ความไม่รู้เป็นลาภอันประเสริฐ

ปัจจัย4ที่เปลี่ยนไป

ปัจจัย4 คือ สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องมีปัจจัยเหล่านี้ในการดำรงค์ชีวิต ซึ่งหากขาดไปก็จะทำให้การดำรงค์ชีวิตนั้นๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ปัจจัย4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ความต้องการพื้นฐานไม่แบ่งแยกเพศ ชายหรือ หญิง วัยเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ ผิวขาว ดำ หรือ เหลือง ไม่เลือกชนชั้นว่าจนหรือ รวยเท่าไหร่
ปัจจัยพื้นฐาน เป็นเรื่องของคนทุกคน

1 อาหาร เป็นปัจจัยที่จะสร้างพลังงาน ให้คนมีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ อาหารเป็นเรื่องของปากท้องที่ตัวบุคคลต้องหามาประทังชีวิต แน่นอนว่าทุกคนต้องกิน ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่กินอะไรเลย ดังนั้น อาหารปัจจัยแรกที่กล่าวถึง เพราะ ความสำคัญ ของปัจจัยนี้ในตัวมันเอง

อาหารเริ่มกลายเป็นปัจจัยที่มีมูลค่ามากขึ้น หลังจาก โลกได้พัฒนาขึ้น อาหารไม่ใช่การผลิตเพื่อ บริโภคในครัวเรือนอย่างเดียว อาหารได้แปรสภาพเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และเมื่อมูลค่าที่สูงขึ้น อาหารก็กลายเป็นเรื่องของการค้ามากกว่า เรื่องของประทังชีวิต

อุตสาหกรรมอาหารเป็น สินค้าส่งออกลำดับต้นๆของประเทศเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพด มันสำปะรัง สิ่งเหล่าได้พัฒนาจากเกษตรกรรม สู่อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานต่างๆผุดขึ้นทั่วประเทศ เพราะเราไม่ได้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้นแล้ว เราผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคต่างชาติอีกด้วย

ร้านอาหารก็เติบโตขึ้นเป็นลำดับ จากกระแสของทุนนิยมไม่ต่างกัน การผุดขึ้นของร้านอาหารที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งตามตรอกซอกซอย ห้างร้านต่างๆ ร้านอาหารที่เป็นการตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานคืออาหาร เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมาก
คนเราทุกคนต้องกิน เพื่อการดำรงค์ชีวิต ดังนั้น ร้านอาหารก็ต้องมีให้ผู้คนมากิน

แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือ ผู้คนเริ่มพึ่งพาร้านอาหารมากขึ้น เพราะ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ผู้คนต้องทำงานเพื่อแข่งขันกันหาเงินมาจับจ่ายใช้สอย ทำให้ผู้คนในสังคมเมืองเริ่มที่จะไม่เป็นผู้ทำอาหารเอง ผู้คนอาศัยร้านอาหาร เป็นที่ประทังท้องไส้ให้มีแรงต่อไปในการใช้ชีวิต ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่มีหน้าที่ทำอาหารให้กับครอบครัวลดน้อยลง เพราะการออกทำงานนอกบ้านของผู้หญิงมากขึ้น และเมื่อเวลาที่ลดน้อยลงเพราะการทำงานนอกบ้าน งานในบ้านจึงไม่สามารถเป็นภาระของแม่บ้านได้เต็มที่อีกต่อไป

เมื่อแม่บ้านไม่ทำอาหารเอง ร้านอาหารก็เข้าสู่ระบบการใช้ชีวิตของคนเมืองไปในทันที การฝากท้องไว้กับร้านอาหารตามสั่งต่างๆ ร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องปกติ สำหรับคนเมืองในยุคสมัยนี้

ร้านอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟูด เองก็เกิดจากกระแสนี้เช่นกัน การต้องใช้ชีวิตเร่งด่วนของคนเมืองนั้น ทำให้ผู้คนมองหาอะไรที่กินง่าย สะดวก รวดเร็ว และฟาสต์ฟูด ก็ได้เกิดมาเพื่อสนองตอบจุดตรงนี้ แต่ฟาสต์ฟูดก็กลายเป็นเรื่องของแฟชั่นไปกลายๆ วัยรุ่นนิยมกินฟาสต์ฟู้ด เพราะเป็นที่พบปะกับเพื่อนฝูงสะดวก เป็นที่สังสรรค์ในบางโอกาส
แต่ต่อมาวัฒนธรรมฟาสฟู๊ดก็ได้ลดน้อยลง เพราะการเริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นของผู้คน ทำให้ฟาสต์ฟูดเป็นอาหารขยะ หรือจั้งฟูดที่ หลายคนเรียกถึง
การหันมาใส่ใจสุขภาพของผู้คน เป็นจุดเริ่มของธุรกิจอาหารแบบใหม่ นั่นก็คือ อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้คนหันมากินอาหรเสริมมากขึ้นเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ขาดหายไป หรือ เพิ่มสารอาหารให้มากขึ้น และการกินนั้นจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลย

อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่ตามมาจาก การใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หลายๆอย่างเริ่มมีการพัฒนาตัวเองไปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่เว้นแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อีกทั้งน้ำดื่มที่ต่างบอกว่าตัวเองนั้นดีสุขภาพก็ออกมาอีกนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชาเขียว ชาขาว อะไรต่อมิอะไรต่างๆนานา

สังคมต่างจังหวัดเองก็ได้รับกระแสต่างๆไปไม่น้อยกว่าสังคมเมือง เพราะความเจริญทางเทคโนโลยี ที่ผู้คนต่างจังหวัดได้รับไม่ต่างจากคนกรุงเทพฯ อำเภอใหญ่ๆ หัวเมืองใหญ่ เริ่มไม่ต่างจากสังคมเมืองในกรุงเทพฯ ทั้งการใช้ชีวิตและการประพฤติตามชาวเมือง

ส่วนสังคมชนบทแท้ๆ นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ การแปรเปลี่ยนของปัจจัยนี้ ชาวบ้านผู้เพาะปลูกทำการเกษตร เป็นเจ้าของผลผลิตจริงๆ แต่สิ่งเหล่านั้นพวกเขา นำมาแลกกับอาหารที่ไม่ผ่านการคัดกรองจากนายทุนแล้วเท่านั้น อาหารที่ด้อยคุณภาพ เป็นสิ่งที่จะตกสู่ปากท้องของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ปลูกเพื่อกินเองอีกต่อไป
ชาวนาปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อ นำเอาเงินที่ขายข้าวคุณภาพดี มาซื้อข้าวด้อยคุณภาพกว่าที่พวกเขาปลูกไปรับประทาน

ดังที่กล่าวมา อาหาร ปัจจัยพื้นฐานได้แปรเปลี่ยนไปอย่างมาก เป็นเรื่องของกระแสทุนนิยมที่ถาโถมเข่าสู่ประเทศเรา และทำให้เกิดคลื่นยักษ์กระทบไปทั่วทั้งประเทศ

อาหารปัจจัยพื้นฐาน ที่เปลี่ยนไป และคงไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเดิม
อาหารเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานทางร่างกายที่ทุกคนมี แต่ ในตอนนี้ กลายสภาพเป็นเรื่องขอธุรกิจ มากกว่าเรื่องของความอิ่มท้อง

ความอิ่มท้อง ความหมายดั้งเดิมของอาหาร เริ่มถูกลืมเลือนไปจากสังคม นี่คือสิ่งที่แท้จริงและไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเท่าใด อาหารก็แค่ทำให้คนอิ่มท้อง ไม่มีอะไรมากหรือน้อยไปกว่านั้น


Create Date : 17 สิงหาคม 2549
Last Update : 9 พฤศจิกายน 2551 15:49:47 น. 17 comments
Counter : 5801 Pageviews.  

 
ถูกต้องแล้วคร้าบบบบ


โดย: stawahna (stawahna ) วันที่: 17 สิงหาคม 2549 เวลา:21:37:30 น.  

 
ใช่ๆๆๆ เห็นด้วยอย่างรุนแรง
ขอบคุณมากเลยคะ เตือนให้คิดได้เลยคะดีมากๆเลยข้อความนี้ ไม่น่าโง่ไปตั้งนานยังไงก็ขอบคุณจริงๆคะ


โดย: ใฬไณ IP: 222.123.129.242 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2549 เวลา:18:39:31 น.  

 


โดย: แดก IP: 203.172.179.80 วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:12:59:51 น.  

 
จิงด้วย


โดย: โนต ลัทชัย IP: 203.113.45.197 วันที่: 6 มกราคม 2550 เวลา:15:08:52 น.  

 
รักอ้เเดกด


โดย: เอ IP: 58.10.170.109 วันที่: 11 มกราคม 2550 เวลา:9:56:14 น.  

 
จริงหรอ


โดย: คิคุจัง IP: 222.123.54.118 วันที่: 27 มกราคม 2550 เวลา:9:55:51 น.  

 


โดย: ดะพะพีพีพี IP: 202.12.97.115 วันที่: 28 มีนาคม 2550 เวลา:13:53:42 น.  

 
ร้านอาหารตามสั่งคืออะไรคะ มันไม่เข้าใจ แปลว่าอะไร บอกไม่ถูก


โดย: น้องออย IP: 203.149.9.82 วันที่: 15 กรกฎาคม 2550 เวลา:12:06:20 น.  

 
รักเสมอ


โดย: นัท IP: 125.27.189.94 วันที่: 27 ตุลาคม 2550 เวลา:10:38:36 น.  

 
ปัจจัย4นี้สำคัญมากเลย


โดย: ซูกัส IP: 203.146.63.189 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:17:56:58 น.  

 
ปัจจัย4นี้สำคัญมากเลย


โดย: ซูกัส IP: 203.146.63.189 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:17:57:59 น.  

 
จริงแต่ไม่ใช่ความเป็นจริงที่จริงเท่าไรนัก เพราะอาหารเป็นแค่เอาไปบำรุงกายเท่านั้นไม่กินก็ได้ จิตจัยสำคัญกว่าาจริง


โดย: จิ IP: 202.149.25.225 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:22:57:13 น.  

 


โดย: มาสา IP: 125.25.111.9 วันที่: 24 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:08:09 น.  

 
Tac_Trombone


โดย: P.K.C. IP: 61.19.54.164 วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:14:02:54 น.  

 
ช่ยเลย


โดย: โยกิ IP: 124.157.237.83 วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:4:55:35 น.  

 
อ่านแล้วก็สงสัยต่อไปว่า
แล้วใครเป็นคนกำหนดเหรอค่ะ ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจะเป็นสำหรับมนุษย์เรา หรือเกิดมาเราก็รู้เอง นั่นหมายความว่า "ธรรมชาติ" ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่า "ธรรมชาติ" คืออะไร

มีคำแนะนำอะไรให้ไปค้นคว้าต่อหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุูณค่ะ


โดย: kwaran IP: 202.91.18.194 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:3:37:22 น.  

 
อิอิ


โดย: อิอิ IP: 222.123.202.112 วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:14:49:10 น.  

KongMing
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เล่าจื้อกล่าวว่า"ผู้รู้เขาคือปราชญ์"
และกล่าวอีกว่า"ผู้รู้เราคือปัญญาชน"
ณ ปากทางเข้าถ้ำวิหารเทพอพอลโล่แห่งเดลฟี
มีป้ายทองคำเขียนว่า "Know thyself" แปลว่า รู้จักตนเอง
"temet nosce" ภาษาลาตินที่Oracleกล่าวให้
Neo รู้จักตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราอยู่ที่ คำกล่าวเหล่านี้
[Add KongMing's blog to your web]