ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชชนนีพันปีหลวง ๒๕๖๓

พระฉายาลักษณ์จาก เพจ ปู จิตกร บุษบาทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประทานพร

ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยนานเท่านานเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ และครอบครัว"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่วาด : พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕
ขนาด : ๒๗๒×๑๕๐ เซนติเมตร
ที่ประดิษฐาน : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ศิลปิน : ระเด่นบาซูกิ อับดุลลาห์ จิตรกรชาวอินโดนีเซีย
วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิด
ขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหา
พระคุณแม่มากล้นเหลือคณนา
ลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งาม

ไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่
ว่าสวยแท้ราชินีศรีสยาม
ควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนาม
ชมว่างามเพริศพริ้งยอดหญิงไทย

แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้
ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัย
จะทำตัวให้สมแม่วางใจ
จะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์

จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่
จะแน่วแน่พุทธศาสน์ถือพระสงฆ์
การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรง
จะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลาย

ขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้
จงโชคดีมีสุขทุกข์จากหาย
อย่าคิดมากทำพระทัยให้สบาย
เรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้า..เขารักดี

ชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้
ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนี
ชายจะเป็นกำลังใจป้องไพรี
มอบชีวี เลือดเนื้อเพื่อแม่เอย


ความตอนหนึ่งจากกลอนพระราชนิพนธ์ ของในหลวง ร.๑๐
เมื่อครั้งทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย
ข้อมูลจากหนังสือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมงกุฎราชกุมาร
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

จาก เพจ ฤา ด้วยรักและภักดี


"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่วาด : พ.ศ. ๒๕๐๕
ขนาด : ๑๙๗×๑๐๘ เซนติเมตร
ที่ประดิษฐาน : พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ศิลปิน : จูดี้ คาสซาบ จิตรกรหญิงชาวออสเตรเลีย
เป็นรอยยิ้มของปวงชนคนทั้งชาติ
งามพิลาสอาภรณ์คือหม่อนไหม
จากสองมือราษฎรกันดารไกล
แม่สวมใส่เสริมสง่าบารมี
.
บอกให้รู้ถึงรักในปวงลูก
แม่ฝังปลูกคุณค่าเนื้อผ้าที่
ราษฎรธรรมดากระตุกกี่
ผ้าเหล่านี้จึงราคาสูงค่าพลัน
.
แม่ยกค่าหัตถาของสตรี
สองมือที่กรำงานเสกสานสรรค์
จากปลายมือคนธรรมดาคนสามัญ
สู่ฉลองพระองค์ทรงธรรม์ของแผ่นดิน
.
จากงานทอใต้ถุนแม่หมุนเปลี่ยน
จากงานเพียรสู่งานแพงทุกแห่งสิ้น
เป็นรายได้เลี้ยงหล่อต่อชีวิน
ระบือระบิล 'ศิลปาชีพ' ประทีปไทย


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ปู จิตกร บุษบา ร้อยกรองถวาย
จาก เพจปู จิตกร บุษบาชื่อภาพ : ‘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ’
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่วาด : พ.ศ. ๒๕๑๙
ขนาด : ๘๗×๕๗ เซนติเมตร
ที่ประดิษฐาน : ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง
ศิลปิน : สนิท ดิษฐพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี ๒๕๓๒
ทรงทำให้ "ผ้าไทย" ที่ไร้ค่า
ตามใต้ถุนชายคามหาศาล
กลับมามีค่าล้นพ้นประมาณ
เป็นทั้งเงินทั้งงานเลี้ยงชีวิต
.
และทรงเป็นแบบอย่างผู้ทรงผ้า
ตัดภูษาฉลององค์บรรจงวิจิตร
จากเครื่องทอถิ่นกันดารพลันน่าพิศ
ทั่วทุกทิศชื่นชมว่าเป็นผ้าดี
.
"แม่" ...รู้ค่าหม่อนไหม...หัวใจมนุษย์
ทอให้สวยพิสุทธิ์เป็นศักดิ์ศรี
แม่ประกาศ...ว่ามือน้อยน้อยของอิสตรี
สร้างโลกงามได้ฉะนี้หนอมนุษย์


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ปู จิตกร บุษบา
จาก เพจปู จิตกร บุษบา"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีที่วาด : พ.ศ. ๒๕๓๕
ขนาด : ๖๖×๕๒ เซนติเมตร
ที่ประดิษฐาน : พระตำหนักสิริยาลัย พระนครศรีอยุธยา
ศิลปิน : จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี ๒๕๔๓
พระมิ่งเกล้าของชาวไทย

๑๒ สิงหาคม บรมมาศ
พร่างโอภาสผ่องพรมบรมศรี
ศุภฤกษ์ ศุภรัตน์ พัชรี
ด้วยเกล้าประชาชี อาศิรวาท

๘๘ พรรษา มหาวิสิฐ
ทศทิศแซ่ซ้องรองพระบาท-
สมเด็จพระพันปีหลวงฯ ของปวงราษฎร์
พระชนนีนาถของแผ่นดิน

อัญเชิญถ้วนมาลัยแห่งไตรรัตน์
ถวายสวัสดิ์แด่องค์พระทรงศิลป์
อัญเชิญทิพย์เทวาสยามินทร์-
เป็นพลังหลั่งรินพระราชหฤทัย

ด้วยเกล้ากราบกราย ถวายบังคม
เทิดพระบรมราชินีฯ ศรีสมัย
ขอพระองค์เกษมสันต์นิรันดร์ชัย
เจริญในพระชนมพรรษ์- นิรันดร์เทอญ

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพลงผ้า ปรพากย์ ประพันธ์
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
จาก เพจชโลธร ควรหาเวชพระสาทิสลักษณ์จาก เพจ Suwit Jaipom

ศุภฤกษ์เบิกฟ้ามาบรรจบ
พระสมภพพาดพ้องสิบสองสิงห์
ขอถวายพระพรชัยด้วยใจจริง
แด่พระมิ่งแม่เจ้าของชาวไทย

หลายสิบปีพ่อน้อมพรถวาย
ลูกสืบสายแม้ผ่านกาลสมัย
กราบพระพันปีหลวงด้วยดวงใจ
ขอพระแม่เจ้าไซร้เกษมสำราญ

น้อมอัญเชิญคุณแห่งพระไตรรัตน์
ดลสวัสดิมงคลทุกสถาน
ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เทพบันดาลเทิดพระองค์


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศุภมาส เสนะเวส
พสกนิกรใต้ร่มพระบารมี
๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

*** คำกลอนบทแรกประพันธ์โดย
พันตำรวจตรีพิศาล เสนะเวส
จาก เพจศุภมาส เสนะเวสพระสาทิสลักษณ์จาก เพจ Arthit Kannikar
คือร่มฟ้าประชาไทยเลิศไพศาล
คือต้นธารหัตถศิลป์แผ่นดินศรี
คือดวงใจของปวงข้าฯ ประชาชี
คือองค์พระพันปีฯ ศรีนคร

๑๒ สิงหาฯ มหามงคล
ขอพระชนม์เจริญจรัสประภัสสร
เชิญไตรรัตน์ทศทิศสถิตธร
อารักษ์พระมารดาของแผ่นดิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพลงผ้า ปรพากย์
จาก พระสาทิสลักษณ์จาก เพจเพลงผ้า ปรพากย์พระสาทิสลักษณ์จาก เพจ Suwit Jaipom

พระสาทิสลักษณ์จาก เพจ Suwit Jaipom
ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

..."พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดังจันทร
พิศขนงโก่งงอนดังคันศิลป์
พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลอันเรียบราย

พิศโอษฐ์ดั่งหนึ่งจะแย้มสรวล
พิศนวลดั่งสีมณีฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง

พิศจุไรดั่งหนึ่งแกล้งวาด
พิศศอวิลาสดั่งคอหงส์
พิศกรดั่งงวงคชาพงศ์
พิศทรงดั่งเทพกินรา

พิศถันดั่งปทุมเกสร
พิศเอวเอวอ่อนดั่งเลขา
พิศผิวผิวผ่องดั่งทองทา
พิศจริตกิริยาก็จับใจ"...

(บทชมโฉมนางสีดา)

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพจ ฤา ด้วยรักและภักดี และสมาชิกเพจทุกๆท่าน
จาก เพจ ฤา ด้วยรักและภักดี

พระสาทิสลักษณ์จาก
เพจ Sarawut Itsaranuwut
บล็อกนิทรรศการ "ธ สถิต ณ แดนสรวงในดวงใจนิรันดร์"

ผู้หญิงคนนี้..กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดไม่ได้...เพราะทุ่งหญ้าสูงมาก

ความสูงประมาณท่วมหัวคน...

เหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อประมาณห้าสิบปีก่อน...

ครั้งที่ยังมีค่ายอพยพของผู้ลี้ภัยเพื่อนบ้าน...หนีมาพึ่งเย็นที่ประเทศไทย..

สภากาชาดไทย..เข้าไปดูแลชีวิตผู้ลี้ภัยนับพันเหล่านั้น...

ผู้หญิงคนนี้...เป็นประธานสภากาชาดไทย นำทัพเหล่ากาชาดและคนทำงานไปยังค่ายนั้น...

ผู้หญิงคนนี้...มีตำแหน่งเป็น

ราชินี...
แม่...

และผู้หญิงลุยงานที่สุดในราชอาณาจักร..

เรื่องที่เล่าให้ฟังนี้...จากปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ที่ทำงานกับผู้หญิงคนนี้

...แล้วร่วมกระโดดจากคอปเตอร์ด้วย...กลัวก็กลัว...แต่ต้องกระโดดตาม...

นั่นเป็นแค่งานหนึ่งในอีกนับร้อยพันของผู้หญิงคนนี้...

เพลงนี้...ฉันแต่งถวายพระองค์ท่าน...เมื่อนานมาแล้ว...

ผู้หญิงคนนี้คือแม่ของคนไทยท่ีรักแผ่นดินไทยทุกคน...


จาก เพจ Nitipong Honarkพระสาทิสลักษณ์ผลงานของ คุณวัชระ กล้วค้าขาย
จากบล็อก นิทรรศการถวายพระพร "แม่ของแผ่นดิน"

ทรงพระเจริญ


แม่แผ่นดิน ถิ่นสยาม งามสง่า
ปวงประชา แซ่ซ้อง ร้องสรรเสริญ
ราชินี ศรีบดินทร์ ประทินเทอญ
ทรงพระเจริญ ธ สถิต นิจนิรันดร์

ราชินี ศรีสมร อมรรัตน์
เอกปิ่นฉัตร สวัสดิ์วงศ์ พงศ์สวรรค์
ศิลปาชีพ ประทีปส่อง ผ่องผุดพรรณ
ศูนย์สร้างสรรค์ เรียนรู้ อยู่พอเพียง


#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
บุญยัง อ่อนเกตุพล ร้อยกรองถวาย
จาก เพจจินดาศรี รามจุลพระสาทิสลักษณ์ผลงานของ คุณเอก ช่วยกระจ่าง
จากบล็อก นิทรรศการถวายพระพร "แม่ของแผ่นดิน"

เฝ้าเขียนขีด กรีดสลัก ปักอักษร
น้อมนมกร กราบองค์ อนงค์ศรี
พระมิ่งแม่ แผ่ล้น พ้นทวี
ดั่งมณี ผาดแสง แจรงชน

แม้วันกาล ผ่านเลื่อน เคลื่อนกี่ครบ
ลูกน้อมจบ เหนือเศียร เขียนกล่าวฝน
พระคุณแม่ แผ่เอื้อ เกื้อต่อชน
กราบน้อมดล เทิดทูน จำรูญเทอญฯ


เทิดไว้เหนือเศียรเกล้าแม่แห่งแผ่นดิน
นส.จินดาศรี รามจุล เพียรทบ ร้อยกรองถวาย
จาก เพจจินดาศรี รามจุล
พระสาทิสลักษณ์ผลงานของ คุณสุวิทย์ ต่างสมบัติ
จากบล็อก นิทรรศการถวายพระพร "แม่ของแผ่นดิน"

อยู่ในใจหมื่นล้านคำ บรรยาย
มากล้วนทวนความหมาย ถ่องแท้
คำว่าแม่มากมาย ล้นแผ่
ถ้วนทั่วไพศาลอิ่มเปร้ ในพระมหากรุณาธิคุณ

นส.จินดาศรี รามจุล เพียรทบ ร้อยกรองถวาย
จาก เพจเรื่องเล่า ภาพเก่าในอดีตพระสาทิสลักษณ์ผลงานของ คุณเทิดศักดิ์ ไชยกาล
จากบล็อก นิทรรศการถวายพระพร "แม่ของแผ่นดิน"

พระบรมฉายาลักษณ์จาก เพจรักราชวงศ์จักรี

ภาพที่รอทุกปี (๖๓)


๐ ชื่นเอย ชื่นอกพสกแล้ว
เมื่อดวงแก้วลํ้าค่ามาปรากฎ
หัวใจไทยพรั่งพร้อมน้อมประณต
เจตน์จรดอภิวาทพระมาตา

๐ เอาบุษบงหอมผลิทั้งวิมาน
มาเบ่งบานในทรวงของปวงข้าฯ
ฤๅสดชื่นรื่นฉมภิรมยา
เท่าได้เห็นมารดาแห่งแผ่นดิน

๐ พระยังคงงดงามทุกความจํา
งามด้วยธรรมจํารูญมิสูญสิ้น
งามด้วยพระกิจจาทั่วธานิน
ที่หลั่งรินพระคุณเป็นทุนทอง

๐ เห็นภาพพระองค์ประทับกับประยูร
ยิ่งเพิ่มพูนพลังในทั้งผอง
พระผู้เป็นพลังเมืองอันเรืองรอง
ฟ้า-ดินซ้องสาธุสดุดี

๐ ชื่นเอย ชื่นอกพสกนัก
เห็นพระพักตร์ประภัสร์รัศมี
แสนกําซาบภาพภัสร์กษัตรี
รอชมพระบารมีทุกปีเอย

" ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "
เพลงผ้า ปรพากย์ ร้อยกรองถวาย
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
จาก เพจชโลธร ควรหาเวช


บีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 14 สิงหาคม 2563
Last Update : 25 สิงหาคม 2563 23:29:48 น.
Counter : 1277 Pageviews.

0 comments
干吗要我看 Gànma yào wǒ kàn ให้ผมเฝ้าทำไม Kavanich96
(11 เม.ย. 2564 03:56:01 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (5) ผู้ชายในสายลมหนาว
(7 เม.ย. 2564 09:30:51 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 9, 10 และ 11 ผู้ชายในสายลมหนาว
(18 มี.ค. 2564 13:48:58 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 12,1,2 ผู้ชายในสายลมหนาว
(9 มี.ค. 2564 09:18:01 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณkatoy, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณnonnoiGiwGiw, คุณปรศุราม, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณThe Kop Civil, คุณSleepless Sea, คุณหอมกร, คุณสองแผ่นดิน, คุณTui Laksi, คุณInsignia_Museum, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณSweet_pills, คุณtuk-tuk@korat, คุณเนินน้ำ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณตะลีกีปัส, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณRananrin, คุณชีริว, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณblue_medsai, คุณkae+aoe, คุณทนายอ้วน, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณALDI, คุณmcayenne94, คุณpeaceplay


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด