๘o พรรษามหาราชินี

La Vie En Rose - Edith Piaf
เมื่อวานบอกว่าจะอัพบล็อกถวายพระพร แต่เนทที่บ้านเจ๊งกระทันหัน วันนี้เนทใช้ได้แต่งานก็ยุ่งทั้งวัน กว่าจะอัพได้ก็เกือบหมดวันแล้ว อย่างที่บอกว่าวันเฉลิมฯ ปีนี้พิเศษมาก แล้วช่วงนี้บรรยากาศวันแม่ยังตรบอบอวลอยู่ เลยขออัพบล็อกถวายพระพรอีกสักบล็อกสองบล็อก หนนี้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์และประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จฯ จากนิตยสารดิฉันมาประดับบล็อก พระฉายลักษณ์ในหนังสืองดงามมากและหาชมได้ยาก บล็อกนี้ให้ฟังเพลง "La Vie en Rose" เพลงเพราะที่สมเด็จฯ ทรงโปรดมากที่สุดเพลงหนึ่ง มีนักร้องนำมาร้องกันหลายคน เลือกเวอร์ชั่นที่ร้องโดย Edith Piaf นักร้องฝรั่งเศสที่เพลงนี้เป็นคนแรก


ขอถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าฯด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ

ช่วงนี้มีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดกันหลายงาน อยากไปชมก็คลิกเลยค่ะ
เสพงานศิลป์ ๘

1๘o พรรษาราชินี


แปดสิบวสาถ้วน

สิริล้วนเฉลิมศรี

พสกทั่วปฐพี

ประชุมเทิดถวายชัย


แด่องค์พระมิ่งขวัญ

คู่ราชันคู่มิตรไท้

ปกไพร่ฟ้าประชาไทย

ให้สบสุขเสมอมา


ผดุงศิลป์แผ่นดินสยาม

พระราชทานถว้นทั่วหน้า

สร้างอาชีพสร้างศรัทธา

เสิรมชีวิตให้อยู่ดี


ป่าชุ่มแผ่นดินฉ่ำ

แผ่นดินดำแผ่นดินนี้

ทรงย้ำให้ไทยทุกที่

รักษาน้ำรักษาไพร


แผ่นพื้นอันไพศาล

ถึงกันดารถึงห่างไกล

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร์ให้

มิย่อท้อมานมนาน


จึ่งพร้อมพสกซ้อง

จนกึกก้องเฉลิมกาล

เฉลิมพระชนม์วาร

ขอทรงพระเจริญ เทอญฯ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ 'ดิฉัน'
พลเอกนายแพทย์วัทัญญู ปรัชญานนท์ ร้อยกรองถวาย


2"…เราเรียกแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่ เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิด และเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า ๗oo ปี ควรที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษาแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ ถ้าเรามัวแต่ตักตวงผลประโยชน์จากผืนดิน...สักวันหนึ่งแผ่นดินแม่คงตายจากเราไปโดยไม่มีวันหวนกลับคืนมา คงเหลือไว้ซึ่งพื้นดินที่แห้งแล้ง สิ้นสภาพจากการเป็นดินที่จะทำการเพาะปลูกได้ คงจะมีแต่ฝุ่นตลบไปหมด เสมือนแผ่นดินที่ไร้วิญญาณ ไร้ความหมายใด ๆ ต่อชีวิตบนผืนโลก ขณะนี้เรายังมีเวลาและโอกาสที่จะฟื้นฟูรักษาแผ่นดินแม่"


(พระราชดำรัส พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนดุสิดาลัย พระราชวังดุสิน วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕)

3"ถ้ามีต้นไม้เวลาหน้าฝน ต้นไม้จะทำหน้าที่ดูดซึมเอาน้ำไว้ ทำให้เกิดน้ำตกขึ้น แต่ถ้ามีการตัดป่าอย่างมากนี่อันตราย ความแห้งแล้ง หรือไม่อย่างนั้น เวลาหน้าฝนจะเป็นภัยธรรมชาติ นำ้ท่วมอย่างอันตรายที่สุด ท่วมมาอย่างเร็วและพัดพาสิ่งต่าง ๆ ไปหมด"


(พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔)
4"เมื่อพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ข้าพเจ้าใคร่จะขอให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาไตร่ครองเป็นพิเศษ เพราะเหตุว่าการอนุรักษ์นั้นแม้เป็นสิ่งที่ดีมาก ที่ทุกประเทศมุ่งรักษาประโยชน์ระยะยาวของแผ่นดินและประชาชนก็ตาม แต่หากทำโดยไม่ระมัดระวังและโดยรอบคอบถี่ถ้วน บางทีก็อาจะป็นผลเสีย


ก่อนที่จะว่างแผนและปฏิบัติการอนุรักษ์ จึงจำเป็นต้องพิจารณาศึกษาให้เห็นตลอดปลอดโปร่ง มีความอะลุ้มอะล่วย และดำเนินการไปโดยไม้ขัดกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม มนุษยสันพันธ์ และสำคัญที่สุด ต้องไม่ขัดกับการครองชีพของประชาชน สรุปว่า ทุกคนต้องไม่ลืมว่าการอนุรักษ์นั้นก็คือ การปฏิบัติเพื่อมุ่งรักษาผลประโยชน์อันถาวรของแผ่นดินและประชาชน"


(พระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๘)

5"การสร้างหมู่บ้านสวนป่า ต้องการที่ ๆ สามารถลงไผ่พันธุ์ดี ๆ ระหว่างหน้าฝนนี้ ให้พวกยากจนมาก ๆ รู้ว่าบ้านไม้ไผ่นั้นอยู่ได้สบายมาก ทนแดด ทนฝน เพราะถ้าตัดเก็บถูกต้องและตระเตรียมไม้ไผ่ได้อย่างดีแล้ว และเอามาสานกันจะสวยมาก จะทนได้ถึง ๕ ปี เปลี่ยนที"


(พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๕)
6"อยากให้ทุกท่านสนับสนุนการรักษาป่า ไม่ใช่เพื่อรักษาสัตว์ป่าอย่างเดียว แต่เพื่อป่าจะได้เป็นที่เก็บน้ำ น้ำฝน ป่าจะได้เก็บน้ำไว้ใต้ดิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่เรียกว่ามีพืชต่าง ๆ นานา ซึ่งใช้เป็นยาสมนุไพร อะไรก็ได้ที่เราค้นคว้าได้ และเป็นที่พึ่งของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ"


(พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๔)
7"ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นพิภพนี้มีอยู่จำกัด ในขณะที่ประชากรของโลกนั้นเพิ่มจำนวนอย่างมากมายและรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขาดแคลน และทำให้การดำเนินชีวิตในโลกนี้ยากลำบากขึ้นทุกวัน ภาระเช่นนี้ก็มิใช่จะเป็นภาวะทีเกิดขึ้นชั่วคราว หากแต่จะต้องไปโดยตลอดและอาจทวีความรุนแรงขึ้นต่อ ๆ ไป แต่ถ้าทุกฝ่ายเห็นใจกัน มีความรอบรู้และเข้าว่าเวลานี้ทั่วโลกเกิดความยากเข็ญเพราะภาวะการเงินปั่นป่วนสั่นสะเทือน เพราะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ๆ หลายอย่าง แล้วพยายามที่จะอะลุ่มอะล่วยกัน ไม่เห็นแต่ประโยชน์ตัวข้างเดียว ต่างฝ่ายตั้งใจที่จะค้ำจุนกัน ช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือ ก็พอที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย"


(พระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๘)
9-Me009A"ประเทศไทยยืนยงอยู่ได้อย่างมีอิสระและเสรี ไม่ต้องพึ่งพาใครก็เพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เรามี และผู้ที่ทำให้เรายืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งก็คือ ชาวบ้านคนไทยที่ภูมิใจในการทำไร่นานั่นเอง"


(พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔)
10-Me010A"ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของประเทศนี้ และอยากได้เห็นความรัก หวงแหนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ และแต่ละคนตั้งจิตปรารถนาที่จะเอื้ออาทร และมีเมตตาต่อกัน"


(พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘)
11-Me011A"ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎร มักจะเป็นเครื่องบริโภค แล้วก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่า การช่วยเหลือแบบนี้เป้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริง ๆ ไม่เพียงพอ ทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาว คือ ทำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้น ลูกหลานได้เข้าโรงเรียน ได้เรียนหนังสือ ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมอยู่แล้ว เขาเพิ่มจำนวนโรงเรียนขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

แต่ชาวนาชาวไร่บอกว่า เขาส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือ ไปเข้าเรียนไม่ได้ เพราะต้องอาศัยอยู่เป็นกำลัง ช่วยกันทำงาน ดังนั้น จะพบเด็กที่อยู่ในวัยเรียน และไม่ได้เรียนหนังสืออีกมาก ส่วนมาก็ได้จบแค่ ป.๔


ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนา ชาวไร่ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติ ต่อบ้านเมือง ทรงพระราชดำเนินไปดูตามไร่ของเขาต่าง ๆ ทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจ และทีทรงให้ข้าพเจ้าดูแลพวกครอบครัวก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ"


(พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔)
12-Me012A"ทำงานเกี่ยวกับศิลปาชีพนี้ต้องศึกษามาก คือจะให้ชาวบ้านเขาทำอะไร สำคัญที่สุดคือ ต้องหาตลาดให้ได้ ถ้าหาไม่ได้แล้วนี่สนับสนุนไป คนหมดกำลังใจเลย แล้วถ้าเผื่อคนไทยซึ่งใจเมตตาสูง เขาจะซื้อช่วยชาวบ้าน ช่วยเศรษฐกิจเมืองไทย เพราะฉะนั้นเราจะต้องรบกับเขา รบกับชาวบ้านในเรื่องที่ว่า ต้องทำอไรที่ช่วยตัวเอง แล้วก็ยกหน้าที่ให้กับมูลนิธิที่จะต้องหาตลาดมาให้ได้"


(พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๓)
13-Me013A"เมืองไทยนี้เป็นของคนไทยทุกคน ไม่ใช่ของกลุ่มไหน ไม่ใช่ของพวกไหน เพราะฉะนั้น ทุกคนนี่ต้องเอาใจใส่เมืองไทยทุกคน ดังจะเห็นได้ว่า ทิ้งของตามถนนนี่ เป็นอันว่าถนนหลวงแล้วนี่ไม่ใช่ของใคร อันนี้ยังมีให้เห็นในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ถูกเลย ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเดียวกัน ต้องรู้จักคำว่าบ้านเมืองเป็นของเรา"

(พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๓)


พระฉายาลักษณ์และข้อมูลจาก นิตยสารดิฉันฉบับที่ ๘๕๑บีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ lozocat

Free TextEditor

Create Date : 13 สิงหาคม 2555
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:24:04 น.
Counter : 11721 Pageviews.

31 comments
พระราชพิธี 12 เดือน : 3,4 และ 5 ผู้ชายในสายลมหนาว
(11 มี.ค. 2564 12:34:01 น.)
น้องนางปากแดงหางน้ำเงินหน้าอกเหลืองรอบๆตาแซมสีขาว สมาชิกหมายเลข 4149951
(9 มี.ค. 2564 06:08:14 น.)
วัดเบญจมบพิตร : ประวัติศาสตร์ไทยในเจดีย์ ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 มี.ค. 2564 15:56:31 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.9 ยุคแห่งความสิ้นหวัง toor36
(16 ก.พ. 2564 00:00:47 น.)
  
ต้องขอโทษเพื่อน ๆ ด้วยที่ไม่ได้แวะไปหาได้บ่อยอย่างเคย งานยุ่งหัวฟู จะพยายามหาเวลาแวะไปเยี่ยมให้ครบคนในเร็ววันค่า
โดย: haiku วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:0:00:11 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับ

งานหนัก รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:5:47:38 น.
  More How Are You Comments

--------------------------
สวัสดียามเย็นค่ะ วันนี้อากาศดีทั้งวันเลย แวะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงค่ะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:18:12:09 น.
  
ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ ทั้งคุณก๋าและครูเกศก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: haiku วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:21:06:36 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย: **mp5** วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:21:43:45 น.
  
ยังคุยกันเล่นๆกับเพื่อนบล็อกบางท่านว่า
ถ้าบล็อกแก๊งค์จะต้องปิดตัวเองไปเหมือนมัลติพลาย
ผมจะรวบรวมเงินจากเพื่อนๆ ระดมทุนกันซื้อบล็อกแก๊งค์มาทำต่อเลยล่ะครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:23:04:30 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:5:56:15 น.
  
เห็นคุณไฮกุไปเม้นท์แล้วดีใจ๊ดีใจ คิดถึงนะคะ

โหวตหมวดศิลปะให้เช่นเคยค่ะ

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:7:50:43 น.
  
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์งามมากค่ะ และไม่เคยเห็นที่ไหน คุณ ha ได้จากหนังสือดิฉันเล่มนี้หรือคะ งามจับใจทีเดียว

แม่โสมคยเข้าเฝ้าพระองค์ตอนอายุ 15 ที่เมริกา องค์ท่านงามพระฉวีดั่งแก้วครอบ เน้น พระฉวีดั่งแก้วครอบ แม่โสมไม่เคยสตรีใดในโลกสวยขนาดนี้มาก่อน ตอนนั้น พระองค์พร้อมสมเด็จพระบรมฯ เดินทักทายเอื้อมมือมาให้ประชาชนจับ แม่โสมอยู่แถวหน้าสุด คนอื่นแย่งจับกับให้ครึก แต่แม่โสมกลับหดมือ ด้วยที่ถือ ประเพณีเก่าแก่ที่ว่าเรากับท่านแม้มองพระพักตร์ก็ไม่บังควร (แม่โสมหัวโบราณมาก) แล้วแม่โสมก็ค่อยๆถอยตัวเองออกห่างมา ให้คนที่อยู่ข้างหลังมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์

แม่โสมได้แต่ชื่นชมพระบารมีอยู่ห่างๆ และห่างออกมาเรื่อยๆ เนื่องจากคนข้างหลังโกยอ้าวไปข้างหน้าแทนแม่โสมดั่งละลอกคลื่นซัดฝั่ง

มาตอนนี้เสียใจยิ่งใหญ่ ท่านยื่นโอกาสมา ทำไมเราไม่รับ ตอนนั้นจำได้ว่า พระองค์มีพระพักตร์ฉงนฉงายกับเด็กคนนี้ที่หดมือกลับ และตอนนี้เป้นไงล่ะ ไม่มีโอกาสแบบนั้นได้อีกแล้ว

แม่โสมจึงถือว่าตัวเองไม่มีบุญโดยแท้

=======

คุณโสมถ่ายดอกชบาออกมาแล้วดูสวยมากเลยค่ะ สีแดงได้ใจมาก ฟักทองลูกโตดีจัง เห็นแล้วอยากกินฟังทองแกงบวดเลยค่ะ ^_^โดย: haiku

เมื่อเช้าลงไปส่องดู ลูกออกเหลืองแล้วค่ะ และต้นก็เริ่มโรยรา แสดงว่า คงเก็บได้แล้ว แต่ขอดูให้แน่อีกสักหน่อย สรุปต้นนี้ได้สองลูกค่ะ นับเป็นประสบการณืในการปลูกฟักทองครั้งแรกในชีวิต ก็จะลองปลูกอย่างอื่นดู บั้นท้ายชีวิต แม่โสมไปเป็นเกษตรกรแบบตามใจตัวเองแน่นอนค่ะ

เนื่องจาก นับวันจากนี้ไป อาหารจะเป็นของหายากและมีราคาแพง พลังธรรมชาติ จะถูกนำมาใช้มาขึ้นแทนน้ำมัน พลังลม พลังแดด จะมีความหมายยิ่งยวด

หันมาปลูกผักสวนควรทานกันนะคะ สนุกและมีความสุขดีด้วยค่ะ
โดย: โสมรัศมี วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:10:33:38 น.
  
ตอนนี้มีแสตมป์ในหลายวัยของพระราชินีออกมา สวยน่าสะสมครับ คุณไฮกุชอบบ้างหรือเปล่า ต่อไปรุ่นหลานๆของเรามันจะมีค่ามากนะ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:10:57:25 น.
  
พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จฯ งดงามมากๆ
เป็นภาพที่หาชมยาก ฉะนั้นเอนทรีย์ของคุณไฮกุวันนี้
จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่ได้ รวบรวมภาพประทับใจของพระองค์ท่าน
เก็บไว้เป็นข้อมูล และรวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อีกด้วย
ขอบคุณมากค่ะ

งานยุ่งๆ ยังงัยก็รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะค่ะคุณไฮกุ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
ลุงกล้วย Funniest Blog ดู Blog
haiku Art Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:12:19:54 น.
  
สาธุ สมฺพหุลา ญาตี อปิ รุกฺขา อรญฺญชา
วาโต วหติ เอกฏฐํ พฺรหนฺตมฺปิ วนปฺปตึ

มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่รอบตัวด้วยสติปัญญา ตลอดไป...นะคะพระราชินีของเรา สมัยสาว ๆ สวยมาก...นะคะ
คุณไฮกุ เข้าใจหาภาพเก่า ๆ มาให้ชม ดีมากเลย...ค่ะ

โหวต...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:13:40:13 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอร่วมถวายพระพรด้วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทำงานด้วยความสุขนะคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
haiku Art Blog
โดย: pantawan วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:14:10:42 น.
  
สวัสดีคะคุณไฮกุ

ต้องขอโทษที่ห่างหาย
ไม่ได้มาเยี่ยมบล๊อกนี้หลายเดือน
คิดถึงนะคะ
วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมและอ่านบล๊อก
อย่างช้าๆในเนื้อหาและพระราชดำรัส
ของสมเด็จท่านค่ะ

ขอบคุณคุณไฮกุที่รวบรวมเรื่องราวดีดีเสมอมาค่ะ
โดย: A IP: 119.46.151.21 วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:15:51:54 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:5:57:14 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
อวยพรให้เนตอาการดีสม่ำเสมอนะคะ จะได้อัพบลอกให้เพื่อนๆอ่าน ไม่ติดขัด
โดย: Love At First Click วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:10:39:31 น.
  
สวัสดียามเย็นๆ ค่ะคุณไฮกุ สาวเพิ่งทานข้าวเสร็จค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:18:29:28 น.
  
ทรงงดงามมากๆ เลยค่ะคุณไฮกุโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:20:16:57 น.
  
คุณmp5…ขอบคุณที่แวะมาถวายพระพรนะคะ


คุณก๋า...แหม คุณก๋าอย่าพูดให้ใจเสียสิคะ ถ้าไม่มีบล็อกแก๊งค์ ชีวิตคงหงอยเหงาน่าดู แต่ถ้าเกิดเป็นจริง เราของร่วมด้วยช่วยลงขันอีกคนละกันค่ะ

ว่าแต่ บล็อกมัลติพลายปิดตัวไปแล้วเหรอคะ เห็นคนใช้กันเยอะ ไม่คิดว่าจะเจ๊ง รู้สึกว่าเวบอัพรูปเลิกให้บริการไปหลายเวบเหมือนกันนะ


คุณเต้ย...ต้องขอโทษจริง ๆ ที่ไม่ได้แวะไปหาคุณเต้ยซะหลายวันเลย งานยุ่งจนหัวหมุน ได้แต่อัพบล็อกอย่างเดียว แวะไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ได้ไม่กี่บล็อกเลย

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณโสม...พระฉายาลักษณ์ในบล็อกทั้งหมดอยู่ในหนังสือดิฉันเล่มนี้แหละค่ะ เห็นปกครั้งแรกก็เตะตาแล้ว นิตยสารผู้หญิงของเดือนนี้ ชอบอยู่สองปกคือ ดิฉันและพลอยแกมเพชร แต่พลิกดูด้านในแล้วชอบดิฉันมากกว่า

แล้วที่บอกว่าพระฉวีของสมเด็จฯ ดังแก้วครอบ ฟังแล้วนึกภาพออกเลยค่ะ ขนาดเราดูพระฉายาลักษณ์ก็ยังรู้สึกได้ว่าเป็นแบบนั้นจริง ๆ ฟังที่คุณโสมเล่าประสบการณ์อันน่าประทับใจแล้วพลอยตื้นตันไปด้วยจริง ๆ ค่ะ คุณโสมโชคดีมาก ๆ ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดขนาดนั้น แบบนี้ต้องเรียกว่ามีบุญแล้วค่ะ ถึงจะเสียดายที่ไม่ได้สัมผัสพระหัตถ์ก็ตาม แต่เรื่องแบบนี้เราเองก็หัวโบราณเหมือนกันค่ะ พระองค์ท่านเป็นเจ้าเป็นนาย เราคนไทยไม่บังควรจะสัมผัสพระหัตถ์อย่างฝรั่งเขา

ดีใจด้วยที่ปลูกฟักทองได้สำเร็จ แถมลูกโตได้ใจ ปลูกผักกินเองดีนะคะ นอกจากจะสนุกและมีความสุขอย่างคุณโสมบอกแล้ว ยังประหยัดแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องสารพิษ ที่ดีคือได้ออกกำลังกายด้วย


คุณตฤณ...ได้เห็นแสตมป์แล้วค่ะ สวยจริง ๆ ตั้งใจว่าจะซื้ออยู่หมือนกัน


คุณตุ้ย...ดีใจที่คุณตุ้ยและเพื่อน ๆ ชอบบล็อกนี้นะคะ พออ่านหนังสือแล้วก็คิดเลยว่าจะอัพลงบล็อก เสียดายอยู่อย่างคือหนังสือเล่มหนามาก เวลาสแกนจะเห็นไม่หมดทั้งหน้า ตรงกลางเล่มจะขาดไป ในเล่มยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาก อย่างการแสดงโขนพระราชทานชุดใหม่เรื่อง "จองถนน" ที่กำลังจะจัดแสดงในเดือนพ.ย.นี้ หนังสือลงเรื่องและรูปแบบจัดเต็มมาก นับดูแล้วตั้งห้าสิบกว่าหน้าได้

ขอบคุณมากที่โหวตให้จ้า


คุณปอป้า...สมเด็จฯ ทรงพระสิริโฉมมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วค่ะ ยิ่งเจริญพระชันษาก็ยิ่งทรงพระสิริโฉมขึ้น น่าภูมิใจก็ตรงที่ ฝรั่งก็ยังยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นราชินีที่สวยที่สุดในโลก

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณปาน...ขอบคุณที่แวะมาถวายพระพรและโหวตให้ค่ะ


คุณเอ...ดีใจจังที่แวะมาหา คิดถึงคุณเอเหมือนกันค่ะ กำลังนึกอยู่ว่าทำไมคุณเอหายไปนานจัง กลับมาหนนี้คงจะไม่หายไปนาน ๆ อีกน้า


คุณน้ำอ้อย...ขอให้สมพรปากค่า เนทที่บ้านอาการดีขึ้นแล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงนี้ฝนลงบ่อยแล้วก็ตกหนักด้วยหรือเปล่าอ่ะค่ะ


คุณสาว & คุณไก่...ขอบคุณสองสาวที่แวะมาเยี่ยมกันนะจ๊ะ
โดย: haiku วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:23:08:20 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


มัลติพลายผิดพลาดตรงเก็บเงินค่าบริการรายปีนี่ล่ะครับ
การมาของเฟซบุ๊คก็เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย
เว็บฝากรูป ฝากเพลงล้มหายตายจากไปเยอะมากครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:6:06:37 น.
  
สวัสดีครับคุณไอกุ

ยินดีที่ได้เข้ามาชมครับ เพลงเพราะมากๆ
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:21:01:41 น.
  

ฝากบ้านด้วยนะคะ เกศสุริยง
---------------------------
ต้องพาลูกศิษย์ไปแสดง แสง สี เสียง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จ.ประจวบฯ สามวันค่ะ ขอฝากบ้านไว้ด้วยนะคะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:22:16:19 น.
  
หวัดดีค่ะ หายไปนาน เดินทาง เดินทางค่ะ ไม่ค่อยเข้า ไปเข้าเฟส บ่อยกว่า นึกถึงนะค่ะ คุณไฮกุ
โดย: PinePh วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:23:51:15 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:6:05:56 น.
  
เป็นการรวมภาพที่หาดูยากมากๆเลยครับ
คุณภาพบล็อกของ ไฮกุ ยังสุดยอดเหมือนเดิม
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:8:23:57 น.
  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย: pookandpam วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:14:34:46 น.
  
คุณก๋า...อ้าว มัลติพลายคิดเงินค่าบริการด้วยเหรอคะ เวบโหลดรูปที่เราใช้เลือกที่ไม่ต้องจ่ายเงิน พอโหลดเต็มก็เปลี่ยนเวบ ไม่ก็เปลี่ยน username เอา แล้วเดี๋ยวนี้โหลดรูปในบล็อกแก๊งค์มากกว่าครึ่ง เพราะรู้วิธีแปะภาพขนาดใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อน เวบอื่นก็เลยเอาไว้สำรองใช้เท่านั้น อยากให้บล็อกแก๊งค์ยอมให้โหลดรูปไซส์ใหญ่ขึ้นอีกหน่อย จะได้ใช้บริการของบล็อกแก๊งค์ที่เดียว เพราะโหลดรูปไว้ยังไงก็ไม่โดนลบ


คุณIM…เพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิม ที่จริงเพิ่งจะรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สมเด็จฯ ทรงโปรดมาก พอรู้แล้วก็เลยอัพลงบล็อก เพลงเพราะมากจริง ๆ ค่ะ

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


ครูเกศ...ขอให้งานแสดงราบรื่นและประสบความสำเร็จนะคะ แล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะ


คุณนิคกี้...สวัสดีค่ะ คุณนิคกี้หายไปเลย ขอบคุณที่นึกถึงกันและแวะมาเยี่ยมนะคะ คุณนิคกี้ชีพจรลงเท้าบ่อย ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ


ลุงแอ๊ด...ต้องยกความดีให้คนทำหนังสือดิฉันค่ะ ค้นหาพระฉายาลักษณ์ที่งามมาก ๆ และไม่เคยเห็นมาก่อน ดีใจที่คุณลุงชอบบล็อกนี้นะคะ


คุณpookandpam…ขอบคุณที่แวะมาถวายพระพรนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะ
โดย: haiku วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:19:55:21 น.
  
เห็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ วันนี้ แล้วนึกถึงพี่นาถค่ะ จะเอาไปฝากเธอก็ต้องเซฟไว้ แล้วย่อให้เล็กกว่านี้ก่อน บล็อกพี่นาถมีปัญหาค่ะ ลงภาพใหญ่ก็โย้ ตัวพี่นาถเองก็ไปหาใครไม่ได้

ภาพประวัติศาสตร์หาชมยากนะคะ หลายภาพไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย


ขอบคุณ คุณไฮกุมากค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:17:00:22 น.
  
ขอบคุณคุณหนูที่แวะมาอ่านบล็อกนี้นะคะ ได้ข่าวว่าพี่นาถป่วยอยู่เหมือนกัน เคยแวะไปบล็อกที่เปิดเม้นท์ หลานชายพี่นาถหลังไมค์มาบอกว่าแกป่วย เลยโดนหลาน ๆ ห้ามเล่นคอม พี่นาถคิดถึงบล็อกจะแย่แล้วค่ะ ส่งกำลังใจผ่านบล็อกนี้ให้พี่นาถสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันค่ะ
โดย: haiku วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:21:15:49 น.
  
ขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องดี ที่นำมาลงให้อ่านค่ะ
โดย: Khunooi IP: 125.24.226.219 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:21:40:49 น.
  
ขอบคุณที่แวะมาอ่านบล็อกนี้ค่ะ ดีใจที่คุณอ่านแล้วชอบ เราจะอัพเรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์อยู่เรื่อย ๆ ไว้อัพเมื่อไหร่ก็แวะมาอ่านอีกนะคะ
โดย: haiku วันที่: 9 ตุลาคม 2555 เวลา:16:01:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด