นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑ (๒)

art016

"จักรีนฤบดินทร์ นวมินทราชา" ศิลปิน อดิศักดิ์ พานิชกุล
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๒o x ๙o​ ซม.
ในหลวงของแผ่นดินกว่าจะอัพบล็อกภาคจบได้ก็เป็นเดือนเลย งานยุ่งไม่เลิก แถมพักหลัง ๆ มานี้เนทยังเจ๊งเป็นระยะ ๆ กว่าจะเขียนบล็อกเสร็จก็ปาดเหงื่อเป็นว่าเล่น ภาพบล็อกนี้เยอะจัด ตอนแรกก็แปะตามที่ถ่ายรูปมา แต่พอมานั่งดูแล้วไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ เพราะจะให้ภาพคนอยู่เหนือพระบรมสาทิสลักษณ์ก็คงไม่เหมาะ เลยต้องนั่งจัดลำดับใหม่่ พอเขียนเสร็จ มานั่งตรวจเช็คดู รูปที่โหลดไว้ที่ photobucket ดันไม่ขึ้นอีก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่ยังไงก็อัพไปก่อน ไว้มีเวลาค่อยตามซ่อมอีกที


บล็อกภาคแรกให้ชมภาพที่ได้รับรางวัล ส่วนบล็อกนี้เป็นภาพที่ได้รับเลือกมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก" มีทั้งภาพวาดและประติมากรรมหลากหลายเทคนิค ถึงจะไม่ได้รางวัล แต่พระบรมสาทิสลักษณ์ทุกองค์ และภาพวาดทุกภาพก็งดงามมาก ๆ ถ้าเราเป็นกรรมการ คงตัดสินใจยากน่าดู ยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อน ถ้าบล็อกนี้โหลดช้า ก็ภาพงาม ๆ ทั้งนั้น เลือกไม่ถูก เลยให้ชมเกือบทั้งหมด เหลือบางภาพที่สแกนออกมาแล้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ไม่ร่ายยาวแล้ว เชิญชมพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพวาดงาม ๆ กันเลยค่าบล็อกภาคแรก นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ๑ช่วงนี้มีงานนิทรรศการศิลปะหลายงานเหมือนเคย ตามไปอัพเดทได้ที่นี่ค่ะ
เสพงานศิลป์ ๑๑


ศิลปกรรมช้างเผือก : คุณค่าและความหมายของศิลปะและรูปลักษณ์งานศิลปะเหมือนจริง (Realistic Art) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการสร้างสรรค์ที่สืบทอดจากศิลปินจากรุ่นสู่รุ่นมานานแสนนาน แม้ว่าในบางช่วงของประวัติศาสตร์ศิลปะจะมีกระแสการสร้างงานในรูแปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปปรากฎขึ้นอย่างอย่างโดดเด่น จนทำให้งานเหมือนจริงเสื่อมความนิยมลงไปเป็นครั้งคราว หากแต่คุณค่าและความงามของการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง ก็ยังคงเป็นที่สนใจและชื่นชมของผู้คนที่รักในงานศิลปะอยู่เสมอart001-2X

"พระผู้ปิดทองหลังพระ" ศิลปิน นาตยา วรรณสินธพ
ปักไหม ๑๖o x ๑๑o ซม.
art024-1

"ขอถวายพระพรทรงพระเจริญ" ศิลปิน ดำริห์ คงชาติ
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๔o x ๒oo ซม.


"แผนที่ กล้อง ดินสอ ของพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย"
ศิลปิน สุวิทย์ หลีดุลย์ สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๒o x ๑๖o ซม.ศิลปะเหมือนจริง โดยแท้ที่จริงแล้วมิได้มีความหมายถึงการเขียนภาพหรือปั้นสลักประติมากรรมให้เหมือนจริงราวกับภาพถ่าย หากแต่ในความเหมือนนั้นต้องแฝงซ่อนไว้ด้วยความอารมณ์ความรู้สึก อุดมคติหรือแนวคิดที่ลึกซึ้งของศิลปิน ดังนั้น งานศิลปะเหมือนจริงจึงสามารถแตกแขนงออกไปได้หลากหลายแนวทาง อาทิ ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ (Natural Realistic) ความเหมือนจริงตามอุดมคติ (Idealist Realistic) และความเหมือนจริงเชิงสังคม (Socialist Realistic) ฯลฯ


"รักพ่อ" ศิลปิน สุทธิพันธ์ สิทธิชัย
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๒oo x ๒oo ซม.
3-DSC_4505

"หอบภาพ...มาห่มใจ" ศิลปิน ศศิวิมล สุจิต
วาดเส้นและเย็บต่อผ้า ๒๕o x ๒๕o ซม.
4-DSC_3982A5-DSC_4480A-1

"พระเป็นดั่งสมมุติเทพ" ศิลปิน วัชระ กว้างไชย์
สีน้ำมันบนกระดาษตะกั่ว ๑๕o x ๑๑o ซม.
6-DSC_3984

"ล้ำค่า" ศิลปิน สังวร นัดทะยาย
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๒o x ๙o ซม.การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก โดย บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" ซึ่งได้ริเริ่มเป็นปีแรก และได้มีการตัดสินรางวัลไปเมื่อวันพุทธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเวทีของการประกวดศิลปกรรมเวทีแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นเฟ้นหาผลงานของศิลปินที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์โดยเฉพาะ7-art001-2B-1

"ธรรมะ" ศิลปิน ระฐาพัชร์ พิชิตศิลปธำรง
จิตรกรรมเทคนิคผสม ๑๑o x ๑oo ซม.
8-DSC_4470

"บันทึกของแผ่นดิน" ศิลปิน วีระศักดิ์ มนต์แก้ว
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๕o x ๒oo ซม.


"ภาพแห่งความสุข" ศิลปิน บุญมี แสงขำ
เมโซทินท์ ๗๕ x ๑o๕ ซม.
10-art002-1-1

"พ่อหลวง" ศิลปิน ธีระยุทธ์ ช่างคิด
ภาพพิมพ์ ๖๘.๕๘ x ๕o.o๘ ซ.ม.เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินผลงาน ยึดถือที่คุณค่าของตัวงานเป็นสำคัญโดยไม่แบ่งแยกวัสดุหรือเทคนิคของการสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น ๒o๘ ชิ้น จากศิลปิน ๑๗๘ คน แบ่งเป็นผลงาน จิตรกรรมและสื่อผสม ๑๘๙ ชิ้น ประติมากรรม ๑๓ ชิ้น และภาพพิมพ์ ๖ ชิ้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะทั้ง ๘ ท่าน ได้แก่ อาจารย์นนทิวรรธ์ จันทนะผะลิน รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจาริยปัญญา วิจินธนสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์วราวุธ ชูแสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ตาเกลี้ยง คุณเยาวณี นิรันดร และ อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร


"ร่มเงาแห่งปัญญา" ศิลปิน ทรงศักดิ์ นามโพธิ์
เชื่อมโลหะ, ไฟเบอร์กลาสและเรซิน ๑๕o x ๗๕ ซม.
11-DSC_4045-1

"สุข" ศิลปิน ประกาย ยอดคำดี
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๕o x ๑๘o ซม.

"ยุวกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์" ศิลปิน วิรัช รอดเรืองงาม
ไฟเบอร์กลาสทำสี สำริด ๙๙ x ๗๖ ซม.การตัดสินรางวัลโดยไม่แบ่งแยกเทคนิคในการสร้างสรรค์ กำหนดขึ้นเพื่อให้คุณค่าและความหมายของผลงานไม่ถูกจำกัดอยู่ภายใต้เทคนิคหรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือสื่อผสม เนื่องเพราะในแง่ของการพิจารณาคุณค่าของงานศิลปะนั้น เทคนิคกระบวนการที่ศิลปินใช้ย่อมมิได้มีความหมายมากไปกว่าคุณค่าอันแท้จริง ที่ปรากฎต่อสายตาและจิตใจของผู้ชมงาน

"รอยทาง" ศิลปิน ภัฏ พลชัย
ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ๒๔๖ x ๒oo ซม.12-9-1

"สดุดีทรงยั่งยืนยิ่งยาวนาน" ศิลปิน วัชริศ ธนะวงศ์
ไฟเบอร์กลาส ๒๔๕ x ๒๓๕ ซม.ความงามและทักษะที่ปรากฎอยู่ในตัวงาน จึงเป็นที่มาของการตัดสินคัดเลือกให้ผลงานที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งเข้าร่วมแสดง อีกทั้งปัจจัยสำคัญที่มีผลงานต่อการตัดสินรางวัลประการหนึ่งก็คือ แรงบันดาลใจและแนวความคิดของศิลปินที่ฉาบเคลือบลงบนชิ้นงาน เนื่องจากการสร้างงานเหมือนจริงไม่ว่าด้วยเทคนิค กลวิธีใด ๆ ย่อมมิใช่การคัดลอกแต่เพียงความเหมือนจริงในธรรมชาติ หากแต่ต้องเจือความคิด จิตวิญญาณและความเฉียบคมลึกซึ้งทางความรู้สึกแฝงอยู่ภายในด้วย

"บุญของแผ่นดินไทย" ศิลปิน สุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย
เทคนิคผสม ๑๖o x ๑๙o ซม.
13-DSC_403714-8


ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ ภาพ "พรุ่งนี้" ของ นายชัยรัตน์ แสงทอง เรื่องราวเนื้อหาภายในภาพบอกเล่าถึงชั่วขณะหนึ่งที่คุณยายพบธนบัตรในกระเป๋าเสื้อนักเรียนของหลานชายขณะกำลังซักผ้า ความหมายของผลงานชิ้นนี้สื่อแสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดอดออมเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งสอดรับกับแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งในผลงานยังแสดงให้เห็นถึงทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะเหมือนจริงอันน่าทึ่ง


ภาพซ้าย "พระราชดำริ รักษาแผ่นดิน" ศิลปิน ศุภรักษ์ นพรัตน์ อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๕o x ๒oo ซม.
ภาพขวา "ใต้ชายคาพ่อ" ศิลปิน เชี่ยวชาญ ทิพย์วงศ์ อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๕๓ x ๒๔๘ ซม.


"รอคอย" ศิลปิน ศรชัย คงวุ่น
อะครีลิคบนผ้าใบ ๒o๗ x ๒o๗ ซม.ขณะที่ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพ "พระผู้เป็นแรงใจ" ของ นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ ซึ่งสร้างสรรค์ภาพความฝันของเด็กชายคนหนึ่ง ผู้ยึดถือพระจริยวัตรอันดีงามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ภาพ "จงรักภักดี หมายเลข ๑" ของ นายจอมพล พัวทวี ภาพ "ผลบุญทั้งปวง ขอน้อมถวายพระองค์" ของ นายเทอดศักดิ์ พลซา ภาพ "เดินตามรอยพ่อ พอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๕" ของ นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ภาพ "วิถีชนบท วิถีไทย ใจพอเพียง" ของ นายวัชระ กล้าค้าขาย และภาพ "คำสอนของพ่อ" ของ นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ และมีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก ๑๒ รางวัล รวมถึงผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการอีก ๖o ผลงาน


คลิกชมภาพที่ได้รางวัลที่นี่ค่ะ นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ๑15-DSC_3940

"ถวายพระพรชัยด้วยหนึ่งใจเดียวกัน หมายเลข ๒" ศิลปิน พงศ์ศิริ คิดดี
ซิลค์สกรีนและอะครีลิคบนผ้าใบ ๒๒๘​x ๑๖๙ ซม.


"ยิ้มสู้" ศิลปิน จรัล บุญประเดิม
สื่อผสม ๒๑o x ๑๖๕ ซม.ผลงานทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณารางวัลจากคณะกรรมการ ล้วนมีคุณค่าและความหมายที่ดีงาม ผสมผสานกับทักษะในการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ดีเยี่ยม สื่อถึงความจงรักภักดีตามหัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" ได้อย่างน่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่า และมาตรฐานของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการทุกท่านจึงได้ร่วมอภิปรายและสื่อเสนอความคิดเห็นอย่างชัดเจน16-DSC_3960

"ฝนหลวง น้ำพระทัยจากฟากฟ้า" ศิลปิน พิสุทธิ์ พันธ์เทียน
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๘o x ๒๓o ซม.
32-DSC_3961

"ชีวิตของยายภายใต้พระบารมี" ศิลปิน ทรงวุฒิ ขาววิเศษ
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๘๒ x ๒๒o ซม.
17-DSC_3992

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ศิลปิน ประเทือง ก่ำพัด
อะครีลิคบนผ้าใบ ๒oo x ๑๖o ซม.เกี่ยวกับการตัดสินคุณค่าของผลงานชิ้นต่าง ๆ เช่น ความสำคัญของทักษะฝีมืออันดีเยี่ยมต้องสอดรับกับความหนักแน่นของแนวคิด การจัดวางองค์ประกอบที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ สื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดรวบยอดได้มากกว่าการจัดท่าทางแบบการละคร หรือจิตวิญญาณและความรู้สึกที่เปล่งประกายออกมาจากภาพ ย่อมทำให้งานศิลปะมีคุณค่าเหนือกว่าทักษะในการเขียนภาพให้เหมือนจริงราวกับภาพถ่าย ฯลฯ หลากหลายความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ร่วมหารือในที่ประชุมด้วยกัน จึงนำมาซึ่งผลการตัดสินที่มีความเป็นกลาง และมีความยุติธรรมอย่างเป็นเอกฉันท์


"น้ำพระทัยฯ ไทยแบ่งปัน" ศิลปิน บุญเสริม วัฒนกิจ
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๒๑o x ๒ooซม.
18-DSC_4469B

"ร่มเงาพ่อ" ศิลปิน ภัทรวงศ์ มีทรัพย์
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๓o x ๑๕o ซม.


"พระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ หมายเลข ๒" ศิลปิน นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๓o x ๒oo ซม.
19-DSC_4025

"จารึกไว้ในแผ่นดินทอง" ศิลปิน นันทชัย ใจอารีย์
อาครีลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๘o x ๑๖๕ ซม.ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงาน จะได้รับการตัดสินในนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผืิอก ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๗ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา o๙.oo น. และภายหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเก็บรักษาและติดตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมตามความเหมาะสม โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)20-6

"รอลูกค้าวันพ่อ" ศิลปิน เทอดพงศ์ ปรางกุลเจริญกิจ
อะครีลิคบนผ้าใบ ๒oo x ๑๔o ซม.
21-DSC_4030A

"พระบารมีปกเกล้า" ศิลปิน สมชาย จงรักษ์
กระจกแกะสลักลายลงสี ๑๕o x ๒๓๑ ซม.
22-DSC_4055

"เรารักพระเจ้าอยู่หัว" ศิลปิน สุวิน มักได้
อะครีลิคบนผ้าใบ ๒o๕ x ๒๔๕ ซม.
23-DSC_4056

ภาพซ้าย "ภาพประทับใจ" ศิลปิน คมสันต์ ปุมปัญญา สีน้ำมันบนผ้าใบ ๒oo x ๑๕o ซม.
ภาพขวา "พ่อในดวงใจลูก" ศิลปิน ไกรวุฒิ สารผล สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๘๕ x ๑๓๒ ซม.การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการเฟ้นหาศิลปินที่มีทักษะและการแสดงออกทางความคิดในรูปแบบเหมือนจริงดีเยี่ยม เปรียบเสมือนการเสาะหาช้างเผือกในป่ากว้างแห่งวงการศิลปะเมืองไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินทั้งหลายได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดและความสามารถอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกนี้ จะยังคงดำเนินการสืบเนื่องต่อไปเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินที่มีใจรักในแนวทางศิลปะเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานศิลปะอันดีงามให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ และชื่นชม เพื่อเป้นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
24-DSC_4062-1

"ใต้ร่มพระบารมี สุขขีกันทั่วหล้า" ศิลปิน ไชยยา วรรณเลิศ
ภาพพิมพ์แกะไม้ ๑๖o x ๑๑o ซม.


"ความสงบสุขใต้ร่มพระบารมี" ศิลปิน สันติ สิงห์สุ
อาครีลิคบนผ้าใบ ๑๕๙ x ๒๑๙ ซม.25-DSC_4501A

"สายธารแห่งชีวิต" ศิลปิน ภัทรวีร์ วังไชยเลิศ
สีน้ำมันบนผ้าใบ ๑๓o x ๒oo ซม.
26-DSC_4512

"ในหลวงของหมู่เฮา" ศิลปิน นัฐพล พงษ์สุวรรณ
อะครีลิคบนผ้าใบ ๑๒o x ๑๕o ซม.

"ทูลเกล้าเหนือหัว" ศิลปิน นพคุณ สุจริตกุล ประติมากรรมสื่อผสม ๑๙๙ x ๑๓๙ ซม.30-1-431-2-226-DSC_4512

"ดั่งหยาดฝนจากฟ้ากฟ้านภาลัย" ศิลปิน จุมพล อุทโยภาศ
แกะสลักไม้ ๑๙o x ๘๕ x ๕๕ ซม.
28-4

"น้ำพระทัยจากในหลวง" ศิลปิน สหเทพ เทพบุรี
ไฟเบอร์กลาส ๓๘ x ๓o x ๕๒ ซม.
29-7

"เย็นศิระเพราะพระบริบาล"​ ศิลปิน พิชิต สอนก้อม
ไฟเบอร์กลาสและเหล็ก ๑๕o x ๑๙o x ๑๑o ซม.ภาพและข้อมูลจากหนังสือ
"พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" นิทรรศการช้างเผือก ครั้งที่ ๑บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่าบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 05 กันยายน 2555
Last Update : 20 พฤษภาคม 2557 16:32:13 น.
Counter : 68652 Pageviews.

70 comments
มองจากใต้ใบ Insignia_Museum
(5 เม.ย. 2564 13:16:37 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
เปลือกนอก Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:24:47 น.)
สิ่งที่หลงลืมในสวนสุขภาพ Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:09:15 น.)
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


ในชีวิตของคนหนึ่งคน
จะมีใครที่เ่ป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมากเช่นนี้
เห็นจะไม่มีแล้วนะครับ
พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยจริงๆครับ

ศิลปะแต่ละชิ้น
จึงเป็นมากกว่าศิลปะ
เป็นมากกว่าศรัทธานะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:5:43:43 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

งดงามทุกภาพเลยค่ะคุณไฮกุ ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ
สวยงามมากจริง ๆ ค่ะ ภาพวาดเส้นและเย็บต่อผ้า
การต่อผ้าต่อได้เนียนมากตอนที่ดูภาพไม่ได้อ่าน
คำบรรยายคิดว่าเป็นภาพวาดค่ะ ภาพบนกระดาษ
ตะกั่วเพิ่งจะเคยเห็นค่ะสวยมาก ภาพขอพระองค์๋
ทรงพระเจริญ อยากเห็นของจริงจังเลยค่ะ รูปไฟเบอร์กลาส
ก็งดงาม สรุปแล้วล้วนงดงามทุกชิ้นงานเลยค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:12:23:33 น.
  
งดงามทุกภาพเลยค่า

พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยจริง ๆ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:14:29:47 น.
  
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ๒ ภาพเยอะจุใจมากค่ะคุณไฮกุ
ในหลวงของเราทรงงานหนักจริงๆ
เมืองไทยได้รับการปรับปรุงพัฒนาในหลายๆ ด้านก็เพราะท่าน
ดีใจที่ได้เห็นงานศิลปะสวยๆ หลายรูปแบบให้คนทั่วไปได้เข้าชมกัน
ขอบคุณมากๆ ที่นำภาพมาฝากนะคะ
คนไกลบ้านเห็นแล้วชื่นใจ เหมือนได้ไปดูเองเลย

ส่วนซานโตรินี่ เกาะนี้วิวสวย ทะเลใส เอิงติดใจมากค่ะ
ถ่ายรูปมาแยะ ก็เลยต้องแบ่งลงเป็นตอนๆ
ขนาดลงเป็นตอนแล้วยังตาลายไม่หาย ตอนเลือกรูปมาลง 555+

โหวตให้สำหรับ Art Blog ค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:16:25:38 น.
  
งามมากค่ะ เหมือนได้ไปเดินด้วยเลยค่ะคุณไฮกุ ไม่ค่อยมีคนนะคะ งานดีๆ แบบนี้ ประชาสัมพันธ์น้อยหรือว่าอะไรไม่ทราบ คนน้อยจัง

ไม่ค่อยมีเวลา เน็ตก็ไม่เอื้ออำนวย ยังโฉบมาอัพบล็อกให้ได้ชมกัน ขอบคุณมากค่ะ

ภาพกระจกสลักลาย ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพไฟเบอร์กลาส ภาพไฟเบอร์กลาสและเหล็ก ไม่ค่อยได้เห็นนะคะ น่าไปดูของจริงเหมือนกัน
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:18:09:57 น.
  
เป็นทรรศการที่น่าสนใจ และน่าไปมากๆค่ะคุณไฮกุ
ปล.ยินดีด้วยค่ะที่ได้รับรางวัล
โดย: sawkitty วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:18:15:12 น.
  


สวัสดีค่ะคุณไฮกุ...

อ้อมแอ้มประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วนะค่ะ

เป็นใครกันบ้าง ชื่นชมได้ที่บล็อค คนผ่านทางมาเจอได้ค่ะ

ปีหน้า ถ้าไม่ลืม ค่อยร่วมสนุกกันใหม่ค่ะ..!

ขอให้คุณแม่-คุณลูกทุกคน..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:19:58:25 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
haiku Art Blog
อ่านและชมภาพจบ กดโหวตให้เลยค่ะคุณไฮกุ
ภาพสีน้ำมันภาพแรก กดมาเจอก็ร้อง ว้าวๆ สวยงามมากๆสมกับที่ได้รางวัล
คุณไฮกุถ่ายภาพมาเองด้วย ใช่มั๊ยค่ะ เยี่ยมๆ !!
พอคลิกสไลด์ลงมาเรื่อยๆ โอ้....สุดยอดเกินบรรยายค่ะ
ชมได้อย่างเดียวว่า ภาพที่รวบรวมไว้ที่บล๊อกคุณไฮกุ
" สุดยอดฝีมือทุกๆภาพ !"ค่ะ
น่าได้ตามไปชมด้วยตาตัวเองจริงๆ แต่เราขอขอบคุณคุณไฮกุตอนนี้ก่อน
ที่นำมาแชร์ รวบรวมไว้ได้เยี่ยมมากๆคร้า
โดย: tui/Laksi วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:20:16:10 น.
  
คุณก๋า...จริงที่สุดค่ะ ในหลวงทรงเป็นศูยน์รวมใจของคนไทยอย่างแท้จริง ที่คนไทยเคารพรักพระองค์ท่าน ไม่ใช่แค่ในฐานพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่เพราะความดีและความเสียสละที่ทรงอุทิศเพื่อคนไทยมาตลอด ถึงเมืองไทยจะมีอะไรแย่ ๆ เยอะ แต่โชคดีที่สุดก็ตรงที่มีในหลวงนี่แหละค่ะ

และก็ด้วยเหตุผลนี้ พระบรมสาทิสลักษณ์ทุกองค์และภาพทุกภาพในนิทรรศการนี้ถึงแสดงให้เห็นความรัก เทิดทูนและจงรักภักดีของศิลปินแต่ละท่านอย่างชัดเจน เพราะงั้นจึงเป็นมากกว่างานศิลปะและศรัทธาอย่างคุณก๋าว่านั่นแหละค่ะ


คุณวิ...งานนี้รู้สึกได้เลยว่าศิลปินแต่ละท่านทำงานกันสุดฝีืมือเลยค่ะ ไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไร ภาพก็ออกมางดงามทุกภาพ ถ้าคุณวิได้ไปเห็นของจริงละก็จะยิ่งชอบ เพราะขนาดใหญ่ เห็นได้เต็มตามาก


คุณเค็ง...ขอบคุณที่แวะมาชมพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพวาดงาม ๆ จ้า


คุณเอิง...แอบเกรงใจเพื่อน ๆ ที่ลงภาพในบล็อกนี้เยอะมาก คนที่เนทกำลังไม่ดีคงโหลดนานน่าดู ภาพที่ถ่ายมาก็เยอะอยู่แล้ว แต่ภาพงาม ๆ แบบนี้ อยากให้ชมกันแบบชัด ๆ ก็เลยสแกนภาพจากหนังสือมาลงบล็อกด้วย ไป ๆ มา ๆ ภาพก็เลยตรึมอย่างที่เห็น ดีใจที่บล็อกนี้ทำให้คนไกลบ้านอย่างคุณเอิงมีความสุขนะคะ

เกาะซานโตรินี่วิวสวยเด็ดขาดเลยค่า ชอบภาพที่เห็นท้องฟ้ากับน้ำทะเลทุกภาพ สีฟ้าไล่ระดับกัน งามได้ใจมากค่ะ

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณหนู...เราว่าระดับบริษัทเบียร์ช้าง คงประชาสัมพันธ์ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะ ปกติงานนิทรรศการศิลปะคนก็จะไปชมไม่มากเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะ แต่งานนี้คนไปชมค่อนข้างหนาตาทีเดียว มีทั้งคนไทยและฝรั่ง ที่ดูว่าคนไม่ค่อยมีคงเพราะเราพยายามเลือกถ่ายจังหวะที่ไม่มีคนเดินผ่านน่ะ จะได้เห็นภาพได้ชัด ๆ

ผลงานในนิทรรศการนี้ใช้เทคนิคหลายอย่าง หลายภาพใช้เทคนิคที่เพิ่งจะได้เห็น แต่ดูแล้วก็สวยหมดเลยค่ะ


คุณสาว...อ่านตรงปล.แล้วนั่งนึกอยู่ว่าเป็นรางวัลอะไร คิดไปคิดมา น่าจะเป็นรางวัลที่ทางบล็อกแก๊งค์ให้คนที่ร่วมโหวตบล็อกวันแม่ ที่จริงไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันค่ะ ต้องขอบคุณทางบล็อกแก๊งค์ที่ตั้งรางวัลให้คนโหวตด้วย


คุณอ้อมแอ้ม...ขอบคุณที่แวะมาบอกนะคะ เดี๋ยวแวะไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลค่ะ


คุณตุ้ย...ภาพในนิทรรศการเราถ่ายเองทั้งหมดจ๊ะ เก็บภาพมาตรึมเลย มาลำบากตอนที่เลือกภาพกับลดขนาดภาพนี่แหละค่ะ ใช้เวลานานเอาเรื่อง เวลาถ่ายจะตั้งขนาดรูปให้ใหญ่ไว้ก่อน เวลาเอาลงบล็อก พอลดขนาดแล้วภาพออกมาจะชัดดี

ดีใจที่คุณตุ้ยชอบบล็อกนี้นะคะ ต้องชมศิลปินทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวด อย่างที่บอกคุณวิไป แต่ละท่านวาดกันสุดฝีมือจริง ๆ บล็อกนี้เป็นภาพที่ไม่ได้รางวัล แต่เราดูแล้วก็สวยไม่แพ้ภาพที่ได้รางวัลเลย
โดย: haiku วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:21:55:37 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
AppleWi Craft Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย อย่างชัดเจน
น่าชื่นชมมากๆ เลยค่ะ
แบบนี้ต้องโหวตทันทีเลยค่า
โดย: Close To Heaven วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:22:40:35 น.
  
หวัดดียามค่ำครับ

เรื่องราวของในหลวงทั้งหมด ชมแล้วรู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น ก็อย่างคำกล่าวที่ว่า "เกิดมาก็รักในหลวงแล้ว"

มีโอกาสจะไปชมนิทรรศการเหมือนคุณไฮกุบ้างอ่ะครับ
โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:23:44:50 น.
  

แหล่มเลยค่ะคุณไฮกุ
ถ่ายภาพมาสวยจริงๆ
อุ้มเลยมาโหวต Art Blog ให้เลยค่ะ
ไปเชียงใหม่ได้เจอน้องก๋าหรือเปล่าหนอ
เอาไว้คุณไฮกุต้องเข้าไปดูที่ BLOG ค่ะ
หลับฝันดีนะคะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:0:38:12 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับ

ขอบุคณสำหรับคำอวยพร
ขอให้คุณไฮกุมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:5:37:16 น.
  
หวัดดีครับคุณไฮกุ

มาเยี่ยมชมนิทรรศการดีๆที่นี่อิ่มตาอิ่มใจเสมอ
พักนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยไม่มีโอกาสได้ไปชมงานแสดงภาพเลย

ในหลวงท่านอยู่ในใจคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซนต์
เป็นศูนย์รวมแห่งใจพวกเรา...เพราะแทบทุกพระกรณียกิจ
ทรงทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลและลำบาก

บ้านเมืองอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มีพระองค์ท่านเป็นหลักชัย
ข้าราชการส่วนใหญ่ยังถือว่าตนทำงานรับใช้ "ราชการ"...งานของพระราชา
เพราะหากดูจากพวกที่ทำงานรับใช้นักเลือกตั้งแล้ว...
ไม่พ้นแสวงประโยชน์เข้าตน-คอรัปชั่น-หาเสียง...เป็นเสนียดจัญไรทั้งนั้นครับ

มีความสุขในวันศุกร์ครับคุณไฮกุ
โดย: Dingtech วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:9:08:13 น.
  
ทุกภาพซาบซึ้งใจยิ่ง

ชื่นตา ..... อิ่มใจ

ขอบคุณคุณไฮกุที่นำภาพดีๆมาให้ได้ชมกันค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:10:04:46 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog

อิ่มตาอิ่มใจกับภาพมากมาย ยิ้มสู้ทำให้คิดไปถึงแม่ถึงย่าๆยายๆ

เต็มร้อย ผมให้ร้อยหนึ่งคะแนนได้ไหมนี่ สำหรับคนทำบล็อกเยี่ยมๆแบบนี้ กับวันเวลาที่ผ่านไป มันคือภาพประวัติศาสตร์ที่มีค่าล้ำเหลือคณา
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:14:02:38 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

ทำบล็อกได้โดดเด่นและดีมากเลยครับ และที่บอกว่าใช้เวลาเป็นเดือนก็นับว่าเร็วแล้วละครับกับการที่ต้องทำงานทำธุระไปด้วย เพราะว่าวันนี้เพียงเปิดดูภาพทุกภาพให้พอรับรู้บรรยากาศได้บ้าง และอ่านคำบรรยายในบางช่วงที่สนใจเป็นพิเศษยังใช้เวลาเกินห้านาทีเลยครับ

คงต้องหาเวลามาค่อย ๆดูอีกหลายครั้งละครับจึงจะคุ๋มค่ากับความตั้งใจในการทำบล็อกแต่ละบล็อกของคุกไฮกุ

มีดอกไม้มาให้กำลังใจด้วยนะครับ

โดย: find me pr วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:14:36:56 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

ภาพสวยงามมาก ขอขอบคุณที่นำภาพพระองค์ท่านมาให้ได้ชมกัน นะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:22:56:28 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:5:43:33 น.
  
แวะมาเยี่ยมในวันหยุด...สวัสดีครับ

มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อน นะครับ
โดย: **mp5** วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:17:54:08 น.
  
ได้ฟังเพลงในหลวงของแผ่นดิน‬ไปด้วยอ่านไปด้วยได้อารมณ์จริงๆ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มีการแต่งเพลงเพื่อพระองค์ หลายๆ เพลงต้องบอกเลยว่าไม่เพราะเลย มีเพลงนี้นี่แหละที่สัมผัสภาษา และอะไรหลายๆ อย่างสุดยอดจริงๆ ถ้าไม่นับเพลง "ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา" เพลงนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดในใจผมตอนนี้

ก่อนจะออกทะเลกลับเข้าเรื่องดีกว่า

ศิลปินแต่ละคนก็มีผลงานที่สุดยอดแตกต่างกันไป จะบอกว่าของใครสวยไม่สวยคงยาก มีแต่ชอบมากชอบน้อยมากกว่า จำได้ว่าสมัยเด็กๆ โดนครูสั่งให้วาดภาพในหลวงส่ง ตอนนั้นคิดเลยว่าใครจะไปวาดได้ แต่วาดไปวาดมา ก็ออกมาสวยดี น่าแปลกที่เพื่อนๆ ในห้องก็วาดออกมาได้ดี แถมใกล้เคียงมากด้วย

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:23:50:51 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไำฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:5:59:59 น.
  
ภาพสวยทุกภาพเลยค่ะคุณไฮกุ
คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปชม ก็ยังได้ชมผ่านบล๊อกนี้
ภาพเยอะจุใจจริงๆ
ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันให้ชมนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คุณไฮกุไปเจองาน " Japan Festa in Bangkok 2012 " เหมือนกันหรือคะ
น่าจะโฉบๆเข้าไปดูนะคะ วรรณไปเจอโดยบังเอิญเหมือนกันค่ะ
เลยโฉบๆเข้าไปดู คนแต่งตัวกันน่ารักๆทั้งนั้น เลยอดเก็บรูปมาฝากไม่ได้
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:9:10:52 น.
  
ลืมบอกว่า ฟังเพลงไปดูภาพไปด้วย ได้อรรถรสมากๆเลยค่ะ
โหวตให้แล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

haiku Art Blog
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:9:16:31 น.
  
เพลงประกอบบล็อก ฟังครั้งใดก็ไม่เคยเบื่อเลยครับ
ทุกภาพเขียนสร้างสรรค์จากศรัทธาภายในของศิลปินโดยแท้

haiku Art Blog ดู Blog

โดย: Insignia_Museum วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:10:58:09 น.
  

สวัสดีตอนบ่ายของ เนเธอร์แลนด์ จ้า
** ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ้า **

ภาพทุกภาพที่ได้เห้น นัทบอกคุณ ไฮคุ ได้เลยว่า ซึ้งใจ และดีใจที่มีพ่อหลวงของไทย
ภาพแต่ละภาพ แสดงถึง ความเหนื่อยยาก มานะ อดทน อย่างสูงสุดที่จะนำพา ปวงชน ชาวไทยไปถึงสถานะที่กิน ดี อยู่ ดี
บางครั้งนัทไม่เข้าใจเลยว่า ทำมั้ย คนไทย บางคน ถึงได้ ทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระทัยด้วย นะ
อยากให้คนไทย รักกัน และ ปองดองกัน อยู่กันอย่างเป็นสุข เหมือนที่พระองค์ท่านต้องการ ..
โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:17:52:20 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
แวะมาเยี่ยมในวันดี วันที่ 9 เดือน 9
ดูภาพก็เต็มอิ่มแล้ว ภาพสวยมากๆ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: pantawan วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:23:27:28 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:5:48:19 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณไฮกุ ในเช้าวันจันทร์ วันทำงาน
ทำงานกันอย่างมีความสุขครับ

ภาพทุกภาพล้วนแต่สร้างสรรจากจินตนาการ และความจงรักภักดีต่อในหลวงของปวงชนชาวไทยจริงๆ เลยครับ

มีโอกาส อยากไปเดินชม เดิืนถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกบ้างครับ
โดย: ถปรร วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:8:30:29 น.
  
สวัสดีค่ะ

งดงามมากและน่าอิจฉาคนที่ได้ไปชมมาก
เก็บภาพได้ละเอียดมาก ๆด้วย ดูเพลินเลยค่ะ

แวะมาทักทายด้วยความคิดถึงนะคะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:20:54:01 น.
  
แวะมาทักทายคุณไฮกุค่ะ
บล็อกนี้ภาพเยอะไม่เป็นไร ได้ดูกันเต็มที่ ชัดๆ เอิงถูกใจมาก
สำหรับแม่บ้านต่างแดน งานแบบนี้ไม่มีให้ดูง่ายๆ แน่นอน
ดีใจที่ได้ชมผ่านทางบล็อกคุณไฮกุ ขอบคุณมากๆ นะคะ

ปล.วันนี้มีภาพจากซานโตรินี่ตอนที่สามมาฝากค่ะโดย: diamondsky วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:21:57:30 น.
  

หายศีรษะไปหลายวันอีกแล้ว งานยุ่งมากกกกก กว่าจะเข้ามาตอบเม้นท์ได้ก็ใกล้เวลานอนแล้ว ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา อาจแวะไปหาเพื่อน ๆ ได้ไม่ครบคน ยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนละกันน้าคุณบุ๊ง...ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้นะคะ


พี่รี่+ต๊อก...ชอบคำกล่าวที่พี่ต๊อกยกมาให้อ่านจัง..."เกิดมาก็รักในหลวงแล้ว" เรารู้สึกแบบนี้จริง ๆ ค่ะ ก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อคนไทยมาตั้งแต่เกิดแล้ว และก็ไม่เคยทรงหยุดทำเพื่อคนไทยเลย แม้กระทั่งทรงพระประชวร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เดี๋ยวนี้มีนิทรรศการศิลปะเยอะมากเลยค่ะ เราอัพเดทงานที่จัดแสดงอยู่ที่ในหมวด "เสพงานศิลป์ อันนี้เป็นบล็อกล่าสุด "เสพงานศิลป์ ๑๑" ลองคลิกเข้าไปดูได้ มีอยู่หลายงาน คงจะมีสักงานที่พี่ต๊อกว่างไปชมได้


คุณอุ้ม...ดูท่าคุณอุ้มคงได้ป๊ะกับคุณก๋าแน่เลย แล้วจะตามไปฟังคุณอุ้มเล่าให้ฟังที่บล็อก ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณก๋า...ดีใจที่เข้าบล็อกตรงกับวันเกิดคุณก๋าพอดีเลย ดีใจแทนคุณก๋าที่เพื่อนบล็อกแวะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ตรึมเลย สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังอีกรอบค่า


ครูดิ่ง...ที่จริงก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันค่ะ จะว่างไปก็แค่วันอาทิตย์วันเดียวเอง โชคดีที่การเดินทางสะดวก นิทรรศการส่วนใหญ่จะนั่งรถไฟฟ้าไปได้ ยังมีอีกหลายนิทรรศการที่ได้ไปชมแต่ยังไม่มีเวลาอัพเลยค่ะ

ถ้าเป็นเมื่อก่อน เรียกได้ว่าในหลวงท่านอยู่ในใจคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ แต่ยุคนี้คงพูดแบบนั้นไม่ได้แล้ว ก็ได้แต่หวังว่าคนที่เปลี่ยนความคิดจะเป็นเพียงชั่วคราวและจำนวนไม่มากนัก และไม่นานจะกลับมาเป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ท่านในที่สุด

ครูดิ่งพูดไม่ผิดเลยค่ะ ถ้าไม่มีในหลวง ประเทศไทยก็คงไม่อยู่มาได้จนทุกวันนี้ บ้านเราผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาไม่รู้กี่ครั้ง ตอนนู้นคนไทยจะฆ่ากันตาย ก็เพราะในหลวงที่ทรงทำให้เหตุการณ์สงบลงแบบรวดเร็ว ดูซิทคอมเรื่อง "บ้านนี้มีรัก" ทางช่องเก้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ชอบคำพูดของน้องมิคพูดถึงเรื่อง "ซุปเปอร์ฮีโร่ของฉัน" คนเขียนบทเขียนได้ดีมาก ฟังแล้วน้ำตาซึมเลย พอดีมีคนโพสบทพูดในกระทู้ น้องมิคในบ้านนี้มีรักวันนี้ทำให้ผมเสียน้ำตา แล้วเป็นกระทู้แนะนำ เลย copy มาให้อ่าน

"ผมเชื่อนะครับว่า เพื่อนทุกๆคนจะต้องมีซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ในดวงใจกันทั้งนั้นและครับ บางคนเนี่ยอาจจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่มาจากในหนังก็ได้นะครับ อย่างเช่น ซุปเปอร์แมน เดอะฮัค หรือว่า สไปเดอร์แมน แต่ว่าซุปเปอร์ฮีโร่ของพวกเราเนี่ยไม่ได้มีความพิเศษแบบนั้นหรอกครับ ไม่ได้บินได้แบบซุปเปอร์แมน ไม่ได้ปล่อยใยได้แบบสไปเดอร์แมน และไม่ได้มีพลังมหาศาลแบบเดอะฮัคหรอกครับ แต่สิ่งที่ซุปเปอร์ฮีโร่ของพวกเราทำได้ คือการปกป้องพวกเรา ด้วยความรัก และก็ความเมตตาครับ

ซุปเปอร์ฮีโร่ของพวกเราเนี่ย ไม่ได้อยู่ในจินตนาการหรอกนะครับ แต่เขามีตัวตนจริง ๆ ครับ และผมก็เชื่อนะครับว่า ซุปเปอร์ฮีโร่ของผมคงจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของผมคนเดียวหรอกครับ แต่ว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของพวกเราทุกคน ซุปเปอร์ฮีโร่ของผมคือ "ในหลวง" ครับ"


สำหรับเราแล้ว ในหลวงทรงเป็นยิ่งกว่าซุปเปอร์ฮีโร่ ส่วนข้าราชการ อย่าไปหวังอะไรมากเลยค่ะ ยุคนี้อุดมไปด้วยคอรับชั่นจนบ้านเมืองเข้าขั้นวิกฤตเข้าไปทุกทีแล้ว คนที่ก้าวหน้าในหน้าที่ไม่ใช่คนที่เก่งหรือมีคุณภาพ สื่อก็ไม่เป็นกลางหรือทำตามหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น ดูท่าคงจะเป็นตามคำทำนายที่ว่า ถึงยุค "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม" แล้วมั้งคะ

คุณป้ากุ๊กไก่...ด้วยความยินดีค่า ขอบคุณที่แวะมาชมนะคะ


คุณตฤณ...ทั้งปลื้มทั้งเขินกับคำชม ถือเป็นกำลังใจในการเขียนบล็อกอย่างเยี่ยมเลยค่ะ ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณไพโรจน์...ขอบคุณมากสำหรับคำชมค่า อันนี้ต้องยกความดีให้นิทรรศการนี้และศิลปินทุกท่านด้วยค่ะ ไม่งั้นก็คงไม่มีบล็อกนี้ เสียแต่ว่าอัพช้าไปหน่อย นิทรรศการหมดไปเป็นเดือนแล้ว เพิ่งจะอัพให้เพื่อน ๆ ชมกันได้ บล็อกนิทรรศการอันต่อไปก็คงจะช้าอีก แฮะ แฮะ

ที่จริงตอนแรกกะว่าจะแปะแต่ภาพอย่างเดียว พอดีในหนังสือมีข้อมูลเกี่ยวกับการวาดภาพ ก็เลยพิมพ์มาลงไว้ด้วยกัน เนื้อหาค่อนข้างยาว คุณไพโรจน์ไม่ค่อยว่าง อ่านข้อความแบบผ่าน ๆ ก็พอค่ะ

ขอบคุณมากสำหรับดอกไม้สีสันสดใสที่หอบมาฝากนะคะ


คุณmp5…ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันและโหวตให้ค่ะ


คุณต่อ...เห็นพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพวาดในนิทรรศการแล้วนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะ เราว่าเหมาะที่สุดแล้ว แล้วเพลงนี้ก็เพราะมากและความหมายก็เยี่ยมด้วย เราก็ชอบเพลงภูมิแผ่นดินฯ เหมือนกัน เป็นเพลงที่แต่งถวายในหลวงที่เพราะที่สุดเพลงนึงเลยนะคะ

อยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ เลยไปหาข้อมูลดู ใน ‪วิกิพีเดีย‬ บอกไว้ เห็นชื่อแล้วหายสงสัยเลยค่ะ มีทั้งครูเพลงและนักกวีชั้นยอดของเมืองไทยร่วมกันประพันธ์เนื้อและทำนอง

ผู้ประพันธ์คำร้องคือ ครูชาลี อินทรวิจิตร ครูสุรพล โทนวณิก คุณอาจินต์ ปัญจพรรค์ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คุณหญิง กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ผู้ประพันธ์ทำนองคือ ครูสง่า อารัมภีร ครูนคร ถนอมทรัพย์ เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ครูประสิทธิ์ พยอมพงค์

ผู้เรียบเรียงเสียงประสานคือ ครูประสิทธิ์ พยอมยงค์ คุณกิตติ ศรีเปารยะ


ว่าแล้วก็ไปหาคลิปมาฝากซะเลย แถมด้วยเนื้อเพลงที่โพสไว้ใต้คลิปด้วย


‪ภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา‬(Slow March)
บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติพ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา

(Medium March)
อ้าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชาทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญ นานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้ว พิพัฒน์เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
(ซ้ำ)คุณดาว...ขอบคุณที่แวะมาแจมจ้า อยากอัพบล็อกเผื่อเพื่อน ๆ ที่ชอบนิทรรศการแบบนี้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปชม แล้วงานศิลปะดี ๆ แบบนี้ ไม่อยากปล่อยผ่านไปเฉย ๆ แต่กว่าจะอัพบล็อกสำเร็จก็ผ่านมาเป็นเดือนเลย

เราไปพารากอนบ่อย พอดีไปวันที่เขาจัดงานพอดี เห็นแต่คนแต่งคอสเพลย์กันเต็มงาน ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แล้วอีกอย่าง ไม่มีเวลาด้วย ก็เลยไม่ได้เข้าไปในงาน

ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่า


คุณIM…ดีจัง คุณIMก็ชอบเพลงนี้เหมือนกัน เพลงนี้ฟังได้ไม่เบื่อจริง ๆ อย่างที่บอกคุณต่อ อัพบล็อกนี้แล้วนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะ


นัท…ดีใจจังที่นัทคิดเหมือนกัน เรื่องที่นัทสงสัยน่ะ เราก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าเพราะอะไร พูดแล้วก็น่าโมโหแล้วก็น่าเศร้าด้วย เป็นคนไทยแล้วไม่รักในหลวงได้ไง ทำไมคนพวกนั้นไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอดหลายสิบปี คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ร่วมมือกันหลายฝ่าย เปิดหน้าชกแบบไม่เกรงกลัว แล้วภาครัฐก็ไม่เข้มงวดในการปราบปรามเท่าไหร่ ประเทศไทยอยู่คู่กับระบบกษัตริย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว กษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบัน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุด บ้านเมืองสงบและร่มเย็น ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน ขนาดทั้งโลกยังยกย่องเทิดทูนให้พระองค์ท่านเป็น King of King

ที่จรืงเราก็เคยสงสัยเหมือนกันนะว่า เดี๋ยวนี้ทำไมถึงมีคนที่ว่าร้าย จาบจ้วงสถาบันมากขึ้นจนน่าตกใจ อ่านบทความหลายอันที่วิเคราะห์ไว้อย่างน่าฟัง แปะลิงค์ให้ตามไปอ่านสักสามลิงค์

oknation.net
เปลว สีเงิน ๓๑ พ.ค. ๕๕
เปลว สีเงิน ๒o ก.ค. ๕๕


ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับในหลวง อ่านแล้วประทับใจมากค่ะ มาจากเวบ yenta4.com

๑. ครั้งหนึ่งเมื่อ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามในหลวงว่า "เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่" ในหลวงก็มีพระราชดำรัสตอบว่า "ความจริงมันก็น่าท้ออยู่หรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันนั้นคือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศ

๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปช่วยเหลือประชาชนทุกแห่ง ไม่ว่าจะกันดารแค่ไหน และมีหลายครั้งที่ทรงทำงานจนมืดสนิท ในที่กันดารที่มีฝูงยุงมารุมกัดหรือกระทั่งแมลงต่าง ๆ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงย่อท้อ ยังคงทรงงานต่อไป เท่าที่ทำก็มีเพียงโบกพระหัตถ์ไล่เท่านั้น

๓. มีครั้งหนึ่งในการเสด็จฯ เยี่ยมชาวบ้าน เกิดมีฝนตกพอดี แต่ก็ไม่มีใครยอมกลับบ้าน รอรับเสด็จในหลวงให้ถึงที่สุด เมื่อในหลวงเสด็จฯ ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นายตำรวจที่ตามเสด็จฯ ได้เข้าไปกางร่มถวาย แต่ในหลวงทรงเห็นว่าผู้คนที่มารอรับเสด็จเปียกปอนกันทั่วหน้า พระองค์จึงมีรับสั่งให้เก็บร่ม แล้วเยี่ยมชมราษฎร ทั้ง ๆ ที่เปียกเช่นเดียวกัน

๔. ขณะที่ในหลวงเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎร เคยมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่า "การที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรและมีโครงการตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมาย ทรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่" ซึ่งพระองค์ก็มีพระราชดำรัสตอบว่า "มิได้สนใจว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่ จะสนว่าประชาชนจะหิวน้อยลงหรือไม่"

๕. พระองค์ได้พระราชทานคำตอบเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ว่า "การที่จะอธิบายว่า กษัตริย์คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหาที่ยากพอควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซึ่งผู้คนทั่วไปเรียกว่าพระมหากษัตริย์ แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว หน้าที่ของข้าพเจ้าในปัจจุบันก็คือทำอะไรตามที่เป็นประโยชน์ ถ้าถามว่าข้าพเจ้ามีแผนการอะไรในอนาคตบ้าง คำตอบคือไม่มี เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดภายหน้าแต่เราเลือกจะทำสิ่งเป็นประโยชน์ ซึ่งเพียง พอแล้วสำหรับเรา"

อันนี้เป็นเพียงส่วนน้อยในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน แบบนี้แล้ว ไม่ให้เรารักและเทิดทูนในหลวงสุดหัวใจได้อย่างไร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า


คุณปาน...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันและโหวตให้ค่า


คุณเบิร์ท...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ เสียดายจัง นิทรรศการหมดไปเป็นเดือนแล้ว ถ้าคุณเบิร์ทได้ไปชมงานนี้ ต้องถ่ายภาพได้งามกว่าที่เราถ่ายมาแน่เลยค่ะ


คุณฝากเธอ...โห หายไปนานเลย คิดถึงคุณฝากเธอเหมือนกันค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


คุณเอิง...อยากให้นิทรรศการนี้ได้ไปจัดที่เมืองนอกจังค่ะ เราว่าฝรั่งคงจะชอบไม่แพ้คนไทยแน่ ก็ศิลปินไทยฝีมือดีไม่แพ้ใครเลยนี่เนอะ

ขอบคุณที่แวะมาชวนไปชมวิวซานโตรินี่ภาคสาม เดี๋ยวตามไปที่บล็อกค่า
โดย: haiku วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:23:12:00 น.
  
แน่นด้วยคุณภาพอีกแล้วคะ

คิดถึงคุณไฮกุมากมายคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: cengorn วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:23:25:50 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตที่มอบให้ผมด้วยนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:6:06:08 น.
  
อ่านแล้วชื่นใจและปลื้ม ขอบคุณที่ตั้งใจ
ทำอย่างพิถีพิถัน

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:10:08:06 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

มาซับเหงื่อและส่งกำลังใจให้คุณไฮกุคะ
คนอ่านทุกคนเข้ามาแล้วชื่นใจ
กับข้อมูลที่ละเอียดยิบ
ของพ่อหลวงของเรานะคะ
คนอ่านทุกคนชื่นชมความตั้งใจ
ของคุณไฮกุแน่นอนค่ะ
รวมทั้งสองสาวที่บ้านด้วยจ้า

ส่งความคิดถึงและำกำลังใจมาหาสม่ำเสมอนะคะ
โดย: A IP: 119.46.151.21 วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:11:39:26 น.
  
โย เจ ปุพฺเพ ปมชฺชิตวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา

บุคคลใด ในกาลก่อนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท
บุคคลนั้น ย่อมทำให้โลกแจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก

มีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ตลอดไป...นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา...นะคะ

........................

สุดยอดงานศิลป์จริง ๆ ....ค่ะ

โหวต...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:12:32:37 น.
  
อาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ตามข่าวงานศิลปะมังคะ เลยไม่เคยรู้เรื่องกับเค้าเลย

ขอบคุณ คุณไฮกุค่ะ ที่เก็บภาพงานแต่ละครั้งมาฝาก ตอนเป็นบล็อกก็ประณีตงามมาก...เข้ามาทีไรอิ่มใจทุกทีค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะคะ อยากให้ทำบล็อกดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:17:22:33 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: นู๋หนึ่ง IP: 58.11.105.106 วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:22:15:20 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:6:04:53 น.
  
พระองค์ท่านทรงงานแบบปิดทองหลังพระจริงๆค่ะ ทรงพระเจริญ
โดย: รักแรกคลิก IP: 204.136.218.8 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:7:59:43 น.
  
แวะมาทักทาย และดูนิทรรศการอีกรอบ ชอบมากๆค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:18:01:36 น.
  
ศิลปะ .. อย่างนี้เรียกว่าอย่างอลังการมากๆ ค่ะ
แบบว่าเห็นแล้วทึ่งเลยค่ะ เกินกว่าคำว่า "สวยงาม"
จังเลยนะค่ะ ..

ช่วงนี้เข้ามาแบบมาๆ หายๆ บ้างเหมือนกันค่ะ
เน็ตดีแต่ว่าไอ้ตัวขี้เกียจนี่สิค่ะ มันมาตลอดเลยพยายาม
จะขจัดอยู่เหมือนกันนะค่ะแต่ว่าช่างยากแท้ๆ
โดย: JewNid วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:23:55:12 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:6:01:01 น.
  
คุณอร...คิดถึงเหมือนกันจ๊ะ คุณอรหายเงียบไปเลย สบายดีนะคะ ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้ค่า


คุณก๋า...ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณมากที่แวะมาทักทายกันทุกวันเลย เกรงใจคุณก๋าจัง ช่วงหลัง ๆ นี้ไม่ค่อยจะได้แวะไปหาเลยอ่ะ


พี่หนูหล่อ...ดีใจมาก ๆ ที่คุณพี่และเพื่อน ๆ อ่านบล็อกนี้แล้วชอบกัน อ่านเม้นท์แล้วยิ้มแป้นเลยค่า


คุณเอ...คุณเอหายไปนานเลย คิดถึงนะคะ ดีใจที่แวะมาเยี่ยมกันอีก ขอบคุณทั้งคุณเอและสองสาวน้อยด้วยที่แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะ


คุณปอป้า...ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้ค่ะ


คุณหนู...อ่านเม้นท์ของคุณหนูแล้วชื่นใจดีแท้ ก็เพราะได้เพื่อน ๆ และคนที่เข้ามาอ่านบล็อกบอกว่าชอบนี่แหละค่ะ ถึงติดบล็อกเหนียวหนับ ไปไหนไม่รอด จะพยายามรักษาคุณภาพและเขียนบล็อกให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ค่ะ


คุณนู๋หนึ่ง...ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ ถ้าคุณนู๋หนึ่งมีบล็อก คราวหน้าแวะมา อย่าลืมล็อกอินด้วยนะคะ เราจะได้แวะไปเยี่ยมคุณนู๋หนึ่งมั่ง


คุณน้ำ้อ้อย...เราประทับใจพระบรมราโชวาทของในหลวงในเรื่องการปิดทองหลังพระมาก ๆ พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของคุณธรรมข้อนี้ ถือว่าเป็นการทำความดีที่บริสุทธิ์มาก เพราะไม่ต้องประกาศให้ใครรู้และไม่หวังสิ่งตอบแทน เคยอ่านหนังสือ "โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน" ท่านเหลี่ยวฝานบอกว่า การทำดีแบบนี้จะยิ่งได้บุญมากกว่าด้วยค่ะ

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงมาให้เพื่อน ๆ อ่านกันค่ะ

"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็น ก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อยชอบ "ปิดทองหลังพระ" กันนัก เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...."

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕0๖)


คุณสาว...ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ คุณสาวมาหาสองรอบแล้ว ยังไม่ได้แวะไปหาคุณสาวสักที


คุณนิด...เราไม่ได้เล่นบล็อกแบบสบาย ๆ มาเป็นเดือนแล้วค่ะ งานยุ่งแถมเน็ตป่วยเป็นระยะ ๆ อีกตะหาก บางทีมีเวลาแต่เน็ตเจ๊ง อดเล่นบล็อก เซ็งสุด ๆ เลยค่ะ

ลป. ส่งกำลังใจให้คุณนิดขจัดตัวขี้เกียจได้สำเร็จนะจ๊ะ

โดย: haiku วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:22:49:18 น.
  
สวยทุกผลงานเลยนะ ไปดูมาแล้ว \\(^;^)/
โดย: Green Peace IP: 14.207.120.26 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:0:15:55 น.
  
ขอบคุณคุณ Green Peace ที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ ดีจังที่คุณก็ได้ไปชมนิทรรศการนี้ แต่ละภาพงามจริง ๆ ค่ะ
โดย: haiku วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:19:24:17 น.
  
ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:10:52:42 น.
  
พ่อหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกคน
โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:10:54:01 น.
  
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญ
โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:10:55:23 น.
  
“ ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า อย่าละทิ้งประชาชน อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งได้อย่างไร “
บทพระราชนิพนธ์ “ เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ในรูปแบบของการบันทึกความทรงจำ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อทีประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และได้พระราชทานให้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารวงวรรณคดี นี่คือพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์
พ.ศ. 2537 ทรงแปลหนังสือเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ของวิลเลียม สตีเวนสัน จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง A Man called Intrepid
ในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวทรงแปลหนังสือเรื่อง ติโต จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ของฟิลลิส ออติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของนายพลติโต
พระราชนิพนธ์แปล ทั้ง 2 เรื่อง สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ และ พระปรีชาสามารถด้านภาษาที่โดดเด่น
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และ ติโต เป็นหนังสือที่มียอดการพิมพ์ซ้ำอย่างต่อเนื่อง และมียอดจัดจำหน่ายรวมกันมากกว่า 250000เล่ม

โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:10:58:21 น.
  
จิตรกรรมเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัย มาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ โดยทรงเริ่มศึกษาวิธีวาด และฝึกเขียนภาพด้วยพระองค์เอง หากแต่งานจิตรกรรมของพระองค์ได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง เมื่อประมาณ พ.ศ.2502 ภายหลังที่เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชภารกิจมาทรงเขียนภาพ ซึ่งโดยมากจะเป็นพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์
และเมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้จัดนิทรรศการจิตกรรมฝีพระหัตถ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระองค์
หากแต่พระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ทำให้ต้องทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร จึงไม่ทรงมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรม แต่ถึงกระนั้นก็ทรงมีภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่เผยแพร่ไปแล้วถึง 47 ภาพ และที่ยังไม่เคยเผยแพร่อีกกว่า 60 ภาพ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านจิตรกรรมอย่างแท้จริง

โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:00:36 น.
  
ในคืนวันส่งท้ายปี 2494 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเพลง “พรปีใหม่” เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับพสกนิกร แต่นั่นไม่ใช่บทเพลงแรกที่องค์อัครศิลปินได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องดนตรีนานาชนิด มาแต่เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช และเมื่อมีโอกาสจึงได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงของพระองค์เอง โดยทรงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเทียน อันมีทำนองเป็นเพลงบลูส์ขึ้นเป็นเพลงแรก เมื่อ พ.ศ.2489 และนับจากนั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงใหม่ๆ โดยในระยะแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำไปบรรเลงในวงดนตรีสุนทราภรณ์
สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย อย่างเป็นทางการ ในปี 2507 นับเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันแห่งนี้ อันเป็นเครื่องยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ที่ได้แซ่ซ้องไปไกลถึงนครแห่งดนตรีคลาสสิกอันลือชื่อของทวีปยุโรป สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” โดยแท้

โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:01:52 น.
  
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและ ก่อสร้างระบบชลประทานตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำปิง ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้แก่ ราษฎร พร้อมทั้งอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้ มีสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนจัดสรรพื้นที่ป่าละเมาะให้ราษฎรทำการเกษตร

โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:04:37 น.
  
สถานที่ดำเนินการ อำ เภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 279,501 ไร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 107,791 ไร่ เป็นเขตไร่นา ชุมชน ประมาณ 171,710 ไร่ มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงชันด้านตะวันออกโดยมีพื้นที่ราบและค่อนข้าง ราบบริเวณใกล้เคียงลำห้วยและริมฝั่งแม่น้ำปิง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรม กึ่งป่าค่อนข้างสมบูรณ์จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าอุดมสม บูร?์เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็น พื้นที่ต้นน้ำลำธารต่อไป


โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:05:43 น.
  
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และน้ำเสียตลอดจนการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีธรรมชาติ

โดย: กปจว.กร.ทบ. IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:17:18 น.
  
โครงการขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่
โครงการขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการดำเนินงานขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 13 ไร่ 3 งาน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริไว้ดังกล่าว


โดย: กปจว.กร.ทบ. IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:24:30 น.
  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงาน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน ร่วมกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ เอนก ประสงค์ ในเขตที่ดินดังกล่าวด้วย วิธีที่ เหมาะสมโดยด่วน ซึ่งแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ เมื่อ ดำเนินการเสร็จตาม โครงการแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ทั้งในเขตจังหวัดปทุมธานี และ
กรุงเทพมหานครบางส่วนที่สำคัญเป็นแหล่งเก็บน้ำปริมาณมาก สำหรับท้องที่ ดังกล่าวได้ใช้ ทำนาปรังและปลูกพืชต่าง ๆ ในช่วงแห้งแล้งน้ำมีมากอาจแบ่งไปใช้ ในการบรรเทาน้ำเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้ นอกจากนี้แล้วสระเก็บน้ำยังทำหน้าที่ช่วยเก็บน้ำในฤดูน้ำ หลากส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วม แก่พื้นที่ ทางตอนล่างได้อีกด้วย
โดย: กปจว.กร.ทบ. IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:25:30 น.
  
ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
...ขอถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช ผู้ปกปักษ์คุ้มครองแผ่นดินไทย
...และขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
โดย: กปจว.กร.ทบ. IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:15:07 น.
  
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
โดย: สุภาพร IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:16:40 น.
  
กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนในวันปีใหม่ พ.ศ.2495

“…อันสถานการณ์ของโลกทั่วไปและของบ้านเมืองเราเป็นอย่างไร ก็ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ทางที่จะช่วยให้ประเทศเราผ่านพ้นภัยพิบัติ มีความวัฒนาถาวรไปได้ ก็โดยที่เราชาวไทยทุกคนมีน้ำใจรักชาติอย่างแท้จริง ไม่ถือเอาประโยชน์ของตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดียว มุ่งบำเพ็ญกรณียกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร เพื่อคุณประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม เมื่อเป็นดังนี้แล้ว สามัคคีก็ย่อมจะแผ่ขยายกว้างขวางออกไปในระหว่างพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ทำให้กำลังของชาติส่วนต่าง ๆ ประสานกันเป็นบึกแผ่น สิ่งที่เคยยากก็จะกลายเป็นง่าย และสิ่งที่ไม่เคยทำได้ก็กลับจะบรรลุผลสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยอานุภาพแห่งความสามัคคี เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราชาวไทย จงยึดมั่นในศีลธรรม ซึ่งบิดามารดาและครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนเรามาแต่เล็กแต่น้อย และพยายามประพฤติปฏิบัติตามในอันจะส่งเสริมสามัคคีธรรมให้มั่นคงแผ่ขยายในระหว่างพี่น้องไทยทั้งปวง เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ
โดย: สุภาพร IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:17:35 น.
  
“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน

ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
โดย: สุภาพร IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:18:43 น.
  
“…การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ได้ อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ…”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

โดย: สุภาพร IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:21:37 น.
  
ท่ามกลางความต้องการในการใช้น้ำมันดีเซลที่เพิ่มมากขึ้น และราคาของน้ำมันดีเซลที่ขยับตัวสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมองเห็นคุณค่าของปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ และถึงแม้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล อาจหมดลงในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า แต่ประเทศไทยก็ยังมีแหล่งน้ำมันที่เราสามารถปลูกและผลิตขึ้นได้เอง
พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย และให้ทดลองนำปาล์มน้ำมันมาสกัดเป็นน้ำมันไบรโอดีเซล ซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำมัน ไบรโอดีเซล เป็นอีกหนึ่งใน โครงการตามแนวพระราชดำริ ที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิถีกสิกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกลง
น้ำมันไบรโอดีเซล พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพ ที่พระราชทานแนวทางใหม่ในการพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนภายในประเทศให้เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ดีของเราทุกคน

โดย: สุภาพร IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:22:57 น.
  
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงกิตติคุณและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.

เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เป็นความว่า การรู้จักประมาณตน ทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถ ที่มีอยู่ได้พอเหมาะพอดีกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น ผู้รู้จักประมาณตน จึงสามารถทำตนทำงานได้ผลดีกว่าคนอื่น ผู้ที่แม้จะมีความรู้ความสามารถมากกว่า แต่ไม่รู้จักประมาณตน วันนี้ใคร่จะกล่าวกับท่านถึงเรื่อง การรู้จักประมาณสถานการณ์

การรู้จักประมาณสถานการณ์ ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เห็นชัดถึงความเป็นมา และที่เป็นอยู่ แล้วคาดว่าควรจะเป็นไปอย่างไรในอนาคต อย่างเช่น เมื่อเกิดน้ำท่วม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็จะต้องศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้รู้กระจ่างทั่วถึง เริ่มแต่น้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไร ในพื้นที่นั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เคยมีน้ำท่วมมาแล้วกี่ครั้ง มีระยะถี่ห่างอย่างไร แต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด และในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เมื่อรู้สถานการณ์ที่เป็นมาและที่เป็นอยู่แน่ชัด ก็ควรประมาณสถานการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด การแก้ไขป้องกัน ก็จะสามารถกำหนดวิธีการได้ถูกตรงกับปัญหา และสภาพพื้นที่ ทั้งสามารถกำหนดเวลาปฏิบัติได้ว่า การใดควรจะทำก่อนหลัง และการใดเป็นการด่วน ที่จะต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จทันการณ์ทันเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดมีขึ้นอีก การรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ในการปฏิบัติงาน ยิ่งประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้องเพียงใด ก็จะทำให้งานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์ และได้ประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้นเพียงนั้น

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสมประสงค์ ในความดีงามความรุ่งเรืองตามที่ปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.
โดย: อาทิตยา IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:24:37 น.
  
เพราครูที่ดีควรต้องมีความรู้ดีด้วยเสมอ ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาทางการศึกษาแล้วในวันนี้ ต่อไปจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เพราะท่านจะออกไปเป็นผู้ให้การศึกษา อบรมแก่เยาวชน ผู้จะเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าของปกครองประเทศในอนาคตและการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานของเยาวชนในปัจจุบันมีความจำเป็นเพื่ออนาคตของชาติมาก เพราะฉะนั้น เมื่อท่านเห็นความสำคัญของการเป็นครู และเมื่อท่านได้เลือกหน้าที่ของท่านเช่นนี้แล้ว ท่านต้องพยายามทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความตั้งใจจริง โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง...

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2 ธันวาคม 2507


โดย: อาทิตยา IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:25:58 น.
  
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
โดย: ปัญญา IP: 101.108.1.53 วันที่: 1 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:31:26 น.
  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาสความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราช ฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2524 พระองค์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และความจำเป็นที่จะยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดให้ดีขึ้นจึงมีพระราชดำริ และพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่และ ผู้ติดตามเสด็จให้พิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งต่อมา กปร. (คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้ง และดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ในวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยให้สำนักงานเลขานุการ กปร. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำแผนงานและงบประมาณต่อไป


วัตถุประสงค์


1. เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสำรวจหาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับป่าพรุ มาใช้ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าพรุ


2. เพื่ออนุรักษ์ป่าพรุสมบูรณ์ตามธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป และฟื้นฟูสภาพป่าพรุเสื่อม โทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม

3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญ ของป่าพรุ
โดย: พันซ์ IP: 101.108.212.248 วันที่: 2 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:55:10 น.
  
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาสความเป็นมา
เดิมพื้นที่ที่ขอตั้งโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 11 กิ่งอำเภอกำลัง จังหวัดยะลานั้นเป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 ซึ่งทาง ราชการทหารโดยกองทัพบก (แม่ทัพภาคที่ 4) ได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื้อที่ 1,600 ไร่ และต่อมาได้ทำการ จัดสรรพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้ครอบครัวละ 15 ไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติ ไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักประกันชีวิต และครอบครัว รวมทั้งการประกอบอาชีพ และการเป็นอยู่ที่ดีตามความมุ่งหวังและปรารถนาดีของทางราชการทหารต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนี้ เพื่อหันมา ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการจัดสรรให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ในเขตหมู่บ้านแยะใน หมู่ที่ 3 ตำบลบาละ กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ส่วนที่ 2 อยู่ที่บ้านจาเราะทำบุง (หรือคลอง ตำบล) และส่วนที่ 3 อยู่ที่บ้านคลองพุด ซึ่งส่วนที่ 2 และ 3 อยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบาละ กิ่ง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลาวัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระ ประสงค์และ ความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะดำเนินการให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาทั้งหมดที่อยู่ ภายใต้การดูแลสนับสนุน ส่งเสริมให้ประสพความสำเร็จ ซึ่งเป็นการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ องค์พระประมุข ของปวงชนชาวไทย

2. เพื่อขยายพื้นที่ให้กับโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้มีพื้นที่และโครงการสร้างในการที่จะทำ การวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติได้รับการดูแลและพัฒนาให้ดีขึ้น


3. เพื่อจัดระบบในการวิจัย และพัฒนาเสริมสร้างทางระบบนิเวศวิทยาที่เสื่อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้มี พันธุ์ไม้หลายหลากทางชีวภาพ หวาย สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อระบบนิเวศได้รับการดูแลเอาใจใส่และมุ่งพัฒนาสัตว์ป่าก็จะเพิ่มพูนไปด้วย

4. ทำการวิจัยและพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในขอบเขตป่า และในพื้นที่โครงการฯ ได้มีความสำนึกใน การรักป่ารู้คุณค่าของป่าที่ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง กลมเกลียวอันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชีวิต

5. เพื่อเป็นแนวกันชนในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า แผ้วถางป่าครอบครองพื้นที่ป่าอันเป็นตัวการบ่อ เกิดแห่งการทำลายระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าในการเสริมการปลูกต้นไม้เสริม พื้นที่ ธรรมชาติในการนำพันธุ์ไม้ป่าหวายที่สามารถขึ้นในพื้นที่เพื่อทำการวิจัยพันธุ์ไม้ พันธุ์หวายและพันธุ์ไม้หลายชนิดเพื่อการวิจัยพัฒนาเสริมสร้างแนวกันชนระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่สามารถทำการพัฒนาได้ใน พื้นที่ โครงการฯ และขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศวิทยา และระบบแนวเสริมสร้างภาพ แวดล้อมของธรรมชาติและบรรยากาศต่อไป
โดย: พันซ์ IP: 101.108.212.248 วันที่: 2 กรกฎาคม 2556 เวลา:15:02:25 น.
  
โดย: นาย กัมพล เปียทอง IP: 27.55.73.35 วันที่: 12 มีนาคม 2564 เวลา:22:56:34 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด