....OUR FAMILY'S JOURNEY....

++ พ า ไ ป ไ ห ว้ พ ร ะ ที่ พ ร ะ ธ า ตุ ด อ ย ตุ ง ++
บล๊อกนี้เป็นบล๊อกต่อเนื่องจากการเดินทางเข้าสู่เชียงราย เมื่อเดือนธันวาคม 2555 หลังจากที่เรามาถึงเชียงราย และแวะชมสวนดอกไม้ในเมืองและพักค้างคืนที่โรงแรมบ้านลานนา ตอนเช้าเราออกเดินทางตั้งแต่เช้า เพื่อไปไหว้พระที่พระธาตุดอยตุง บล๊อกนี้จึงจะพาคุณๆ ไปไหว้พระธาตุที่เก่าแก่มากๆอีกที่หนึ่งของล้านนาครับ.มีรถเช่าที่หน้าพระตำหนักดอยตุง
เราขึ้นไปถึงที่จอดรถหน้าพระตำหนักตอนซัก 8 โมงกว่าๆ แต่รถก็จอดกันเต็มพรืดไปหมดแล้ว ใครจะเข้าไปใกล้ๆทางเข้าชมพระตำหนักก็ให้รถวิ่งเข้าไปส่ง และกลับออกมา

เราเลยตัดสินใจเช่ารถสองแถวที่เห็นในภาพ ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยตุงก่อน ส่วนราคาที่เช่าขึ้นไปแล้วแต่ตกลงกัน วันนั้นเราไป 2 คนค่าเช่า 600 บาทครับ


ทางขึ้นสู่ที่่จอดรถพระธาตุดอยตุง
เพราะไม่ได้ขึ้นมาที่พระธาตุนานแล้ว เลยนึกภาพถึงถนนเมื่อก่อนอยู่ แต่สภาพถนนปัจจุบัน สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะ มียากหน่อยก็จากพระธาตุดอยตุงน้อย ขึ้นไปอีก 1 กม. ถนนแคบมากและกำลังขยายเส้นทางอยู่ คาดว่าถ้าปรับปรุงเสร็จคงเข้าถึงพระธาตุได้ง่ายขึ้นครับ


จากวัดน้อยดอยตุง...ต้องผ่านทางแคบๆขึ้นไปอีก 1 กม.


จะเลือกเดินขึ้นผ่านบันใดนี่ก็ได้

วันที่เราไปขาขึ้นจากวัดดอยตุงน้อยไปที่พระธาตุ ต้องเช่ามอเตอร์ไซด์ราคาไป-กลับ 50 บาท แต่ไปเจอถนนกำลังปรับปรุงต้องลงเดิน ขากลับเลยต้องเดินกลับลงมา แต่ได้ค่ารถมอเตอร์ไซด์คืนเป็นบางส่วน


ยักษ์เฝ้าบันไดทางขึ้นพระธาตุ

พอไปถึงบันไดทางขึ้น เราจะเดินขึ้นทางบันไดเองก็ได้ แต่วันนั้นรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งเราถึงที่...คนขับน่าจะเป็นชาวเขา เราก้ว่าเป็นการดีทำให้คนพื้นที่มีรายได้ถึงบริเวณพระธาตุแล้ว

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ ตามประวัติตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระมหากัสสะปะเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้อาราธนาอัญเชิญเอายังพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า (พระรากขวัญเบื้องซ้าย) ของพระพุทธเจ้า มามอบถวายแด่พระเจ้าอุชุตราชเจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์สิงหนวติ เป็นประธานพร้อมด้วยมุขมนตรีเสวกอำมาตย์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาบรรจุสร้างขึ้น ณ ที่ดอยดินแดง (คือดอยตุงปัจจุบัน) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1454
บ่อ...ที่อยู่ข้างๆที่สักการะพระธาตุ
ต่อมาอีก 100 ปี มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่า พระมหาวชิรโพธิเถร ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบถวายให้พระเจ้ามังรายะนะธิราช แล้วจึงได้พร้อมใจกันนำเอาพระบรมธาตุขึ้นบรรจุสร้างใหม่ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งบนดอยตุง พร้อมได้ปฏิสังขรณ์องค์เดิม จากนั้นมาก็ไม่ปรากฏหลักฐานรายนามผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ภาพมุมกว้างจากหน้าโบสถ์
ลุถึง พ.ศ.2470 ครูบาศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งลำพูนพร้อมด้วยคณะศรัทธาชาวพุทธได้ทำการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ พระวิหาร พระประธาน กาลเวลาผ่านพ้นมานานวิหารและพระประธานก็ถูกภัยธรรมชาติครอบงำชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ส่วนองค์พระเจดีย์นั้นยังมีรูปทรงปกติดีอยู่ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2499 ได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดพะเยา ชื่อว่า นางทองคำ ฮั้นตระกูล ได้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ ทำการลงรักปิดทองพระเจดีย์ทั้ง 2 องค์ ให้เหลืองอร่ามไปทั่วถ่ายจากด้านข้างโบสถ์
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 องค์สรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง) เจ้าอาวาสวัดสมานัมบริหาร กทม. พร้อมด้วยอุบาสิกา ทองคำ ฮั้นตระกูล ได้ทำการก่อสร้างอุโสถขึ้นหนึ่งหลังพร้อมทั้งพระประธานในอุโบสถ พระสาวก หมอชีวกโกมารภัจ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2507 ก็ได้มีการดำริในการที่จะบูรณะองค์พระธาตุดอยตุงครั้งใหญ่ ซึ่งได้ใช้เวลาเตรียมการและหาทุนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี ลุถึง พ.ศ.2514-2516 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จไป 1 องค์ พระธาตุ 2 วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระประธานสิงห์หนึ่งเชียงแสน 3 พระประธานสิงห์หนึ่ง ซึ่งได้กราบทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จมาเป็นองค์เททองมุมกว้าง...ถ่ายจากทางเข้า

ในการบูรณะครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงองค์พระเจดีย์กันใหม่ ออกแบบโดยอาจารย์ประกิต(จิตร์) บัวบุศน์ องค์พระเจดีย์บุด้วยกระเบื้องโมเสดสีทอง มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 8 ซุ้ม มีฉัตรประดับทั้ง 4 มุมดังที่เห็นปรากฎวันนี้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2525 ได้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อ ไศลยนต์ ศรีสมุทร์ เจ้าของและผู้จัดการตลาดแม่สาย ได้มีกุศลเจตนาอันแรงกล้า ได้ทำการเทลานพระธาตุและพร้อมกันนั้นทางวัดก็ได้ทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณลานพระธาตุอีกโสดหนึ่ง
อีกมุม

สำหรับท่านที่ขึ้นมานมัสการพระธาตุนั้น ท่านจะสังเกตุเห็นว่าวัดพระธาตุดอยตุงนั้นจะมีบริเวณ 2 เขตด้วยกันคือ ชั้นบนนั้นจะเป็นเขตพุทธาวาส นับเอาตั้งแต่ประตูวัดที่มียักษ์นั่งถือขวานอยู่นั้นขึ้นไป ท่านห้ามไม่ให้ใครทำสกปรกรุงรัง เช่น ถ่ายหนัก ถ่ายเบา เพราะห้องน้ำไม่มี จากที่ประตูวัดลงมา 1 กิโลเมตร เป็นเขตสังฆาวาส เป็นที่อยู่พำนักของพระสงฆ์องค์เณรและประชาชนทั่วไป

ก่อนขึ้นมานมัสการพระธาตุ กรุณาจอดรถเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่วัดน้อย 1 กิโลเมตร

ตัวมอม ตรงทางขึ้นหอระฆัง...(ขอบคุณคุณตุ๊กที่ช่วยแชร์ครับ)
ตัวมอม

ตัวมอม เป็นสัตว์ในตำนาน เป็นพาหนะของเทพปัชชุนนะเทวบุตร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนในคติล้านนา ตัวมอมมีรูปร่างคล้ายแมวผสมสิงโต ดังนั้นบุคลิกของมอม จึงดูเหมือนจะน่ากลัวแต่บางครั้งก็ดูขี้เล่น แต่สล่าหรือช่างปั้นบางท่านก็ปั้นมอม ดูคล้ายตุ๊กแก บางกิริยากระเดียดไปทางค่างก็มี

ล้านนามีวัฒนธรรม ทั้งฮินดู พุทธ ที่กล่าวถึง ป่าหิมพานต์ เชิงเขาพระสุเมรุ ที่เป็นศูนย์กลางจักรวาล มีสัตว์ลูกครึ่ง คนกับเทพ คนกับสัตว์ สัตว์กับเทวดา สัตว์กับสัตว์ เช่น กินรี เงือก คนครึ่งม้า ตัวมอม คนมีคาถาอาคม เช่น คนธรรพ นักสิทธิ์ ทั้งหมดมีฤทธิ์ เหนือมนุษย์ แต่อยู่ในสวรรค์ไม่ได้ จึงมีการแสดงเป็น ปฎิมากรรมเฝ้าศาสนสถาน ทั้งเหราคาบนาคห้าหัว มีความหมายทางนามธรรมถึงอุปาทาน คือความยึดติด ในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรา ไม่ว่าร่างกาย ความรู้สึก ความรู้ความจำ ความคิดที่ปรุงแต่งทั้งจินตนาการและเหตุผลหากยึดโดยขาดสติดูเราก็ทุกข์

การปั้นได้ความรู้มาจากช่างจีน จึงมีลีลาของจีนผสม กลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ฉะนั้นคนเก่งอาจไม่มีความสุขคือไม่อาจอยู่ในสวรรค์ ได้แค่โชว์อยู่ตามประตูสวรรค์

ที่มา : www.t-pageant.comพระธาตุดอยตุง
คำไหว้พระธาตุดอยตุง : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ....(สามจบ) พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ (สามจบ)


ทางลง..มีระฆังแขวนอยู่มากมาย
วัดน้อยดอยตุงบริเวณวัด ที่หอระฆังเข้าไปไหว้พระในโบสถ์
ตอนกลับลงมา เราแวะไหว้พระที่วัดน้อยดอยตุง ตรงที่เขาให้รถใหญ่ไปจอด....เมื่อก่อนที่ขึ้นมายังไม่เคยเห็นวัดนี้ น่าจะสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ แต่ยังหาประวัติไม่เจอ

หลังจากไหว้พระและทำบุญแล้วเราเดินทางลงไปที่พระตำหนัก เพื่อเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักและชมสวน หลังจากที่ไม่ได้มาที่นี่ไม่น้อยกว่า 3 ปี...เจอกันใหม่บล๊อกต่อไปครับ


ถ่ายจากลานจอดรถเข้าไปวัดน้อยดอยตุง

การเดินทางไปพระธาตุดอยตุง

ใช้ทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ เมื่อผ่นทางแยกซ้ายไปพระตำหนักดอยตุง ถึงหลัก กม.14 จะมีทางแยกซ้ายถ้าขับ ตรงไปจะขึ้นตรงสู่พระธาตุดอยตุง ทางค่อนข้างแคบและชันมาก ระยะทาง 3 กม. ถ้าไปทางแยกซ้าย มือ จะเป็น ทางอ้อม ผ่านสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง ทางแยกไปดอยช้างมูบ อ.แม่สาย และวัดน้อยดอยตุง ตรงหลัก กม.23 ระยะทาง 10 กม. จากวัดน้อยดอยตุง ต้องขับขึ้นดอยไปตามทางชัน แคบและคดเคี้ยว อีก 1 กม. บริเวณนี้ เรียกว่าสวนเทพารักษ์ ต้องขับด้วยความระมัดระวังเพราะอาจมีรถสวนลงมาได้

พระธาตุดอยตุงตั้งอยู่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายลาด้วยภาพหมู่บ้านชาวเขา..ถ่ายระหว่างทางจากพระาตุดอยตุง - วัดน้อยดอยตุงสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ
โลกนี้คือละคร-เท่ห์_____________
 

Create Date : 08 เมษายน 2556
25 comments
Last Update : 3 กันยายน 2556 21:03:26 น.
Counter : 5028 Pageviews.

 

แม้ช่วงนี้จะเดินทางไปพระธาตุดอยตุงลำบากนิดหน่อย แต่ก็คุ้มค่านะคะที่ได้ชมวัดเก่าแก่
หลังคาโบสถ์สีขาว ดูสวย สะอาดตาจังค่ะ กด like ค่ะ

บล๊อกต่อไปเยี่ยมชมพระตำหนักและชมสวน
เคยไปนานมากแล้ว จะรอชมภาพสวยๆต่อนะคะ
สวัสดีวันจันทร์ค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 8 เมษายน 2556 8:54:36 น.  

 

ตามมาสักการะพระธาตุดอยตุงด้วยคนค่ะ
องค์พระธาตุแม้แบบจะดูเรียบๆแต่งดงามมาก
บริเวณโดยรอบก็ร่มรื่นดีนะคะ ยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่มากเลย
ชอบภาพทางลงที่มีระฆังแขวอยู่เยอะๆ สวยและร่มรื่นมาก
นอกจากนั้นก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลประกอบด้วยค่ะ
อ่านเพลินเลย เล่ารายละเอียดได้ดีมาก like ให้ก่อนค่ะ


 

โดย: ฝากเธอ 8 เมษายน 2556 13:39:55 น.  

 

ยังไม่เคยไป เลย สวยค่ะ สวยงาม มากๆๆ

 

โดย: kwan_3023 8 เมษายน 2556 18:11:59 น.  

 

ที่วัดนี้สวย ยังไม่เคยไปครับ..... เคยคิดจะขับรถขึ้น ตอนนั้นฝนตก ชาวบ้านบอก
ว่าถ้าไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อ ไม่ควรขึ้นเพราะลื่น(ตอนนั้น) เลยอดไปครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 8 เมษายน 2556 20:10:26 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 9 เมษายน 2556 4:59:55 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะที่แวะไปชมสวนที่บล็อกโน้น
เพิ่งได้ยินเพลงที่ลงไว้ค่ะ เพราะอ่ะ ชอบเสียงเท่ห์
ร้องเพลงลูกกรุงได้น่าฟัง เสียงมีเอกลักษณ์มาก

โหวตให้นะคะ
มีความสุขกับงานและชีวิตในวันนี้ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog


 

โดย: ฝากเธอ 9 เมษายน 2556 11:31:56 น.  

 

ขอบคุณคุณวิคสำหรับภาพพระธาตุดอยตุงนะคะราตรีสวัสดิ์คืนนี้ค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 9 เมษายน 2556 20:46:26 น.  

 

เคยไปครั้งหนึ่งนานแล้วค่ะ

ที่บันได
ตัวมอม เป็นสัตว์ในตำนาน เป็นพาหนะของเทพปัชชุนนะเทวบุตร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนในคติล้านนา ตัวมอมมีรูปร่างคล้ายแมวผสมสิงโต

ล้านนามีวัฒนธรรม ทั้งฮินดู พุทธ ที่กล่าวถึง ป่าหิมพานต์ เชิงเขาพระสุเมรุ ที่เป็นศูนย์กลางจักรวาล
มีสัตว์ลูกครึ่ง คนกับเทพ คนกับสัตว์ สัตว์กับเทวดา สัตว์กับสัตว์ เช่น กินรี เงือก คนครึ่งม้า ตัวมอม
คนมีคาถาอาคม เช่น คนธรรพ นักสิทธิ์
ทั้งหมดมีฤทธิ์ เหนือมนุษย์ แต่อยู่ในสวรรค์ไม่ได้
จึงมีการแสดงเป็น ปฎิมากรรมเฝ้าศาสนสถาน
ทั้งเหราคาบนาคห้าหัว
มีความหมายทางนามธรรมถึงอุปาทาน คือความยึดติด ในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรา ไม่ว่าร่างกาย ความรู้สึก ความรู้ความจำ ความคิดที่ปรุงแต่งทั้งจินตนาการและเหตุผลหากยึดโดยขาดสติดูเราก็ทุกข์

การปั้นได้ความรู้มาจากช่างจีน จึงมีลีลาของจีนผสม กลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา

ฉะนั้นคนเก่งอาจไม่มีความสุขคือไม่อาจอยู่ในสวรรค์ ได้แค่โชว์อยู่ตามประตูสวรรค์

จาก //www.t-pageant.com/2011/index.php?/topic/36626-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2/

 

โดย: tuk-tuk@korat 9 เมษายน 2556 21:10:57 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog

แวะมาทักทายคุณWICยามดึก
หลับฝันดีค่ะ ^_^

 

โดย: andrex09 9 เมษายน 2556 22:30:58 น.  

 

สวยจังเลยค่ะ
บุ๊งไม่เคยไปเที่ยว
วันนี้เลยได้ความรู้ใหม่
โดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำค่ะ
ใครไม่รู้ อาจต้องไปทนอยู่ข้างบนก็เป็นได้
ขอบคุณสำหรับรีวิวค่ะ

 

โดย: Close To Heaven 10 เมษายน 2556 0:49:37 น.  

 

 

โดย: *SUPRA* 11 เมษายน 2556 9:07:56 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณวิก

ขอตามไปเที่ยวชมพระธาตุดอยตุงด้วยคนนะคะ
นกยังไม่เคยแวะเข้าไปชมเลยค่ะ คุ้นๆว่าจะเคยแว๊น ผ่านๆ

สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนรึเปล่าคะ แต่ที่ขอนแก่นก็คึกคักน่าดูเลยนี่คะ

นกกลับบ้านลำปางค่ะ วันนี้เลยแวะมา สวัสดีปีใหม่ไทย ล่วงหน้าค่ะ


มีความสุขมากๆนะคะ

ฮือ...ล็อกอินหลุด

 

โดย: nongpurch IP: 223.204.0.158 11 เมษายน 2556 10:31:06 น.  

 

เนื่องจากไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนบ่อยๆ
เลยต้องมาตามดูรูปสวยๆ จากบล๊อกท่องเที่ยวต่างๆ ค่ะ
ดูแล้วก็เก็บข้อมูล เอาไว้หากมีโอกาสจะไปเที่ยวบ้างค่า

 

โดย: Close To Heaven 11 เมษายน 2556 11:14:09 น.  

 

ตอนที่ไปเวลาน้อยค่ะ เสียดายไม่ได้แวะเลย เป็นพระธาตุประจำปีเกิดลูกสาวด้วยนะคะ ก่อนออกจากบ้านก็ตั้งใจแวะ สรุปว่า ทั้งพี่ทั้งน้องไม่ได้แวะไหว้พระธาตุทั้งคู่ (พระธาตุดอยสุเทพ กับพระธาตุดอยตุง) เที่ยวหน้าวางแผนดีๆ ค่ะ

ขอบคุณ คุณ wic ค่ะ ไม่ได้เข้ามาบ้านคุณ wic นานเลย ลูกปิดเทอมค่ะ บล็อกก่อนหน้านี้ อัพบ้างหรือเปล่าคะ

วันนี้หน้าจอกว้างมาก ต้องเลื่อนด้านขวา ถึงจะเห็นครบหมดค่ะ

เช่นกันค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทย เดินทางเที่ยวไหนใกล้หรือไกล ปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะ (มีคนหนีร้อนบ้านเราไปเที่ยวไกลแบบหนาวๆ กันเยอะ คุณ wic ไปหรือเปล่าคะ) 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 11 เมษายน 2556 17:32:38 น.  

 

ได้ตามไปเที่ยวพระธาตุดอยตุงด้วยค่ะ
ไม่มีโอกาสได้ไปชื่นชมด้วยตาตัวเองสักครั้งเลยค่ะ
ด้วยภาพสวยๆและได้ความรู้เพี๊ยบ เป็นประโยชน์มาก
สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ไปเที่ยว...ขอบคุณมากค่ะ
ขอกดไลค์ไว้ก่อนนะค่ะคุณวิคเซอร์

 

โดย: tui/Laksi 11 เมษายน 2556 18:01:31 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะคุณวิค
คุณวิคจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนรึเปล่าคะ
ต๋าเลยส่งภาพมาสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าค่ะมีความสุขมากๆ เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 11 เมษายน 2556 18:36:36 น.  

 

ไม่ได้ไปไหนค่ะ อยู่โคราช
แต่คิดว่าจะตีกอล์ฟค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 11 เมษายน 2556 20:36:52 น.  

 

 

โดย: หอมกร 11 เมษายน 2556 22:02:37 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

โหวตให้คุณวิกจ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog

 

โดย: หอมกร 11 เมษายน 2556 22:04:08 น.  

 


มากด Like ให้เป็นคนที่ 12
พร้อมกับโหวต Travel Blog ให้ด้วยค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 11 เมษายน 2556 23:07:47 น.  

 

สวัสดีค่ะ
พระธาตุดอยตุงภาพสวยคมชัดทุกภาพ เคยไปมานานมาก ช่วงเทศกาลสงกรานต์เดินทาง

ท่องเที่ยวขอให้มีความสุข ปลอดภัย ค่ะ

wicsir Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: พรไม้หอม 12 เมษายน 2556 7:57:57 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ คุณ wic

ถ้าอัพบล็อกแล้ว รบกวนช่วยเคาะประตูเรียกด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 12 เมษายน 2556 9:25:23 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะ
ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้สนุกและปลอดภัยค่ะ


 

โดย: ฝากเธอ 12 เมษายน 2556 11:16:31 น.  

 

สวัสดีตอนดึกๆ วันสงกรานต์ครับคุณ wicsir .....

พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผมครับ แต่น่าเสียดายที่ผมยังไม่เคยได้ไปกราบองค์พระธาตุเลยสักครั้ง .....

เคยเห็นภาพสมัยก่อน คุ้นๆ ว่าองค์พระธาตุจะไม่ได้มีหน้าตาเรียบๆ แบบทุกวันนี้ ทำไมเปลี่ยนไปเป็นแบบปัจุบันที่เห็นก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับ .....

ปล. เมื่อครู่ดูข่าว เห็นมีรายงานสดวันสงกรานต์ถนนข้าวสาร จังหวัดขอนแก่น เล่นน้ำกันสนุกสนานเลยทีเดียว ไม่รู้ปีนี้คุณ wicsir ได้ไปเก็บภาพมาอีกหรือเปล่า ถ้ายังไงก็ขอให้โชคดีตลอดปีใหม่ไทยๆ นี้นะครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 13 เมษายน 2556 23:19:14 น.  

 

ฝาก blog ด้วยนะครับ
เพิ่งสร้าง แนะนำ ติชมกานได้

 

โดย: siamart 16 เมษายน 2556 19:48:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
8 เมษายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.