....OUR FAMILY'S JOURNEY....
++ พระมหาธาตุแก่นนคร...วัดหนองแวง ขอนแก่น ++ช่วงนี้ติดฝนไปไหนไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมาให้อ่านและชมกันครับ แต่ช่วงฝนนี่ก็ดีไปอย่าง เพราะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาด้วย ฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับการไปทำบุญและเที่ยววัดกันครับ

วันนี้จะพาคุณๆไปชมวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในขอนแก่น นั่นก็คือ "วัดหนองแวง" ซึ่งเป็นพระอารามหลวง วัดหนองแวงมีสัญลักษณ์โดดเด่นมากอย่างหนึ่งคือ "พระมหาธาตุแก่นนคร" ที่สูง 9 ชั้นไม่รวมยอดเจดีย์ โดยยอดเจดีย์ได้จำลองมาจากพระธาตุขามแก่น พระธาตุอันเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่น.... วันนี้จึงจะพาคุณๆไปชมเจดีย์จากชั้นล่างไปถึงชั้นบนสุดกันครับ.ถ่ายย้อนแสงจากด้านหน้า (ทิศตะวันตก)


วัดหนองแวง

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น

จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห

เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) พ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร ท้ายเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม (บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) บ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่าตั้งแต่นั้นมา

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบเรียบ เป็นลักษณะ 6 เหลี่ยม มีหมู่บ้านล้อมรอบสามด้าน และมีบึงแก่นนครอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด

เคยได้รับรางวัล เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ.2524 เป็นวัดพัฒนาดีเด่น ปี พ.ศ. 2526 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ปี พ.ศ. 2527พระจุลธาตุ (ด้านหน้า)

ปัจจุบัน ตั้งอยู่ เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 โดยพระยานครศรีบริรักษ์(อู๋) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527


ภายในองค์พระธาตุมีอยู่ 9 ชั้น คือ

ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกตรงกลางและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง บานประตู หน้าต่าง แกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น โดยเฉพาะบานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติและมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

ชั้นที่ 2 เป็นหอพัก บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องสังศิลป์ชัย ตามผนังด้านบนมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคะลำ หรือข้อห้ามต่าง ๆ ของชาวอีสาน

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม

ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าบานประตูหน้าต่างภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศและตัวพึ่ง-ตัวเสวย

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ 6 บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธชาดก

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้สวยงามมาก

ทางวัดได้จัดให้มีมัคคุเทศน์น้อยนำชม อธิบายภาพเขียนต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งของที่จัดแสดงไว้ เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นตรงทางเข้าฆ้องใหญ่ กับโปง


ไหว้พระที่ชั้นล่างก่อน
ลวดลายที่เสาและคาน
ภาพเขียนบนผนัง..เล่าเรื่องวิถีชีวิตชาวอีสาน


ชั้น 2 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์...เครื่องใช้ของชาวบ้านในอีสาน
รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ต่างๆ อยู่ชั้นที่ 6
บันไดขึ้น
มีชาวพุทธมาสวดมนต์ภาวนาอยู่ด้วย
ที่ระเบียงชั้น 9ชั้น 9 พระมหาธาตุแก่นนคร
ทิวทัศน์ เมืองขอนแก่น..เห็นน้ำด้านข้างคือ "บึงแก่นนคร"

การเดินทางก้ไม่ยากครับ เข้าไปในเมืองขอนแก่นแล้วจะมองเห็นยอดเจดีย์สูงตระหง่านอยู่ ขับรถตามไปได้เลย

สำหรับท่านที่จะเข้าไปชม แนะนำให้เข้าวัดด้านบึงแก่นนครครับ จากถนนตรงนั้นไม่ไกลจะมีลานจอดรถ สะดวกดี จอดได้ทั้งรถบัส และรถส่วนตัวครับ

ส่วนสถานที่น่าชมใกล้ๆกันนี้ ก็จะมีวัดธาตุ พระอารามหลวงอีกแห่งหนึ่ง... บึงแก่นนคร... โฮงมูนมัง (จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองขอนแก่น)... เลยออกไปทาง ต.พระลับ ก็จะมี "สิมอีสาน" ที่วัดป่าแสงอรุณ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับสิมที่สวยที่สุดของขอนและภาคอีสาน... ใกล้ๆกันนั้นก็มีวัดทุ่งเศรษฐีครับ (วัดทั้งสองแห่งเขียนไว้ในกรุ๊ปบล๊อก ชมวัดไหว้พระครับ.ลากันด้วยภาพนี้ครับ

___________________Create Date : 03 กันยายน 2555
Last Update : 5 มีนาคม 2558 19:52:20 น. 26 comments
Counter : 8959 Pageviews.

 
สวยงาม มากๆเลยค่ะ พี่ วัดนี้ ^^
พี่ถ่ายภาพ ได้ สวยจริงๆๆ


โดย: kwan_3023 IP: 101.78.12.50 วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:12:22:46 น.  

 
สวัสดีตอนเที่ยงๆ ครับคุณ wicsir .....

วัดหนองแวง ผมเคยไปมาสองครั้งแล้ว ไปครั้งแรกรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของพระธาตุแก่นนครมากๆ แม้จะไปครั้งที่สองก็ยังคงตื่นตาอยู่ดี น่าเสียดายที่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้กล้องดิจิตอล เลยเก็บภาพมาไม่มากนักเพราะถ่ายด้วยฟิล์ม .....

ภาพชุดนี้คุณ wicsir ถ่ายทอดคงามสวยงามของพระธาตุแก่นนครออกมาได้สวยแจ่มทุกภาพเลยครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:12:51:10 น.  

 
เป็นเจดีย์ที่สวย แปลก แล้ว ใช้บางส่วนทำกิจกรรมได้ด้วย เป็นความคิดที่ดีน่านับถือ

เจดีย์แบบนี้ หมายถึงใช้พื้นที่ภายในได้ด้วย ก็มีพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคล
ซอย ปุณวิถี กรุงเทพด้วยครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:13:20:59 น.  

 
ภาพเซ็ตนี้สวยมากค่ะคุณ wic ฟ้าสีเข้มสวย องค์พระธาตุสีทองงามมากเลยค่ะ

เคยแวะครั้งนึงค่ะ วิวมุมสูงสวยมาก ถ้าจำไม่ผิดคุ้นๆ ว่าเจอวัดนี้ครั้งแรก ที่บล็อกพี่ตุ๊ก - tuk -tuk @ korat ค่ะ ตอนไปเที่ยวอีสานเหนือเลยตั้งใจไปแวะเลย

ถึงว่าสิคะ คุ้นๆ เพลงของริชาร์ด เคลย์เดอร์แมน.... จำได้แล้วค่ะ

เพลงวันนี้ก็น่ารักดีค่ะ รวมคนดังเมืองขอนแก่น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:15:13:45 น.  

 

สวยจังเลย
เป็นไฮไลต์จุดขายของวัดเลยนะคะ
ใครไม่ถ่ายภาพมาถือว่ามาไม่ถึงวัด
แหล่มค่ะแหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:7:13:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ไปชมความงามของวัดกับคุณ wicsir ค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:7:43:03 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:7:55:47 น.  

 
หมาฟัดแมว


โดย: *SUPRA* วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:14:15:32 น.  

 
ฟ้าแจ่มมาก ทำให้อารามหลวงดูโดดเด่นขึ้นมากเลยนะคะ

หนึ่งไม่ค่อยได้ไปเที่ยวโซนอีสานซะเท่าไหร่
ว่าจะหาโอกาสไปตะเวนเที่ยวอยู่ค่ะโดย: chenyuye วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:16:01:54 น.  

 
เป็นวัดที่สวยมากครับ ยังไม่เคยไปเลย แม้จะเคยไปขอนแก่นมาหลายครั้ง ไปครั้งหน้าผมจะหาโอกาสไปให้ได้ ... เห็นด้านหลัง Family ครับ


โดย: yyswim วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:18:33:44 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ็อด
จินสังเกตได้ว่า วัดทางภาคอีสาน
จะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง แถมใหญ่โตกว่าทางเหนือมากเลยนะคะ

วัดที่เหนือ สถาปัตยกรรมไม่ค่อยใหญ่มาก
แต่จะเน้นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ทางล้านนา
หรือแล้วแต่ที่มา ว่าได้รีบอารยธรรมมาจากไหน
แต่ยังไง ก็เน้นรูปทรงพระวิหาร พระอุโบสถที่วิจิตร
ตามลักษณะของแต่ละวัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใหญ่โตเหมือนทางภาคอีสานค่ะ

วัดหนองแวงใหญ่โตมาก ๆ เลยนะคะ
พลังศรัทธาของวัดนี้ ท่าจะไม่น้อยเลยทีเดียว


โดย: JinnyTent วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:21:07:28 น.  

 
เด่นเป็นสง่าข้างบึงเลยนะคะ

เพลงจ๊าบมากค่ะ

นักร้องลืม จขบ.นี้ไปคนหนึ่งนา


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:12:42:04 น.  

 
วัดใหญ่อลังการ สวยงามมากค่ะ
ถ่ายภาพได้สวยจริงๆ คมชัดที่สุดเลย
ดูสบายตามากค่ะ

คลองหน้าบ้าน เป็นคลองแสนแสบค่ะ
ปรกติน้ำใส แต่ตอนที่ถ่ายรูป ฝนเพิ่งตก
ถ้าฝนตกใหม่ๆ น้ำจะขุ่นหน่อย เหมือนโคลนก้นคลองขึ้นมาน่ะค่ะ
ส่วนปลาแมพู่ จำไม่ได้ค่ะ ชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่
ไว้จะลองถามน้องชายดูค่ะ เค้าจะรู้มากกว่า

ขอบคุณที่แวะไปนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:14:06:27 น.  

 
นิ่งเนี๊ยบเลยค่ะ ภาพสวยมาก คมชัด ดูแล้วทำให้รู้สึก
เหมือนมีสมาธิค่ะ ขอบคุณคุณWICที่แวะไปทักทายนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:16:35:14 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:7:45:51 น.  

 
วัดสวยมากๆค่ะ ขอสารภาพว่าอยู่ขอนแก่น 9 ปีไม่เคยไปวัดนี้เลย
น่าอายจังเลยค่ะ
ตอนนั้นยังเด็ก ไม่ประสีประสา มาถึงตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าเสียดาย


โดย: AdrenalineRush วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:9:31:46 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:13:28:23 น.  

 
น่าไปแวะค่ะคุณ wic อยู่ใกล้ๆ กัน แต่ช่วงรับปริญญาของ สามพระจอมฯ รถติดมากเลยค่ะ แถวไบเทค

เมกาบางนา พกกล้องเดินฉุยฉายได้ค่ะ สามารถเดินได้หลายชั่วโมงไม่เบื่อค่ะ คนไม่ชอบเดินห้าง ยังชอบเลยโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:14:51:51 น.  

 
ยิ่งใหญ่อลังการมากๆ เลยคะคุณวิค

ฟ้าสีสวยด้วย ทำให้ภาพเด่นเพิ่ม
มีถึง 9 ชั้น สูงเสียดฟ้าสีทองอร่ามตา นับว่า เป็นวัดที่มีคนเข้าไปมากวัดหนึ่งแน่ๆโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:22:25:29 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICยามสายวันศุกร์ค่ะ
มีความสุขกับการทำงานนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:11:07:59 น.  

 
สวัสดีค่ะ วันนี้เปิดครัวตำส้มตำ
ยกมาให้ชิมด้วยค่ะตำปูใส่ผักกาดกระป๋อง แซ่บอร่อยค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:13:49:17 น.  

 

สุขสันต์วันสุขค่ะ คุณ wic

สุขเหมือนทุกวันนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:15:28:44 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:13:58:37 น.  

 


แวะมาทักทายคุณWICค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:13:42:58 น.  

 
ขอบคุณที่แวะเยี่ยมต๋านะคะคุณวิค

พระอารามหลวง วัดหนองแวงสวยงามมากค่ะ
โดยเฉพาะพระมหาธาตุแก่นนคร ลวดลายวิจิตรมาก
วิวจากมุมสูงที่เห็นบึงแก่นนครก็สวย ดูกว้างไกล สบายตา
วัดแต่ละแห่งที่คุณวิคพาชม ล้วนมีคุณค่าคู่บ้านเรานะคะ
ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ และเกร็ดความรู้ที่ให้ค่ะ

รักษาสุขภาพเช่นกัน และมีความสุขในค่ำคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:18:37:10 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามดึก(มากกกก)
ทางนี้ฝนตกบ้างไหมคะ

กทม ฝนเริ่มซาแล้ว
ดีใจมากๆค่ะ หลังจากตกติดต่อกันหลายวัน


โดย: AdrenalineRush วันที่: 9 กันยายน 2555 เวลา:23:43:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
3 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.