....OUR FAMILY'S JOURNEY....
::ไปไหว้พระที่ วั ด พ ร ะ ธ า ตุ ผ า ซ่ อ น เ เ ก้ ว เขาค้อ::วันนี้พาคุณๆไปไหว้พระที่ "วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว" หรือ "วัดพระธาตุผาแก้ว" ที่เขาค้อกันครับ ที่จริงภาพชุดนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่หลังปีใหม่แล้ว เพิิ่งมีโอกาสเอามาปัดฝุ่น และนำมาริวิวให้ชมกันครับ

วันนี้คงเห็นอะไรแปลกๆบนภาพเปิดนะครับ นั่นคือข้อความที่ทางลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ที่วัดนี้เขาเขียนไว้ในเวปไซท์ของวัดครับ ซึ่ง จขบ. ว่าใช่เลย เพราะวัดวาอารามเป็นสถานที่เคารพบูชาของบรรดาชาวพุทธเรา เมื่อเข้าไปเยี่ยมชมควรจะปฏิบัติตัวเช่นนั้นครับวัดพระธาตุผาแก้ว มีเจดีย์สูงเด่นสีทองประดับด้วยแก้วใส สีต่างๆมากมายหลายสี
วันที่ 16 มกราคม 2555 หลังจากการเดินทางไกลไป อ. อุ้มผาง จ. ตาก ขากลับเรามาพักที่ อ.เคาค้อ และตอนเช้าเราได้ไปชมทะเลหมอก (น้อยๆ) ที่อ่างเก็บน้ำรัตนับ แล้วเราก็ถือโอกาสไปไหว้พระที่ "วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว" หรือตอนหลังเรียกว่า "วัดพระธาตุผาแก้ว" ซึ่งอยู่ใกล้กลับตลาดหนองไผ่ ทางขวามือของทาง หมายเลข 12 หรือง่ายๆคือคตรงข้ามกับเมาท์เทนปาร์ครีสอรท เขาค้อ

เคยเห็นเพื่อนๆรีวิวในบล๊อกแก๊งค์หลายคนเหมือนกัน ฉะนั้นวันนี้เราเลยถือโอกาสไปดูด้วยตา และเก็บภาพบางส่วนมาฝากกันครับ... ภาพส่วนมากถ่ายช่วง 9.30 - 10.30 น. แดดแรงแต่ไม่ร้อนมาก จึงได้ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส


ประวัติความเป็นมา

วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า"วัดพระธาตุผาแก้ว"เมืีอวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดสร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักของผู้มาภาวนาเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนทีหลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ..สละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในการจัดสร้าง และสมกับคุณค่าแห่งความเสียสละ ความอุตสาหะ วิริยะ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ตั้งไว้โดยชอบแล้ว...


สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป


หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม

สติปัฏฐาน 4 เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท
โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม
โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

Phasornkaew is a place for meditation that practices "The Four Foundations of Mindfulness".
Keeping quiet and showing respect to the Buddha and the monks is highly recommended.
Please refrain from smoking and wear proper attire.
Thank you for your co-operation


ที่มา : //www.phasornkaew.org/

บริเวณวัดด้านล่าง
ลานด้านล่างทางเดินขึ้นชั้นบนของเจดีย์ระเบียงที่ทำยื่นออกไปในสวนทิวทัศน์หุบเขาทางขึ้นไปเขาค้อ

ณ วันที่เราเข้าไปชม การก่อสร้างเสร็จไปเกือบหมดแล้ว ยังคงเห็นกำลังก่อสร้างอยู่ก็ตรงศาลาอีกหลัง ที่ไม่ใช่บริเวณเจดีย์นี้ บรรยากาศโดยรอบดีมากๆครับ มองวิวได้กว้างมาก ถ้าคุณๆมีเวลาน่าลองไปสัมผัสนะครับ


การเดินทาง จาก อ.หล่มสัก ขับขึ้นเขาตามเส้นทางหมายเลข 12 (หล่มสัก-พิษณุโลก) พอถึงตลาดหนองไผ่ ประมาณหน้า ธนาคารกสิกรไทย ให้เลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยครับ .... หรืออีกที่หนึ่ง ตรงหน้าเม้าเทนปาร์ครีสอร์ท (รีสอร์แรกก่อนเข้าตลาดหนองไผ่) ตรงบริเวณที่ขายสินค้า OTOP ก็เลี้ยวขวาเข้าไปได้ ทางแคบหน่อยแต่ไปได้สะดวกครับ.


ลากันด้วยภาพนี้ครับ
______________

Create Date : 21 พฤษภาคม 2555
Last Update : 3 กันยายน 2556 20:55:16 น. 32 comments
Counter : 4084 Pageviews.

 
วัดสวยจังคะ
แต่ต้นไม้น้อยไปหน่อย


โดย: wendyandbas วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:28:27 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณวิค
วัดสวยมากเคยไปเขาค้อ 3 ครั้ง ยังไม่เคยไปวัดนี้เลย
ครั้งหน้าไม่พลาดแน่
ขอบคุณข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกัน


โดย: pantawan วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:11:07 น.  

 
สวัสดีค่ะ...ทักทายกันซะหน่อยสำหรับวันทำงานวันแรกของอาทิตย์...^^โดย: Lika ka วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:28:25 น.  

 
วัดสวยจังเลย วิวก็สวย


โดย: chibifachan วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:32:23 น.  

 
สวยมากเลยค่ะ เสียดายที่คราวที่แล้วไปแล้วฝนตกหนัก อดเข้าไปเลยค่ะ


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:02:46 น.  

 
สีเจ็บน่าดู แต่ไม่น่าเกลียด หมายถึงการก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดนะครับ

ดูสถาปัตย์กรรมดีครับ วิวก็สวย แต่ยังสงสัยอยู่อย่างคือทางหมายเลข 12
หมายถึง เส้นทางจาก หล่มสัก ไป พิษณุโลกใช่หรือเปล่าครับ คือยังไม่เคย
ไปวัดนี้ แต่มา งง..ตรง ตลาดหนองไผ่ เป็นตลาดเดียวกันกับ ตลาด อ.
หนองไผ่ ระหว่างสามแยกวังชมภู กลับ กท.ใช่หรือเปล่าครับ

เพราะสถานที่อยู่คนละที่ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:42:13 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นๆ ครับคุณ wicsir .....

ต้องยอมรับว่าวัดพระธาตุผาแก้ว เขาสร้างอกมาได้สวยจริงๆ เคยเห็นภาพอยู่บ่อยๆ แต่ยังไม่เคยได้ไป ตอนช่วงปีใหม่ขับรถผ่านทางเข้าอยู่เหมือนกัน แต่ติดที่ฟ้าเน่ามากเพราะฝนใกล้ตก เลยไม่ได้แวะเข้าไป ถ้าไปถูกเวลาอย่างคุณ wicsir ก็แจ๋วเลย ได้ฟ้าสีสดๆ แบบนี้ ภาพออกมาสวยมากครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:23:51 น.  

 


ภาพสวยมากค่ะ ขอเก็บข้อมูลนะคะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายอยู่เสมอค่ะ
สวัสดีค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:25:15 น.  

 
แวะมาเที่ยว และชมรูปสวยๆยามเย็นๆค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:42:50 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณ wic

โห วันนี้ "พรหมลิขิต" มีอะไรรึป่าวคะ ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเคยไป ตอนช่วงเดือนตุลาคมค่ะ ปลายฝน ต้นหนาว หลังฝนตกข้างบนนี้ หมอกหนามาก ยังประทับใจอยู่เลยค่ะ ที่เขาค้อ ให้ไปบ่อยๆ ก็ชอบค่ะ

เข้า กทม. รึป่าวคะ...


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:48:38 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:34:05 น.  

 
ทักทายสวัสดีกันยามเช้าครับ
วัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยากไปเดินชมถ่ายภาพกันมากๆ เลยครับ
ไว้มีโอกาสไป จะขอไปย้อนรอยกันบ้างครับ

ทำงานกันอย่างมีความสุขตลอดวันครับ


โดย: ถปรร วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:26:31 น.  

 

 
แวะมาทักทายยามบ่ายค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทาย
มีความสุขกับการทำงานนะคะ
สวัสดีค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:16:22 น.  

 
ไม่เคยไปเลย สวยมากค่ะ

ไปเที่ยวอีกแล้วน่าอิจฉาเพราะตอนนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:49:45 น.  

 
สวยงาม แปลกตามากๆ ค่ะคุณwicsir
การตบแต่งแบบแปะเซรามิคนั่น
ทำเอาให้คิดถึงงานของ Gaudi เลยค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:26:01 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันในวันสบายๆ จ้า
โหวตแทรเวลบล็อกให้คุณวิกสำหรับวัดสวยแปลกตาจ้าโดย: หอมกร วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:58:10 น.  

 
ตามมาไหว้พระธาตุผาแก้วค่ะ
วิวจากมุมบนสวยมากกกก


โดย: AdrenalineRush วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:02:35 น.  

 

อยากไปมากค่ะ ทะเลที่ตรัง และกระบี่ รอชมภาพทะเลสวยๆ นะคะ

สนุกสนานกับการเดินทางค่ะคุณ wicโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:58:27 น.  

 

WoW !! เป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมและสักการะมาก ค่ะ
คงกด ชัตเตอร์กันเพลินไปเลยนะคะ
ขอบคุณที่พาไปชมค่ะ


โดย: destiny_ying วันที่: 24 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:39:27 น.  

 
สวัสดียามเย็นๆค่ะ เข้าหน้าฝนแล้ว อาจเจอฝนบ้าง แต่ก็ไม่เสมอไป โชคดีอาจไม่เจอฝนเลยก็ได้ค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 24 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:47:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาเยี่ยมเช่นเคย ^^


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 24 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:02:09 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Food Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
wicsir Travel Blog ดู Blog
.................

สวัสดียามใกล้ดึกค่ะ เพิ่งจะได้ฤกษ์มาเที่ยวด้วยค่ะ
วัดงดงามมากค่ะ รูปทรงเหมือนวัดต่างประเทศ
สีสันสะดุดตา เพิ่งรู้ว่าบนเขาค้อก็มีวัดด้วย

ไม่ได้มานานเลย สบายดีนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 24 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:57:26 น.  

 
หวัดดีค่าคุณวิค วัดนี้อลังการงานสร้างมาก ๆ เลยนะเนี่ย
ฟ้าช่วงก่อนปีใหม่สวยน่าถ่ายรูปมาก ถึงมีนักถ่ายภาพแนะนำกันว่า
ฟ้าสวยต้องเป็นฟ้าหน้าหนาว

วัดนี้ตั้งอยู่บนที่สูงเลยเหรอคะมองลงไปเห็นบ้านเรือนและภูเขาเต็มท้องทุ่ง
อย่างนี้อากาศจะต้องเย็นมากกกกก

ภาพสวยเช่นเคย

ขอบคุณที่พาเที่ยวค่า


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 25 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:07:11 น.  

 


แวะมาทักทายคุณ WIC ยามเย็นค่ะ
ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ
สวัสดีค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 25 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:27:00 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาทักกันวันหยุดจ้าคุณวิกโดย: หอมกร วันที่: 26 พฤษภาคม 2555 เวลา:6:59:31 น.  

 
มาปัดฝุ่นบ้านรอค่ะ


โดย: AdrenalineRush วันที่: 26 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:02:03 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 27 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:09:15 น.  

 


แวะมาทักทายคุณ WIC ยามค่ำค่ะ
ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะ
สวัสดีค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 27 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:57:24 น.  

 
โอ้โห....
ฟ้าใสได้ใจมากๆ เลยค่ะ
หนึ่งอยากไปเที่ยวแล้วเจอฟ้าแบบนี้อ่ะ
ถ่ายรูปเพลินดีนะคะ

ถ้ามีโอกาสได้กลับไปเขาค้ออีกรอบ
ต้องแวะไปกราบสักการะซะหน่อยแล้ว


โดย: chenyuye วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:43:15 น.  

 

 
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สวยจังค่ะคุณวิค
น่าภูมิใจจังที่บ้านเรามีวัดสวยขนาดนี้นะคะ
ต๋าเคยไปเขาค้อ แต่ไม่เคยไปชมวัดพระธาตุฯแห่งนี้ อยากมีโอกาสไปซักครั้งค่ะ

ทำงานอย่างมีความสุขในวันนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:8:09:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2555
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
21 พฤษภาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.