ความไม่รู้เป็นลาภอันประเสริฐ

สังคมสุภาพบุรุษ

สืบเนื่องจากภาวะสตรีนิยม ดังกล่าวมาแล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆยังค่อยข้างจะเงียบ ก็คือฝ่ายด้านบุรุษผู้ซึ่งเคยได้รับความเหนือกว่ามาอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ ดังนั้นการที่จะออกมากล่าวสิ่งใดย่อมเป็นไปได้ยากมากเพราะ หลายสิ่งยังคงเป็นเพียงภาพเขียนที่ยังไม่เสร็จไม่ชัดเจนทั้งรายละเอียดและส่วนประกอบ อีกทั้งอดีตอันหอมหวานยังคงสถิตอยู่ยังไม่ไปไหน

ทำให้ภาพคลื่นกระทบฝั่งยังเป็นเพียงฟองคลื่นเข้าหาชายฝั่งด้วยระลอกเพียงเล็กๆ น้ำที่เซาะกร่อนหินที่ชายฝั่งทำงานอย่างต่อเนื่อง หากแต่หินที่ชายฝั่งก็ไม่อาจหลบหลี้หนีไปจากการกระทำเช่นนี้ได้ เหตุการณ์ที่ค่อยเป็นค่อยไป มองออกได้ยากเพราะมันไม่ใช่คลื่นใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างสึนามิที่ซัดมาแล้วเห็นผลกระทบได้ชัดเจนจะแจ้ง

การซึมซับและค่อยเป็นค่อยไป มองได้ไม่ชัด เพราะกว่าที่เราจะรู้ตัวได้ หินชายฝั่งนั้นก็ผุกร่อนจนบางก้อนพังทลายลงแล้ว การที่จะป้องกันภายหลังจากที่หินเหล่านั้นเสื่อมสภาพผุกร่อนและพังทลายนั้น ย่อมเป็นเพียงการพยุงอาการไม่ให้มากกว่าเดิมแต่ไม่ใช่การทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้

หลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไป สภาพสังคมแห่งทุนนิยม บริโภคนิยม ผลประโยชน์นิยม ต่างๆที่เอาแต่เรื่องของตัวเงินความมั่งคั่งเข้ามาวัดปัจจัยกัน ทำให้ผู้คนเริ่มหลงลืมเนื้อแท้และปราศจากตัวตน เพราะการครอบงำต่างๆที่ทำให้ผู้คนหลงทางและไม่รู้ความต้องการของตัวเอง ไม่ต่างอะไรไปจากการถูกกำหนดให้ทำในสิ่งที่นายทุนต้องการให้เป็นและ ไม่สามารถที่จะกำหนดสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เป็นได้

ลัทธิสตรีนิยมดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นส่วนที่เริ่มบั่นทอนบทบาทความเป็นบุรุษลงเรื่อยๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
การเรียกร้องสิทธิสตรีที่มีให้เห็นอยู่อย่างไม่ขาดสาย เป็นเรื่องที่ดี เพราะประวัติศาสตร์ของสตรีไม่งดงามและน่าจดจำเท่าไหร่ แต่บุรุษก็ไม่องกรค์อะไรที่จะมาคานสิ่งที่สตรีเหล่านั้นเรียกร้อง เพราะภาพบุรุษที่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบสตรี ยังคงมีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทำให้การกระทำเหล่านั้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว คล้ายกับว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้รับ และพวกเขาต้องการได้รับ ณ ตอนนี้

สิ่งที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งและเป็นสุภาพบุรุษอย่างที่ควรเป็นไม่มีให้เห็น สิ่งที่มีคือภาพลักษณ์ที่เลวร้ายของบุรุษเพศที่ออกมาให้เห็นตามสื่อต่างๆ ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำลงไป ว่าบุรุษเพศไม่ดี การส่งเสริมสตรีเพศเป็นเรื่องที่ดี

การส่งเสริมให้บุรุษก้าวข้ามสภาพบุรุษสู่สุภาพบุรุษ คือ อะไร คือการที่จะทำให้บุรุษไม่ใช่เพียงสัตว์เพศผู้ที่โหดร้ายและอยู่ด้วยกฏธรรมชาติของการกดขี่ข่มเหงเพศเมีย การให้ความรู้ที่ถูกต้อง การให้แนวคิดที่ถูกต้อง การให้การส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และอีกหลายอย่างที่จะทำให้เป็น สุภาพบุรุษ

มองกันแต่แรก การเรียนที่วิชาต่างๆเป็นเรื่องของความรู้ตำรา ที่ไม่อาจแบ่งแยกเพศสภาพได้ แบ่งก็เพียงความสามารถในการท่องจำที่สังคมไทยยังนิยมทำเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น เก่ง ในทางที่ตำราจะกำหนด แต่ไม่เคยมีวิชาไหนๆที่จะสอนให้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นสุภาพบุรุษได้อย่างไร แค่เพียงการสอนเพศศึกษายังคงได้รับการต่อต้าน ว่าอาจเป็นการเสริมการหมกมุ่นให้เด็กได้ แค่นี้ก็การเป็นว่า ความรู้ที่จะให้เด็กเข้าใจบทบาททางเพศก็ลดลงแล้ว

กีฬาสิ่งที่เป็นสากลและเป็นสิ่งที่มีการแบ่งแยกเพศสภาพอย่างชัดเจน ก็ถูกละเลยเสมอมาในสังคมไทย สนามกีฬา สวนสาธารณะ ที่จะมีไว้ให้เด็กเล่นกีฬา ไม่เคยได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร มีแต่การรณรงค์ปากเปล่าให้เด็กๆเล่นกีฬาที่ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลย เพราะไม่มีที่ให้เด็กเหล่านั้นเล่น

เมื่อกีฬาไม่ใช่ทางออกของสังคมไทย เด็กผู้ชายหันไปหาสิ่งบันเทิงที่ไม่ใช่ สตรีบันเทิง กล่าวคือ เด็กผู้ชายไม่หันไปหา ละครทีวี รายการเพลง และอะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะเป็นตลาดของผู้หญิง

พวกเขาหันไปเล่นเกมส์ต่างๆ เกมส์ต่างๆมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะออนไลน์ คอนโซล ร้านเน็ตคาเฟ่ที่มีอยู่ตามซอยบ้าน นั่นเป็นทางออกเพื่อการดำรงค์อยู่ของเด็กผู้ชาย แต่รูปการณ์กลับไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะ เมื่อเด็กเหล่านั้นมีสิ่งเหล่านี้เป็นทางออกแล้ว หลายๆคนก็เสพติดมัน และกลายเป็นปัญหาสังคมใหม่แทนที่ เมื่อนั้นเองทางผู้ใหญ่ก็ได้เข้ามาควบคุมด้วยวิธีการต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดการเล่น การเซ็นเซอร์เกมส์ เพื่อแก้ไขปลายเหตุของสถานการณ์

เมื่อทางออกของเด็กผู้ชายบีบแคบลง พวกเขาก็เริ่มที่จะหาทางออกต่อไปด้วยตนเอง เริ่มมีการรวมกลุ่มกันตีกับสถาบันอื่นๆ ขับรถซิ่ง ออกเที่ยว กินเหล้าเมายา เสพยาเสพติด อะไรต่อมิอะไรที่เป็นกิจกรรมผู้ชายที่พวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองจากสังคม เพราะสังคมไม่เคยสนใจจะหยิบยื่นให้ พวกเขาเลยต้องไปไข่วคว้าหามาเอง จนในที่สุด ปลายทางของพวกเขาบางคนอาจไปจบลงที่คุก หรือ สุดทางของชีวิต

แต่เด็กบางกลุ่มไม่ได้ออกไปหาทางออกของพวกเขา พวกเขาอยู่กับสังคมสตรีที่นายทุนต่างๆ ได้กำหนดมาให้ผ่านสื่อ และเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาหลายๆคนมีความผิดเพี้ยนทางเพศเนื่องมาจากการซึมซับรับรู้มาตั่งแต่เด็กๆ บทบาทของพวกเขาก็มิใช่สุภาพบุรุษอีกต่อไป หากแต่ก่อเกิดบทบาทใหม่ทางสังคมขึ้นมาแทนที่

หนทางเติบใหญ่เป็นสุภาพบุรุษถูกละเลยเป็นอย่างมากในสังคมเรา หากปล่อยผ่านต่อไปเช่นนี้ สังคมก็จะเป็นอย่างที่เราเห็น แต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆ เพราะบุรุษไม่ใช่สุภาพบุรุษ และสังคมเป็นสตรีนิยม

ความเป็นสุภาพบุรุษคือ สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านไหนๆ
ทุกคนเรียกหาความดีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ต่างๆนานา
สิ่งเหล่านี้ที่เรียกหามีอยู่ในความเป็นสุภาพบุรุษ เรียกหาแต่ไม่ปลูกฝัง แล้วจะมีสิ่งที่เรียกหาได้อย่างไรCreate Date : 05 สิงหาคม 2549
Last Update : 5 สิงหาคม 2549 11:57:31 น. 0 comments
Counter : 549 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

KongMing
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เล่าจื้อกล่าวว่า"ผู้รู้เขาคือปราชญ์"
และกล่าวอีกว่า"ผู้รู้เราคือปัญญาชน"
ณ ปากทางเข้าถ้ำวิหารเทพอพอลโล่แห่งเดลฟี
มีป้ายทองคำเขียนว่า "Know thyself" แปลว่า รู้จักตนเอง
"temet nosce" ภาษาลาตินที่Oracleกล่าวให้
Neo รู้จักตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราอยู่ที่ คำกล่าวเหล่านี้
[Add KongMing's blog to your web]