องค์วิศิษฐศิลปิน
พระบรมสาทิศลักษณ์จาก บล็อกคุณ yyswimเพลงพระราชนิพนธ์ : แสงเดือน
คิดว่าจะอัพบล็อกถวายพระพรไม่ทันซะแล้ว ช่วงนี้งานยังไม่ซาดี แต่ก็พยายามหาเวลาเขียนบล็อกจนได้ กว่าเขียนจะเสร็จก็ค่ำมืดแล้ว ถึงจะอัพช้าไปหน่อย แต่ยังไม่พ้นวันคงไม่เป็นไรเนาะ ทีแรกก็ว่าจะอัญเชิญพระประวัติของสมเด็จพระเทพฯ จากวิกิพีเดียมาลงบล็อก แต่หาข้อมูลในเวบแล้วเจอข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดฉลองการสถาปนาก่อตั้ง ๖๕ ปี ที่จริงก็เป็นข่าวเก่าเมื่อสามปีที่แล้ว แต่อยากอัพเรื่องดี ๆ เก็บไว้เป็นมงคลแก่จขบ.ค่ะ


เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๗ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุสยามราชกุมารีอาศิรวาท
(ฉันท์ ๑๕)


สรวมชีพพระศรีสุริยะฉาย
นภพรายพิสิฐพิศาล
เหินห้วงทิฆัมพรตระการ
พสุธากระจายขจร


ดุจฟ้าชโลมทิพวสา
พสุธานิรัติศัย
โปรดเทพธิดาจุติไผท
ธประมวลสุมังคลา


เป็นองค์ "วิศิษฐศิลปิน
กิติศิลปวิทยา
เป็นเทพประทานศุภพิชา
สุประสิทธิศาสตรผจง


ทรงกรองกวีดุรยิสัท
ศุภนัจคีตคง
ลำนำบำเทิงดุริยมง-
คลโจษอุโฆษขาน


โลกซ้องพระศรีรัตนราช-
ชสุดาธบริบาล
สรรพศาสตร์ศิลปะพิจารณ์
อนุรักษ์ประจักษ์พิสัย


งามเอยสยามสถิรโรจน์
รวิโชติช่วงสมัย
องค์อุปถัมภ์ศิลปะไกร
อภิวัฒนานุสรณ์


ทีฆายุกาหุตุสยาม
มกุมาริาสมร
สรรพ์ศรีพระตรีรตนะพร
จุตพิธประสิทธิเทอญ


ร้อยกรองถวายโดย คุณปรง เจ้าพระยา
จากนสพ.ไทยโพสต์ ๑ เมษายน ๒๕๕๕พระฉายาลักษณ์จากเวบ chaoprayanews.comอาจกล่าวได้ว่าพระอัจฉริยะทางศิลปะมีอยู่ในสายพระโลหิตของพระบุรพกษัตราธิราช แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ประชาชนได้ร่วมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็น "อัครศิลปิน" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีก็ทรงมีพระปรีชาด้านศิลปะทุกสาขา จนทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" และได้รับพระราชสมัญญานามเช่นกันว่า "วิศิษฏศิลปิน" (อ่านว่า วิ-สิด-สิน-ละ-ปิน) หรือผู้รังสรรค์ศิลปะที่ยอดเยี่ยม มีความหมายว่า ทรงมีพระอัจฉริยะภาพและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา ทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และยังทรงเป็นเมธีทางด้านวัฒนธรรม คือทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ

พระฉายาลักษณ์จากเวบ gotokno.orgในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ครบรอบการสถาปนาก่อตั้ง ๖๕ ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน จึงมีการจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น ในฐานะที่ทรงเป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก และยังทรงเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในงานนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ มศก. วังท่าพระ

พระฉายาลักษณ์จากเวบ 224book.comนอกจากงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งศิลปกรรมแนวสื่อประสม ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และภาพการ์ตูนที่ขีดเขียนไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ฯลฯ จนเป็นที่ประจักษ์แจ้งในวงการศิลปของชาติถึงพระอัจฉริยภาพ ที่จัดแสดงอยู่ใน มศก.ให้ผู้คนได้ชื่นชมแล้ว ภายในนิทรรศการยังมีการแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ ในหัวข้อแสนงดงาม "ทอสีเทียบฝันรังสรรค์วิศิษฏศิลป์" โดย รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้บอกเล่าถึงความน่ารักของฟ้าหญิงองค์น้อยที่มีต่อเส้นทางสายจิตรกรรม


พระฉายาลักษณ์จากเวบ gotokno.org"เห็นพี่ ๆ วาด ก็อยากวาดบ้าง" คือรับสั่งแรกที่พาให้สมเด็จพระเทพฯ เข้าสู่ถนนเส้นทางสายศิลปะ และด้วยความที่ทรงมีพลังงานสูงไม่เป็นคนอยู่นิ่ง สนพระราชหฤทัยในกิจกรรมทุกชนิด โดยเฉพาะกิจกรรมขีด ๆ เขียน ๆ ในหลวงจึงทรงพระราชทานนามให้ว่า "สลาตัน" ต่อมาพระองค์ทรงได้เรียนวาดรูปกับครูสุนามัน ประนิช เมื่อเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลที่ รร.จิตรลดา

พระฉายาลักษณ์จากเวบ palungjit.com"เราเขียนรูปด้วยสีเทียน ผู้สอนคือครูสุนามัน ครูประจำชั้นตลอดกาล จะวาดรูปอะไรบ้างนั้นลืมไปหมดแล้ว ที่ติดตาอยู่นั้นก็คือ เกิดแฟชั่นในการเอาสีสีเดียวระบายสมุดวาดเขียนทั้งหน้า ใครเป็นผู้ริเริ่มแฟชั่นนี้หรือมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปก็จำไม่ได้" บางส่วนบางตอนจากพระราชนิพนธ์ โรงเรียนจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๓o ของพระองค์ท่าน

พระฉายาลักษณ์และผลงานฝีพระหัตถ์จากเวบ artgazine.comสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ และทรงเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี ๒๕๓๖ นอกเหนือจากทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขา ทั้งที่ทรงเรียนมาโดยตรงและที่ทรงสนพระทัยศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม

พระองค์ยังทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งงานด้านจิตรกรรม ศิลปกรรมแนวสื่อประสม ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และภาพการ์ตูนที่ทรงสร้างสรรค์ไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งในวงการศิลปะของชาติถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
พระฉายาลักษณ์จากเวบ artgazine.comสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวาดภาพสัตว์ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งในสมุดบันทึกส่วนพระองค์ที่ปรากฏภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทั้งที่ทรงเลี้ยงและไม่ได้ทรงเลี้ยงในวังสระปทุม และภาพที่ทรงวาดในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพสุนัขทรงเลี้ยง และสัตว์ที่โปรด คือ ภาพช้างในอิริยาบถต่าง ๆ

ล่าสุด ภาพ ‘งูใหญ่ (พันธุ์ใหม่) ไล่งูเล็กเขียวหางไหม้’ เป็นอีกภาพหนึ่งที่ทรงวาดพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับงานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี ของมหาวิทยาลัย ระหว่างที่ทรงใช้พู่กันป้ายสีลงบนเฟรมด้วยความฉับไว พระองค์ทรงแย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารขณะทรงวาดรูปอย่างสนุกสนาน แฝงไว้ด้วยพระอารมณ์ขันเมื่อทรงเติมเขี้ยวสีดำเล็ก ๆ ให้เขียว พร้อมมีพระราชดำรัสว่า “ต้องมีหงอนให้ชัด ๆ และมีเกล็ดด้วย จะได้ดูออกว่าเป็นพญานาค”

"งูใหญ่ (พันธุ์ใหม่) ไล่งูเล็กเขียวหางไหม้"
ภาพจากเวบ artgazine.comรศ.พิษณุเล่าให้ฟังต่อว่า เมื่อขึ้นชั้นประถมทรงศึกษาวิชาศิลปะกับครูชาวญี่ปุ่นชื่อ เทรุโอะ โยมูระ แต่ยังคงใช้สีเทียนเป็นอุปกรณ์ จวบกระทั่งขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้เปลี่ยนเป็นการเขียนด้วยสีน้ำ จากนั้นได้เรียนศิลปะในด้านหัตถศึกษากับครูประพาส ปานพิพัฒน์ และทรงได้รับอิทธิพลในการเล่าเรื่องผีจากครู ที่เชื่อมโยงมาสู่การที่ทรงวาดรูปผีอยู่บ่อยครั้ง แม้แต่ในการออกแบบสัญลักษณ์ครบรอบ ๖๕ ปีมศก. ก็ทรงออกแบบเป็นผีศิลปากร อย่างไรก็ตาม มีครูพิเศษอีกหลายท่านที่เข้าถวายการสอนศิลปะ เช่น ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์, อ.จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, อ.จักรพันธุ์ โปษยะกฤต และ อ.หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา)

พระฉายาลักษณ์จากเวบ oknation.net
สัญลักษณ์ครบรอบ ๖๕ ปีมศก.
ภาพจากเวบ oknation.net"ส่วนการลงพระหัตถ์เขียนสีน้ำมันเป็นครั้งแรก เป็นสาเหตุมาจากทรงทอดพระเนตรเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพสีน้ำมันอยู่ก่อน ทำให้อยากวาดบ้าง จึงขอพระราชทานสีเหลือ ๆ มาวาด ที่เหลืออยู่เป็นภาพเก่า ๒ ภาพ คือ ภาพแจกันสีม่วง ราว พ.ศ. ๒๕o๖ ภาพฝีพระหัตถ์ชิ้นนี้ หากได้พิจารณาถึงโครงสีที่ร้อนแรง การแสดงออกที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ มีฉากหลังเป็นสีแดงสด และภาพต้นหางนกยูง ที่ทรงวาดนั้น เพราะโปรดที่ต้นหางนกยูง ออกดอกสีส้ม สวยดี สองภาพนี้ทรงได้รับอิทธิพลจากในหลวง ทั้งอารมณ์การแสดงออกและโทนสี โดยพระองค์ทรงเล่าพระราชทานให้ฟังด้วยว่า ระหว่างที่ทรงวาดนั้น ในหลวงก็ทรงสอนเรื่องสี เรื่องแสงเงาบ้าง เช่นแสงเข้าทางนี้ เงาจะเป็นอย่างนี้"

"แจกันสีม่วง"
"ต้นหางนกยูง"
ภาพจากเวบ sirindhorn.netอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมฯ มศก.คนเดิมกล่าวต่อด้วยว่า งานวาดรูปที่ทรงโปรดมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาสะดุดขาดตอนลงเมื่อทรงจบชั้นม.๓ ไม่ได้ทรงวาดและทรงเรียนวาดรูปกับใครอย่างจริงจัง ทรงวาดรูปเล่นบ้างเป็นภาพล้อภาพการ์ตูนลายเส้นลงในสมุดจดงาน สมุดจดศัพท์ แต่ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงรักงานศิลปะจึงมักแสดงออกได้อย่างเหมาะเจาะ และทรงเริ่มวาดภาพอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วงพ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗
ผลงานฝีพระหัตถ์
ภาพจากเวบ oknation.netเมื่อทรงมีเวลาว่าง ทำให้มีผลงานฝีพระหัตถ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ในบางครั้งทรงมีภารกิจมากมาย ทั้งต้องทรงศึกษาให้จบปริญญาในระดับต่าง ๆ เสด็จฯ ในฐานะผู้แทนพระองค์ ทั้งในหลวงและพระราชินี อีกทั้งยังมีพระราชภารกิจของพระองค์เองที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้ว่าทรงทุ่มเทมุ่งมั่นด้วยพระองค์เอง ด้วยมีพระวิริยภาพแม้จะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะทรงปลีกเวลามาเขียนรูปได้เสมอ

พระฉายาลักษณ์จากเวบ princess-it.org"ทุกครั้งที่ทรงงานศิลปะ พระอิริยาบทที่งดงามทำให้พสกนิกรยิ้มได้ทุกครั้ง เหมือนเป็นการบอกกลาย ๆ ว่า ทรงมีความสุขเมื่อประทับอยู่กับงานศิลปะ และไม่ว่าจะมีข้าราชบริพารห้อมล้อมมากเพียงใด แต่ความกล้าหาญมั่นใจที่มีมากกว่า ทำให้พระองค์ยกพู่กันปาดป้ายได้แม่นยำ กลายเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์และมีความชัดเจนในตัวเอง เกี่ยวกับจิตรกรรม พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสีคุณภาพ ราคาประหยัด ปลอดมลพิษที่ทางมศก.เป็นผู้วิจัยไว้ด้วยว่า สีศิลปากรประดิษฐ์ และ สีวิจิตรรงค์"

สีศิลปากรประดิษฐ์ และ สีวิจิตรรงค์
ภาพจากเวบ bangkokbiznews.comการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ รวบรวมไว้ซึ่งผลงานฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพฯ ทั้งประเภทจิตรกรรม ๒๑ ชิ้น ภาพพิมพ์ ๕ ชิ้น และเครื่องปั้นดินเผา ๒๙ ชิ้น ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปะเกือบทุกครั้งและพระราชทานให้แก่มศก. ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ให้ยืมผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานไว้แก่หน่วยงานนั้นร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจัดฉายให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพจากเวบ taklong.com


ข้อมูลจากเวบ
thaipost.net
artgazine.com


ถ้าชอบบล็อกนี้ อยากโหวตก็เลือกหมวดศิลปะนะจ๊ะ ขอบคุณหลาย ๆ จ้า


บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ thattron

Free TextEditor

Create Date : 02 เมษายน 2555
Last Update : 2 สิงหาคม 2556 19:36:15 น.
Counter : 7809 Pageviews.

67 comments
Voyez dans la nuit brune from Fantasio by Jacques Offenbach ปรศุราม
(3 เม.ย. 2564 14:06:57 น.)
ดอกไม้ร่วง Insignia_Museum
(29 มี.ค. 2564 15:32:59 น.)
เปลือกนอก Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:24:47 น.)
ภาพวาดแผนที่มุมสูงผลงานของ อาจารย์เมืองมนต์ เคหารมย์ haiku
(24 มี.ค. 2564 23:45:59 น.)
  
ยังไม่ได้ตอบเม้นท์บล็อกที่แล้ว รีบอัพบล็อกให้เสร็จ เดี๋ยวจะหมดวันซะก่อน ต้องขอโทษเพื่อน ๆ ด้วยที่ไม่ได้แวะไปเยี่ยมใครเลย (แต่ก็ชะแว้บโหวตให้เพื่อน ๆ วันละสามคน) เดี๋ยวงานหายยุ่งแล้วค่อยตระเวนเยี่ยมเพื่อน ๆ นะจ๊ะ
โดย: haiku วันที่: 2 เมษายน 2555 เวลา:21:59:04 น.
  
เฮ้อ อัพบล็อกใหม่ แต่ดั๊นลืมเปลี่ยนหน้าหลักซะนี่ แต่ไม่เป็นไร เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพฯ ไปวันเดียวเอง เพื่อน ๆแวะมาร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่านกันนะคะ
โดย: haiku วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:17:05:09 น.
  
สวัสดีครับ

ทำบล็อกเจ้าฟ้าองค์โปรดของผมได้งดงามยิ่ง

เมื่อวานผมก็ไปซื้อหนังสือ secretมาครับ ปกเป็นรูปฟ้าหญิง อ่านไปเราก็อมยิ้มไป อย่างน้อยก็เกิดปีเดียวกันนะ ชอบท่านว่ายิ้มเสมอ และเป็นยิ้มจากใจ

เอาดอกไม้มาฝากด้วยจ้ะ


โดย: find me pr วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:18:16:37 น.
  
มาร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่านค่ะ
ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยแข็งแรง และ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลนานเทอญ


สวยงามมากเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอขอบคุณคุณไฮกุมากมาย
ที่เขียนบันทึกพระประวัติและพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆของพระองค์ท่าน
ได้เยี่ยมมากๆกับข้อมูลที่ศึกษามาเป็นอย่างดี
เกี่ยวกับพระราชวงศ์เราก็เก็บสะสมหนังสือไว้บ้างพอสมควร

ปล.วันนี้ตั้งแต่กลับถึงบ้าน สัญญาณเน็ทอืดมากๆ ภาพบางภาพไม่ยอมขึึนเลยค่ะ
เดี๋ยวมากดโหวตต่ออีกเม้นท์ถ้ดไปให้นะค่ะ
โดย: tui/Laksi วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:19:08:39 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
diamondsky Klaibann Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: tui/Laksi วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:19:11:23 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: Insignia_Museum วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:20:25:20 น.
  
งามจริงๆครับ
มาร่วมถวายพระพร
ขอจงทรงพระเจริญ

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:22:34:26 น.
  
ทรงพระเจริญ


แวะมาขอบคุณเรื่องภาพในหลวงจากกรุงเทพธุรกิจอีกครั้งค่ะ เลยได้โอกาสมาชมภาพฝีพระหัตถ์ของของพระเทพฯ ขอบคุณคุณ haiku มากค่ะ


วันก่อนก็แวะไปที่หออัครศิลปินมาค่ะ
โดย: chinging วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:23:53:51 น.
  
มาร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่านด้วยอีกคนค่ะ
ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยแข็งแรง และ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลนานเทอญ


ขอบคุณสำหรับบทความนะคะ คุณไฮกุขยันดีจังค่ะ

เดินเท้าจริงๆค่ะ 7กม. ตอนเริ่ม ค่อยๆเริ่มจาก2กม.ไปก่อน
7กม.เลยคงไม่รอดค่ะ 55

7กม.วันแรกนี่ สุดๆ ถึงบ้านแล้วไม่อยากทำอะไรเลย
ระหว่างทางก็อยากจะยอมแพ้หลายรอบ
ก็เลยต้องหาอะไรมาดึงดูดใจให้เดินให้ถึง
ด้วยการถ่ายรูปนั่นแหละค่ะ อิอิ ถ่ายไปเรื่อยๆ
แล้วก็เพลินจริงๆ

แต่ห้ามนั่งนะคะ หยุดเดินได้แต่ห้ามนั่ง ให้ยืนเอาค่ะ
ถ้านั่งแล้ว จะไม่อยากเดินอีกต่อไป เอิ๊กๆ

ฝันดีนะค๊า

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:1:22:49 น.
  
ร่วมถวายพระพรค่ะ ..

อ่านบล็อกนี้ไปแบบเพลินๆ ค่ะ แล้วก็อมยิ้ม
ได้ตลอดเลยค่ะ เพราะโดยส่วนตัวแล้วชื่นชมพระองค์ท่าน
ค่ะ เพราะเก่งหลายอย่าง หลายทางเลย .. ที่สำคัญคือ
เรื่องของความถือพระองค์และเรื่องเล่าอันหลากหลาย
แต่ละเรื่องก็ล้วนทำให้รักพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆ นะค่ะ
.........................

ขอบคุณนะค่ะที่แวะไปทักทายที่บล็อกหลายครั้ง
แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาคุยด้วยเลยค่ะ พลาดไปหลายบล็อก
ต้องทะยอยตามเก็บค่ะ เพราะว่างานก็ไม่ซาดี
เช่นกันค่ะ ค่อยๆ ไป แบบมาๆ หายๆ เหมือนเคยนะค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:1:23:27 น.
  
ผมไปเมืองจีน
คนจีนรักพระเทพมากจริงๆครับ
ผมเองฟังแล้วยังปลื้มใจ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:6:56:03 น.
  
มาร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่านครับ

ขอบคุณคุณไฮกุที่ไปเยือนและแอ็ดครับ

เช้านี้เลยถือโอกาสไปทำความรู้จักคุณไฮกุที่บล็อกสัมภาษณ์ของคุณไฮกุครับ ได้คอมเม้นท์ไว้หน่อยนึง คอมเม้นท์นี้

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:10:09:13 น.
  
นิทฺทาสิลี สภาสิลี อนุฏฺฐาตา จ โย นโร
อลโส โกธปญฺญาโณ ตํ ปราภวโต มุขํ

คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน
เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั่นคือปากทางของความเสื่อม

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความขยันหมั่นเพียร ตลอดไป...นะคะร่วมถวายพระพรพระเทพฯ ด้วยคน...ค่ะ

พระองค์ท่าน...น่ารักมาก...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:10:26:08 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
โดย: เกศสุริยง วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:16:18:24 น.
  
มาแล้วค่ะคุณไฮกุ ตามมาชมพระบรมสาทิศลักษ์ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพฯ
แต่ละภาพน่าประทับใจทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะตอนทรงพระเยาว์
วันนี้ได้เรียนรู้คำศัพ์ไทย "วิศิษฏศิลปิน" (อ่านว่า วิ-สิด-สิน-ละ-ปิน)
ชอบคำนี้จังความหมายลึกซึ้ง นึกถึงพระปรีชาด้านศิลปะแทบทุกอย่าง
สมัยก่อนจำได้ว่าพระองค์วาดรูปช้างสิริธร เป็นหนังสืออ่านสำหรับเด็ก
ยังมีเก็บไว้ที่บ้านที่เมืองไทยด้วยนะคะ
ต้องขอชื่นชมผู้จัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ทำให้คนไทยได้เข้ามาชมกัน
(โหวตให้สำหรับ Art Blog ค่ะ)

ขอบคุณมากที่แวะมาชมภาพจากเมืองเครโมน่า เมืองไวโอลินในอิตาลี
ที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องการทำไวโอลิน handmade
จริงๆ อยู่ไม่ไกลจากมิลานเท่าไหร่เลย แต่เอิงเพิ่งไปเที่ยวเป็นครั้งแรก
(อะไรอยู่ใกล้ตัวมักมองไม่เห็น 55+ มัวแต่อยากไปเที่ยวไกลๆ)
ช่วงนี้เอิงมาช้าหน่อย ไม่ค่อยได้อยู่บ้านน่ะค่ะ
อากาศดี ชอบออกไปโน่นนี่ ไปเที่ยวเมืองใกล้ๆ ไว้วันหลังจะนำภาพมาให้ชมกันอีกค่ะโดย: diamondsky วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:16:35:22 น.
  

เรารักสมเด็จพระเทพ ฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:17:46:20 น.
  
หวัดดีครับคุณไฮกุ

ขอร่วมถวายชัยมงคลแด่พระองค์ท่านด้วยครับ
ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่นหล้าใจเมืองของชาวไทยผู้ชื่นชมและจงรักภักดี
ทรงไว้ทั้งศิลป์ทั้งศาสตร์ ทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดย: Dingtech วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:18:59:29 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
แวะมาเยี่ยมเยียน สบายดีไหมคะ
ขอร่วมถวายพระพร ขอพระอวค์ทรงพระเจริญ
ภาพงามมากๆ ดูแล้วน่าปลื้มใจบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:22:19:58 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

Blog นี้ต้องโหวตค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ นะคะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:22:26:09 น.
  
มาร่วมถวายพระพรครับ

ว่าจะเขียนเหมือนกัน แต่เตรียมข้อมูลไม่ทัน ถ้าพูดถึงพรเทพฯ ผมจะนึกถึงภาษาจีนก่อนเลย

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:23:59:29 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

เมื่อวาน เข้ามาเม้นท์ตั้งหลายบรรทัด พอซับมิด หลุดซะนี่ หลังจากนั้นเน็ตเดี้ยงทั้งวันเลยครับ รู้สึกของผมช่วงนี้เริ่มมีปัญหาบ่อยมาก

สงกรานต์ เตรียมตัวไปเที่ยวไหนครับคุณไฮกุ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:9:17:15 น.
  
คุณไพโรจน์...สมเด็จพระเทพฯ เป็นเจ้าฟ้าองค์โปรดของเราเหมือนกันค่ะ รักพระองค์ท่านมาก ๆ ที่จริงงานยุ่งมาก เกือบจะไม่ได้อัพบล็อกนี้แล้ว แต่เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน ก็ต้องพยายามหาเวลาเขียนจนได้ อัพบล็อกนี้นอกจากจะถวายพระพรแล้ว ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย เพราะอัญเชิญพระราชนิพนธ์มาลงบล็อกอยู่บ่อย ๆ

คุณไพโรจน์รู้ใจ เราชอบกุหลาบสีโอโรสที่ซู้ด หอบมาฝากช่อบิ๊กบึ้มเลย ขอบคุณมากค่า


คุณตุ้ย...บล็อกนี้ให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะกันค่ะ ที่จริงข้อมูลที่หาได้นี่เก่าแล้วล่ะ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อสามปีที่แล้ว เราว่าคงมีคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ แล้วก็อยากเก็บเรื่องราวอันเป็นมงคลแบบนี้ไว้ในบล็อกด้วยค่ะ

ปล. เมื่อวานไม่รู้ว่าเป็นเพราะเนทที่บ้านหรือว่าเพราะทางบล็อกแก๊งค์ เข้าบล็อกเพื่อน ๆหรือเม้นท์ยากชะมัด ต้อง refresh ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบเลยค่ะ

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณIM & เฮียหนูหล่อ...ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้นะคะ


คุณเค็น...พูดถึงพระบรมสาทิศลักษณ์ในหลวงจากกรุงเทพธุรกิจแล้วดีใจสุด ๆ เลยค่ะ เมื่อสองวันก่อนได้รับเมล์แจ้งมาว่าเราได้รับแจกด้วย ทีแรกนึกว่าเนขั่นเปิดวันอาทิตย์ โทรไปถามแล้ว ต้องไปรับวันธรรมดา เลยกำลังคิดอยูว่าจะไปวันไหนดี

ดีจังที่คุณเค็นได้ไปชมหออัครศิลปินแล้ว เราอยากไปมาก รู้แต่ว่าอยู่แถวปทุม ยังไม่รู้ว่าตรงไหน เดี๋ยวตามไปถามคุณเค็นที่บล็อกแล้วกันค่ะ


คุณไก่่...โห เก่งจัง เดินทีเจ็ดกิโล ถึงจะเริ่มจากสองกิโลก็เยอะอยู่นา เรื่องแบบนี้อยู่ที่ใจเหมือนกันนะคะ เดินไกลขนาดนั้น ออกอาการท้อเอาง่าย ๆ ฟังที่คุณไก่เล่าแล้วเหนื่อยตามไปด้วย ฮาตรงที่บอกว่าเดินแล้วห้ามนั่ง พอจะนึกภาพออกเลย ที่จริงการเดินนี่ดีนะคะ เป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก ๆ แถมคุณไก่ยังได้เก็บภาพงาม ๆ มาฝากเพื่อนบล็อกด้วย


คุณนิด...เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเดี๋ยวนี้ มักจะเป็นเรื่องดี ๆ ที่ทำให้พสกนิกรมีรอยยิ้มได้เสมอค่ะ พระฉายาลักษณ์ครั้งเมื่อทรงพระเยาว์น่ารักเป็นที่สุด พอทรงเจริญวัยขึ้น ทั้งที่ไม่ทรงแต่งพระพักตร์ หรือสนพระทัยเรื่องแต่งพระองค์อย่างผู้หญิงเท่าไหร่ แต่เราก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงพระสิริโฉมเหลือเกิน และพระปรีชาสามารถก็สูงส่งมาก เรียกว่าได้ว่าทรงเป็นปราชญ์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนเราหรือเปล่านะว่า ในหลวงและสมเด็จพระเทพฯ ทรงเหมือนกันหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องพระปรีชาสามารถ ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่า เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นจริง ๆ ค่ะ


คุณก๋า...เมื่อวานดูข่าวพระราชสำนัก เห็นสมเด็จพระเทพฯ เสด็จไปเมืองจีน คนจีนรักพระองค์ท่านไม่แพ้คนไทยเลย ดูข่าวแล้วปลาบปลื้มใจ พระองค์ท่านทรงพระสำราญมาก ตรัสกับข้าราชการจีนที่ไปรับเสด็จด้วยสีพระพักตร์สดใส มีรอยแย้มพระสรวลตลอดเลย เห็นสีหน้าข้าราชการก็รู้ว่าพวกเขาชื่นชมและยกย่องพระองค์ท่านมากแค่ไหน


คุณหยี...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกัน ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ และขอบคุณมากที่แวะไปอ่านบล็อกสัมภาษณ์ด้วย แวะไปอ่านเม้นท์แล้วแอบยิ้ม ต้องขอบคุณคุณดีด้วยที่ทำให้มีเพื่อนบล็อกเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

ขออนุญาตตอบเรื่องบทกวีไฮกุในนี้ละกันนะคะ

ไฮกุเป็นบทกวีของญี่ปุ่น วิธีเขียนก็เป็นอย่างที่คุณหยีบอก มีสามบรรทัด...ห้า...เจ็ด...ห้าพยางค์ ไม่ต้องมีฉันทลักษณ์หรือคำคล้องจอง ถ้าไงก็ลองเขียนดูนะคะ ไม่ยากหรอก เขียนเสร็จแล้วเอามาอวดมั่งน้า


คุณปอป้า...พระองค์ท่านไม่ได้น่ารักมาก...แต่น่ารักที่สุดต่างหาก อิ อิ


ครูเกศ & คุณหนู...ขอบคุณที่แวะมาร่วมถวายพระพรด้วยกันนะคะ


คุณเอิง...ดีใจที่หาพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพฯ ตอนทรงพระเยาว์ได้ ยังไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้นเลยค่ะ ต้องบอกว่าทรงเป็นเด็กที่มีร่าเริงสดใสมาก ๆ ขำตรงที่ในหลวงพระราชทานนามให้พระองค์ท่านว่า "สลาตัน" เพราะความที่ทรงมีพลังงานสูงและไม่อยู่นิ่ง เดี๋ยวนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเด็กไฮเปอร์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะมาก ๆ เหมือนในหลวงเลยค่ะ ชอบภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ลายเส้นสนุกสนานและให้อารมณ์น่ารักสดใสมาก

พูดถึงเรื่องช้าง เคยอ่านเรื่องลูกช้างที่ทรงเลี้ยงไว้ แสนรู้และรักพระองค์ท่านมาก ๆ เวลาทรงเล่นด้วย จะพยายามนั่งตักพระองค์อยู่เรื่่อย ถึงจะเป็นลูกช้าง แต่ยังไงก็ตัวโตมาก นึกภาพแล้วอ่านแล้วฮากลิ้งเลย

เห็นภาพในบล็อกคุณเอิงก็รู้สึกได้เลยว่า อากาศดีมาก ๆ แบบนี้คงได้ชมภาพวิวงาม ๆ ของอีกหลายเมืองแน่ ขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันค่า


ครูดิ่ง....ชอบเม้นท์ของครูดิ่งมาก เขียนได้เพราะจริง ๆ ค่ะ ขอให้สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าข้า


คุณปาน & คุณบุ๊ง...ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณต่อ...เรื่องข้อมูลนี่ ทีแรกนึกถึงวิกิก่อนเพื่อนเลยค่ะ กะว่าจะอัญเชิญพระราชประวัติมาลงบล็อก พอหาข้อมูลแล้วเจอข่าวที่เอามาอัพแล้วเปลี่ยนใจ เกือบจะอัพไม่ทันวันคล้ายวันประสูติแล้วนะ กว่าจะอัพได้ก็ตกค่ำแล้ว แต่พออัพเสร็จดันลืมเปลี่ยนหน้าหลัก พอวันรุ่งขึ้นเปิดบล็อกมาไม่เห็นเม้นท์เพื่อน ๆ เลยเข้าไปดูหน้าจัดการ อ้าว ลืมเปลี่ยนหน้าหลักซะนี่


คุณตฤณ...เป็นเหมือนกันเลยค่ะ เม้นท์ที่บล็อกเพื่อน ๆ แล้วหลุดตลอด แรก ๆ ก็ปิดหน้าบล็อกไปเลย ตอนหลังลองกด back ดู พอหน้าเก่ากลับมา ข้อความก็กลับมาด้วย ยังไงก็เอาใจช่วยให้เนทคุณตฤณวิ่งฉิวไว ๆ นะคะ

สงกรานต์ก็อยู่เมืองกรุงเหมือนเคยค่า เทศกาลนี้คนออกตจว.กันเกือบหมด ไปไหนมาไหนถนนโล่ง ถูกใจที่ซู้ดดดด
โดย: haiku วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:19:56:33 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณค่ะ
ทานขนมเบื้องญวนกัน

โดย: pantawan วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:21:52:50 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

หมิงหมิงกับผมยังแข็งแรงดีครับ
ปีนี้มาดามป่วยเยอะกว่าเพื่อนครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:23:28:42 น.
  


แม่หมูรักสมเด็จพระเทพ ฯมาก ๆเลยค่ะ

อดที่จะเอื้อนเอ่ยไม่ได้ค่ะ
แม่หมูเคยมีบุญได้เข้าเฝ้าพระองค์
อย่างใกล้ชิดอยู่หลายครั้งค่ะ....
ซักวันหนึ่งในอนาคต.....
อาจจะนำมาเล่าสู่เพื่อน ๆฟังที่บล้อกก็เป็นได้

คุณไฮกุเรียบเรียงได้ยอดเยี่ยมเลย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แม่หมูจะเข้ามาส่งกำลังใจวันหลังนะคะ
ฝันดีค่ะคุณไฮกุ
โดย: jamaica วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:23:53:10 น.
  
ไม่โหวตทนหวายหรอ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

sirivinit Home & Gargen Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

รักท่านมากค่า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:6:53:14 น.
  


ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ
พรุ่งนี้จะมาเยี่ยมพร้อมโหวตค่ะ
เรื่องดีๆแบบนี้ไม่โหวตไม่ได้หรอกค่ะ
รักพระองค์ท่านเหมิอนคนไทยทุกคน
วันนี้พี่ติ๋วขอไปเป็นแจ๋วและไปทำภารกิจ
ให้ลูกนอกบ้านก่อนค่ะ
พรุ่งนี้มาอ่านต่อ ต้องอ่านสองครั้งถึงจะพอค่ะ

คราวหลังอัพบล๊อกใหม่ไปเรียกพี่ติ๋วด้วยนะคะ
ไม่ต้องเกรงใจ แฟนประจำกัน ช่วงหลังพี่ติ๋วตาอักเสบบ่อยๆ
ไม่ได้อัพบล๊อก แต่จำได้น้องเสมอค่ะ
โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:9:58:40 น.
  
แวะมาทักทาย
ยามสายครับคุณไฮกุ
โดย: panwat วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:10:39:48 น.
  
แวะมาทักทายวันหยุดครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:13:19:55 น.
  
อ่านแล้วรู้สึกดีจังค่ะ แบบนี้ไม่โหวตไม่ได้แล้ว ขแอบคุณสำหรับบล็อกดีดีดีค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:17:28:22 น.
  
งดงาม พร้อมด้วยทุกด้าน ท่านทรงเป็น
ความชื่นใจ และภูมิใจมากๆ ค่ะคุณไฮกุ
เดี๋ยววันหยุดนี้ไก่เข้ามาใหม่นะคะ
สุขสันต์วันศุกร์ และช่วงเทศกาล Easter คะคุณไฮกุ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:18:30:15 น.
  
เพิ่งกลับจากพาเด็กเที่ยวชะอำ และกำลังจะนอน
ขอบคุณที่แวะเวียนไปทักทายแลเกลับไปโหวดให้จ้า

โหวดให้เหมือนกัน เพราะทรงคุณค่ายิ่ง
โดย: tiensongsang วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:21:05:29 น.
  
มาร่วมถวายพระพรด้วยค่ะคุณไฮกุ ^^
โดย: namfaseefoon วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:23:02:21 น.
  
เป้นภาพที่หาดูยากนะครับ

นานๆได้เห็นทีครับคุณไฮกุ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:18:13:55 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ในที่สุดหยุ่นก็ไ้ด้ฤกษ์กลับมาอัพบล็อกแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่ขี้เกียจตัวเป็นขนซะนาน ต้องขอบคุณคุณไฮกุมากๆ เลยนะคะที่ไม่ว่าหยุ่นจะหายไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยลืมกันเลย ขอบคุณที่สุดเลยค่ะ

และขอบคุณสำหรับพระฉายาลักษณ์ของท่านที่หาดูได้ยากมากๆ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ เพราะบรรเลงเพราะมากเลย อยากจะบอกว่าพระเทพฯ คือไอดอลของหยุ่นอีกท่านหนึ่ง ปลื้มท่านมากๆ ค่ะ โดยเฉพาะท่านชอบเรียนภาษาจีนเหมือนกัน
โดย: yzai วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:19:29:13 น.
  
ขอถวายพระพรด้วยคนค่ะ

ทรงพระปรีชายิ่งนัก

เห็นพระเทพฯ ทีไรก็อดยิ้มไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นกันเองและน่ารักมากๆ เลย

จำได้ว่าน้องชายเคยเล่าว่า เดินสวนกับคนคนนึงตอนไปเรียน พอเงยหน้าพบว่าเป็นพระเทพฯ ไม่รู้ว่าตกใจหรืองง น้องชายก็ยกมือไหว้แล้วบอกว่า
พระเทพฯ สวัสดีครับ ....

น้องชายเล่าต่อว่า พระองค์ทรงยิ้มให้ แล้วบอกว่า สวัสดี

ทรงไม่ถือตัวและเป็นกันเองมากๆ ฟังเรื่องราวของพระองค์เมื่อไร ก็ทำให้สดใสได้ทุกครั้ง


ปล. คิดถึงน๊ะจ๊ะ แวะมาทักทาย
โดย: กวางตุ้งหวาน IP: 203.144.144.162 วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:22:51:57 น.
  
คุณปาน...ขนมเบื้องญวนน่ากินเชียว ขนมเบื้องญวนเวอร์ชั่นนี้แปลกตาดี เปิดให้เห็นไส้เห็นพุงโม้ดดด


คุณก๋า...ดีแล้วที่หมิงหมิงไม่ป่วย ถ้าป่วยทั้งคู่ มีหวังคุณก๋าได้วุ่นหัวหมุนแน่ ยังไงก็ขอให้มาดามหายป่วยไว ๆ นะคะ


คุณหมู...ดีใจกับคุณหมูด้วยที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ อยากฟังประสบการณ์อันเป็นมงคลยิ่งของคุณหนูจัง ถ้าจะกรุณาเล่าให้ฟังละก็ จะขอบคุณมาก ๆ ตั้งตารออ่านบล็อกด้วยใจจดจ่อเลยค่า


คุณเค็ง...ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


พี่ติ๋ว...ขอบคุณมากนะคะที่โหวตให้ แถมแวะมาอ่านสองรอบเลย ยังมีบล็อกเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพฯ ให้อ่านอีกเรื่อย ๆ ถ้าอัพบล็กใหม่เมื่อไหร่ จะแจ้นไปรายงานตัวเลยค่า ยังไงก็ขออย่าให้ตาเจ็บอีกนะคะ


คุณพันวัตต์ & คุณต่อ...ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่า


คุณสาว...เราก็รู้สึกดีมากทุกครั้งที่เขียนบล็อกแบบนี้ แล้วก็ปลาบปลื้มมากที่เพื่อน ๆ ก็คิดเหมือนกันเยอะเลย ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณไก่...อ่านเม้นท์ของคุณไก่แล้วชอบมาก ๆ ดีใจที่เรารู้สึกไม่ต่างกัน พระองค์ท่านทรงเป็นอย่างที่คุณไก่พูดเลยค่ะ


เฮียเทียน...เวลคัมแบคค่า กำลังจะนอนก็ยังแวะมาโหวตให้ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ


คุณฝน...ขอบคุณที่แวะมาร่วมถวายพระพรด้วยกันนะคะ


คุณแดหวา...พระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ที่อัญเชิญมา หาชมได้ยากจริง ๆ ค่ะ งานนี้ได้อากู๋ช่วย เราชอบมากเลยค่ะ


คุณหยุน...Welcome back to bloggang จ้า ดีใจมาก ๆ ที่กลับมาอัพบล็อกอีก คิดถึงจะแย่แล้ว ปล่อยให้เรากับเพื่อน ๆ รอนานมาก เราแวะไปหาหลายรอบ แต่คุณหยินก็หายเงียบไปเลย วันนี้พอเข้าบล็อกมาเห็นคุณหยุนมาหา ดีใจจริง ๆ ค่ะ

เราว่าคนไทยที่เรียนภาษาจีนจะนับถือท่านเป็นไอดอลกันทั้งนั้น ทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาจีนอย่างลืกซึ้งมาก และคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนจีนรักและชื่นชมพระองค์ สำหรับเรา นอกจากพระองค์ท่านจะเป็นทั้งไอดอลแล้ว ยังทรงเป็นครูของเราด้วยค่ะ


ตุ้ง...เย้ยยย ตุ้งแวะมาหาด้วย คิดถึงมากกกกก เมื่อไหร่จะกลับมาอัพบล็อกจ๊ะ รออ่านอยู่น้า

ฟังที่ตุ้งเล่าพลอยยิ้มปลื้มไปด้วย น้องของตุ้งโชคดีจัง ได้พบพระองค์ท่านแถมยังตรัสด้วย ถึงจะแค่เป็นคำทักทาย แต่ก็น่าดีใจมาก ๆ นะ เรื่องความเป็นกันเองของสมเด็จพระเทพฯ เราก็ได้ยินและได้อ่านมาหลายหนแล้ว เรียกว่า คนที่ได้พบหรือเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีพระอารมณ์ดี ทรงแย้มสรวลเสมอ และไม่ทรงถือพระองค์จริง ๆ
โดย: haiku วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:5:34:27 น.
  More Friends Online Comments

---------------------------
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:7:33:27 น.
  
Goodmorning flowers
click to get More goodmorning Comments & Graphics

.......................


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Schnuggy ชนุ๊กกี้ Klaibann Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


......................

สวัสดีค่ะคุณไฮกุที่รัก....

ถ้าพลาดบล็อกนี้ไปมีหวังเสียใจแย่เลยเนี่ย..คุณไฮกุยุ่งๆยังอุตส่าห์อัพบล็อกดีๆมีคุณภาพมาให้เพื่อนๆอ่าน....บล็อกแบบนี้เราถือว่าเป็นของขวัญให้แก่คนไทยไกลบ้านได้อย่างดีเลยค่ะ....ภาพแต่ละภาพหาดูได้ยากจริงๆ

....จะบอกตั่งหลายครั้งแล้วค่ะ ลืมทุกที ..ว่า เราชอบชื่อกรุ๊บบล็อก กรุ๊บนี้มากกกกกกกเลยค่ะ "ใต้ร่มโพธิ์ทอง" รู้สึกอุ่นใจและภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก
โดย: somjaidean100 วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:8:15:51 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

หลายคืนก่อนก็ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับพระเทพในโทรทัศน์ ประทับใจะองค์ท่านมากเลยครับมีความสุขกับวันหยุดมาก ๆนะครับ

โดย: find me pr วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:10:51:51 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog
...............................
เมื่อวานไปหาหมอมเรียบร้อยแล้ว
ตาหายอักเสบแล้วค่ะ

ชอบภาพที่สองของพระองค์ท่าน
สมัยอดีตคุณแม่รับสกุลไทยมีภาพพระราชวงศ์ลงบ่อยๆ
พี่ติ๋วเลยติดนิสัยเห็นภาพสวยๆจะเก็บไว้เสมอ
ตอนหลังย้ายบ้านขนไปให้ห้องสมุด
กับโรงเรียนประถมเวลาใช้แต่งห้องเรียนเวลามีกิกรรม
นักเรียนกับคุณครูชอบมากค่ะ

พี่ติ๋วโหวตหลายครั้งก็ได้ค่ะสำหรับพระองค์ท่าน
อย่าลืมไปตามพี่ติ๋วนะคะ แต่จะมาเยี่ยมบ่อยๆค่ะ
เดี๋ยวตกข่าวเรื่องดีๆโหมดดดดด
โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:11:00:35 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ กิ่งพักบล็อกไปนานมากเลยค่ะ ตาอักเสบก็เลยต้องหยุดไปค่ะ ตอนนี้กลับมาแล้ว แวะมาเยี่ยมคุณไฮกุค่ะ

ภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์สวยมากนะคะ น่ารักดีค่ะ ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนพระองค์มากด้วยเกล้าจริงๆค่ะ

ขอบคุณคุณไฮกุที่นำภาพพระองค์ท่านมาให้ชมค่ะ

เดี๋ยวกิ่งมาโหวตให้นะคะ วันนี้โหวตเต็มแล้วค่ะ

มีความสุขวันหยุดนะคะ
More Reflected Roses Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:13:19:14 น.
  

ขอถวายพระพรด้วยคนค่ะ

ทรงพระปรีชายิ่งนัก

เห็นพระเทพฯ ทีไรก็อดยิ้มไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นกันเองและน่ารักมากๆ เลย

สวัสดีจ้า คุณไฮคุ

วันนี้คุณไฮคุ ทำบล็อกเจ้าฟ้าองค์โปรดของนัทได้งดงามยิ่ง เลยอะจ้า

ภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์สวยมาก น่ารักดีด้วย
พระองค์ ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนอีกพระองค์หนึ่ง

เห็นพระเทพฯ ทีไรก็อดยิ้มไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นกันเองและน่ารักมากๆ เลย

จำเรื่องที่ท่านนั่งรถไฟฟ้าได้อย่างเม่นยำไม่ลืมเลือน ..

คุณไฮคุ สบายดีนะจ้า
โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:22:15:47 น.
  
.. นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ...^^

โดย: Lika ka วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:22:49:36 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะคะ
และต้องขอโทษที่มาช้า พอดีก่อนหน้านี้ยุ่งๆ นิดหน่อย
ตอนนี้เริ่มลงตัวแล้ว

ป.ล. เพลงเพราะมากค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:0:40:23 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:5:34:59 น.
  
โดย: Lika ka วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:10:08:00 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ มาส่งความคิดถึงก่อนนะคะ


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:12:56:43 น.
  

สวัสดีตอนเช้าของ ฮอลแลนด์ จ้า ...นะจ้า
โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:14:37:27 น.
  

สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ภาพแฟชั่น ไม่ใช่แนวหรอกค่ะ แต่อยากลองถ่ายดู ก็เพลินๆ ดีค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:14:42:51 น.
  
เข้ามาอีกครั้งพร้อมกับโหวดก่อนเลยค่ะคุณไฮกุ
คุณไฮกุสบายดีไหมเอ่ยวันจันทร์แบบนี้ใครๆ ก็มีวุ่นๆกันนะคะ
แต่ว่าไก่หยุดค่ะวันนี้ เหมือนได้พักยาวเลยค่ะอิอิ
สี่วันรวดค่ะeaster ปีนี้
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:20:12:31 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:5:48:41 น.
  


สวัสดียามเช้าค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:8:17:10 น.
  
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ ขโณ โว มา อุปจฺจคา
รีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย

ตั้งใจทำการงานอันสุจริตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะปีใหม่ไทยนี้ ปอป้าขออวยพรให้ทุกท่าน ทุกครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง
สำเร็จในทุกสัมมาการที่ปรารถนา เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดปีใหม่ และตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:11:58:36 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แวะมาเยี่ยมยามค่ำ...สวัสดีครับ
โดย: **mp5** วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:19:13:28 น.
  
ขอบคุณคุณไฮกุมากค่ะที่แวะไปปัดหวาดบ้านให้ค่ะ
ขอมาร่วมถวายพระพรด้วยคนค่ะ ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ได้เห็นภาพตอนทรงพระเยาว์ทรงน่ารักเป็นที่สุดเลยค่ะ
ทรงร่าเริงสดใสจัง อ่านในบล๊อคของคุณไฮกุทีไรล้วน
มีความรู้มากมายได้เห็นความตั้งใจทำจริง ๆ ของเจ้าของบล๊อคเลยค่ะ
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ทำให้ได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพหลาย ๆ
ด้าน และพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านค่ะ
ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ
โดย: AppleWi วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:21:52:50 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 เมษายน 2555 เวลา:5:44:24 น.
  
Photobucket Pictures, Images and Photos

อีกวันเดียว ก้อได้หยุดยาวววววว 10 วันอะ^____^
โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 11 เมษายน 2555 เวลา:9:40:44 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
แวะมาเยี่ยมเยียน
สงกรานต์ไปเที่ยวไหนค่ะ
ท่องเที่ยวอย่างสนุกและปลอดภัยนะคะ
โดย: pantawan วันที่: 11 เมษายน 2555 เวลา:22:00:06 น.
  
แวะมาสวัสดีทักทายค่ะคุณไฮกุ ^^
โดย: namfaseefoon วันที่: 11 เมษายน 2555 เวลา:22:14:47 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ
คุณไฮกุ
โดย: AppleWi วันที่: 11 เมษายน 2555 เวลา:22:26:51 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:5:43:34 น.
  

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณไฮกุ

หยุดยาวเที่ยวไหนรึป่าวคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:11:13:34 น.
  
สงกรานต์วันปีใหม่....ของคนไทย....ใจสุขล้น
ฉ่ำชื่นทุกตัวคน..... สาดน้ำวน.....รินรดตัว
สายน้ำที่ฉ่ำชื่น..... ใจระรื่น......ไม่เมามัว
รดน้ำและดำหัว..... สั่นระรัว......คลายร้อนใจ
ส่งใจให้ทุกคน...... มีสุขล้น......ไม่หวั่นไหว
ฉ่ำชื่นทั้งหัวใจ..... ทุกข์ห่างไกล......สุดปลายตา...

"Happy Songkran Day"

May this year bring inspiration and happiness to you and your family.

โดย: dawreung51 วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:19:03:36 น.
  
ขออำภัยอย่างแรงที่หายศีรษะไปหลายวัน ใกล้สงกรานต์เลยงานยุ่งได้ใจ วันนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้ว เลยมีเวลาเล่นบล็อก ขอบคุณเพื่อน ๆ มากที่แวะมาปัดกวาดบ้านให้นะจ๊ะ


ครูเกศ...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่า


คุณพีช...อ่านเม้นท์คุณพีชแล้วชื่นใจจังค่ะ ดีใจมากที่บล็อกนี้ทำให้คนไกลเมืองไทยอย่างคุณพีชรู้สึกอุ่นใจที่ได้อ่านนะคะ เราตั้งใจจะอัพบล็อกหมวดนี้มานาน เพิ่งจะได้ลงมือเขียนจริง ๆ จัง ๆ เมื่อปีที่แล้วเอง รับรองว่ายังมีบล็อกให้อ่านอีกเรื่อย ๆ บล็อกหน้าก็มีให้อ่านต่อ เดี๋ยวอัพแล้วจะไปตามมาอ่านค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้นะคะ


คุณไพโรจน์...ชอบดูสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เหมือนกัน ซาบซึ้งและประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากค่ะ แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่า ทรงแบ่งเวลาอย่างไรถึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายให้ลุล่วงไปได้อย่างดี


พี่ติ๋ว...ขออภัยที่ตอบเม้นท์สองรอบแล้วก็ยังไม่ได้แวะไปเยี่ยมตอบ ตอบเม้นท์หนที่แล้วต้องออกไปธุระ กว่าจะเข้าบล็อกก็ค่ำแล้ว แล้วก็ติดงานซะหลายวันเลย ตอนนี้กำลังเขียนบล็อกใหม่อยู่ เดี๋ยวอัพแล้วค่อยแวะไปหานะคะ

แบบนี้พี่ติ๋วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์เก่า ๆ เยอะเลยสิคะ ตัดพระบรมฉายาลักษณ์ของราชวงศ์เก็บไว้ประจำเหมือนกัน เก็บไว้ได้เป็นตั้ง ๆ เลยค่ะ ชอบมาก ๆ โดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชินีเมื่อตอนที่อภิเษกใหม่ ๆ ทรงพระสิริโฉมเหลือเกิน

ขอบคุณพี่ติ๋วจริง ๆ ค่ะที่โหวตให้นะคะ รับรองว่าอัพบล็อกใหม่แล้วจะแวะไปบอกค่า


คุณกิ่ง...ดีใจที่กลับมาอัพบล็อกได้แล้วนะคะ หายไปนานพักใหญ่เลย เป็นห่วงอยู่ว่าอาการตาเจ็บของคุณกิ่งจะเป็นมาก หายดีก็ดีแล้วค่ะ เดี๋ยวตามไปอ่านบล็อกใหม่ ไม่รู้ว่าอัพใหม่ไปกี่บล็อกแล้วน้า


นัท...สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แต่ก็มีพระจริยวัตรที่ติดดินและน่ารักเป็นที่สุดเลยค่ะ อย่างเรื่องเสด็จโดยสารรถไฟฟ้า เราก็เคยอ่าน อ่านซ้ำกี่รอบก็ทำให้ยิ้มได้ทุกครั้งเลยค่ะ ไปหาเรื่องเล่ามาจนได้ copy มาให้นัทและเพื่อน ๆ อ่านกันอีกค่ะ

บ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่ง ผู้โดยสารในรถไฟฟ้าบีทีเอส ต่างรู้สึกประหลาดใจแกมตื่นเต้น เมื่อบังเอิญพบว่ามีผู้ร่วมเส้นทางเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน โดยพวกเขามิได้รู้ล่วงหน้ามาก่อน ... ในวันนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จฯ ไปทรงซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือชื่อญี่ปุ่นร้านหนึ่งที่ห้าง ดิเอ็มโพเรี่ยมบนถนนสุขุมวิท พระองค์ท่านจึงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์แบบไม่มีพิธีการใด ๆ โดยทรงพระราชดำเนินจากวังสระปทุมที่ประทับมายังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สยามพร้อมกับผู้ติดตามคนสนิทอีกเพียง ๒-๓ คนเท่านั้น

ผู้โดยสารบนรถบางคนเห็นดังนั้น ที่ยืนอยู่ก็รีบถวายการถอนสายบัว บ้างก็ยกมือไหว้พระองค์ท่านอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง จากนั้นเสด็จออก ณ สถานีพร้อมพงศ์และทรงพระดำเนินเข้าห้างและต่อไปยังร้าน บางคนยังไม่ทันได้สังเกตพระองค์ท่าน บางคนเลือกหนังสือเพลิน จนเข้าใกล้พระองค์ท่านมากแล้ว ก็ยังไม่รู้ตัวเลย เพื่อนที่มาด้วยและคนข้าง ๆ ต้องเข้าไปสะกิดให้ระวังชนพระองค์ท่าน

เมื่อสมเด็จพระเทพฯทรงเลือกหนังสือได้ตั้งใหญ่แล้ว ก็ทรงพระดำเนินมาเข้าคิวชำระเงินตามปกติ จากนั้นจึงประทับรถไฟฟ้ากลับวังตามเดิม ทำเอาผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์วันนั้น ล้วนปลาบปลี้มปิติในความไม่ถือพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ (ข้อมูลจากจากเวบ sanook.comคุณLika...ขอบคุณที่แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่า เราก็ไม่ได้หยุดจ๊ะ ต้องเป็นวันสงกรานต์ถึงจะได้หยุดติดต่อกันสามสี่วัน


คุณบุ๊ง...ดีใจที่กลับมาเล่นบล็อกได้นะคะ เรายังยุ่งอยู่เลยค่ะ เข้าบล็อกได้มั่งไม่ได้มั่ง ต้องขอบคุณคุณบุ๊งที่แวะมาเยี่ยมกันจ้า


คุณก๋า...หมิงหมิงชักจะหล่อใหญ่แล้ว ทำผมทรงตั้ง ๆ แบบนี้เท่ได้ใจมากค่า


คุณดาว...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ


คุณไก่...ช่วงนี้งานยุ่ง เลยไม่ค่อยจะได้แวะไปเยี่ยมเพื่อน ๆ เลย ขอบคุณคุณไก่มากนะคะที่แวะมาสองรอบเลย แถมโหวตให้ด้วย


คุุณปอป้า...ขอบคุณที่แวะมาอวยพรปีใหม่ไทยก่อนใครเลย ขอให้คุณปอป้าได้รับพรดี ๆ กลับไปหลายเท่าเลยค่ะ


คุณ **mp5**...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


คุณวิ...ขอบคุณมากที่แวะมาร่วมถวายพระพรด้วยกันค่ะ อ่านเม้นท์แล้วปลื้้มใจมากที่คุณวิชอบบล็อกนี้ เรารักสมเด็จพระเทพฯ เหมือนกันเลย ต้องมีบล็อกเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพฯ ให้อ่านอีกแแน่ ๆ ไว้อัพเมื่อไหร่จะแวะไปบอกนะคะ


ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่า


คุณปุ้ม...โห คุณปุ้มโชคดีจัง ได้หยุดยาวตั้งสิบวันแน่ะ มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเอ่ย


คุณปาน & คุณหนู...ไม่ได้เที่ยวไหนไกลหรอกค่ะ ถ้าไปก็คงเที่ยวในกรุงนี่แหละ อยากจะไปชมพระเมรุกับวังพญาไทมากค่ะ


คุณฝน...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันจ้า


คุณดาว...ขอบคุณที่แวะมาสาดน้ำสงกรานต์ให้ค่า
โดย: haiku วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:20:17:24 น.
  


สุขสรรค์วันปีใหม่ไทยค่ะ

พรุ่งนี้หยุดแล้ว ไปเที่ยวไหนเอ่ย?

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:20:21:06 น.
  


ขอให้คุณไฮกุ
สุขเกษมสำราญ เย็นฉ่ำชื่นบาน
ในยามสงกรานต์ และตลอดกาล.....นะครับ ^ ^
โดย: Dingtech วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:20:57:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด