ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวง
"บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรงไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"


ส.ค.ส.พระราชทานและพระราชดำรัสแด่ปวงชนชาวไทย
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จากเวบ
breakingnews.nationchannel.com

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว บรรเลงเปียโน โดย : เสกข์ ทองสุวรรณ
หายศีรษะไปหลายวันอีกแล้ว ช่วงปลายปีก็เลยค่อนข้างยุ่ง แถมต้องหาเวลาส่งการ์ดปีใหม่ด้วย วันนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้หยุดยาวหลายวัน รีบอัพบล็อกส่งท้ายปลายปี กลับมาอัพเรื่องเกี่ยวกับในหลวงต่อ ทำบล็อกศิลปะ เรื่องที่คิดไว้ในใจมานานและอยากอัพมากที่สุดเรื่องนึงคือ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวง น่าภูมิใจนะคะที่พระมหากษัตริย์ของเราทรงพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคืองานด้านศิลปะ โดยเฉพาะด้านจิตรกรรม หลายพักก่อนค้นข้อมูลเขียนบล็อกร่มโพธิ์ทองแล้วเจอเฟซบุคที่อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ทั้งหมดมาไว้ในเฟซบุค พร้อมด้วยข้อมูลอย่างละเอียด รู้สึกเป็นบุญตาและทึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านมาก ๆ มาชมภาพวาดฝีพระหัตถ์อันงดงามของในหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในเทศกาลปีใหม่กันค่ะปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนบล็อกทุกท่านมีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง

มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามและโชคดีตลอดทั้งปี

Happy New Year 2014 สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๗ ค่ะ

ภาพจาก hdwallpapersinn.com
เข้าไปอ่านกลอนสวัสดีปีใหม่ของคุณปอนได้ที่นี่ค่ะ

ฝากความรักมากับสายลมหนาวบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๗๕
ถ้าจะกล่าวถึงศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตรกรรมเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมากจนกระทั่งได้ทรงฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เอง จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในระยะแรก ๆ จะเป็นที่ทราบกันและมีโอกาสได้ชมกันในวงแคบเฉพาะผู้ที่สนใจในงานด้านนี้เท่านั้น บรรดาศิลปินอาวุโสและมีชื่อเสียงของไทยซึ่งเคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมปฏิสันถารและแข่งขันการวาดภาพ ถวายคำปรึกษาแด่พระองค์ท่านในช่วงระยะเวลาระหว่างที่พระองค์สนพระราชหฤทัยใคร่จะได้มีผู้สนใจงานด้านนี้ไว้เพื่อทรงวิสาสะด้วยจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายคำปรึกษาในการเขียนภาพ


ในระยะนั้นมีอาจารย์เหม เวชกร อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินที่กล่าวนามมานี้ ต่างก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ อาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ อาจารย์อวบ สาณะเสน และอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น จากปากคำของศิลปินเหล่านี้เป็นที่ทราบว่าพระองค์ทรงเขียนภาพด้วยพระองค์เองตามแนวพระราชดำริ การถวายคำปรึกษานั้นเป็นเพียงด้านเทคนิคในการเขียนภาพเท่านั้น และพระองค์มักจะมีพระราชดำรัสถามแต่เพียงว่า "พอไปได้ไหม"


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยงานศิลปะด้านจิตรกรรม ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้งที่ยังประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณพุทธศักราช ๒๔๘๐ - ๒๔๘๘) โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองทรงฝึกเขียนเอง และทรงศึกษาจากตำราต่าง ๆ ทั้งที่ ทรงซื้อด้วยพระองค์เองและที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อสนพระราชหฤทัยงานเขียนของศิลปินผู้ใดก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศิลปินผู้นั้นถึงที่พัก เพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารและทอดพระเนตร วิธีการทำงานของเขาไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้สี การผสมสี ตลอดจน เทคนิควิธีการต่าง ๆ เมื่อทรงเข้าพระราชหฤทัยการทำงานของเขาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะทรงนำวิธีการเหล่านั้นมาทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ก็มิใช่ว่าจะเสด็จฯ ไปเพียงครั้งเดียว แต่จะเสด็จฯ ไปบ่อย ๆ จนทรงเข้าพระราชหฤทัยในการสร้างสรรค์งานของศิลปินเหล่านั้นเป็นอย่างดี การที่เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานของศิลปินที่พระองค์สนพระราชหฤทัยนั้น มิใช่เพื่อจะทรงลอกเลียนแบบงานของศิลปินเหล่านั้น เพียงแต่พระองค์ทรงนำวิธีการทำงานของเขามาสร้างสรรค์งานของพระองค์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นแบบฉบับของพระองค์เอง

ไม่ปรากฏชื่อ
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๐ x ๒๖ เซนติเมตรภายหลังที่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อราวพุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญบรรดาจิตรกรไทยเข้าเฝ้าฯ ร่วมสังสรรค์ด้วยเป็นครั้งคราว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารบ้าง มาร่วมเขียนภาพแข่งขันกันบ้าง การเขียนภาพทรงใช้เวลาเมื่อว่างพระราชภารกิจในตอนค่ำหรือตอนกลางคืน โดยทรงใช้ทั้งแสงไฟฟ้าและแสงธรรมชาติ ภาพที่ทรงเขียนส่วนมากจะเป็นพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ซึ่งมักจะเป็นภาพเขียนครึ่งพระองค์เป็นส่วนใหญ่


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอยู่เสมอ เมื่อทรงว่างเว้นจากพระราชภารกิจคราวที่เสด็จฯ ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นการส่วนพระองค์และเสด็จฯ เยี่ยมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะประทับเพื่อทรงศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ต แคว้นซัสเซกส์ พุทธศักราช ๒๕๐๙ ทรงซื้อหนังสือและสีเขียนภาพกลับมาด้วย


ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เริ่มเผยแพร่มากขึ้นในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพเข้าร่วมแสดง ในการแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ และในครั้งต่อ ๆ มาอีกหลายครั้ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม และในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีจำนวน ๔๗ ภาพ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงผลงานศิลปะของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ให้ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศได้ชมกันทั่วถึง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ไม่ปรากฏชื่อ
สีน้ำมันบนผ้าใบ หุ้มบนไม้อัด ขนาด ๒๕.๕ x ๓๖ เซนติเมตรออกเป็น ๓ ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ลักษณะหนึ่งเป็นภาพแบบเหมือนจริง (Realistic) อีกลักษณะหนึ่ง คือ โดยคตินิยมแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ (Expressionism) และที่ได้เห็นกันช่วงหลัง ๆ เป็นศิลปะแบบนามธรรม (Abstractionism)


จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ซึ่งแบ่งออกเป็นแนวทางต่างๆ ดังกล่าวนั้น มิได้หมายความว่า พระองค์ทรงเขียนตามวิธีการในศิลปะนั้น หากแต่ลักษณะการแสดงออกเป็นไปในแบบอย่างที่ใกล้เคียงกัน เทคนิคที่ทรงใช้มากในการเขียนภาพคือ เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ไม่ปรากฏชื่อ ๒๕๐๔
สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๕ x ๓๐ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ๐๔-๑ ร๙)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเกี่ยวกับการเขียนภาพของพระองค์ว่าทรงวาดเอง มิได้ทรงปล่อยให้แบบหรือแนวทางของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลต่อกับงานเขียนภาพ และในการวาดภาพนั้นก็ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่นคือ ทรงวาดตามที่พระราชหฤทัยนึกจะวาด มิได้ทรงคำนึงถึงทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์อันใด ผลงานของพระองค์ท่านออกมาจากพระจินตนาการของพระองค์เอง ฉะนั้นเมื่อชมภาพเขียนฝีพระหัตถ์ก็จะเห็นชัดแจ้งถึงลักษณะที่เป็นอิสระ เฉพาะตัว

ครอบครัว (Family), ๒๕๐๗ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๙๐.๕ เซนติเมตร
(มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๗)ภาพเขียนแบบเหมือนจริงที่ทรงเขียน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมทุกพระองค์ นอกเหนือจากภาพดังกล่าว ได้แก่ ภาพที่ชื่อ "สมเด็จพระราชบิดา" ภาพเหล่านี้มีความกลมกลืน งดงามของแสงเงาอย่างนุ่มนวล ให้บรรยากาศลึกซึ้ง ชวนฝัน และที่ทรงใช้ฝีแปรงอย่างกล้าหาญมากกว่าภาพอื่น ๆ ก็คือ ภาพหญิงชรา (ไม่ประทานชื่อ ๑๑ - ๖ - ๐๗) เป็นต้น


๑oสำหรับภาพเขียนแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์นั้นทรงแสดงออกด้วยพระอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากส่วนลึกของพระราชหฤทัยโดยตรง มิได้ทรงกลั่นกรองให้เกิดความสวยงามหรือถูกต้องใด ๆ มีลักษณะเป็นการแสดงออกอย่างจริงใจ และบริสุทธิ์ใจ ทรงใช้สีอย่างกล้าหาญสดใส และรุนแรง


ส่วนภาพเขียนแบบนามธรรม เป็นผลงานที่พระองค์ทรงพัฒนามาจากงานเขียนในลักษณะ "เอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์" จนกลายเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างอิสระ ปราศจากรูปทรงและเรื่องราว มีความรู้สึกจริงจัง แฝงอยู่ในผลงานที่แสดงออกด้วยการใช้ฝีแปรงหยาบ ๆ สีสันที่ตัดกันลงตัว เช่น ภาพชื่อ "ดินน้ำลมไฟ" เป็นต้น


๑๑หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ทรงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มเขียนภาพเหมือนซึ่งเหมือนจริง และละเอียดมาก แต่ต่อมาได้ทรงวิวัฒน์เข้ากับภาพของจิตรกรสมัยใหม่และทรงค้นคว้าหาทางใหม่ ๆ แปลก ๆ ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกของพระองค์โดยไม่ต้องกังวลกับความเหมือนอันจะมีอิทธิพลบีบบังคับไม่ให้ปล่อยความรู้สึกออกมาได้อย่างอิสระ


๑๒พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินโดยแท้ ทรงชื่นชมในงานศิลปินอื่นเสมอ และดูจะไม่เคยทรงพอพระราชหฤทัยกับภาพเขียนของพระองค์และวิธีการที่ทรงเคยใช้อยู่แล้ว และแม้ว่าโปรดที่จะค้นคว้าหาวิธีใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ยังคงเค้าลักษณะอันเป็นแบบฉบับของพระองค์เองโดยเฉพาะ ขณะที่ทรงวาดภาพนามธรรมที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่เป็นสาระ ดังเช่น ภาพที่พระราชทานชื่อว่า "วัฏฏะ" "โลภะ" "โทสะ" "ยุแหย่" "อ่อนโยน" "บุคลิกซ้อน" ก็ยังทรงเขียนรูปในลักษณะสวยงามน่ารัก กระจุ๋ม กระจิ๋มได้ดีอีกด้วย ทั้งที่ไม่สู้จะตรงกับพระราชอัธยาศัยเท่าใดนัก ในฐานะจิตรกร ขณะทรงงานทรงใส่อารมณ์และความรู้สึกของจิตรกรอย่างเต็มที่ ทรงมีความรู้สึกตรงและรุนแรง ทรงใช้สีสดและเส้นกล้า ส่วนมากโปรดเส้นโค้ง แต่ในบางครั้งบางคราวก็มีข้อดลพระราชหฤทัยให้ทรงใช้เส้นตรงและเส้นแบบฟันเลื่อย"


๑๓


Untitled (มุมขวาบนมีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๕-๐๖)
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบในแบบแผ่น ขนาด ๓๐ x ๔๐.๕ เซนติเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจิตรกรรมตั้งแต่ขึ้นครองราชย์จนถึงราว ๆ พุทธศักราช ๒๕๑๐ ก็มิได้ทรงเขียนภาพอีก เพราะทรงมีพระราชภารกิจด้านอื่นที่ต้องทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่เพื่อประชาชน เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเข้าร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของราษฎร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อีกจำนวนมากทั้งด้าน การเกษตร การชลประทาน ฯลฯ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงไม่ทรงมีเวลาสร้างผลงานด้านจิตรกรรม ถึงกระนั้นก็ปรากฏว่ามีภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่เผยแพร่แล้วจำนวน ๔๗ ภาพ และที่ยังไม่เคยเผยแพร่อีกจำนวนประมาณ ๖๐ ภาพ


๑๔


ไม่ปรากฏชื่อ
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนกระดาษแข็ง ขนาด ๒๑ x ๓๐.๕ เซนติเมตรในบรรดางานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แสดงถึงพลานุภาพแห่งการสร้างสรรค์ งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นับเป็นการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์เป็นอย่างดี ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะแขนงนี้นับแต่ครั้งทรงพระเยาว์


ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณพุทธศักราช ๒๔๘๐ – ๒๔๘๘) ทรงศึกษาและฝึกฝนด้วยพระองค์เองจากสรรพตำราที่ทรงซื้อ และที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ตลอดถึงการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศิลปินที่ทรงสนพระราชหฤทัย ทรงมีพระราชปฏิสันถาร และทอดพระเนตรวิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปิน อาทิ การใช้สี กรรมวิธีการเขียนภาพต่าง ๆ เป็นต้น


๑๕


ไม่ปรากฏชื่อ (มุมขวาบนมีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๕)
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๔๖ x ๖๑ เซนติเมตรเมื่อทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำงานของศิลปินนั้นแล้ว จะทรงฝึกฝนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งทรงพระปรีชาสามารถในการสร้างงานศิลปะตามที่ทรงศึกษาและฝึกฝนจากศิลปินแต่ละท่าน จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นจึงเกิดจากที่ทรงนำวิธีการสร้างงานนั้น มาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะพระองค์


๑๖


ไม่ปรากฏชื่อ ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนไม้อัด ขนาด ๑๕.๕ x ๒๒ เซนติเมตรภายหลังจากที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ราวพุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นช่วงเวลาที่ทรงงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญจิตรกรไทยหลายรายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อร่วมปฏิสันถาร ถวายคำปรึกษาด้านศิลปกรรม อาทิ นายเหม เวชกร นายเขียน ยิ้มศิริ นายจำรัส เกียรติก้อง นายเฟื้อ หริพิทักษ์ นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ นายเฉลิม นาคีรักษ์ นายอวบ สาณะเสน และนายพิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น อันเป็นพระราชนิยมที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ


๑๗


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๕๖ x ๗๑ เซนติเมตรพระองค์ทรงใช้ช่วงเวลาทรงงานจิตรกรรมในเวลาค่ำ โดยทรงใช้แสงเพื่อบรรยากาศการทรงงานทั้งแสงธรรมชาติ และแสงไฟฟ้า ทำให้ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มีความหลากหลายในสีสันของบรรยากาศ ภาพจิตรกรรมที่ทรงเขียนส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ พระสาทิสลักษณ์ครึ่งพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค์


๑๘


ไม่ปรากฏชื่อ
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๔ x ๖๑ เซนติเมตรนอกจากนี้ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นการส่วนพระองค์ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณทรงศึกษา ณ โรงเรียนคิงส์มีด เมืองชีฟอร์ด แคว้นซัสเซ็กส์ ในครั้งนั้นทรงซื้อหนังสือและสีเขียนภาพเพื่อนำกลับมาทรงงาน


๑๙


Portrait of Her Majesty the Queen
ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๓๓ x ๔๖
ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนนับร้อยองค์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน สะท้อนถึงพระเกียรติคุณแห่งพระองค์ทางด้านศิลปกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ ภาพเหมือนจริง (Realistic) ภาพที่สร้างสรรค์ตามคตินิยมแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ภาพนามธรรม (Abstractionism)


๒o


ไม่ปรากฏชื่อ
สีชอล์กบนกระดาษ ขนาด ๕๙ x ๗๖ เซนติเมตรจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มิได้ทรงวาดตามวิธีการในศิลปะแนวนั้น ๆ หากเป็นการทรงงานในแบบอย่างที่ใกล้เคียงกับแนวทางศิลปะทั้ง ๓ แบบ ทรงรับสั่งเกี่ยวกับการทรงงานจิตรกรรมของพระองค์ว่า


ทรงวาดด้วยพระองค์เอง มิได้ปล่อยให้แบบหรือแนวทางของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลกับงานวาดภาพ และในการวาดภาพนั้น ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือ ทรงวาดตามที่พระราชหฤทัยนึกจะวาด มิได้ทรงคำนึงถึงทฤษฎีกับกฎเกณฑ์อันใด ผลงานของพระองค์ท่านออกมาจากจินตนาการของพระองค์เอง...ที่เป็นอิสระเฉพาะตัว


๒๑


ไม่ปรากฏชื่อ
สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๙.๓ x ๔๐ เซนติเมตรภาพเหมือนจริง (Realistic) เป็นลักษณะจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงเขียนในช่วงแรก (ราวพุทธศักราช ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓) ส่วนใหญ่ทรงเขียนพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา พระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชายาในพระวรวงศ์เธอพระเจ้านักขัตรมงคลกิติยากร ฯลฯ


๒๒


Water Fall
สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๐.๕ x ๒๓ เซนติเมตรภาพเหมือนผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพเหล่านี้มีความงาม กลมกลืนด้วยแสงเงาที่นุ่มนวลให้บรรยากาศลึกซึ้ง แต่บางภาพทรงใช้ฝีแปรงอย่างกล้าหาญแม่นยำ เช่น ภาพหญิงชรา ทรงวาดเมื่อราวพุทธศักราช ๒๕๐๗ เป็นต้น


๒๓


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ .. HER MAJESTY QUEEN SIRIKITภาพที่สร้างสรรค์ตามคตินิยมแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนีสม์ (Expressionism) เป็นลักษณะจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดในช่วงพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙ ทรงสะท้อนพระอารมณ์จากส่วนลึกของพระราชหฤทัย ด้วยสีสันที่สดใสและรุนแรง


๒๔


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทคนิคสีน้ำมันภาพนามธรรม (Abstractionism) เป็นจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างขึ้นในช่วงหลัง ทรงวาดภาพผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ทรงเห็นจากธรรมชาติกับพระราชดำริส่วนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่งที่ทรงเห็น ทรงตัดทอนและเพิ่มเติมตามพระราชดำริ จนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ แต่สามารถสื่อถึงที่มาของเรื่องราวได้


๒๕


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทคนิคสีน้ำมันโดยทรงพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ จากงานจิตรกรรมตามคตินิยมเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expreesionism) แสดงถึงพระอารมณ์ที่เป็นอิสระปราศจากรูปทรงและเรื่องราว แต่แฝงความจริง สะท้อนผ่านฝีแปรงที่มีความเคลื่อนไหวฉับพลันมากขึ้น ผสานกับสีสันที่ลงตัวด้วยเทคนิคการวาดสีน้ำมันทับซ้อนหนาเป็นก้อน อาทิ ภาพดิน น้ำ ลม ไฟ ทรงวาดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘


๒๖


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันหม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ประทานข้อสังเกตเกี่ยวกับจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มวาดภาพเหมือนซึ่งเหมือนจริงและละเอียดมาก แต่ต่อมาได้ทรงวิวัฒน์เข้ากับภาพของจิตรกรรมสมัยใหม่ และทรงค้นคว้าหาทางใหม่แปลก ๆ ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกของพระองค์ โดยไม่ต้องกังวลกับความเหมือน อันจะมีอิทธิพลบีบบังคับไม่ให้ปล่อยความรู้สึกออกมาได้อย่างอิสระ


๒๗


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินโดยแท้ ทรงชื่นชมในงานของศิลปินอื่นเสมอ และไม่เคยทรงพอพระราชหฤทัยกับผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ หรือกรรมวิธีที่ทรงใช้ในการวาดภาพ และแม้ว่าพระองค์โปรดการค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใหม่อยู่เสมอ กระนั้น จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ยังคงแฝงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์


๒๘


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทคนิคสีน้ำมันกล่าวคือ ขณะที่ทรงวาดภาพนามธรรม ซึ่งไม่มีรูปทรง จับต้องไม่ได้ แต่เป็นสาระ เช่น ภาพชื่อ วัฏฏะ (ทรงวาดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๖) ภาพชื่อ โลภะ ภาพชื่อ ยุแหย่ ภาพชื่อ อ่อนโยน ภาพชื่อ บุคลิกซ้อน ฯลฯ แต่ยังทรงวาดภาพในลักษณะสวยงาม น่ารัก ได้เป็นอย่างดี


๒๙


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันทั้งที่อาจไม่ตรงกับพระอัธยาศัยค่อนข้างเอาจริงเอาจังของพระองค์นัก ในฐานะเมื่อทรงเป็นจิตรกรขณะทรงงานทรงถ่ายทอดพระอารมณ์ความรู้สึกเยี่ยงจิตรกรอย่างเต็มที่ ทรงแสดงความรู้สึกตรงและรุนแรงผ่านสีสันที่สดและเส้นที่กล้า โดยส่วนใหญ่โปรดเส้นโค้ง แต่บางครั้งอาจมีข้อดลพระราชหฤทัย ให้ทรงใช้เส้นตรงและเส้นหยักฟันเลื่อยอยู่บ้าง


๓o


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเหล่านี้ เริ่มเผยแพร่แก่มวลพสกนิกรให้ได้ประจักษ์ในพระเกียรติคุณด้านศิลปกรรม นับแต่พุทธศักราช ๒๕๐๖ ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และอีกหลายครั้งต่อมา


๓๑


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันด้วยพระอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ ซึ่ง หลังจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านศิลปะแก่พระองค์


๓๒


กุหลาบไทย (Thai rose)
เทคนิคสีน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒โดยผลงานของพระองค์ที่ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมี ๓ ลักษณะใหญ่ๆ คือ ภาพแบบเหมือนจริง ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ และภาพนามธรรม ซึ่งพระองค์ทรงวาดทั้งภาพคน ภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่น รวมไปถึงภาพที่ทรงใช้จินตนาการส่วนพระองค์สร้างสรรค์ขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่จะทรงวาดภาพพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์


๓๓


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันโดยพระองค์ได้รับสั่งเกี่ยวกับการวาดภาพของพระองค์ว่า ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือทรงวาดตามพระราชหฤทัยมิได้ทรงคำนึงถึงทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์อันใดหรือนำแนวทาง ของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลกับงานเขียนภาพ ทำให้ผลงานออกมาได้ดั่งจินตนาการและยังมีเอกลักษณ์ที่มีอิสระเฉพาะตัวอย่าง เห็นได้ชัด


๓๔


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทคนิคสีน้ำมันซึ่งในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ ภาพวาดฝีพระหัตถ์จะเป็นภาพที่มีแบบในการวาด อย่างเช่น พระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านหน้าตรงหรือหันข้างแค่ครึ่งพระองค์ และในปีต่อมาจึงทรงเริ่มวาดภาพที่มีลักษณะเป็นนามธรรมมากขึ้น โดยมีการนำแนวคิดส่วนพระองค์สอดแทรกลงในผลงานฝีพระหัตถ์และส่วนใหญ่จะเป็น ภาพของใบหน้าคนหรือรูปคนแบบเต็มตัว


๓๕


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทคนิคสีน้ำมันเทคนิค ในการใช้สีและฝีแปรงจากในระยะแรกที่นุ่มนวลก็เปลี่ยนไป องค์ประกอบของเส้น รูปทรงและมีเทคนิคการเขียนสีน้ำมันทับซ้อนจนดูหนาเป็นก้อนๆ การแสดงออกของสีเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น การตัดทอนโครงเส้นเกิดขึ้นตามจินตนาการ และการเขียนภาพกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมนั้น ภาพแต่ละภาพก็มีเนื้อหาตามความคิดของพระองค์เป็นแนวทางกำหนดอย่างชัดเจน


๓๖


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันสำหรับผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระยะแรกๆ ไม่เป็นที่ทราบกันโดยแพร่หลาย จะมีโอกาสได้ชมก็แต่ในวงแคบๆ จน กระทั่งเริ่มปรากฏให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กพระราชทานภาพจิตรกรรมเข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ หลังจากนั้นพระองค์ทรงสร้างงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘


๓๗


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันจนกระทั่งในปี พ. ศ. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้ทรงเขียนภาพอีกเนื่องจากทรงมีพระราชภารกิจมาก เมื่อรวมผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้นมีจำนวนถึง ๑๐๗ ภาพ และน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ชื่นชมภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดนี้


๓๘


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมันแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการจัดทำหอศิลปะเสมือนจริงขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “อัครศิลปิน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลงานเผยแพร่ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในสาขาต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ //www.supremeartist.org และ เมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว ก็ทำให้เหล่าพสกนิกรสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทำให้ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมอันเป็นพระอัจฉริยะของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลก๓๙


ดิน น้ำ ลม ไฟ
เทคนิคสีน้ำมัน๔o


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน๔๑


บุคลิกซ้อน (Double Personality)
เทคนิคสีน้ำมัน๔๒


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน๔๓


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน๔๔


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน
>


๔๕


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน๔๖


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน๔๗


ไม่ปรากฏชื่อ
เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ในหลวง"

พระบรมฉายาลักษณ์และภาพวาดฝีพระหัตถ์จาก
เฟซบุครวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะ

บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ somjaidean100 และคุณ ebaemi


Free TextEditor

Create Date : 29 ธันวาคม 2556
Last Update : 1 มกราคม 2557 11:46:47 น.
Counter : 15953 Pageviews.

56 comments
มองจากใต้ใบ Insignia_Museum
(5 เม.ย. 2564 13:16:37 น.)
พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ haiku
(2 เม.ย. 2564 22:51:43 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
Blog 48(A5) เที่ยวน่านตอนที่ 2 (ณ หอศิลป์ริมน่าน Part 2) เริงฤดีนะ
(15 มี.ค. 2564 12:11:53 น.)
  
เพิ่งจะว่างเข้าบล็อก ยังไม่ได้เข้าไปตอบเม้นท์บล็อกที่แล้ว อัพบล็อกใหม่เสร็จก็เลยเวลานอนพอดี ไว้พรุ่งนี้ค่อยตอบเม้นท์แล้วค่อยแวะไปเยี่ยมเพื่อน ๆ นะจ๊ะ
โดย: haiku วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:0:27:07 น.
  
เพลงงดงาม ภาพงดงามค่ะ
โดย: cyberlifenlearn วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:12:49:59 น.
  
รบกวนหน่อยนะคะ ทำอย่างไรให้ youtube จึงเล่นได้เลยคะ ทรายหาไม่เจอคะ รบกวนหน่อยนะคะ
โดย: cyberlifenlearn วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:14:24:35 น.
  
กลับมาแล้วค่ะ มีดอกไม้มาฝากด้วย ขอบคุณนะคะที่แวะไปอวยพรให้

โดย: ป้าคาล่า วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:17:09:52 น.
  
ติดใจดนตรีในคลิปวิดีโอ เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวมากค่ะ เพราะจับใจเหลือเกิน
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงท่านงดงามจริงๆ ทรงพระปรีชาสามารถ
ดีใจที่คุณไฮกุรวบรวมมาให้ชมกัน

ขอสวัสดีปีใหม่ 2557 ที่จะถึงเร็วๆ นี้ ขอให้คุณไฮกุและครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอบคุณที่นำบล็อกสร้างสรร คุณภาพมาให้ชมให้อ่านกันเสมอมา

ปล.เอิงยังไม่ได้อัพบล็อกใหม่นะคะ วันนี้มีเวลาว่างนิดนึง อยากแวะมาทักทายค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: diamondsky วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:20:00:01 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะคุณไฮกุ...
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันปีใหม่นะค่ะ
ช่วงหยุดยาวกันนี้..
ไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะ..
ยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆ
เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะค่ะ..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:21:24:12 น.
  สวัสดีปีใหม่ 2557
ขอให้สุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง ค่ะ


นิคกี้
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:22:05:24 น.
  


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ป้าคาล่า Travel Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:22:06:46 น.
  


สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะคุณไฮกุ

ขอให้วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง
จงเป็นวาระของกายที่แข็งแรง
จิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม

เป็นวันใหม่ เวลาใหม่ ที่พร้อมรับพลังแห่งบุญ
สู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม สว่าง สงบ เย็น
และล่วงทุกข์ได้ด้วยธรรมโอสถนะคะ

HAPPY NEW YEAR 2014 ค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:22:11:21 น.
  
คุณทราย...ขอบคุณที่แวะมาชมภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงนะคะ

เรื่องเพลงให้เปิดเองทำตามนี้เลยค่ะ
คุณตุ๊ก...Welcome back จ้า ขอบคุณมากสำหรับดอกไม้สวย ๆ ด้วยนะคะ


คุณเอิง...เวลาจะอัญเชิญพลงพระราชนิพนธ์มาลงบล็อกจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เลือกไม่ค่อยถูก เพราะเพลงพระราชนิพนธ์เพราะมากทุกเพลงเลย จะเป็นเพลงขับร้องหรือบรรเลงก็เพราะหมด แต่เพิ่งจะได้ฟังเพลงที่คุณเสกข์บรรเลงเปียโน เพราะมาก ๆ อย่างคุณเอิงว่าจริง ๆ เลือกเพลง "ลมหนาว" เราว่าเหมาะกับบรรยากาศวันหยุดที่อากาศหนาว ๆ แบบนี้ดีค่ะ

ขอบคุณมากสำหรับคำอวยพรปีใหม่และกำลังใจนะคะ ก็ได้แรงเชียร์จากเพื่อนบล็อกอย่างคุณเอิงและทุกท่านที่แวะมาอ่าน เลยได้ความฮึดในการเขียนบล็อกมาก จะพยายามเขียนบล็อกให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณอ้อมแอ้ม & คุณนิค & คุณป้ากุ๊กไก่...ขอบคุณที่แวะมาสุขสันต์วันปีใหม่พร้อมคำอวยพรดี ๆ และโหวตให้นะคะ


ขอบคุณเพื่อนบล็อกทุกท่านที่แวะและจะแวะมามาสุขสันต์วันปีใหม่พร้อมคำอวยพรดี ๆ นะคะ ขอให้ได้รับพรที่ดีกว่ากลับไปหลายร้อยหลายพันเท่าเลยค่า
โดย: haiku วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:6:56:17 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ


เข้ามาชมภาพฝีพระหัตน์อันยอดเยี่ยมของพระองค์ท่านด้วยคนนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:8:29:29 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้
แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถมากเลยนะครับ
ทั้งภาพเหมือนแล้วก็แนว abstract ด้วย

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะครับ แต่อ.เต๊ะ ไม่ยอมต้องขออวยพรซ้ำกลับคืนอีกรอบนะครับ555

ปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ อ.เต๊ะ ขออวยพรให้ คุณไฮกุและครอบครัว
มีแต่ความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง มั่งมีเงินทองแยะๆเลยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:12:08:46 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

มาชมภาพฝีพระหัตถ์ครับ ชอบอยู่หลายภาพทีเดียว

ใกล้ปีใหม่เข้าทุกวัน ขอให้มีแต่ความสุขสมหวังตลอดไปนะครับ

Happy new year
โดย: find me pr วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:13:32:21 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณมากนะคะที่ไปอวยพรปีใหม่ให้ที่บล็อกค่ะ ตามมาชมภาพศิลป์ฝีมือพระองค์ท่าน สวยมากค่ะ คุณไฮกุเก่งจริงๆค่ะไปค้นหามาให้ชมได้ ต้องขอบคุณมากนะคะ กิ่งโหวตและไลท์ให้เลยค่ะ

และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณไฮกุมีความสุขปีใหม่ สมหวัง สมปรารถนา เจริญร่งเรืองในหน้าที่การงาน สุขภาพกายใจแข็งแรง ร่ำรวยๆๆๆๆตลอดไปเทอญบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:14:52:15 น.
  
หาดูยากมากครับ
ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้ สุขสันต์ใกล้วันปีใหม่ขอรับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:15:31:09 น.
  
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะคุณไฮกุ เอาขนมมาฝากปิดบล็อกปลายปีด้วย
โดย: sawkitty วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:15:37:33 น.
  
กราบสวัสดีปีใหม่2557ค่ะคุณไฮกุ ได้ชมภาพฝีพระหัตถ์แล้วรู้สึกดีมาก
ชื่นชมในพระปรีชาสามารถจริงๆขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ
.
.
และเนื่องในวันปีใหม่ที่ถึงนี้แพมขอให้สิ่งดีๆที่มีอยู่ในโลกนี้
ดลบันดาลให้คุณไฮกุและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยความรู้และเป็นที่รักของทุกคนมีพลังกายพลังใจ
ผลิตบล็อกศิลปะคุณภาพดีๆออกสู่ชาวบล็อกได้ตลอดไป
ขอบพระคุณที่มีมิตรภาพที่ดีเสมอมาด้วยมีความสุขมากๆนะค่ะ ^^

โดย: mastana วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:20:53:03 น.
  
สุขสดชื่นสมหวังตลอดปีใหม่ค่ะ คุณไฮกุ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:21:09:42 น.
  
ขอบคุณมากเลยค่ะที่อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ทั้งหมด
มาให้เพื่อนๆได้ชมผ่านบล๊อก เราเคยได้เห็นบ้างเป็นบางภาพค่ะ
รวบรวมไว้ดีมากๆ เป็นปลื้มในพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน
ของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันค่ะ

...วันนี้เพิ่งได้เข้ามาตอบและเยี่ยมบล๊อกเพื่อนๆหลายคน
โค้วต้าโหวตสำหรับวันนี้หมดซะแร๊ว...จะแวะมาเยี่ยมใหม่คร้า-ขอให้มีความสุขสนุกสนานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะค่ะ
ขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งสรร ให้ได้มา สมดั่งใจค่ะคุณไฮกุ
โดย: tui/Laksi วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:22:34:55 น.
  
สวัสดีปีเก่าที่กำลังจะผ่านไปอีก ๑ ปีครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:22:52:51 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอให้มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง
ตลอดปี 2557 ค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:22:52:51 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

โหวตบล็อกทรงคุณค่านี้
ในหมวดบล็อกศิปละครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:6:33:17 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ


โดย: ป้าคาล่า วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:7:34:34 น.
  
ขอส่งความสุข ให้คุณไฮกุมีความสุขตลอดปี ๒๕๕๗ และตลอดไป …
โดย: **mp5** วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:8:49:34 น.
  
สวัสดีล่วงหน้านะคะ
จะปีใหม่แล้ววววว...อิอิ


โดย: ญามี่ วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:13:26:54 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้คุณไฮกุและครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังทุกประการนะคะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:15:00:36 น.
  
ท่านทรงวาดภาพได้สวยงามมากเลยอะจ้า

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์
ขอให้มีความสุขกับคนที่คุณรักตลอดช่วงวันหยุดนะจ้า
โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:15:09:42 น.
  
ง๊ะ ต้องขอโทษด้วยนะจ้าคุณ ไฮคุ ที่กรอบมันยาวเกินไป
โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:15:11:36 น.
  
ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:19:48:45 น.
  
บางภาพเคยเห็นมาก่อน บางภาพเพิ่งเคยเห็นก็มี แต่ภาพ ๙ ภาพนี้เห็นบ่อยครับ

สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ มาฟังในหลวงให้พรในวันส่งท้ายปีใหม่กันดีกว่า
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:20:02:14 น.
  
ส่งความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ครับ
โดย: dansivilai วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:22:03:01 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ
ขอส่งความสุขแด่คุณไฮกุ ขอให้มีความสุข สุขภาพดี มีพลกำลังในการประกอบกิจการได้สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการครับ
haiku Art Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:22:29:17 น.
  
Happy New Year 2014 ค่ะ
มีความสุขมากมายนะคะ
ด้วยความรักและปรารถนาดี
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:23:34:06 น.
  
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
มีความสุขมากๆ
สุขภาพแข็งแรงนะคะ

border=0
โดย: pantawan วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:0:05:26 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:6:07:51 น.
  
โดย: HongDaYa วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:8:15:35 น.
  
ขอบคุณเพื่อนบล็อกทุกท่านมากนะคะที่แวะมาอวยพรวันปีใหม่ ขอให้คำอวยพรดี ๆ ที่ให้มาย้อนคืนกลับไปหาทุกท่านหลายเท่าทวีคูณเลย สุขสันต์วันปีใหม่ค่า
โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:12:09:23 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 1 มกราคม 2557 ค่ะ

โดย: ป้าคาล่า วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:12:23:23 น.
  


สวัสดี...ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ค่ะคุณไฮกุ

สวัสดีปีใหม่ ให้สดชื่น
ชีวิตราบรื่นสุขสันต์
การงานก้าวไกลเช่นกัน
ทุกสิ่งที่ฝันเป็นจริง
โดย: tui/Laksi วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:12:59:01 น.
  
เถลิงศกลุล่วงแล้ว มนแผ้วประสิทธิ์ใส
แม้หวังประสงค์ใด ประลุสุขสโมสร

ขอให้ประสบสุข นิรทุกข์สถาพร
เงินทองมิคลายคลอน พละเปี่ยมมโนกูล

นักวิ่ง ณ ทั่วทิศ บมิติดอมิตรสูญ
เกียรติก้องนภาพูน ระอุอุ่นเกษมสราญ

แม้หวังบดีแพร้ว ธนแก้วศฤงคาร
จงพบประสบพาน นรนั้นนิรันดร์เทอญ

(by ลุงขาว)


โดย: ฝากเธอ วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:13:49:33 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณไฮกุ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรและที่แวะไปตอบคำถามขำๆกันนะครับ


ปีใหม่นี้ อ.เต๊ะ ขออวยพรให้คุณไฮกุและครอบครัว ประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค้าขายทำธุรกิจก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

ปล.เรื่องคำตอบถุกแค่ครึ่งเดียวนะครับ ระดับ อ.เต๊ะ ปลอมยกแก๊งค์ครับ555

โดย: multiple วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:14:33:17 น.
  
สวัสดีปีใหม่2557 ขอให้มีความสุขมากๆครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:14:56:17 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
โดย: namfaseefoon IP: 223.206.72.117 วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:16:29:05 น.
  

newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:17:21:54 น.
  
ขอให้คุณไฮกุประสบเเต่ความสุขสมหวังในสิ่งพึงปรารถนา เเละประสบความสำเร็จตลอดไปค่ะ
ยังระลึกถึงเสมอค่ะ
โดย: YUCCA วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:19:12:46 น.
  


ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 นี้
ขออำนวยพรให้คุณไฮกุ
ประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจาก
ภยันตราย และทุกข์ โศก โรคภัยทั้งปวงด้วยเทอญ


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:21:01:39 น.
  
ทรายขอบคุณที่ไปอวยพรปีใหม่นะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอเอาชนะใจตนเองก็พอ

เรื่องชนะคนอื่นน่ะคงยากเพราะว่าไม่อยากฝืนความรู้สึกตนเองค่ะ
โดย: cyberlifenlearn วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:21:39:12 น.
  


ขอบคุณน้องไฮกุมาก
ที่กรุณาไปแวะเยี่ยมพี่นาถ
มาหายากมาก ต้องมาอาศัยเครื่องของเพื่อนใช้ค่ะ

บล็อกน้องแสนดี มีมงคล
เรารักในหลวงเหมือนกันนะคะ

เพลงบรรเลงไพเราะมากค่ะ
โดย: พี่นาถ (sirivinit ) วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:21:50:33 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่า ^^
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา
สุขภาพแข็งแรงสดใส ตลอดปีตลอดไปค่า

โดย: lovereason วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:0:59:27 น.
  

สวัสดีปีใหม่ 2557 คุณไฮกุค่ะ...

ครอบครัวตัวออ.ขอส่งความสุข

ให้คุณไฮกุ และครอบครัวมีความสุขมากๆ

สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:1:01:42 น.
  

สวัสดีปีใหม่ 2557

ขอให้คุณไฮกุและครอบครัว
มีความสุข สดชื่น สมหวัง และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:3:06:08 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:6:34:13 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ

ขอให้ชีวิตมีแต่ คสามสุข สมหวัง สำเร็จ ตลอดปและตลอดไปนะคะ

โดย: ดอกแก้ว เจ้าค่ะ (tanH2O ) วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:11:38:49 น.
  
ทรงพระเจริญ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะคุณไฮกุ

แวะมาอวยพรปีใหม่ด้วยค่ะ

ขอให้สุขกายสบายใจ มีแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ เข้ามานะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:17:38:37 น.
  
ทรงพระเจริญ ท่านทรงมีอัจฉริยภาพจริง ๆ ค่ะ


ขอบคุณมากนะคะคุณ haiku ไปอวยพรที่บล็อกทั้งวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ ขอให้คุณ haiku และครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญนะคะ

โดย: chinging วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:20:07:33 น.
  
ดีใจมาก ๆ ที่เพื่อน ๆ แวะมาแฮปปี้นิวเยียร์กันมากหน้าหลายตา ขอบคุณนมากสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้มานะคะ ขอให้ทุกท่านได้รับพรที่ดีกว่ากลับคืนไปหลายร้อยหลายพันเท่าเลยค่า
โดย: haiku วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:20:50:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด