ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์

เดือนนี้อัพเรื่องถวายพระพรหลายบล็อกหน่อย วันพ่อปีที่แล้วตระเวนชมนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติหลายงาน งานนี้ไปชมเมื่อตอนต้นปีนี้ ชื่องาน "ศิลปินอิสระ ๙๖ เทิดไท้องค์ราชัน" จัดที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษร์ พระสาทิสลักษณ์ พระรูปวาด และนำภาพวาดมาจัดแสดงเต็มทั้งสามชั้น ให้ชมทั้งหมดบล็อกคงยาวเกิน อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงมาให้ชมเป็นส่วนใหญ่ และภาพวาดอื่น ๆ พอประปราย ขออภัยที่งวดนี้บอกรายละเอียดของพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพวาดได้ไม่ครบ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (๑๔ ธ.ค.) ไปชมนิทรรศการ "๓ ขัตติยนารีแห่งสยาม" ที่วังรื่นฤดี โชคดีไปชมวันสุดท้ายเลย รู้สึกเป็นบุญตาและประทับใจมาก ๆ เสียดายที่เขาห้ามถ่ายภาพ ได้เห็นบทกลอนที่เขียนด้วยลายมืออันประณีตงดงามแล้ว นึกอยากฟื้นความหลังที่เมื่อก่อนชอบคัดลายมือ เลือกบทกวีเฉลิมพระเกียรติที่เคยนำมาให้อ่านในบล็อก มือแห่งนักปั้นฝัน ผู้ประพันธ์คือ คุณชาตรี ตราชู ตอนที่แต่งเป็นเเยาวชนอยู่ แต่ฝีมือกลอนฉกาจฉกรรจ์ บทกลอนนี้ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการ "โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน" ช่อง TPBS นำมาออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๕ คุณชาตรีแต่งกลอนได้เพราะมากกกก ค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ คัดทีละอักษร ยิ่งรู้สึกว่ากลอนยิ่งเพราะขึ้นหลายเท่า ทุกถ้อยคำแทนความรู้สึกจงรักภักดีได้ตรงใจที่สุดเลยค่ะ


ใน เวบหอศิลป์ บอกข้อมูลนิทรรศการไว้ว่า


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กลุ่มศิลปินอิสระ’๙๖ จัดนิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์” นำเสนอผลงานจิตรกรรมของกลุ่มศิลปินจำนวนกว่า ๔oo คน นำโดย อ.สมาน คลังจตุรัส ประธานกลุ่มศิลปินอิสระ’๙๖ ซึ่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวาดภาพสีน้ำมัน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยศิลปินอาชีพและสมัครเล่น ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ในแนวพระราชกรณียกิจที่ถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ ในแนวถนัดของศิลปินแต่ละท่าน ผ่านเทคนิคที่หลากหลาย อาทิ ภาพสีน้ำ ภาพสีน้ำมัน และสีอะครีลิค งานศิลปะบนกระเบื้องเคลือบ และงานประติมากรรม รวมจำนวนผลงานกว่า ๔oo ชิ้น จัดแสดงและจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่ง นำทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ขอถวายพระพรชัยมงคลและเป็นราชสักการะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปตราบนานเท่านานเทอญ


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ

บล็อกคุณปอนล่าสุด

ในบึงสีฟ้าบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๑๗๒
เสพงานศิลป์ ๑๗๓พลังงานของในหลวงกับการพัฒนาข้าวไทย
ศิลปิน อ๊อต ศรีสมัย
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๑๘o x ๒oo ซม.๑o
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒o


นิทรรศการชั้นสอง๒๑
๒๒
๒๓
๒๔


"กลางใจราษฎร์"
ศิลปิน วิสุทธิ์ คงวุธ
เทคนิค ดิจิตอล ชนาด ๒๔ x ๓๖ ซม.
๒๕
๒๖


"ทรงเปียโน"
ศิลปิน อภิชัย การิกาญจน์
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๗๕ x ๑oo ซม.
๒๗


"คู่พระบารมี"
ศิลปิน อภิชัย การิกาญจน์
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๗๕ x ๑oo ซม.
๒๘
๒๙


"พ่อหลวงรัชกาลที่ ๕"
​ศิลปิน พชร ฤกษ์วรัญญู
เทคนิค สีน้ำ ขนาด ๓๔ x ๕๔ ซม.
๓o
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗


"พุทธทาสภิกขุ"
ศิลปิน เทพพร ปริกเพ็ชร
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๖o x ๘o ซม.
๓๘
๓๙


"พระสังฆราช"
ศิลปิน ว่าที่รต.สมชัย พลายอร่ม
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๗o x ๙o ซม.


นิทรรศการชั้นที่สาม๔o
๔๑


"หลวงพ่อโต"
ศิลปิน ธรรมนูญ วรโยธา
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๒o x ๓o นิ้ว
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕o
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖


"สมบูรณ์"
ศิลปิน อภิวิชญ์ เรืองสา
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๑oo x ๑๕o ซม.
๕๗


"พูนผล"
ศิลปิน อภิวิชญ์ เรืองสา
เทคนิค สีน้ำมัน ขนาด ๑oo x ๑๕o ซม.
๕๘
๕๙
๖o
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗o

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะ
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ ebaemi และ คุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 17 ธันวาคม 2557
Last Update : 20 ธันวาคม 2557 17:22:36 น.
Counter : 6849 Pageviews.

32 comments
:: ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความทรงจำ ตอนที่ 8 :: กะว่าก๋า
(14 เม.ย. 2564 06:04:50 น.)
:: ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความทรงจำ ตอนที่ 5 :: กะว่าก๋า
(10 เม.ย. 2564 06:39:13 น.)
Blog64 (A6) ณ หาดเสม เกาะล้าน ตอน 2 ( ต้นปะะการัง) เริงฤดีนะ
(6 เม.ย. 2564 06:59:45 น.)
รีวิวขวดใส่หมึก Pineider : Pen Filler เพื่อการพกพาหมึกสำหรับเดินทางท่องเทียว : Art product reviews กลางท้องทะเลและสายลม
(28 มี.ค. 2564 23:22:11 น.)
  
สวัสดีค่า คุณไฮกุ ^^
แวบมาชมภาพก่อน
ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยค่ะ TT

พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะ
ไม่ได้เข้าบล็อคหลายวันตามอ่านงานไม่ค่อยทัน

แต่ภาพประกอบสวยมากจริงๆค่ะ
บางภาพ ต้องบอกว่าส่วนมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ
ภาพในหลวงงดงามจริงๆ

ขอบคุณมากๆนะคะ
โดย: lovereason วันที่: 18 ธันวาคม 2557 เวลา:2:19:15 น.
  
ก็อปเม้นท์น้องนุ่นก่อนนะครับ อิอิ
พรุ่งนี้มาใหม่ครับ วันนี้หมดตัวไปนานแล้ว

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 18 ธันวาคม 2557 เวลา:15:19:42 น.
  
เงียบ โล่ง เดินดู เดินถ่ายรูปสบายเลยค่ะ คุณไฮกุ

งานที่วังรื่นฤดี ได้ดูภาพจากบล็อกคุณบุ๊งค่ะ แต่รู้อยู่แล้วว่าคงไม่ได้ไป

ร่วมถวายพระพรด้วยค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ...


ที่สวนผึั้งที่ว่า เคยเข้าไปค่ะ แวะไปถ่ายรูป แต่ไม่ได้พัก

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tifun Diarist ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 ธันวาคม 2557 เวลา:18:50:42 น.
  
ขอบคุณคุณนุ่นและพี่หนูหล่อที่แวะมาชมนิทรรศการค่ะ


คุณหนู...ไปชมนิทรรศการตั้งแต่ต้นปี เพิ่งได้ฤกษ์อัพลงบล็อก โชคดีที่วันที่ไปมีคนไม่มากเท่าไหร่ เดินเก็บภาพได้สบายเลยค่ะ ถ่ายภาพมาสามสี่ร้อย อัพลงบล็อกแค่ส่วนเดียว ไม่งั้นบล็อกคงยาวเกิน

ไปวังรื่นฤดีแล้วประทับใจมากค่ะ ได้ไปเข้าเห็นภายในพระตำหนัก เป็นพระตำหนักที่ไม่ได้ใหญ่โตหรูหราเลย แต่การตกแต่งงดงามและมีรสนิยมเป็นเลิศ ได้เห็นหลาย ๆ อย่างที่หาชมได้ยาก รู้สึกเป็นบุญตาจริง ๆ โชคดีที่เปิดให้ชมวันอาทิตย์ ไม่งั้นคงแห้วแน่ค่ะ แต่เสียดายที่จัดแค่อาทิตย์เดียวเอง อยากให้ปีหน้าจัดอีกจัง

ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่า
โดย: haiku วันที่: 19 ธันวาคม 2557 เวลา:21:04:52 น.
  
เป็นบุญตามากเลยค่ะที่คุณไฮกุรวบรวม
พระสาทิสลักษณ์ พระรูปวาดในงานนิทรรศการนี้มาให้ได้ชมมากมาย
งดงามมากๆศิลปินแต่ละท่านมากความสามารถจริงๆถ่ายทอดออกมาได้เหมือน
และงดงามสมพระเกียรติ์อย่างยิ่ง พร้อมขอบคุณคุณไฮกุที่อัพบล๊อกนี้ไว้ค่ะ

เราก็ไป ชมนิทรรศการ "๓ ขัตติยนารีแห่งสยาม" ที่วังรื่นฤดี วันสุดท้ายเช่นกันค่ะ
เป็นบุญตาและประทับใจมาก ๆอย่างที่คุณไฮกุเขียนไว้เลย
เป็นครั้งแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในนะค่ะ เราก็ชอบมากค่ะ
เสียดายไม่ทราบคุณไฮกุ ได้ติดบัตรเข้าชมรอบไหนเอ่ย
เราบัตรสีเขียว รอบ 15.15 น.คร้า เลยไม่เจอกันเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Diarist ดู Blog
haiku Art Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 19 ธันวาคม 2557 เวลา:22:01:07 น.
  
บทกลอนนี้ ความหมายดี
และลายมือสวยมากนะครับคุณไฮกุ

ปล.ได้รับของขัวญเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 ธันวาคม 2557 เวลา:22:42:41 น.
  
บล็อกนี้เหมือนสมุดภาพชั้นยอดเพราะมี
หลากหลาย รวมทั้งที่ไม่เคยได้เห็นก็เยอะ
ต้องหาเวลากลับบมานั่งชมนานๆ วันนี้
ฝากกำลังใจไว้ก่อนครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 19 ธันวาคม 2557 เวลา:23:14:23 น.
  
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลย น่าไปชมมากค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้ด้วยกันนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:5:42:38 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:6:22:55 น.
  
สุขสันต์วันหยุดค่ะคุณไฮกุ
แวะมาชมเรื่องราวพร้อมพระรูปวาดที่ชอบมากๆอีกครั้งค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:10:47:09 น.
  
ภาพจากนิทรรศการสวยๆทั้งนั้น ไม่ได้เห็นของจริง ได้ชมในบล็อกก็ถือว่าเป็นบุญตาค่ะ


บทกวีเฉลิมพระเกียรติไพเราะมากกกกกกกกกกกกกกกก สมกับเป็นบทกวีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรองออนไลน์จริงๆ


โหวตตตตตตตตตตตเลยค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Diarist ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:21:43:08 น.
  
โอยยยย ภาพงามสุดบรรยายคะคุณไฮกุ
เสียดายที่ช่วงนี้ฉัตรไม่ได้แชร์บล๊อกไปไหนเลยอ่ะ
นี่ก็เพิ่งได้เข้าบลีอกเพราะภารกิจจากกิจกรรมปีใหม่ที่กลุ่มเฟชน่ะค่ะ
แต่ตั้งใจไว้ว่า หลังปีใหม่นี้ จะพยายามเข้ามาอัพบลีอกให้มากขึ้น
คุณไฮกุ สบายดีนะคะ อากาศเย็นลงแล้ว ดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
คิดถึงคุณไฮกุเสมอๆ นะคะ แม้จะไม่ได้เข้ามาทักทายก็ตาม

^______________^
โดย: ณ ปลายฉัตร IP: 171.96.177.100 วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:22:29:20 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ภาพสวยมากๆๆๆๆทุกภาพเลยค่ะ ต้องขอโทษที่เข้ามาช้านะคะพักนี้งานเยอะเหมือนกันเลยค่ะ

ชอบทุกภาพที่ลงเลยค่ะ วันนี้โหวตหมดแล้วขอติดไว้ก่อนนะคะ ไว้กิ่งมาโหวตให้อีกทีค่ะ

ขอให้คุณไฮกุมีความสุขวันหยุดนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:7:48:03 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
ช่วงนี้เน็ทไม่มีค่ะ
กว่าจะเข้าได้แต่ละบ้านแทบหลับรอเลยค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:11:11:41 น.
  
ทักทายสวัสดีครับคุณไฮกุ

ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ ด้วยคนครับ

และก็ขอชื่นชมกับทุกๆ ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์ ที่สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าด้วยครับ
โดย: ถปรร วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:13:40:02 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog

ภาพจุใจมากค่ะคุณไฮกุ
แต่คอมฟ้าโหลดช้าไปหน่อย อาจได้ดูไม่ครบ

ชอบลายมือในโครงกลอนจัง คำประพันธ์ก็ไพเราะ
แอบชอบการจัดวางรูปบล็อกนี้นะ
เหมือนได้เข้ามาชมนิทรรศการเลย :)

ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกันค่ะ
ฟ้ามีอาจบรรยาย ขาดๆเกินๆไปบ้างในบล็อกตอนเที่ยว
ก็อย่าถือสานะ อิอิ
โดย: กาบริเอล วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:19:13:03 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

อ.เต๊ะ มาร่วมเฉลิมพระเกียรติ และ ชื่นชมพระบารมี ด้วยคนนะครับ

อะไรก็ตามที่ทำเพื่อในหลวงนี่ เหล่าศิลปิน จะทุ่มเท ตั้งใจทำผลงานถวายกันอย่างเต็มที่ สุดฝีมือทั้งแรงกาย แรงใจเลยนะครับ

ภาพวาดแต่ละภาพ งานปฎิมากรรมแต่ละชิ้นนี่

งามอย่างน่าตื่นตะลึง
น่าปลื้มปิติมากจริงๆครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog
โดย: multiple วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:19:59:19 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ภาพสวยงามน่าชมมากๆ
ส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:22:11:34 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

วันนี้ต้องขอโทษด้วยที่มาเยี่ยมช้าเพราะไม่ค่อยจะสบายได้ครื่งเดือนแล้วครับ และงานก็กำลังรุมอยู่ด้วย เลยปลีกตัวยาก

บล็อกคุณไฮกุคุณภาพไม่เคยลดน้้อยถอยลงเลยนะครับ ทั้งงามและสง่าเสมอโดยเฉพาะมีพระองค์ท่านขวัญใจชาวประชา

มาส่งเข้านอนเช่นกันนะครับ คงจะหายตัวไปสักพักจ้ะ
โดย: find me pr วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:22:31:13 น.
  
เข้ามาชมนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติต่างๆครับ ภาพกรมหลวงชุมพรเยอะกว่าพระมหากษัตริย์บางรัชกาลเสียอีก คนนับถือกันมาก ผมเพิ่งไปไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรีเมื่อช่วงวันพ่อนี่เอง
ภาพในหลวงอานันท์และในหลวงภูมิพลวัยเด็กเห็นกี่ภาพก็อบอุ่นนะครับ
โหวตหมวดศิลปะเลยครับ

haiku Art Blog
โดย: ชีริว วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:23:12:16 น.
  
สุดยอดค่ะ รวบรวมภาพบุคคลที่ได้รับการนับถือไว้มากมาย
ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: Close To Heaven วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:23:16:52 น.
  
96 ศิลปินเลยเหรอคะ เยอะมากก..
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ เดินกันเมื่อยแน่นอน
อย่างนี้เดินกันกี่ชั่วโมงกันละคะเนี่ย
แต่ปลื้มปิตินะคะ โดยเฉพาะภาพในหลวงน่ะค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:23:39:22 น.
  
เอ็นทรี่นี้เหมือนเป็นเอ็นทรี่รวบรวมในหลวงเลยครับ ภาพเยอะมาก

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:0:02:12 น.
  
มีแต่ภาพสวย ๆ ทั้งในส่วนของพระองค์ท่าน และภาพ
ในแขนงอื่น ๆ ... แบบนี้เดินชมกันเพลินเลยนะคะ
ชอบภาพชุดไก่มาก ๆ เลยค่ะ

เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Tristy วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:5:58:41 น.
  
แวะมาสวัสดีค่ะ คุณไฮกุ
โดย: Calla Lily วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:8:09:37 น.
  
โหวตให้ค่าา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:9:15:03 น.
  
ภาพสวย น่าประทับใจมากๆ ค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ นะคะ
โดย: sawkitty วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:16:02:32 น.
  
ร้านกบซีฟู้ด อาหารออกไวค่ะ ยิ่งถ้าโทร. ไปสั่งก่อน สบายเลย อาหารแต่ละจานมาจานใหญ่ รสชาติดีด้วยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:17:57:21 น.
  
ชอบภาพคู่บารมีค่ะ
งดงามมากๆ รอยยิ้มของท่านทั้งสอง
บรรยากาศในภาพก็ดูสบายๆ ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆ เลยค่า

เป็นอีกหลายภาพ ที่หาดูได้ยากนะคะทีนี่

ดึกๆ รินมาโหวตให้ค่าา


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 22 ธันวาคม 2557 เวลา:23:32:11 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ Haiku

เป็นนิทรรศการศิลปะที่งดงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะคะ
ขอบคุณคุณ Haiku ที่นำภาพมาฝากค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog
....................

ส่งกำลังใจแล้วส่งเข้านอนด้วยเลยนะคะ
ขอบคุณคุณ Haiku สำหรับกำลังใจเช่นกันค่ะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 23 ธันวาคม 2557 เวลา:0:07:06 น.
  
มาโหวตให้คุณไฮกุค่าา


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 ธันวาคม 2557 เวลา:0:07:44 น.
  
อ่านแล้วภูมิใจที่เกิดในใต้ร่มพระบารมีค่ะ

พี่ติ๋วสบายดี อากาศเริ่มเย็นมากขึ้น

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ
โดย: เปลี่ยนนามแฝงเป็น หมุยจุ๋ย วันที่: 23 ธันวาคม 2557 เวลา:7:51:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด