ทำไมคนจีนถึงรัก 'ฟ้าหญิงสิรินธร'

26

พระฉายาลักษณ์จากเวบ bangkokframe.comพระบรมราชกุมารีอาศิรวาท
๒ เมษายน ๒๕๕๗ร้อยดวงใจไทยทั่วหล้าอธิษฐาน

มงคลวารราชสมภพบรรจบสมัย

คือเทวะอนุรักษ์มรดกไทย

คือธงชัย "สายใจไทย" ดลบันดาลเทพพิทักษณ์วัฒนธรรมธำรงชาติ

เทพพิทักษ์ศิลป์และศาสตร์เพริศไพศาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตราบจิรัฐติกาลนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้องกรองถวาย
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ๒ เมษายน ๒๕๕๗


เพลงพระราชนิพนธ์ - สายลม

วันที่ ๒ เมษายนเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าหญิงอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ทำมาอย่างยาวนาน ซึ่งยังประโยชน์แก่คนไทยมากมาย ไม่แค่คนไทยเท่านั้นที่ยกย่องเทิดทูนพระองค์ท่าน ต่างชาติก็ชื่นชมในพระบารมีและพระปรีชาสามารถ โดยเฉพาะชาวจีน พระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกจากประชาชนชาวจีนให้เป็นมิตรนานาชาติ ๑o อันดับแรกของประเทศจีน เนื่องจากพระองค์ทรงศึกษาภาษาจีนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนมาตลอด และเสด็จเยือนประเทศจีนแล้วมากกว่า ๓๒ ครั้ง ในช่วง ๒๘ ปีที่ผ่านมา ทรงเข้ารับการทูลเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ประเทศจีน (ข้อมูลจาก เรารัก "สมเด็จพระเทพฯ)


คุณ Yanmiao Huang เป็นชาวจีนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ศึกษาภาษาไทยในเมืองไทย เขียนคอลัมน์ถวายพระพรลงในนสพ.กรุงเทพธรุกิจได้อย่างน่าประทับใจ เอามาฝากเพื่อน ๆ ค่ะ


เนื่องในวโรกาสวันอันเป็นมหามงคลของคนไทย ด้วยคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพระวรกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทย ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญตลอดกาลนานเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ

บล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๙๔บล็อกคุณปอนอาทิตย์นี้ค่ะ

แปกแซมแนมฝันสมเด็จพระราชินี และ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน กรุงปักกิ่ง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
พระบรมฉายาลักษณ์จากเวบ manager.co.th
ทำไมคนจีนถึงรัก 'ฟ้าหญิงสิรินธร'
เขียนโดย Yanmiao Huangมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เมื่อสองพันกว่าปีก่อนก็เริ่มมีการส่งทูตไมตรีต่อกันแล้วจวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าสากลโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประการใด ทั้งสองประเทศยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรสหายที่ดี


กล่าวได้ว่า บุคคลสำคัญที่มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดขนาดนี้ ก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทย-จีน เพราะฉะนั้น ชาวจีนทั่วไปจึงคุ้นเคยกับการเรียกขานพระนามของพระองค์ว่า “ฟ้าหญิงสิรินธร” นับตั้งแต่ได้ทรงเสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๒๔

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพบ ฯพณฯ เติ้ง เสี่ยว ผิง
อดีตรองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ณ กรุงปักกิ่ง
พระฉายาลักษณ์​จากเวบ matichon.co.thตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ “ฟ้าหญิงสิรินธร” ทรงเสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ ช่วงระยะเวลาเพียงแค่ ๓๓ ปี พระองค์ทรงเสด็จเยือนจีนได้ครบหมดทุกมณฑล ทั้ง ๆ ที่แผ่นดินจีนมีความกว้างใหญ่ไพศาล (แม้กระทั่งผู้นำจีนบางคนก็ยังทำไม่ได้คือไม่สามารถเดินทางไปครบทุกมณฑล) ตลอดระยะเวลา ๓๓ ปี ทรงเสด็จเดินทางไปเยือนประเทศจีนถึง ๓๖ ครั้ง ได้พบผู้นำจีนหลายต่อหลายท่าน ได้เห็นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับจีนในหลาย ๆ ด้าน จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีน

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพบ ฯพณฯ หู จิ่น เทา รองประธานาธิบดีจีน
ณ มหาศาลาประชาคม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๒
พระฉายาลักษณ์จากเวบ matichon.co.thในหนังสือเรื่อง “การเสด็จพระราชดำเนินของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางสู่ที่ราบสูง” พระองค์ทรงบันทึกถึงความประทับใจในช่วงระหว่างการเสด็จเยือนเมืองจีนว่า “เวลามาแต่ละครั้ง ได้มีสิ่งตื่นเต้น ได้เห็นได้รู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีและคนอื่นคงหาโอกาสนี้ได้ยาก” และได้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อคนจีนว่า “คนจีนเป็นคนที่นิสัยคบง่ายและมีคุณสมบัติหลายอย่างที่คิดว่าเข้ากันได้ ประเทศก็ใหญ่ มีอะไรที่จะให้ศึกษาหรือมาดูมากขึ้น เรียกว่าไม่ซ้ำเลย”

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมชมศูนย์เยาวชน
เขตเซวียนอู่ กรุงปักกิ่ง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
พระฉายาลักษณ์จากเวบ manager.co.thเพราะเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับจีนในทุก ๆ ด้าน ทรงทุ่มเทให้กับการเรียนภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพแบบจีน และฝึกรำมวยไทเก๊ก เป็นต้น พระองค์ทรงร่ำเรียนได้อย่างเชี่ยวชาญ คนจีนภูมิใจมาก ๆ ที่มี “เจ้าฟ้าหญิง” ของประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมของประเทศจีนมากเช่นนี้


นอกจากนี้ ในระหว่างการเสด็จเยือนจีนทุก ๆ ปี พระองค์ยังถ่ายทอดประสบการณ์การเยือนแผ่นดินจีนตั้งแต่ครั้งแรก เป็นลายลักษณ์อักษรพระราชนิพนธ์ให้คนไทยได้อ่านอย่างเช่น หนังสือเรื่อง “ย่ำแดนมังกร” “มุ่งไกลในรอยทราย” “เจียงหนานแสนงาม” และ “การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูง” เป็นต้นคนจีนรักพระเทพฯ

ปกหนังสือพระราชนิพนธ์จากเวบ
su-usedbook.tarad.com, taradplaza.com
sirindhorn.net, stabundamrong.go.thหนังสือที่พระองค์ได้ทรงนิพนธ์สร้างคุณูปการอย่างมากและหลังการเสด็จเยือนเมืองจีนแต่ละครั้ง ก็มีส่วนทำให้คนไทยประทับใจและไปเที่ยวเมืองจีนตามที่พระองค์ได้เคยเสด็จเยือนไว้ ฉะนั้น การเสด็จเยือนเมืองจีนแต่ละครั้งของ “ฟ้าหญิงสิรินธร” ถือเป็นการจุดประกายให้คนไทยไปเที่ยวเมืองจีนและรู้จักเมืองจีนมากขึ้น


นอกจากนี้ ในฐานะนักอักษรศาสตร์ พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อนวนิยายจีนเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงชอบเป็นพิเศษก็จะทรงแปลเป็นภาษาไทยเช่นหนังสือเรื่อง “ผีเสื้อ” และ “นารีนครา” ทุกวันนี้ยังมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือ (และเล่มล่าสุดที่ทรงแปลคือ "ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน" คลิกอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ค่ะ)book

ปกหนังสือพระราชนิพนธ์แปลจากเวบ
nanmeebooks.com, hisoparty.com, manager.co.thถ้าพูดถึง “ฟ้าหญิงสิรินธร” ไม่ว่าชาวจีนหรือมิตรต่างแดนอื่น ๆ ใคร ๆ ก็บอกว่าพระองค์เป็นผู้นำเป็น “เจ้าฟ้าหญิง” ที่ “เข้าถึง” ง่ายไม่ถือพระองค์ ไม่ว่าเสด็จไปเยือนต่างประเทศใด พระองค์จะวางตัวอย่างเรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ไม่ได้วางตัวเหนือผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่พระองค์มีฐานะเป็นเจ้าฟ้าหญิง อย่างเช่น ช่วงเวลาที่ทรงเสด็จไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อาจารย์นชางยิง (张英) เล่าให้ฟังว่า


“第一次去给公主上课,老师们都难免带些拘谨,然而,公主的随和风趣,睿智好学,让老师觉得上课过程也是一种精神享受.” ก็หมายถึงว่า “ตอนไปสอนพระองค์ครั้งแรก พวกอาจารย์อย่างน้อยก็ต้องระมัดระวังบ้าง แต่พอเจอพระองค์ กลับพบว่าพระองค์เป็นกันเองไม่ถือพระองค์ พระองค์ทรงเฉลียวฉลาดชอบเรียนรู้มาก ๆ ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่สอนเป็นเรื่องเพลิดเพลินเข้าถึงจิตวิญญาณไปด้วย”

พระฉายาลักษณ์จากเวบ world.people.com.cnถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่า ไม่ว่า “ฟ้าหญิงสิรินธร” จะทรงเสด็จไปเยือนประเทศจีนหรือที่ใดที่หนึ่ง พระองค์จะทรงแขวนกล้องถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าหรือถืออยู่ที่มือเสมอ แล้วไม่ใช่แค่เครื่องเดียวด้วย เป็นเรื่องที่คนจีนเคยสงสัยมาก ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ด้วยฐานะความเป็นเจ้าฟ้าหญิง พระองค์ไม่จำเป็นต้องถือหรือแขวนสิ่งต่างๆ ที่ตัวด้วยพระองค์เอง แต่สามารถให้คนข้าง ๆ ที่ไปด้วยกันช่วยถือก็ได้ เมื่อถูกถามพระองค์ทรงตอบว่า “ไม่เป็นไร” ทำให้คนจีนยิ่งประทับใจในตัวพระองค์มากยิ่งขึ้น เรียกพระองค์ท่านว่า 诗琳通公主是平民的公主 หมายความว่า “ฟ้าหญิงสิรินธร” ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิง” ของประชาชนทั่วหล้า

พระฉายาลักษณ์จากเวบ world.people.com.cn“ฟ้าหญิงสิรินธร” ทรงมีความรักความผูกพันกับประเทศจีนอย่างแน่นแฟ้นเป็นที่ประจักษ์ของชาวจีนทั้งประเทศ ความรู้ที่พระองค์ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดและ “แบ่งปัน” ทำให้คนไทยมีความเข้าใจในประเทศจีน คนจีน และวัฒนธรรมจีนมากขึ้น แล้วนึกถึงการพัฒนาประเทศตัวเองด้วย แล้วอย่างนี้จะให้คนจีนไม่เคารพรัก “ฟ้าหญิงสิรินธร” ของประเทศไทย ไม่รักและประทับใจเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้เหมือนเช่นคนไทยได้อย่างไรคะ

ลายพระหัตถ์พู่กันจีน
จากเวบ world.people.com.cnดังนั้น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีการประกาศว่า ชาวจีนทั่วประเทศได้โหวตยกย่องให้ “ฟ้าหญิงสิรินธร” เป็น “มิตรที่ดีที่สุดในโลก” ของคนจีนและประเทศจีน ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นราชนิกุล พระองค์เดียวในโลกที่เสด็จเยือนจีนมากที่สุด เป็นเจ้าฟ้าหญิงที่คนจีนรู้จักมากที่สุด และเคารพรักพระองค์เสมือนหนึ่งเป็น “เพื่อนสนิท” ที่สุดคนหนึ่งของชาวจีนทั้งประเทศ

พระฉายาลักษณ์จากเวบ trans.wenweipo.comทุกวันนี้ คนจีนเชื่อว่า การเสด็จเยือนประเทศจีนแต่ละครั้งของ “ฟ้าหญิงสิรินธร” ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยให้กระชับแนบแน่นและเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น ทำให้คนไทยและคนจีนมีความรักความหวังดีต่อกันเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันสืบเนื่องตลอดไป

พระสาทิสลักษณ์ฝีมือจิตรกรจีน 林墉  
ขนาด ๙๒×๑๗๓ ซม.
จากเวบ auction.artron.netเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “ฟ้าหญิงสิรินธร” วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้เขียนในฐานะคนจีนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ศึกษาภาษาไทยในประเทศไทย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้อมูลจาก
คอลัมน์ "ทัศนะ วิจารณ์" นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ๒ เม.ย. ๒๕๕๗
bangkokbiznews.comบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ thattron

Free TextEditor

Create Date : 04 เมษายน 2557
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:13:07 น.
Counter : 11469 Pageviews.

26 comments
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
母乳缺点 Mǔrǔ quēdiǎn ข้อเสียของนมมารดา Kavanich96
(9 มี.ค. 2564 12:34:10 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 12,1,2 ผู้ชายในสายลมหนาว
(9 มี.ค. 2564 09:18:01 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : บทนำ ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 มี.ค. 2564 09:22:32 น.)
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับคุณไฮกุ

มีเรื่องเล่าเรื่องนึงที่ผมอ่านแล้วจำได้ไม่ลืมเลย
ก็คือตอนที่พระเทพทรงเสด็จไปที่มองโกเลีย
แล้วมีธรรมเนียมกินลูกตาแพะ

คนที่ร่วมคณะไปด้วยไม่มีใครกล้าทานเลย
แต่พระเทพทรงเสวยได้
เพราะพระองค์คิดว่าฝ่ายต้อนรับนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้
ในฐานะตัวแทนคนไทย พระองค์จึงเสวยโดยไม่แสดงอาการ

อันนี้ผมอ่านแล้วชื่นชมพระองค์ท่านมากๆเลยครับ
(ต้องขออภัยด้วยนะครับหากใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องน่ะครับ แหะๆๆๆ)

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:9:56:30 น.
  
รีบเข้ามาอ่านแบบไม่ลอคอิน เพราะอยากอ่านมาก รักและเทิดทูนพระองค์ท่านมาก คิดว่าจะปรินท์ไปให้คุณพ่ออ่านด้วยค่ะ
ขอบคุณที่แชร์ค่ะ
โดย: love at first click IP: 125.213.229.83 วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:10:27:13 น.
  
บล็อคนี้เข้ามากดไลค์เลยค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:13:08:21 น.
  
สมเด็จพระเทพทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงเปี่ยมไปด้วย
พระเมตตาและพระปรีชาสามารถ
และเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักมาก
ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ว่า พระองค์น่ารัก
เ้วลาไปต่างประเทศก้ไม่ถือพระองค์ ชอบมากๆค่ะ
แม้แต่คนต่างประเทศยังชื่นชมพระองค์มากมาย
อ่านแล้วซาบซึ้งค่ะ

ขอบคุณที่คุณไฮกุแวะไปชมดอกชวนชมด้วยกันนะคะ
ไล้ค์ไว้ก่อน ค่อยย่องมาใหม่ค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:13:13:25 น.
  
อ่านแล้วมีความสุขค่ะ คุณไฮกุ

หนังสือพระราชนิพนธ์ได้เริ่มซื้อมาเก็บสะสมบ้างแล้วค่ะ (พี่นาถแนะนำน่ะค่ะ)

วันก่อนได้เห็นภาพข่าว พระราชนิพนธ์แปลเล่มล่าสุด "ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน" แล้วค่ะ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้ด้วย

พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้นะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:16:18:59 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog

诗琳通公主是平民的公主 หมายความว่า “ฟ้าหญิงสิรินธร”
ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิง” ของประชาชนทั่วหล้า

อ่านจบเป็นปลื้มและเห็นด้วยกับ คุณYanmiao Huang
ขอบคุณคุณไฮกุ ที่นำมาแชร์และรวบรวมให้อ่านง่าย
สรุปได้ดีมากๆด้วยค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:18:51:11 น.
  
ขอบคุณครับคุณไฮกุ

haiku Art Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:20:23:52 น.
  
อ่านแล้วชื่นชมพระองค์ท่านอย่างยิ่ง
ขอถวายพระพร พระองค์ท่านพร้อมๆคุณไฮกุค่ะ
และรู้สึกภูมิใจมาก ที่เราในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ทรงมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีพระปรีชาความสามารถมากๆด้วยค่ะ

จะโหวดหมวดไหนดีคะ
พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:21:05:02 น.
  
ตอนนี้ก็เสด็จไปเยือนจีนอยู่นะครับ เพอ่งรู้ว่ไาปครั้งแรกตั้งแต่ 2524 ผมเพิ่งเกิด!
แถมไปมาครบทุกมณฑลแล้วด้วย! แค่ 77 จังหวัดบ้านเราผมยังไปไม่ครบเลยครับ
มีมิตรประเทศเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันเป็นสิ่งดีนะครับ อยากให้ไทยกับเพื่อนบ้านใกล้ๆรอบๆรักกันมากกว่านี้ด้วย
โดย: ชีริว วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:23:08:18 น.
  
มาตามอ่านเรื่องราวประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ภาพสวยๆนะคะ

โดย: lovereason วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:23:46:32 น.
  
มาส่งกำลังใจยามดึกค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ราตรีสวัสดิ์นะคะ


โดย: mambymam วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:0:14:17 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณไฮกุ
พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ
และทรงงานหนักมาก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:5:36:02 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:6:31:12 น.
  
เสาร์สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
find me pr Music Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:6:55:28 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีวันหยุดค่ะพี่ไฮกุโดย: ญามี่ วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:14:58:29 น.
  
ตามคุณไฮกุมาแล้วค่ะ สาวโชคดีค่ะ เคยได้ตามทำข่าวพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดถึงสองครั้ง แถมยังได้รับเสด็จตอนเด็กด้วย ชื่นชมพระจริยวัตรของพระองค์เสมอมา
โดย: sawkitty วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:17:07:34 น.
  
อ่านแล้วปลื้มจริงๆ แต่ยังอ่านไม่ไหมด
อยู่บ้านป่าครับ สุขภาพตางอแงด้วย

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:20:33:58 น.
  
3479224qaw9sr7qr7RA7U.png
แวะมาทักทายกันเหมือนเคย ช่วงนี้ยุ่งบ้างนิดหน่อยค่ะใกล้สงกรานต์แล้วมีงานเข้ามา แต่ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไร ก็จะวิ่งมาทักทายเลยค่ะ ระลึกถึงอยู่เสมอนะคะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:22:25:42 น.
  
เร็วๆ นี้ได้ข่าวว่าเสด็จไปที่ประเทศจีนอีกแล้วด้วย

มีชื่อเสียงขนาดว่าคนจีนเห็นภาพในหลวงแล้วเอ่ยถึงท่านเลยละกัน

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:22:30:01 น.
  
ยิ่งอ่านก็ยิ่งรักพระองค์ท่านค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog

โดย: ฝากเธอ วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:23:10:16 น.
  
คุณก๋า...เพิ่งได้ฟังเรื่องที่คุณก๋าเล่าให้ฟัง ประทับใจมากค่ะ เป็นเรา ถ้าเจอลูกตาแพะแบบนั้นก็คงไม่กล้ากินแน่ค่ะ เคยอ่านเรื่องคล้าย ๆ กันแต่เป็นเรื่องของในหลวง ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปทางภาคเหนือ รู้สึกว่าจะเสด็จฯ เยี่ยมชาวเขา แล้วมีคนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องดื่มซึ่งไม่น่าดื่มเท่าไหร่ แล้วแก้วไม่ค่อยสะอาดนัก แต่ในหลวงก็ทรงรับมาเสวยแบบเต็มพระทัย

(พวกเราคุยกันในบล็อก ใช้คำราชาศัพท์ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะ )


คุณน้ำอ้อย...ดีใจที่คุณน้ำอ้อยชอบบล็อกนี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รีบแวะมาอ่าน แถมปริ้นท์ไปฝากคุณพ่อด้วย


คุรบาบิบูเบะ...ขอบคุณมากที่แวะมาอ่านบล็อกนี้และกดไลค์ให้นะคะ


คุณแหม่ม...คนไทยรักสมเด็จพระเทพฯ เพราะเหตุผลที่คุณแหม่มบอกจริง ๆ ค่ะ โดยเฉพาะเรื่องทรงงาน เรียกว่าทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพ่ออย่างไม่ผิดเพี้ยนเลย ทรงเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ทรงงานหนักเกินกว่าคนธรรมดาอย่างพวกเรา นึกสงสัยว่าทรงแบ่งเวลายังไง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า

ขอบคุณมากที่กดไลค์และโหวตให้นะคะ


คุณหนู...สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านงานเขียนมากและหลากหลายแนวจริง ๆ ค่ะ เข้าไปค้นดูใน วิกิพีเดีย เห็นจำนวนพระราชนิพนธ์แล้วทึ่งจัด เพราะเยอะจริง ๆ เราชอบพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ แต่ยังมีไม่ครบทุกเล่มเลย ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่ะ


คุณตุ้ย...คนจีนรักสมเด็จพระเทพฯ ของพวกเราจริง ๆ ค่ะ เนื้อหาในบทความนี้เป็นการย้ำถึงเรื่องนี้ เราอ่านแล้วประทับใจมากจนต้องเอามาลงบล็อกให้คุณตุ้ยและเพื่อน ๆ ได้อ่านด้วย ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


แม่ซอง...ขอบคุณแม่ซองที่แวะมาชื่นชมพระบารมีและถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ นะคะ บล็อกหมวดนี้อยากเขียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด เลยไม่ได้บอกไว้ว่าให้้โหวตหมวดอะไร เพราะงั้นไม่ต้องโหวตให้ก็ได้ค่ะ


คุณชีริว...เมื่อตอนหัวค่ำเพิ่งดูข่าวในพระราชสำนัก วันนี้เป็นวันแรกที่เสด็จฯ ไปเมืองจีน เวลาพระองค์ท่านเสด็จฯ เมืองจีนทีไรจะชอบมาก ๆ เพราะได้เห็นสถานที่และสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองจีน เพราะคนจีนรักพระองค์ท่านไม่แพ้คนไทย เลยสรรหาสิ่งดี ๆ มาถวายให้ทอดพระเนตรและเสด็จฯ เยี่ยมชม


คุณนุ่น...ขอบคุณที่แวะมาอ่านบล็อกนี้ค่า


คุณสาว...อ่านเม้นท์แล้วขนลุกเลยค่ะ คุณสาวโชคดีมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านถึงสองหน แล้วยังได้รับเสด็จฯ ด้วย ดีใจกับคุณสาวจริง ๆ ค่ะ


พี่หนูหล่อ...ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันและโหวตให้ค่ะ ส่งกำลังใจให้สุขภาพตาของคุณพี่ดีขึ้นและหายในเร็ววันนะคะ


คุณIM & คุณโอ & น้องญามี่…ขอบคุณมากที่แวะมาอ่านบล็อกนี้และโหวตให้ค่ะ &น้องญามี่...


ครูเกศ...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนทักทายกันเสมอนะคะ ครูเกศอย่าโหมงานหนักเกิน ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ


คุณต่อ...พระองค์ท่านเสด็จฯ เยือนเมืองจีนวันนี้เองค่ะ ไปหาหมายกำหนดการมาจากเวบ chaoprayanews.com ได้ความว่า หนนี้มหาวิทยาลัยชานตง นครจี่หนาน จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ และจะทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกับมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยา ศาสตร์จีน ณ กรุงปักกิ่ง จากนั้น จะทรงพบกับประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ณ ศาลาสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน นอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของสถาบัน และสถานที่สำคัญต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้ นครจี่หน่าน เมืองเยียนไถ เมืองต้าถง และกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สมาคมนักประพันธ์นครเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์มณฑลชานตง ศูนย์การแสดงศิลปะการตัดกระดาษจูมั่นหัว วัดเสวียนคง รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอุทยานมนุษยศาสตร์หลี่เจ้าจี ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง


คุณตุ๊ก...ขอบคุณที่แวะมาถวายพระพรและโหวตให้นะคะ
โดย: haiku วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:23:43:55 น.
  
อ่านไปอมยิ้มไปค่ะคุณไฮกุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาบริเอล Travel Blog ดู Blog
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Political Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: schnuggy วันที่: 6 เมษายน 2557 เวลา:0:24:32 น.
  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog

newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 6 เมษายน 2557 เวลา:3:03:01 น.
  
ทักทายและสวัสดีครับคุณไฮกุ
พอได้เห็น blog นี้ แล้วชวนให้นึกถึงภาพถ่ายของตัวเอง ที่พอจะได้ถ่ายภาพพระราชกรณียกิจจากบอร์ด จากโปสเตอร์ หวังว่าจะมารวบรวมเก็บบันทึกกันไว้บ้าง
ดูว่าป่านนี้ยังไม่ได้หยิบออกมาจาก memory เลยครับ

พระองค์ท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย จริงๆ ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 6 เมษายน 2557 เวลา:9:09:21 น.
  
ขอบคุณคุณไก่และพี่น้อยมาก ๆ นะคะที่แวะมาอ่านบล็อกนี้และโหวตให้


คุณเบิร์ท...อ่านเม้นท์แล้วอยากเห็นภาพพระราชกรณียกิจที่คุณเบิร์ทถ่ายไว้มากเลยค่ะ ถ้าอัพบล็อกเมื่อไหร่อย่าลืมแวะมาเคาะบอกด้วยนะคะ
โดย: haiku วันที่: 6 เมษายน 2557 เวลา:10:59:38 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Klaibann Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

วันก่อนโควต้าหมด
แต่กว่าจะได้มา คุณไฮกุก็เปลี่ยนหน้าบล๊อกแล้ว ตามมาทีหลังค่ะ
หลานๆมาเยี่ยมกันเลยไม่ได้เข้าบล๊อกสองสามวันค่ะ

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 7 เมษายน 2557 เวลา:22:56:48 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด