happy memories
Group Blog
 
<<
กันยายน 2566
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
15 กันยายน 2566
 
All Blogs
 
นิทรรศการ "ชีวิต กับ ลายเส้น" ของ ฐาปนันดรศิลปิน "ชวน หลีกภัย"


พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์จาก
หนังสือ "บันทึกด้วยภาพเขียน" โดย คุณชวน หลีกภัย


ooiooi


ชวน หลีกภัย ชีวิตกับลายเส้น รวมภาพวาดลายเส้นเชิดชูเกียรติศิลปินทัศนศิลป์


เปิดให้เข้าชมแล้ว ‘ชีวิต กับ ลายเส้น’ นิทรรศการศิลปะภาพวาดลายเส้นครั้งล่าสุดของ ‘ชวน หลีกภัย’ ชมและเป็นเจ้าของภาพลายเส้นบุคคลสำคัญ นักการเมือง ทิวทัศน์ ในแบบฉบับ ‘ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย’

ชีวิต กับ ลายเส้น เป็นชื่อนิทรรศการศิลปะแสดงผลงาน ‘ภาพวาด’ ครั้งล่าสุดในปี ๒๕๖๖ ของ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ ของประเทศไทย อดีตประธานรัฐสภาไทยและประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย จัดแสดง ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการครั้งนี้ดำเนินการจัดโดย ‘สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม’ ตามโครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำโครงการฯ นี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ‘ศิลปินด้านทัศนศิลป์’ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นความรู้แก่เยาวชนนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง 

อดีตนายกฯ ชวน เหมาะสมสำหรับโครงการฯ ดังกล่าวทุกกรณี โดยท่านได้รับการประกาศยกย่องจาก ‘กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม’ ให้ได้รับนาม ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติประกาศยกย่องเมื่อปี ๒๕๕๔

'ฐาปนันดรศิลปิน' หมายถึง ผู้เป็นหลักก่อตั้งโครงการ ‘ศิลปินแห่งชาติ’ สืบเนื่องจากนายชวน หลีกภัย เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดโครงการ ศิลปินแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๒๗ และยังเป็นผู้เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น ‘วันศิลปินแห่งชาติ’ เพื่อให้ผู้มีความสามารถ มีศักยภาพทางด้านศิลปะ ได้รับการดูแลและสนับสนุน 

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายชวน หลีกภัย ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

อดีตนายกฯ ชวน ไม่ได้เป็นเพียงศิลปินและผู้อุปถัมภ์งานด้านศิลปะ ตลอดจนผลักดันให้มีการสืบทอดเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่า ดังคำที่คุณชวนเคยกล่าวไว้ว่า

"เวลาที่สูญไปกับภารกิจต่าง ๆ ได้คืนกลับมาด้วยวิธีการจดบันทึกเป็นลายเส้นแทนตัวอักษร" (ปาฐกถา ๕ ต.ค. ๒๕๕๘)

นิทรรศการศิลปะ ชีวิต กับ ลายเส้น คือบทพิสูจน์คำกล่าวของท่านอีกครั้ง

“ท่านเขียน (ภาพ) ทุกอย่างที่ขวางหน้า” กมล สุวุฒโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ กล่าวถึงผลงานศิลปะของคุณชวน หลีกภัย ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

ภาพในนิทรรศการครั้งนี้ คุณกมล สุวุฒโฑ เป็นผู้ประสานงานกับคุณชวนและคัดเลือกภาพวาดที่คุณชวนวาดเก็บไว้หลายร้อยเล่ม เน้นภาพลายเส้นเป็นสำคัญ

“ภาพส่วนใหญ่บันทึกจากสถานที่จริง เหตุการณ์ บุคคลเฉพาะหน้า ซึ่งไม่ได้ร่างหรือแก้ไขใด ๆ บันทึกไว้อย่างไรก็เป็นเช่นนั้น ส่วนภาพอาคาร บ้านเรือน ต้นไม้ บันทึกจากภารกิจที่เดินทางไปประสบพบเห็น”

เป็นข้อความที่คุณชวน หลีกภัย อธิบายถึงที่มาของ ‘ภาพวาด’ ที่วาดมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอกว่า ๓๐ ปี และนำส่วนหนึ่งมาจัดแสดงในนิทรรศการ ‘ชีวิต กับ ลายเส้น’

ภาพวาดใน นิทรรศการศิลปะ ‘ชีวิต กับ ลายเส้น’ เป็นผลงานการบันทึกจากเรื่องราวต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ นักการเมือง บุคคลทั่วไป รวมถึงสิ่งที่พบเห็นในงานการเมือง  การปฏิบัติภารกิจเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งต่าง ๆ งานหาเสียง การปราศรัย งานพิธี งานบวช งานศพ งานแต่งงาน ชีวิตประจำวัน ทิวทัศน์ ต้นไม้ที่ชอบ

“ผลงาน ‘ชีวิตกับลายเส้น’ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะในขั้นสูงพิเศษ นอกเหนือไปจากการบันทึกภาพธรรมดาทั่วไป” เป็นความเห็นของคุณกมล สุวุฒโฑ

ขณะที่คุณธงชัย รักปทุม อายุ ๘๒ ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ความเห็นว่าภาพลายเส้นของคุณชวน หลีกภัย มีรูปแบบเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่นเฉพาะตน  เชี่ยวชาญยิ่งด้านภาพเหมือน ภาพคน  และภาพทิวทัศน์ ซึ่งมีคุณภาพและคุณค่าทางสุนทรียศิลป์ระดับศิลปินเอกชื่อก้องโลก เช่น ไมเคิลแองเจโล, ปิกาโซ

อย่างไรก็ตาม ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย ย้ำอีกครั้งว่า

“ภาพลายเส้นที่ได้นำมาแสดงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกส่วนตัวที่ทำอยู่เป็นปกติ ในทุกโอกาสที่ได้ประสบพบเห็น ไม่ว่าบุคคลหรือสถานที่ ถือเป็นบันทึกที่ทำไว้เป็นลายเส้น แทนการจดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มิได้เป็นงานศิลปะดังผลงานของศิลปิน”

นิทรรศการศิลปะ ‘ชีวิต กับ ลายเส้น’ จัดแสดงภาพวาดลายเส้นขาว - ดำ และภาพเขียนสี รวมจำนวน ๒๕๕ ภาพ จำแนกเนื้อหาออกเป็น ๕ ชุด ประกอบด้วย


๑. ชุดภาพเหมือนนายชวน หลีกภัย
๒. ชุดภาพบุคคลสำคัญและนักการเมืองไทย
๓. ชุดภาพบุคคลทั่วไป ภารกิจและชีวิตประจำวัน
๔. ชุดภาพเกี่ยวกับศาสนา
๕. ชุดภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ใบไม้ 


เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดกับโรงละครแห่งชาติ เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาพที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพ digital print จากภาพต้นฉบับ  ถึงแม้เป็นภาพพิมพ์ดิจิทัลแต่ คุณชวน หลีกภัย เซ็นชื่อใหม่ลงบนภาพทุกภาพด้วยตนเอง รายได้จากการจำหน่ายภาพใน นิทรรศการศิลปะ ‘ชีวิต กับ ลายเส้น’ นำไปสมทบทุนให้กับ ‘กองทุนทัศนศิลป์ ชวน หลีกภัย’ ใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนด้านทัศนศิลป์ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


คลิกชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เพจหอศิลป์วังหน้า


ooiooiนิทรรศการศิลปะ ‘ชีวิต กับ ลายเส้น’

ชุดศาสนา : สมเด็จพระพุฒาจารย์, หลวงพ่อทอง จากหาดใหญ่,
พราหมณ์พรเทพ, พระคุณเจ้าให้พร, แม่แก้วกัลยาถวายผ้าป่า


พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ขณะถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ ๙
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท บันทึกเมื่อ ๒๗ มี.ค. ๒๕๔๓


ชุดสถานที่ : กำแพงเมืองจีน (พ.ศ. ๒๕๔๒), ทิวทัศน์ประเทศจีน,
ตึกเมืองเจ้อเจียง (พ.ศ. ๒๕๕๗), เมือง Brugge เบลเยียม (พ.ศ. ๒๕๔๗)


ชุดสถานที่ : ชุมชนบ้านท้ายพรุ จ.ตรัง (พ.ศ. ๒๕๕๓)
หมู่บ้านปากแม่น้ำ ต.ปากนคร (พ.ศ. ๒๕๕๑),
พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพ และข้อมูลจาก
เพจหอศิลป์วังหน้า
bangkokbiznews.com
เพจ Kanok Ratwongsakul


บีจีจาก xmple.com กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor
Create Date : 15 กันยายน 2566
Last Update : 15 กันยายน 2566 9:45:30 น. 0 comments
Counter : 406 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปัญญา Dh, คุณnonnoiGiwGiw, คุณ**mp5**, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณtoor36, คุณปรศุราม, คุณสองแผ่นดิน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณLittleMissLuna, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณMy Style Is 1D(5), คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณThe Kop Civil, คุณpeaceplay, คุณtanjira, คุณmariabamboo, คุณnewyorknurse, คุณดอยสะเก็ด, คุณร่มไม้เย็น, คุณkae+aoe, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณทนายอ้วน, คุณนัทธ์


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 160 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.