ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๒๕๖๑ (B รียูเนี่ยน ๑๘)พระฉายาสาทิสลักษณ์จาก เพจคุณ Arthit Kannikar
ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


อธิษฐานวารมงคลพระชนมเฉลิม
พระจริยวัตรพิพัฒน์เพิ่มพลังถวิล
เพราะพระองค์ทรงเป็นแม่แห่งธรณิน
มิสุดสิ้นพระอธิคุณพระบุญญา

พระเมตตาปรานีพลีเพื่อราษฎร์
ประชาชาติร่มเย็นทุกหย่อมหญ้า
ดังพระราชจริยวัตรลำดับมา
พระสนองพระบาทาพระทรงชัย

เพื่อความสุขมวลมหาประชาชน
ทุกแห่งหนพ้นทุกข์สุขสดใส
หลายหลายปีที่เคียงบดินทร์ปิ่นไผท
พระทรงเป็นดุจดวงหทัยตลอดมา

พระฟื้นฟูศิลปศาสตร์แห่งแผ่นดิน
พระฟื้นฟูศิลป์พื้นบ้านไทยถ้วนหน้า
โครงการศิลปาชีพดำรงพัฒนา
สร้างคุณค่าเพื่อปวงชนพ้นลำเค็ญ

จึ่งพระจริยวัตรจรัสเกล้าฯ
ไทยทุกเหล่าพึงนำพาฝ่าทุกข์เข็ญ
รับใส่เกล้าเช้าค่ำพร้อมบำเพ็ญ
ผลงานเด่นไปทั้งหล้าทั่วสากล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดุจทวยเทพประทานมหากุศล
พร้อมด้วยจตุรพิธพรดล
เป็นมลคลตราบจีรัฐิติกาลเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ
ได้ไปชมนิทรรศการนี้เมื่อสองปีที่แล้ว แต่ไปตอนงานจะวายแล้ว อัพบล็อกไม่ทัน พอปีถัดมาก็ลืม มาปีนี้ตั้งใจจะอัพ ดันอัพไม่ทันวันแม่ซะอีก แต่เลยมาวันเดียวคงไม่เป็นไรเนาะ นิทรรศการนี้ดีมาก ๆ เก็บภาพมาเกือบสองร้อย ทีแรกจะอัพรวดเดียว แต่ดูท่าจะโหลดนานเกินเพราะแปะภาพแบบใหญ่ จะได้เห็นเต็มตาดีค่ะ
จากการตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องหลายสิบปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทย และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น จึงทรงริเริ่มให้มีการฟื้นฟูและพัฒนางานฝีมือพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “ศิลปาชีพ” เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทให้มีรายได้เสริม นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ยังเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคมิให้สูญหาย อีกทั้งยังช่วยเผยแพร่ฝีมือของช่างคนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดย “ชาวไทยภูเขา” ในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง ก็เป็นหนึ่งในราษฎรที่ได้มีโอกาสสัมผัสถึงน้ำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่ของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่....ศิลปาชีพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้ดำรงชีพได้อย่างผาสุก โดยที่ป่าก็ยังคงความสมบูรณ์

นิทรรศการถ่ายทอดผลงานศิลปกรรมสื่อผสมหัตถกรรมผ้าชาวไทยภูเขาอันวิจิตร ที่สะท้อนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ที่พระราชทานความช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยทรงอนุรักษ์และพัฒนาผลงานหัตถกรรมชาวไทยภูเขา เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย ควบคู่ไปกับงานโครงการหลวง

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทุกที่ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เพื่อทรงคลายทุกข์ของราษฎร ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนดอยที่การคมนาคมไปลำบาก ก็จะทรงหาอาชีพพระราชทาน เพื่อมิให้มีการทำไร่เลื่อนลอย บุกรุกทำลายป่า และเปลี่ยนการปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้ อีกทั้งชาวเขาในแต่ละชนเผ่าก็มีงานฝีมือที่งดงาม และปีนี้เป็นปีมหามงคลจึงถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดนิทรรศการชาวไทยภูเขาครั้งใหญ่ ซึ่งไม่เคยจัดมาก่อน

ในฐานะผู้ออกแบบศิลปกรรมในนิทรรศการฯ อ. นันทพงศ์ สินสวัสดิ์ กล่าวว่า การนำผ้ามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ โดยชูความงดงามของผ้าเป็นหลัก เป็นเรื่องยากที่จะเล่าเรื่องออกมาได้ ในผ้าผืนหนึ่งแม้จะด้อยสุด แต่ก็มีอะไรลึก ๆ อยู่ในผ้า ที่ชุบชีวิตชาวเขาให้สามารถดำเนินชีวิตในแบบใหม่ ที่หลุดพ้นจากการทำไร่เลื่อนลอยปลูกฝิ่น นี่คือความงามที่อยู่ใต้ผืนผ้า ที่เราต้องมองทะลุมันออกไปและต้องถ่ายทอดความงามที่อยู่ใต้ผ้าที่ผ่านการเย็บ ปัก ตรึง ออกมาให้ทุกคนเห็น จึงได้หยิบยกเอาความเป็นศิลปะมาถ่ายทอด ศิลปะของพื้นถิ่นที่แสดงสัญลักษณ์และแสดงถึงรายละเอียดของวิถีชนเผ่า ด้วยแรงบันดาลใจในจิตรกรรมฝาผนังล้านนา ทำเป็นงานปักผสมงานผ้า มานำเสนอเป็นแนวคิดจากศิลปาชีพบนขุนเขา สู่ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยนำศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงวิถีของชาวเขา ๖ เผ่า ได้แก่ ม้ง, กะเหรี่ยง, เย้า (เมี่ยน), ลีซอ, มูเซอ (ลาหู่) และอีก้อ (อาข่า) มาออกแบบจัดแสดง ในลักษณะศิลปกรรมสื่อผสมสะท้อนภาพโครงการตามพระราชดำรินับร้อยโครงการ ที่ล้นเกล้าฯ ๒ พระองค์ ได้พระราชทานแก่ชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่องกว่าครึ่งศตวรรษ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงเป็น ๕ ชั้น แบ่งไปตามหัวข้อต่าง ๆ

นอกเหนือจาก ๔๐ ผลงานศิลปกรรมสื่อผสมหัตถกรรมฝีมือชาวไทยภูเขา ไฮไลต์พิเศษหาชมยากในงานนี้ ยังรวมถึงการอัญเชิญ “โต๊ะทรงงาน” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างการแปรพระราชฐานเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค พร้อมลายพระหัตถ์ในใบซักประวัติ ซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก สวนจิตรลดา “อ.นันทพงศ์ สินสวัสดิ์” บอกเล่าถึงการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและถ่ายทอดความสวยงามของงานหัตถกรรมชาวไทยภูเขาในโครงการหลวง และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ความงามใต้ผืนผ้าเหล่านี้เปรียบดังแสงสว่างที่ส่องสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อชาวไทยภูเขา และยังเป็นการสืบสานความงามของศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติล้ำค่ายิ่งของชาวไทยภูเขาให้คงอยู่ต่อไป กว่าจะเกิดเป็นผลงานศิลปกรรมสักชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การคัดกรองเรื่องราวพระราชกรณียกิจ การออกแบบ การสรรหาผืนผ้าที่เหมาะสมลงตัว เพื่อนำมาประกอบเป็นหนึ่งชิ้นงาน

นิทรรศการจัดที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.-๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ) ค่าเข้าชม ๕๐ บาท นักเรียนนักศึกษาเข้าชมฟรี.


ข้อมูลจาก
thairath.co.th 1
thairath.co.th 2

พระฉายาทิสลักษณ์จาก กระทู้นิทรรศการมีชีวิต ณ หอศิลป์ฯ ราชินีฯ๑๐๑๑๑๒๑๓


๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐๒๑


ภาพนี้ไม่ได้ถ่ายเอง เป็นภาพมุมกว้างที่เจอในกระทู้ ภาพจาก นิทรรศการมีชีวิต ณ หอศิลป์ฯ ราชินีฯ


๒๒๒๓๒๔


ขึ้นมาชั้นที่ ๒ และ ๓ ก็จะมีการสาธิตการทำงานศิลปพื้นบ้านต่าง ๆ น่าสนใจมาก ๆ เพราะมีชนเผ่าแต่งกายสวยงามสาธิตการทอผ้าและทำงานฝีมือ ส่วนใหญ๋จะสามารถหยิบจับได้ และสงสัยอะไรก็ถามได้ ทุกคนอัธยาศัยดี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำแต่ละชั้น จะพาเดินชมตามจุดต่าง ๆ แถมให้คำแนะนำและข้อมูลละเอียดดี อยากถ่ายรูปหรือวีดีโอก็ตามสบายเลยค่ะ๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗๓๘๓๙๔๐๔๑๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖๔๗๔๘๔๙๕๐
หนึ่งในศิลปินชาวเขาที่นำผลงานมาจัดแสดง

๕๑๕๒ชั้น ๓

๕๓๕๔๕๕๕๖๕๗๕๘๕๙๖๐๖๑๖๒๖๓๖๔๖๕๖๖๖๗๖๘๖๙๗๐๗๑๗๒๗๓๗๔๗๕๗๖ชั้น ๔ เป็นส่วนการแสดงเครื่องแต่งการประจำชนเผ่า และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ


๗๗๗๘๗๙๘๐๘๑๘๒๘๓
ยังมีต่ออีกบล็อกจ้าบีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 13 สิงหาคม 2561
Last Update : 1 กันยายน 2563 15:12:40 น.
Counter : 1072 Pageviews.

0 comments
พระราชพิธี 12 เดือน : 3,4 และ 5 ผู้ชายในสายลมหนาว
(11 มี.ค. 2564 12:34:01 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 12,1,2 ผู้ชายในสายลมหนาว
(9 มี.ค. 2564 09:18:01 น.)
Rolls-Royce : All New Ghost 2020 ความหรูหราที่มาให้รูปแบบยนตรกรรม จันทราน็อคเทิร์น
(4 มี.ค. 2564 11:00:08 น.)
ตะพาบ #272 : การเลียนแบบ มาช้ายังดีกว่าไม่มา
(26 ก.พ. 2564 23:32:37 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmoresaw, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmcayenne94, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtuk-tuk@korat, คุณmariabamboo, คุณวลีลักษณา, คุณtoor36, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณruennara, คุณmambymam, คุณหอมกร, คุณTui Laksi, คุณkae+aoe, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณเกศสุริยง, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณRinsa Yoyolive, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณเรียวรุ้ง, คุณชีริว, คุณALDI


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด