ส.ค.ส.พระราชทาน


ปีนี้อัพบล็อกแรกของปีช้าไปหลายวัน ขอเริ่มด้วยเรื่องอันเป็นมหามงคลเหมือนบล็อกปิดท้ายปีที่แล้ว อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปีนี้ และบัตรอวยพรจากปีแรกที่พระองค์ท่านเริ่มพระราชทานให้คนไทยมาให้ชมด้วยค่ะ


ขอกราบพระบาท เนื่องในศุภวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ด้วยความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววัน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบชั่วกาลนานเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ
ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีมาก ๆ ของเพื่อนบล็อกทุกท่าน คิดดี ทำดี โชคดี มีความสุข ไม่เจ็บไม่จน การงานราบรื่น และโชคดีตลอดปี ที่สำมะคัญ มีเวลาเล่นบล็อกเยอะ ๆ สุขสันต์วันปีใหม่จ้าบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด
เสพงานศิลป์ ๒๔๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ความว่า

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง

แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์

ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข้งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน"ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานว่า "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"

ด้านบนของ ส.ค.ส.มีข้อความว่า "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙" พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ประดับ

ด้านล่างของภาพ มีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอก สีฟ้า มีข้อความภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียว ว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง ว่า "Happy New Year"

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีฟ้า มุมล่างซ้ายมีข้อความ "ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค. 2558" มุมด้านขวามีข้อความ ว่า "มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๘"

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านละ ๒ แถว รวม ๓๙๖ หน้า ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม


ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุขซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ในหลวงจะพระราชทานพรปีใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี นอกจากนี้ ยังทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาเทเล็กซ์พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานโดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า "กส. ๙" เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ดังที่ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า "กส. ๙ ปรุ" ส.ค.ส. พระราชทานที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี ๒๕๓o

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เมื่อปี ๒๕๓๑ โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และโปรดให้โทรสาร (แฟกซ์) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ในภายหลัง หนังสือพิมพ์รายวันจึงนิยมนำ ส.ค.ส. พระราชทาน ลงตีพิมพ์ในฉบับเช้าวันที่ ๑ มกราคม

นับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น "ก.ส. 9 ปรุง" เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น เป็นรูปแบบเฉพาะ

ในหลวงจะพระราชทาน ส.ค.ส. ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี แต่มิได้พระราชทานสำหรับปี ๒๕๔๘ เพราะเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย

รูปแบบวันที่ในบัตรอวยพรเป็นตัวย่อ มีความหมายดังนี้

ว เป็น วันที่
ช เป็น เวลาเป็นชั่วโมง
น เป็น เวลาเป็นนาที
ด เป็นเดือน
ป เป็น ปี

โดยทรงนำมาวางดังนี้ วว ชช นน ด.ด. ปปปป ภายหลังพระองค์ทรงปรับปรุงเรียงใหม่อีกครั้งโดยเรียงเป็น ววชชนน ด.ด. ปป ใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทานปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ปีนั้น ส.ค.ส. เป็นภาพสี และคำลงท้ายมีข้อความว่า "พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra, Publisher"(ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ "Printed at the Suvarnnachad Publishing, C.Brahmaputra, Publisher" (ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕o) เช่นเดียวกับ กรอบของ ส.ค.ส. เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ ๓ แถว ส่วนด้านบนและด้านล่า งเรียงกันด้านละ ๒ แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม

ส.ค.ส. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ใช้รูปแบบเฉพาะของการระบุวันเดือนปีและเวลา ที่ตามหลังข้อความ ก.ส. 9 ปรุง ดังที่ทรงใช้มาทุกปี รูปแบบที่เปลี่ยนใหม่ เริ่มจากเวลาเป็นชั่วโมง เวลาเป็นนาที แล้วจึงเป็น วัน เดือน และปี ตามลำดับ นอกจากนี้ ตัวเลขที่ประทับอยู่มุมขวาตอนล่างของพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็น ส.ค.ส. ในปีดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาฉายภาพคือ ๑๕ นาฬิกา ๒๕ นาทีนั้น เป็นเวลาเดียวกับที่ตามหลังข้อความ ก.ส. 9 ปรุง อันเป็นเวลาที่นำภาพมาประดิษฐ์เป็น ส.ค.ส. ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเชิงเหตุผล ที่เวลาทั้งสองส่วนดังกล่าว จะเป็นเวลาเดียวกันพอดี


ข้อมูลจาก
FB ตามรอยพ่อ
wikipedia.orgบัตรอวยพระราชทานตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จากเวบ ohm.go.th

ส.ค.ส. ๒๕๕๙ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ
ภาพจาก tlcthai.com
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 05 มกราคม 2559
Last Update : 5 มกราคม 2559 23:44:28 น.
Counter : 2642 Pageviews.

26 comments
คนเฝ้าสวน Insignia_Museum
(15 ก.พ. 2564 12:54:06 น.)
ไปกางเต็นท์และนั่งวาดรูปที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วาดๆเที่ยวๆ :Travel & Urban Sketching กลางท้องทะเลและสายลม
(30 ม.ค. 2564 10:56:00 น.)
ขอบคุณมาก ๆ สำหรับสายสะพายปี ๒๕๖๓ ค่ะ haiku
(26 ม.ค. 2564 23:45:44 น.)
อาจารย์ในการ์ตูน II toor36
(24 ม.ค. 2564 00:00:40 น.)
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณที่รวบรวมภาพส.ค.ส.พระราชทานมาไว้จนครบถ้วนเลย
นิคได้เห็นตั้งแต่สมัยภาพสีค่ะ กำลังนึกอยากได้เลยค่ะ
ขออนุญาตเซฟเก็บไว้นะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 6 มกราคม 2559 เวลา:16:40:36 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุ...

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะ..

ได้รับส.ค.ส.และพวงกุญแจสิรินธรแล้วล่ะคะ

น่ารักมากๆค่ะ...ชอบค่ะ..

ขอให้คุณไฮกุและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ

สุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยเงินทองตลอดไปค่ะ
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 6 มกราคม 2559 เวลา:21:56:45 น.
  
รีบมาขอบคุณลิงค์ที่แปะไว้ให้นิคค่ะ
คุณไฮกุน่ารักจังเลย
ลองเข้าไปดูมาละค่ะ ดีมากเลย
ขอบคุณนะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 6 มกราคม 2559 เวลา:22:06:08 น.
  
ขอบคุณที่รวบรวมมาให้ค่ะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:7:34:10 น.
  
ขอบคุณที่รวบรวมส.ค.ส.ของพระองค์ท่านมาให้นะคะ

ขอมารับพรอันเป็นมงคลด้วยค่ะ

มาขอบคุณที่ไปโหวตให้เมื่อปีที่แล้วย้อนหลังด้วยนะคะ

เราเองก็หวังว่าจะมีแรงเขียนบล็อกต่อๆ ไปเรื่อยๆ เหมือนกันค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:8:46:49 น.
  
สวัสดีค่า คุณไฮกุ ^^
ภาพเซ็ตนี้เลอค่ามากเลยค่ะ
เคยเห็น สคส.พระราชทานบ่อยๆ
แต่ภาพเก่าๆ ไม่เคยเห็นหลายภาพเลย
ขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะ

สวัสดีปีใหม่ มีความสุขมากๆ
คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการค่า

โดย: lovereason วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:9:10:40 น.
  
สวัสดีค่ะ

ดีจังเลยนะคะที่รวบรวมมาให้ดูแบบนี้ค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:9:32:47 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:11:08:22 น.
  
สวัสดีปีใหม่กันอีกรอบค่ะ
ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของคุณไฮกุ ไม่เจ็บไม่จนและโชคดีตลอดปีเช่นกันค่ะ
ขอบคุณที่รวบรวมภาพพระราชทานมาแบ่งปันนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:11:45:23 น.
  
ชอบมากเลยครับ.. ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับในหลวงของพวกเรา
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:12:09:26 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไฮกุสุข สดชื่น สมหวัง ในทุกสิ่งที่ปรารถนา จงเป็นของคุณไฮกุนะคะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:12:46:06 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณไฮกุ

และที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษ
คือของขวัญด้วยครับ
วันนี้เดินทางมาถึงแล้ว
สวยงามมากๆเลยล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:20:36:17 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ส.ค.ส.พระราชทาน มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะ
ขอบคุณคุณ Haiku ที่รวบรวมให้ชมค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

------------------------------

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:0:32:27 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:6:36:13 น.
  
ภาพ สคส. พระราชทาน ของในหลวงท่าน

มีคุณค่ามากเลยนะครับ ให้ข้อคิด เตือนสติ ให้กำลังใจ

ผลงานทุกชิ้นของพระองค์ท่าน เต็มไปด้วยความตั้งใจอย่างสูง


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อ.เต๊ะ ชอบสคส. ปีที่มีภาพคุณทองแดง กะ ลูก หลาน เหลน
ดุแล้วน่ารัก น่าเอ็นดู ชุลมุนมากเลยนะครับ555

แล้วก็ ขอบคุณ โหวตกับไลค์ ด้วยนะครับ

ปล. บล็อกใหม่นี้ จริงๆเป็นบล็อกเฉพาะกิจ แฮ่ๆ
เพราะ อ.เต๊ะ ไปเม้นท์บ้านคุณป้าโอ แล้วเขียนเพลิน ดันยาวกว่าเรื่อง ของ จขบ.555
เลยต้องเอามาใส่ บล็อกตัวเองละครับ 555บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:7:09:24 น.
  
นทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: newyorknurse วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:7:35:32 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสามารถรวบรวมสคส.พระราชราชทานมาให้ได้ชมขอบคุณมากนะคะและขอให้คุณไฮกุมีความสุขเช่นกันค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวัน

เท่านั้น
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:17:39:42 น.
  
คุณไฮกุรวบรวม ส.ค.ส. พระราชทาน มาไว้ในตอนเดียว ดีเลยค่ะ

ชอบทุกปี ชอบที่สุด ปี 2550 / 2551 ค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:19:46:58 น.
  
ทรงพระเจิรญ ทรงพระเจิรญ ทรงพระเจิรญ...
ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า
ตราบชั่วกาลนานเทอญ


และมารับพรจากพระองค์ท่าน ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน
ขอบคุณ จขบ.ด้วยนะคะ เก็นรายละเอียด ค้นคว้าเรื่องราวดีๆมีสาระที่ควรเผยแพร่แบ่งปัน
ผ่านบล๊อกได้ดีเสมอตลอดครบ อีก 1 ปี ขอสิ่งดีๆนี้ส่งผลดีต่อคุณไฮกุเช่นกัน
ตามคำอวยพรที่ จขบ.มอบให้บล๊อกเกอร์ทุกคน เราคงได้อ่านเรื่องราวดีๆเช่นนี้ตลอดปีใหม่นี้อีกนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Craft Blog ดู Blog
haiku Topical Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:20:32:07 น.
  
สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนะคะคุณไฮกุ อาทิตย์แรก ยังถือเป็นปีใหม่ได้ทุกวัน
นะคะ :) ... ขอบคุณคุณไฮกุสำหรับคำอวยพรค่ะ ขอพรดี ๆ นี้กลับสู่คุณไฮ
กุและครอบครัวเช่นกันนะคะ

นั่งอ่านบัตรอวยพรพระราชทานของพ่อหลวงเพลินเลยค่ะ ได้ข้อคิดหลาย
ๆ อย่างดี ขอบคุณคุณไฮกุ ที่นำเอามาเผยแพร่นะคะ


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Tristy วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:20:56:29 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวยงามมากเลยค่ะคุณไฮกุ
บุ๊งชอบดูรูป ส.ค.ส. พระราชทานในแต่ละปี
รวบรวมแบบนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:23:11:10 น.
  
เมื่อก่อนเป็นขาวดำ แล้วก็ปรับเป็นสีตามกาลเวลา ผมชอบยุคขาวดำมากกว่า ดูชลังดี ปีที่ชอบมากๆ มีอยู่ 2 ปี คือปี 2539 กับ2545 ครับ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 มกราคม 2559 เวลา:0:15:12 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณไฮกุ

นานเลยไม่ได้เข้าบล๊อก เพราะคอมฯมันเริ่มรวน
ทำให้ขี้เกียจมากเลย

ขอบคุณที่ไปอวยพรวันปีใหม่ ขอบคุณที่ไม่เคยลืมกันด้วยค่ะ

โชคดีปีใหม่นะคะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 9 มกราคม 2559 เวลา:18:46:13 น.
  
ฝากกำลังใจไว้ก่อนนะคะ
ไว้ค่อยกลับมาชมภาพ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 9 มกราคม 2559 เวลา:21:58:46 น.
  
ขอบคุณสำหรับบล็อกดีดีรับปีใหม่ค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 10 มกราคม 2559 เวลา:16:31:13 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ไฮกุ
ปีใหม่ที่ผ่านมาใครมีไลน์มีเฟช
อุ้มส่งส.ค.ส.พระราชทานภาพนี้ไปหาทุกคนเลยค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 11 มกราคม 2559 เวลา:9:55:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด