....OUR FAMILY'S JOURNEY....
+ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย +

 

 

ไม่ได้มาสุโขทัยนานปีเหมือนกัน ทำให้อยากจะมาเยี่ยมเมืองอันรุ่งโรจน์ในอดีตนี้อยู่ตลอด เพราะไปอ่านเรื่องราวต่างๆของที่นี่มา จึงรู้ว่ารุ่งเรืองมาจากการค้าขาย ซึ่งว่ากันตามประวัติศาสตร์ชาติไทย เขาก็เขียนไว้ว่าเป็นอาณาจักรแรกๆของเราในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราท่านได้เรียนรู้กันมา ... แต่จะเป็นราชธานีแรกของเราหรือไม่ หรือเป็นนครรัฐหนึ่งก็ตาม แต่บล๊อกนี้เราคงจะไม่กล้าเข้าไปเขียนหรือลงรายละเอียดในเรื่องนั้น แต่จะพาคุณๆไปชมและระลึกถึงอดีตของ "วัดมหาธาตุ" ที่ยังคงความสวยงามและยิ่งใหญ่ให้เราได้ชมเท่านั้นครับ

น่าจะกระไรอยู่ถ้าหากเราไม่กล่าวถึงช่วงความรุ่งเรือของอาณาจักรสุโขทัยซักนิด  .... 
อาณาจักรสุโขทัย (ราวพ.ศ. 1792-2006 อายุราว 215 ปี ) เป็นรัฐในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยม สถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโว้ หลังจากนั้นราวปี 1782 พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาดโขลญลำพงเป็นผลสำเร็จ และได้สถาปนาเอกราชให้รัฐสุโขทัยเป็นอาณาจักรสุโขทัย และมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนจะค่อย ๆ ตกต่ำ และประสบปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอกและภายใน จนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุด.
 ป้ายมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18–19 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยปัจจุบัน (เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง)

ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมืองอยู่ตรงกลางกำแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหาธาตุ อุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจากยูเนสโก มีผู้เยี่ยมชมหลายแสนคนต่อปี ซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานเที่ยวชมได้


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการประกาศคุ้มครองครั้งแรกตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ต่อมาใน พ.ศ. 2519 โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งนี้ก็ได้รับการอนุมัติ และเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร"

ที่มา : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดสระศรี ... ที่มีสระบัวล้อมรอบอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง

 

วันนี้เราเดินทางมาสุโขทัย แต่จุดหมายปลายทางเราจะไปที่บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งจะไปพักผ่อนใช้วีวิตสัมผัสกับวิถีชาวบ้านที่นั่น .... แต่เมื่อมาถึงสุโขทัยแล้วถ้าไม่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ก็คงไม่ได้ อย่างที่ว่านั่นแหละคือไม่ได้มาที่นี่นานปีแล้ว การได้แวะมาเยือนที่นี่อีกครั้งนับว่าเป็นบุญวาสนาของเราก็คงไม่ผิด ... เพราะเรามีเวลาน้อย จึงขออนุญาติติดค้างสถานที่อื่นๆในอุทยานฯนี้ไว้ก่อน จะพาแวะชมแค่วัดมหาธาตุก่อนครับจากประตูทางเข้ามาก็จะเจอวัดสระศรีก่อนบริเวณวัดมหาธาตุในมุมกว้าง


 
วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน จากการสำรวจ พบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่าง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันได้รับการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า พระอัฏฐารศ เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
 
 
วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม, วิหาร, มณฑป, อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์
 

เจดีย์ปร
เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม
วิหารสูง


 
 

ประวัติ
วัดมหาธาตุ
จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง ทางด้านหน้าของวัดท่านสามารถเห็นพระประธานและเจดีย์ประธานของวัดได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีต เมื่อเดินเข้ามาทางด้านในของวัด ท่านจะผ่านเสาต้นใหญ่ที่เรียงตัวกันอยู่สองข้างของท่าน เสาเหล่านี้คือเสาของวิหารสูงที่หลงเหลืออยู่ หากจินตนาการตามขนาดของเสาแล้วพระวิหารคงจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร เมื่อถัดจากพระวิหารไป ท่านจะเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ด้านหลังเป็นพระวิหารหลวงสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระนามว่า พระศรีศากยมุนี ด้านหลังพระวิหาร ท่านจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดซึ่งเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นทรงเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยสุโขทัยเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ ไม่เหมือนเจดีย์อื่นใดที่ทุกท่านเคยเห็นมาเนื่องจากไม่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมอื่นมาแต่อย่างใด และเชื่อกันว่าด้านในเจดีย์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถัดออกไปเป็นพระวิหารขนาดเล็กประดิษฐานพุทธะรูปประทับยืน ความสูง 18 ศอก พระนามว่า “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปที่สะท้อนถึงความสามารถและภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่จินตนาการและสร้างพระพุทธรูปขนาดสูงใหญ่แบบนี้ได้ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ อยู่หลายบ่อซึ่งในอดีตเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ภายในอาณาจักรสะท้อนเห็นพระวิหารหลวงพระพุทธรูปและเจดีย์ประธานของวัดผ่านผืนน้ำให้ความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง หากท่านเดินชมรอบๆวัดเป็นที่เรียบร้อย แล้วใกล้เวลาเย็น อยากให้ทุกท่านอยู่รอสัมผัสภาพแสงของพระอาทิตย์ ที่กำลังตกด้านหลังวัดมหาธาตุ เป็นภาพที่สวยงามและเหมาะกับสถานที่อันสวยงามแบบนี้ ที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนรอชมก่อนเดินทางกลับนั่นเอง

ที่มา : 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2947
 


วิหารหลวง
พระประธานในวิวหารสูงพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน
ดีย์มหาธาตุรอบฐานเจดีย์ประธานประดับด้วยภาพปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบจำนวน 168 รูป
 

 
เจดีย์ประธานทรงยอดดอกบัวตูม แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยบริสุทธ์ รายล้อมด้วยปรางค์ทิศ 4 องค์ ที่แสดงอิทธิพลศิลปะขอม และเจดีย์ประจำมุมอีก 4 องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด ที่มีอิทธิพลของศิลปะล้านนา รอบฐานเจดีย์ประธานประดับด้วยภาพปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบจำนวน 168 รูป เจดีย์ประธานนี้ขนาบข้างด้วยมณฑป 2 หลัง ภายในประดิษฐานพระอัฏฐารศ หรือพระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก ด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นที่ตั้งของพระวิหารหลวง สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤกธิ์ขนาดใหญ่ หรือพระพุทธรูปทองที่ปรากฏชื่ออยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร หน้าวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของวิหารสูงสร้างในสมัยอยุธยา
 
 
 

พระอัฏฐารศ หรือพระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก

8 ศอก

เจดีย์ทรงพุมข้าวบิณฑ์เจดีย์บริวารของเจดีย์ประธาน (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปสุโขทัยแท้)เสาขนาดใหญ่ในวิวหารหลวงพระอัฏฐารศทางด้านใต้ จะพบฐานที่เรียกว่าขอมดำดินที่นี่พระประธานวัดมหาธาตุ


 
เมื่อเห็นสิ่งที่เหลืออยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วท่านคิดอย่างไรบ้างครับ สำหรับเจ้าของบล๊อกมองว่านี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของสิ่งก่อสร้างของเมืองสุโขทัยเลยทีเดียว ส่วนการที่แต่ละเมืองจะสร้างถาวรวัตถุได้ยิ่งใหญ่ได้ปานนี้ ก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีพอสควร กอปรกับความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้ปกครองในสมัยนั้นๆด้วย .... อย่างสุโขทัยนี้น่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในสมัยนั้น ซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างอ่าวตังเกี๋ยวทางจีนตอนใต้หรือเวียตนามเหนือกับทางทะเลอันดามัน จึงทำให้อาณาจักรสุโขทัยมั่งคั่งขึ้นด้วยการค้าหรือเมืองพักสินค้าระหว่างเดินทาง

จะอย่างไรก็ตาม ณ วันนี้วัดมหาธาตุก็ส่งมอบสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเจริญรุ่งเรืองแล้วตั้งแต่ยุคสุโขทัย (พ.ศ. 1792-2006) และเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 


จากดงตาลหน้าวัดมหาธาตุการเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสามารถเช่ารถตุ๊กๆไฟฟ้าแบบนี้เข้าชมได้ลาบล๊อกนี้ด้วยภาพพระประธานวัดมหาธาคชตุภาพนี้ครับ
Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2564
Last Update : 10 มีนาคม 2564 10:06:26 น. 15 comments
Counter : 480 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณอุ้มสี, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณ**mp5**, คุณเริงฤดีนะ, คุณkatoy, คุณTui Laksi, คุณทนายอ้วน, คุณhaiku, คุณSai Eeuu, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณSweet_pills, คุณtuk-tuk@korat, คุณnewyorknurse


 
มาไหว้พระด้วยคนนะคะคุณวิค
ตัดริบบิ้นเจิม


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:8:39:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ...

ตามมาเที่ยววัดด้วยคน..

ไม่ได้ไปไหว้นานมากล่ะ...โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:8:54:25 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:11:29:32 น.  

 
งดงามจริงๆ
โควิดจาง
ตามไปๆเที่ยวค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:14:41:32 น.  

 


โดย: katoy วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:16:47:10 น.  

 
ภาพพาเที่ยว สวยงามมากๆคร้า
อยากตามไปเที่ยวแบบนี้จังค่ะ ได้ทั้งความรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ขอบคุณค่ะคุณวิค


โดย: Tui Laksi วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:18:13:30 น.  

 
ไปเที่ยวคราวที่แล้วยังไม่มีรถตุ๊กๆเช่าครับ ยังต้องนั่งรถรางเป็นรอบๆครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30:08 น.  

 
รูปสวยเหมือนเคยค่ะ

เที่ยวช่วงนี้ ดีงามค่ะ คนไม่เยอะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:0:51:24 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:5:15:37 น.  

 
สุขสันต์วันแห่งความรักคะ...
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:14:49:23 น.  

 
5 5 5 อย่าว่าแต่แฟนผี งง เลยคร้า
เราแฟนหงส์ฯ งงยิ่งกว่า... ขอบคุณค่ะคุณวิค


โดย: Tui Laksi วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:17:58:13 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่บล็อก - Claudia favorite นะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:21:12:17 น.  

 
ขอบคุณพี่อ็อดทีพาไปเที่ยวจ้า
ภาพสวยดีมีคุณภาพเหมือนเดิมโดย: หอมกร วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:7:46:39 น.  

 
ไม่ได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนานมากแล้ว
ขอบคุณคุณวิคที่พาเที่ยวนะคะ
ภาพสวยมาก ได้ความรู้ด้วยค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:0:36:16 น.  

 
ขอบคุณคุณวิคแวะชมเมนูที่บ้านนะคะ
แล้วจะตามเที่ยวกับคุณวิคต่อค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:23:58:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2564
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
13 กุมภาพันธ์ 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.