ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินีสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง "คลีโอพัตรา" รอบปฐมทัศน์
ณ ศาลาเฉลิมไทย ตามที่มูลนิธิวิจัยประสาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯเพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก
สดุดีมหาราชินีพราวเกียรติยศอ่อนไท้....................สุนทรีย เทวี

"สิริกิติ์" มหาราชินี...........................หยาดฟ้า

ทรงทศพิศราชธรรมวิถี...............ประเสิรฐ เลิศเลอ

เกลอทิพย์กษัตริย์แกล้วกล้า.....มุ่งสร้างสยามสวรรค์ฯทรงเมตตาค่าล้ำ.....................มหาสมุทร มิติชัย

ระลอกคลื่นใจบริสุทธิ์......................พร่างแพร้ว

พรหมวิหารพระแม่ดุจ...............แม่ทิพย์ ธรรมชาติ

ทำเพื่อสยามเมืองแก้ว...........เลิศแล้ว "มนุษย์มณี"ฯอยู่เกล้าฯ อะคร้าวอ่อนไท้.................ธรณี สยามฤา

ทรงช่วยชุบชีวี................................แหล่งหล้า

บุตรธิดาชาติอัญชลี.....................บัวบาท พระแม่

บุญมั่นขวัญยืนกล้า..................คู่ฟ้าสยามสวรรค์ฯ


ร้อยกรองโดย อังคาร กัลยาณพงศ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
แรม ๓ ค่ำ เดือน ๘/๘ ปีขาล
จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร

เสด็จฯ เยี่ยมบริษัทภาพยนตร์ปาราเม้าท์ ในฮอลีวู้ด อเมริกา พ.ศ. ๒๕o๓
ธรรมนูญ แสงรังษี ถ่ายภาพเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) และท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ ๑๘o๘ ถนนพระรามที่ ๖ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สิริกิติ์" มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระภาดา (พี่ชาย) ๒ องค์ และและพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) ๑ องค์ ดังนี้

หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร (ชาตะ พ.ศ. ๒๔๗๒)
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร (ชาตะ พ.ศ. ๒๔๗๓)
หม่อมราชวงศ์หญิง บุษบา กิติยากร (ชาตะ พ.ศ. ๒๔๗๗) ภายหลังเป็น ท่านผู้หญิงบุบษา สธนพงศ์


ในระหว่างยังทรงพระเยาว์ สถานการณ์บ้านเมืองไม่สู้สงบนัก เนื่องจากเพิ่งพ้นจากช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม่นาน หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องทรงออกจากราชการ รัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่ ได้เดินทางไปสมทบหลังจากให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ ๓ เดือน โดยมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ และท้าววนิดาพิจาริณี บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว

ปกประมวลภาพเสด็จฯ เยือน ๑๗ ประเทศ ช่วง พ.ศ. ๒๕o๒ - ๒๕o๓
โดยสำนักพิมพ์ก้าวหน้าดังนั้นจึงต้องอยู่ไกลจากบิดามารดาตั้งแต่อายุน้อย บางคราวต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เช่น พ.ศ. ๒๔๗๖ หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปอยู่ที่จังหวัดสงขลา ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๗ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงลาออกจากราชการแล้วกลับมาประเทศไทย จึงทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งขณะนั้นอายุได้ ๒ ชันษา ๖ เดือน ได้กลับมาอยู่รวมพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ณ ตำหนักใน วังเทเวศร์ บริเวณถนนกรุงเกษม ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สมเด็จพระราชชินีนาถจูเลียน่า, เจ้าชายเบอร์นอาร์ด พระสวามีแห่งเนเธอร์แลนด์
เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕o๖พ.ศ. ๒๔๗๙ เมื่อหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ ทรงมีอายุได้ ๔ ชันษา ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ทว่าในขณะนั้น แม้เหตุการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศไทยจะสงบลง แต่สถานการณ์ระหว่างประเทศก็ไม่สงบ กล่าวคือ สงครามมหาเอเชียบูรพาเริ่มแผ่ขยายมาถึงประเทศไทย กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้งจนการคมนาคมไม่สะดวก พระบิดาจึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เพราะอยู่ใกล้วังพระบิดา ได้เรียนที่นั่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จนจบชั้นมัธยมศึกษา หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้เรียนเปียโน ซึ่งเรียนได้ดีและเร็วเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสด้วย

พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่งรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสำนักเซนต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยได้ทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ด้วย ในเวลานั้นหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ มีอายุได้ ๑๓ ปีเศษ และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว


ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้ศึกษาต่อทั้งวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และวิชาเปียโนกับครูพิเศษ หลังจากนั้นไม่นาน พระบิดาย้ายไปเดนมาร์กและฝรั่งเศส ตามลำดับ ขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็ยังคงเรียนเปียโน และตั้งใจจะศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

ทรงรับช่อดอกไม้จากหม่อมสร้อยระย้า ยุคลระหว่างที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (ขณะนั้นทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์) ซึ่งพระองค์เสด็จประพาสกรุงปารีส โดยทางรถยนต์จากสวิตเซอร์แลนด์ เพราะประสงค์จะเลือกซื้อรถยนต์พระที่นั่งแทนคันเดิม และยังได้รับชมการแสดงดนตรีของคณะที่มีชื่อเสียงด้วย ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินมายังกรุงปารีส ก็ได้ประทับที่สถานทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับนักเรียนไทยคนอื่นในสมัยนั้น ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดการดนตรีเป็นพิเศษ ขณะที่หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ก็สนใจศิลปะเช่นกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้น

สองพระองค์ที่สนามบินจังหวัดเลย พ.ศ.๒๔๙๙วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีหม่อมหลวงบัวและหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ เข้าเฝ้าฯ เยี่ยมพระอาการเป็นประจำ และในช่วงระยะเวลาที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่เฝ้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระนามในเวลานั้น) ได้ทรงรับเป็นธุระจัดการให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าศึกษาในโรงเรียน Pensionnat Riante Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งของโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรแล้ว ก็ได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นการภายในเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากทรงหมั้นแล้ว หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ยังคงศึกษาต่อ กระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนครเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระองค์ท่านโปรดฯ ให้หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับ


เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม โดยมีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จเป็นองค์ประธาน ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสและโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรพร้อมทั้งสักขีพยานลงนามในทะเบียนนั้น หลังจากนั้น สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกในพระราชพิธีถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรดน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์แด่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณี ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรขึ้นเป็น "สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์" พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ในการนี้ด้วย

ภาพปกหนังสือพิมพ์จีนกวงหัวจิวคัง
ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๙๙ต่อมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ กลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงรักษาพระองค์และทรงศึกษาต่อ แล้วเสด็จฯ กลับมาอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๙๕

ทอดพระเนตรงานออกร้านของสมาคมวาย.ดับบลิว.ซี.เอ
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕o๑ จิรภา อ่อนเรือง ถ่ายภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเสด็จฯ ออกผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนั้น พระองค์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถในอันที่จะรับพระราชภาระกิจในคราวนี้ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงผนวช

ทรงฉายกับสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร ในงานออกร้านของโรงเรียนราชินีต่อมา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ปีเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศว่า ตามราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เคยมีประกาศให้ออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงผนวช และได้ปฏิบัติพระราชภาระกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ สนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" นับว่าทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระองค์ที่ ๒ ของประเทศไทย โดยพระองค์แรก คือ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ (ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดา ๔ พระองค์ ดังนี้

๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


พระอิสริยยศ


หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร (๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓)
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ (๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี (๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙-ปัจจุบัน)


Grand Cross of the Order of the Elephant ประเทศเดนมาร์ก
Grand Cross of the Royal Order of the Seraphim ประเทศสวีเดน
Grand Cross of Order of the Netherlands Lion or the Order of the Dutch Lion ประเทศเนเธอร์แลนด์
Grand Cordon of the Order of Leopold I ประเทศเบลเยียม
Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Saint Olav ประเทศนอร์เวย์
Grand Cross of the Order of Spain และ Grand Cross of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III ประเทศสเปน
Grand Cross of Saint Jacques of the Orders ประเทศโปรตุเกส
Special Class of the Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic Souderstufedes Grosskreuzes des Bundes Verdien stordens ประเทศเยอรมนี
The Most Exalted Order of the Crown of the Realm Darjah Utama Seri Mahkota Negara ( D.M.N.) และ Grand Cross of the Order of Darjah Kerabat Diraja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua - Panglima of Malaysia ประเทศมาเลเซีย
Grand Cross of the Order of Islamic Republic of Pakistan ประเทศปากีสถาน
Grand Cordon of the Order of the Precious Crown ประเทศญี่ปุ่น
Grand Cross of the Order of the Redeemer ประเทศกรีซ
Grand Cross of the Order of Austria ประเทศออสเตรีย
Grand Cross of the Order of Pahlavi ประเทศอิหร่าน
Grand Cross of the Most Exalted Order of the Queen of Sheba ประเทศเอธิโอเปีย
The Order of Sikatuna ประเทศฟิลิปปินส์
Grang Cross of the Order of the Parama Napal Pratape Bhakara ประเทศเนปาล
The Order of Romania ประเทศโรมาเนีย

เสด็จเป็นประธานในพิธิเจิมเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พ.ศ. ๒๕o๓พระยศทหาร

พ.ศ. ๒๕๐๒ : พันเอกหญิง ผู้บังคับการพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ และ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ. ๒๕๑๔ : นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง นายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ และ นายทหารพิเศษประจำกองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๒๓ : นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ กรมยุทธศึกษา โรงเรียนนายเรือ ประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน ประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ กรมยุทธศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ และ ประจำกองพันทหารอากาศโยธินที่ ๑ รักษาพระองค์
พ.ศ. ๒๕๒๕ : นายกองใหญ่ กองอาสารักษาดินแดน สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๕๓๐ : พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
พ.ศ. ๒๕๓๕ : จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึก เรื่อง "ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ" เมื่อ พ.ศ. ๒๕o๕ เป็นพระราชนิพนธ์ที่คนไทยควรจะได้อ่าน และตระหนักถึงพระปรีชาสามารถในด้านอักษรของพระองค์ท่านอีกอย่างหนึ่งด้วย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจึงได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน และเป็นการสำนึกถึงคุณของแม่ไปพร้อมด้วย ด้วยนับถือกันทั่วไปว่า พระองค์เปรียบประดุจแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง เคียงข้างพ่อของชาวไทย นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสมอมา

เสด็จพระราชดำเนินออสเตรเลีย สิงหาคม พ.ศ. ๒๕o๕สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ เพื่อบรรเลงกับ วงดนตรีเดอะแฮนด์ซั่ม และวงดนตรีในพระองค์ไว้ดังนี้

เจ้าจอมขวัญ
ทาสเธอ
สายหยุด
นางแย้ม


สถานที่หลายแห่ง พรรณพืช และพันธุ์สัตว์หลายชนิดได้ตั้งชื่อตามพระนาม หรือสื่อถึงพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

สถานที่

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธสิริกิติ์ฑีฆายุมงคล ประดิษฐานบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
การแพทย์ และการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชีนีนาถ ณ อำเภอนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตึกสก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคารเฉลิมพระกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ๙ โรงทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖o พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการศึกษา ได้แก่


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
เสด็จฯ เป็นประธานงานประกวดพฤกษชาติ ณ สวนลุมพินี พ.ศ. ๒๕o๑
ธนิต เจริญสุข ถ่ายภาพสวนสาธารณะ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทางตะวันตกของสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สวนรมณีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖o พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รัฐบาลสมัย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖o พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖o พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อื่น ๆ
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนแม่น้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์การประชุมในกรุงเทพมหานคร
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ภูมิปัญญาท้องถิ่นพนมสารคาม) โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอุดลวิทยา" อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารราม
เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล พ.ศ. ๒๕o๗พรรณพืช

กุหลาบควีนสิริกิติ์ (Rosa Queen Sirikit )
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ (Mussaenda philippica A.Rich. cv. Queen Sirikit)
คัทลียาควีนสิริกิติ์ (Cattleya Queen Sirikit )
มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R. M. K.Saunders)
โมกราชินี (Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk)


พันธุ์สัตว์

ปูราชินี (Thaiphusa sirikit Naiyanetr, 1992)
ภาพจากโปสการ์ด


ภาพจากหนังสือ "ขัตติฉายาลักษณ์"
(นสพ. เนชั่นสุดสัปดาห์ และ คม ชัด ลึก)
ข้อมูลจากเวบ wikipedia.org


บีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ lozocat

Free TextEditor

Create Date : 11 สิงหาคม 2554
Last Update : 13 สิงหาคม 2563 15:12:54 น.
Counter : 19854 Pageviews.

59 comments
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(29 มี.ค. 2564 14:11:02 น.)
เทคนิครีดพับผ้ากุ๊นโดยไม่ต้องใช้ที่รีดกุ๊น lovequilt
(25 มี.ค. 2564 18:59:00 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (1) ผู้ชายในสายลมหนาว
(24 มี.ค. 2564 16:40:05 น.)
น้องนางปากแดงหางน้ำเงินหน้าอกเหลืองรอบๆตาแซมสีขาว สมาชิกหมายเลข 4149951
(9 มี.ค. 2564 06:08:14 น.)
  
พรุ่งนี้เป็นวันดี วันแม่แห่งชาติ เลยขออัพบล็อกถวายพระพรเพื่อเป็นสิรมงคลแก่จขบ. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตราบนานเท่านาน ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ยังคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องงานเขียนของท่านบาโชยังไม่ทันอิ่ม ขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องคุยสักสามวัน แล้วค่อยกลับไปอ่านบล็อกแปลงานเขียนของท่านบาโชต่อค่ะ
โดย: haiku วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:9:04:52 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

พระราชินีของปวงชนชาวไทยเป็น Queen ที่สวยที่สุดในโลกพระองค์นึงเลยนะคะ
โดย: nLatte วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:9:41:23 น.
  
เหมือนเม้นท์ 2 ค่า คุณไฮกุ ขราาาาาาา

สวยที่สุดดดดดดดด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:9:43:26 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แต่ละภาพนี่เก่ามากเลยนะครับ ดูจากลักษณะของภาพมันเป็นอย่างนั้นน่ะ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:11:11:48 น.
  
haiku Topical Blog ดู Blogเก่งมากค่ะคุณไฮกุ
คืนนี้ พี่นาถจะอั๊พเหมือนกันค่ะ
แต่คนละรูป คนละอย่างกัน

ขอชื่นชมว่าเก่งมากค่ะ
ช่างไปสรรหา
ส่วนมากพี่นาถเคยชมแล้ว เพราะชอบมาก
เสียดายที่ไม่สามารถรักษาหนังสือดีๆ ให้พ้นปากปลวก
จะหาที่ไหนได้อีกนะคะ

ที่ยุ้งข้าวบ้านตาพี่นาถ
มีคนนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์งามๆไปติดไว้เป็นแถบ
ตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี้ เขารื้อด้านติดกันออก
ฝนเลยสาดเข้าถึง
ภาพจึงไม่งามแล้วค่ะ เสียดายมาก

โหวตหากไม่ถูกกรุณาไปบอกที่บล็อกนะคะ พี่นาถจะโหวตให้ใหม่
ไม่แน่ใจค่ะ

"ปัญญาเราเฉาโฉด ไม่โทษใคร" พี่นาถยังโหวต TBA ไม่ได้เลยค่ะ
มันขึ้นว่า please verify your account from email that we sent สุดจะเซ็ง

แล้วมี spam เข้าไปที่บล็อกพี่นาถ เลยเลิก ..ไปดูทีวีค่ะ

โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:11:28:01 น.
  
คุณยุ้ย & คุณเค็ง...เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะ พระราชินีของเราทรงพระสิริโฉมจริง ฝรั่งยังชื่นชมเลยค่ะ โดยเฉพาะพระฉายลักษณ์ที่อัญเชิญมาลงบล็อก เป็นช่วงที่ทรงพระสิริโฉมที่สุด


คุณต่อ...พระฉายาลักษณ์ชุดนี้เก่าจริง ๆ ค่ะ ปกหนังสือบอกไว้ว่า "สมุดภาพประมวลพระฉายาลักษณ์ในสมเด็จฯ จากปกนิตยสารและสิ่งพิมพ์ยุค ๒๔๙o - ๒๕๑o"


พี่นาถ...ไม่ได้หาภาพเก่งหรอกค่า พอดีซื้อหนังสือรวบรวมพระฉายาลักษณ์เก่า ๆ ไว้เล่มนึง เป็นของสนพ. เนชั่น&คม ชัด ลึก ต้องชมคนที่ค้นหาพระฉายาลักษณ์จริง ๆ ไม่ค่อยจะได้เคยเห็นเลยค่ะ เพิ่งซื้อเล่มนี้ไว้เมื่อไม่นานมานี้เอง ถ้าพี่นาถอยากได้ คิดว่าคงจะพอหาซื้อได้อยู่นะคะ เล่มเท่านสพ.ฉบับสุดสัปดาห์ ภาพชัดมาก สแกนปกมาฝากค่ะ
ขอบพระคุณมากที่โหวตให้อีกนะคะ ไม่แน่ใจ(อีกแล้ว)ว่าเข้ากับหมวดไหน พี่นาถว่าไงก็ว่าตามกันแล้วกันค่ะ

ข้อความที่TBAขึ้นมานั่น พี่นาถต้องเข้าเมล์ตัวเอง แล้วคลิกยืนยันการสมัครก่อนค่ะ ทีแรกก็โหวตไม่ได้ เหมือนพี่นาถ พอเข้าเมล์ยืนยันแล้วก็โหวตได้เรียบร้อยค่ะ เอาใจช่วยให้พี่นาถโหวตได้นะคะ
โดย: haiku วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:14:10:21 น.
  
ขอบคุณ คุณไฮกุมากค่ะ
น่ารักจริงเจียว

พรุ่งนี้ ขอเชิญไปชมที่บล็อกพี่นาถนะคะ
มีคล้ายๆกันอยู่ ๑ เพราะมาจากโปสการ์ดเหมือนกันค่ะ
ของพี่นาถ มาจากสมุดสะสมส่วนตัว มี ๓ เล่มใหญ่ๆ
แต่เป็นพระราชกรณียกิจโดยเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส่วนมาก

พระบรมฉายาลักษณ์เก่าสุด ๆ เปิดไม่ออก
กระดาษอีกด้านติดกับรูป ที่บ้านชื้นมากค่ะ
ได้แต่เสียดาย เพราะลืมเปิดดูค่ะ


โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:14:37:44 น.
  
ผมว่างานที่โดเด่นมากอีกชิ้นหนึ่งของคุณไฮกุ
ก็คือ
บทกวีไฮกุนี่ล่ะครับ
น่าจะรวมต้นฉบับ

เรียงหมวดหมู่แล้วลองเสนอ สนพ.ดูครับ

น่าสนใจมากจริงๆนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:17:08:23 น.
  
มาร่วมถวายพระพรด้วยคนค่ะคุณไฮกุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ใต้ร่มฉัตรไทยที่มีพ่อหลวง แม่หลวงคุ้มหัวค่ะ

ที่นี่สถานทูตไทยจัดงานเหมือนกันค่ะ แต่มันไกลจากบ้านเราโขอยู่อีกอย่างตรงกับวันทำงานด้วยค่ะ เลยไม่ได้ไป

บล็อกนี้ถูกใจจังค่ะ ได้ดูภาพที่มีค่าอย่างหาไม่ได้และไม่เคยเห็นด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่นำมาให้ชมกัน

วันแม่นี้เราขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนบนโลกนี้มีความสุขมากๆนะคะ

ปอลิง เข้าไปดู TBA มา คุณไฮกุอยู่อันดับ 3 แล้วค่ะ ลุ้นกันต่อ เย้ๆ
โดย: somjaidean100 วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:20:10:58 น.
  
ในหลวงและพระราชินี ทรงพระสง่างามมากๆ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญปล.ภาพเก่าๆแบบนี้ดูแล้วสดชื่นใจมากครับ
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:20:30:03 น.
  
มาร่วมถวายพระพรพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ คุณไฮกุเก่งมากเลยค่ะ หาภาพมาลงได้ฉับไวและสวยทุกภาพเลยค่ะ กิ่งโหวตให้เลยนะคะหมวดศิลปะค่ะ
ฝากดอกมะลิกราบคุณแม่คุณไฮกุด้วยค่ะ
หลับฝันดีนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:23:34:30 น.
  
โอโห้.....................
เป็นเหมือนหนังสือภาพเล่มใหญ่ เลยครับ เล่นนี้ถ้าตีพิมพ์ต้องมีราคาสูงทีเดียว และต้องขายดีด้วยครับโชคดีจังเลยที่ได้มาดูบล๊อกของคุณ ชื่นชมมากๆครับ
โดย: หยก (ginda1 ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:0:04:34 น.
  
อัญเชิญมาฝากคุณไฮกุด้วยรักค่ะ
โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:1:14:25 น.
  อัญเชิญมาฝากคุณไฮกุด้วยรักค่ะ
โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:1:16:35 น.
  


สุขสันต์วันแม่ค่า คุณไฮกุขราาาาา

รักษาสุขภาพนะค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:1:17:27 น.
  โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:1:18:20 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ในวันแม่แห่งชาติค่ะ
ประทับใจเรื่องเล่าในบล๊อกมากมาย
ขอบคุณที่แบ่งปัน
ความรักของแม่ที่มีต่อทุกคนนะคะ
โดย: A IP: 113.53.59.84 วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:6:13:12 น.
  
มีความสุขในวันแม่ค่ะ !

ดวงใจแม่ สะอาดแท้ กว่าทุกสิ่ง
ดวงใจแม่ สะอาดยิ่ง กว่าสิ่งไหน
ดวงใจแม่ สะอาดเกิน กว่าสิ่งใด
ดวงใจแม่ ... มีไว้ ..เพื่อลูกเอย !(ขอขอบคุณคำกลอน จาก...www.m-culture.go.th)


★ ภาพและเรื่องราวสุดยอดมากๆค่ะคุณไฮกุ (เหมือนกลับสู่เรื่องราวในอดีต)

"ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:7:48:43 น.
  
............ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี...............
มาร่วมถวายพระพรให้สมเด็จฯ "แม่แห่งชาติ"

................... ...................
สุขสันต์ "วันแม่" ครับ คุณไฮกุ

โดย: Dingtech วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:7:54:08 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันแม่เวียนมาอีกครั้ง รำลึกถึงพระคุณของแม่ครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:7:56:54 น.
  
- หวัดดียามเช้าครับ

- หลายภาพผมยังไม่เคยเห็นเลยล่ะครับ ขอบคุณคร๊าบบบบ

- ชมแล้วทำให้จิตใจอ่อนโยน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยิ่งๆ ขึ้นกว่าเดิมเลยครับผม
โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:9:10:39 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
มาส่งแรงใจให้กับคุณแม่ทุกคนจงมีความสุขกันนะคะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:9:36:34 น.
  
ขอบคุณครับ
วันก่อนยังฝันถึงแม่เมื่อยังสาวๆ
แม่บอกว่าจะไปหัดขับรถ
จะได้ไปเที่ยวตามลำพังได้
5555
อรุณสวัสดิ์วันแม่ครับ
โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:9:56:51 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คิดถึงแม่อย่างมีความสุข สุขสันต์วันแม่ครับ
โดย: panwat วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:10:46:38 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โหวต Tropical Blog ให้เหมือนกันค่ะ

โดย: chinging วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:12:02:29 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญสุขสันต์วันแม่ค่ะ....คุณไฮกุ
โดย: nootikky วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:15:17:34 น.
  
บล็อกนี้ทรงคุณค่ามากเลยคุณไฮกุ ได้ดูทีเดียวครบเซ็ท ถ้าเป็นสมัยก่อน คงต้องไปหาอ่านตาม สกุลไทย ดรุณี แต่เป็นหมัยนี้ เข้าบล็อกคุณไฮกุทีเดียว จ๊าบเลย แต่ว่าเขียนในกล่องเม้นท์ไม่ถนัดเลยครับ อักษรขาว ทำเอา สว.อย่างผมต้องเพ่งนานไปนิดนะ 555

สุขสันต์วันแม่ มีความสุขมากๆนะครับคุณไฮกุ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:15:26:30 น.
  
ทุกภาพที่เห็น ยังความปลาบปลื้มมากจริงๆค่ะคุณไฮกุ
เห็นเมื่อไหร่ มีความสุขจริงๆค่ะ
วันนี้กดให้คุณไฮกุหมวดศิลป์เช่นเคยนะคะ
และสำหรับวันนี้สุขสันต์วันแม่ค่ะคุณไฮกุ

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:15:28:39 น.
  
สุขสันต์วันแม่ครับคุณไฮกุ
โดย: กูจิ (international ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:15:52:34 น.
  
พี่นาถ...พออ่านเม้นท์แรกก็แจ้นไปหาพี่นาถเลย พอกลับมาบล็อก เห็นพระบรมฉายาลักษณ์งาม ๆ ที่พี่นาถอัญเชิญมาประดับบล็อกแล้วดีใจสุด ๆ ขอบคุณมากนะคะ พระบรมฉายาลักษณ์ในบล็อกพี่นาถเก่าได้ใจ เป็นช่วงที่พระองค์ทรงพระสิริโฉมมากกกกก เห็นแล้วมีความสุข ชอบที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณมากที่อัพบล็อกให้ชมพระบารมีนะคะ


คุณก๋า...อ่านเม้นท์ของคุณก๋าแล้วรู้สึกดีใจที่ได้มาเล่นบล็อก เมื่อก่อนได้แต่เขียนไฮกุเก็บไว้อ่านคนเดียว ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี เป็นปลื้มมากที่คุณก๋าและเพื่อน ๆ ชอบงานของเรา พอคุณก๋าบอกว่าไฮกุของเราดีพอจะตีพิมพ์ได้ ยิ่งภูมิใจใหญ่เลยค่ะ


คุณพีช...เกิดเป็นคนไทยก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกับคุณพีชค่ะ ประเทศเราถึงจะมีอะไรที่แย่ ๆ เยอะ แต่เรื่องที่ประเสริฐและน่าภูมิใจที่สุดก็คือ ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของทั้งสองพระองค์นี่แหละค่ะ

ตอนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มา ก็คิดว่าต้องเอามาอัพบล็อกแน่ ๆ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากจริง ๆ ค่ะ เก็บไว้จนเกือบลืม พอนึกได้ก็รีบสแกนแล้วอัญเชิญมาประดับบล็อกเลย

ปล. ตะกี้เข้าไปดูอันดับบล็อก เหงามาก หมวดนี้มีบล็อกแก๊งค์คือเราคนเดียวที่เข้ารอบ อันดับตกมาอยู่อันดับสี่แล้ว แต่ไม่เป็นไร แค่ได้เข้าอันดับหนึ่งในสิบก็ดีใจมากแล้วค่ะ ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ และหัวคะแนนใหญ่อย่างคุณพีชด้วยที่โหวตให้นะจ๊ะ


ลุงแอ๊ด...รู้สึกเหมือนลุงแอ๊ดเลยค่ะ เห็นแล้วก็ชอบเลย โชคดีที่เขารวมรวมพระบรมฉายาลักษณ์มาพิมพ์ใหม่ ไม่งั้นคงไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาดูได้ที่ไหน


คุณกิ่ง...ชอบดอกมะลิที่สุดเลยค่ะ เห็นภาพของคุณกิ่งแล้ว เหมือนได้กลิ่นมะลิลอยมาตามลมเลยค่า ขอบคุณมากที่โหวตให้อีกนะคะ


คุณหยก...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ หนังสือเล่มนี้ขนาดเท่าหนังสือพิมพ์ฉบับสุดสัปดาห์ค่ะ พระบรมฉายาลักษณ์ในเล่มขนาดใหญ่ทั้งนั้น บางทีใหญ่เกินเครื่องสแกนอีก ราคาก็ไม่แพงเลย เล่มนึง ๗๕ บาทเองค่ะ


คุณเอ...ทีแรกว่าจะอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดับบล็อกอย่างเดียว แต่ไป ๆ มา ๆ อัญเชิญพระราชประวัติของพระองค์ท่านมาลงด้วยน่าจะดีกว่า ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า แปะข้อความสลับกับพระบรมฉายาลักษณ์ได้ลงตัวพอดีเลยค่ะ


พี่รี่+ต๊อก...ถูกใจเม้นท์ประโยคสุดท้ายมากเลยค่ะ


คุณnorcapp...เห็นพระบรมฉายาลักษณ์เก่า ๆ แบบนี้แล้วคิดถึงสมัยคุณแม่ยังสาวเนาะ


คุณเค็น...ขอบคุณมากที่แวะมาถวายพระพรและโหวตให้นะคะ


คุณปลายแป้นพิมพ์...พยักหน้าเห็นด้วยเลยค่ะ โชคดีที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ เห็นปุ๊บก็ซื้อเลย พระบรมฉายาลักษณ์ในหนังสือส่วนใหญ่รวบรวมจากปกหนังสือหรือนิตยสารยุคเก่า ๆ ทั้งนั้น หาชมยากจริง ๆ ค่ะ

ขออภัยที่ลืมดูสีตัวหนังสืออีกแล้ว ขอบคุณมากที่บอกนะคะ จัดการเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วค่ะ


คุณไก่...ขอบคุณคุณไก่ที่แวะมาโหวตให้นะคะ สุขสันต์วันแม่เช่นกันจ้า


คุณเค็ง& คุณtui & ครูดิ่ง & คุณIM & ครูเกศ & คุณพันวัตต์ & คุณnootikky & คุณกูจิ......ขอบคุณมากที่แวะมาร่วมถวายพระพรด้วยกันนะคะ
โดย: haiku วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:16:29:28 น.
  
เมื่อเช้าไปทำบุญไถ่ชีวิตควายกับแม่และครอบครัวน้องชาย เขามีวัวกับควายให้เลือก น้องชายเลือกควาย เพราะจะนำควายที่ไถ่ชีวิตไปถวายในหลวงเพื่อไปมอบให้ชาวนาอีกที

เอาบุญมาฝากเพื่อนบล็อกและคุณแม่ของทุกท่าน ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง และคลาดแคล้วจากภยันตรายทั้งปวงค่ะ
โดย: haiku วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:16:49:07 น.
  
หุ หุ ขอบใจคุณไฮกุที่เอาใจ สว. อย่างเรา 555

ว่าแต่ คุณไฮกุอย่าบอกว่าคุณแม่งามนะครับ ไม่อาว ต้องแม่คุณสิ ถึงจะถูก

อ้อ..ลืมดูที่ ลป ใช่แล้ว เขาต้องอ่านกลับประสาวัยสะรุ่น คริ คริ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:17:06:59 น.
  
สุขสันต์วันแม่ค่ะคุณไฮกุขอบคุณที่ยังไม่ลืมกัน และแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนดิ่งลมที่บลอคบ่อยๆ
เจ้าของบลอคไม่เชิงไม่ว่างหรอกค่ะ
มัวแต่เล่นนู่นเพลินมากกว่า - -"
เลยไม่ค่อยได้มาอัพบลอค
เพราะไม่มีอะไรอัพ
รูปก็แทบไม่วาด แหะๆ
โดย: หมีปุ๊ วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:17:54:17 น.
  สวัสดีวันแม่ค่ะ..

อ้อมแอ้มชวนคุณแม่เจ้าโว๊ยทานมังสะวิรัติค่ะ

คุณแม่เจ้าโว๊ยชอบทานเห็ดย่างค่ะ

กลิ่นคล้ายๆปลาหมึกปิ้ง อร่อยค่ะ

วันนี้..ทำอะไรให้คุณแม่บ้างค่ะ

ลูกๆก็รักแม่ทุกวันเน้อะ..ไม่เฉพาะวันนี้

ขอให้มีความสุขในการรักคุณแม่มากๆนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:18:06:41 น.
  
มาขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

เรื่องราวของพระองค์ท่านน่าปลาบปลื้มจริงๆรบกวนหลังไมค์ด้วยครับ

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:19:06:07 น.
  
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณไฮกุ^^
โดย: namfaseefoon วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:19:26:24 น.
  


สวัสดียามค่ำ และสุขสันต์วันแม่ค่ะคุณไฮกุ
ไม่ได้เข้าบล็อกมาหลายวันเลยดี.
ภารกิจไม่เอื้อให้ใช้คอมเลยค่ะ
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีเวลาอยู่แถวนี้บ้างแล้วค่ะ
เดี่ยวค่อยกลับมาอ่านบล็อกนี้ค่ะโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:21:14:08 น.
  
ภาพเก่าจริงๆค่ะพี่ไฮกุ อิอิ

...................

สวัสดีและฝันดีในวันแม่นะคะหวานแท้เสียงแม่ลึก..........จองนานนึกคอยตรึกตรอง
สำคัญในขวัญครอง...........ใจคิดถนอมในหอมหวน

ก้มกราบตรึงตราบพื้น.........หวานวันคืนชุมชื่นทวน
ล้อมเย้าราวเฝ้าชวน...........หนึ่งท่านยิ้มแย้มพิมพ์พราว

เพริศพรายด้วยหมายส่ง.....อย่างบรรจงประสงค์วาว
หวังรื่นมายืนยาว...............ดื่นดวงดาวระนาวคลอ

ใจเริงบรรเทิงถวิล.............แว่วเสียงพิณไม่สิ้นหนอ
หวานมักชวนชักชะลอ........รักแม่พร้อมประนมน้อมเนา

โดย: ญามี่ วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:21:15:21 น.
  
ดีจัง
ภาพหายากทั้งนั้น
ขอบคุณครับ
โดย: ปอน ปอน IP: 122.155.36.1 วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:22:44:53 น.
  
ขอบคุณค่ะคุณไฮกุ หลับฝันดีนะคะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:23:34:08 น.
  
อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณไฮกุ
เมื่อเช้าครอบครัวเราก็ไปชมงานโครงการหลวงที่CTWด้วยค่ะ
ที่สมเด็จฯทรงเสด็จเปิดงานอ่ะค่ะ ดอกไม้และผักเมืองหนาว
สามารถปลูกได้ในเมืองไทยแล้วนะค่ะ สวยและน่าทานทุกอย่างเลยค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:23:51:18 น.
  
ขอบคุณคุณไฮกุมากเลยค่ะ ที่หอบบุญมาฝาก
ขอให้ผลบุญส่งให้คุณไฮกุมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากสิ่งไม่ดีใดๆ เข้ามานะคะ ขอบคุณมากจ๊ะ ...
ปล คิดถึงเสมอค่ะ
โดย: yzai วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:2:00:37 น.
  
หนังสือและภาพเก่าๆ ทั้งนั้น มีคุณค่ามากๆ เลยค่ะ
โดย: yzai วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:2:57:59 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
แม่หมูเข้ามาร่วมชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์
ด้วยความปราบปลื้มเป็นที่สุดค่ะ
เป็นภาพที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งนัก
ล้วนหาชมได้ยาก
แม่หมูภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย
และอยู่ภายใต้ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แม่หมูโหวตให้กับคุณไฮกุในสาขาเดิมนะคะ

แม่หมูขอร่วมอนุโมทนาบุญกับการไถ่ชีวิตด้วยนะคะคุณไฮกุ
ขอบคุณมาก ๆค่ะ
โดย: jamaica วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:9:30:41 น.
  
ขอบคุณสำหรับบุญที่นำไปฝากนะครับ
ชอบทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือเหมือนกันครับ
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:10:14:28 น.
  

ทราบหรือไม่คะว่า ตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไร?
สร้างกริตเตอร์

แวะมาทักทายยามเที่ยงวันหยุด คุณไฮกุ สบายดีนะคะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:11:42:46 น.
  
ทุกพระองค์งดงามมาก ๆ ค่ะ
เห็นแล้วรู้สึกตื้นตันใจจริง ๆ
โดย: โสดในซอย วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:13:58:15 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ ขอให้ย้อนกลับไปหลายๆเท่าเลยค่ะ

บล็อกนี้ของคุณไฮกุได้ฟื้นความรู้เก่าๆเพิ่ม จากที่รู้มาบ้างมารู้มากก็ตอนอ่านบล็อกนี้แหละค่ะ ทั้งรูปทั้งเรื่องราวได้ครบถ้วนมีคุณค่าจริงๆ ขอบคุณมากนะคะ

โดย: ป้าโซ วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:14:04:28 น.
  

มีความสุขทุกวันกับครอบครัวและคุณแม่นะคะคุณไฮกุ
โดย: cengorn วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:14:08:35 น.
  
แวะมาส่งเทียบเชิญ ว่าวาดรูปเพิ่มแล้วนะคะคุณไฮกุ
โดย: หมีปุ๊ วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:17:44:58 น.
  
ถ้าจำไม่ผิด ดูเหมือนที่บ้านแม่จะมีเล่มที่ประมวลภาพเสด็จเยือน 7 ประเทศค่ะ

ขอบคุณที่ไปอวยพรและแบ่งบุญให้แม่ ขออนุโมทนาบุญนั้นด้วยค่ะ

เน็ตที่บ้านหายไปสองวันเพราะ เกิดขัดการจากการส่งสัญญานของบริษัทค่ะ

สองวันนี้ก็ไม่ค่อนสบายเพราะอาหารเป็นพิษ
เมื่อคืนก็เข้ารพ.แต่ไม่ได้แอทมิท อยากนอนที่บ้านมากกว่า วันนี้ดีขึ้นค่ะแต่จะมีปวดท้องอยู่บ้างค่ะ เน็ตดีก็รีบเข้ามาทักทายกันก่อน ไม่รู้ว่าจะดีซักกี่วันค่ะ

คิดถึงนะคะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:20:15:15 น.
  
สุขสันต์วันแม่เช่นกันครับ (ผ่านมาแล้ว)
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:23:18:59 น.
  
คุณตฤณ...อ้าว ยอมรับว่าตัวเองเป็นสว.ซะงั้น แต่ไม่เป็นไร เราก็สว.เหมียนกัลล อิ อิ ขอบคุณอีกครัั้งที่บอกเรื่องสีตัวหนังสือนะคะ เราใช้Chromeกับหมาย่าง ถึงจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือ แต่เวลาพิมพ์ในกล่องเม้นท์ตัวเองแล้ว ตัวหนังสือจะเป็นสีดำสีเดียวโลดดด ถ้าบล็อกหน้าถ้าอ่านตัวหนังสือไม่ชัดก็ช่วยบอกด้วยละกันน้า


คุณดิ่งลม...โห หายไปนานมั่ก ๆ อ่านเม้นท์แรกแล้วกำลังจะบอกว่ารอชมภาพวาดฝีมือคุณดิ่งลมอยู่ อ่านเม้นท์อันหลังคุณดิ่งมาชวนไปชมภาพพอดีเลย ดีใจที่คุณดิ่งลมกลับมาจับพู่กันอีก ถ้ามีเวลาก็อัพภาพวาดบ่อย ๆ นะคะ


คุณอ้อมแอ้ม...แวะไปชมภาพคุณอ้อมแอ้มกับคุณแม่ที่บล็อกแล้วประทับใจมากค่ะ คุณอ้อมแอ้มเป็นลูกกตัญญูมาก จะทำอะไรก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลย ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ


เฮียสุดหล่อ ...ขอบคุณที่หลังไมค์มาบอกคำผิดนะคะ พลาดอย่างแรงเลย ถ้าเมื่อไหร่เจอคำผิดในบล็อกอีกละก็ ช่วยบอกเลยนะคะ จะเม้นท์บอกไว้ในบล็อกก็ได้ค่ะ


คุณฝน...ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณที่แวะมาอนุโมทนาบุญนะคะ


คุณดี...ไม่ว่างก็ยังชะแว้บมาเยี่ยมกัน ขอบคุณคุณดีมากค่า ขอให้งานราบรื่นและประสบความสำเร็จทุกอย่าง แล้วอย่าโหมงานหนักเกิน รักษาสุขภาพด้วยจ้า


น้องญามี่ & คุณกิ่ง & คุณต่อ...ขอบคุณที่แวะมาค่ะ สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังค่ะ


คุณปอน...แวะไปหาคุณปอน เห็นว่าป่วยอยู่ แวะมาได้ก็แสดงว่าค่อยยังชั่วแล้ว ขอให้สุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะคะ


คุณtui...แถวบ้านเรามีร้านโครงการหลวงอยู่ เราแวะไปซื้อประจำ ชอบซื้อผักค่ะ สด ๆ แล้วก็ปลอดภัยด้วย เดี๋ยวนี้ผักกับผลไม้ของโครงการหลวงมีเยอะเลย แต่ก่อนโครงการหลวงจะจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าว อยู่ใกล้บ้าน พอเซ็นทรัลรื้อไป มาจัดที่CTWแทน อยู่ไกลบ้านมาก ดีที่มีรถไฟฟ้าผ่าน เดินทางสะดวก เรากะว่าวันนี้จะไปงานโครงการหลวงเหมือนกันค่ะ แต่กว่าจะไปได้ก็วันสุดท้ายพอดี


คุณหยิน...ดีใจจังที่แวะมาค่ะ คุณหยินหายไปนานเลย รออ่านบล็อกใหม่อยู่น้า ถ้าอัพเมื่อไหร่ อย่าลืมแวะมาเคาะบอกด้วยนะจ๊ะ


คุณหมู...อัพบล็อกหมวดนี้แล้วอิ่มอกอิ่มใจทีุ่สดเลยค่ะ บล็อกนี้ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่หายากมากมาประดับบล็อก ดีใจที่คุณหมูและเพื่อน ๆ ชอบกันนะคะ

ขอบคุณมากที่โหวตให้และอนุโมทนาบุญนะคะ


ลุงแอ๊ด...เคยแต่บริจาคเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ หนนนี้เป็นหนแรกที่ไปด้วยตัวเอง รู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะ


ป้าโช...ขอบคุณเช่นกันค่ะ อัพบล็อกงวดนี้หาข้อมูลไม่ยากเลย วิกิพึ่งได้ ข้อมูลละเอียดมาก นี่ตัดตอนไปบางส่วน ไม่งั้นบล็อกคงยาวกว่านี้


แม่ซอง...โห แม่ซองมีหนังสือเก่าได้ใจมั่ก ๆ ชอบฉลองพระองค์ของสมเด็จฯ ช่วงที่เสด็จประพาสมาก ๆ พระรสนิยมเรื่องเครืื่องแต่งกายเยี่ยมยอดที่สุด ทรงเลือกฉลองพระองค์ได้งดงาม เหมาะสม เรียกว่าไม่อายฝรั่งเลย

เห็นปกฉับบนี้แล้ว นึกถึงตอนที่ในหลวงและสมเด็จฯ เสด็จประพาสอเมริกาเป็นครั้งแรก มีผู้สื่อข่าวทูลถามว่าทำไมถึงไม่ทรงเคร่งขรึมนัก ไม่ทรงยิ้มเลย ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า "นั่นไง รอยยิ้มของฉัน " พร้อมกับหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จฯ

อ่านทีไร เป็นต้องอมยิ้มทุกทีเลยค่ะ


ครูเกศ & คุณวี & คุณอร...ขอบคุณที่แวะมานะคะ
โดย: haiku วันที่: 14 สิงหาคม 2554 เวลา:6:02:35 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 สิงหาคม 2554 เวลา:6:03:59 น.
  
สุดยอดเลยครับ
โดย: โนราเมืองพ่อขุน IP: 118.172.220.43 วันที่: 22 กันยายน 2554 เวลา:15:58:17 น.
  
ขอบคุณคุณโนราเมืองพ่อขุนมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ
โดย: haiku วันที่: 22 กันยายน 2554 เวลา:16:28:40 น.
  
ขอบคุณครับ ติดตามๆๆๆ
................................................................................ . . . .
//www.twitvid.com/MSRCZ' target='_blank'>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โดย: aodblo22 วันที่: 12 ตุลาคม 2554 เวลา:4:47:51 น.
  
แวะมาเยี่ยมชมบล็อคครับ
โดย: BoonsermLover วันที่: 15 ตุลาคม 2554 เวลา:22:26:02 น.
  
รักพระองค์มาก..พระองค์เป็นพระราชินีที่สวยที่สุดในโลก..ทรงช่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูแลทุกข์ สุขของราษฎร..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: โสธิชา บุญประเสริฐ IP: 171.96.245.210 วันที่: 20 ธันวาคม 2558 เวลา:12:01:06 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด