ปฏิทินชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา"


"ขอถวายด้วยใจภักดิ์พระจักรี"


ตื่นขึ้นมาวันนี้ ไม่มี "พ่อ"
รันทดท้อหัวใจไม่รู้จบ
ทั้งแผ่นดินท่วมท้นล้นทำนบ
ด้วยน้ำตาไหลพบบรรจบกัน

ทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญ
ทั่วโลกเห็นประจักษ์ล้นทุกคนนั่น
พระเกียรติคุณส่องสว่างดั่งตะวัน
บัดนี้พลันตะวันดับไปกับตา

ก่อนหน้านี้ ขุนเขาใดไม่เคยเฝ้า
มีหมู่บ้านใดเล่าไม่เห็นหน้า
พื้นดินไหนไม่ได้รองพระบาทา
ใต้แผ่นดินแดนไทย ย่อมไม่มี

รอยพระบาทยาตราทั่งหล้าแหล่ง
ดับร้อน ดับแล้ง ทุกแห่งที่
ที่ไหนไหนก็ด้วยพระจักรี
พลิกชีวีชนฟื้นให้ชื่นบาน

โอ้วันนี้ รอยพระบาทมาขาดหาย
สิ้นจันทร์ฉาย สิ้นดวงสุรีย์ฉาน
เหลือแต่ความมืดมนอนธการ
เย็นยะเยือกดวงมานอีกนานนัก

เห็นแต่เทียนพระทรงชัยใสสว่าง
เป็นเส้นทางสร้างไว้ให้เป็นหลัก
จะเดินตามพระปณิธานสานใจภักดิ์
เพื่อถวายความจงรักและภักดี

กุศลกรรมใดใดทั้งใหญ่น้อย
ที่บังเกิดเมื่อตามรอยพระบาทศรี
ขอถวายด้วยใจภักดิ์พระจักรี
เพื่ออยู่ใต้พระบารมีทุกชาติไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
(แก้วเก้า/ว.วินิจฉัยกุล) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๗
หนังสือสกุลไทย ฉบับที่ ๓๒๓๗

ปีใหม่ทุกปีจะมีบริษัทและห้างร้านทำปฏิทินงาม ๆ ออกมามากมาย โดยเฉพาะปีนี้ ประเทศไทยผ่านเหตุการณ์สูญเสียยิ่งใหญ่ ปฏิทินส่วนใหญ่จะออกแบบเพื่อถวายอาลัยและรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งทำออกมาได้งดงามมาก ๆ หนึ่งในนั้นเป็นของธนาคารธนชาต ได้ดูรายการ "ข่าวฟ้ายามเย็น" ทางช่องฟ้าวันใหม่ (วันที่ ๓o ม.ค.) เห็นแล้วอยากได้มาก ๆ ปีนี้ธนาคารใช้แนวคิดให้ชื่อว่า "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา" เชิญคุณเปี๊ยก โปสเตอร์ และลูกศิษย์ ๒ ท่านช่วยกันวาดพระบรมฉายาลักษณ์ ๑๒ องค์, คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร้อยกรองบทกวีถวายอาลัยแสนไพเราะ และ คุณอธิชนัน สิงหตระกูล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ประพันธ์คำอธิบายภาพ

พรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้ว ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ช่วยดลบันดาลให้เพื่อน ๆ มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนา การงานประสบความสำเร็จและโชคดีมีเงินใช้ตลอดไป ถ้าท่านใดจะไปเที่ยวฉลองความสุขกันก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ

ภาพจาก posttoday.com

กลุ่มธนชาตรังสรรค์ปฏิทินฉายภาพยนตร์ได้ ประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ น้อมรำลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี AR Code ให้รับชมภาพยนตร์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙ ผ่านแอปพลิเคชัน Layar โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ “เปี๊ยก โปสเตอร์” ร่วมเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์อันล้ำค่า และ “อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ประพันธ์บทอาเศียรวาท

 นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปฏิทินกลุ่มธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ยังความวัฒนาสถาพร และความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง  และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มธนชาตจะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่า น่าจดจำ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

“ปฏิทินชุดนี้มีความพิเศษในการนำเสนอภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในรูปแบบมัลติมีเดีย AR Code เพียงแค่สแกนภาพบนปฏิทินด้วยสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยใช้แอปพลิเคชัน Layar ก็จะสามารถรับชมภาพยนตร์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมันอันวิจิตรของ อ.สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี ๒๕๕๘ และการประพันธ์บทอาเศียรวาทอันล้ำค่าโดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๓๖ และกวีรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๒๓ พร้อมการประพันธ์คำอธิบายภาพโดย นายอธิชนัน สิงหตระกูล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ จึงนับเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของความงดงามด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ ในรูปแบบของปฏิทินที่งดงามและมีคุณค่าทางจิตใจ ส่งต่อคุณค่าผ่านกาลเวลาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่ง”

 อ.สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจำปี ๒๕๕๘ เผยความรู้สึกที่ได้บรรจงเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ในปฏิทิน ชุดนี้ว่า “ถือเป็นสิริมงคลของชีวิตอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลงานภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้ร่วมกับลูกศิษย์บรรจงเขียนภาพด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และตลอดการเขียนภาพจะมีความสุขและอิ่มใจอย่างมาก”

“เชื่อว่าปฏิทินธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ จะเป็นหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จารึกเรื่องราวของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกช่วงพระชนมพรรษา และเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจะเป็นปฏิทินที่มีคุณค่าทั้งทางกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าทางจิตใจกับมหาชนชาวสยามไปตลอดกาล” นายวิชา กล่าวปิดท้าย

การรับชมภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality คือเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ ๓ มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจในการรับชมข้อมูลทั้งภาพและเสียงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพลิกโฉมหน้าให้กับสื่อยุคใหม่ให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มความรู้สึกมากขึ้นในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media) โดยแท้จริง ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS หรือ Android เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Layar จากนั้นสแกนไปที่ภาพในปฏิทินจะปรากฏภาพยนตร์ขึ้นมกราคม : ปฐมกิจมหิตลานุวงศ์พ.ศ. ๒๔๗๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในการนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีบทบาทสำคัญในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาให้ทรงความรัก และทรงเอา พระราชหฤทัยใส่ ในการอบรมสั่งสอนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ถ่ายทอดพระราชอัจฉริยภาพและพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ให้ทรงพระเจริญสมบูรณ์ด้วยพระสติปัญญา สมพระอิสริยยศ 
กุมภาพันธ์ : ดำรงอนุชาธิราชวัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ จากนั้น พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงเสด็จนิวัตประเทศไทย โดยครั้งนี้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา ในการเสด็จฯ เยือนสำเพ็งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังมีเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อสร้างความปรองดองระหว่างคนไทยและคนจีน
มีนาคม : ยุวกษัตริย์เถลิงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อพระชนมพรรษา ๑๙ พรรษา จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงเปลี่ยนไปศึกษาวิชาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศเป็นสำคัญ
เมษายน : เคียงราชหฤทัยพระจอมขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาองค์โตของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร และหม่อมหลวงบัว กิติยากร จากนั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย จึงได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี
พฤษภาคม : ทรงสรรค์ธรรมราชานุกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ทรงพระผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนพระองค์
มิถุนายน : อารยมิตรราชสัมพันธไมตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาอารยประเทศอย่างเป็นทางการ ในฐานะองค์พระประมุขของชาติไทย และฐานะผู้เทนของปวงชนชาวไทย เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากล ยังประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างมิตรประเทศสืบเนื่องยั่งยืนมาจวบจนถึงปัจจุบัน
กรกฎาคม : ทั่วธานีประทับรอยพระบาทยาตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประจักษ์ถึงปัญหาความยากจน ความขาดแคลน ความลำบาก และความด้อยโอกาสของราษฎรในชนบทห่างไกลความเจริญ จึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ราษฎรอยู่ดีกินดีอย่างเท่าเทียมกัน
สิงหาคม : จอมปราชญ์ทรงศาสตร์การศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล ดังนั้น หากต้องการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ก็ต้องเริ่มการพัฒนาบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ โดยให้การศึกษา การพัฒนาแก่ประชาชน
กันยายน : พัฒนาประชาราษฎร์สุขฟื้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยโครงการในพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแท้จริงให้แก่ปวงชนชาวไทย
ตุลาคม : นิกรชื่นพระบารมีปรากฏพ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เพื่อถวายเป็นราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พฤศจิกายน : ยิ่งยศสิริราชสมบัติไพบูลย์วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นับเป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีพระประมุขและผู้แทนพระองค์มารวมกันมากที่สุดถึง ๒๕ ประเทศ เพื่อร่วมถวายพระพร ชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธันวาคม : เทิดทูนรอยยุคลยาทตราบนิรันดร์นับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขของชาติตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระผู้เป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งจิตใจของประชาชนไทยทั้งประเทศ และด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่น มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสระเสรีจนถึงทุกวันนี้ แผ่นดินไทยอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านานนับเป็นหนึ่งสถาบันหลักบนผืนธงชาติไทยที่เราเคารพรักและเทิดทูน เหนือยิ่งสิ่งใด และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบนิจนิรันดร์

บทอาเศียรวาท โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๓๖ และกวีรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๒๓งานเปิดตัวปฏิทินของธนาคาร


ใช้โทรศัพท์หรือแทบเล็ตสแกนบนปฏิทิน
แล้วชมภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้อ.สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจำปี ๒๕๕๘คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๓๖
และกวีรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๒๓พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
สถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่
matichon.co.th
FB Work Actually

FB Tom Khunathin
dcarmagazine.com
บล็อกคุณ BlueHillพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ และครอบครัวบล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะบีจีจากคุณกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 31 ธันวาคม 2559
Last Update : 31 ธันวาคม 2559 22:58:59 น.
Counter : 4762 Pageviews.

44 comments
มองจากใต้ใบ Insignia_Museum
(5 เม.ย. 2564 13:16:37 น.)
ดอกไม้ร่วง Insignia_Museum
(29 มี.ค. 2564 15:32:59 น.)
เปลือกนอก Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:24:47 น.)
:: ได้โปรดโอบกอดฉันไว้ในอ้อมแขนของเธอ :: กะว่าก๋า
(12 มี.ค. 2564 06:31:41 น.)
  
haiku Art Blog ดู Blog
เธอคนนี้ร้องเพลงไพเราะจังค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:8:27:09 น.
  
haiku Art Blog
โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:14:44:47 น.
  
ขอบคุณพรวันเกิดค่ะ

นทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ชมพร วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:20:25:41 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่า คุณไฮกุ
ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะ
ปีใหม่ปีนี้หวังว่าจะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา
สิ่งร้ายๆ ขอให้ผ่านไปนะคะ

ปฏิทินงดงามมากเลยค่ะ
น่าสนใจมาก นุ่นก็สะสมอยู่ค่ะ ทั้งปฏิทินแขวน ตั้งโต๊ะ การ์ด หนังสือ นิตยสาร เก็บทุกอย่างของพระองค์ที่พอหาได้ค่ะ

ปฏิทินธนชาติชุดนี้ ภาพสวยมากด้วยนะคะ
โอยยย ต้องหาดูค่ะ เผื่อจะมี
ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ นะคะ
สวัสดีปีใหม่ค่า

haiku Art Blog ดู Blog

โดย: lovereason วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:21:46:57 น.
  
ปฏิทินสวยงามมากครับ ปีนี้หลายๆ ที่ปฏิทินออกช้านะครับ

ผมไม่ได้นับปฏิทินแบบแขวนมาแล้ว แต่ยังไม่ได้แบบตั้งโต๊ะเลย

ปฏิทินชุดนี้เห็นแล้วยิ้มออกมาเลยครับ คิดถึงพระองค์ท่าน

เมื่อช่วงประมาณ 20.00 น. ที่ผ่านมาได้ดูโทรทัศน์มั้ยครับ ในหลางท่านทางพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่

เป็น ส.ค.ส. แรกในรัชสมัยของพระองค์ท่านเลย

haiku Art Blog
+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:22:12:56 น.
  
สวัสดีปีใหม่นะคะคุณไฮกุ

ไม่ได้แวะมาเยี่ยมซะนาน
ถือโอกาสเดินสายสวัสดีปีใหม่เลยค่ะ

ปีใหม่นี้ขอให้คุณไฮกุและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ

ขอให้ ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพดี
มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:22:55:14 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามาในปีใหม่นะคะ

ลาทีความทุกข์โศกในปีเก่า
ลบเลือนความหมองเศร้าให้พ้นผ่าน
ขอปีใหม่สดใสชื่นสราญ
มีแต่สุขขับขานตลอดปี
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:23:37:34 น.
  


อันนี้เป็น ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2560

จำนักแสดงไม่ได้ไม่เป็นไร แค่คุ้นหน้า และตั้งใจเข้ามาอ่านก็ดีใจแล้วครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:23:47:15 น.
  
โหวตและไลค์ให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ผีเสื้อยิปซี Literature Blog ดู Blog
ควายเฒ่า Literature Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Photo Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ปล. โหวตให้ Best Review Blogger ด้วยค่ะ

เพราะแต่ละครั้งเต็มไปด้วยคุณภาพและจัดเต็มทุกเอ็นทรี่เลย
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 31 ธันวาคม 2559 เวลา:23:59:40 น.
  


สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:6:26:05 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:13:07:23 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่า

เผลอแพล็บเดียวก็เป็นปีเก่าแล้วนะคะ แหะ ๆ
ขอความสุข สวัสดีมีชัย คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา
ไม่เจ็บไม่จน โชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะ

ขอบคุณที่ยังอยู่เขียนบล็อกเป็นเพื่อนกันเช่นกันค่ะ
เห็นเอนทรี่นี้แล้วก็ใจหายนะคะ ...

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:14:29:34 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอให้คุณไฮกุมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปนะคะ
ขอบคุณสำหรับพรดีๆด้วยค่ะ

ปล.อยู่ตจว.ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:18:20:01 น.
  
ภาพท่านงามเหลือเกิน ขอบคุณคุณไฮกุมากค่ะ คิดถึงท่านเหลือเกิน

ขอให้บารมีท่านคุ้มครองให้คุณไฮกุและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ มีโอกาสทำสิ่งดี ๆ เพื่อคนอืนค่ะ
โดย: chinging วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:19:01:40 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณไฮกุ ^^
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:19:08:57 น.
  
ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะคะ เสียดายมาโหวตให้ไม่ทันง่ะ ปีนี้ก็ยังไม่ให้โหวตกันซะงั้น เง่อออออ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้มีความสุขกายสบายใจ พบเจอแต่เรื่องดีๆ นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:19:30:26 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ
ขออำนาขคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โปรดดลบันดาลให้คุณไฮกุและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภในสิ่งอันพึงปราถนา
มีสุขถาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยต่างๆตลอดไป
ขอบคุณคำอวยพรมากเลยครับ
โดย: moresaw วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:19:38:30 น.
  
สวัสดีปีใหม่คะคุณไฮกุ
(มาโหวตไม่ทันละวันนี้ ปิดโหวตไปซ๊ะแร๊ว ...
ช่วงปีใหม่ก็วุ่นๆกับการสนุกสนานรื่นเริงรับวันปีใหม่กันนะคะ)สุขสันต์วันปีใหม่นี้
ขอให้คุณไฮกุและครอบครัว แต่ความสุขกาย สบายใจ
ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงตลอดปีนี้นะคะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:20:52:45 น.
  
- ปฎิทินของ ธนชาติ สวยงามจริงๆคะ
และเราได้ลองสแกนทำที่คุณไฮกุแนะนำแล้ว
ทำได้ดีมากๆเลย ....ขอบคุณคะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:20:54:23 น.
  
คิดถึงพระองค์ค่ะคุณไฮกุ ... ทุก ๆ ปีต้องได้รับปฏิทินตั้งโต๊ะหรือติดฝา พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ช่วงปีใหม่ทุก ๆ ปี

สวัสดีปีใหม่คุณไฮกุเช่นกันนะคะ ขอคุณไฮกุ สุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรง มีความสุขมาก ๆ ค่ะ :D ... ขอบคุณคุณไฮกุมากค่ะ

โดย: Tristy วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:21:42:44 น.
  
ปฏิทินมีคุณค่ามากค่ะคุณ Haikuสวัสดีปีใหม่ 2017 นะคะ

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้คุณ Haiku
ประสบแต่ความสุข สดชื่น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
และสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ตลอดปีนี้ค่ะ

ขอบคุณคุณ Haiku สำหรับการ์ดและคำอวยพรค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:22:39:31 น.
  
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:23:58:42 น.
  
ภาพ สวยมาก...ครับ.... ได้เห็นภาพ ห้องทำงานของคุณเปี๊ยกด้วย

แหะ ๆ ร. เอ้ย ภู่กัน สีเยอะมาก...

ฝีมือคุณเปี๊ยก นี่ผมชื่นชมมานาน เรียกว่าติดตามงานมาตลอด
เห็นการสร้างหนัง เขียนสตอรี่บอร์ด..ด้วยการวาดด้วย

คุณเนาวรัตน์ ฯ ร้อยเรียง กลั่นอักษร ความหมายมาได้ งดงาม
มาตลอด.. ห้องทำงานเนี๊ยบ เช่นเดียวกับ งานของคุณเนาวรัตน์
ครับ...

ระยะนี้ ยังโหวตไม่ได้ BG คงอยู่ระหว่างการปรับ บล๊อกใหม่

พวกเราคง นั่งคิด นั่งเขียน รังสรรค์งานต่อไปอย่างมีความสุขต้อน
รับปีใหม่..ครับ..

ใจ..ก็รออ่านงานของ เพื่อน ๆ ตลอดเวลาครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:7:32:57 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอให้มีความสุขมาก ๆ สดชื่น สมหวัง
และมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:8:31:53 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ
ขอให้คุณไอกุพบกับความสุข ความสำเร็จในทุกสิ่ง สุขภาพแข็งแรงครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:8:41:05 น.
  สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอให้มีความสุข สดชื่น สุขภาพแข็งแรงค่ะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:21:30:52 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 3 มกราคม 2560 เวลา:18:31:51 น.
  
สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่า มีความสุขมาก ๆ นะคะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 3 มกราคม 2560 เวลา:20:58:16 น.
  
แอบมาเยี่ยมเยียนคุณไฮกุค่อนข้างดึก สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยความสุขในปี2560นะคะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 3 มกราคม 2560 เวลา:23:41:52 น.
  
สวัสดีปีใหม่2560
ปีใหม่มาปีเก่าไป
ขอให้มีความสุขตลอดปี
โชคดีตลอดมา
โดย: ชมพร วันที่: 4 มกราคม 2560 เวลา:11:14:57 น.
  
สวัสดีปีระกา ๒๕๖๐ ค่ะ คุณไฮกุ

ขอให้คุณไฮกุและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย ตลอดปี ตลอดไปค่ะ

*** ปฏิทินภาพวาดสวยมากค่ะ ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารธนชาตด้วยสิคะ เสียดาย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 มกราคม 2560 เวลา:20:18:11 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอให้คุณไฮกุและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 4 มกราคม 2560 เวลา:23:33:07 น.
  
สวัสดีปีใหม่ ปีระกาด้วยค่ะ
ย้ำว่า "ปีระกา" เพราะที่บล็อกออนเรื่องไก่พอดี อิอิ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อก แปะ ส.ค.ส. เบิ้ลให้ด้วย
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:10:53:50 น.
  
สวสัดปีใหม่
สุขภาพแข็งแรง
เฮงๆๆๆรวยๆๆๆนะคะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:12:54:49 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณไฮกุ ^^
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:23:14:46 น.
  
สวยงามมาก ๆ ค่ะคุณไฮกุ
สวัสดีปีใหม่ค่า
โดย: Close To Heaven วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:23:15:13 น.
  


สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:6:29:02 น.
  
ขอบคุณโหวตค่ะ รอโหวตบล้อกนหน้านะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:7:50:43 น.
  
ขอบคุณสำหรับโหวตค่ะ
ยังโหวตบล็อกนี้ไม่ได้ ต้องรอบล็อกใหม่ของปีนี้
"ปล่อยไก่" ไว้ก่อนแล้วกัน อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:8:59:01 น.
  
บล็อกนี้อ่านเพลิน คิดถึงมากด้วย
ขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะ
โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:14:31:05 น.
  
เรานิวเยียร์กันไปแล้วค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะ หนูก็งงเหมือนกัน ไม่รู้สวัสดีปีใหม่ใครไปบ้าง 555

เรื่องดี ๆ บอกซ้ำได้เนาะคุณไฮกุ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:14:43:41 น.
  
งดงามมากๆ ค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:16:55:57 น.
  
089922485cc3cea7f5249a3377d3def5.jpg
แวะมาส่งคุณไฮกุเข้านอนค่ะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 มกราคม 2560 เวลา:23:32:13 น.
  
ชอบเพลงประกอบมากๆค่ะ
โดย: littlemustard (สมาชิกหมายเลข 3755853 ) วันที่: 19 มีนาคม 2560 เวลา:19:20:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด