เครื่องกระดาษกงเต็กอุทิศถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙พระบรมสาทิสลักษณ์และบทกวีจาก FB พี่คนดี

พระบรมฉายาลักษณ์จาก กระทู้พันทิป


งานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ที่ผ่านมา ผ่านไปหลายวันถึงจะได้เห็นภาพเครื่องกระดาษในพระราชพิธี เป็นเพจอะไรจำไม่ได้ซะแล้ว ลองไปค้นในเวบอื่นดู มีอยู่หลายเวบ ข้อมูลก็เพียบเลยค่ะ เครื่องกระดาษในพระราชพิธีทำออกมาได้อย่างประณีตงดงาม ต้องใช้ทั้งฝีมือและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี ประดิษฐ์ประดอยออกมา ถึงจะเห็นแล้วจะเศร้า แต่รู้สึกเป็นบุญตาจริง ๆ ค่ะ

ขออนุญาตปิดเม้นท์แบบต่อเนื่องอีกสักบล็อกสองบล็อกนะคะ งานยังไม่ซาดี คิดว่าอีกพักใหญ่คงจะกลับมาเล่นบล็อกแบบเต็มตัวได้ จะพยายามไม่ดองบล็อกและตระเวนใช้สิทธิ์โหวตให้ครบ แล้วต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่แวะมาโหวตให้ในบล็อกที่แล้วด้วยนะคะ


พระตำหนักเปี่ยมสุขคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย (พระญวน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในช่วงบ่าย โดยจำลองเครื่องกระดาษเป็นพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ด้วยฝีมือของ ร้านช่างเล็ก วัดญวนสะพานขาว ที่มีประสบการณ์มากว่า ๕o ปี เคยถวายงานเครื่องกระดาษกงเต๊ก อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มาแล้ว


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย (พระญวน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก หรือการจัดพิธีกงเต๊กหลวง อุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ถือเป็นพิธีกงเต๊กหลวง ตามธรรมเนียมคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานในไทย ที่จัดอุทิศถวายเฉพาะพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

พิธีกงเต็กในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


พิธีกงเต็กหลวงโดยคณะสงฆ์จีนนิกายเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ตัวแทนคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของฝ่ายพิธี สำนักพระราชวัง ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในส่วนของขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีกงเต๊กหลวง มติที่ประชุมเห็นพ้องว่า คณะสงฆ์อนัมนิกาย จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโบราณราชประเพณี ในฝ่ายมหายานทุกประการ โดยมีพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย แห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร นำบรรพชิตอนัมนิกาย ๙o รูป เข้าร่วมพิธีมีมณฑลพิธี อยู่ที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัย ร.๔

พิธีกงเต็กหลวงโดยคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยสำหรับลำดับพิธีกงเต๊กของคณะสงฆ์อนัมนิกาย จะประกอบด้วยเวลา ๑๓.oo น. พิธีเปิดมณฑลพิธี โดยบรรพชิตอนัมนิกาย ๑๒ รูป นำพระประยูรญาติ ที่จะเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่ม ขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณ เสด็จมาสถิตในธงพุ่ม แล้วอัญเชิญลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อให้บรรพชิตอนัมนิกาย ๙o รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี อ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊ก ๑๔.๓o น. พิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกระยาหาร บรรพชิตอนัมนิกาย จะนำเสด็จดวงพระวิญญาณ ด้วยการเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่ม ไปประดิษฐานที่หน้าพระโกศ เพื่อสวดอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกระยาหาร

เวลา ๑๕.๓o น. พิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร
เวลา ๑๖.๓o น. พิธีลอยกระทง ปล่อยสัตว์ ที่ท่าราชวรดิฐ
เวลา ๑๘.๓o น. พิธีบริจาคทานหรือทิ้งกระจาด
เวลา ๑๙.๓o น. พิธีสดับปกรณ์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
และในเวลา ๒o.๓o น. จะจบด้วยพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายดวงพระวิญญาณ ที่ท่าราชวรดิฐ

สวนดอกไม้และน้ำพุ บริเวณทางเข้าพระตำหนัก

ห้องพระ

ระเบียงชั้น ๒

ห้องทรงงานอย่างไรก็ตาม ในส่วนพิธีกงเต๊กหลวงของคณะสงฆ์อนัมนิกายนั้น จะให้ความสำคัญและความพิเศษในพิธี “ซ้ำย็อง” หรือพิธีการขอขมากรรมพระรัตนตรัย ซึ่งจะอยู่ในช่วงพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุส่วนพระองค์

สระว่ายน้ำบริเวณชั้น ๒ ของพระตำหนักเปี่ยมสุข

เสาอากาศสุธีเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง กล่าวด้วยว่า ประวัติศาสตร์ของชาวญวน หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในประเทศไทย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ได้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี หรือ พ.ศ. ๒๓๑๙ สมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดรับชาวญวนเหล่านั้นไว้ ทั้งพระราชทานที่ดิน ถนนพาหุรัด ให้ตั้งถิ่นฐาน จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ มีการอพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทยอีกครั้ง<

นักดนตรีแจ๊ส

ข้าราชบริพาร

ระเบียงชั้น ๒ ของตำหนักเปี่ยมสุขพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดรับไว้และได้พระราชทานที่ดิน ตำบลคอกกระบือ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออกให้เป็นที่ตั้งถิ่นฐาน ครั้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้มีชาวญวนอพยพเข้ามาอีก ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายแด่เจ้านายชั้นสูงและพระบรมศพ ของรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบันคณะสงฆ์อนัมนิกายในไทย มีทั้งสิ้น ๒๒ วัด ๔ สำนักสงฆ์

ห้องสรง

ห้องดนตรีทรงเล่น และคุณติโต

คอมพิวเตอร์ทรงงานร้านช่างเล็กวัดญวนสะพานขาว หรือบ้านกระดาษกงเต๊ก ซอยเพชรเกษม ๔๒ แยก ๑ ถนนเพชรเกษม ได้สืบทอดต้นตำรับการจัดทำเครื่องกระดาษด้วยไม้ระกำในพิธีกงเต๊กมากว่า ๕o ปี นายวิชาญ หิรัญชัย อายุ ๓๑ ปี บุตรชายคนที่ ๘ ที่สืบทอดวิชาทำเครื่องกระดาษจากช่างเล็ก เผยว่า ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้านได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์อนัมนิกายให้ทำเครื่องกระดาษใช้ในพิธีเผาอุทิศถวาย ประกอบด้วยพระตำหนักเปี่ยมสุข ใช้เวลาออกแบบราวครึ่งเดือน ใช้เวลาจัดทำกว่า ๕ เดือน ด้วยทีมงานที่เป็นพี่น้องในครอบครัวและสืบทอดวิชาจากบิดา

บ่อน้ำพุและสวนดอกไม้ในพระตำหนักเปี่ยมสุข

ข้าราชบริพาร คุณทองแดง และหลวงแจ่ม

คุณทองแดงพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโบราณราชประเพณีในฝ่ายมหายาน วันที่ ๒๑ มีนาคมที่ผ่านมา นายวิชาญกล่าวอีกว่า ร้านจัดทำเครื่องกงเต๊กมีความภาคภูมิใจมากที่ได้จัดทำเครื่องกระดาษในพิธี เน้นความเสมือนจริงในทุกสัดส่วนของพระตำหนัก ใช้ไม้ระกำเป็นโครงทั้งใส่องค์ประกอบที่สำคัญ ๆ เช่นการตกแต่งด้วยเปียโน มีโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ การประดับไฟ ห้องสรง ตุ๊กตาสุนัขทรงเลี้ยง อาทิ คุณทองแดง หลวงแจ่ม แมว “ติโต” และ “พระเศวต” ช้างเผือกคู่บารมีประจำพระองค์ วงดนตรีแจ๊ส รถพระที่นั่ง ร.ย.ล. ๙ เปิดประทุนและรถตู้ โฟล์คสีครีม ที่ทรงใช้ประทับ ช่วงพระประชวร เผยแบบพระโกศทองคำลงยาประดับเพชรทรงพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส ผู้จัดทำออกแบบสื่อความหมายถึงรัชกาลที่ ๙ เป็นพิเศษ

ข้าราชบริพาร

วงดนตรีแจ๊สนายวิชาญกล่าวอีกว่า การจัดทำพระตำหนักกงเต๊ก เน้นความเสมือนจริงในทุกสัดส่วนของพระตำหนัก ใช้ไม้ระกำเป็นโครงทั้งใส่องค์ประกอบที่สำคัญ ๆ เช่นการตกแต่งด้วยเปียโน มีโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ การประดับไฟ ห้องสรง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดทำตุ๊กตาสุนัขทรงเลี้ยง อาทิ คุณทองแดง หลวงแจ่ม และแมวอย่าง “ติโต” รวมไปถึงพระเศวต ที่มีการจำลองโรงช้างต้น คนเลี้ยงช้าง ข้าราชบริพารทั้งหญิงชาย ทหาร รวมไปถึงวงดนตรีแจ๊ส รถพระที่นั่ง ร.ย.ล. ๙ เปิดประทุนและรถตู้โฟล์คสีครีม ที่ใช้ประทับในช่วงที่ทรงพระประชวร สำหรับพระตำหนักจำลอง ที่ทางร้านจัดทำอย่างสมพระเกียรติสูงสุดแห่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต้องนำไปประกอบในพระบรมมหาราชวังในค่ำวันที่ ๒o และคาดว่าต้องใช้เวลาประกอบไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง ซึ่งทางร้านมีความภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย จึงตั้งใจจัดทำอย่างสุดฝีมือที่สุด

ระเบียงชั้น ๒ ของตำหนักเปี่ยมสุข

โน้ตบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ในดวงใจนิรันดร์"นางสาวฐิตาภา หิรัญชัย ผู้ร่วมทำเครื่องกระดาษสำหรับพิธีกงเต็ก ในวันที่ ๒๑ มีนาคมนี้ ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับเครื่องกระดาษในครั้งนี้ ประกอบด้วย พระตำหนักเปี่ยมสุข ที่ได้หาข้อมูลประกอบจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดทำในแบบ ๓ มิติ ที่จะสามารถมองเห็นได้รอบด้าน ประตูและหน้าต่างสามารถเปิดออกได้ และสามารถเปิดไฟได้ ภายในเป็นห้องต่าง ๆ ที่จะมีเฟอร์นิเจอร์ตามแต่ละห้อง อาทิ โซฟาในห้องนั่งเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทรงงาน รวมทั้งมีกล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ โดยพระตำหนักหันหน้าเข้าสู่ชายหาด นอกจากนี้ ด้านนอกบริเวณที่ดินยังมีเรือนคุณพระเศวตอันเป็นช้างเผือกประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรือนข้าราชบริพาร ลานจอดรถยนต์ และเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่บนลาน รวมถึงโถงสำหรับทรงดนตรี ที่มีนักดนตรี เปียโน ๓ หลัง ทรัมเป็ต ทรอมโบน กลอง กีตาร์ อยู่ภายใน บริเวณที่ดินโดยรอบยังมีข้าราชบริพารจำนวนมาก รวมถึงรถยนต์และสัตว์ทรงเลี้ยง อาทิ คุณพระเศวต คุณหลวงแจ่ม คุณติโต และ คุณทองแดง ด้วย

พระเศวต ณ โรงช้างต้น

บรรดาสัตว์ทรงเลี้ยงสำหรับเครื่องกระดาษอื่น ๆ ประกอบด้วย ภูเขาเงิน ภูเขาทอง อย่างละ ๑ ลูก และมีตุ๊กตากระดาษจากเทพนิยายจีนอย่าง เจ้าแม่กวนอิม ไซอิ๋ว นาจา รวมถึงตุ๊กตาข้าราชบริพารขนาด ๘o - ๙o เซนติเมตร ๒o กว่าตัว ที่มีทหารม้า ๑ คู่ และข้าราชบริพารในชุดปฏิบัติงาน และหีบเสื้อผ้า ๔ หีบ แทนจำนวนพระราชโอรสและ พระราชธิดา ๔ พระองค์ ตามธรรมเนียมอนัมนิกาย การทำเครื่องกระดาษในงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำมา โดยทุกขั้นตอนเน้นถูกต้องตามระเบียบ ประเพณีดั้งเดิมแต่มีการดัดแปลงให้ดูสวยขึ้นถือเป็นความภาคภูมิใจและอยากจะทำให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ ซึ่งได้เตรียมการมากว่า ๒ เดือน ขณะนี้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องเก็บรายละเอียดหลายอย่าง เพราะงานกระดาษไวต่อแสงหากไม่ระมัดระวังอาจทำให้สีเปลี่ยนได้ จึงต้องทุ่มเทเก็บรายละเอียดในแต่ละจุด

พระคลังเงิน

หีบทองข้อมูลจาก
thairath.co.th
manager.co.th
trueplookpanya.com
matichonweekly.com
bangkokbiznews.com
นสพ.แทบลอยด์ไทยโพสต์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙โหวตหมวดศิลปะบีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ KungHangGerman

Free TextEditor

Create Date : 01 เมษายน 2560
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 22:05:00 น.
Counter : 3119 Pageviews.

0 comments
:: สุสานความฝัน :: กะว่าก๋า
(5 เม.ย. 2564 05:44:15 น.)
🕚3 / 4 / 2564🕚 โอน่าจอมซ่าส์
(3 เม.ย. 2564 10:47:51 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
One Day Trip คุ้มบางกะเจ้า zungzaa
(20 มี.ค. 2564 15:10:30 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสองแผ่นดิน, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณmoresaw, คุณInsignia_Museum, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณmambymam, คุณหอมกร, คุณปรัซซี่, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเรียวรุ้ง, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณClose To Heaven, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณเกศสุริยง, คุณSweet_pills, คุณชีริว, คุณอุ้มสี


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด