เพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน"


พระบรมสาทิสลักาษณ์จาก FB Surmarw Kij
เพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน"
ทำนอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า
สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน
หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ

ต่างคนเกิดแล้วตายไป ชดใช้เวรกรรมจากจร
นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม
ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน

ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน  แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน
เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า

ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน
จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน
โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย
โรครุมเร่าร้อนแรงโรย  หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ

ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด

ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน  
แสงเทียนบูชาดับลับไป
พระบรมสาทิสลักษณ์จากนิตยสารดิฉันฉบับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


เพลงพระราชนิพนธ์ 'แสงเทียน' จะส่องสว่างในใจไทยนิรันดร์"จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า
สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน
หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ
ต่างคนเกิดแล้วตายไป ชดใช้เวรกรรมจากจร"เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน Candlelight Blues  เป็นเพลงแรกที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นเพลงในจังหวะบลูส์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้น

ภาพจาก pisutshop.comในช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชนิพนธ์เพลงในระยะแรก ๆ เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ขณะประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อเสด็จนิวัตพระนครใหม่ ๆ นั้น เป็นช่วงที่เพลงในแนวบลูส์ ซึ่งเป็นสไตล์หนึ่งของดนตรีแจ๊สกำลังเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าแนวเพลงชนิดนี้เป็นแนวที่สามารถสร้างสีสันของเสียงดนตรีได้มากมาย โดยการใส่คอร์ด อันหมายถึงกลุ่มของโน้ตเพลงบลูส์ ซึ่งถึงแม้ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยขณะนั้น แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อธิบายพระราชทานคำแนะนำถึงวิธีการแต่งเพลงบลูส์ แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตรัสว่า

"เพลงแสงเทียนนี่เศร้าเกินไปในตอนท้าย ๆ  คล้าย ๆ ว่าทนทรมานมากแล้วจะกราบลา"

ภาพจาก pisutshop.comซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ก็ได้กราบทูลว่า "เนื่องจากเป็นเพลงบลูส์  เพลงบลูส์ของอเมริกันนิโกรก็เศร้า ๆ อย่างนี้"

แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งว่า

"ถึงแม้จะเศร้าก็จริง แต่ตอนท้ายของเพลงนั้นเขาต้องมีปรัชญาชีวิต ว่าจะสู้ต่อไป ยังมีความหวังอยู่"

พระบรมฉายาลักษณ์จาก youtube.comเพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" จึงออกบรรเลงช้ากว่าเพลงที่สองและสาม คือ เพลงพระราชนิพนธ์ "ยามเย็น" และ "สายฝน" ต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดนตรี "สุนทราภรณ์" นำเพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" ออกบรรเลงครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙o โดยมี นายเอื้อ สุนทรสนาน เป็นผู้ขับร้อง


"ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน
แสงเทียนบูชาดับลับไป"

ภาพจาก pisutshop.comและต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล ประพันธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษคำร้องภาษาอังกฤษมิได้แปลมาจากคำร้องภาษาไทย หากแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่สูญเสียคนรัก แต่ยังมีความคิดถึง ฝันถึงคนรัก และรอวันที่จะหวนกลับมาโดยยังคร่ำครวญถึงวันเก่า ๆ


The candlelight is shining low,
My only love, I'm missing you so.
I know I've lost
But still I dream of you.
I'll hope and dream
Till all my dreams come true.
Just by the candlelight
You used to hold me tight.
This candlelight reminds me so of you;
By candlelight you kissed me.
Still the candle's burning for two,
But darling, where can you be?
Come back, my love,
If you're feeling this blue
By candlelight you'll
meet me.
But darling where
can you be?

ภาพจาก youtube.comตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง ๗o ปี นับจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พสกนิกรชาวไทยต่างตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ ที่ได้ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ซึ่งล้วนแต่ยังประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างมหาศาล ด้วยพระปรีชาญาณและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพจากนิตยสารดิฉันฉบับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณทางด้านดนตรีที่ทรงมีต่อวงการดนตรีของไทย และต่อศิลปินในวงการดนตรีโดยสม่ำเสมอตลอดมา นอกจากจะยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้ว ยังเป็นประดุจแรงใจ เป็นแสงสว่างที่ส่องหนทางดนตรี และการดำรงวิถีชีวิตของคนไทยให้เรืองรองไปทั่วทุกทิศ จากอดีต ปัจจุบัน ถึงอนาคตอันยาวไกล ดุจแสงเทียนส่องทางจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" นั้น ดังเช่นที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เคยรับสั่งกับพระธิดาไว้ว่า

"ตอนที่พ่อจะลาโลกนี้ไป พ่อจะนึกถึงเพลง พระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" อันเป็นบทเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนให้พ่อแต่งเป็นเพลงแรก ลีลาของเพลงส่อไปในแนวเศร้า ๆ  มีความผิดหวัง สาระของเพลงเกี่ยวกับทางจิต ทางบุญกุศล ทางปลงอนิจจัง แผ่เมตตาเตือนสติ  เหมาะสมศักดิ์ศรี และมีลักษณะเชิงทศพิธราชธรรมที่ทรงมีอยู่เต็มพระองค์

พระบรมฉายาลักษณ์จาก บล็อกงานศิลปะจากเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เป็นเพลงนำชีวิตของพ่อ ให้พ่อได้ก้าวมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อถึงเวลาจะต้องจากไปบ้านเก่า คงจะมีคนจุดธูปเทียนบนหัวนอน เพื่อนำชีวิตในตอนจะจากไป แต่สำหรับพ่อ พ่อยึดแสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เป็นที่นำชีวิตของพ่อมากกว่าอย่างอื่น" (จากหนังสือที่ระลึกในวันพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ ๓o มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗)

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์...

ภาพจาก youtube.comข้อมูลจาก
ryt9.com
นสพ.แทบลอยด์ไทยโพสต์ ๓o ต.ค. ๒๕๕๙พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ และครอบครัวบีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 17 ธันวาคม 2559
Last Update : 5 ธันวาคม 2560 12:12:40 น.
Counter : 5691 Pageviews.

20 comments
ร้องเพลงที่ 14 (ร้องคู่กับน้องเบน) : รักนะต้าววาฬ comicclubs
(8 เม.ย. 2564 16:43:14 น.)
Rhythm Of The Rain…cover by JohnV JohnV
(2 เม.ย. 2564 00:05:48 น.)
ร้องเพลงที่ 10 : คิดถึงทุ่งลุยลาย comicclubs
(2 เม.ย. 2564 02:18:21 น.)
ร่วมกิจกรรม Food For Fun:Hot Wok Misson #58:เมื่อร่างกายต้องการไวตามินSEA.. คนผ่านทางมาเจอ
(1 เม.ย. 2564 09:44:11 น.)
  
เพลงพระราชนิพนธ์ไพเราะมากครับ

haiku Music Blog ดู Blog
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 17 ธันวาคม 2559 เวลา:23:55:37 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


ช่วงนี้เวลาไปตามห้างร้านต่างๆ
จะมีการเปิดเพลงพระราชนิพนธ์คลอไปด้วยเบาๆ
ฟังกี่ครั้งก็ยังเพราะครับ
สำหรับเพลงของพ่อ

โหวต Music blog ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:5:45:58 น.
  
เพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็เพราะอะ

ไลค์และโหวตให้เลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Diarist ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:14:18:18 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ ^^

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:15:43:58 น.
  
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


*** คุณไฮกุ มีหนังสือแพรวฉบับพระองค์ท่านแล้วใช่ไหมคะ สวยมาก คุ้มค่ากับการรอคอยเลยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:19:44:17 น.
  
ทำนอง เสียงไพเราะอย่างมากเลยค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Literature Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:23:30:07 น.
  
เป็นเพลงที่เศร้าจริงนะคะ

ตอนท่านเสียใหม่ๆ

ประโยคทำบุญทำทานมามากแล้วจะกราบลา หนีปวงโรคาที่เบียดเบียนนี่เราน้ำตาไหลตลอดเลย

ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:9:16:32 น.
  
haiku Music Blog ดู Blog

แวะมาโหวตค่ะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:13:04:53 น.
  
เหมือนกันค่ะ เลือกซื้อบางเล่มเหมือนกัน

aday ก็ดีงามเนาะคะคุณไฮกุ จองแล้วใช่ไหมคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:15:27:38 น.
  
ช่วงนี้หลายๆ ที่เปิดเพลงพระราชนิพนธ์กันเยอะเหมือนกันครับ เพลงนี้ได้ฟังบ่อยอยู่เหมือนกัน

คิดว่าคุณไฮกุไม่น่าพลาดพวกหนังสือภาพเกี่ยวกับพระองค์ท่าน มีผลิตออกมาหลายค่ายมาก ผมตามซื้อแค่บางเล่มเท่านั้น

haiku Music Blog
+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:17:30:06 น.
  
เสียงคุณสุเทพนี่ ฟังไม่เคยเบื่อเลย
ยิ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ยิ่งน่าฟังครับ

โหวต Music Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:19:55:22 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Opey Topical Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog

โดย: ก้นกะลา วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:20:09:21 น.
  
บทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าของพระองค์
จะอยู่คู่บ้านเราตราบนานเท่านานนะคะ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Music Blog ดู Blog

.................................................

ราตรีสวัสดิ์นะคะ
ขอบคุณคุณ Haiku สำหรับกำลังใจค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:22:46:02 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
toor36 Education Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เพลงไพเราะมาก ๆ ค่ะคุณไฮกุ
บุ๊งเพิ่งไปดูหนัง พรจากฟ้า มา
เพลงเพราะทุกเพลงเลยค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 20 ธันวาคม 2559 เวลา:0:32:48 น.
  
เวลานึกถึงเพลงพระราชนิพนธิ์
มักนึกถึงเพลงนี้เป็นอันดับแรก

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Funniest Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
คมไผ่ Literature Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog

ขอบคุณนะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 20 ธันวาคม 2559 เวลา:9:42:35 น.
  
ไพเราะทุกเพลงเลยครับ ฟังแล้วคิดถึงพระองค์

haiku Music Blog ดู Blog
โดย: The Kop Civil วันที่: 20 ธันวาคม 2559 เวลา:10:27:12 น.
  
เพลงนี้ไพเราะมาก
ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 21 ธันวาคม 2559 เวลา:14:27:53 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะคุณไฮกุ

เนื่องด้วยมีกิจกรรมร่วมสนุก รบกวนเลือกแค่หนึ่งเมนูนะคะ แหะๆ

เราเดินทางอยู่ เลยแว้บมาได้สั้นๆ นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 ธันวาคม 2559 เวลา:16:09:59 น.
  
ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่าน
ยิ่งทำให้คิดถึงมากนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
haiku Music Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 23 ธันวาคม 2559 เวลา:8:53:41 น.
  
ชอบเพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลงค่ะ โดยเฉพาะใกล้รุ่ง และแสงเทียน ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดี
โดย: sawkitty วันที่: 24 ธันวาคม 2559 เวลา:8:20:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด