นิทรรศการ "ศิลปิน ๒ รัชสมัย"


"จอมราชันย์"
ผลงานของ คุณอภิชัย การิกาญจน์


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) จัดนิทรรศการศิลปะ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ชมผลงานศิลปะจิตรกรรม ๘๔ ผลงานจาก ๑๒ ศิลปินชั้นนำของประเทศไทย นำโดยบุญทรง คลอสเนอร์, อภิชัย การิกาญจน์, สิปปวิชญ์ พลสิงห์ และ สมศักดิ์ โภชานนท์ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดนิทรรศการ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” กล่าวว่า สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๗ ซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ ๘๔ ปี แห่งการก่อตั้ง โดยสมาคมได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และการมีส่วนร่วมต่อสังคม สำหรับ นิทรรศการศิลปะ “ศิลปิน๒ รัชสมัย” นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ ๘๔ ปี ของสมาคมแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน โดยสมาคมได้เชิญ ๑๒ ศิลปินชั้นนำของเมืองไทย ให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวที่ศิลปินแต่ละถนัดคนละ ๗ ผลงาน รวมเป็น ๘๔ ผลงานโดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

๑๒ ศิลปินที่จะมาร่วมแสดงผลงานใน นิทรรศการศิลปะ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ประกอบด้วย บุญทรง คลอสเนอร์, อภิชัย การิกาญจน์, สมศักดิ์ สัมโภชานนท์, ธนิตย์ ด้วงดำรง, สิปปวิชญ์ พลสิงห์, ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน, ชยานันท์ อาวะโต, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, นาวี เรืองระเบียบ, สานิต เธียรวรคุณ, ไมตรี โพธิราช และ ประพันธ์ หมื่นเผื่อ

นิทรรศการศิลปะ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ชมผลงานศิลปะจิตรกรรม ๘๔ ผลงาน จาก ๑๒ ศิลปินชั้นนำของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐๙๐-๘๙๕-๔๒๔๒, ๐๘๙-๙๙๙-๕๑๗๘ และ artistsofthe2reigns.com


เวบสมาคม oesalanguageschool.com
เพจของสมาคม สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงานของ คุณอภิชัย การิกาญจน์

“พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระสาทิสลักษณ์ที่อัญเชิญมาจัดแสดงทั้ง ๗ องค์ บางองค์เป็นวาดไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยนำไปจัดแสดงที่ใดมาก่อน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจงานศิลปะมาร่วมชมงานกันเยอะ ๆ เพราะนอกจากจะได้ชมผลงานของ ๑๒ ศิลปินชั้นนำแล้ว รายได้จากการจำหน่ายภาพภายในงานครั้งนี้ยังจะได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยอีกด้วย”


"ทรงผนวช"

"พ่อหลวงของปวงชน"

"ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

"พ่อของแผ่นดิน"

"ทรงกล้อง

พลังของแผ่นดิน


ผลงานของ คุณชิงชัย อุดมเจริญกิจ

“ในนิทรรศการครั้งนี้ผมเลือกที่จะเทิดทูนสถาบัน ด้วยการวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเทคนิคอิมเพรสชั่นนิสต์ที่ถนัด โดยการใช้สีสันเป็นการสะท้อนอารมณ์ในขณะที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน จึงทำให้เกิดความงดงามที่แตกต่างกัน”ผลงานของ คุณนาวี เรืองระเบียบ

"นิทรรศการครั้งนี้ผมเลือกใช้เทคนิคสีพาสเทลในการวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อนิทรรศการศิลปิน ๒ รัชสมัยโดยเฉพาะ”ผลงานของ คุณไมตรี โพธิราช

“เด็กสาวในช่วงอายุประมาณ ๑๐-๑๖ ปี เป็นช่วงอายุที่มีความงามตามธรรมชาติไร้การปรุงแต่ง ทั้งหน้าตาและจิตใจ ความไม่มีจริต ความไร้เดียงสานี้เองที่ทำเกิดความน่ามอง น่าชม ซึ่งผมต้องการสื่อถึงความงดงาม ความบริสุทธิ์ ของสิ่งรอบตัว เฉกเช่นเดียวกับเด็กสาวที่เปรียบเสมือนดอกไม้แรกแย้มนั่นเองผลงานของ คุณธนิตย์ ด้วงดำรงค์

“ผลงานชุดนี้ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและศาสนา ปรัชญา ความเป็น “ธรรมดา” ที่ทุกคนต้องเจอ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนต้องการพบกับสิ่งไหน ไม่ว่าจะความสุข ความทุกข์ ส่วนผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนหนึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นดั่งโพธิสัตว์ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงเป็นแบบอย่างเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยวิธีพอเพียง ซึ่งสิ่งนี้คือสัจธรรมที่เที่ยงแท้นั่นเอง”ผลงานของ คุณสมศักดิ์ สมโภชานนท์

“สังกะสีเก่าที่ผุ ขื้นสนิม คือของไร้ค่าของคนอื่น แต่จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผมได้นำสังกะสีเก่าขึ้นสนิมเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะโดยใช้สีอะคริลิก ทำให้ของเก่าไร้ค่ามีคุณค่าขึ้นมา ซึ่งภาพวาดส่วนใหญ่จะเน้นวิถีไทย วิถี พอเพียง และพุทธศิลป์ ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้”ผลงานของ คุณศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน

“ผลงานที่สร้างสรรค์มาเพื่องานนี้ ก็ยังเป็นแนวทางที่ตนเองถนัดคือการนำจิตรกรรมไทยมานำเสนอให้มีความน่าสนใจหรือนำมาประยุกต์ใหม่ที่ยังมีความเป็นไทยแฝงอยู่ ในแบบอิมเพรสชั่นนิสต์ที่เน้นสีสัน ความหนักเบาของละอองสี แต่ทุกคนที่ได้เห็นก็สามารถรู้ได้ว่าภาพนี้คืออะไรผลงานของ คุณบุญทรง คลอสเนอร์

“ตั้งใจนำเสนอความงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ ทิวทัศน์ และภาพสัตว์ โดยการใช้น้ำหนักการลงสี ความเข้มข้นของสีสันนั้นขึ้นอยู่กับห้วงอารมณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาปะทะในขณะที่วาดรูป จึงทำให้อารมณ์ของภาพแต่ละภาพที่วาดแตกต่างกัน เพื่อต้องการสื่อถึงความเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่มีหลากหลายอารมณ์ มีหลายด้าน ตามประสบการณ์ของชีวิตที่ได้พบเจอ”ผลงานของ คุณประพันธ์ หมื่นเผื่อ

“ผมต้องการนำเสนอผลงานจิตรกรรมที่ได้แนวคิดมาจากพุทธปรัชญา บรมสัจจะ ความจริงอันสูงสุดที่ว่า ไม่มีสิ่งใดยั่งยืน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยใช้มนุษย์เป็นสื่อถึงการมีชีวิตของมนุษย์นั้นประกอบด้วย ธาตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ และเมื่อเราหมดลมหายใจธาตุต่าง ๆ ก็กลับคืนสู่ธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตเราจะทำอะไรเราจะเลือกอะไรระหว่างความดี ความชั่ว นรก หรือสวรรค์ผลงานของ คุณสานิต เธียรวรคุณ

“เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ ก็มีความต้องการไม่ต่างกับมนุษย์ โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีดำของหมึกเป็นตัวเด่นที่แสดงความอารมณ์ความรู้สึกของภาพ และใช้สีอะคริลิกเข้ามาเสริม บางครั้งที่เกิดความทับซ้อนกันระหว่างสีและหมึกทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคนเราได้เช่นกัน”ผลงานของ คุณสิปปวิชญ์ พลสิงห์

“ตามตำราจีนโบราณเสือเป็นสัตว์มงคล ที่แสดงถึงพลังอำนาจ ความสง่างาม และการปกป้องสิ่งชั่วร้าย ภาพเสือจึงมักถูกมอบให้เป็นของขวัญมงคล ดังนั้นแม้จะเป็นภาพวาดแต่ก็พิถีพิถันกับการวาดเส้นขนให้มีความละเอียดพลิ้วไหว ความเบา นุ่มนวล จึงทำให้เสือตัวนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้”


ผลงานของ คุณชยานันท์ อาวะโต

“ในนิทรรศการศิลปิน ๒ รัชสมัยครั้งนี้ เป็นการนำเรื่องราวความงามของหญิงสาวในท่าทางต่างๆ ซึ่งอากัปกิริยาที่ถ่ายทอดนั้นเรายังเห็นได้ชีวิตประจำวันของเด็กสาว เป็นการแสดงถึง “สุขนิยม” ที่เราไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองใหญ่”

พระบรมฉายาลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
naewna.com
artistsofthe2reigns.com
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ KungHangGerman

Free TextEditor

Create Date : 29 เมษายน 2561
Last Update : 29 เมษายน 2561 15:22:30 น.
Counter : 1796 Pageviews.

0 comments
Voyez dans la nuit brune from Fantasio by Jacques Offenbach ปรศุราม
(3 เม.ย. 2564 14:06:57 น.)
:: เพราะอะไร :: กะว่าก๋า
(29 มี.ค. 2564 06:13:07 น.)
ओ रे पिया ( O Re Priya-โอ้ ปรียานารถ ปรียา ) ปรศุราม
(23 มี.ค. 2564 13:35:20 น.)
:: ได้โปรดโอบกอดฉันไว้ในอ้อมแขนของเธอ :: กะว่าก๋า
(12 มี.ค. 2564 06:31:41 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmambymam, คุณtoor36, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณmoresaw, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณหอมกร, คุณวลีลักษณา, คุณJinnyTent, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณSweet_pills, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณสองแผ่นดิน, คุณRinsa Yoyolive, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณเกศสุริยง, คุณInsignia_Museum, คุณญามี่, คุณruennara, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณmastana, คุณ**mp5**, คุณก้นกะลา, คุณตะลีกีปัส, คุณThe Kop Civil, คุณจอมใจจอมมโน, คุณnewyorknurse, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณALDI, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณkae+aoe, คุณซองขาวเบอร์ 9


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด