ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (๒)


CIMG5448XX


พระวิศิษฎศิลปินศุภมังคลาภิวาท

(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)


สรวมศรีเฉลิมสิริพิศาล

อภิวารประเสริฐชัย

บรรสมพระมังคลสมัย

วรซ้องประสานศรี

สมภพพระฤกษวรราข

-ชสยามกุมารี

เป็นปิ่นประชาวิรสตรี

จริยานุวัตรสม

ผู้ทรงสฤษฎิ์ศิลปสรรพ์

กวิวรรณวโรดม

สัมฤทธิ์พิสิฐดุริยรมย์

ลุวิรัชประสาทชัย

ทรงเป็นประทีปสรวกรรม

นิติธรรมดำรงไทย

เพียบพร้อมพิพิธวิทยไกร

กิติก้อง ณ ไกวัล

นำไทยพิทักษมฤดก

ปฏิปกพิชาสรรพ์

ป้องปูมสยามปุรพธรรม์

ทนุวัฒน์นิรัติศัย

สืบราชประสงค์คุณะประสาน

ปริหาร“สายใจไทย”

แทนบงสุ์บพิตรพิชิตชัย

พระสยามนฤบดินทร์

เลอราชสมัญอภิไธย

พระวิศิษฎศิลปิน

ด้วยทรงสฤษฏ์วิวิธศิลป์

บุพศาสตร์สยามศรี

อัญเชิญพระศรีรตนตรัย

อภิไทธิปตี

พร้อมจิตถวายชยพลี

จิรกาลนิรันด์เทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ราตรี ประดับดาว ร้อยกรอง
นสพ.แนวหน้า
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ร่วมถวายชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ
หมายเหตุ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคำถวายพระพรค่ะ
๗ ราชาศัพท์พึงระวังใช้ให้ถูกในช่วงเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษาปลายเดือนที่แล้วอัพบล็อกชวนเพื่อน ๆ ไปชมนิทรรศการ "ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ" วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปชมมาแล้วค่ะ ได้เห็นพระสาทิสลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และงานศิลปะอื่น ๆ ที่งดงามมาก ๆ เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ขอบพระคุณศิลปินและทีมงานทุกท่านที่จัดงานนี้ขึ้นมา เสียดาย กล้องที่ใช้ประจำเจ๊ง ยังไม่ได้เอาไปซ่อม กล้องสำรองไม่ค่อยจะคุ้นมือ หลายภาพเลยไม่ค่อยแจ่มเท่าที่ควร แถมไม่มีสูจิบัตรซะด้วย แต่จนท.บอกว่าแพรวฉบับเดือนนี้จะลงผลงานที่จัดแสดง งานจัดถึงวันที่ ๕ เม.ย. ที่พารากอน ลงจากรถไฟฟ้า เดินเข้าห้างไปก็เห็นนิทรรศการเลยค่ะบล็อกล่าสุดของคุณปอน

Journey to the Heartบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๑๙๙
เสพงานศิลป์ ๒ooprincess's birthday 7

พระฉายาลักษณ์จาก prthai.com541590_10152949154187922_4970654485924561641_n

ภาพจาก เฟซบุคเรารัก "สมเด็จพระเทพฯ"11081028_10153230545427922_3406354932015000634_n

พระฉายาลักษณ์จาก เฟซบุคเรารัก "สมเด็จพระเทพฯ"CIMG5565Art for Princess9CIMG5457CIMG5459

ผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณนิติกร กรัยวิเชียร (ช่างถ่ายภาพ)
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด : ๗๕ x ๑oo ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณบัณฑูร ล่ำซำ
Art for Princess8

ผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปิน : คุณชวน หลีกภัย
เทคนิค : ภาพพิมพ์งานดรอว์อิ้ง
ขนาด : ๒๑ x ๒๙ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณจิระพันธ์ อุลปาทร
CIMG5573CIMG5572A

ผลงาน : มิ่งขวัญชาวไทย มิ่งมิตรชาวจีน
ศิลปิน : คุณชัย ราชวัตร (การ์ตูนนิสต์)
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด : ๓๗.๗ x ๕๔.๗ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณอรัญญา อุลปาทร
CIMG5487

ผลงาน : เทพรัตนศิลป์สุวรรณภูมิ
ศิลปิน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๙o x ๑๒o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณอชิรญา อิงคลานุวัฒน์
CIMG5491

ผลงาน : เกสร
ศิลปิน : คุณช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ)
เทคนิค : ดรอว์อิ้งบนผ้าใบ
ขนาด : ๑๔o x ๑๑๒ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณจิระพันธ์ อุลปาทร


ผลงาน : กหลาบ 'สิรินธร'
ศิลปิน : รองศาสตราจารย์ทินกร ภาษรสุวรรณ (จิตรกร, ศิลปินภาพพิมพ์)
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : ๘o x ๑oo ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ
CIMG5580

ผลงาน : จินตนาการจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพฯ
ศิลปิน : คุณชัยรัตน์ แสงทอง (จิตรกรภาพเหมือน)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๗๘ x ๙๕ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : ไม่ประสงค์ออกนาม
CIMG5446CIMG5448

ผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปิน : คุณธนฤทธิ์ ทิพย์วารี (จิตรกร)
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : ๗o x ๙o
ผู้สะสมผลงาน : คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ


ผลงาน : ความประทับใจจากผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ
ศิลปิน : รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง (ศิลปินภาพพิมพ์)
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด : ๓๔ x ๓๔ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
CIMG5462

ผลงาน : ยิ้มสยาม
ศิลปิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง (จิตรกรภาพเหมือน)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๖o x ๘o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณอรัญญา อุลปาทร
CIMG5464

ผลงาน : ผีเสื้อสิรินธร
ศิลปิน : คุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ (ศิลปินไทย)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๗๑ x ๕๑ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ
CIMG5467

ผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปิน : คุณจินตนา เปี่ยมศิริ
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๕o x ๗o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณอรัญญา อุลปาทร
Art for Princess1

ผลงาน : มิ่งมงคล
ศิลปิน : คุณธีระวัฒน์ คะนะมะ
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด ๕o x ๖o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณจิรพันธุ์ อุลปาทร
Art for Princess

ผลงาน : เจ้าหญิงแห่งนักพัฒนา
ศิลปิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล (ประติมากร)
เทคนิค : ดินน้ำมัน-บรอนซ์
ขนาด : ๔๖ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ (๑/๙) คุณศุภลักษณ์ อัมพุช (๒/๙)
CIMG5479

ผลงาน : เจ้าหญิงของปวงชน
ศิลปิน : คุณวราวุธ ชูแสงทอง (จิตรกรภาพเหมือน)
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : ๖o x ๗o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
CIMG5548

ผลงาน : บ้าน : เจ้าหญิงกับจินตนาการ
ศิลปิน : รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข (จิตรกร)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๙๙ x ๑oo ซม.
Art for Princess5

ผลงาน : Smile and flowers
ศิลปิน : คุณมานะ เอี่ยมวัฒนะ (ประติมากร)
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด : ๓๗ ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณจิระพันธ์ อุลปาทร, คุณลลิสา จงบารมี
คุณอาภาภรณ์ ภักดีจำรัส, คุณสุพรทิพย์ ช่วงรักษี


ผลงาน : ดั่งดวงใจศิลปิน
ศิลปิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต (จิตรกร, ศิลปินภาพพิมพ์)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๗o x ๙o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณจิรพันธ์ อุลปาทรCIMG5533

ผลงาน : ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหล้า
ศิลปิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ (ศิลป์ไทย)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๙o x ๖o ซม.
CIMG5531

ผลงาน : อริยทรัพย์ (บุญ) แห่งการเดินทางใน "สังสารวัฏ"
ศิลปิน : รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ (ศิลปินศิลปาธร)
เทคนิค : ถอดพิมพ์กระดาษสา และทองคำเปลว
ขนาด : ๑๑o x ๑๖o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณเมตตา อุทกะพันธุ์
CIMG5557

ผลงาน : ๖o พรรษา วิจิตรศิลปินแผ่นดินสยาม
ศิลปิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย (จิตรกร)
เทคนิค : สีอะครีลิก และทองคำเปลว
ขนาด : ๑oo x ๑๒o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณเมตตา อุทกพันธุ์
CIMG5570A

ผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปิน : ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินชั้นเยี่ยม)
เทคนิค : ศิลปะผสม ภาพถ่ายและสีอะครีลิก
ขนาด : ๙o x ๑๑o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : คุณชฎาทิพ จูตระกูล


ผลงาน : เยาวราช สธ, ๖o
ศิลปิน : คุณปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ)
เทคนิค : สีอะครีลิก
ขนาด : ๒oo x ๑๕o ซม.
ผู้สะสมผลงาน : ปริญญ์ จิราธิวัฒน์
CIMG5443CIMG5444


CIMG5595


CIMG5596ข้อมูลจาก
ryt9.com
นสพ.ไทยโพสต์ ๓o มี.ค. ๒๕๕๘

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะ
บีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ ebaemi


Free TextEditor
Create Date : 01 เมษายน 2558
Last Update : 3 เมษายน 2558 23:24:01 น.
Counter : 7105 Pageviews.

34 comments
🕚3 / 4 / 2564🕚 โอน่าจอมซ่าส์
(3 เม.ย. 2564 10:47:51 น.)
ดอกไม้ร่วง Insignia_Museum
(29 มี.ค. 2564 15:32:59 น.)
घूमर ( GHOOMAR ) from Padmaavat ปรศุราม
(26 มี.ค. 2564 14:14:37 น.)
Blog 48(A5) เที่ยวน่านตอนที่ 2 (ณ หอศิลป์ริมน่าน Part 2) เริงฤดีนะ
(15 มี.ค. 2564 12:11:53 น.)
  
มาเปิดบ้านค่ะ
ส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:0:00:34 น.
  
โดย: moresaw วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:1:32:13 น.
  
สวัสดีครับ
haiku Fanclub Blog ดู Blog
โดย: moresaw วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:1:34:59 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ

มาติดตามชมภาพงานนิทรรศการค่ะ
ภาพงาม ๆ ทั้งนั้นเลยนะคะ
พระองค์เป็นที่รักของคนไทยมาก
ปอป้าว่าน่าจะรองจากในหลวงเลยทีเดียวนะคะ

วันนี้โหวตหมดกระเป๋า พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:10:03:49 น.
  
รักพระองค์ท่านมาก ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
ตามมาชมภาพนิทรรศการด้วยค่ะ
ภาพพระองค์ท่านในวัยเยาว์น่ารักนะคะ
ไว้มาโหวตให้อีกทีค่ะ วันนี้หมดตัวแล้ว ^__^
โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:10:07:17 น.
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยานนาน
โดย: ชาวชลบุรี IP: 223.204.248.123 วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:11:05:03 น.
  
ทรงเป็นเจ้าหญิงขวัญใจของประชาฃนจริงๆ
ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:13:27:47 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ได้ไปชมงานนี้มาเหมือนกันค่ะ

แพรวเล่มนี้ เดินหาอยู่หลายร้าน แต่ก็ได้มาสมดังใจค่ะ วันนี้ได้แสตมป์ด้วย เหลือธนบัตรใบละ 100 ไม่รู้จะได้หรือเปล่าค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Literature Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:20:57:45 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ ..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ เป็นนิทรรศการที่เลอค่าอย่างยิ่งค่ะ
พระฉายาลักษณ์องค์สมเด็จพระเทพฯท่านสวยงดงาม
ชอบภาพเมื่อทรงพระเยาว์ ในเวลาแย้มยิ้ม น่ารักมากๆ
ขอบคุณมากๆค่ะคุณไฮกุที่กรุณานำมาเผยแพร่ผลงานศิลป์
ในนิทรรศการครั้งนี้หลายคนคงไม่ได้ไปชมรวมแพมด้วยค่ะ
วันนี้ได้มีโอกาศชื่นชมทั้งดีใจและปลาบปลื้มใจมากๆนะค่ะ

โดย: mastana วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:21:15:24 น.
  
ส่งกำลังใจโหวตให้คุณไฮกุนะค่ะ ^^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
อุ้มสี Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mastana วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:21:16:35 น.
  
สวัสดีค่า คุณไฮกุ ^^
มาชมงานศิลปกรรมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพค่ะ
งานใหญ่ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆนะคะ

คนอยู่ไกลนี่ไม่ได้ดูงานดีๆแบบนี้หรอกค่ะ
ดีว่าได้ดูจากบล็อค ละเอียดเหมือนได้ดูเองเลย
ขอบคุณมากๆค่า

โดย: lovereason วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:0:59:11 น.
  
ปอป้ามาโหวตให้นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: พรหมญาณี วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:9:39:05 น.
  
ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต งานหนังสือผมเห็นเหมือนมีนิทรรศการเล็กๆ ของท่านให้ได้เข้าไปชมด้วยเหมือนกัน

คุณไฮกุได้แลกแบงค์ที่ระลึกของเท่านมาทันมั้ย? เห็นว่าหมดกันหมดทุกที่ แต่ข่าวดีคือจะมีพิมพ์เพิ่มอีก 10 ล้านฉบับ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:0:08:33 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ปลาทอง9 Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านงดงามมาก ๆ ค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:0:19:14 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


ชอบมากที่สุดคือผลงานของคุณช่วงครับ
ลายมือท่านสวยมากๆ
ลายเส้นก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จริงๆ

โหวต art blog ให้เลยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:6:37:03 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
เป็ดสวรรค์ Funniest Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: newyorknurse วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:11:04:16 น.
  
หนังสือเด็กอ่านง่ายครับคุณไฮกุ
บางวันผมอ่านตั้งหลายเล่มเลยครับ
ซื้อมาให้หมิงหมิงอ่าน
แล้วก็อ่านกับลุกเลย

หนังสือเด็กเดี๋ยวนี้อ่านสนุกมากครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:21:13:36 น.
  
ฟังเพลงและดูรูปไปด้วย ดีจังเลยค่ะคุณไฮกุ
ชื่นใจ สบายใจนะคะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:22:00:20 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

งานนิทรรศการนี้ผมยังไม่ได้ไปชมเลยครับ จัดขึ้นพรุ่งนี้เองคงไม่ได้ไปแน่ ๆ ครับ เอาเป็นว่าชมภาพจากในบล็อกนี้แล้วกันครับ เห็นผลงานศิลปะหลายชิ้นที่ผมชอบมากเลยครับ โดยเฉพาะภาพวาดสีน้ำของคุณชัย ราชวัตร ดูแล้วสวยมากครับ

อิอิโดย: อาคุงกล่อง วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:22:14:10 น.
  

โหวตให้ด้วยครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อิอิ

โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:22:15:06 น.
  
- ขอบคุณมากคร้าคุณไฮกุ แพ้ไปเรียบร้อย โรงเรียน อาเซน่อล อย่างยับเยิน 555
ภาพสวยมากๆ คร้า ยังไม่มีโอกาสได้ไปชมนิทรรศการของพระองค์ท่านที่ไหนเลย
ยังวุ่นๆงานนู้นนี้นั่น วื่งไม่ทัน มึนไปหมดแล้วคร้า
ชมมภาพและอ่านเรื่องราวในบล๊อกคุณไฮกุไปพลางๆก่อนดีกว่า
แต่ในเฟส กะไลน์ เพื่อนๆเราก็ส่งภาพสวยๆของท่านมาให้ชมเยอะเหมือนกัน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
PZOBRIAN Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:22:41:46 น.
  
รอบนี้มาส่งกำลังใจและส่งเข้านอนด้วยค่ะคุณไฮกุ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Banana Muffin Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 เมษายน 2558 เวลา:0:02:22 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 เมษายน 2558 เวลา:6:31:49 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

ขอบคุณที่่ไปเยี่ยมกันนะครับ

พระเทพฯ เป็นเจ้าฟ้าที่ทรงมีพระจริยาวัตรงดงามมากที่สุดพระองค์หนึ่งนะครับ
โดย: find me pr วันที่: 5 เมษายน 2558 เวลา:14:33:07 น.
  

Like & โหวตให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
auau_py Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: อุ้มสี วันที่: 5 เมษายน 2558 เวลา:20:04:39 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

คงหาโอกาสที่จะได้ไปชมงานนิทรรการ
ที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้ยาก เลยขอถือโอกาส
ชมงานทางบ้านนี้นะคะคุณตุ้ย ขอบคุณที่
นำมาให้ชมค่ะ
พระองค์มรงงดงามมากค่ะ

โดย: AppleWi วันที่: 6 เมษายน 2558 เวลา:0:49:49 น.
  
ส่งกำลังใจให้คุณไฮกุยามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: **mp5** วันที่: 6 เมษายน 2558 เวลา:7:31:36 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Funniest Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ญามี่ วันที่: 6 เมษายน 2558 เวลา:11:57:47 น.
  
haiku Fanclub Blog ดู Blog


รูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ
บางรูปไม่เคยเห็นมาก่อน
สวยงามมากเลยค่ะ
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 6 เมษายน 2558 เวลา:14:51:54 น.
  

Like แวะมาชมภาพงามงามเลยค่ะ
โหวตอาร์ตไม่ได้
เพราะระบบเขาบอกว่าได้โหวตให้ไปแล้วค่ะพี่

โดย: อุ้มสี วันที่: 7 เมษายน 2558 เวลา:8:13:01 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ

มาชวนไปตัดริบบิ้น Group Blog ใหม่ของปอป้าค่ะ
ว่าง ๆ เชิญนะคะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 7 เมษายน 2558 เวลา:11:16:33 น.
  
หมอกชอบน้ำเขียวค่ะ เมฆชอบน้ำแดง แม่ก็ชอบน้ำเขียว แต่วันดีคืนดี ก็กินน้ำแดงได้ ส่วนของเมฆ วันนั้นที่เป็นน้ำเขียว เพราะเค้าไม่มีน้ำแดง ยังไงเธอก็อร่อยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 เมษายน 2558 เวลา:15:19:38 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ...

อมยิ้มกับทุกๆภาพเลยค่ะ
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 8 เมษายน 2558 เวลา:8:10:51 น.
  
เป็นภาพที่ทรงคุณค่ามากๆ เลยค่ะ
ภาพหายาก ภาพที่มีความหมาย
ภาพเวลาแย้มพระสรวล ใจดีอย่างที่สุดเลยค่าาา


คืนนี้มาส่งกำลังใจให้นะคะ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 เมษายน 2558 เวลา:23:00:09 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด