....OUR FAMILY'S JOURNEY....
++ ไหว้พระที่..วัดห้วยปลากั้ง ++ลังจากที่เราพาท่านไปเที่ยวชมไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์คเชียงรายมาแล้ว เราเดินทางกลับเข้าเมืองเชียงรายโดยใช้เส้นทางเดิม คือ 12011 เข้าไปที่โรงแรม และหาอะไรทานแบบง่ายๆแถวๆนั้น ก่อนที่จะเดินทางไปไหว้พระที่ วัดห้วยปลากั้ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนัก

พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ (เจดียฺ 9 ชั้น)
เมื่อเราขับรถเข้าใกล้ๆจะมองเห็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่ นั้นก็คือเจ้าแม่กวนอิม เราขับรถเข้าสู่ลานจอด และลงจากรถเดินเข้าสู่เจดีย์รูปร่างแปลกๆที่ไม่เหมือนใคร รวมทั้งโบสถ์สีเงินที่อยู่ข้างๆเจดีย์องค์นั้น ... ในบล๊อกนี้ เราจะปล่อยให้ท่านชมภาพความสวยงามของเจดีย์เก้าชั้น หรือพบโชคธรรมเจดีย์ ไปเรื่อยๆ และจะจบบล๊อกด้วยการพาท่านไปไหว้พระที่ วัดพระแก้ว ในตัวเมืองเชียงรายกันครับ


แผนที่ (จากที่พักไปวัด)

พบโชคธรรมเจดีย์วัดห้วยปลากั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 15 ไร่
ทิศเหนือจด ตำบลบ้านดู่
ทิศใต้จด แม่น้ำกก ต.รอบเวียง
ทิศตะวันออกจด หมู่ 2 ต.ริมกก (บ้านใหม่)
ทิศตะวัดตกจด ต. แม่ยาว

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์ .... จนกระทั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า วัดห้วยปลากั้ง โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ

พระเกจิฯ และพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้ ภายในเจดีย์


เจ้าแม่กวนอิมที่กำลังสร้าง

วิวบริเวณด้านหน้าวัด


วิวจากลานจอดรถวัดห้วยปลากั้ง

วัดพระแก้วออกจากวัดห้วยปลากั้ง เราขับเข้าเมืองอีกครั้ง คราวนี้จะพาท่านไปไหว้พระที่วัดพระแก้ว เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 19 ม.1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ... พร้อมทั้งพาชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ภายในวัดกันครับ

ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ง เชียงราย

หอพระหยกเชียงรายประวัติ

ได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นทองเหลืองภายในวัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ (เฉพาะภาษาไทย)

ประวัติวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว แต่เดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ (ป่าไผ่) เมื่อ พ.ศ. 1977 (ค.ศ.1434) ฟ้าผ่าพระเจดีย์จึงได้พบพระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) ชาวเมืองเชียงรายจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" จนกระทั่งปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี

พระแก้วหยกเชียงรายพระแก้วหยกเชียงราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบฐานเขียง ขนาดหน้าตักว้าง ๔๗.๙ ซ.ม. สูง ๖๕.๙ ซ.ม. ซึ่งเป็นส่วนสัดที่ใกล้เคียงกับพระแก้วมรกต (กว้าง ๔๘.๓ ซ.ม. สูง ๖๖ ซ.ม.) สร้างด้วยหยกชนิดที่ดีที่สุดจากประเทศแคนาดา ซึ่งมิสเตอร์ ฮูเวิร์ด โล เป็นผู้นำมาถวายเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์กนก วิศวะกุล เป็นผู้ปั้นหุ่นต้นแบบ แล้วส่งให้มิสเตอร์เหยน หวุน หุ้ย นายช่างแกะสลักหยกของโรงงานวาลินนานกู เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้แกะสลัก โดยได้รับความอุปถัมภ์จาก พณฯ พลเอกชาติชาย และท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัน เป็นประธานอุปถัมภ์และบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง

อ่านเพิ่มเติม


ศาลพ่อขุนเม็งรายมหาราชพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว เชียงรายตำนานพระแก้ว

ตำนานรัตนพิมพ์วงศ์ กล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 300 เทวดาได้สร้างพระแก้วมรกต ถวายพระนาคเสนเถระที่เมืองปาฎลีบุตร (ปัจจุบันเรียก ปัตนะ) ประเทศอินเดีย ต่อมาได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองลังกา

ในสมัยพระเจ้าอโนรธามังฉ่อ (พระเจ้าอนุรุทธะ) แห่งเมืองพุกามได้ส่งพระสมณทูตไปขอจากเจ้าเมืองลังกา ซึ่งถูกพวกทมิฬรุกราน จึงมอบพระแก้วมรกต และพระไตรปิฏกให้ แต่สำเภาที่บรรทุกพัดหลงไปเกยอยู่ที่อ่าวเมืองกัมพูชา พระแก้ วมรกตจึงตกเป็นของกัมพูชา และต่อมาได้ถูกนำไปไว้ ที่เมืองอินทาปัฐ(นครวัด) กรุงศรีอยุธยา และกำแพงเพชร ตามลำดับ

เมื่อประมาณ พ.ศ. 1933 พระเจ้ามหาพรหม เจ้าเมืองเชียงราย ได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร และนำมาซ่อนไว้ที่เจดีย์วัดป่าเยียะ เมืองเชียงราย กระทั่ง พ.ศ. 1977 อสนึบาต (ฟ้าผ่า) เจดีย์ จึงได้ค้นพบพระแก้วมรกต ต่อมาได้ถูกอัญเชิญไปไว้เมืองต่างๆ ดังนี้

เมืองเชียงราย พ.ศ. 1934-1979
เมืองลำปาง พ.ศ. 1979-2011
เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2011-2096
เมืองลาว พ.ศ. 2096-2321
กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2321-ปัจจุบัน

ที่มา : วิกิพีเดีย

ด้านในภายในพิพิธภัณฑ์ มีของเก่าแก่ที่มีค่ามากมายให้ชม ทั้งพระพุทธรูปเก่าๆหลายยุคหลายสมัย จัดแสดงไว้ภายในอาคารไม้ 2 ชั้น พร้อมประวัติและรายละเอียดต่างไว้ให้ท่านได้ศึกษา เมื่อเข้าไปไหว้พระที่วัด ก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมและหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์กันนะครับ (อ่านเพิ่มเติม)

พระพุทธรูปจากหลายยุค หลายสมัย


วันนี้เราพาท่านไปไหว้พระในเชียงรายมาแล้ว 2 วัด จนถึงเวลาบ่ายแก่ๆ เราจึงเดินทางไปชมงานดอกไม้นานชาติ ที่สวนริมกก ซึ่งปีนี้ก็จัดสวยไม่แพ้ปีที่แล้ว (เคยรีวิวในบล๊อก) ซึ่งเราจะงานปีนี้มารีวิวให้ชมอีก คอยพบกันในบล๊อกต่อไปขอบคุณที่ติดตามมาตลอดครับ

ภาพมุมกว้างจากทางขึ้ยชั้น 2 ในพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว______________Create Date : 30 มีนาคม 2558
Last Update : 12 มกราคม 2559 15:18:13 น. 9 comments
Counter : 5581 Pageviews.

 
มาดูประวัติ ที่ตั้งของพระแก้ว เรียงตามลำดับ ดีเลยครับ จะได้รู้ว่าเดิมอยู่ที่ไหน
มาก่อน..

วัดปลากั้งสวยจริง.... ผมชอบถนนที่เข้าวัด ผ่านท้องนาสีเหลืองทอง คดเคี้ยวหน่อย
สวย...ครับ ถ้าไปฤดูหนาว ยิ่งหน้าดูครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:18:38:39 น.  

 
ภาพสวยครับ

โหวตส่งกำลังใจไปให้คุณwicsirครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: **mp5** วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:23:26:38 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:2:52:56 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Pet Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
wicsir Photo Blog ดู Blog
ภาพสวย จัง ค่ะ พี่


โดย: kwan_3023 วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:6:55:21 น.  

 
ยิ่งใหญ่ดีนะคะ เห็นเพื่อน ๆ ไปเที่ยวกันเยอะเลยค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:9:08:19 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
sawkitty Food Blog ดู Blog
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
wicsir Photo Blog ดู Blog

รูปสวยมากเลยครับ ขอตามไปเที่ยวด้วยคน


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:22:48:35 น.  

 
ภาพอย่างงามค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 เมษายน 2558 เวลา:14:54:21 น.  

 
นานๆจะได้เข้ามาซักครั้ง เนื่องจากเด่วนี้ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเมื่อก่อน
แวะมาชมภาพสวยๆ และเก็บข้อมูลด้วยค่ะ ยังไม่เคยไปเลยซักที่
วัดสวย ภาพถ่ายก็สวยมากเลยค่ะ

wicsir Photo Blog


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 5 เมษายน 2558 เวลา:10:30:16 น.  

 
ภาพสวยมาก
อ่านเพลิน
ได้ความรู้ไปด้วยค่ะ


โดย: AdrenalineRush วันที่: 8 เมษายน 2558 เวลา:0:34:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
30 มีนาคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.