....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราช

ไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราช
พิษณุโลก14 ธันวาคม 2552

เราออกจากรีสอร์ทที่เด่นชัยประมาณ 0800 น. เดินทางเข้าอุตรดิตถ์เพื่อแวะทานมื้อเช้าที่ร้านอาหารที่บ้านลุงสุขที่ตัวเมือง บ้านลุงสุขอยู่ติดถนนใหญ่ ทางซ้ายมือ ถ้ามาจากพิษณุโลก จะไปเด่นชัย ที่ร้านทำเป็นบ้านไม้แบบทางเหนือ มีอาหารหลายอย่างขาย โดยเฉพาะอาหารจานด่วน ที่นี่ลุงยังรวบรวมของเก่าที่ใช้ในครัวเรือนสมัยก่อนไว้มากมาย....
เดินทางสู่อุตรดิตถ์ ท่ามกลางหมอกบรรยาการหมอกบางๆข้างทางยามเช้า


แวะทานมื้อเช้ากันที่นี่
แวะเข้าไปเดินดูของเก่าที่เขาอนุรักษ์ไว้หลังทานอาหารเรียบร้อยแล้ว มีของใช้สมัยก่อนมากมาย บางอย่างเลิกใช้ไปแล้วในสมัยนี้ ห้องน้ำและทางเดินประดับประดาด้วยของเก่าหายากมากมาย ถ้ามีเวลาน่าแวะชมครับ

โคมไฟที่ร้าน
หลังมื้อเช้าที่อุตรดิตถ์ เราเดินทางต่อตามเส้นทางหมายเลข 11 สู่ จ.พิษณุโลก สภาพเส้นทางจากอุตรดิตถ์ ถึง พิษณุโลก เป็นสี่เลนส์ตลอดทั้งสาย ขับสบายมาก ที่อุตรดิตถ์นี่ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกะประวัติศาสตร์ก็เรื่องราวของพญาพิชัยดาปหัก ส่วนในปัจจุบันก็เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุมให้เล่นด้วย ที่เขื่อนสิริกิติ์ยังขึ้นชื่อเรื่องกุ้งแม่น้ำ ซึ่งตัวใหญ่มากๆ...

มองเห็นยอดพระปรางค์...ถึงแล้ววัดใหญ่
ถึงพิษณุโลก หรือเมืองสองแคว (แม่น้ำยม และแม่น้ำน่านผ่าน) เราก็แวะไปส่งสมาชิกก่อน แล้วก็แวะไปที่วัดใหญ่ หรือวัด "พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร" เพื่อกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก
หน้าวิหารหลวง


จุดธูป-เทียนที่นี่ก่อน
ประวัติ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยมีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์ ...

ส่วนในพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่า " ในราวพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ศาสนาอื่น ๆ จนช่ำชองแตกฉาน หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีพระปรางค์อยู่กลาง มีพระวิหาร ๔ ทิศ มีพระระเบียง ๒ ชั้น และทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้น ๓ องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้ง ๓ หลัง"

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2458 ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


เดินเข้าไปในวิหาร


ผู้คนมากมาย


หลวงพ่อพระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก หล่อในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ซึ่งได้สร้างพระพุทธชินราช พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ฐานชุกชีปั๊มเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย เดิมไม่ได้ลงรักปิดทอง ได้มีการปิดทองครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ คราวเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราช เมื่อปี พ.ศ. 2146


ด้านข้าง
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำตัวคล้ายมังกรแต่มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และมีลำตัวเหรา (คล้ายจรเข้) อยู่ตรงกลางซุ้ม มีเทพอสุราปกป้องพระองค์อยู่สองตน คือ ท้าวเวสสุวัณ และอารวกยักษ์

ดูใกล้ๆ

ในตำนานการสร้างพระพุทธชินราชกล่าวว่า พระพุทธชินราชสร้างในสมัยพระศรีธรรมไตรปิฎก (พระยาลิไท) ได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา โดยใช้ช่างจากเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองหริภุญชัย ในการเททองปรากฏว่าหล่อได้สำเร็จเพียงสององค์ ส่วนพระพุทธชินราชทองแล่นไม่ตลอด ต้องทำพิมพ์หล่อใหม่ถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายพระอินทร์ได้แปลงกายเป็นชีปะขาวมาช่วยเททองหล่อ เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้นสองค่ำ เดือนหก ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 319 จึงหล่อได้สำเร็จบริบูรณ์

ปัจจุบันพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาได้ถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทางวัดจึงได้หล่อองค์จำลองขึ้นแทน


ที่มา : วิกิพีเดีย

นั่งแล้วจะดี.....เห็นมีป้ายเขียนไว้ที่นั่นยอดพระปรางค์ กับท้องฟ้าสีคราม


พระพุทธชินสีห์จำลองหลวงพ่อดำบริเวณสวนประวัติศาสตร์โบถส์-วิหารในสวนประวัติศาสตร์เมื่อไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราช และเที่ยวชมวัใหญ่จนพอใจแล้ว เราก็เดินทางย้อนกลับไปทางทิศตะวันออก โดยใช้เส้นทางหมายเลข 12 ซึ่งจะต้องผ่าน อ.วังทอง น้ำตกต่างๆ เช่น สกุโณทยาน .... แก่งซอง....แก่งโสภา และเข้า อ.เขาค้อ ออกไปที่หล่มสัก และ อช. น้ำหนาว เพื่อกลับบ้าน...
ลากันด้วยภาพใบไม้เปลี่ยนสีที่ อช.น้ำหนาว
เพลงประกอบ : พิษรักพิษณุโลก
ขับร้องโดย : สีหนุ่ม เชิญยิ้มขอบคุณที่ตามอ่านครับ___________ END__________
Create Date : 22 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 16 สิงหาคม 2555 17:07:50 น. 44 comments
Counter : 8144 Pageviews.

 

แวะมาไหว้พระพุทธชินราชด้วยคนค่ะ
ภ่พงดงามไม่มีที่ติเลยค่ะ
อิ่มบุญ และละลานตาด้วยความสวย
ชอบจังค่ะ
เพลงของพี่สีหนุ่มเพราะจังค่ะ
ไม่ทราบว่าหายป่วยหรือยังเน๊าะ
จขบ. หลับฝันดีนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:24:00 น.  

 
ไหว้หลวงพ่อใหญ่ยามเช้า
เพื่อสิริมงคลของชีวิตค่ะ

ชอบเพลงประกอบค่ะคุณ wicsir
ขอส่งกำลังใจให้คุณสีหนุ่มหายเป็นปกติไว ๆ
นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:01:08 น.  

 

ไปมาเมื่อสงกรานต์ปีที่ผ่านมาค่ะ เส้นมงคลที่ได้มา ยังใส่ติดข้อมือไว้ค่ะ วัดสวยจิงๆๆ


โดย: kwan_3023 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:06:22 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ...

ขอตามมาไหว้พระด้วยคนนะคะ
หนึ่งเพิ่งเคยไปไหว้พระพุทธชินราชแค่ครั้งเดียวเอง
ปลายปีที่แล้วเพื่อนๆ ก็ชวนกันไปค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ไป...
ไม่รู้ปีนี้จะได้ไปหรือเปล่า....


โดย: chenyuye วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:38:28 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะ ขอตามไปไหว้พระด้วยคน ไม่ได้เข้าวัดนานแล้วเหมือนกัน

ชอบที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าจังค่ะ นึกถึงวัยเด็กเป็นอะไรที่ค้นเคยมากตอนนู้นโดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:52:32 น.  

 
อรุณสวัสดีค่ะ wicsir
+-------------------------------------+

ดีใจได้รู้จักมิตรรักนักเขียนบล๊อก
ยินดีที่ทักทาย ณ บ้านนอก
ขอบคุณเยี่ยมชมค่ะ
---------


โดย: สาวบ้านนอก ณ ขอนแก่น วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:08:17 น.  

 
แวะมากราบหวงพ่อใหญ่เช้าสายๆค่ะ

แฟงจะรอเที่ยวตอนต่อไป ออิอิ


โดย: d_regen วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:12:29 น.  

 
ไม่ได้ไปวัดใหญ่ตั้งนาน
อยากไปอีกซักครั้งจัง
อยากไปกราบพระพุทธชินราชค่ะ
เป็นองค์พระที่ดูสวยสมบูรณ์มากๆๆๆ เลยค่ะ

มาคราวนี้อดเจิมเลย อิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:04:37 น.  

 
มากราบพระด้วยค่า


โดย: ณ มน วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:29:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แวะมาไหว้สักการะพระพุทธชินราชด้วยคนค่ะ ตอนที่ไปอากาศร้อนมาก เลยไม่ค่อยได้ชื่นชมความงดงามขององค์พระพุทธชินราชเท่าไหร่เลยค่ะ
ภาพสุดท้ายบรรยากาศข้างทางดีจังเลยนะคะ


โดย: mamminnie วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:57:54 น.  

 


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:07:16 น.  

 
งดงามไหมล่า? (ปลื้มมม)
ไปกราบท่านทีไร ต้องนั่งนิ่งๆ มองพระพักตร์และองค์ท่าน ตลอดเลยค่ะ งดงามสมส่วนจริงๆ
-คนพิดโลก(บังเอิญผ่านมาพอดี)-
โดย: แม่ส้มแป้น วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:29:15 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ

เคยไปไหว้พระพุทธชินราชอยู่ครั้งนึงแต่ก็นานแล้วเหมือนกันครับ คนเยอะแบบนี้เลยครับ ช่วงหลังๆ เวลาขึ้นไปเที่ยวทางเหนือส่วนใหญ่มักจะเร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาแวะพิษณุโลกเลยครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:53:47 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักกันวันจันทร์จ้า
ทำงานอย่างมีความสุขนะคุณ Wic
ป.ล. ภาพสวยดีมีคุณภาพเหมือนเดิมเน๊อะโดย: หอมกร วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:32:31 น.  

 
มาแวะทักทายค่ะ

ภาพสวยมากค่ะ

เคยไปไหว้พระพุทธชินราช 2 ครั้ง
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยจริงๆ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:03:15 น.  

 
ภาพสวยเหมือนเดิมเลยค่ะ
เห็นทีไรอยากไปบ้าง แต่ไกล ไปไม่ได้อ่า


โดย: kaew (kosak ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:36:35 น.  

 
เคยไปมาเมื่อนานมากแล้ว เสียดายไม่มีรูปภาพเก็บไว้ ตามชมที่บล็อกนี้แล้วกันค่ะ

การสร้างองค์พระสมัยก่อนงามจริงนะคะ เห็นมาหลายวัดแล้วที่เป็นองค์พระในอดีต


โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:35:52 น.  

 
สาธุ..สาธุโดย: ~:lady..bb:~ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:01:53 น.  

 
พระพุทธชินราช ท่านสวยงามสง่ามิเสื่อมคายเรยค่ะ


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ IP: 222.123.189.59 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:3:49:08 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
มาพร้อมกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
ใจเย็น ๆ อย่าร้อนตามอากาศนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:08:00 น.  

 


สวัสดีตอนสายๆค่ะคุณ wicsir
ขอตามมาไหว้พระพุทธชินราชด้วยคนค่ะ

จริงๆทริปเหนือของบ้านเรา
โดยมากขากลับถ้าไม่ติดว่าต้องรีบเข้ากรุงเทพฯ
ก้อจะแวะไหว้พระที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเกือบทุกครั้งเหมือนกันค่ะ

xoxo วันนี้นำของว่างมาเสิร์ฟตอนสายๆ
คุณ wicsir ทำงานด้วยความสดชื่นทั้งวันนะคะ ..


โดย: nLatte วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:49:27 น.  

 
ตกลงว่าได้ทานกาแฟไหมคะนี่

เดินทางบ่อยๆเช่นนี้ รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:41:31 น.  

 
พอจะมีเวลาว่างนิดหน่อย เลยแวะมาทักทายค่ะ

องค์หลวงพ่องามจริงๆค่ะ ก็หวังไว้ว่าคงจะมีโอกาสได้ไปกราบท่านซักครั้ง


โดย: babyL' วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:01:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทาย...อากาศร้อนมากๆๆโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:16:14 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


สาธุ สวยงามและอลังการ จริงๆ เข้ามาบล็อกนี้แล้ว ได้ไหว้พระ ดีจัง ขอบคุณที่ไป h .b.d ค่ะ


โดย: tifun วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:01:54 น.  

 
เอารูปมาลงบล็อกหรือยังคะ (เที่ยวปาย)

เช่นกันค่ะ มีความสุขเหมือนทุกวันนะคะ

เย็นแล้ว...กลับบ้านหรือยังคะเนี่ย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:42:00 น.  

 
ฝันดีนะคร้า


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:53:30 น.  

 


ขอบคุณนะคะ


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:07:21 น.  

 


ขออภัย ทำรูปผิด แหะๆ


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:10:29 น.  

 


สวัสดียามเช้า เอ่อ..สายละเนอะ
เชียงใหม่ เช้า ๆ ยังเย็น ๆ อยู่ค่ะ
กลางวันก็ร้อน แต่ไม่ร้อนจัด
มันอวม ๆ บอกไม่ถูก มีหมอกควันเยอะด้วย

เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ ไม่เหมือนตะก่อน
เรื่องหมอกควันยังแก้ไม่หายซะที

อุ๊ยๆๆ ว่าจะทักทาย
กลายเป็นบ่นซะที แหะๆๆ

อ่อ ๆ วันพรุ่งนี้จินเดินทางลาวค่ะ
เที่ยวอุดรก่อน วันศุกร์ เข้าเวียงจันทร์
แต่ไปนอนที่วังเวียงหนึ่ง และหลวงพระบางอีก 2 คืน
ถึงจะขึ้นเครื่องกลับเชียงใหม่
เดินทางพรุ่งนี้เย็น ไว้จะเก็บภาพสวยมากฝากนะคะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันนี้ค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:36:10 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆ ค่ะ

อย่าลืมตามหนึ่งมาเที่ยวเชียงรายด้วยกันต่อนะคะโดย: chenyuye วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:43:11 น.  

 
ทำงานอย่างมีความสุขค่ะ


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:02:23 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณwicsir ..

สบายดีนะคะ .. งานเยอะเหรอคะ ..สู้ๆค่ะ
ไม่เคยไปวัดนี้เลย เกาะบ้านนี้ไปเที่ยวด้วยละกันนะคะ
เอาเป็นว่านกไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยก็ว่าได้แหละค่ะ
สมัยเด็กๆ เรียนร.รวัดอ่ะค่ะ เดินเข้าวัดทุกวัน พอโตมา เลย
ห่างวัดไปเลย..แฮ่ะๆ (มันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ย)
แต่สมัยเด็กๆ นกผูกพันกับวัดมากเลยนะคะ
วันเสาร์อาทิตย์ นกก็ไปวัด ไม่ได้ไปทำบงทำบุญอะไรหรอกค่ะ
ไปให้พระท่านนึง วาดรูปการ์ตูนให้ท่านใจดีมากกกก..
แล้วนกก็มีไอติมไปแลกกับรูปสวยๆนี้เสมอๆ (ติดสินบนพระซะด้วย)

ตอนนี้ทุกๆปีที่นกกลับบ้านไปทำบุญ ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้ว
ท่านยังยิ้มและทักว่า ไม่เอาไอติมมาแลกกับรูปอีกเหรอ ..เหอๆๆ

ยังจำตูได้..ฮี่ๆๆ


โดย: Nongpurch วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:28:34 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะ คุณ wicsir
ตอนนี้ที่บ้านยุ้ยกำลังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเชียวค่ะ
ตอนบ่ายว่าจะไปว่ายน้ำซะหน่อย อาจจะแห้ว..

ยุ้ยนำของหวานมาฝาก
ไว้ทานหลังมื้อกลางวันละกันนะคะ
กลางวันนี้ทานข้าวอร่อยๆนะค้า
โดย: nLatte วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:06:37 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายคุณ Wic ภาพสวยมากจ้า
ป.ล. ความยุติธรรมไม่ปรากฏ ความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโดย: หอมกร วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:35:51 น.  

 
แวะมาทักทายค่าาา ช่วงนี้เริ่มว่างมากขึ้นแล้ว 555


โดย: babyL' วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:34:45 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์สดใส
มีความสุขกับทุกนาทีของชีวิตนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:40:29 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันในวันสุข
และวันศุกร์สุดท้ายของเดือนจ้า คุณ Wicโดย: หอมกร วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:19:31 น.  

 
แอบมาชมภาพงาม ๆ ยามดึก ๆ ค่ะ สวยจังเลยค่ะ ไปกี่ทีก็อิ่มเอมใจ

สบายดีนะคะพี่อ๊อด อ้อยังไม่ได้อัพบล็อกเลย ไม่มีอะไรจะอัพ (ขี้เกียจและหนาวด้วย 555)

ฝันดีค่ะ


โดย: thainurse@norway วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:08:11 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ...

หนึ่งแวะมาชวนไปเที่ยวงานบางแสนย้อนยุคด้วยกันค่ะโดย: chenyuye วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:25:41 น.  

 
เข้ามาไหว้พระด้วยคนครับ ปีที่แล้วผมไปสักการะอยู่หลายรอบเลย เป็นพระที่สวยงามมากจริงๆ


โดย: Prinzknecht วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:46:30 น.  

 
ถั้วข้าวเหนียว ที่บ้านเคยใช้ค่ะ
หลังจากนึ่งข้าวเสร็จเขาจะเทลง ในนี้แล้วคนก่อนใส่กระติ๊บข้าว


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:43:10 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ค่ะ

ได้หยุดแค่ 2 วันเองนะ เพราะทำงานวันเสาร์น่ะค่ะ


โดย: babyL' วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:19:03 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


โดย: tifun วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:22:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
22 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.