....OUR FAMILY'S JOURNEY....
++ วัดภูจ้อก้อ (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต) ++พาไปไหว้พระวันนี้ จะพาท่านเดินทางไปที่ "วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)" ที่ บ้านแวง อำเภอหนองสูง จังหวัด มุกดาหาร กันครับ ส่วนสาเหตุที่เราได้เดินทางไปที่นั่นเพราะการเดินทางไปทำธุระที่ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เมื่อเสร็จธุรกิจเราเลยถือโอกาสเดินทางไปไหว้พระที่ภูจ้อก้อต่อครับ ซึ่งต้องเดินทางผ่านไปที่ อ.หนองพอก ก่อนแวะเข้า อำเภอหนองสูง มุกดาหาร.. โดยวางแผนไว้ว่าขากลับออกมาจะแวะไหว้พระที่วัดเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก ก่อนกลับบ้าน
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ตั้งอยู่บนภูเขา ในเขตอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ต้องขึ้นบันใด 260 ขั้น (ถ้าไม่อยากขึ้นบันไดชันๆ ท่านสามารถเดินอ้อมขึ้นไปอีกทางได้) วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระเถราจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ภายหลังหลวงปู่หล้า ละสังขาร ได้มีการจัดสร้าง “เขมปัตตเจดีย์” บรรจุอัฐิ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2542 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติ ผลงาน และเครื่องอัฐบริขารส่วนตัว ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งจำลองของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ให้พุทธศาสนิกชน ได้มากราบไหว้ สักการะบูชา

วัดบรรพตคีรีมีความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 เริ่มแรกพระอาจารย์ขาวได้ธุดงค์มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำภูก้อจ้อแห่งนี้ แล้วชักชวนให้ชาวบ้านแวงพากันสร้างพระพุทธรูปปูนขาวไว้หน้าถ้ำ จากนั้นก็มีพระกรรมฐานเวียนมาจำพรรษาหลายรูป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านแวงได้นิมนต์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่ภูเก้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยพระตาล ชาวบ้านแวงที่เป็นพระบวชใหม่ ให้มาพำนักที่ถ้ำภูก้อจ้อแห่งนี้ หลังจากนั้นชาวบ้านแวงได้ร่วมกันสร้างกุฏิขึ้นบนที่ราบหลังถ้ำ หลวงปู่หล้าได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นศาสนสถานที่เจริญสติกรรมฐานอันเป็นมรดกทางศาสนาที่สำคัญแห่งภาคอีสาน และท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดภูก้อจ้อนี้จนห้วงสุดท้ายแห่งชีวิต และลาสังขารไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2540 สิริรวมอายุได้ 84 ปี 11 เดือน
ประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ชาติภูมิ. ที่บ้านกุดสระ อำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
เกิดเมื่อ. วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 เป็นบุตรคนสุดท้อง
บิดา. นายคูน เสวตร์วงศ์
มารดา. นางแพง เสวตร์วงศ์

ชีวประวัติของหลวงปู่หล้า เขมปฺตโต เป็นชีวิตแห่งสมณะผู้ละวางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มุ่งสู่ ความหลุดพ้นอย่างจริงจังมั่นคง ท่านเกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ที่บ้านกุดสระ อำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อนายคูน เสวตร์วงศ์ มารดาชื่อ นางแพง เสวตร์วงศ์ เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน อาชีพของครอบครัว คือ ทำนา ท่านศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ก็ต้องออกมา ในวัยเยาว์ท่านได้มีโอกาสรับใช้พระธุดงค์ที่จาริกมา ในละแวกบ้านซึ่งมีส่วนช่วย หล่อหลอมจิตใจให้ใฝ่ในทางธรรม อายุ 18 บวชเป็นเณร เมื่ออายุครบเกณฑ์ก็ได้บวชเป็นพระตามประเพณี จากนั้นก็ลาสิกขา มาครองเรือนได้ประสพความเป็นอนิจจัง ทุกขัง แห่งสังขาร และการพลัดพราก ครั้นปี พ.ศ.2486 บวชเป็นพระมหานิกายที่วัยางมีพระครูคูณเป็นอุปัชฌาย์ พรรษาแรกก็สอบ นักธรรมโทได้ วันที่ 15 กุมภาพันหธ์ พ.ศ.2488 ท่านได้บัญตติเข้าในคณะหธรรมยุต ทีวัดโพธิสมภูรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล)ครั้งเป็นพระเทพกวีเป็นอุปัชฌามย์ และให้ท่านไปพำนักฝึกการปฏิบัติหลวงปู่บุญมี ชลิตโต
เขมปัตตเจดีย์
ถวายตัวต่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

หลังออกพรรษา ปี พ.ศ.2489 ได้ติดตามท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ออกวิเวกไป ตามป่าเขา ต่อมาได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ถ้ำบ้านไผ่ และท่านก็เมตตาช่วยเหลือ อนุโมทนา ในกิจธุดงค์ด้วยดี เมื่อได้เวลาอันควรพระอาจารย์หล้า เขมปัตโต ก็เดินทางกลับมากราบ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน และมีโอกาส ถวายการปฏิบัติรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ ด้วยความเคารพศรัทธา

กระทั่งปี พ.ศ. 2492 ได้บังเกิดเหตุที่นำความเศร้าสลดมาสู่พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต อย่างใหญ่หลวงคือพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เปรียบประดุจร่มโพธิ์แก้วของท่าน ได้ละสังขาร จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ คงเหลือไว้ซึ่งคุณูปการเอนกอนันต์แห่งธรรมและขวัตรปฏิบัติอันยอดเยี่ยม พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต ได้รับเป็นภาระธุระในกิจน้อยใหญ่ โดยไม่เกี่ยงเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายท่าน พระอาจารย์ใหญ่ ที่ตนมอบกายถวายชีวิตด้วยเศียรเกล้า

เมื่อถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่น ภูริททัตโตแล้ว ท่านจึงติดตามหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ออกวิเวก และมีโอกาส ติดตามหลวงปู่เทสก์ลงไปทางใต้แถบจังหวัด ภูเก็ต-พังงา และจำพรรษาที่ 6 ที่ โคกกลอย พระอาจารย์หล้า ธุดงค์ไปในเกาะภูเก็ต พังงา และจังหวัดตรัง ช่วงระยะหนึ่งจึงกลับมา กรุงเทพฯ พักที่วัดบรมนิวาส 5-6 วันแล้วกลับไปอีสาน จุดหมายคือ วัดบ้านห้วยทราย (หรือวัดวิเวกวัฒนาราม) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านพำนักอยู่ที่นี่ พระอาจารย์หล้า เขมปัตโตได้พำนักร่วมกับ ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน 3 พรรษา


หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่หล้า

พระธาตุหลวงปู่
สู่ภูจ้อก้อ

ปลายปี พ.ศ.2500 ชาวบ้านบ้านแวงหนองสูงใต้ มากราบนิมนต์ ท่านไปพำนักที่ภูจ้อก้อ หลวงปู่หล้า เขมปัตโตจึงได้มาพำนักที่ ภูจ้อก้อ หรือวัดบรรพตคีรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่บนภูเขา ทิวทัศน์งดงามร่มรื่นมีก้อนหินน้อยใหญ่ เรียงรายงดงาม ศาสนสถานแห่งนี้ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ท่านเป็นผู้นำศรัทธา ในการสร้างเพื่อถวายไว้เป็นศาสนสมบัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ท่านเป็นพระธุดงคกรรมฐานที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ธรรมเทศนาของท่าน เป็นธรรมะพระป่าที่เข้มข้นตรงไปตรงมา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ในปัจฉิมวัย ท่านอาพาธด้วยโรคาพยาธิ และในที่สุดท่านมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ก่อนมรณภาพ ท่านขอให้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล เพียง 3 วัน จากนั้นให้ฌาปนกิจอย่างเรียบง่าย ชีวิตสมณะของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต เป็นชีวิตพระป่า พระธุดงคกรรมที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ องอาจ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว แต่นอบน้อมต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณเป็นที่สุด


ต้นดอกสุพรรณิการ์ปลูกรอบๆเจดีย์
สถานที่ตั้ง

บนภูก้อจ้อ บ้านแวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร อยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองสูงไปทางทิศใต้ประมาณ 19 กม.


ดอกสุพรรณิการ์
_____________Create Date : 02 เมษายน 2557
Last Update : 2 เมษายน 2557 10:28:19 น. 17 comments
Counter : 15487 Pageviews.

 
สวัสดีค่าคุณวิค


ตามมาเที่ยววัดด้วยคน และก็ชื่นชมกับดอกสุพรรณิการ์มากค่ะ
ดอกเค้าใหญ่เ ด็ดดวงจริงๆ ต้องถ่ายกับฟ้าใสๆ สวยๆ แบบคุณวิคนี้ดูดีมากเลย

ทั้งต้นมีดอกไม่เยอะแต่ละดอกนี่ใหญ่เต็มกำมือเลย ชอบค่ะ อิอิ


หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่คำหล้า ดูมีเมตตามากๆ ค่ะน่าเลื่อมใสสุดๆ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:11:01:09 น.  

 
เหลือบไปเห็นชื่ออำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด ถ้าไม่ทันเห็นคำว่าร้อยเอ็ดเนี่ยต้องนึกถึงเมียวดี พม่า ตรงแม่สอดนั่นเลยครับ ไม่คุ้นหูชื่ออำเภอนี้มาก่อน

วัดภูจ้อก้อสวยดีเจดีย์สวยงามอลังการมาก แต่นั่นบันไดหรือนั่น โอ้ว หะแรกผมมองเป็นรางรถรางครับ ชัดได้ใจจริงๆ ดูสร้างแบบนั้นเห็นแล้วท้อจะเดินนะครับ อิอิ ขออ้อมไปอีกทางดีกว่า

ภูกระดึงตอน5 ให้มันได้อย่างนี้สิฟ้า!


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:14:43:09 น.  

 
เป็นวัดที่สวย สงบ อากาศดีจังเลยค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:15:40:56 น.  

 
สวัสดีค่า มาชมภาพสวยๆค่ะ
วัดภูจ้อกอ ชื่ออ่านยากจังค่ะ เรียกชื่อทางการเหมือนจะง่ายกว่า ><

เห็นบันไดก็เหนื่อยแล้วค่ะ อิอิ
แต่ภาพสวยมากค่ะ สวยทุกภาพ
เห็นแล้วอยากไปเลย

ขอบคุณมากๆค่าโดย: lovereason วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:1:18:57 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:7:15:15 น.  

 
วัดร่มรื่น เงียบสงบมากเลยค่ะสมกับที่เป็นวัดป่า
องค์เขมปัตตเจดีย์ ก็งดงามดูแปลกตามากค่ะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:21:18:12 น.  

 
กลับมาส่งกำลังใจค่ะ

นอนหลับฝันดีนะคะ ^_^

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
wicsir Travel Blog ดู Blog


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:23:10:51 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และจะตามไปเที่ยว


โดย: cyberlifenlearn วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:23:48:22 น.  

 
ขอบคุณที่พาไปค่ะ นี้ก็ตามรอยไปวัดสระบัวแก้วมาแล้วนะคะ สวยมากค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:15:25:52 น.  

 
วัดนี้ สวย สงบ แต่ทางเดินขึ้นชันน่าดู...

ผมอ่านข้อความข้างบน เลยรู้เรื่องอะไรเยอะเลย พอดีหลวงพ่อวิริยังค์ท่านก็เป็น
ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:17:15:26 น.  

 

ผูกพันธ์กับวัดนี้และหลวงปู่หล้ามากๆค่ะ
สมัยเด็กๆคุณแม่ให้มาอยู่ที่วัดนี้ตอนปิดเทอม
เหตุการณ์หลายปีมาแล้ว แต่ยังจำได้ไม่ลืม


โดย: AdrenalineRush วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:23:09:06 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณวิค
ามมาเที่ยวด้วยค่ะ ภาพสวยมากๆเช่นเคย
ลองวีคช่วงนี้ ก่อนสงกรานต์ คงได้ไปเที่ยวพักผ่อนไกลอีกนะค๊า
ส่งความสุขให้ค่ะ ... บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Klaibann Blog ดู Blog
วนารักษ์ Funniest Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
Close To Heaven Travel Blog ดู Blog
wicsir Photo Blog


โดย: tui/Laksi วันที่: 6 เมษายน 2557 เวลา:20:24:30 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
magazine on line นำเที่ยวที่สมบูรณ์พร้อมจ้าคุณวิก


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 6 เมษายน 2557 เวลา:22:01:03 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 8
ตามมาไหว้หลวงปู่ด้วยคนค่ะโดย: อุ้มสี วันที่: 7 เมษายน 2557 เวลา:23:01:44 น.  

 
วัดนี้เหมือนเคยไปนะคะนี่

แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจ

เพราะเห็นพระธาตุแล้วเหมือนยังไม่เคยผ่านตาแฮะ

ขอบคุณสำหรับรีวิวค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 เมษายน 2557 เวลา:9:04:23 น.  

 
ว่างขอเชิญชมนะค้าบภูกระดึงตอนจบ ไปดูการจบทริปอย่างสวยงามกันนะคุณวิค :)2เท้าจะก้าวไปเดินทอดน่องย่องภูกระดึง ตอน6 จบทริปอย่างสวยงาม


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 9 เมษายน 2557 เวลา:15:54:12 น.  

 
คุณคือคนน่ารัก


โดย: Niwwalee2003 IP: 124.121.237.100 วันที่: 4 ตุลาคม 2560 เวลา:14:54:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
2 เมษายน 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.