เพลงพระราชนิพนธ์ "แว่ว" (๒)
พระบรมฉายาลักษณ์จาก กระทู้พันทิป


ทรงฉายพระรูปร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๔เพลงพระราชนิพนธ์ "แว่ว"
ทำนอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร


เพลงแว่วแผ่วกังวาน
หวานใดปานเพลงรักระรื่น
กลับคะนึงถึงวันคืน
เคยชิดชื่นอุรา

แสงนวลประกายฉาย
ผ่านฟ้าครามแลอร่ามตา
เปรียบดวงพักตร์ผ่องเพี้ยงจันทรา
นวลแสงแววตาประกาย

หวังประสบ
ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย
รักมิหน่าย
รักเราสุดหมายแลสุดหวัง

ร้าวรอนเพลงสะท้อน
แต่สำเนียงเสียงแผ่วแผ่วดัง
โลกเรานี้ที่แท้ไม่มียืนยัง
แต่ความรักเราจีรังคงคู่ฟ้ายั่งยืน


ECHO

Music : H.M.K. Bhumibol Adulyadej
Lyric : H.M.K. Bhumibol Adulyadej


Echo of a sweet melody of tender love
keeps bringing memory from heaven above.

Soft gliding through empty space 'yond cloudy skies
remind me of your dear face remind me of your dear face

How I long to be with you once again.
Hope and pray, oh yes I do, all in vain.

Our Song of it is nothing left but the echo.
Though time is unforgiving,

I know our love will linger on for eternity.

ในหลวง ร.๙ เสด็จเยือนญี่ปุ่น ในปี ๒๕o๖
หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นได้เผยแพร่บทความรำลึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ-จักรพรรดินีมิชิโกะ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ๕o กว่าปีก่อนเรื่อยมา เผยทรงมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมาก


โยมิอุริชิมบุนเล่าย้อนไปตั้งแต่แรกเริ่มว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยือนพระเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ ๒๕o๖ โดยในครั้งนั้น สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งทรงเป็นมกุฎราชกุมารได้ถวายการต้อนรับในหลวง ร.๙ ของเราอย่างอบอุ่น


ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕o๗ เพียง ๑ ปีหลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น มกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ และ เจ้าหญิงมิชิโกะ ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก


จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ ทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็น สมเด็จพระจักรรดิอากิฮิโตะ ขณะที่เจ้าหญิงมิชิโกะก็ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีด้วย ทั้งสองพระองค์ได้ทรงเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เสด็จฯ เยือนหลังจากทรงครองราชย์


การเสด็จฯ​ เยือนครั้งนั้นเป็นการเยี่ยมเยือนในฐานะ "พระราชอาคันตุกะของพระมหากษัตริย์" และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลขเดช ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงที่สุดของประเทศไทยให้แก่ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการผูกสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศ


สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖o ปี พระองค์ทรงเข้าร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติ และในครั้งนั้น ทรงประทับนั่งตรงกลางระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชินี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองราชวงศ์ได้เป็นอย่างดี


นอกจาก สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แล้ว สมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่น ๆ ก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศไทยเช่นกัน เจ้าชายอาคิชิโนะ พระราชโอรสของ สมเด็จพระจักพรรดิอากิฮิโตะ ทรงมีไมตรีอันแน่นแฟ้นกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระองค์เสด็จฯ เยือนประเทศไทยบ่อยครั้ง และยังได้ทรงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ของไทยอีกด้วย


การสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประจำสำนักพระราชวังญี่ปุ่นได้กล่าวว่า "ราชสำนักญี่ปุ่นนั้น มีความสัมพันธ์อันแน้นแฟ้นกับพระราชวงศ์ของไทยมาอย่างยาวนาน และ สมเด็จพระจักรพรรดิ ทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ "


และเช่นเดียวกัน ชาวญี่ปุ่นเองต่างก็เศร้าโศกเสียใจต่อการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย นายโอซามุ อาคางิ คณบดีคณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยโอซากา ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเมืองไทยและมีความเข้าใจสังคมไทยเป็นอย่างดี กล่าวว่า


"พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม และเป็นที่รักยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย"


นายอาคางิ เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระองค์ทรงประทับอยู่บนพระเก้าอี้ และแทบพระบาทมีสุนัขทรงเลี้ยงนอนหมอบอยู่ใกล้ ๆ พร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสว่า "เราต้องห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย"


นายอาคางิรู้สึกประทับใจภาพในวันนั้นเป็นอย่างมาก และเขามารับรู้ในภายหลังว่า สุนัขตัวนั้นคือคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงนั่นเอง นายอาคางิจึงแปลหนังสือพระราชนิพนธ์ "ทองแดง" เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นได้ทราบงสองพระองค์ได้ทรงเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เสด็จฯ เยือนหลังจากทรงครองราชย์


ตอกย้ำความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่ครบรอบ ๑๓o ปี ซึ่งในครั้งนี้ศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo มาบรรเลงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ ๙


ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ใดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ล้วนแต่ทำให้คนไทยรู้สึกคิดถึงพระองค์อยู่เสมอ รวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo ที่ถูกบรรเลงขึ้นโดย ๓ ศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น คือ Shoko Otani Akihisa Kominato และ Shin Ichikawa เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ที่ได้ปรากฏไปทั่วนานาประเทศ และเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และ พระจักรพรรดินีมิชิโกะ แห่งญี่ปุ่นจะเสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาพระบรมศพในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖o นี้ด้วย


บทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองเพลงและคำร้องภาษาอังกฤษเพลง Echo (แว่ว) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕o๙ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงและคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเล่าถึงเบื้องหลังของเพลงนี้แก่สมาคมดนตรี เนื่องในโอกาสที่มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ Echo (แว่ว) โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในงานสังคีตมงคล ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นครั้งปฐมฤกษ์ดังมีใจความว่า

“(เพลงแรกคือแสงเทียน)… จากนั้น ฉันก็แต่งขึ้นอีกเรื่อย ๆ จนบัดนี้รวมทั้งหมด ๔o เพลง ในระยะเวลา ๒o ปี คิดเฉลี่ยปีละ ๒ เพลง ที่ทำได้ก็เพราะได้รับความสนับสนุนจากนักดนตรี นักแต่งเพลง และนักร้อง รวมทั้งประชาชนผู้ฟัง ต่างได้แสดงความพอใจ และความนิยมพอสมควร ยังเป็นกำลังใจแก่ฉันเรื่อยมา ขอถือโอกาสขอบใจมาในที่นี้ด้วย”


ประวัติศิลปินญี่ปุ่นทั้ง ๓ ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo

Shoko Otani 大谷 祥子 เป็นนักดนตรีเครื่องสายจากจังหวัด Okayama ที่สืบทอดการเล่นดนตรีเครื่องสายจากคุณยายซึ่งเป็นคุณครูและต้นแบบ เธอเปิดการแสดงทั่วญี่ปุ่นมาแล้วกว่า ๒o ปี

Akihisa Kominato 小湊 昭尚 เป็นนักดนตรีจากจังหวัด Fukushima เป็นลูกชายคนโตที่สืบทอดเพลงพื้นบ้านจากครอบครัว และได้รับรางวัลแกรนด์ในปี ๑๙๙๕ เขาเปิดการแสดงสดทั่วญี่ปุ่นมาแล้วกว่า ๑o ปี

Shin Ichikawa 市川 慎 นักดนตรีเครื่องสายอีกคนจากจังหวัด Akita-shi เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวรุ่นที่สี่ของเครื่องดนตรีหน่วย ZAN เป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังมี่ชื่อเสียง เขายังเป็นอาจารย์สอนเครื่องดนตรีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น


ทั้งนี้ เครื่องดนตรีที่นำมาร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo (แว่ว) ได้แก่ “Koto” เป็นพิณญี่ปุ่น ๑๓ สาย มีรูปร่างคล้ายกับมังกร เป็นเครื่องดนตรีราชสำนักของญี่ปุ่นในสมัยนารา ทำจากต้นไม้เพาโลเนีย ซึ่งต้องเก็บรักษาอย่างดีก่อนนำมาทำเป็นตัวเครื่องอย่างประณีต ส่วนสายทำจากผ้าไหมซึ่งจะมีราคาแพง ไม่ทนทานนัก แต่สามารถสร้างตัวโน้ตที่สมบูรณ์แบบได้อย่างดี และขลุ่ยญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม “Shakuhachi” ทำจากไม้ไผ่ECHO performed by Qyoto
นอกจากนี้ ศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นวง Qyotoร่วมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo (แว่ว) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาบรรเลงและขับร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์อันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และกระชับสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น"


ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์บทนี้ที่มีความร่วมสมัย ท่วงทำนองสามารถสัมผัสได้ง่ายและมีสไตล์ที่เป็นสากล ทำให้วง Qyoto ซึ่งเป็นวงดนตรีป๊อบร็อคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโต Hiroki.N (นักไวโอลิน) Misato Tsuchiya (นักกีตาร์) และ Yuki Nakazono (นักร้อง) ที่มีความรักเมืองไทยจึงขอร่วมกันเทิดพระเกียรติด้วยการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ Echo (แว่ว) อันเปี่ยมไปด้วยความไพเราะและมีความหมายอันทรงคุณค่าอันเป็นที่กล่าวขานในวงกว้างมาบรรเลงและขับร้องในวโรกาสอันสำคัญนี้ยิ่งนัก"พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
praew.com
nationtv.tv
j-channel.jp
kapook.com
komchadluek.net
blackswallowmusic.blogspot.comอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ "แว่ว" มาให้เพื่อน ๆ ฟังอีกครั้ง เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและพระจักรพรรดินีมิชิโกะ แห่งญี่ปุ่นจะเสด็จฯ มาเพื่อทรงวางพวงมาลาพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ศิลปินญี่ปุ่นอัญเชิญเพลงนี้มาบรรเลงและขับร้อง ฟังแล้วให้อารมณ์ที่ต่างออกไปจากเดิมแต่ก็เพราะมาก ๆ จะว่าไปแล้ว เพลงพระราชนิพนธ์จะขับร้องหรือบรรเลงแนวไหนก็เพราะทั้งนั้นค่ะบล็อกภาคแรกที่เคยอัพไว้
เพลงพระราชนิพนธ์ "แว่ว"โหวตหมวดแฟนคลับบีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ KungHangGerman และ คุณ ebaemi

Free TextEditor

Create Date : 05 มีนาคม 2560
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 23:02:15 น.
Counter : 3325 Pageviews.

32 comments
ร้องเพลงที่ 12 : ขวัญใจพี่หลวง - หลวงไก่ อาร์สยาม comicclubs
(6 เม.ย. 2564 00:54:54 น.)
คนจะรักกัน ศิลปิน : ปุ้ม อรวรรณ เย็นพูนสุข cover by cian เซียน_กีตาร์
(5 เม.ย. 2564 11:02:51 น.)
ไม่เป็นอะไร ศิลปิน : ปราโมทย์ วิเลปะนะ cover by cianmarn เซียน_กีตาร์
(3 เม.ย. 2564 08:07:10 น.)
♥♥ April Waltz ♥♥ ทูน่าค่ะ
(2 เม.ย. 2564 10:32:32 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณClose To Heaven, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณkae+aoe, คุณTui Laksi, คุณmambymam, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณAppleWi, คุณสองแผ่นดิน, คุณเกศสุริยง, คุณกะว่าก๋า, คุณmariabamboo, คุณชมพร, คุณThe Kop Civil, คุณเรียวรุ้ง, คุณ**mp5**, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณอุ้มสี, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณmoresaw, คุณSweet_pills, คุณชีริว, คุณปรัซซี่, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณpantawan

  
วันนี้เห็นข่าวสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ-จักรพรรดินีมิชิโกะมาแสดงความเคารพพระศพอยู่เหมือนกันครับ ประเทศไทย-ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 มีนาคม 2560 เวลา:23:36:32 น.
  
ทันใจทันเหตุการณ์และครบถ้วนสมบูรณ์มากค่ะ
เห็นภาพแต่ละภาพแล้วก็อดใจหายไม่ได้
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 มีนาคม 2560 เวลา:23:46:14 น.
  
haiku Fanclub Blog ดู Blog

มีแต่ภาพน่าประทับใจทั้งนั้นเลยค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณที่นำภาพมาฝากกันนะคะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:0:14:36 น.
  
ไม่เคยได้ยินเพลงนี้แฮะ เป็นไปได้ไงเนี่ย

ขอบคุณที่เอามาให้ฟังนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
จารุพิชญ์ Music Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:0:22:23 น.
  
ดูภาพและเรื่องราวเก่าๆก็ดีนะคะ
มีความสุขเหมือนพระองค์ท่านยังเสด็จอยู่

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog

บางครั้งพี่มาแปะโหวตแต่ไม่ได้เม้นท์
อย่าถือสานะคะ พักนี้ยุ่งๆและป่วยแถมเจอ
อุบัติเหตุสองครั้งในเดือนเดียวกัน

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฝันดีด้วย

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:0:46:58 น.
  
haiku Fanclub Blog

ตามอ่านไทยญี่ปุ่น ได้เห็นรูปภาพท่านสมัยนั้น ขอบคุณที่นำมาให้ดูกันนะคะ ดนตรีไพเราะ คิดถึงท่านจังค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:8:29:07 น.
  
ไม่คุ้นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เลยค่ะ
"แว่ว"
ขอบคุณที่นำมาฝากนะคะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:9:38:40 น.
  
haiku Fanclub Blog

อ่านแล้ว ตื้นตันและเป็นปลื้มอย่างยิ่งคะ น้ำตาจิไหล
คุณไฮกุอัพบล๊อกทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะคะ
ชมข่าวทางทีวี .. สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
ถึงไทยแล้ว เพื่อถวายพระราชสักการะพระบรมศพ....
ยังความปลื้มปิติแก่คนไทยและเราอย่างยิ่ง
เพราะเรารู้ซึ้งถึงความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์ของ
ญี่ปุ่น+ไทย มีความใกล้ชิดลึกซึ้งในหลายๆเรื่อง

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้...

ขอบคุณเรื่องราวข้อมูลดีมากๆจากบล๊อกคุณไฮกุวันนี้
เพลงนี้เราก็ชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง
ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองเพลงและคำร้องภาษาอังกฤษ

โดย: Tui Laksi วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:10:52:19 น.
  
เป็นอีกบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะมากค่ะ
โหวตแฟนคลับค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:11:41:27 น.
  
เพิ่งเคยฟังเพลง "แว่ว" ค่ะ

...เหมือนความเห็นคุณตุ้ยค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 มีนาคม 2560 เวลา:16:33:46 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
เพิ่งเคยฟังเพลงแว่วเหมือนกันค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณมากๆนะคะ ที่เปิดอะไรใหม่ๆให้รู้กัน
โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:0:19:33 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

โหวต Fanclub Blog ครับ

เป็นความสัมพันธ์ที่งดงาม
และยาวนานมากๆระหว่างสองประเทศจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:6:41:26 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นเพราะค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:10:30:06 น.
  
แวะมาโหวตค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
โดย: ชมพร วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:13:29:39 น.
  
เห็นพระบรมฉายาลักษณ์และฟังเพลง แล้วคิดถึงพระองค์มากจริง ๆ ครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:14:43:22 น.
  
ขอบคุณนะคะ

ที่นำภาพและเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง

ราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาเนิ่นนาน

เพลงแว่วนี่ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยแฮะ

โหวตและไลค์ให้ค่ะ

haiku Fanclub Blog
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:16:20:46 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจไปให้คุณไฮกุครับ
โดย: **mp5** วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:22:00:13 น.
  
เห็นแล้วนึกถึงสมัยนั้นเลยนะคะ

เพิ่งเห็นว่าทั้งสี่พระองค์หนุ่มสาว และแก่ไปพร้อมๆกัน
เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
ออมอำพัน Literature Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:23:04:16 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AppleWi Home & Garden Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
peepoobakub Beauty Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Book Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Food Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog

อุ้มมาโหวตแฟนคลับให้พี่เลยค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 8 มีนาคม 2560 เวลา:2:10:02 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ


ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2560 เวลา:6:21:03 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่งค่ะ
แต่ละภาพสวยงามมาก ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของสองประเทศ
ยิ่งดูภาพยิ่งคิดถึงพระองค์ท่านค่ะ

haiku Fanclub Blog
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 8 มีนาคม 2560 เวลา:16:32:37 น.
  
ภาพก็สวยเพลงก็เพราะ ส่งกำลังใจให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
aitai อ่านว่า อะอิไต้ Food Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ออมอำพัน Literature Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: Raizin Heart วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:11:02:24 น.
  
haiku Fanclub Blog

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่หวานไพเราะมากค่ะคุณ Haiku
ขณะฟังอยู่นี้รู้สึกเศร้าด้วยค่ะ

ขอบคุณคุณ Haiku สำหรับภาพและเรื่องราวน่าประทับใจนี้นะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:17:51:50 น.
  
ย่องมาตอนดึกๆมาส่งเจ้าของบ้านเข้านอนค่ะ หลับฝันดีนะคะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:1:03:47 น.
  
สวัสดีค่าคุณไฮกุ
มาชวนไปชิมอาหารไทยสูตรต้นตำหรับดั้งเดิมกันค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:12:53:42 น.
  
ขอบคุณโหวตค่ะ คุณไฮกุ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:17:22:39 น.
  
จักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ก่อนก็ครองราชย์นานมากครับ ตั้งแต่ยุคสงครามโลกเลย จักรพรรดิองค์นี้เหมือนเพิ่งขึ้นไม่นานมานี้ แต่ 2532 ก็นานแล้วแฮะ
ท่านลุง (หรืออาไม่แน่ใจ) เพิ่งเสียไปปีก่อนก็อายุครบ 100 ปี ราชวงศ์ญี่ปุ่นอายุยืนจริงๆครับ
คนญี่ปุ่นผูกพันกับในหลวงพระองค์ก่อนระดับนึงเลย มีคนลงภาพคนญี่ปุ่นต่อแถวกันถวายความอาลัยกันแน่นวัดเหมือนกัน
โดย: ชีริว วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:23:20:42 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ ^^
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 11 มีนาคม 2560 เวลา:22:54:10 น.
  
แวะมาทักทายยามบ่ายๆค่ะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:15:02:58 น.
  
haiku Fanclub Blog ดู Blog

ขอบคุณที่นำภาพมาฝากค่ะ ดีต่อใจมั่กๆ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:16:18:42 น.
  
สวัสดีค่าคุณไฮกุ
วันนี้บุ๊งมาชวนไปดูโปรโมชั่นอาหารญี่ปุ่นกันค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:22:41:23 น.
  
haiku Fanclub Blog
โดย: pantawan วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:23:10:42 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด