ความไม่รู้เป็นลาภอันประเสริฐ

ผลกระทบสตรีนิยม2

การซึมซับที่กล่าวมาจากคราวที่แล้ว การตลาดที่มุ่งเน้นยอดขายทำให้ทุ่มไปทางตลาดผู้หญิงอย่างค่อนข้างชัดเจน
ดังที่เคยกล่าวถึงรายการ ที่ตอบสนองต่อเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่

เราจะมาขยายความตรงส่วนนี้ต่อ อันเนื่องมาจากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจ และ ไม่อยากให้มองข้ามจุดนี้ไป

เริ่มต้นการใช้ชีวิตใน1วันของวัยเด็ก ซึ่งเราจะมองไปยังเด็กเล็กก่อนครับ เด็กจะอาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการใช้ชีวิตของเด็กนั้นๆจะมีส่วนผูกติดไปกับชีวิตของพี่เลี้ยงไปโดยปริยาย และ เมื่อพี่เลี้ยงใช้ชีวิตเช่นไร ดูทีวีอะไร ฟังเพลงอะไร พูดคุยอะไร ย่อมมีการซึมซับไปสู่เด็กๆเหล่านั้นได้

และเมื่อเด็กโตขึ้นไปอีกวัยก็เริ่มมีการเรียน การเรียนในวัยนั้นๆเป็นการเริ่มปลูกสร้างพื้นฐานของเด็กก่อนวัยที่จะเริ่มมีการเรียนรู้และศึกษาอย่างจริงจัง เด็กวัยนั้นก็ยังคงมีการผูกการใช้ชีวิตติดอยู่กับพี่เลี้ยงและครู ซึ่งพี่เลี้ยงเรากล่าวไปแล้ว ครูเด็กเริ่มเรียนก็จะเป็นครูผู้หญิง ซึ่งอาจเป็นเรื่องพฤติกรรมเลียนแบบได้อีกส่วนหนึ่ง หากการให้ความรู้ไม่ชัดเจน
อีกทั้งหลังจากการเรียนเมื่อกลับบ้านก็ยังคงเป็นพี่เลี้ยงอยู่

เมื่อโตขึ้นมาอีกวัยที่เริ่มมีการเรียนที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้น สิ่งที่เป็นก็คือ การศึกษาที่ยังมุ่งเน้นการท่องจำและ เนื้อหาที่ให้เด็กๆฝึกฝนการมีส่วนร่วมในสังคมห้องเรียน แต่หลังจากการเรียน กิจกรรมการละเล่นของเด็กผู้ชายก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบมากพอ การสนับสนุนกิจกกรมผู้ชายอย่างการเล่นกีฬายังคงถูกเพิกเฉยจากฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเมื่อเด็กกลับบ้าน พี่เลี้ยงในวัยนี้อาจไม่ต้องการแล้ว แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนเองก็คือ สื่อบันเทิงที่ทุกๆบ้านย่อมมีติดบ้านอยู่แล้วไม่มากก็น้อย สื่อเหล่านั้นจะเป็นพี่เลี้ยงต่อเด็กๆ

พอเป็นวัยรุ่น การเติบโตทางร่างกายเริ่มชัดเจน ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจน การศึกษาที่เข้มข้นกว่าเดิม ที่มุ่งเน้นไปสู่การปูทางต่อไปยังอนาคตของวัยรุ่น แต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตวัยรุ่นเหล่านั้นคือ สื่อต่างๆที่ยังตลาดกลุ่มเป้าหมายต่อตลาดผู้หญิงเหมือนเดิม

พอหลังจากวัยนี้ก็เริ่มเป็นวัยที่ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งพอถึงวัยนี้ การเรียนจะเข้มข้นมากขึ้นจนในบางครั้งไม่มีเวลาทำสิ่งอื่นๆ มีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมต่อจากเวลาเรียน เพราะการเรียนช่วงนี้จะเป็นการกำหนดเส้นทางของชีวิตคนๆหนึ่ง(ตามมาตรฐานของสังคมไทยๆ) ทำให้เวลาว่างที่เหลือเพียงน้อยนิด สื่อก็จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการเลือกของชีวิตวัยนี้ กีฬาที่จริงๆแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะต่อสุขภาพหรือการใช้เวลาว่าง ก็ยังไม่มีสถานที่พอตอบสนอง และยากที่จะปฏิบัติจริงได้เนื่องจากเงื่อนเวลาที่ไม่พอ

ส่วนวัยรุ่นอีกกลุ่มซึ่งเป็นอีกด้านที่สุดโต่งไปในทางตรงข้ามก็จะจับกลุ่มกันสมเฬเทเมา มีทั้งจับกลุ่มไปแข่งรถ กินเหล้าเมายา ร้านอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงติดยาเสพติด ปล้นชิงทรัพย์ เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการของเขา ในเรื่องของการแสดงออก และการผ่อนคลายต่างๆ เมื่อสื่อต่างๆไม่สามารถให้ความบันเทิงต่อพวกเขาได้ พวกเขาก็ย่อมมองหาสิ่งที่จะตอบสนองต่อความรู้สึกพวกเขาได้ และสิ่งที่สังคมมองไม่ดี นั่นคือสิ่งที่ตอบสนองพวกเขาได้

สิ่งที่ยังคงเดิมอยู่ก็ยังเป็นเรื่องของสื่อต่างๆเหมือนเดิม ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปเช่นใด ชีวิตที่เติบโตขึ้น สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การใช้ชีวิตที่ต่างไป แต่สิ่งที่แวดล้อมตัวคนๆหนึ่ง คือสื่อกลับเพิ่มปริมาณการมีผลต่อชีวิตผู้คนมากขึ้น ตามลำดับ การพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้สื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้น สิ่งที่เป็นดาบสองคม มีข้อเสีย ซึ่งขอกล่าวเพียงข้อเสีย อันเนื่องจากข้อดี คงทราบกันแล้วไม่มากก็น้อย

และพอถึงจุดนี้แล้ว เด็กผู้ชายที่โตขึ้นมาบางส่วนก็ กลายเป็นส่วนที่ด้อยคุณภาพลง ส่วนที่ยังดีก็ยังมีอยู่แต่ เราจะไม่พูดถึงตรงดีไม่ดีนั้น สิ่งที่เราจะพูดถึง การบ่มเพาะซึมซับที่เริ่มแต่เด็กอย่างที่กล่าวมา และการไม่มีสิ่งที่ตอบสนองต่อผู้ชายเท่าที่ควร ทำให้ เมื่อโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งๆ ผู้ชายบางส่วนที่ซึมซับสื่อทางผู้หญิงมามาก ก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยนเบนได้

ถ้าเราลองมองอย่างเป็นธรรมจริงๆแล้ว เราจะเห็นว่าสื่อตั้งแต่เช้าจรดมืด ส่วนใหญ่เป็นสื่อของผู้หญิงจริงๆ
เริ่มต้นที่เช้าตรู่ ก็จะมีพิธีกรสาวๆออกมาประกาศข่าวเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจจะสับสนหากว่าอย่างนี้ คือการมีพิธีกรหญิงเป็นการเน้นต่อตลาดผู้หญิงยังไง มองถึงในแง่ของเด็กผู้ชายที่ยังเด็กอยู่ มองเห็นบ่อยๆมันจะซึมซับเองได้
หลังจากเช้าตรู่แล้วก็จะมีรายการเล่าข่าว ที่ส่วนใหญ่ทำข่าวให้ฟังง่ายฟังสนุก มีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างเป็นกันเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อตลาดผู้หญิงอย่างชัดเจน แล้วยังมีรายการข่าวประเภทที่เน้นข่าวผู้หญิงต่อมาอีก
พอตกสายมาก็ต่อด้วยละครตอนสายๆหรือว่าหนังบ้างแล้วแต่ช่อง พอเที่ยงการนำเสนอข่าวก็เน้นตลาดเช่นเดิม เพราะในตอนนี้ สภาพสังคมเป็นเช่นนี้
ช่วงบ่ายเกมส์โชว์ รายการเพลงต่างๆ และละครก็ตามมา ซึ่งเป็นส่วนที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มแม่ค้า
ตกเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กกลับจากเรียนแล้ว ก็จะมีละครเด็กและการ์ตูนเด็กบ้างบางส่วน แต่จริงๆแล้ว ตลาดกลุ่มเป้าหมายก็ยังมุ่งไปที่แม่บ้านพี่เลี้ยง ต่างๆอยู่ดี
หัวค่ำ ก็เริ่มมีละครออกมาตอบสนองอย่างชัดเจน และเมื่อหลังจากนั้น จะมีข่าวบ้างแล้วแต่ช่อง แต่ละครเป็นจุดเด่นของช่องหลายช่อง
ตกดึก เป็นเวลาที่เด็กควรเข้านอนแล้ว รายการเกมส์โชว์ ทอล์คโชว์และรายการเพลงก็ตามต่อมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นตามตลาดผู้หญิง ทอล์คโชว์ส่วนใหญ่ จะมีดารามาเล่าเรื่องชีวิตต่างๆนานา ซึ่งผู้หญิงจะมีความชอบเป็นอย่างมาก
ในรายการประเภทนี้
จบวันวันหนึ่ง สื่อทีวีมีปริมาณที่เน้นไปยังตลาดผู้หญิง อย่างเห็นได้ชัดเจน

คราวนี้มาต่อกันที่เรื่องที่ว่าการซึมซับที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างที่ยกให้เห็นว่าสื่อทีวีนั้น ชัดเจนมากๆ นี่ยังไม่รวมไปยังสื่ออื่นๆด้วยนะครับ หากรวมอีกจะยิ่งมีความชัดเจนมากกว่านี้ แล้วเด็กๆที่ผู้คนหลายๆคนกล่าวว่าเป็นผ้าขาว ผ้าขาวนั้นๆซึมซับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับ ไม่มากก็น้อย หากไม่ใช่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบันนี้ ที่กล่าวอ้างกันว่า
การเบี่ยงเบนเป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นสิทธิ์ที่เค้ามีสิทธ์ในชีวิตของเขา สิ่งต่างๆนี้จะไม่มากมายขนาดนี้ หากมีการดูแลและควบคุมอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้อง บางทีสังคมสตรีนิยมจะไม่มากมายอย่างที่เห็น จนในบางครั้ง จะไม่มีที่ยืนให้กับบุรุษเพศแล้ว
(บทความนี้เป็นเพียงแง่คิดของบุคคลหนึ่ง แสดงออกต่อแง่มุมมองที่ต่างออกไป ไม่ได้ต้องการสร้างความแตกแยกให้ใคร และไม่ได้ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้ใด)


Create Date : 23 กรกฎาคม 2549
Last Update : 23 กรกฎาคม 2549 13:31:46 น. 1 comments
Counter : 437 Pageviews.  

 
ไอ่การตลาดเพื่อ ผู้หญิง (เข้าใจว่าต้องเป็นกลุ่มแม่บ้านด้วย) แบบนี้ ไม่เรียกว่า สตรีนิยมแน่นอนครับ

เผลอ ๆ ไอ่การตลาดแบบนี้จะถูก นักสตรีนิยมถึงสองสาย โจมตีเอาด้วยครับ

สายแรกคือสายเสรีนิยม - เพราะสื่อที่ย่อยง่ายอย่างที่ว่ามา และมีสไตล์การนำเสนอแบบเอาผู้หญิงมาคุยกันนั้น เป็นจุดขายสนอง แม่บ้านที่ทำงานอยู่บ้าน ดูจากช่วงเวลาที่ฉายก็ได้ว่า คนทำงานประจำส่วนใหญ่จะออกบ้านไปทำงาน-ไปเรียนกันแล้ว
ซึ่งตรงนี้เองเป็นการผลิตซ้ำค่านิยมมายาคติที่ว่า ผู้หญิงที่ดีควรอยู่แต่ในบ้านในเรือน รับรู้ข่าวก็แค่แบบที่ย่อยแล้ว ไม่มีความลึกและเกี่ยวกับการเมืองน้อยมาก เพราะแม่และเมียที่ดีต้องมีบทบาทอยู่ที่บ้าน อย่าได้ไปยุ่งกับการเมืองเชียว

นี้แหละครับ Feminism สาย Liberial ด่าเปิงแน่

อีกสายนึงตรงข้ามกันเลยคือสาย Marxism - ที่พูดถึงการตกเป็นเป้าการตลาดระบายสินค้า (รวมถึงสื่อ) สร้างมายาคติเรื่องความงาม เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์นายทุน

อยากลองให้จขบ. อ่าน บทความตาม Link นี้เพิ่มเติมดูครับ

//www.midnightuniv.org/datamid2001/newpage17.html


โดย: ShadowServant วันที่: 25 กรกฎาคม 2549 เวลา:1:40:52 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

KongMing
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เล่าจื้อกล่าวว่า"ผู้รู้เขาคือปราชญ์"
และกล่าวอีกว่า"ผู้รู้เราคือปัญญาชน"
ณ ปากทางเข้าถ้ำวิหารเทพอพอลโล่แห่งเดลฟี
มีป้ายทองคำเขียนว่า "Know thyself" แปลว่า รู้จักตนเอง
"temet nosce" ภาษาลาตินที่Oracleกล่าวให้
Neo รู้จักตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราอยู่ที่ คำกล่าวเหล่านี้
[Add KongMing's blog to your web]