....OUR FAMILY'S JOURNEY....

++ ไ ห ว้ พ ร ะ ป ฐ ม เ จ ดี ย์ ++
ช่วงวันเพ็ญเดือนหกหรือช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุดยาว 3 วัน ครอบครัวเราได้เดินทางไปเที่ยวทางภาคตะวันตก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองกาญจน์ โดยเฉพาะที่สังขละบุรี ...

เราออกเดินทางช่วงบ่ายๆจากขอนแก่น สู่กรุงเทพฯเพื่อไปรับเจ้าลูกชายที่หอพัก ที่เพิ่งปิดเทอมหลังจากสอบเสร็จ (ทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาเปลี่ยนเวลาเรียนใหม่ให้ตรงกับต่างประเทศน่ะ) เราพักที่กรุงเทพคืนหนึ่ง ก่อนพากันเดินทางออกจากแถวๆฝั่งธนฯไปตามถนนพระรามที่ 2 แล้วเข้าวงแหวนตะวันตก ก่อนเข้าถนนเพชรเกษมเพื่อไปนครปฐมและบ้านโป่งตามลำดับ


พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พอถึงนครปฐมคิดอยากจะไปไหว้พระปฐมเจดีย์ซักครั้ง เพราะนานมากแล้วที่ไม่มีโอกาสไปที่นั่น วันนี้จึงได้ภาพท่ามกลางแสงแดดอันแผดจ้ามาฝากคุณๆ และวันที่ไปก็โชคดีอีกต่างหาก เพราะวันนั้นเป็นวัน "วิสาขบูชา"

จุดแรกที่เราจะเดินขึ้นไปที่พระเจดีย์ ก็จะเจอพระพุทธนรเชษฐ์นี่ก่อนเลยครับ เข้าไปไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่เข้าไปด้านในครับ

พระพุทธนรเชษฐ์ (พระศิลาขาว)
พระพุทธนรเชษฐ์ (พระศิลาขาว)

พระพุทธนรเชษฐ์ฯ เป็นพระพุทธรูปศิลาขาวแกะสลักขนาดใหญ่ ปางประทานปฐมเทศนา ประทับนั่งห้อยพระบาททั้งสองลงบนฐานที่ทำเป็นกลีบบัวบานรองรับ สร้างในสมัยทวารวดี (พ.ศ.๑๑๐๐ - ๑๖๐๐) เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเมรุ (ร้าง) ด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์

ต่อมาไม่ทราบว่าในยุคสมัยใด ได้มีผู้แบ่งแยกองค์พระพุทธรูป เคลื่อนย้ายออกไปยังที่ต่างๆ หลายแห่ง และมีบางส่วนของพระพุทธรูป เช่น ส่วนพระชงฆ์ ส่วนองค์พระ เก็บรักษาอยู่ที่คตระเบียงองค์พระปฐมเจดีย์ ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๕๑๐ ทางกรมศิลปากร ได้รวบรวมชิ้นส่วนพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ไว้ได้เป็นหลายชิ้น รวมทั้งชิ้นส่วนที่เก็บรักษาอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์ ประกอบกันเป็นองค์พระพุทธรูปขึ้นได้จำนวน ๓ องค์ วัดพระปฐมเจดีย์ จึงได้ร่วมกับกรมศิลปากร อัญเชิญ พระพุทธรูปศิลาขาวที่ประกอบเป็นองค์พระพุทธรูปบริบูรณ์แล้วนี้ ๑ องค์ ขึ้นประดิษฐานไว้ที่ลานชั้นลด ด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ แล้วกรมศิลปากรได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวารวดี ปูชนียบพิตร”ขึ้นไปอีกจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านในจะเป็นภาพจิตรกรรมประวัติศาสตร์ องค์พระปฐมเจดีย์ 3 สมัยร.4 ร.5 ร.6 ร.9 และเป็นประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธและประวัติการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ ท่านที่มาถึงที่นี่ไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปมด้านใน เพราะมีพระพุทธรูปที่สวยงามมากในนั้น รวมทั้งภาพเขียนฝาผนังที่วิจิตร เสียดายที่เขาห้ามถ่ายภาพครับ

มีรูปปั้นล้นเกล้า ร.5 อยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์
พระปฐมเจดีย์

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี

ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้ อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น เมื่อคราวที่พระสมณทูต ในพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ ก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิม มีลักษณะทรงโอคว่ำ หรือทรงมะนาวผ่าซีก แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของ พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ ด้วยทรงเชื่อ ว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ นั่นเอง

ในเรื่องนี้ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีบางท่าน ได้ระบุว่า พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็น พระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดี มากกว่า เนื่องด้วยเหตุผลประกอบหลายประการ โดยเฉพาะ การค้นพบเจดีย์ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์ และหลักฐานลายลักษณ์อักษร ที่ระบุว่า "พระเจดีย์องค์นี้ เดิม ขอมเรียก พระธม" ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวขอมจริงๆ หรือชาวลวรัฐ ซึ่งสมัยนั้นเราก็เรียกว่าขอม เช่น ขอมสบาดโขลญลำพง คำว่า ธม สำหรับชาวขอมนั้น แปลว่า ใหญ่ ตรงกับคำเมืองว่า หลวง ซึ่งเราก็เรียกพระนครธม ว่า พระนครหลวง ด้วยเหตุผลเดียวกัน (อ่านเพิ่มเติม)วิหารคต (คตพระระเบียง) รอบบนองค์พระปฐมเจดีย์

ตำนานองค์พระปฐมเจดีย์

พระยากง เจ้าเมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) มีบุตรชื่อว่าพระยาพาน เมื่อแรกเกิดโหนได้ทำนายเอาไว้ว่า ทารกนี้มีบุญญาธิการมาก แต่จะทำปิตุฆาต พระยากงจึงสั่งให้นำทารกนั้นไปทิ้งเสียในป่า แต่บังเอิญ ยายหอมซึ่งเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำอยู่แถวป่า ได้ไปเจอเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ และได้นำกลับมาเลี้ยงจนเติบใหญ่ขึ้นมา และได้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของศรีวิชัย พระยาพานเห็นวาเมืองราชบุรีนี้ไม่ควรที่จะเป็นเมืองขึ้นของศรีวิชัยอีกต่อไป และไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้เมืองศรีวิชัยตั้งแต่บัดนั้น จึงทำให้พระยากงแห่งเมืองศรีวิชัยโกรธมาก และยกกำลังกองทัพออกไปปราบปรามเมืองราชบุรี

ฝ่ายเจ้าเมืองราชบุรีก็ให้พระยาพาน ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมยกกำลังกองทัพออกไปต่อสู้ ในที่สุดพระยากงแห่งเมืองศรีวิชัยก็ถูกฆ่าตายในสนามรบ พระยาพานจึงได้เคลื่อนทัพเข้าเมืองศรีวิชัย หมายจะเอาภรรยาเจ้าเมืองศรีวิชัยมาเป็นภรรยาของตน ฝ่ายเทพยดาจึงได้เนรมิตเป็นแมวแม่ลูกอ่อนมานอนขวางบันไดไว้ ขณะที่พระยาพานเดินเข้าไปในห้องเพื่อไปหาภรรยาของพระยากง ก็ได้ยินเสียแม่แมวพูดกับลูกน้อยว่า "นับประสาอะไรกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเราที่ท่านเดินข้าม มารดาของท่าน ท่านก็ยังคิดจะเอาเป็นเมียเลย"

ฝ่ายมารดาของพระยาพาน เมื่อเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าผาก ซึ่งเมื่อตอนคลอดลูกชายออกมา หน้าผากไปกระทบกับพานจนแตก ก็จำได้ว่า ชายคนนี้คือบุตรชายของตน จึงได้ยกมือขึ้นอธิษฐานว่า "หากชายผู้นี้เป็นบุตรของข้าฯ ก็ขอให้มีน้ำนมไหลออกมาจากอกของข้าฯ เถิด" ครั้นสิ้นคำอธิษฐานก็ปรากฏว่ามีน้ำนมไหลออกมาจากอกของนางจริง ๆ นางจึงได้เล่าความเป็นจริงทั้งหลายให้พระยาพานฟังจนหมดสิ้น

พระยาพานครั้นได้ฟังมารดาเล่าความจริงให้ฟังดังนั้น ก็รู้สึกเสียใจและโกรธยายหอมที่ไม่ยอมบอกความจริงเสียแต่แรก จึงได้สั่งทหารไปจับยายหอมฆ่าเสีย ครั้นได้สำนึกความผิดที่ตนได้ฆ่าพ่อ พระยาพานจึงไปปรึกษาคณะสงฆ์เพื่อหาวิธีถ่ายบาปกรรมที่ตนทำไว้ จึงได้รับคำแนะนำจากคณะสงฆ์ว่า ให้สร้างเจดีย์สูงเท่านกเขาเหินขึ้น พระยาพานจึงได้ก่อเจดีย์ขึ้นเป็นรูปทรงคล้ายกับลอมฟางสูงเท่านกเขาบินเหินขึ้น แล้วบรรจุพระทันตธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วไว้ด้วยพระองค์หนึ่ง เมื่อสร้างสำเร็จแล้วทำการฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืน แล้วจึงถวายเขตแดนโดยรอบพระเจดีย์ชั่วเสียงช้างร้อง ถวายข้าพระโยมสงฆ์เป็นจำนวน สำมะโนครัว ๕๕๕ ครัว


วันนี้มีนักเรียน นักศึกษามาเตรียมทำพิธีวันวิสาขบูชาด้วย
เรามีเวลาที่จะเดินเที่ยวรอบๆองพระปฐมเจดีย์ไม่มากนัก เพราะต้องเดินทางต่อไปที่ อ.สังขละบรี จ. กาญจนบุรี ซึ่งยังเหลือระยะทางอีกไกลโข เลยได้ภาพมาฝากคุณๆเพียงเท่านี้ ซึ่งที่นี่ยังมีที่ให้ชมอีกมากมาย เช่น พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นต้น

หลังจากได้แวะไหว้พระทำบุญแล้ว เราก็เดินทางต่อไปตามถนนเพชรเกษม เข้าบ้านโป่งแล้วแยกออกไปกาญจนบุรี และเดินทางต่อไปที่ อ.สังขละบุรี โดยไปถึง อ.สังขละฯ ประมาณบ่ายแก่ๆ ฝนกำลังตกหนักเลยทีเดียวครับ
_____________


 

Create Date : 10 มิถุนายน 2556
25 comments
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2558 21:13:59 น.
Counter : 3850 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ
อ่านสนุกมากค่ะ

wicsir Travel Blog ดู Blog

 

โดย: tuk-tuk@korat 10 มิถุนายน 2556 10:02:12 น.  

 

แวะมาเยี่ยมชมครับ

ไม่ได้ไปนานแล้วครับ อยู่ใกล้แค่นี้เอง ต้องหาเวลาไปบ้างแล้ว

 

โดย: 3KKK 10 มิถุนายน 2556 10:08:28 น.  

 

ภาพสวยมากๆค่า ขนาดคนนครปฐมยังตื่นตาตื่นใจ

 

โดย: แม่น้องกะบูน 10 มิถุนายน 2556 11:48:20 น.  

 


กด Like ให้เป็นคนที่ 4
ว๊าวบูรณะเสร็จแล้ว
จะได้ไปสักการะไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์มั่ง
ไว้พรุ่งนี้มาโหวตให้นะคะ
วันนี้โหวตอยุธยาไปแล้วค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 10 มิถุนายน 2556 11:48:24 น.  

 

แวะมาเที่ยวนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์สวยงามมากเลยนะคะ
ไม่ได้ไปนานมากเลยหลังจากเคยไปมาเมือตอนเด็กๆ
ขออนุญาตแชร์ไปหน้าเเฟนเพจทางเฟชบุคสักหน่อยเพื่อเป็นความรู้นะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 10 มิถุนายน 2556 12:45:34 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับคุณ wicsir ......

เดินทางจากรุงเทพฯ แวะเที่ยวพระปฐมเจดีย์ แล้วยังสามารถไปถึงสังขละบุรีได้ในช่วงบ่ายแก่ๆ ผมว่านั่นก็ถือว่าถึงเร็วแล้วนะครับ ตอนผมไปสังขละบุรีกว่าจะไปถึงก็ค่ำเลยล่ะครับ .....

ภาพพระปฐมเจดีย์สูงระดับนกเขาเหิน ตัดกับฟ้าสีฟ้าสด สวยแจ่มมากๆ เลยครับ ที่นี่ผมไม่ได้แวะไปกราบพระเจดีย์นานนับสิบปีได้แล้วมั้ง .....

เสียดายที่สังขละบุรีฝนตก แต่ก็น่าจะได้บรรยากาศชุมฉ่ำไปอีกแบบนะครับ ไว้จะรอชมภาพจากสังขละบุรี เพราะที่นั่นเป็นอำเภอเล็กๆ ที่ผมประทับใจมาก ไปกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อเลยครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 10 มิถุนายน 2556 13:58:25 น.  

 

เจอวันฟ้าสวยพอดีเลยค่ะ ไม่มีเวลามาก ก็ยังได้ภาพสวยกลับมาหลายอยู่นะคะ

พระปฐมเจดีย์บูรณะเสร็จตั้งนานแล้ว ตั้งใจจะไป จากบ้านไปก็ไม่ไกล ไม่ได้ไปซักทีเลยค่ะ

รอเที่ยวสังขละด้วยนะคะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 10 มิถุนายน 2556 16:03:39 น.  

 

ตามมากราบนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยคนค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลประวัติด้วยนะคะ

ภาพสวยมากเลยค่ะ ^^

 

โดย: lovereason 10 มิถุนายน 2556 23:07:26 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 11 มิถุนายน 2556 7:54:01 น.  

 

ไปมากี่ครั้งก็ ไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์ แล้วกลับครับ
ครั้งหน้าไปต้องเดินรอบๆองค์พระบ้างครับ + ถ่ายรูป

 

โดย: เศษเสี้ยว 11 มิถุนายน 2556 13:01:07 น.  

 

ดูภาพสวย แสงดีจัง.......ฟังเพลงไพเราะ แหะ ๆ เพิ่งเคยฟังเหมือนกัน
แล้วจะตามมาดู กาญจนบุรี.

อยากเห็นฝีมือการถ่าย สพานไม้ที่สังขละ ในมุมมองของคุณวิคครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 11 มิถุนายน 2556 13:50:31 น.  

 

อ่านเพลินเชียวค่ะ
เล่าประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ได้ละเอียดมาก
เคยได้ยินประวัติการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์มาก่อนแต่ก็เลือนราง
ได้มาอ่านที่นี่อีกครั้งเท่ากับได้ทบทวนความจำค่ะ

ภาพสวย มุมกล้วอถ่ายได้มุมที่อลังการณ์มากค่ะ
like ก่อนเน๊าะ

 

โดย: ฝากเธอ 11 มิถุนายน 2556 22:42:17 น.  

 

พูดถึงพระปฐมเจดีย์
ก็หนึ่งดันไปนึกถึงลานขายอาหารตอนเย็นแถวนั้นซะได้
ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องกินอยู่ดี

รู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับที่นี่มาตั้งแต่เด็กค่ะ
จำได้ว่า เวลาไปไหว้เชงเม้งที่ราชบุรีทีไร
ถ้ามีเวลาเหลือเฟือ ที่บ้านจะพามาไหว้พระปฐมเจดีย์ต่อค่ะ

สังขละบุรีเป็นที่เที่ยวชวนฝันของหนึ่งเลย
เคยไปแค่ครั้งเดียวเอง
อยากไปอีก แต่ติดว่าไกลไปหน่อย
ขับรถไปคนเดียวไม่ไหวอ่ะ

 

โดย: chenyuye 12 มิถุนายน 2556 13:47:46 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณวิก
พระปฐมเจดีย์ นกเคยไปครั้งนึงค่ะ นานมากๆละ พาแม่ไปค่ะ

เวลาที่ฟ้าสวยแล้วถ่ายภาพพระเจดีย์ นี่ สวยดีนะคะ

บ้านนี้เค้าจะไปเที่ยวไหนแวะรับลูกชายไปด้วยตลอดๆ น่ารักดีเนอะ
รอไปเที่ยวกาญด้วยคนนะคะ

วันนี้แวะมาชวนคุณวิกไปเที่ยวทะเลแหวกค่ะ
ตอนแรกนกก็คิดว่าเจอฝน แต่ไม่เจอค่ะ อิอิ

เตรียมแว่นกะหมวกไปด้วยนะคะ แบบว่าแดดมันแรงมากค่ะ

 

โดย: Nongpurch 12 มิถุนายน 2556 15:03:47 น.  

 


อุ้มแวะมาโหวตให้ตามสัญญาค่ะ
PHOTO BLOG

 

โดย: อุ้มสี 12 มิถุนายน 2556 20:14:01 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณ วิก

นกจำได้ค่ะ บล็อคกระบี่ของคุณวิก อ่านไปก็ลุ้นไป เห็นภาพก็กลัวไปด้วย
ตอนนั้นไปเรือหางยาวใช่มั้ยคะ
2 ครั้ง 2 ครา ก็ยังเจอฝนนะคะ นกถือว่าโชคช่วยสุดๆเลยค่ะ
ไปแบบไม่หวังด้วย แต่กลับประทับใจ อิอิ

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวด้วยกันนะคะ

 

โดย: Nongpurch 13 มิถุนายน 2556 8:53:55 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณ wic
กลับมาโหวตให้นะคะ
คิวยาวไปหน่อยค่ะ กว่าจะกลับมาได้
เดินซะเมื่อยเลย ^_^

นอนหลับฝันดีนะคะ
เพลงเพราะจังค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
wicsir Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ฝากเธอ2 13 มิถุนายน 2556 23:28:38 น.  

 

สมัยก่อนไปนครปฐมบ่อยค่ะคุณวิค
ตอนกลางคืนชอบเดินตลาดรอบองค์พระด้วยค่ะ
ระยะหลังก็ไปปีละครั้งสองครั้งเองค่ะ
กด like สำหรับข้อมูลและภาพสวยๆที่คุณวิคนำมาฝากก่อนนะคะสุขสันต์วันศุกร์
พรุ่งนี้ต๋ามาใหม่ค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 14 มิถุนายน 2556 11:56:47 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog

แวะมาทักทายคุณWICยามเย็น
มีความสุขมากๆกับวันหยุดพักผ่อนกันค่ะ ^_^

 

โดย: andrex09 14 มิถุนายน 2556 18:19:38 น.  

 

สวัสดีครับ
องค์พระปฐมเจดีย์นี้หลังจากบูรณะแล้วดูงดงามขึ้นมากเลยครับ ถึงจะเจอแดดร้อน
แต่ทำให้ได้ภาพสีสันต์สดใสแจ่มกระจ่างมาก แถมด้วยข้อมูลแน่นปึก
เห็นแล้วทำให้อยากไปไหว้อีกสักครั้ง ไม่ได้ไปนานแล้วครับ

 

โดย: หมุนตามไมล์ 14 มิถุนายน 2556 23:00:23 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

 

โดย: never the last 15 มิถุนายน 2556 15:35:56 น.  

 

สวัสดีวันเสาร์ค่ะคุณวิค
วันนี้ออกไปข้างนอกมา เพิ่งถึงบ้านค่ะ
ส่งกำลังใจให้นะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog
....................
เสิร์ฟปลาผัดเกาลัดให้หนึ่งจานด้วยค่ะนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

 

โดย: Sweet_pills 15 มิถุนายน 2556 21:59:32 น.  

 ชมภาพเพลินเลยค่ะ
ดี.ไปมา 2 ครั้ง ช่วงต้นปี
ครั้งแรกเป็นทางผ่าน เกิดอุบัติเหตุรถชนแถวนั้น
ก็เลยได้ชมความงามยามค่ำคืน
อีกครั้งไปแก้ปัญหาของครั้งแรกให้จบ
เลยได้แวะไปช่วงกลางวัน .. มีเวลาได้เดินชมโดยรอบเลยค่ะ

 

โดย: d__d (มัชชาร ) 15 มิถุนายน 2556 22:53:02 น.  

 

หวัดดีค่าคุณวิค

ได้ไปช่วงฟ้าสวยใสแบบนี้ตัดกะสีทองขององค์พระปฐมเจดีย์มากเลยค่า
สวยๆ
รินไปคนเยอะมากเลย ฝนตกอีกต่างหาก แหะๆ

แต่ของกินที่ขายใกล้ๆ นั้นอร่อยนะคะ


 

โดย: Rinsa Yoyolive 15 มิถุนายน 2556 22:58:05 น.  

 

ตามมาไหว้พระปฐมเจดีย์ด้วยคนค้า
เคยไปนานแล้ว คนเยอะมากกกก

 

โดย: AdrenalineRush 15 มิถุนายน 2556 23:51:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
10 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.