องค์อัคราภิรักษศิลปิน

‪เพลงพระราชนิพนธ์ - แสงเดือน (Magic Beams)ทีฆายุกา โหตุ อัคราภิรักษศิลปิน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕


พระคือแม่แห่งแผ่นดินรินความรัก

โลกประจักษ์พระจริยวัตรสุดสรรเสริญ

อภิรักษ์ปัญญาไทยให้จำเริญ

นำราษฎร์เชิญศิลปาชีพดำรงชนม์

ส่งศิลป์ศาสตร์ชาติไทยให้โลกรัก

วัฒนธรรมนำพิทักษ์ประจักษ์ผล

นำชนสานโครงการหลวงพ้นบ่วงจน

ราษฎร์ซึ้งค่าความเป็นคนพลเมืองดี

ลุแปดสิบพรรษามหามงคล

อัญเชิญพระไตรรัตน์ดลเกษมศรี

"อัคราภิรักษ์ศิลปิน" ปิ่นราชินี

ถ้วนตราบจีรังกาลนิรันดร์เทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถวาย

ขออนุญาตพักบล็อกศิลปกรรมช้างเผือกภาคสองไว้ก่อน อีกสองวันจะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จฯ แล้ว ปีนี้เป็นปีพิเศษที่คนไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา มีหลายหน่วยงานร่วมเฉลิมฉลอง หนึ่งในนั้นคือกระทรวงวัฒนธรรมได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระราชินีเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้รักษางานศิลปะ "อัคราภิรักษศิลปิน" ซึ่งเหมาะสมเป็นที่สุด คงไม่ต้องบรรยายว่าพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระองค์มีอะไรบ้าง เนื่องจากวันเฉลิมฯ ปีนี้พิเศษมาก นอกจากบล็อกนี้แล้ว ก็จะให้เพื่อน ๆ ร่วมถวายพระพรด้วยกันอีกสักบล็อกสองบล็อก


ขอถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าฯด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุqueen030เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในฐานะที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทำนุบำรุงงานศิลปะ กระทรวงวัฒนธรรมจึงถวายพระราชสมัญญา ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ "อัคราภิรักษศิลปิน" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ในฐานะที่ทรงทุ่มเททำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติของชาติ จัดนิทรรศการยิ่งใหญ่ที่สยามพารากอน


ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๗ สิงหาคมนี้ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานมรดกภูมิปัญญา “ผ้าไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่า จากการที่ วธ.ได้แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ขณะนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการ ได้ลงนามในหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ เลขที่ รล ooo๒.๕/๒o๔๕๓ แจ้งมายัง วธ.ว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ว่า วธ.ในนามคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” (อัก-คะ-รา-พิ-รัก-สิน-ละ-ปิน) มีความหมายว่า ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้queen026นางสุกุมลกล่าวว่า ความหมายของคำว่า อัคร หมายถึง ยิ่งใหญ่ เป็นเลิศ เป็นยอด คำว่า อภิรักษ์ หมายความว่า ระวัง รักษา ป้องกัน ปกป้อง พระราชสมัญญาทั้งหมดจึงมีความหมายว่า "ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกป้องรักษางานศิลปะ" ซึ่ง กวช.มีความเห็นร่วมกันแล้วว่า การถวายพระราชสมัญญาครั้งนี้เนื่องด้วยสำนึกในพระปรีชาสามารถล้ำเลิศทุกแขนง ทรงตระหนักในคุณค่าความงดงามของศิลปะ ทรงทุ่มเทพระกำลังทั้งปวงในการทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้นให้กลับมาสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทย


ด้านนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า การจัดงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑o.oo - ๒๑.oo น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ดังนี้


นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ โดยนิทรรศการแบ่งเป็น ๖ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระอัจฉริยภาพผ่านใยไหม เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจความรักความผูกพันระหว่างพระราชินีกับราษฎรของพระองค์, เรื่องเล่าห้องทรงงาน ซึ่งประชาชนจะได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยผ้าไทย ที่ทาง สวธ.ได้จำลองมาให้เห็นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรให้ยืนได้ด้วยลำแข้งตนเองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

ส่วนที่ ๒ ผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๓ ผ้าทอไทย สุดยอดงานช่างฝืมือ เป็นเรื่องราวความรู้เชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย

ส่วนที่ ๔ ผ้าทอ มรดกร่วมอาเซียน รวบรวมลวดลายผ้าในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนที่ ๕ การแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าไทย

และส่วนที่ ๖ การจำหน่ายสินค้าผ้าไทย การออกร้านผ้าไทยต่าง ๆqueen5นางปริศนากล่าวว่า ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ดีไซน์อาเซียน ในวันที่ ๑๕ ส.ค. เวลา ๑๘.oo น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทย” โดยนักออกแบบของสถาบันกูตูร์ (Courtour) และสุดยอดดีไซเนอร์ไทยในวันที่ ๒๘ ก.ย. นี้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนไปชมพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


อธิบดี สวธ.กล่าวด้วยว่า ในปี ๒๕๕๕ สวธ.ได้รวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกมรดกภูมิปัญญาในสาขาต่าง ๆ ทั้งหมด ๓o รายการ เน้นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ ศิลปะการแสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ดนตรี และภูมิปัญญาการทอผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยผ้าไทยที่จะมีการขึ้นทะเบียน เบื้องต้นมีประมาณ ๑o ราย โดยในวันที่ ๙ ส.ค. จะมีการประชุมสรุปจำนวนรายการมรดกภูมิปัญญาที่จะประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาอีกครั้ง จากนั้นในวันที่ ๒๙ ส.ค. จะมีการประกาศรายชื่อมรดกทางภูมิปัญญาอย่างเป็นทางการต่อไป.queen6


มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น

ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา

อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา

อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ"


คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระฉายาลักษณ์และข้อมูลจาก

kapook.com
bangkokframe.com
หนังสือ "ขัตติฉายาลักษณ์"
(ในเครือเนชั่นสุดสัปดาห์ และ คม ชัด ลึก)


บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะ


บีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ lozocat

Free TextEditor

Create Date : 10 สิงหาคม 2555
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:24:32 น.
Counter : 7825 Pageviews.

24 comments
ถวายสังฆทาน toor36
(8 เม.ย. 2564 00:00:13 น.)
สถานีโทรทัศน์ ไม่น่าอยู่ ฝนที่แรงไม่หยุด toor36
(18 มี.ค. 2564 09:53:42 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : 6,7 และ 8 ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 มี.ค. 2564 15:24:31 น.)
วัดเบญจมบพิตร : ประวัติศาสตร์ไทยในเจดีย์ ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 มี.ค. 2564 15:56:31 น.)
  
สวัสดีสาย ๆ ค่ะ..^^"

โดย: Lika ka วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:9:27:53 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

ผมก็พยายามจะให้หมิงหมิงฝึกคัดแต่แบบไม่เร่งร้อนนะครับ
ตอนนี้เขียนวันละ 10 ตัวก็เก่งแล้วครับ 555

คนอื่นเค้าปาไป 10 หน้าแล้วล่ะครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:9:39:00 น.
  
ขอทั้งสองพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

มาร่วมสดุดีและถวายพระพร ที่บล๊อกคุณไฮกุด้วยเช่นกันค่ะ
ภาพและเรื่องราวมีคุณค่า มากๆค่ะ
เป็นปลื้มกับ การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”เป็นล้นพ้น

และขอขอบคุณคุณไฮกุมากๆด้วยนะค่ะ ที่ว่ายังยุ่งๆ ก็ยังอัพบล๊อกดีๆ
และเยี่ยมทักทายเพื่อนๆด้วยดีสม่ำเสมอ
ต้องติดโหวตอีกแร๊ว...เดี๋ยวมาเยี่ยมชมอีกครั้งพร้อมโหวตคร้า
โดย: tui/Laksi วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:11:11:25 น.
  

แหล่มค่ะ
อุ้มมาโหวต Art Blog ให้เลยค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:11:23:38 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:17:44:27 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
--------------------------------
แวะมาส่งกำลังใจให้คุณไฮกุค่ะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:19:32:44 น.
  
มาเยี่ยมยามดึกๆค่ะ คุณไฮกุช่างหารูปเช่นเดิม สวยทุกรูปเลย ชื่นชมๆค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:23:38:22 น.
  
สวัสดีวันหยุดยาว "เพื่อแม่ของเรา" ค่ะคุณไฮกุ
มาอ่านและชมความสวยงามในบล๊อกอีกครั้ง
พร้อมกดดหวตให้คร้า....บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ลุงกล้วย Dharma Blog ดู Blog
haiku Art Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:8:31:03 น.
  
แต่ละภาพงดงามมากเลยค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:18:18:28 น.
  
เป็นเรื่องราวที่สวยงามน่าประทับใจมากเลยครับ
ขอบคุณที่รวบรวมมาให้ได้ชื่นชมพระบารมี
ขอจงทรงพระเจริญ

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:18:54:22 น.
  

โดย: dawreung51 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:20:37:02 น.
  
คุณLika…ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


คุณก๋า...เอาน่า ได้ฝึกเขียนลายมือก็ดีแล้วค่ะ จะเขียนมากหรือน้อยไม่เป็นไร ยังไงก็พยายามให้หมิงหมิงฝึกอยู่เรื่อย ๆ ลายมือจะได้สวย เด็กสมัยนี้ลายมือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่เหมือนสมัยก่อน โดยเฉพาะผู้ชาย ลายมือต้องสวย อย่างท่านสุนทรภู่เคยประพันธ์ไว้ว่า "ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ" ไว้หมิงหมิงลายมือสวยแล้ว คุณก๋าสแกนลงล็อกอวดเพื่อน ๆ ก็ดีนะคะ


คุณตุ้ย...ชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรมที่เข้าใจคิดมาก เป็นพระราชสมัญญานามที่เหมาะสมเป็นที่สุด พระราชกรณียกิจด้านศิลปะของสมเด็จฯ มีมากมายจนนับไม่ถ้วน ทั้งทำนุบำรุง รักษา อนุรักษ์ แล้วศิลปะบางอย่างก็เกือบจะสูญหายไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็พลิกฟื้นให้กลับมาได้

อย่างบล็อก ราชพัสตราภรณ์ฯ ที่เราอัพเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม ต้องยกย่องพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จฯ ทรงเริ่มแต่งฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่ปี ๒๕o๓ (ข้อมูลจากสกุลไทย) ตอนนั้นพระชนมายุยังไม่ถึงสามสิบเลย นี่ก็หลายสิบปีมาแล้ว แต่แบบก็ยังดูคลาสสิกและไม่ล้าสมัยเลย

ยุ่งยังไงก็ต้องพยายามหาเวลาอัพบล๊อกถวายพระพรจนได้แหละค่ะ นี่เขียนบล็อกเตรียมอัพไว้อีกสองบล็อก พรุ่งนี้วันเฉลิมฯ ก็จะอัพอีกบล็อก อัพแล้วจะแวะไปชวนมาถวายพระพรอีกนะคะ

ขอบคุณมาก ๆ ที่โหวตให้อีกแล้วค่า


คุณอุ้ม & ครูเกศ...ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณสาว...หนนี้พระฉายาลักษณ์ที่อัญเชิญมาประดับบล็อกมีทั้งใหม่และเก่าด้วย ดีใจที่คุณสาวชอบนะคะ


คุณเค็ง & คุณประกาย & พี่หนูหล่อ & คุณดาว...ขอบคุณที่แวะมาถวายพระพรด้วยกันค่ะ


คุณดาว...การ์ดน่ารักจังค่ะ ขอบคุณที่แวะมาสุขสันต์วันแม่นะคะ
โดย: haiku วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:21:50:20 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

ทำบล็อกได้น่าประทับใจอีกแล้วครับ

ขอร่วมรำลึกถึงพระคุณแม่ด้วยมะลินะครับ


โดย: find me pr วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:22:06:46 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:6:04:54 น.
  
สุขสันต์ " วันแม่ " ค่ะ คุณไฮกุ


โดย: tui/Laksi วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:8:37:24 น.
  
สุขสันต์วันแม่ครับคุณไฮกุ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:9:44:48 น.
  
สวัสดีในวันแม่ครับคุณไฮกุ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:15:16:12 น.
  
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:16:47:46 น.
  
สุขสันต์วันแม่นะคะ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:20:05:35 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สุขสันต์วันแม่ครับ (ผ่านไปแล้ว)

รูปพระราชินีรูปที่ 2 นี่ดูแล้วเก่ามากจริงๆ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 สิงหาคม 2555 เวลา:0:05:14 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 สิงหาคม 2555 เวลา:5:57:05 น.
  
ทรงงามยิ่งนักค่ะ(ขออภัยด้วยค่ะ หากใช้คำไม่เหมาะสม) น่าเสียดายที่คงไม่ได้ไปดูนิทรรศการ


มาโหวตและขอเสียงโหวตบล็อกวันแม่ค่ะ
โดย: chinging วันที่: 13 สิงหาคม 2555 เวลา:10:44:12 น.
  
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่แวะมาร่วมกันถวายพระพรและโหวตให้นะคะ แล้วจะแวะไปเยี่ยมให้ครบคนเลยค่า

โดย: haiku วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:21:20:14 น.
  
คิดถึงบ้านจังเหงาใจ
โดย: อุ๋ย IP: 110.77.192.40 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:22:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด