นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑ (๑)

เพลงพระราชนิพนธ์ "คำหวาน" -
เก็บภาพจากงานนิทรรศการศิลปะดี ๆ มาให้ฝากกันค่ะ เป็นงานแสดงานศิลปะที่จัดประกวดโดยบริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด หรือ เบียร์ช้างที่เรารู้จักกันดี นิทรรศการเพิ่งจะจบไปเมื่อเดือนที่แล้วนี้เอง เบียร์ช้างจัดประกวดเป็นครั้งแรก ตั้งชื่ออันเป็นมงคลยิ่งคือ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" มีศิลปินฝีมือเยี่ยมยุทธ์เกือบร้อยท่านส่งผลงานหลากหลายประเภทเข้าประกวด แต่ละชิ้นงดงามและแสดงให้เห็นถึงความรัก เทิดทูน และจงรักภักดีของศิลปินแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี เดินชมด้วยความสุขและประทับใจมากค่ะ


ขอแสดงความชื่นชมเบียร์ช้างที่จัดประกวดงานศิลปะ รู้สึกดีมาก ๆ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกยื่นมือเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันผลักดันวงการศิลปะของไทยอย่างจริงจัง คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เขียนไว้ในสูจิบัตรของงาน หนังสือ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" ว่า


"งานประกวดศิลปกรรมช้างเผือกนี้มุ่งเน้นสนับสนุน และส่งเสริมศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในแนวเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์สูง อีกทั้งยังสามารถสื่อสารเรื่องราวที่อยู่ในใจของศิลปินให้ผู้ที่ชมผลงานได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งนับเป็นการประกวดศิลปกรรมเฉพาะแนวทางนี้เป็นเวทีแรกที่ได้มีการจัดขึ้นในประเทศไทย


นับแต่นี้เป็นต้นไป การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกนี้ จะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นเวทีให้ศิลปินผู้รักงานศิลปะในแนวทางนี้ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นบันไดที่สร้างเสริมชื่อเสียงและความสำเร็จตามความปรารถนาของแต่ละคนสืบไป"ทีแรกก็ว่าจะอัพบล็อกชวนเพื่อน ๆ ไปชมกัน แต่งานยุ่งจัด เขียนบล็อกไม่ทัน ได้แต่บอกข่าวไว้ในบล็อกที่แล้ว แต่คิดว่าหลายคนคงไม่ได้ไปชมกัน ผลงานที่จัดแสดงในงานแต่ละชิ้นงาม ๆ ทั้งนั้น กะว่าจะเอาลงบล็อกให้หมด แต่กลัวจะโหลดช้าเกิน ขออนุญาตแยกเป็นสองบล็อก บล็อกนี้ให้ชมผลงานที่ได้รางวัลช้างเผือก รางวัลชนะเลิศ อันดับรองและชมเชยก่อน บล็อกหน้าจะให้ชมผลงานที่เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งหมด คราวนี้แปะภาพไซส์ใหญ่กว่าทุกที จะได้เห็นภาพได้เต็มตาหน่อย ไม่พล่ามเยอะแระ ขอเชิญชมพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพวาดและงานศิลปะงาม ๆ กันเลยค่า
ช่วงนี้มีงานนิทรรศการศิลปะหลายงาน เข้าไปอัพเดทได้ที่ล็อกเสพงานศิลป์สองบล็อกเลยค่ะ
เสพงานศิลป์ ๖
เสพงานศิลป์ ๗

ศิลปกรรมช้างเผือก "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย"บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด "ศิลปกรรมช้างเผือก" เกิดจากความตั้งใจอันดีของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดด เด่นและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำเสนอต่อสาธารณะชน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญอันหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ ร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะ ทั้งในรูปแบบศิลปะแนวเหมือนจริง (Realistic Art) และ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art)DSC_3964

รางวัลช้างเผือก
"พรุ่งนี้" ศิลปิน ชัยรัตน์ แสงทอง
อะครีลิคบนผ้าใบ ๒๒๕ x ๑๘๙ ซม.
DSC_3965

รางวัลชนะเลิศ
"พระผู้เป็นแรงใจ" ศิลปิน นันทพงศ์ สินสวัสดิ์
อะครีลิคบนผ้าใบ ๒o๕ x ๑๖o ซม.ผลงานศิลปะแนวเหมือนจริง คือการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดถือความจริงเป็นแก่นสำคัญ ความจริงในที่นี้ แง่หนึ่งหมายถึงความเป็นจริงที่วัตถุนั้นปรากฏรูปอยู่ในธรรมชาติ (Naturalist Realistic) อาทิ จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ประติมากรรมรูปคนเหมือน หรือภาพพิมพ์รูปหุ่นนิ่ง ฯลฯ นอกจากนั้น ความจริงดังกล่าวยังหมายรวมถึงความเหมือนจริงตามอุดมคติ (Idealist Realistic) เช่น ประติมากรรมกรีกที่ถ่ายทอดความงามตามอุดมคติของมนุษย์ และความเหมือนจริงเชิงสังคม (Socialist Realistic) อาทิ งานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเรื่องราวเนื้อหาสะท้อนภาพชีวิตอันแออัดของเมืองใหญ่ พร้อมด้วยลักษณะของผลงานศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งเน้นความเป็นรูปธรรมของต้นแบบที่ศิลปินถ่ายทอดลงสู่ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศ
"จงรักภักดี หมายเลข ๑ ศิลปิน จอมพล พันทวี
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๓๗ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ นับเป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุครบรอบ ๘๔ พรรษา ทางโครงการประกวด "ศิลปกรรมช้างเผือก" ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประกวดเป็นปีแรกนั้น จึงเปิดรับผลงานศิลปะในแนวทางเหมือนจริง ภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" ด้วยผลงานที่ไม่จำกัดประเภทเทคนิค เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ถึงศักยภาพและฝีมืออันโดดเด่นของศิลปินไทย รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสก้าวต่อไปสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคตDSC_3968

รางวัลรองชนะเลิศ
"วิถีชนบท วิถีไทย" ศิลปิน วัชระ กล้าค้าขาย
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๕o x ๒oo ซม.
DSC_3967

รางวัลรองชนะเลิศ
"เดินตามรอยพ่อ" ศิลปิน ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๙๒ x ๒๓๒ ซม.
ประเภทของผลงานประกวด


จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก //www.thaibev.com และ //www.bacc.or.th

๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา

๓. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงาน

๔. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ ๓ ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน ๒.๕ x ๒.๕ เมตร (จิตรกรรมและภาพพิมพ์) และ ๒.๕ x ๒.๕ x ๒.๕ เมตร (สำหรับงานประติมากรรม) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จำนวนพิมพ์ (Edition)

๕. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานได้ที่ ชั้น ๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒o - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๑๗.oo น. เท่านั้น

๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม และต้องไม่เคยนำออกแสดง ณ ที่ใดมาก่อน

๗. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ในกรณีที่ผลงานชิ้นที่ส่งประกวดเป็นเพียงงานต้นแบบ ผู้ส่งประกวดที่ได้รับรางวัลต้องดำเนินการหล่อผลงานจริงและเซ็นชื่อ พร้อมระบุเอดิชั่นให้กับทางบริษัทฯ หลังจากการประกาศผลรางวัลสิ้นสุด

๘. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด

๙. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ต้องไปติดต่อขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๑๗.oo น. มิฉะนั้นคณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืนตามสมควร

๑o. คณะผู้จัดงานจะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้น ๆDSC_3970

รางวัลรองชนะเลิศ
"คำสอนของพ่อ" ศิลปิน อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑o๕ x ๒๓o ซม.


รางวัลรองชนะเลิศ
"ผลบุญทั้งปวง ขอน้อมถวายพระองค์" ศิลปินเทอดศักดิ์ พลชา
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๗o x ๒๒o ซม.
รางวัล

รางวัลช้างเผือก ๑ รางวัล รางวัลละ ๑,ooo,ooo บาท

รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รางวัลละ ๓oo,ooo บาท

รางวัลรองชนะเลิศ ๕ รางวัล รางวัลละ ๑oo,ooo บาท

รางวัลชมเชย ๑๒ รางวัล รางวัลละ ๕o,ooo บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๒,๔oo,ooo บาทการตัดสินรางวัล


- การตัดสินผลงานใช้เกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพของงานแต่ละชิ้นโดยไม่แยกประเภท แต่ประเมินและยึดถือคุณค่าของตัวงานนั้น ๆ เป็นสำคัญ

- การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

- ประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต์ //www.thaibev.com และ //www.bacc.or.th ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาสำหรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลนั้น

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

- ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น ๗ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะจำนวน ๗ ท่าน ได้แก่


อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร
อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
อาจารย์วราวุธ ชูแสงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
คุณเยาวณี นิรันดร
อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียรรางวัลชมเชย
DSC_4593

"Bappajja" ศิลปิน ไกรศักดิ์ จีรชัยสกุล
เมซโซทินท์ ๑o๗ x ๘๒ ซม.
DSC_4605

"ภาพแห่งความสุข หมายเลข ๒" ศิลปิน บุญมี แสงขำ
เมซโซทินท์ ๑o๕ x ๗๕ ซม.
DSC_4024

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
ศิลปิน ธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม สื่อผสม ๒๒๕ x ๒o๕ ซม.


"ความหวังพลังใจ ด้วยรักศรัทธาขวัญข้าวชาวนาไทย"
ศิลปิน วิษุวัติ พีสะระ อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๘o x ๒oo ซม.
DSC_4005A

"ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่" ศิลปิน กิตตินันท์ วิจิตรพันธ์
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๒oo x ๑๕๒ ซม.
DSC_4007

"ชีวิตกับแนวทางพระราชดำริ" ศิลปิน เอนก พยุงตน
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๙o x ๒๓o ซม.
DSC_4012

"แผ่นดินไทย พื้นที่แห่งความสุข" ศิลปิน บุญนำ สาสุด
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๘o x ๒๕o ซม.


"ตามรอยพ่อ ตามวิถีพอเพียง ตอน เล่าเรื่องในหลวงให้น้องฟัง"
ศิลปิน รัตนชัย ไชยรัตน์ อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๘o x ๒๕o ซม.


"รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว" ศิลปิน พายุ เกิดพุฒ
สื่อผสม ๑๕o x ๒oo ซม.
DSC_4602

"ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ศิลปิน วัฒนพงศ์ โยทัยเที่ยง
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๔๕ x ๒oo ซม.
DSC_4592

"สายฝน" ศิลปิน ศุภนิดา โกสุข
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๕o x ๑๙o ซม.
DSC_4456

"ดวงใจของปวงประชา" ศิลปิน อ๊อด ศรีสมัย
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๕o x ๒oo ซม.


บรรยากาศการตัดสินภาพวาด


DSC_4489DSC_4493DSC_4594DSC_4595ภาพและข้อมูลจากหนังสือ
"พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" นิทรรศการช้างเผือก ครั้งที่ ๑


บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะจ้าบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 03 สิงหาคม 2555
Last Update : 20 พฤษภาคม 2557 16:33:05 น.
Counter : 19672 Pageviews.

48 comments
:: ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความทรงจำ ตอนที่ 3 :: กะว่าก๋า
(8 เม.ย. 2564 05:53:26 น.)
:: อย่าลืมฉัน :: กะว่าก๋า
(2 เม.ย. 2564 05:32:25 น.)
घूमर ( GHOOMAR ) from Padmaavat ปรศุราม
(26 มี.ค. 2564 14:14:37 น.)
ओ रे पिया ( O Re Priya-โอ้ ปรียานารถ ปรียา ) ปรศุราม
(23 มี.ค. 2564 13:35:20 น.)
  
ใช่ที่หอศิลป์ป่าวคะ เราเคยดูงานนี้ที่หอศิลป์ งดงามมากค่ะ
โดย: แฟนlinKinPark วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:22:23:58 น.
  
แต่ละภาพสวยมากเลยนะครับคุณไฮกุ
ถ้ามีการประกวดเอยะๆและมีคุณภาพ
วงการศิลปะไทยคงจะตื่นตัวมากกกว่าที่เ่ป็นอยู่นะครับ


หลายปีมานี้ศิลปะไทยดูซบเซามากครับ

ปล. หนังสือของท่านเถายวนหมิงผมเพิ่งอ่านจบไปครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:22:40:45 น.
  
งดงามมากมาย ภาพเหมือนจริงๆเลยค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:23:44:52 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ


ต้องบอกเลยว่า ภาพแต่ละภาพเล่นเอาตะลึงค่ะ
เพราะว่าทุกภาพมีความหมายมากๆ สวยเริ่ด เรียกว่าตะลึงค่ะ
ถ้าไปดูภาพแบบว่าด้วยตาตัวเองที่งานแล้ว อาจจะไป
นั่งๆ ยืนๆ เดินๆ ดูภาพกันจนหมดวันเอาง่ายๆ นะค่ ะ
เพราะว่าเห็นภาพไหนก็สวย ภาพไหนก็งามงด ...

ชื่นชมมากๆ กับภาพมีความหมายเหล่านี้ค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:23:50:45 น.
  
เดี๋ยวพรุ้งนี้มาชมอีครั้งนะค่ะ วันนี้หมดโควต้าโหวตค่ะ
ฝันดีค่ะคุณไฮกุ
โดย: tui/Laksi วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:23:52:32 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โห สุดยอด Blog จริงๆคะคุณไฮกุ ประทับใจ blog นีมากๆคะ สวยมากๆทุกรูปเลยคะ เห็น blog คุณไฮกุ แล้วอรหละอายจริงๆเลยคะ blog นี้อุดมไปด้วยคุณค่า blog อรมีแต่ อะไรไม่รู้

ขอบคุณมากๆคะที่แวะมาจิกตัวอรมาไม่ให้พลาดของดีๆอย่างนี้
ขอบคุรที่เอาแต่เรื่องดีๆมาฝากเพือนๆเสมอเลยคะ
โดย: cengorn วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:0:08:58 น.
  
ชอบภาพรองชนะเลิศ "วิถีชนบท วิถีไทย" ที่มีเด็กๆนั่งบนเสื่อ

ยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงภาพแห่งความสุขในวัยเด็กครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:0:17:08 น.
  
สวยมากๆเลยค่ะคุณไฮกุ
เหมือนรูปถ่ายมากกว่ารูปวาด
สุดยอดค่ะ

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:1:48:23 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:5:34:41 น.
  
ขอบคุณค่ะ คุณ haiku นิทรรศการดี ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ(ตามไปชมตาม link ด้วย)
โดย: chinging วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:10:49:23 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ แพมยุข้างนอกอ่านไม่ได้เลย
แว๊บบบมาโหวตให้งานศิลป์คุณภาพก่อนนะค่ะ
............................................................
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
...........................................................
โดย: mastana วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:12:33:04 น.
  
สวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะคุณไฮกุ ต่อไปจะจัดเป็นประจำทุกปี เราคงเห็นงานดีๆ ภาพสวยๆ อีกนะคะ ชอบชื่อด้วยค่ะ ศิลปกรรมช้างเผือก...

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จนแล้วจนรอดยังไม่เคยไปเลยค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:18:55:45 น.
  
หวัดดียามค่ำครับคุณไฮกุ

คนไทยส่วนมากรักและบูชาในหลวงมากจริงๆ
จิตรกรสะท้อนได้อย่างงดงามเสมอ
แต่ละภาพที่คุณไฮกุเอามาให้ชม บอกได้ว่า "สุดยอด"
ชอบภาพเด็กนอนในทราย กับ ภาพนั่งบนเสื่อ

พักนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาไปชมนิทรรศการที่ไหนเลย
อาศัยดูเอาตามเว็บบ้าง
รางวัลชนะเลิศเดี๋ยวนี้ได้อะไรมั่งหละครับ?
เห็นกรรมการโหวตให้คะแนนแล้ว...นึกถึงตอนรับเด็กเข้าเรียน
สัมภาษณ์เสร็จก็โหวตให้คะแนนแบบนี้แหละ

ขอบคุณคุณไฮกุที่เอามาแชร์ให้ชมนะครับ
โดย: Dingtech วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:21:03:18 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ลุงกล้วย Dharma Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog


ชื่นชมกับผลงานของทุกศิลปินค่ะคุณไฮกุ สุดยอดและยอดเยี่ยม
ภาพที่ได้รางวัลก็เหมาะสมแล้วละค่ะ กรรมการคงหนักใจในการตัดสิน
เพราะสวยๆและสื่อความหมายได้ดีทุกภาพ
ขอบคุณคุณไฮกุมากๆค่ะที่นำมาให้ชื่นชมด้วยกัน
และขอบคุณอีกมากมายที่ ทำลิงค์แนะนำ"งานอัตลักษณ์ครั้งที่ ๑"ของเราค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:21:09:11 น.
  
ภาพแต่ละภาพสุดยอดจริงๆ ครับ สวยๆ ทั้งนั้นเลย

เหมือนพี่หนูเลยครับ ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปซะที

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:0:31:59 น.
  
กดหมวดศิลปะก่อนจะบอกคุณไฮกุเช่นเคยค่ะ
ชอบมากๆ กับงานแสดงและการถ่ายทอดภาพแบบนี้
อยากมีโอกาศไปชมด้วยตัวเอง คงยืนแต่ละภาพ
มองแบบมีความสุขมากๆ ค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:0:42:34 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
วันหยุดไม่ได้แวะมาเยี่ยมหนีไปเที่ยวมาค่ะ

ภาพสวยๆทั้งนั้น หาดูได้ยาก บ้างภาพด็ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:1:07:20 น.
  
รูปวาดของศิลปินทุกท่านงดงามมากๆเลยค่ะคุณไฮกุ
ดูแล้วประทับใจจริงๆ

หลับฝันดีนะคะคุณไฮกุ
โดย: Suessapple วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:1:44:28 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:5:54:45 น.
  
ขอบคุณค่ะ
สำหรับงานศลปะดีๆที่มอบให้เพื่อนบล็อค
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:8:08:05 น.
  
สวัสดีครับแวะมาชมงานเขียนดีๆครับ สุดยอดทุกภาพเลยนะครับ(โหวตให้ครับ)
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:9:52:47 น.
  
หลายๆ ภาพสวยจับใจมากเลยค่ะ แต่บางภาพก็ดูไม่ค่อยออก แหะๆ แต่ก็สวยค่ะ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:15:17:10 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
โอน่าจอมซ่าส์ Travel Blog ดู Blog
มัชชาร Fanclub Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
--------------------------------
เต็มอิ่มกับภาพที่คุณไฮกุนำมาฝากค่ะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:16:32:54 น.
  
ภาพงามๆทั้งเลยนะคะไฮกุ ชอบภาพสาวตาโตกับสิบล้อจัง
โดย: ณ มน วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:17:07:07 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ..
เข้ามาบล็อคนี้ทีไร..
ได้ความรู้มากมาย กลับไปด้วยทุกครั้งนะค่ะ
อ้อมแอ้มมีของรางวัลมามอบให้อีกแล้วค่ะ
ของขวัญในเดือนวันแม่นะค่ะ
กติกามีอยู่ว่า..หารูปถ่ายคู่กับคุณแม่
และคิดว่า มันสวยที่สุดเเล้ว..
เขียนอะไรมาก็ได้เกี่ยวกับความรักที่มีต่อท่าน
หรือจะเป็นรูปถ่ายกับคุณลูก
ก็ไม่ผิดกติกาใดใดนะค่ะ
เลือกมาเพียงท่านละ 1 รูปนะค่ะ
อ้อมแอ้มจะพิจารณาอีกที..
หมดเขตวันที่ 25 สิงหาคมนี้นะค่ะ
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:19:14:21 น.
  
แต่ละภาพกินขาดเลยครับ ฝีมือหายห่วงจริง ถ้าได้ไปเห็นของจริง ผมคงชื่นชมแต่ละภาพด้วยเวลานานแน่ๆแบบนี้
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:20:36:35 น.
  More Sweet Dreams Comments

-----------------------------
นอนจนอิ่ม พรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานเสียที ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:21:47:16 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:5:42:29 น.
  


สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

โดย: panwat วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:7:33:18 น.
  
ชอบดูภาพศิลปะแบบนี้ที่สุดเลยค่ะ ดูได้ครั้งละนานๆ

ห้องสมุด TCDC ดีมาก เขามีนิทรรศการดีๆมาแสดงบ่อยๆด้วยค่ะ ฟรีบ้าง เก็บเงินบ้าง เราเด็กตจว ถ้าไปแถวนั้น จะแวะขึ้นไปทุกครั้ง

ชอบห้องสมุดเขามาก ถ้าเราบ้านอยู่แถวนั้นคงไปอ่านหนังสือเพลินเลยค่ะ
โดย: Love At First Click วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:14:54:47 น.
  
เช่นเคยนะคะ คุณไฮกุ

ว่างเมื่อไหร่ค่อยมา...เพลงเพราะมากค่ะ บางเพลงไม่ต้องมีคำร้อง โดยท่วงทำนองอย่างเดียวนี่ก็พอแล้วนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:15:50:25 น.
  
แต่ละภาพสวยมากเลยนะค่าคุณไฮกุ


ศิลปะไทยดูซบเซานะค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:17:01:59 น.
  
สวัสดีค่ะนู๋ไฮกุ...

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยือนบและ นำความห่วงใยไปฝากป้านะคะ

นานๆจะเข้าบล๊อกซะที พักนี้ห่างหายไปนาน พอสมควรค่ะ แต่ก็ยังคิดถึงทุกๆคนอยู่นะคะ

เห็นภาพ"พรุ่งนี้"แล้ว ชอบจังเลยค่ะ ทำให้คิดถึงแม่และป้าแมว(พี่สาวคนเดียว) ที่จากไป...

เข้ามาปุ๊บได้ฟังเพลงก็ มีความสุขแล้วอ่ะค่ะ ชอบจังเลย
โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:22:48:33 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:5:53:46 น.
  
เพลงเพราะ ประกอบภาพสวยๆ เพลินใจมากเลยครับคุณไฮกุ

คุณไฮกุ เคยส่งภาพประกวดบ้างหรือเปล่าครับ


ปอลอ
ผมไม่ได้เข้าบล้อกเลย นานมาก
ขออภัยที่ไม่ได้มาชมบล้อกเหมือนก่อนโดย: กลิ่นดอย วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:8:05:36 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ชอบภาพศิลปะแบบนี้
ถึงไม่ได้ไปดูเอง แต่ก็ได้ดูจากบล็อคนี้
ขอบคุณที่นำมาให้ชใ

ยกผลไม้มาเสริฟค่ะ

โดย: pantawan วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:11:28:45 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

เห็นภาพแล้ว รู้สึกหนักใจแทนคณะกรรมการนะคะ
สวยงามเกินคำบรรยายจริงๆค่ะ
ชอบภาพรถบรรทุกที่มีภาพในหลวงเป็นพิเศษเลยค่ะ


แอมอร

โดย: peeamp วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:15:45:29 น.
  
หลับฝันดีนะคะพี่ไฮกุ~โคลงกลบทก้านต่อดอก~

สภาวะโลกร้อน...รายชาย
ฤๅอาจพ้นแรงคลาย...ค่อยคล้อย
สภาวะโลกมาดหมาย...มอบขอบ กลายนา
สิ้นโลกฤๅมีถ้อย...ถ่วงลวง

หาวห้วงลึกลอบเร้น...รองละออง
กักเก็บร้อนกรอกรอง...กลั่นกั้น
ลมเย็นเปลี่ยนเป็นหมอง...มหันต์บั่น
กุมแตกแยกรอยชั้น...ใช่ไฉน

ในโลกกุมกลิ่นใกล้...เกลื่อนเตือน
จันทร์แกว่งดังคิดเบือน...บ่ ง้อ
น้ำไหลท่วมมาเหมือน...มุงทุ่ง
เกิดแหล่งจนสุดพ้อ...พร่องสนอง

ครองโลกนานมนุษย์ต้อง...แต่งแสดง
หมายมืดมาช่วยแจง...แจ่มแฉล้ม
เวทย์มนต์หมดสิ้นแสง...สะบั้นบั่น
โลกเสื่อมไม่ได้แอ้ม...อ่อนสลอน

โลกร้อนมาพิโยคพื้น...พรมขม
แผ่นอกคอยเคียงระทม..เท่าเศร้า
บัลลังก์ล่มพานผสม...เสียงเสี่ยง
โลกเปล่งคำมาเคล้า...คร่ำจำ
โดย: ญามี่ วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:22:42:05 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:6:01:30 น.
  
สวัสดีครับแวะมาเยี่ยมชมงานอีกครับ ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:7:14:47 น.
  
แฟนLinKinPark…งานนี้จัดที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อยู่ตรงข้ามมาบุญครองนั่นแหละค่ะ


คุณก๋า...ศิลปินแต่ละท่านฝีมือเฉียบขาดมาก บล็อกนี้เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ไว้คุณก๋าคอยชมบล็อกหน้านะคะ ยังมีที่วาดได้งามไม่แพ้กันอีกตรึมเลย

เราว่าเดี๋ยวนี้วงการศิลปะของไทยดีขึ้นนะคะ อย่างน้อยก็มีงานนิทรรศการศิลปะมากมายหลายงาน ถึงคนจะไปชมกันไม่มากนักก็ตาม แต่งานนิทรรศการนี้วันที่เราไปชม มีคนค่อนข้างหนาตาทีเดียวค่ะ

ปล. ไม่รู้ว่าหนังสือท่านเถาหยวนหมิงของคุณก๋าใช่เล่มเดียวกับของเราหรือเปล่า หนังสือเราชื่อ "วิถีแห่งเต๋า ชีวิตและผลงานของกวีเต๋า เถาหยวนหมิง" ดีมากเลยค่ะ มีบทกวีจีน คำแปล คำอธิบาย คล้าย ๆ หนังสือหยกใสร่ายคำ อ่านแล้วอยากเอามาอัพบล็อก ไว้ให้มีเวลาเขียนพู่กันจีนเมื่อไหร่จะอัพบล็อกให้อ่าน แต่คงไม่อัพทั้งเล่มอย่างหนังสือหยกใสฯ


คุณตุ้ย...ใช่ ๆ ศิลปินวาดได้ยังกะถ่ายภาพเลยเนอะ ถ้าเราเป็นกรรมการ คงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะให้ใครชนะรางวัลดี (ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะด้วยแหละ ) ถ้าคุณตุ้ยได้ไปเห็นของจริงจะยิ่งชอบ งามจริง ๆ ค่ะ แล้วขนาดของภาพจะค่อนข้างใหญ่ เห็นได้เต็มตาดีด้วย


จำได้ว่าคุณตุ้ยเคยอัพบล็อกงานอัตลักษณ์ฯ ครั้งที่สองไว้ พอเห็นข่าวงานครั้งที่สามก็รีบอัพข่าวลงบล็อก แล้วก็แปะลิงค์บล็อกคุณตุ้ยให้เพื่อน ๆ เข้าไปชมกันด้วย

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณนิด...ทุกภาพมีความหมายจริง ๆ ค่ะ อันนี้ต้องยกความดีให้คนที่ตั้งหัวข้อในการประกวด คำว่า "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" คงจะหาถ้อยคำบรรยายความรู้สึกให้ครบถ้วนได้ไม่เพียงพอ เพราะพระราชกรณียกิจของในหลวงตลอดรัชสมัยมีมากมายเหลือเกิน ภาพที่แสดงในงานเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น และทุกภาพก็แสดงให้เห็นว่าศิลปินรักและเทิดทูนในหลวงและรับรู้ว่าพระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมากแค่ไหน มีความสุขมากที่ได้ไปชมนิทรรศการ เดินชมเป็นชม. ๆ เลยค่ะ


คุณอร...ขอบคุณหลาย ๆ ที่โหวตให้จ้า ดีใจจังที่คุณอรแวะมาหา ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แวะไปหานานเลย วันก่อนแวะไปที่บล็อก เห็นยังไม่อัพก็เดาเอาว่าคุณอรคงงานยุ่ง ที่จริงบล็อกคุณอรอ่านแล้วสบายใจดีนะคะ มีอะไรน่ารัก ๆ และมีประโยชน์มาฝากกันประจำ ถ้าคุณอรอัพบล็อกใหม่แล้ว อย่าลืมแวะมาเคาะบอกด้วยนะจ๊ะ


คุณIM…สังเกตดูแล้ว ภาพในนิทรรศการ ถ้าเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงจะกำลังทรงงานแทบจะทั้งนั้น นอกนั้นจะเป็นวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนา ไม่ก็ชาวบ้านธรรมดา ซึ่งศิลปินถ่ายทอดให้เห็นความรักและผูกพันของคนไทยกับในหลวงได้อย่างเยี่ยมยอด ดูแล้วประทับใจมากจริง ๆ ค่ะ


ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่ะ


คุณไก่...ขอบคุณที่แวะมาชมภาพวาดงาม ๆ นะคะ


คุณเค็น....ขอบคุณที่แวะมาชมนิทรรศการ แถมตามไปอ่านอีกสองบล็อกด้วย ไว้อัพบล็อกภาคสองแล้ว จะแวะไปชวนมาอ่านอีกค่ะ


คุณแพม...ขอบคุณมากที่โหวตให้จ้า


คุณหนู...ชอบชื่อรางวัลนี้เหมือนกันค่ะ คนตั้งเข้าใจเลือกคำว่า "ช้างเผือก" เข้ากับบริษัทเบียร์ช้างและความหมายดีมากด้วยนะคะ

หอศิลปกรุงเทพฯ มีงานนิทรรศการดี ๆ เยอะเลยค่ะ แถมการเดินทางก็สะดวกด้วย นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีมาบุญครอง มีทางเดินเข้าไปในหอศิลป์ได้เลยค่ะ วันก่อนอ่านนสพ. เห็นว่าจะมีการปรับปรุง เพิ่มเติมให้มีร้านค้าขายงานศิลปะเก๋ ๆ อีกหลายร้าน ยังไงคุณหนูหาโอกาสไปให้ได้นะคะ


ครูดิ่ง...ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงไม่ต้องบอกว่าคนไทยรักในหลวงมากแค่ไหน ผิดกับเดี๋ยวนี้มีพวกที่จาบจ้วงสถาบันแสดงตัวแบบไม่มิดเมี้ยนเพิ่มขึ้นมากจนน่าตกใจ แต่ก็ยังเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังรักและเทิดทูนในหลวงอยู่ ก็เพราะพวกเรารู้ดีว่าพระองค์ทรงงานหนักและอุทิศพระองค์เพื่อคนไทยโดยที่ไม่ทรงหวังสิ่งใดตอบแทนมาตลอด นอกจากความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ของพสกนิกร

การประกวดหนนี้ รางวัลชนะเลิศได้เงินล้านนึงค่ะ รองลงมาก็สามแสน หนึ่งแสน ห้าหมื่น แล้วก็สองแสนห้า เรียกว่าไม่มากนักสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเบียร์ช้าง แต่ก็ไม่น้อยเกินไป ครูดิ่งงานยุ่ง คงจะหาเวลาไปชมนิทรรศการยากหน่อย จะพยายามไปชมนิทรรศการแล้วถ่ายภาพมาลงบล็อกให้ครูดิ่งชมและเพื่อน ๆ ชมกันเรื่อย ๆ ค่ะ


คุณนิตย์...คิดไว้แล้วว่าคงมีเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้ไปชมนิทรรศการนี้กันหลายคนแน่ เลยเก็บภาพมาแทบจะทุกมุม บล็อกนี้ก็ว่าภาพเยอะแล้วนะ บล็อกหน้ายิ่งเยอะกว่าอีกค่ะ


คุณต่อ...ลองหาโอกาสไปหอศิลป์กรุงเทพฯ ดูนะคะ มีนิทรรศการศิลปะดี ๆ ให้ชมอยู่เป็นประจำ เดินทางก็สะดวกด้วย นั่งรถไฟฟ้าไปได้สบายเลยค่ะ


คุณไก่...ขอบคุณที่แวะมาชมภาพวาดงาม ๆ นะคะ รู้เลยว่าคุณไก่ต้องชอบแน่ ๆ ไว้เราอัพบล็อกภาคสองจะไปชวนมาชมอีกค่ะ


คุณปาน...ภาพในนิทรรศการเป็นภาพที่ส่งประกวด ก็ต้องวาดใหม่ทั้งหมด ก็เป็นธรรมดาที่คุณปานจะไม่เคยเห็นแหละค่ะ

ขอบคุณมากสำหรับผลไม้น่ากินที่หอบมาฝากและที่โหวตให้นะคะ


คุณเปิ้้ล & คุณอ้อ & คุณบูรพากรณ์ & คุณประกายพรึก & …ขอบคุณที่แวะมาชมภาพวาดงาม ๆ ค่า


ครูเกศ...ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


ณ มน…ภาพที่ณ มนชอบ ดูแปลกตากว่าภาพอื่นเลย คณะกรรมการคงถูกใจภาพนี้เหมือนณ มน ได้รางวัลรองชนะเลิศเลยนะ


คุณอ้อมแอ้ม...ด้วยความยินดีค่า ดีใจที่คุณอ้อมแอ้มชอบบล็อกนี้นะคะ

คุณอ้อมแอ้มหาเรื่องดี ๆ มาให้เพื่อน ๆ ร่วมสนุกอีกแล้ว กติกาง่าย ๆ แบบนี้ คงมีเพื่อน ๆ ส่งรูปกันเยอะแน่


คุณตฤณ...ภาพที่แสดงในงานงาม ๆ ทุกภาพ ภาพที่ได้รางวัลอย่างในบล็อกนี้ไม่ต้องพูดถึง คอยดูบล็อกภาคสองนะคะ ภาพที่ไม่ได้รางวัลก็งามไม่แพ้กันเลยค่ะ


คุณพันวัตต์...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ


คุณน้ำอ้อย...ฟังคุณน้ำอ้อยพูดแล้วอยากไปห้องสมุด TCDC เดี๋ยวนี้เลย วันอาทิตย์นี้กะว่าจะไป ที่เอมโพเรียมมีนิทรรศการ “จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” พอดีเลยค่ะ


คุณเค็ง...ขอบคุณที่แวะมาชมภาพวาดงาม ๆ ค่า


ป้าหู้...คุณป้าหายไปนานเลย ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ หวังว่าคุณป้าคงจะสบายดีนะคะ เห็นภาพ "พรุ่งนี้" แล้วก็แอบคิดถึงป้าหู้เหมือนกันน้า

เพลงพระราชนิพนธ์ที่อัญเชิญมาประดับบล็อก ฟังทีแรกไม่เหมือนเพลงพระราชนิพนธ์เลยค่ะ รายการคุณพระช่วยเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ผสมดนตรีไทยด้วย ฟังแล้วเพราะมาก ๆ


คุณดอย...ฝีมือเรายังไม่ถึงขั้นส่งภาพวาดเข้าประกวดหรอกค่า เคยแต่แข่งเขียนพู่กันจีนที่สมาคมแซ่อะไรสักอย่าง จำไม่ได้แล้ว ได้ที่หนึ่ง ได้เงินรางวัลมาห้าพันบาท (แอบกระซิบ คงเพราะคนที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่เป็นเด็ก ๆ ก็เลยชนะ )


คุณแอม...จริงเลยค่ะ ถ้าเราเป็นกรรมการก็คงตัดสินยากว่าจะให้ภาพไหนชนะดี มีอยู่หลายภาพที่เราชอบมาก ๆ แต่ไม่ได้รางวัลก็มีค่ะ


น้องญามี่...ขอบคุณสำหรับโคลงเพราะ ๆ ที่เอามาฝากกันนะจ๊ะ ชอบภาพปลากรอบมาก สวยแบบเศร้า ๆ ดี
โดย: haiku วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:9:23:46 น.
  
images by free.in.th
--------------------------------
แวะมาทักทายยามบ่ายๆค่ะ สบายดีนะคะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:13:10:48 น.
  
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

ความดีที่ทำไว้ เป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้า

ปอป้านำบุญมาฝาก ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
และมีความสุขกับการทำความดี ตลอดไป...นะคะมาชมภาพสวย พร้อมโหวตด้วย...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:13:44:40 น.
  
อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่น่ารักและแสนดี......สุข-สดชื่นกันทุกคนนะคะ...0^_________^0
โดย: Lika ka วันที่: 9 สิงหาคม 2555 เวลา:7:51:19 น.
  
โดย: panwat วันที่: 9 สิงหาคม 2555 เวลา:8:15:03 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:6:27:01 น.
  
ครูเกศ & คุณLika & คุณพันวัตต์ & คุณก๋า...ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


คุณปอป้า...ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้ค่า
โดย: haiku วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:9:16:40 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด