ตราไปรษณียากรในหลวงรัชกาลที่ ๙องค์แสงส่องไทย
hawaiihawaii
hawaiihawaii
 
แม้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตไปแล้ว พระบารมีก็ยังให้ความสุขแก่ปวงชนชาวไทย ตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสต่าง ๆ ตลอด ๗o ปี การครองราชสมบัติของพระองค์ เป็นอีกบันทึกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเปรียบเสมือนสิ่งแทนใจ แทนความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินที่มีต่อพระองค์ท่าน

ย้อนกลับไปปี พ.ศ. ๒๔๙o แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ชุดแรก ทางไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี จากชุดแรกจวบจนชุดล่าสุด รวมทั้งสิ้น ๗o ชุด ๓๔๑ แบบ ด้วยจำนวนตราไปรษณียากรที่พิมพ์ทั้งหมดมีมากถึงกว่า ๒ พันล้านดวง อาจถือได้ว่าเป็นแสตมป์ของพระมหากษัตริย์ที่จัดสร้างมากที่สุดในโลก

ในความสูญเสียของชนชาวไทย เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ทางไปรษณีย์ไทยได้จัดทำตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นอีกหนึ่งชุด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประทับตราที่ระลึก วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และยังมีบทกลอนแสดงความอาลัยในนามพสกนิกรชาวไทย จัดทำขึ้นทั้งหมด ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชุด โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับบัตรภาพได้ทางเว็บไซต์ stamprama9 กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุที่อยู่จัดส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คนไทยได้เก็บไว้รำลึกพระมหากรุณาธิคุณและได้เป็นเจ้าของบัตรภาพผนึกแสตมป์ ทั้งนี้ ทางไปรษณีย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน ๑ ท่านต่อบัตรภาพชุดพิเศษนี้ ๑ ใบ

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บอกเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและกิจการไปรษณีย์ไทย ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นับเป็นตราไปรษณียากรชุดที่มีความต่อเนื่องยาวนาน และได้รับความนิยมจากวงการนักสะสมมากที่สุด แต่ละชุดมีหลายชนิดราคา ตามความเหมาะสมของการใช้งานในกิจการไปรษณีย์ โดยพิมพ์สีแตกต่างกันไป จัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลในปี ๒๔๙o จนถึงชุดสุดท้ายคือ ชุดที่ ๑o จัดสร้างเมื่อปี ๒๕๕๓ ภาพแสตมป์แต่ละชุดจะมีการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีทั้งพระพักตร์ตรงและพระพักตร์ข้างในชุดฉลองพระองค์ต่าง ๆ กัน

สำหรับแสตมป์ที่ผนึกบนบัตรภาพที่ระลึกชุดนี้ สมรกล่าวว่า เป็น ๑ ใน ๑๔ ชนิดราคาของชุดที่ ๑o เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงฉลองพระองค์ในชุดทหารอากาศ เหตุที่เลือกชนิดราคา ๑ บาท เพราะจำนวนมีมากพอในการแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และสื่อความหมายพระองค์เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจไทยทั้งชาติอีกด้วย

"ประชาชนสามารถชื่มชมพระบารมีผ่านแสตมป์รัชกาลที่ ๙ ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน จัดแสดงแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ แสตมป์ที่ระลึกวาระเฉลิมพระชนมพรรษา แสตมป์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ระลึกฉลองราชนิติภาวะ แล้วยังมีแสตมป์บันทึกเรื่องราวงานฉลองสิริราชสมบัติ และพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก งดงาม ตราตรึงใจ มีแสตมป์โครงการพระราชดำริ และการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ แต่ละดวงนักสะสมนิยมมาก ขณะนี้พิพิธภัณฑ์ฯ สามเสนมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากแสตมป์ยังมีสิ่งสะสมพิเศษให้ชมฟรี" สมรกล่าวเชิญชวนในท้าย

ด้านการลงทะเบียนรับบัตรภาพผนึกแสตมป์ ร.๙ วันแรกคือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เวลา ๑๒.oo น. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดเผยว่า มียอดทะลุ ๒.๕ ล้านคนแล้ว แต่ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ ๓o พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม หากมีการแจ้งความจำนงเข้ามามากกว่า ๙,๙๙๙,๙๙๙ คน ไปรษณีย์ไทยจะพิจารณาดำเนินการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทุกคน

"ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่ไปรษณีย์ไทยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนั้นมีเพียงเว็บไซต์เดียวคือ stamprama9 และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ".อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในแสตมป์จากหลาย ๆ เวบมาให้ชม อย่างในเวบ kapook.com ไปรษณีย์ไทย บอกเล่าพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเวลาครองราชย์กว่า ๗o ปี ผ่านดวงตราไปรษณียากร ๗o ชุด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนข้อมูลและรายละเอียด คลิกเข้าไปอ่านในลิงค์ท้ายบล็อกได้เลยค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ในแสตมป์ รูปและข้อมูลจาก
นสพ.ไทยโพสต์ ๘ พ.ย. ๒๕๕๙
ryt9.com
praew.com
kapook.com
youtube.com
manager.co.th
komchadluek.net
pptvthailand.com
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ และครอบครัวHeaven high above so bright
In the middle of the night
The blooming full moon
Mourns and grieves for
My devastated heart.

ฟ้าเบื้องบนกระจ่างตา
ในยามกลางดึก
จันทร์เพ็ญเต็มดวง
เศร้าโศกอาลัยให้กับ
หัวใจแหลกสลายของฉัน.


haiku


บีจีและไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ KungHangGerman และ คุณ ebaemi


Free TextEditor

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 12 กรกฎาคม 2560 23:37:30 น.
Counter : 8036 Pageviews.

12 comments
:: ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความทรงจำ ตอนที่ 3 :: กะว่าก๋า
(8 เม.ย. 2564 05:53:26 น.)
:: สุสานความฝัน :: กะว่าก๋า
(5 เม.ย. 2564 05:44:15 น.)
ภาพวาดแผนที่มุมสูงผลงานของ อาจารย์เมืองมนต์ เคหารมย์ haiku
(24 มี.ค. 2564 23:45:59 น.)
สิ่งที่หลงลืมในสวนสุขภาพ Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:09:15 น.)
  
สวัสดีค่ะ

เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ ลงเผื่อคนในบ้านบางคนด้วย

ตอนนี้รอวันได้รับ

แสตมป์ชุดนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ไลค์และโหวตให้ค่ะ

haiku Art Blog
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:35:36 น.
  
น่าชื่นชมไปรษณีย์ไทยค่ะ
1 คน 1 ไอดี แบบนี้คงพอจะทั่งถึงกัน
เพราะทุกคนอยากจะเก็บที่ระลึกถึงพระองค์ท่านกันทั้งนั้นค่ะคุณไฮกุบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
Close To Heaven Travel Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:45:24 น.
  
ภาพสวย ๆ ของแสตมป์น่ามีไว้ในครอบครองมากค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: ALDI วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:12:28:44 น.
  
ดวงบนสุดอันนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยไม่พลาดแน่นอน แต่ดวงอื่นๆ บางดวงก็มีแล้ว บางดวงก็ยังไม่มีเหมือนกัน
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:23:00:53 น.
  
เป็นสแตมป์ที่มีคุณค่าท่าใจมากๆ เลยค่า
ดีใจที่ตัวเองก็มีสะสมไว้บ้างเหมือนกัน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ไอเอิร์ธ Cartoon Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:23:30:39 น.
  
เป็นแสตมป์ชุดที่สวยงามมากค่ะ
และเก็บเป็นที่ระลึกถึงพ่อหลวง

haiku Art Blogโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:0:44:17 น.
  
ลงทะเบียนเรียบร้อยตั้งแต่วันแรก รอรับเช่นกันค่า
haiku Art Blog
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:8:17:42 น.
  
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:8:21:23 น.
  
ชื่ใจทั้งเรื่องราว ภาพและเพลงค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:21:09:51 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

ชอบแสตมป์ที่เป็น 7 เหลี่ยม
สวย แปลกตา และน่าเก็บสะสมมากเลยนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:14:44 น.
  
มีเอกสาร
เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเขตหลักสี่มาค่ะ(Start to Plant)
ขอข้อมูลได้นไหม
โดย: ม่อน IP: 171.6.247.87 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:20:59 น.
  
ขอบคุณค่ะ ที่เข้าไปร่วมฮาด้วยกัน

และยังโหวตและไลค์ให้ด้วย
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา:20:09:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด