นิทรรศการ "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"


พระฉายาลักษณ์จาก บล็อกคุณทิวสน ชลนรา
บล็อกนี้ก็เป็นอีกนิทรรศการที่จัดแสดงไปแล้ว อัพบล็อกถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านเมื่อวันที่่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รวมมิตรเค้กที่เหล่าพสกนิกรพร้อมใจกันถวาย รวม ๆ แล้วก็เกินร้อยก้อน บอกว่าจะอัพบล็อกภาคต่อแต่ก็ลืมไปเลย นิทรรศการนี้จัดนานหลายเดือน แต่จนแล้วจนรอดก็ยังอัพบล็อกไม่ทันจนงานวายไปเรียบร้อย ต้องขออภัยที่มีหลายภาพเบลอไปหน่อย ไม่เม้าธ์ยาวแล้ว มาชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์งาม ๆ ของพระองค์ท่านกันต่อได้เลยค่ะบล็อกภาคแรก แด่พระวิศิษฏศิลปินปิ่นชาติไทย

หนึ่งนิทรรศการที่คนไทยรอคอยกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้พระราชทานชื่อนิทรรศการว่า “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้จัดงาน อย่าง อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลายภาพด้วยกันอย่างภาพเค้กที่ทรงถ่ายเก็บไว้ทุกก้อน ด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖o ปี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมถึงต่างประเทศที่เสด็จฯ ไปเยือนต่างทูลเกล้าฯ ถวายเค้กวันคล้ายวันประสูติซึ่งทรงเล่าว่าได้รับเค้กก้อนแรกเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ละหน่วยงานก็รังสรรค์เค้กออกมาแตกต่างกัน สวยไปคนละแบบก็ทรงถ่ายเก็บไว้ และตั้งพระทัยว่าจะถ่ายเก็บไว้จนถึงวันที่ ## ธันวาคมนี้ เพราะจะครบปีพอดี ซึ่งตอนนี้มีเค้กอยู่ ๑๑๗ ภาพ
       
"อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข" นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘- ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน ๑๕๘ ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่าง ๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน
 
ในการนี้ผู้จัดงานฯ ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้แก่ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของภาพถ่ายนั้น ๆ


ข้อมูลจาก
bacc.or.th
manager.co.th
komchadluek.netอยู่มานาน กาลเวลาพาสุข
Happiness that long life bring“ปีนี้เป็นปีที่ข้าพเจ้าอายุ ๖o ปี ตั้งแต่ปีที่แล้วใคร ๆ พากันให้เค้กแบบต่าง ๆ มาถึงตอนนี้มีถึง ๑๑๕ ก้อน (สถิติถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) ในนิทรรศการนี้ ผู้จัดจึงเลือกรูปเค้กหลายรูป
นอกจากนั้นยังมีคนจัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าหลากหลายรูปแบบ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในไมตรีจิตของทุกท่านที่มีต่อข้าพเจ้า
       
ในปีนี้ข้าพเจ้ายังได้ไปประเทศต่าง ๆ ทั้งที่เคยไปแล้ว และยังไม่ได้ไป ประเทศที่เพิ่งเคยได้ไปมีทาจิกิสถาน ตุรกี และเอสโตเนีย (ประเทศหลังนี้ต้องไปใส่ในนิทรรศการปีหน้า)
       
อยู่มาถึงตอนนี้ถือว่าอยู่มานาน ผู้รับราชการอย่างข้าพเจ้าก็ต้องเกษียณอายุเป็นธรรมดา ทำให้ต้องปรับตัวปรับใจอยู่บ้าง สุขภาพจะให้ดีเท่าแต่ก่อนก็เป็นไปไม่ได้ แต่กาลเวลาที่ผ่านมาก็ช่วยทำให้รู้จักคนมากขึ้น ได้เพื่อนดี ๆ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และได้ชิมของที่ไม่เคยมาก่อน ได้ทำงานที่คิดว่าคุ้มค่า คือทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสบายมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่ามาจากกาลเวลาที่อยู่มานาน มีประสบการณ์ที่ช่วยในการรับรู้และแยกแยะสิ่งที่รับรู้ด้วยอินทรีย์(Senses) ทั้ง ๕ หรือ ๖ (แล้วแต่จะคิด) และนำพาให้เกิดความสุข
       
ขอแบ่งปันความสุขนี้แก่ทุกท่านด้วยภาพในบ้าน นอกบ้าน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขอบคุณด้วยความจริงใจ”ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
นกเกาะไม้ดัด วังสระปทุม
ประเทศไทย ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘


หอยทากใหญ่ วังสระปทุม
ประเทศไทย ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘


วัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี
ประเทศไทย ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗


วังสระปทุม
ประเทศไทย ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘


ศูยน์รวมพระ วัดสีสะเกด เวียงจันทน์
ลาว ๓o มิ.ย. ๒๕๕๘


มะม่วงชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกไว้
ประเทศไทย ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘


บัววังสระปทุม ควีนสิริกิติ์
ประเทศไทย ๓ พ.ย. ๒๕๕๗


เห็ดพิษวังสระปทุม
ประเทศไทย ๕ ม.ค. ๒๕๕๘


ดอกบัววังสระปทุม อัลเบิร์ต กรีนเบิร์ก
ประเทศไทย ๑o ม.ค. ๒๕๕๘


กุหลาบ (มีคนให้)
ประเทศไทย ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๘


"แทนพงศ์" ดอกบัววังสระปทุม
ประเทศไทย ๒ ก.ย. ๒๕๕๘


หน้าบ้าน จ.อุทัยธานี
ประเทศไทย ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗


ไปไมเนา (Going to Mainau)
เยอรมนี ๓ ก.ค. ๒๕๕๘


ภูผาเมฆยามค่ำ วังสระปทุม
ประเทศไทย ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘


วิวเชียงราย ศูยน์พัฒนาพันธุ์พึชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ประเทศไทย ๓ ก.พ. ๒๕๕๘


หลวงพระบาง
ลาว ๓o มิ.ย. ๒๕๕๘


ดอกไม้ไฟฉลองวันเกิดที่ชลประทาน ๑
ประเทศไทย ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘


รายการปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘


(ซ้าย) ระบำจีน ตรุษจีน ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘
(กลาง) สาวจีน ประเทศไทย ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘
(ขวา) เอียง ประเทศไทย ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘


ประพจน์อาบน้ำชา
ประเทศไทย ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘


เครื่องพิมพ ๓ มิติ ใน Fab Lab (ถ่ายรูปตัวเองแต่ไม่ใช่เซลฟี)
เยอรมนี ๔ ก.ค. ๒๕๕๘
บีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor
Create Date : 17 กันยายน 2559
Last Update : 17 กันยายน 2559 9:17:52 น.
Counter : 2292 Pageviews.

33 comments
ส่องครัวคุณนายเกาหลี mariabamboo
(28 มี.ค. 2564 21:16:23 น.)
มัฟฟินมะม่วงน้ำดอกไม้ สองแผ่นดิน
(22 มี.ค. 2564 22:30:21 น.)
March 2021 VELEZ
(20 มี.ค. 2564 00:01:50 น.)
มือใหม่หัดคว้าน.. nonnoiGiwGiw
(19 มี.ค. 2564 10:44:00 น.)
  
นั่งดูภาพเพลิน ภาพสวย เยอะเลยครับ ฟังเพลงไปด้วย
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 17 กันยายน 2559 เวลา:13:41:02 น.
  
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ งดงามหลายภาพ ครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Maeboon Klaibann Blog ดู Blog
newyorknurse Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: moresaw วันที่: 17 กันยายน 2559 เวลา:19:12:43 น.
  
เสียดายจริง ไม่ทราบข่าวงานนี้เลยค่ะ

ไม่งั้นคงไปดูบ้าง

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
Max Bulliboo Literature Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 กันยายน 2559 เวลา:21:55:01 น.
  
ภาพถ่ายของท่านสวยงามจริงๆ ครับ ตอนผมอยู่จีนมีนิศรรการภาพถ่ายท่าน เสียดายรู้ข่าวช้าไปเลยอด

haiku Art Blog
+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:0:02:44 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆ
พระองค์ท่านมีมุมมองด้านศิลปะที่น่าสนใจ
หลายภาพสวยงามมากเลยครับ

อยากเห็นเป็นหนังสือวางจำหน่ายด้วยจังเลยนะครับ

โหวต art blog ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:6:01:31 น.
  
เป็นนิทรรศการที่น่าไปชมมากเลยค่ะ
ภาพสวยทุกภาพจริงๆ
ฝีพระหัตถ์การถ่ายภาพของพระองค์ไม่ธรรมดาเลยค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ขอบคุณคุณไฮกุที่แวะชมกระเจี๊ยบแดงนะคะ
แอบเรียกชื่อเราผิด อิอิ

โดย: mambymam วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:7:12:15 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้


haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณโหวตและไลค์ที่บล็อก ด้วยนะครับ


----------------------------

อ.เต๊ะ ดูแล้วนี่ พระเทพ ท่านชอบถ่ายรูปทุกแบบ ทุกประเภท เลยนะครับ คล้ายๆ เหมือน การจดจำด้วยภาพ แทน ไดอารี่เลย

อ.เต๊ะ ว่า ท่านไปทุกที่ทุกจังหวัด ทั้งในและต่างประเทศนี่
ถ้ารวมรูปภาพที่ทรงถ่ายมา น่าจะเป็น หมื่นๆรุปแล้วมั้งครับ

บันทึกทุกเรื่องราว ที่ได้พบเห็น กล้องที่อ.เต๊ะ เคยเห็นก้เป็นกล้องเล็กๆ ทั่วๆไป แต่ความสำคัญ จริงๆ อยู่ในเรื่องราวของภาพ มากกว่านะครับ

หลายๆภาพนี่ สวยงามมาก ได้ทั้งอารมณ์และความรู้สึกจริงๆ

ขอบคุณคุณไฮกุ ที่นำมาให้ชมด้วยนะครับ

โดย: multiple วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:7:27:33 น.
  
แป๊บๆพระเทพ 60 แล้วนะครับ ขอมาชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยคนครับ ได้ออกเดินทางไปเยอะก็เห็นอะไรเยอะ พอรู้ว่านี่คือภาพมุมเดียวกับที่พระเทพเคยเสด็จไปพบเจอมาก็รู้สึกตื่นเต้น ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังพกกล้อง 5 ตัวเหมือนเดิมหรือเปล่า
ที่ชงชาเป็นรูปประพจน์นี่คือยังไงหว่า?

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
The Kop Civil Travel Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ชีริว วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:9:21:45 น.
  
งานนิทรรศการดี ๆ จัดแสดงอยู่เกือบ 3 เดือน

พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก เสียดายมากค่ะ ไม่เคยได้ไปเดินดูงานแบบนี้เลย

ชอบคำบรรยายของพระองค์ด้วยค่ะ (ประพจน์อาบน้ำชา)

ชอบภาพเป็ด, ภูผายามค่ำ, ดอกบัว, ดอกกุหลาบ สวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนสวยที่ไม่เคยสวย Travel Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Book Blog ดู Blog
Ces Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:9:23:03 น.
  
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์งามๆทั้งนั้นเลยค่ะ
ที่เราคุ้นตาคือเวลาพระองค์ท่านเสด็จที่ไหน
มักจะมีกล้องถ่ายรูปติดไปด้วยเสมอ
ขอบคุณที่รวบรวมมาให้ชมค่ะคุณไฮกุ
นิคไม่มีโอกาสไปงานนิทรรศการเองเลย
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:11:14:49 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
Opey Beauty Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Home & Garden Blog ดู Blog
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ดูรูปเพลินเลยค่ะ สวย
โดย: mariabamboo วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:14:33:51 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ชมภาพเพลินเลย
ขอบคุณที่นำมาฝากกันค่ะ
ท่านคงจะชอบถ่ายรูปมากนะคะ

haiku Art Blogโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:16:36:19 น.
  
มุมมองของแต่ละภาพ สวยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Photo Blog ดู Blog
บ้านต้นคูน Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:18:32:07 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog

พระองค์ทรงเป็นศิลปิน ที่มีศิลปะ หลายแง่มุมจริงๆ

นั่งดูรูปฝีพระหัตถ์ เพลินเลยค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:19:32:21 น.
  
สวัสดีค่ะ

เข้ามาชมภาพฝีพระหัตถ์งามๆ พร้อมกับฟังเพลงเพราะๆไปด้วย

ไม่ไลค์และโหวตได้ไงเนอะ

เพลินเลยค่ะค่ำคืนนี้บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:19:39:46 น.
  
มาถวายพระพรด้วยคนนะคะ พระองค์เป็นอัจฉริยภาพหลายด้านเลยนะคะ

ภาพฝีพระหัตถ์สวยงามเสมอเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:22:31:37 น.
  
คุณประพจน์เธออาบน้ำชาได้ดีงามมากคร่า
โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:22:33:22 น.
  
เป็นทุกๆ ภาพที่เปี่ยมด้วยความหมายจริงๆค่า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Ces Photo Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
บ้านต้นคูน Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
Close To Heaven Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:23:37:56 น.
  
อิจฉาคนที่ได้ไปชมนิทรรศการอีกแล้ว
แวะมาชมภาพด้วยคนค่ะ
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ

กดไล้ค์และโหวตให้เลยยยย

โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:10:19:40 น.
  
ขอบคุณไลค์และโหวตนะคะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:12:11:48 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:13:03:03 น.
  
ไม่มีโอกาสได้ไปหอศิลป์อย่างนี้เลยค่ะ
ดีใจที่ได้ตามคุณไฮกุมาชมฝีพระหัตถ์พระองค์ท่านนะคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:14:19:26 น.
  

มาชื่นชมภาพถ่ายฝีพระหัตถด้วยคนค่ะคุณไฮกุ

haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:15:11:56 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ ไฮกุ

ขอบใจ จ้ะ ที่แวะไปอ่านและชมภาพ ในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก และโหวดที่บล็อก จ้ะ

ชมภาพฝีพระหัตถ์ในการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
แล้ว ก็ชื่นชม มาก จ้ะ ถือเป็นบุญตาที่ได้ชม และต้องขอบใจคุณ ไฮกุ ที่นำภาพฝีพระหัตถ์ของท่านมาเผยแพร่ จ้ะ

พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้มีอัจฉริยะในหลาย ๆ สาขาวิชาจริงๆ
เห็นภาพที่พระองค์ เสด็จไปที่ต่าง ๆ ทรงงานมากมาย แล้วก็รู้สึกว่า ตื้นตันใจจริง ๆ ที่ประเทศไทยเรามีเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินที่ทรงงานหนักมากทีเดียว ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตราบนานเท่านาน ค่ะ

โหวดหมวด Art Blog ค่ะ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:16:37:37 น.
  
ภาพฝีพระหัตถ์งดงามมากครับ

haiku Art Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:23:01:54 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ

หนังสือการ์ตูนชุดเจ้าอู๊ดฯสนุกดีครับ
อ่านแล้วได้ข้อคิดดีดีมากมายเลย
เป็นเซ็น หรือ มหายานที่อ่านสนุกมากครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:6:20:48 น.
  
ขอบคุณคุณไฮกุมากนะคะที่แวะฟังเพลงด้วยกันค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:7:00:51 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะคุณไฮกุ

ยินดีค่ะ ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวด้วยกันและโหวตให้นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:9:17:29 น.
  
ชอบมากๆคัป
โดย: วรการ IP: 1.10.217.7 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:16:23:16 น.
  
แวะมาชมนิทรรศการค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:21:26:19 น.
  
ชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพลินเลยค่ะ
ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวได้ดีเลยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: ALDI วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:1:51:08 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog
ภาพสวยดีค่ะ ว่าแต่ประพจน์คือใครคะ

โดย: หอมกร วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:8:01:28 น.
  
เป็นนิทรรศการที่น่าชมมากค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:19:23:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด