื้อเลยทั้งที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน มีข้อความที่โปรยบนปกว่า "๘๔ สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เขียนโดย คุณจินตนันท์ ชญาต์ร ในเล่มอัญเชิิญเกร็ดพระราชประวัติของในหลวง ๘๔ สิ่งที่น่ารู้และอาจไม่เคยรู้ มาลงไว้เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสอันเป็นมงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พออ่านดูแล้วอยากอัพลงบล็อกสุด ๆ แต่ไม่มีเวลาพิมพ์ ลองเข้าเวบหาดูเผื่อว่าจะมีคนเอามาลงแต่ก็ไม่มี ก็เลยต้องค่อย ๆ พิมพ์จนได้อัพบล็อกฉลองวันพ่อปีนี้ เพิ่งจะซื้อฉบับที่เพิ่งวางแผงไป อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงมาไว้บนปกด้วย ทั้งสองฉบับมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่หลายองค์ อย่างที่บอกว่าเนื้อหายาวมาก ขออนุญาตแบ่งเป็นสามภาค ภาคละ ๒๘ ข้อพอดิบพอดี คงไม่ค้างบล็อกไว้นาน ถ้าพิมพ์เสร็จก็จะอัพภาคต่อให้อ่านกันเลยค่ะ


วันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงนับวันจะยิ่งพิเศษขึ้นทุกปี ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา นับเป็นบุญของคนไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ประเสิรฐที่สุดมาอย่างยาวนาน พสกนิกรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยมาตลอดรัชกาล แม้พระชนมายุจะมากแล้วก็ยังทรงงานหนักอยู่ ในหลวงทรงเป็นหลักที่ยึดโยงหัวใจคนไทยให้รวมเป็นหนึ่งเดียว สถาบันกษัตริย์เป็นแกนหลักของชาติ ที่ทำให้ประเทศไทยดำรงความเป็นชาติเอกราชได้อย่างมั่นคงมาจนทุกวันนี้


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ขอถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ


๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ชีวิต ณ ต่างแดนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาจูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗o นับว่าทรงเป็พระมหากษัตริย์องค์เดียวในโลกที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา


๒. ทรงมีพระนามขณะนั้นว่า พระราชวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช มีพระเชษฐภคินีและพระบรมเชษฐาธิราช ๒ พระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามทุกพระองค์อย่างลำลองว่า "ดี๋" "นันท์" และ "เล็ก" ส่วนทุกพระองค์ทรงเรียกสมเด็จพระบรมราชนนีว่า "แม่"


๓. ทรงมีพระยศ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" แต่แรกประสูติ ต่างจากพระเชษฐภคนีและพระบรมเชษฐาธิราช ซึ่งประสูติด้วยสกุลยศ "หม่อมเจ้า" และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ทรงสถาปนาขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ภายหลัง


๔.ทรงฉลองพระเนตร แว่นสายตา ตั้งแต่มีพระชนมายุยังไม่เต็ม ๑o พรรษา เพราะครูประจำชั้นสังเกตว่าเวลาจะทรงจดอะไรจากกระดานดำจะต้องทรงลุกขึ้นบ่อย ๆ

ทรงประสบอุปัทวเหตุทางรถยนต์ ณ ที่แห่งหนึ่งใกล้ ๆ เมืองโลซานน์ เมื่อค่ำวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ พระอาการค่อนข้างสาหัส สำนักข่าวรอยเตอร์สได้กระจายข่าวทั่วโลกว่า กษัตริย์ผู้ที่พระชนมายุครบ ๒o พรรษาแห่งประเทศไทย ทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณพระพักตร์และพระเศียร แต่ไม่มีพระอัฐิส่วนใดแตกหรือเดาะเลย พระโลหิตตกมาก พระเนตรข้างขวามีเศษกระจกเข้า หลังจากทรงรักษาพระองค์อยู่พักใหญ่ พระอาการจึงที่ขึ้น ทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนปกติ


๕. ทรงพบรักกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร วัย ๑๕ ปี พระธิดาของนายพันเอก หม่อมเจ้านักขัติมงคล (ภายหลังสถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) และหม่อมหลวงบัว กิติยากร เมื่อมีพระชนมายุเพียง ๒o เศษ ๆ ที่ประเทศฝรั่งเศส การพบกันครั้งแรกออกจะไม่เหมือนในนิยาย เพราะรถยนต์พระที่นั่งเกิดเสีย ต้องใช้เวลานานกว่าจะเสด็จฯ ถึง ทำให้คุณหญิงสิริกิติ์ที่รอรับเสด็จฯ อยู่นาน ทั้งหิว ทั้งรอนาน ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มักจะทรงล้อว่า "เดินตุปัดตุเป๋ หน้างอ คอยถอนสายบัว"


๖. สิ่งที่เชื่อมทั้งสองพระองค์เข้าด้วยกันคือดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มหัดเล่นดนตรีด้วยเพลงคลาสสิก และสนพระราชหฤทัยในดนตรีแจ๊ส ภายหลังทรงโปรดดนตรีประเภทแจ๊สประเภท Dixieland Jazz เป็นพิเศษ โปรดหลุยส์ อาร์มสตรอง และนักดนตรีแจ๊ซยุคเก่า ๆ ถ้าเป็นแผ่นเสียงเพลงคลาสสิก สมเด็จพระบรมราชชนนีจะทรงซื้อให้ แต่ถ้าเป็นเพลงแจ๊ซ ต้องทรงซื้อเอง


๗. เพลงแห่งความหลังของทั้งสองพระองค์เพลงภาษาอังกฤษที่โด่งดังในยุคนั้น เช่น "When I Grow Too Old To Dream" "When You Were Sweet Sixteen" "Always Together, Forever And Ever" "You're Breaking My Heart" "Now Is The Hour" "You Are My Heart's Delight" เป็นต้น


๘. เรื่องการทรงดนตรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยทรงเล่าไว้ว่า เมื่อทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งในประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงเรียนขับร้อง แต่ไม่ได้เรียนโน้ต เมื่อมีพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา ทรงเรียนแอ็กคอร์เดียนได้ไม่มากนัก พระเชษฐภคินีและบรมเชษฐาทรงเรียนเปียโน ส่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงเรียน แต่เมื่อมีพระชนมายุได้ ๑๔ - ๑๕ พรรษา ได้ทอดพระเนตรวงดนตรีที่เขาเล่นที่โรงแรมก็โปรด มีพระราชประสงค์จะทรงแตร แต่สมเด็จพระบรมราชชนนีไม่ทรงเห็นด้วย เพราะการเป่าแตรต้องใช้กำลังมาก อาจเป็นอันตรายกับสุขภาพได้ จึงทรงผ่อนผันให้ทรงแซ็กโซโฟนแทน แซ็กโซโฟนส่วนพระองค์ที่ทรงตอนนั้นเป็นของใช้แล้ว ราคร ๓oo ฟรังก์สวิส สมเด็จพระบรมราชนนีพระราชทานเงินสนับสนุน ๑๕o ฟรังก์สวิส ส่วนอีก ๑๕o ฟรังก์สวิส พระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ทรงเข้าหุ้นกันซื้อ


๙. นอกจากแซ็กโซโฟนแล้ว ทรงดนตรีได้เกือบทุกประเภท ที่ทรงศึกษากับครูคือคลาริเน็ต ทรัมเป็ต ทรอมโบน ครูยังสอนการเขียนโน้ต สเกลต่าง ๆ ด้วย ส่วนเครื่องดนตรีอื่น ๆ ทรงหัดด้วยพระองค์เอง ได้แค่ เปียโน กีตาร์ ขลุ่ย ตั้งแต่มีพระชนมายุราว ๑๖ พรรษา หลัง ๆ ทรงหัดไวโอลินด้วย ทรงสามารถเขีนโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ เพราะทรงเรียนรู้จากร้านซ่อมและขายดนตรีที่ทรงรู้จักยามว่างจากพระราชกรณียกิจ โปรดทรงดนตรีเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่รู้กันในหมู่ข้าราชบริพารว่า หากเสด็จขึ้นทรงดนตรีแล้วจะทรงติดต่อกันหลายชั่วโมงจากดึกจนถึงสว่าง

สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนากราบบังคมทูลอัญเชิญในหลวงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
พระบรมฉายาลักษณ์จากเวบ haii.or.th๑o. ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 'แสงเทียน' เป็นเพลงแรก เมื่อมีพระชนมายุ ๑๘ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงทั้งสิ้นรวม ๔๘ เพลง ทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะ ประทับใจผู้ฟัง ผลงานเพลงพระราชนิพนธ์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนประเทศออสเตรีย วงดุริยางค์ซิมโฟนี ออร์เคสตร้าแห่งกรุงเวียนนา ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุด 'มโนราห์' 'สายฝน' 'ยามเย็น' 'มาร์ชราชนาวิกโยธิน' และ 'มาร์ชราชวัลลภ' ไปบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕o๗ และถ่ายทอดเสียงไปทางวิทยุทั่วประเทศ สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา (ปัจจบุันคือมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปการแสดง) ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกและมีพระชนมายุเพียง ๓๗ พรรษา


๑๑. ส่วนเพลงพระราชนิพนธ์ร่วมกับข้าราชบริพารที่ไม่ได้บันทึกอย่างเป็นทางการคือ เพลง 'ผู้สละแล้วทุกสิ่ง' โดยทรงพระราชนิพนธ์ทำนองร่วมกับ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ คำไว้อาลัยเป็นพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนเนื้อร้องประพันธ์โดย ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร เพลงนี้เป็นเพลงปลุกใจกล่าวถึงวีรกรรมของ พันโท เจริญ ทองนิ่ม วีรบุรุษแห่งยุทธภูมิเขาค้อ พ.จ.อ. สันติ ลุนเผ่ เป็นผู้ขับร้อง


๑๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงบันทึกไว้ว่า การที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 'เทวาพาคู่ฝัน' และ 'อาทิตย์อับแสง' ถวายว่า ในช่วงที่ทรงเริ่มรู้จักชอบพอกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร อยู่นั้น ต่างห่างไกลกันคนละประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส) เมื่อต้องทรงจากกันก็เปรียบเหมือน 'อาทิตย์อับแสง' และในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ก็คงทรงหวังให้ 'เทวาพาคู่ฝัน' มาให้


๑๓. วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ วันเกิดครบ ๑๗ ปีของ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นส่วนพระองค์มาร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ด้วย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศข่าวทรงหมั้นเพื่อคนไทยได้รับรู้ พระธำมรงค์เพชรที่ทรงหมั้นเป็นองค์เดียวกับที่ สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงมอบแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนี

พระราชาพิธีราชาภิเษกสมรส
ณ ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม (๒๘ เมษายน ๒๔๙๓)๑๔. วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระราชทาน ณ วังสระปทุม รุ่งขึ้นเสด็จฯ ทางรถไฟไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทุกจังหวัดที่เสด็จฯ ผ่าน มีราษฎรมารอรับเสด็จฯ อย่างเนืองแน่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายของ จนทำให้รถไฟพระที่นั่งต้องแล่นไปช้า ๆ กว่าจะถึงหัวหินก็ใช้เวลาหลายชั่วโมง

๑๕. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

พระครูพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฎจารึกพระปรมาภิไธยว่า 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร' มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี'

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ภาพจากเวบ yimwhan.com๑๖. วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประทับแรม ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวัง รุ่งเช้าจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชพิธีนี้มีมาแต่โบราณ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องบรรทมบนพระแท่นนี้หลังพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ เข้าไปค้างแรมด้วย เล่าว่าบรรยากาศในพระที่นั่งขรึมขลัง ศักดิ์สิทธิ์มาก ต้องกราบไปรอบทิศ ไม่รู้จะเอาเท้าไปทางทิศใด

เสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ แทนวิศวกรรมศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่เดิม (พ.ศ. ๒๔๘๙)๑๗. เสด็จฯ ศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื่องจากหลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จฯ ไปประทับยังต่างประเทศชั่วคราว


๑๘. ขณะประทับอยู่ที่เมืองโลซานน์ ณ พระตำหนักวิลลาวัฒนา เลขที่ ๕๑ Chamblandes dessus, Lausanne, (Vaud) Pully. ซึ่งเป็นตึกแบบยุโรป สูงสามชั้น มีห้องใต้ดิน ทรงปฏิบัติพระองค์เสมือนสามัญชน ชาวสวิสทั่วไปเรียกทั้งสองพระองค์ว่า Monsieur (Le Roi) และ Madame (La Reine) ทรงดำเนินชีวิตประจำวันแบบยุโรป เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มหาวิทยาลัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ จะเสด็จฯ ไปเฝ้าพระชนกชนนีที่ 'ตำหนักเล็ก' ใกล้ ๆ หรือทรงเปียโนเพลงที่ทรงศึกษาข้าราชบริพารที่นั่นออกพระนาม สมเด็จพระบรมราชชนนีว่า 'สมเด็จใหญ่' สมเด็จพระพี่นางเธอว่า 'สมเด็จหญิง' และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ว่า 'สมเด็จเล็ก'


๑๙. ในช่วงประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ พระเจ้าอยู่หัวโปรดการทรงขับรถพระที่นั่งเอง ทรงขับรถพระที่นั่งเปิดประทุนยี่ห้อ 'เดลาเฮย์' สีแดงกำมะหยี่ หลังคาดำ ขึ้นไปบนภูเขากับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระองค์เรียบง่าย เมื่อเสด็จฯ กลับจะทรงล้างรถยนต์เอง บางครั้งจะทรงขับและให้ราชองครักษ์นั่งคู่ไปด้วย


รถพระที่นั่งในปัจจุบันเวลาเสด็จฯ งานเป็นทางการคือรถยนต์มายบัค ๖๒ สีครีม ทะเบียน ร.ย.ล. ๑ มีสัญลักษณ์ครุฑตรงประตูด้านหลัง ที่ใช้แทนรถยนต์พระที่นั่งโรลส์-รอยซ์ แฟนทอม ซิกข์ (VII) ซึ่งทรงมานานถึง ๓o ปี (รถพระที่นั่งคันนี้มีครุฑหน้ากระโปรงแทนสัญลักษณ์ The Spirit of Ecstasy ที่อยู่หน้ารถเดิม) และมายบัค ๖๒ สีครีม เลขทะเบียน ๑ ด-๑๙๙๒ ทรงใช้เป็นรถยนต์พระที่นั่งสำรองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกฎว่าต้องมีรถยนต์พระที่นั่งสำรองในขบวนเสด็จฯ ทุกครั้ง เผื่อว่ารพยนต์พระที่นั่งขัดขัอง มายบัค ๖๒ สีน้ำเงินตัดทอง เลขทะเบียน ๑ด-๑๙๙๑ และเมอร์เซเดส-เบนซ์ S600 LWB ทะเบียน ร.ย.ล. ๙o๑ ทรงใช้ในราชการประจำพระองค์ อีกคันที่โดดเด่นคือรถยนต์คาดิลแลค ดีทีเอส เลขทะเยียน ร.ย.ล. ๙๖o เปิดประทุน ทรงใช้ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ นอกจากนั้นก็มีรถพระที่นั่งคันอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งรถยนต์ยุโรปหรือญี่ปุ่น แล้วแต่จะมีใครน้อมเกล้าฯ ถวาย


๒o. ส่วนเครื่องบินพระที่นั่งเป็นเครื่องบิน Boeing 737-800 เมื่อวันที่ ๒o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕o พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเจิมเครื่องบินพระที่นั่งลำใหม่ที่กองทัพอากาศน้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาศที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี หมายเลข ๕๕-๕๕๕ แทนเครื่องบินพระที่นั่ง 737-4Z6 ลำเดิม ปัจจบันจึงมีรหัสเรียกขานว่า 'วิหคตองห้า' ใช้เป็นเครื่องบินพระที่นั่งหลัก และแอร์บัส A319-115X CJ ใช้เป็นเครื่องบินพระที่นั่งสำรอง


๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดทรงงานเองทุกอย่าง ทรงยกของ จัดของ ทรงละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกชนิด แม้กระทั่งมีสิ่งของเครื่องใช้เสีย บางครั้งจะทรงซ่อมเอง

ห้องทรงงานส่วนพระองค์อยู่ภายในห้องพระบรรทมบนชั้น ๓ ของพระตำหนักสวนจิตรลดาฯ เป็นห้องเล็ก ๆ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์อากาศ และอื่น ๆ อย่างครบวงจร ในห้องทรงงาน โต๊ะทรงงานก็เต็มไปด้วยของส่วนพระองค์และสิ่งประกอบการทรงงานต่าง ๆ ที่กอง ๆ ไว้ และไม่โปรดให้ใครย้ายเวลาที่ทำความสะอาด ส่วนมากเวลาทรงงานจะประทับกับพื้นroom2

ภาพจาก ipattt.com
ภาพจากเวบ chaoprayanews.comส่วนผนังห้องโดยรอบเป็นแผนที่อากาศแสดงถึงพื้นที่หมู่บ้าน แม่น้ำ ภูเขาและป่าอย่างละเอียด นอกจากแผนที่ในห้องทรงงาน บนตำหนักจะมีห้องแผนที่สำหรับเก็บแผนที่ไว้โดยเฉพาะ ข้าง ๆ ห้องเปิดออกไปเป็นเฉลียงเล็ก ๆ จะทรงปลูกไม้เพาะทดลองไว้หลายพันธุ์ ทรงรดน้ำต้นไม้ คราวหนึ่งทรงปลูกถั่ว พรองค์ทรงเฝ้ามองการเจริญเติบโต พอถั่วออกผลก็จะทรงเก็เมล็ดถั่วให้นกกินด้วย

แม้ว่าขณะนี้จะประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมานี้ พระองค์ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ แต่ละวันจะทรงงานและให้เจ้าหน้าที่กราบทูลรายงานสถานการณืน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการทอดพระเนตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อยครั้ง ทรงปรับห้องประทับพักผ่อนมาเป็นห้องทรงงานส่วนพระองค์ ที่บริเวณชั้น ๑๖ เพื่อพระราชทานพระราชดำริแก้ปัญหาพิบัติภัยน้ำท่วม


๒๒. ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร เคยเล่าว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างยิ่ง แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มองภายนอกจะทรงดูเคร่งขรึมเป็นนิตย์ ทรงพระสรวลยาก ซึ่งต่างจากพระอุปนิสัยร่าเริงเมื่อสมัยเมื่อทรงเป็นพระอนุชา เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทรงผ่านมา

สมัยที่ประทับต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยทรงซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มาแกล้งข้าราชบริพารโดยเฉพาะ เช่น ทรงซื้อกล่องแป้งมาฝาก (เปิดแล้วมีตัวอะไรยาว ๆ พุ่งออกมา) ขวดพีนัทบัตเตอร์ (รับสั่งในทาขนมปังกรอบ) หน้ากากผี มือผี หรือเดินไปเหยียบอะไรที่ทรงวางกับดักไว้ดังปัง และปืนจุดบุหรีที่จุดแล้วดังปังqueen020

เสด็จฯ เยี่ยมบริษัทภาพยนตร์ปาราเม้าท์ ในฮอลีวู้ด อเมริกา พ.ศ. ๒๕o๓
ธรรมนูญ แสงรังษี ถ่ายภาพ๒๓. ในเรื่องที่ทรงเคร่งขรึม ไม่ค่อยแย้มพระสรวล ครั้งหนึ่งที่พระราชทานสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการว่า

"เพราะเหตุใดพระองค์ถึงไม่ทรงสรวลบ้างเลยเวลาพระราชทานสัมภาษณ์กับนักข่าว"

พระองค์ทรงชี้ไปที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งประทับอยู่ข้าง ๆ พระองค์ พร้อมกับมีพระราชดำรัสตอบคำถามที่นักข่าวคนนั้นถามว่า...

"She's my smile."


๒๔. ทรงตั้งพระนามลำลองให้แก่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มีพระนามลำลองว่า "ปูเป้" เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "ตุ๊กตา" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามลำลองว่า "ชาย" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระนามลำลองว่า "น้อย" และพระบิดาทรงตั้งอีกพระนามอีกฉายาหนึ่งว่า "สลาตัน" เพราะว่าทรงวิ่งได้อย่างรวดเร็วมาก และสมเด็จพระเจ้าลูก เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงมีพระนามลำลองว่า "เล็ก" เช่นเดียวกับพระบิดา ส่วนทางฝั่งของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คือ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ ม.ร.ว.อดุลยกิติ์ ม.ร.ว.สิริกิติ์ และ ม.ร.ว.บุษบา มีชื่อเล่นว่า "กร๋อย อ้วน สิริ และบุ๊บ" ตามลำดับ


๒๕. โปรดตั้งชื่อเล่นให้กับข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิด เช่น ทรงตั้งชื่อ ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตรว่า "จู๋" เนื่องจากทรงเห็นว่าตัวเล็กและรวดเร็ว สั่งอะไรยังฟังไม่จบก็วิ่งไปทำ บางครั้งก็ถูก บางครั้งก็ผิด สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงตั้งเพิ่มว่า " นางสาวพึงจู๋ พิมพ์วานร" และยังทรงเขียนแก้จากชื่อจริงตามหน้าปกสมุดด้วย ภายหลังเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ สมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงทรงเปลี่ยนชื่อพระราชทานว่า "เจี๊ยก" เวลาทรงเรียกต้องขานว่า "คร่อก" มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงยาวบานสีเขียวน้ำทะเลตัดกับผิว นั่งพับเพียบเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า "แมลงวันหัวเขียวในฝาชี" ส่วนท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล นั้น ทรงตั้งว่า "เจดีย์ตั้งฐาน" ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเรียกว่า "จิงโจ้" พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ทรงเรียก "ผี" ย่อจาก "ผีรดี"


๒๖. เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยในพ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพราะระหว่างนั้นที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้ทรงรวบรวมพระประยูรญาติบางองค์และพระสหายสนิทมาเล่นดนตรีกัน และพระราชทานชื่อวงนี้ว่า 'ลายคราม' ขึ้นเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง ๑oo วัตต์ ซึ่งมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงตั้ง 'สถานีวิทยุ อ.ส.' ขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ตัวอักษรย่อ 'อ.ส.' ทรงนำมาจากคำว่า 'พระที่นั่งอัมพรสถาน') เพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ความบันเทิงและสาระประโยชน์ ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ต่อมาได้ย้ายมาตั้งในบริเวณสวนจิตรลดา และมีการปรับปรุงวงดนตรีลายคราม เนื่องจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์เหล่านั้นเริ่มทรงพระชรามากขึ้น ไม่สามารถมาร่วมเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่ จนเหลือแค่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ศ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เท่านั้น ศ.แมนรัตน์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหานักดนตรีเข้ามาถวายงานเพิ่มเติมจนครบวงให้สามารถเล่นต่อไปได้ จึงได้รับพระราชทานชื่อวงใหม่นี้ว่า 'วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์'


๒๗. ลักษณะพิเศษของวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเป็นประจำทุกวันศุกร์ บางครั้งทรงจัดรายการเพลงและทรงเลือกแผ่นเสียงในระยะแรก บางครั้งก็โปรดเกล้าฯ ให้มีการขอเพลงด้วย และจะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง

บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์คือ บรรเลงในงานวันทรงดนตรี ตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาเป็นส่วนพระองค์ ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่าสิบปี ปัจจุบันจึงได้ยกเลิกไป นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก ได้อาศัยวงดนตรี อ.ส. ประกาศชักชวนประชาชนบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ฯลฯ ช่วยเหลื่อผู้ประสบภัย และเป็นต้น กำเนิดของ 'มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์'๒๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินสามล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อนตั้งมูลนิธิ และพระราชทานนามว่า 'มูลนิธิราชประชานุเคราะห์' และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้ใน 'พระบรมราชูปถัมภ์' กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิด่วย ชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่า 'พระราชา' และ 'ประชาชน' อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยว่า เวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยข้อมูลจากนิตยสาร HELLO ฉบับวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ และ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕
คลิปภาพยนตร์สารคดี “Soul of a Nation” คือ ชื่อของภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ BBC ซึ่งได้ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย ได้เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ ซึ่งสารคดีชุดดังกล่าวเต็มไปด้วยภาพและเนื้อหาที่คนไทยไม่เคยได้เห็นมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วย เนื้อหาสารคดีมีความยาวประมาณ ๒ ชั่วโมง และสามารถแบ่งแยกได้เป็น ๒ ตอน คือตอนที่ ๑ ความยาวประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑๓ นาที และตอนที่ ๒ ความยาวประมาณ ๓๘ นาที และมีผู้มาทำการตัดต่อและรวมให้สั้นลงเหลือเพียง ๑ ตอนความยาวเหลือประมาณ ๒๓ นาที (อ่านรายละเอียดต่อที่นี่ค่ะ manager.co.th)


Soul of a Nation 1
Soul of a Nation 2

บีจีจากคุณลัคกี้ ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ thattron


Free TextEditor

Create Date : 05 ธันวาคม 2555
Last Update : 12 สิงหาคม 2558 8:50:16 น.
Counter : 14774 Pageviews.

32 comments
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(29 มี.ค. 2564 14:11:02 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (1) ผู้ชายในสายลมหนาว
(24 มี.ค. 2564 16:40:05 น.)
母乳缺点 Mǔrǔ quēdiǎn ข้อเสียของนมมารดา Kavanich96
(9 มี.ค. 2564 12:34:10 น.)
วัดเบญจมบพิตร : พระพุทธชินราชจำลอง ผู้ชายในสายลมหนาว
(23 ก.พ. 2564 14:58:38 น.)
  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่า

ไล้ท์ ค่า คุณไฮกุ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:16:01:32 น.
  
คุณไฮกุ ยังไม่ได้ตั้งเป็นหน้าหลักนะคะ (ยังเป็น Autumn...)

ดูภาพก่อนค่ะ งามๆ ทั้งนั้น เดี๋ยวมาอ่านแบบพินิจอีกรอบนะคะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:16:50:04 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:18:43:26 น.
  
สวัสดีวันพ่อค่ะคุณไฮกุ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
โดย: sawkitty วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:18:58:00 น.
  
ทึ่งกับการรวบรวมข้อมูลและความตั้งใจของคุณไฮกุครับ
ขอโหวตบล็อกให้ด้วยเลยครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:19:24:59 น.
  
images by free.in.th
ขอเป็น๑แสงแห่งความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดิน
แวะมาทักทายค่ะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:20:17:48 น.
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ทรงพระเกษมสำราญ
เป็นมิ่งขวัญ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ไลค์ไว้ก่อนค่ะคุณไฮกุโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:20:42:45 น.
  
สุขสันต์วันพ่อครับคุณไฮกุ

วันนี้เปิดบล็อกเปิดเพส ก็เจอแต่ภาพพ่อหลวงของเรา มีความสุขมากครับ ได้ดูการถ่ายทอดทางทีวีแทบตลอดวัน หลายช่วงแอบน้ำตาซึมด้วยครับ มีภาพประทับใจมากมายในปีนี้
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:21:10:44 น.
  
หวัดดีและสุขสันต์วันพ่อครับคุณไฮกุ

มาชื่นชมพระบารมีในบล๊อกคุณไฮกุ
วงเล็บไว้ตอน (๑) แสดงว่ายังจะมีตามมาอีก
พระบารมีและพระกรณีย์มากเหลือคณา...ชาวเราได้แต่ชื่นชมและบอกกันต่อๆ
"ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...เป็นขวัญหล้าแหล่งสยาม
เป็นหลักชัยของดวงใจคนไทยผู้ภักดีทั้งมวลพระพุทธเจ้าข้า"

ผมศรัทธาในองค์ต้นราชสกุล "มหิดล" ที่ทรงเป็น "เจ้าที่เป็นประชาธิปไตย" ยิ่ง
และสิ่งนี้ได้ถ่ายทอดสู่สมเด็จย่า...แล้วสืบทอดต่อมาถึง "พระพี่น้องสองกษัตริย์ และสมเด็จพระพี่นางองค์เชษฐภคินี"
เสียดายเหมือนกันที่ประวัติศาสตร์ดีๆมีผู้นำมาเล่าไม่มากนัก

ขอบคุณคุณไฮกุที่สร้างบล๊อกดีๆงามๆแบบนี้มาให้พวกเราได้อ่านกันครับ

โดย: Dingtech วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:21:33:38 น.
  
ขอจงทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยแข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


ร่วมถวายพระพรกับบล๊อกคุณไฮกุ ด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งในต่างประเทศได้ชื่มชมพระบารมี
เป็นปลื้มมากๆเลยนะค่ะ และมื้อเย็นครอบครัวเราออกไปทานอาหารกันข้างนอกค่ะ
เพิ่งกลับมา รีบตามมาเลย ยังไม่สายที่ร่วมถวายพระพรกันนะค่ะ

เนื้อหาและภาพสวยงามมากๆค่ะ คุณไฮกุเขียนบล๊อกได้น่าอ่านและน่าติดตามเสมอ
นิตยสาร HELLO ลูกสาวซื้อของปีนี้มาฝากค่ะ แต่ที่เรานำบทความมาลงจาก
"หนังสือ ๑๐๐ เรื่อง ในหลวงของฉัน" อ่านแล้วก็ถูกใจมากๆเช่นกันค่ะคุณไฮกุ
พวกเราซาบซึ้งในพระจริยวัตรอันงดงามของท่านตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์
ขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะ เรามาช่วยกันเผยแพร่เล่าต่อเรื่องราวอันมีค่ายิ่งของพระองค์ท่านสู่ลูกหลานต่อไป ตราบนานเท่านานด้วยกันนะค่ะ

โหวตหมดขอกดถูกใจให้ก่อนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:22:38:13 น.
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะโดย: 8088-xt วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:0:31:57 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:5:51:05 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ เข้ามาร่วมถวายพระพรด้วยค่ะ เมื่อคืนกิ่งมาไม่ไหวหลับๆตื่นๆกว่าจะถึงบ้านคุณไฮกุ กิ่งหลับยาวโลดเลค่ะ อิิอิ

ขอพระองค์พระเกษมสำราญพระชนม์ยิ่งยืนนานค่ะ

คุณไฮกุลงภาพและเรื่องได้จุใจมากเลยค่ะแล้วกิ่งจะค่อยๆเข้ามาอ่านนะคะ วันนี้กดโหวตตัวนี้ให้ก่อนนะคะ

Best design 1 haiku


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:10:02:38 น.
  
ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่นำมาฝากค่ะ

ไม่แน่ใจว่า Hello เล่มนี้ได้ซื้อหรือป่าว ไม่ได้รับประจำค่ะ ซื้อเป็นบางเล่ม แต่คุณไฮกุ เอามาแบ่งกันอ่านนะคะ ๓ ตอนก็ดีค่ะ

ภาพประกอบงามมากค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:14:04:30 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Education Blog ดู Blog
พระองค์ทรงเป็นดุจสมมุติเทพ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมื่อวานดูข่าวซาบซึ้งจนน้ำตาคลอ ปลาบปลื้มมากเลยค่ะ อยากไปชมบารมีของพระองค์เหมือนกันแต่ไม่เคยได้ไปสักที อิจฉาจังเลยค่ะ บล็อกนี้ยาวจริงๆ แต่เต็มไปด้วยสาระและสิ่งดีๆ อ่านแล้วซึ้งมากเลยค่ะ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:14:55:15 น.
  
แต่ละภาพงดงาม ปลาบปลื้มมากๆ เลยค่ะคุณไฮกุ
ในหลวงพ่อของคนไทย เคยมีฝรั่งถามว่า
ทำไมคนไทยรักในหลวง (พูดออกมาแค่ชื่อ)
คุณมีเวลาพอไหมที่จะฟัง เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงเคยถูกถามมาแบบนี้นะคะ
กดหมวดเดิมนะคะคุณไฮกุตอนแรกว่าจะความรู้ค่ะ
คุณไฮกุยุ่งมากไหมเอ่ย หาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:16:35:58 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สวัสดีค่ะคุณไฮกุ กดไลท์และโหวตให้ด้วยค่ะ
กับสิ่งดีๆที่มีค่า ที่คุณไฮกุ ตั้งใจทำให้เพื่อนๆได้ชมกัน
ภาพวาดภาพแรก สวยนะคะ
ไม่รู้จะเข้าหมวดไหนดี เลยกดหมวดนี้ให้ค่ะ
haiku Topical Blog
ถ้าไม่ถูกยังงัยก็บอกได้นะคะ
จะมาแก้ให้ใหม่ค่ะ

ข้อมูลดีๆ แต่ยาวมากๆ วันนี้ยังไม่มีเวลาอ่าน
ไว้ว่างๆจะตามมาเก็บทีหลังนะคะ

วันนี้ยกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาฝากด้วยค่ะ

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:21:26:05 น.
  
สวัสดีวันพ่อค่ะ
เมื่อคืนไม่ได้มาอ่าน
แต่วันนี้มาอ่านอย่างจุใจและทุกตัวอักษรค่ะ
บางเรืองไม่เคยได้อ่านได้รู้มาก่อน อย่างเช่นชื่อเล่นของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และอื่นๆ

มีต่อเมื่อไหร่ไปตามนะคะ

เรื่องพิมพ์นี้น่าเห็นใจ ออกจะยาว
แม่ซองฯพิมพ์เรื่องขำขันกว่าจะเสร็จ ก็สลบพอดี
แถมจะต้องทวนแล้วทวนอีก เพราะกลัวพิมพ์ผิดค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:21:48:38 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
LoveParadise Food Blog ดู Blog
Sweety-around-the-world Travel Blog ดู Blog
haiku Topical Blog

มากดโหวตให้ก่อนนอนคร้าคุณไฮกุ
วันนี้เพิ่งได้นั่งหน้าบล๊อกนานหน่อย ก่อนนอนนี่ละคร้า
ขอส่งเข้านอนด้วยเลย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:22:10:52 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Topical Blog ดู Blog

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.........
งดงามทุกภาพเลยค่ะคุณไฮกุ
เราคนไทยล้วนซาบซื้งในพระบารมี
ของท่านยิ่งนักค่ะ
คุณไฮกุมีหนังสือพระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน
หรือเปล่าคะ มีรูปภาพและเรื่องน่าประทับใจ
หลายเรื่อง เช่น ยาสีพระทนต์ เสียดายเขาสงวนลิขสิทธิ์
ห้ามเผยแพร่ค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:22:39:20 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย: **mp5** วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:23:21:21 น.
  
มาโหวตไว้ก่อนครับ อ่านไหวแล้วจะกลับมาอ่าน
แค่ภาพก็อิ่มตาอิ่มใจแล้ว

ขอบคุณที่ไปเบี่ยมด้วยครับ

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:23:31:58 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

มาร่วมถวายพระพรให้กับพระองค์ด้วยคนครับ

เวลามีงานมงคลสำคัญ ๆละก็ไม่ต้องไปไล่หาข้อมูลที่ไหนอีกแล้วละครับ มาที่บล็อกนี้ไม่เคยผิดหวังเลยละ

ละเอียดละออทั้งภาพและเนื้อหาที่วางเป็นระเบียบงดงามอย่างที่สุด

เหนื่อยก็หายเหนื่อยนะครับ อยากเก่งแบบนี้จังเลย
โดย: find me pr วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:0:16:52 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:5:49:26 น.
  
เสียดายมากครับคุณไฮกุ

ไม่ได้ไปถ่ายภาพในหลวงกับถ่ายพลุซะเลย

งานยุ่งนักหนา

สุขสันต์วันพ่อย้อนหลังครับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:11:32:41 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาอ่าน..

ขอบคุณมากที่นำมาให้อ่านกัน
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเลย

โดย: วนานันทน์ (eat pray love ) วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:16:14:24 น.
  
เมื่อเช้าไปรื้อดูแล้วค่ะคุณไฮกุ เรามีจริงๆ ด้วยเล่มนี้

นิตยสาร Hello ไม่ได้ซื้อประจำค่ะ พองานหนังสือทีก็ไปเอามาหลายเล่ม เล่มวาระพิเศษ ส่วนมากไม่ค่อยพลาด


สุขสวัสดีค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:17:39:49 น.
  
ขอบคุณเพื่อนบล็อกทุกท่านที่แวะมาถวายพระพรในหลวงด้วยกัน และที่โหวตให้ด้วยนะคะ ที่จริงบล็อกนี้ไม่ต้องโหวตให้ก็ได้ ตั้งใจเขียนถวายในหลวง แล้วไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับหมวดไหนดี

พยายามอัพบล็อกให้จบทั้งสามตอนภายในอาทิตย์นี้ เขียนบล็อกภาคสองเสร็จแล้ว กำลังปั่นบล็อกภาคจบอยู่ ไม่มีเวลาตอบเม้นท์ ขออนุญาตตามไปตอบที่บล็อกเพื่อน ๆ แทนละกันนะคะโดย: haiku วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:22:10:08 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ตั้งใจจะเขียนเหมือนกัน ร่างไว้บ้างแล้ว
แต่โน๊ตบุ๊คมาพังไปซะก่อนค่ะที่เขียนไว้คงกู้คืนไม่ได้แล้ว

ปีนี้ได้แต่นั่งเฝ้าหน้าจอ
ตอนที่เสด็จออกมา เห็นทรงเหนื่อยหายใจหอบๆ
ดูไปน้ำตาก็ลื้นๆ
รู้สึกตื้นตันปะปนกับความห่วงใยค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แอมอร
โดย: peeamp วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:22:15:11 น.
  
"ภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา‬" เป็นเพลงที่เพราะกว่าเพลงในปัจจุบันนี้หลายๆ เพลงมาก

หลายๆ อันผมได้เคยอ่านมาบ้างจากหนังสืิอ "ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับลัดดาซุบซิบ" ครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 ธันวาคม 2555 เวลา:0:11:58 น.
  
ขอบคุณค่ะที่คัดมาลง จากผู้เขียน
โดย: จินตนันท์ ชญาต์ร IP: 101.108.134.248 วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:17:22:18 น.
  
สวัสดีค่ะคุณจินตนันท์

เป็นเกียรติมากที่ผู้เขียนคอลัมน์แวะมาอ่านบล็อกนี้ ดีใจที่ได้รู้จักคนเขียนบทความที่ดีมากแบบนี้ อ่านแล้วชอบมาก ๆ จนต้องเอามาลงบล็อกไว้ ใส่ชื่อคุณจินตนันท์ไว้ในบล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดย: haiku วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:20:46:29 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด