๑๕o ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระพันวัสสาฯพระฉายาลักษณ์จากเวบ
iphonnn.wordpress.com
lozocat lozocat lozocat


สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินยาศิรวาท
วโรกาสราชสมภพครบ ๑๕o ปี


น้อมเกล้ากมลมาลย์ ศิระกรานกตัญชลี

ปิยมหาราชินี ศรีพัชรินทราฯ พิลาส

สมเด็จพระพันปีฯ บรมราชินีนาถ

มิ่งขวัญสยามชาติ แลปวงราษฎร์ประชาไทย

ผู้ทรงพระคุณเลิศ ทำนูลเทิดนิรัติศัย

พระราชทานกำเนิดไว้ แก่โรงเรียนราชินี

คือพระราชธิดา กษัตริยาภูบดี

พระจอมเกล้าฯ เจ้าชีวี จตุรศักดิ์จักรีวงศ์

เจ้าจอมมารดาเอี่ยม สกุลเยี่ยมประยูรพงศ์

“สุจริตกุล” ดำรง “พระปิยมาวดี-

ศรีพัชรินทร- มาตา” พระชนนี

ประสูติวันศุกร์ที่ หนึ่งมกรามาสสมัย

สองสี่ศูนย์หกฉนำ สิริล้ำวิลาสวิไล

บรมราชินีใน พระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าชีวา

ทรงคุณอันประเสริฐ แลล้ำเลิศพระปัญญา

ถกลก่อการศึกษา แก่บรรดาสตรีไทย

โรงเรียนราชินี สถานที่กำเนิดใน

พระราชทานไว้ ให้หล่อหลอมกุลสตรี

ประสาทซึ่งความรู้ คู่วิชาเพื่อชีวี

การช่างฝีมือมี อาชีพดีพอเลี้ยงตน

ศึกษาภาษาไทย อ่านเขียนได้ด้วยฝึกฝน

อังกฤษพิพิธผล คือกุศลทรงสร้างสรรค์

จรรยามารยาท ซึ่งประสาทประสิทธิ์อัน

ยลแยบตามแบบบรรพ์ เป็นเยี่ยงอย่างทางสังคม

แหล่งใดฤาปานเปรียบ ระบบระเบียบอันน่าชม

ทุกสิ่งสัมฤทธิ์สม ควรนิยมแก่หญิงไทย

พระมหากรุณาธิคุณ ยังอบอุ่นในดวงใจ

เปรียบดั่งร่มโพธิ์ไทร อันแผ่กว้างกระจ่างฟ้า

น้ำพระทัยสิเลิศล้ำ ดุจลำน้ำเจ้าพระยา

ซึมซาบแลอาบหล้า ชุบชีวาทุกวันวาร

หนึ่งร้อยห้าสิบปี สมภพศรีศุภวาร

ยืนยงดำรงนาน พระปณิธานเจิดจำรูญ

ประทับทิพย์พิมานทอง เลิศลำยองด้วยไอศูรย์

พระเกียรติพระเพิ่มพูน เทิดทูนมั่นนิรันดร


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ร้อยกรองถวาย
จากนสพ.แนวหน้า ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖

lozocat lozocatเมื่อปลายปีที่แล้วแวะไปที่หอศิลป์กรุงเทพฯ เดินลงมาชั้นหนึ่งเห็นนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ลืมอัพบล็อก (อีกแล้ว ) ตอนค้้นภาพเขียนบล็อกก่อนหน้านี้เห็นภาพที่เซฟไว้ แต่นิทรรศการผ่านไปนานหลายเดือนแล้ว ก็เลยปล่อยเลยตามเลย มาช่วงกลางเดือนก.ย.ที่ผ่านมาได้มาดูข่าวสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปอเมริกา เพื่อทรงเปิดงานเฉลิมฉลองใน­โอกาสครบ ๑๕o ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เลยกลับไปค้นภาพในคอมมาจัดการ แต่กว่าจะได้อัพลงบล็อกก็เป็นเดือน


นิทรรศการไม่ใหญ่นัก แต่จัดได้ดีทีเดียว ได้เห็นพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก พร้อมข้อมูลเพียบ แต่หาข้อมูลการจัดนิทรรศการได้ไม่มากนัก copy มาให้อ่านได้แค่สั้น ๆ


นายมานิต เตชอภิโชค ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ๑๕o ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในฐานะบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ การประกาศตามโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ข้อมูลจาก prbangkok.com)เคยอัพบล็อกพิพิธภัณฑ์พระพันวัสสาฯ ไว้ที่นี่ค่ะ

พิพิธภัณฑ์พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


อยากชมสารคดีเกี่ยวกับ สมเด็จพระพันวัสสาฯ ก็คลิกเลยค่ะ

youtube.com๑o๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๒o๒๑๒๒๒๓๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓o๓๑๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗๓๘๓๙๔o๔๑๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖๔๗๔๘๔๙๕o๕๑๕๒๕๓๕๔๕๕๕๖๕๗๕๘๕๙๖o๖๑
https://www.youtube.com/watch?v=F1RlaUE2O6o

นิทรรศการ ๑๕o ปี ‘พระพันวัสสา’ ในชิคาโก สหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชิคาโก จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สยาม: เดอะควีน แอนด์ไวท์ ซิตี” ตั้งแต่ ๒๑ กันยายน ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม ศกหน้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ในฐานะทรงแนะนำ “ไทยแลนด์” ให้ชาวโลกได้รู้จักในงาน “เวิร์ลแฟร์” ที่ชิคาโก เมื่อ ๑๒o ปีที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒o๑๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ชื่อว่า Siam : The Queen and the White City (ไวท์ซิตี หมายถึงนครชิคาโก) ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชิคาโก (Chicago History Museum) เนื่องในวาระครบ ๑๕o ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงได้รับเลือกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒o๑๒


สาเหตุที่ทางพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชิคาโก โดยความสนับสนุนของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และรัฐบาลไทย ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ Siam : The Queen and the White City ขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒o ปีงาน ชิคาโกเวิร์ล’ส แฟร์ ที่ใช้ชื่องานว่า Columbian Exposition เมื่อปี ๑๘๙๓ ซึ่งงานระดับโลกในคราวนั้น สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ทรงส่งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ของสตรีไทยมาจัดแสดงในงานด้วย


ในนิทรรศการ Siam: The Queen and the White City จะประกอบไปด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ ซึ่งส่วนหนึ่งเคยนำมาจัดแสดงในงานชิคาโก เวิร์ล’ส แฟร์ เมื่อ ๑๒o ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทางวัฒนธรรม อาทิ การปักผ้า การร้อยมาลัย การประกอบอาหารและขนมไทย รวมถึงการอัญเชิญฉลองพระองค์ครุยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาจัดแสดงด้วย


โดยนิทรรศการ Siam: The Queen and the White City จะเปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒o๑๓ เรื่อยไปจนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒o๑๔ โดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชิคาโก ตั้งอยู่ที่ 1601 N. Clark St., Chicago, IL 60614 โทรศัพท์ ๓๑๒-๖๔๒-๔๖oo


สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเปี่ยม ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธ เดือน ๑o แรม ๒ ค่ำ ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑o กันยายน พ.ศ. ๒๔o๕ ขณะทรงมีพระชนม์ ๑๖ พรรษา ทรงเข้ารับราชการเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น '''สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี'' ซึ่งเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสี เนื่องจากพระองค์เป็นพระชนนีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ ๕


สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเรื่อยมา เนื่องจากทรงสามารถจดจำพระราชกระแสได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พระองค์ยังเป็นผู้รอบรู้การงานในพระราชสำนัก และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อีกด้วย


ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภาชนนีของสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดไทย) เป็นเวลานานถึง ๓๕ ปี โดยพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวนมากเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และตั้งกองทุนต่างๆ ในการส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ, ทรงสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เรื่อยมาตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากเหตุการณ์การสิ้นพระชนม์ของพระราชโอรสธิดาไปถึงจำนวน ๖ พระองค์ ส่งผลให้พระองค์ทรงพระประชวรและเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระองค์ที่พระตำหนักศรีราชา ซึ่งพระองค์ทรงให้จัดสร้างสถานพยาบาลขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลสมเด็จ” ปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และพระองค์ยังทรงริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้การรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานทุนส่งแพทย์พยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อพัฒนาวงการแพทย์ไทยอย่างต่อเนื่อง


ทางด้านการศึกษาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อบำรุงโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิเช่น โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นเคยอัพบล็อกนิทรรศการจัดแสดงสินค้าไทยที่อิตาลีเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
คิดว่าลักษณะการจัดงานคงจะคล้ายกับงานเวิร์ดแฟร์ที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ได้ทรงส่งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ของสตรีไทยไปจัดแสดงในงาน


นิทรรศการ "The Siamese Pavilion in Turin" (๑)
นิทรรศการ "The Siamese Pavilion in Turin" (๒)พระฉายาลักษณ์และข้อมูลจาก
siamtownus.com
siamtownus.com
greatmegazine.com
บล็อกนี้ no vote แต่ถ้าอยากโหวตหมวดศิลปะให้ก็คลิกสองบล็อกข้างล่างเลยจ้าบล็อกล่าสุดของคุณปอน

อารามสีกุหลาบ


บล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๖๕Oh I Say - Hucky Eichelmann

บีจีจากคุณลัคกี้ ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ ebaemi และคุณ lozocat


Free TextEditor

Create Date : 13 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:18:24 น.
Counter : 4630 Pageviews.

39 comments
เทคนิครีดพับผ้ากุ๊นโดยไม่ต้องใช้ที่รีดกุ๊น lovequilt
(25 มี.ค. 2564 18:59:00 น.)
母乳缺点 Mǔrǔ quēdiǎn ข้อเสียของนมมารดา Kavanich96
(9 มี.ค. 2564 12:34:10 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : บทนำ ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 มี.ค. 2564 09:22:32 น.)
Rolls-Royce : All New Ghost 2020 ความหรูหราที่มาให้รูปแบบยนตรกรรม จันทราน็อคเทิร์น
(4 มี.ค. 2564 11:00:08 น.)
  
อ่านพร้อมชมภาพในนิทรรศการ จบ ขอกดโหวตให้เลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
wicsir Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:59:18 น.
  
ได้เจิมด้วย รีบกดส่งก่อนนะค่ะ ขออีกหนึ่งเม้นท์

งานนิทรรศการจัดได้ดีมากๆค่ะ ข้อมูลละเอียดดีทีเดียว
ภาพบางภาพหายาก ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เยอะค่ะ
โห...คุณไฮกุ เก็บภาพไว้แบบนี้ ดีมากๆค่ะ
เพื่อนที่ไม่ได้ไปชมได้อ่านและศึกษาพระประวัติไว้ด้วย
เราเคยอ่านแบบผ่านๆ มาอ่านที่นี่วันนี้ได้รู้เพิ่มหลายเรื่องเลยค่ะ
เหมาะไว้เป็นข้อมูลศึกษาค้นคว้าต่อไปได้เลยค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:04:08 น.
  
ขอบคุณไฮกุมากๆจ้ะที่เชิญชวนมาชม เป็นนิทรรศการที่ดีมากเลย บอกเล่าประวัติและพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์ท่าน
โดย: ณ มน วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:09:26 น.
  
เป็นอีกบล็อกหนึ่งที่ชมแล้วปลื้มจริงๆ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

พี่คงใกล้หมดไฟกับบล็อกแล้วละมังคุณไฮกุ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:41:58 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ขอวางมัดจำโหวตไว้ก่อนนะคะคุณไฮกุ
ภาพและข้อมูลมากมายเดี๋ยวมาอ่านต่อนะคะ

โดย: AppleWi วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:20:36 น.
  
คุณไฮกุนานๆอัพบล็อก
แต่อัพบล็อกแบบข้อมูลแน่นปึ๊กมากๆครับ

โหวตบล็อกให้เลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:30:02 น.
  
ข้อมูลเน้นๆ เลย คิดๆ ไปแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่มีโอกาสได้ไปชม
ผมว่าคนไทยสนใจเรื่องพวกนี้น้อยเกินไปครับ แทบจะไม่มีข่าวอะไรเท่าไหร่เลย หรือผมอาจจะสนใจน้อยเกินไปก็ได้

จำได้ว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมา น่าจะมีกรรำลึกถึงสมเด็จย่า แต่ก็เงิียบ ไม่มีข่าวอะไรเท่าไหร่

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:37:16 น.
  
เห็นนิทรรศการอย่างนี้แล้วปลื้มค่ะ
เพราะคนรุ่นนิคจะไม่ค่อยทราบเรื่องราวเก่าๆเชื่อคุณไฮกุค่ะ นิคไปโหวตให้บล็อกคุณปอน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:45:00 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:05:28 น.
  
อูๆๆข้อมูล ภาพ ดูแล้วอิ่มเอมเปรมใจ

ขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันกัน

โดย: ป้าคาล่า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:12:42 น.
  
ชาติเราโชคดีที่มีเจ้านายให้ชื่นชมนะคะ หม่อมป้า
โดย: angy_11 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:06:04 น.
  
ถึงจะโนโหวต แต่ก็อยากโหวตให้ โหวตหมวดหัวข้อที่น่าสนใจค่ะ

รูปเยอะ ดูเพลินมาก

เราก็เคยกินสมัยศาลาแดงค่ะ

ไม่แน่ใจว่าบ้านคุณไฮกุอยู่ไหน สาขาสาทร เค้กอร่อยนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:00:19 น.
  
วันนี้ตามมาดูภาพและอ่านข้อมูลค่ะ
ดีใจค่ะที่ได้เห็นภาพงาม ๆ และได้ความรู้ดี ๆ
กลับไปด้วย คุณไฮกุทำบล๊อกที่มีประโยชน์
และให้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย: AppleWi วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:16:58 น.
  
อารามสีกุหลาบ สวย คลาสสิค งามมากค่ะคุณไฮกุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


=============================

จำเรื่องพิพิธภัณฑ์ฯ ที่คุณไฮกุเคยอัพบล็อกได้ค่ะ วันนี้ได้ชมภาพงาม ภาพหายากไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นนัก

ขอบคุณเรื่องดีๆ ค่ะ ดูแล้วมีความสุขมาก
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:19:35 น.
  


ตอนนี้ท่านลุงได้กลับบ้านแล้ว..ค่ะ
แต่ไม่ยอมนอนพักฟื้นพักผ่อนอยู่บ้าน
วันนี้มาทำงานแล้ว โดยคุณหมอยังไม่ให้ขับรถ
ปอป้าก็เลยรับหน้าที่เป็นสารถีไปพลาง ๆ ก่อน

ปอป้าขอขอบคุณทุกความห่วงใย
และทุกกำลังใจที่ฝากไว้ให้กัน...นะคะ

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขกายสุขใจตลอดไป...นะคะ

ป.ล. สมเด็จพระพันวัสสา เป็นไอดอลของปอป้าเลบค่ะ
ไลค์และโหวตให้นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:23:00 น.
  
มาบล็อกคุณไฮกุไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ น่าสนใจมากๆ
โดย: sawkitty วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:17:52 น.
  
คุณตุ้ย...ขอบคุณที่แวะมาเจิมบล็อกและโหวตให้จ้า

ที่จริงนิทรรศการไม่ใหญ่เท่าไหร่ มีซุ้มตรงกลางและด้านรอบ ๆ เท่านั้นเอง แต่จัดได้ดีมาก มีรายละเอียดและข้อมูลเพียบ มีพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายองค์ เราเห็นแล้วประทับใจมาก ต้องเก็บภาพแบบละเอียดแทบจะทุกมุมเลยค่ะ


ณ มน…ขอบคุณที่แวะมาอ่านบล็อกตามคำชวนจ้า


พี่หนูหล่อ & คุณวิ...ดีใจที่พี่หนูหล่อและคุณวิชอบบล็อกนี้ และขอบคุณมาก ๆ ที่กดโหวตให้ค่ะ

อ่านประโยคสุดท้ายในเม้นท์พี่หนูหล่อแล้วแอบใจเสีย ไม่อยากให้เลิกเขียนบล็อกเลยค่ะ เชื่อมั่นว่ายังไงคุณพี่ยังมีไฟเขียนบล็อกอยู่ ชื่นชมความรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าของพี่หนูหล่อจริง ๆ เป็นกำลังใจให้นะคะ ยังไงก็อย่าเลิกเขียนบล็อกเลย นะ นะ


คุณก๋า...ที่จริงข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการหาไม่ค่อยได้เลยค่ะ ต้องชมคนทำนิทรรศการที่ค้นข้อมูลดี เรียบเรียงเนื้อหาและพระฉายาลักษณ์ได้ดีจริง ๆ ขอบคุณมากนะคะที่โหวตให้


คุณต่อ...เราว่าคงไม่ค่อยมีคนรู้ข่าวนิทรรศการนี้เท่าไหรค่ะ โชคดีที่เราไปหอศิลป์กทม.แล้วเห็นนิทรรศการเข้า เลยถ่ายรูปเก็บไว้

เมื่อกลางเดือนต.ค.มีนิทรรศการเกี่ยวกับสมเด็จย่าที่สยามดิสคัฟเวอรี ชื่อนิทรรศการว่า "สมเด็จย่ากับพระราชศรัทธาแห่งธรรม” เราบอกข่าวไว้ในบล็อก เสพงานศิลป์ ๖๑ เสียดายที่งานจัดแค่อาทิตย์เดียวเอง เรากะจะไปดูแต่ไม่ทัน


คุณนิค...น่ารักจริง ๆ แวะมาอ่านบล็อกนี้แล้วยังแวะไปโหวตบล็อกคุณปอนให้ด้วย ขอบคุณหลาย ๆ จ้า


คุณตุ๊ก...ขอบคุณที่แวะมาชมนิทรรศการสมเด็จพระพันวัสสานะคะ เป็นปลื้มที่คุณตุ๊กชอบค่า


หลานจี้...ดีใจจังที่คุณหลานแวะมาหา คิดถึงหลานจี้จังจ๊ะ

ประเทศเราโชคดีที่มีระบอบกษัตริย์จริง ๆ นะ สถาบันเป็นศูยน์รวมใจของคนในชาติ ทำให้ชาติมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เหตุผลนึงที่สถาบันถูกจาบจ้วงมาตลอดหลายปี ก็เพราะต้องการให้ประชาชนหมดศรัทธาและเกลียดชังสถาบัน สุดท้ายจะส่งผลให้ประเทศก็จะแตกแยกได้ ป้าไม่ได้คลั่งสถาบัน แต่รักและรู้สำนึกในพระคุณของสถาบันว่ามีคุณค่าต่อประเทศมากแค่ไหน


คุณเต้ย...ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่า

ร้านแอนนาที่บอกว่าเคยไปอยู่ที่ศาลาแดงค่ะ ยังไม่เคยแวะไปสาขาใหม่สักทีเพราะอยู่ไกลบ้านมาก อีกอย่าง แถวสาทรไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ ถึงเมื่อก่อนจะเรียนอยู่แถวนั้น แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะ ไปไม่ถูกค่ะ


คุณหนู...ขอบคุณมากที่แวะไปอ่านบล็อกคุณปอนและโหวตให้ค่ะ เราชอบชื่อคอลัมน์ ให้ความรู้สึกหวานดีจัง ภาพวาดก็งามขนาดเลย

ดีใจที่คุณหนูอ่านบล็อกแล้วมีความสุขนะคะ อัพบล็อกพิพิธภัณฑ์ฯ ไว้เมื่อนานมาแล้ว เกือบจะลืมแปะลิงค์ไว้


คุณปอป้า...ดีใจที่คุณลุงสุขภาพดีขึ้นจนออกจากรพ.ได้แล้วนะคะ คุณปอป้าน่ารักจัง คอยดูแลและอาสาเป็นสารถีให้คุณลุง เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากที่กดไลค์กับโหวตให้ค่ะ


คุณสาว...ขอบคุณที่แวะมาอ่านบล็อกนี้จ๊ะ
โดย: haiku วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:41:23 น.
  
ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับโหวตคืนนี้
ขอให้นอนหลับ... ฝ้นดีค่ะ

ปล. ภาพในบล๊อกถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะค่ะ
เขานำมาจัดนิทรรศการ ทำให้เราได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็น
มีคุณค่ามากมายเลยค่ะ บอกเล่าประวัติศาสตร์ในอดีตค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:36:08 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:32:12 น.
  
จองที่ไว้ตั้งแต่วันก่อน
วันนี้มาเดินดูอีกรอบนึง เล็งแล้วเล็งอีกค่ะ
ตั้งใจมาโหวตบล็อกนี้ด้วยละบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Blog about TV ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:26:12 น.
  
แวะมากราบพระองค์ท่านค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:53:24 น.
  


สวัสดีวันหยุดค่ะ
โดย: ป้าคาล่า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:10:27 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะพี่ไฮกุ

ทานข้าวให้อร่อยนะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:43:10 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ดิ่งแวะมาบอกว่า ดิ่งกลับมาแล้วนะคะ มาพร้อมกับอัพบลอครูปวาดเพิ่ม

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jj-maru&month=11-2013&date=17&group=10&gblog=32

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jj-maru&month=11-2013&date=17&group=10&gblog=33

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jj-maru&month=11-2013&date=17&group=10&gblog=34

งวดนี้มา 3 เซตค่า

- - - - - - -

ส่วนเรื่องที่ดิ่งคุยกะคุณไฮกุไว้ ไว้คุยต่อทางเมลนะคะ
ขอดิ่งไปเชคก่อน เพิ่งกลับมาถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลย
กลับมาวันแรกๆ สลบ - -"

แล้วไว้ดิ่งจะอัพรูปที่ไปเที่ยวปักกิ่งให้ดูนะคะ

คิดถึงค่ะ

ดิ่งลม
โดย: หมีปุ๊ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:53:52 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ..

สุขสันต์วันลอยกระทง

ขอให้มีความสุขมากๆในเทศกาลนี้นะค่ะ

และมีความสุขทุกๆวันด้วยค่ะ

อ้อมแอ้มก็เป็นข้าในฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่าน

ในระยะหนึ่ง ช่วงที่จบป.ตรีใหม่ๆ

ยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอมา


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:25:31 น.
  
สุขสันต์วันลอยกระทงค่าคุณไฮกุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Hobby Blog ดู Blog
หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: schnuggy วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:40:27 น.
  
แวะมาทักทายพี่ไฮกุคร้า
โดย: d_regen วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:23:53 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะ

ยินดีค่ะ แล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะที่โหวตให้นะคะเบนโตะ เราเองถ้าสั่งก็คงกินไม่หมดค่ะ แหะๆ

ฟูจิ สำหรับเรา ตอนเปิดใหม่ๆ อร่อยค่ะ หลังๆ ดร็อปลงเยอะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:19:50 น.
  
คุณไฮกุคะ หลังไมค์ด้วยค่ะ
โดย: SevenDaffodils วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:28:02 น.
  
สวัสดีวันจันทร์...ค่ะ

ขอให้มีความสุขกาย สุขใจกันทุกท่าน...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:44:24 น.
  
ขอบคุณไลค์และโหวตค่ะคุณไฮกุ

วิวสามภาพสุดท้าย...ที่มองเห็นตรงหน้า สวยกว่าภาพถ่ายเยอะเลยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:41:12 น.
  
ตามมาอ่านเรื่องสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าค่ะคุณไฮกุ
มาช้าไปหลายวัน ต้องขออภัยมากๆ ก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าบล้อกเลย
ช่วงนี้เริ่มมีเวลาว่างแล้ว รีบตามเข้ามาทันที
ได้อ่านประวัติเต็มๆ และได้เห็นภาพหายากสำคัญหลายภาพ ต้องขอบคุณคุณไฮกุมากที่นำมาให้อ่านกัน

ในสมัยก่อนผู้ที่จะได้ทุนพระราชทานไม่ได้มีกันง่ายๆ เลย
ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงแล้วด้วยยิ่งยาก สมเด็จฯท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาไทยจริงๆ (มีภาพสมเด็จย่า สมัยสาวๆ ด้วย ว้าว)
น่าภูมิใจแทนบ้านเมืองไทย ในสมัยก่อนยังมีคนให้ความสำคัญ

ขอบคุณอีกครั้งที่นำบทความและภาพถ่ายสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยมาให้อ่านกันนะคะ

เอิงไม่ได้โหวตบล้อกนี้ ไว้จะเข้าไปในบล็อกที่คุณไฮกุแนะนำ


ปล. สวัสดีวันลอยกระทงย้อนหลังหนึ่งวันค่ะ


โดย: diamondsky วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:12:42 น.
  
อยากโหวตอารามสีกุหลาย หาไม่เจอว่า
โหวตตรงไหนครับ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:55:16 น.
  
ตามไปโหวตให้แล้วค่ะ
ไลท์+โหวต

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:01:16 น.
  
คุณตุ้ย...รู้สึกว่าเป็นนิทรรศการที่มีคุณค่าและน่าประทับใจมาก เสียดายที่ไม่ค่อยมีคนรู้ข่าวเท่าไหร่ เราโชคดีที่ไปหอศิลป์แล้วได้ชมพอดี เลยได้อัพบล็อกให้เพื่อน ๆ ได้ชมกันด้วย


คุณก๋า...ขอบคุณที่แวะมานะคะ เมื่อวานนี้เพิ่งได้รับข่าวดีค่ะ คุณแป๋วหลังไมค์มาบอกว่าเพื่อนสนิทขอพิมพ์หนังสือที่เราอัพลงบล็อกเวอร์ชั่นภาษาไทย เสียดายที่ไม่ได้พิมพ์ขาย ทำไว้ส่งเป็นส.ค.ส.ให้ลูกค้า แต่คุณแป๋วบอกว่าจะส่งมาให้ ดีใจมาก ๆ ตอนนี้ก็ตั้งตารอแบบใจจดจ่อมาก ไว้มีข่าวคืบหน้ายังไงจะบอกอีกทีค่ะ


คุณนิค...ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะมาอีกรอบและโหวตให้นะคะ


คุณอ้อ...ขอบคุณที่แวะมากราบสมเด็จพระพันวัสสาฯ นะคะ


คุณตุ๊ก...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ


น้องญามี่...ขอบคุณมากสำหรับบะหมี่น่าหม่ำและที่โหวตให้นะจ๊ะ


ดิ่งลม...เย้ยยยยยย ดิ่งกลับมาแล้ว คิดถึงชะมัด แวะไปที่บล็อกหลายรอบแล้วแต่ก็เงียบหาย ดีใจมาก ๆ ที่ดิ่งแวะมาหา กลับมาก็อัพรวดเดียวสามบล็อกเลย แล้วจะตามไปชมภาพวาดค่ะ


คุณอ้อมแอ้ม...อ่านเม้นท์แล้วปลื้มใจและดีใจที่ได้รู้จักคนที่เคยเป็นข้าในฝ่าละอองธุลีพระบาทของสมเด็จพระพันวัสสาฯ รู้สึกถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้เลยค่ะ


คุณไก่...ขอบคุณที่แวะมาสุขสันต์วันลอยกระทงและโหวตให้จ้า


น้องแฟง...โอ้โห น้องแฟงหายไปนานมากกกก ดีใจที่คุณน้องกลับมาอัพบล็อกอีก แล้วจะแวะไปหานะคะ


คุณเต้ย...ขอบคุณที่แวะมาอีกรอบค่า

ขอบคุณที่รีวิวร้านอาหารดี ๆ ให้อ่านประจำเลยนะคะ เสียดายที่เรากินเจ คงไม่ได้ไปกินที่ร้านฟูจิแน่ (นอกจากเขาจะมีเมนูเจ)


คุณแป๋ว...อ่านหลังไมค์แล้วกรี๊ดยาวเลย เพิ่งคุยกับคุณก๋าถึงหนังสือที่คุณแป๋วจะพิมพ์ คุณแป๋วน่ารักจริง ๆ หลังไมค์มาขออนุญาตใช้ฉบับภาษาไทยที่เราแปลไว้ ที่จริงไม่ต้องขออนุญาตเลย ยินดีให้ด้วยความเต็มใจมากที่สุด อีกอย่าง ถ้าไม่มีหนังสือของคุณแป๋ว เราก็คงไม่ได้แปลหรอกค่ะ


คุณปอป้า...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


คุณหนู...ขนาดภาพถ่ายยังสวยได้ใจ เห็นแล้วอยากไปชมด้วยตาจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณที่เก็บภาพวิวพระอาทิตย์งาม ๆ มาฝากกันประจำนะคะ


คุณเอิง...คุณเอิงน่ารักจริง ๆ แวะมาคุยด้วยยาว ๆ และโหวตให้ประจำเลย ขอบคุณมากนะคะ มาช้าหรือไม่มาก็เข้าใจค่ะ คุณเอิงทั้งเรียนหนักแล้วมีโปรแกรมทัวร์ประจำ คุณเอิงเขียนบล็อกดี ๆ ให้อ่านก็ต้องขอบคุณแล้วค่ะ

การจัดนิทรรศการแบบนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าสมเด็จพระพันวัสสาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยอย่างไรและมากแค่ไหน จะให้ดี น่าจะจัดเป็นนิทรรศการถาวรเลยก็จะยิ่งดีค่ะ

สุขสันต์วันลอยกระทงย้อนหลังเช่นกันค่า


พี่หนูหล่อ...แปะลิงค์บล็อกอารามสีกุหลาบไว้ตรงท้ายบล็อก แปะให้พี่หนูหล่อคลิกได้สะดวกอีกทีค่ะ อารามสีกุหลาบ ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณปาน...ขอบคุณมากที่กดไลค์และโหวตให้ค่ะ


หนีงานมาตอบเม้นท์ ปั่นบล็อกใหม่จวนเสร็จแล้ว ไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้คงอัพให้อ่านได้ ไว้อัพแล้วค่อยแวะไปหาเพื่อน ๆ นะจ๊ะ
โดย: haiku วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:05:36 น.
  
อยู่ใกล้ที่ทำงาน แต่ไม่ได้ไปซักทีครับ

ใกล้ตาจนลืมว่ามีของดีๆในนั้น แหะๆ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:23:25 น.
  
ขอบคุณคุณแดหวาที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ หอศิลป์กทม.มีงานนิทรรศการดี ๆ ให้ชมตลอดเลยค่ะ ถ้ามีเวลาละก็ลองแวะไปชมนะคะ
โดย: haiku วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:53:24 น.
  
ตั้งใจอ่านข้อมูลของพระองค์อย่างละเอียด


ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
โดย: bayesian วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:27:57 น.
  
ขอบคุณคุณbayesianที่แวะมาอ่านบล็อกนี้นะคะ ยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะ
โดย: haiku วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:58:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด