ความไม่รู้เป็นลาภอันประเสริฐ

สังคมแห่งอิสตรี

สังคมปัจจุบัน ด้วยอัตตาส่วนของผู้ชายที่เกิดน้อยกว่าผู้หญิง และ ทำให้อัตตาส่วนของประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตามลำดับ (ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

เนื่องด้วยความเป็นสังคมทุนนิยมของบ้านเมือง ทำให้นายทุนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการกำหนด ทิศทางการใช้ชีวิตในแง่ต่างๆของผู้บริโภค ประกอบกับการค้าขายที่มีการแข่งขันกันต่างๆนานา ทำให้เป้าหมายในการเจริญเติบโตทางธุรกิจต้องอาศัย พลังซื้อจากผู้บริโภค

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อันเนื่องจากความต้องการของผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายในแง่ของเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆที่มีเรื่องของ แฟชั่นที่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้คนทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้เงินตราเพื่อสนองกิเลสตัณหา ของมนุษย์ที่เมื่อตื่นแล้วมักยากที่จะหลับไปได้
และผู้หญิงมักจะมีบทบาทในการจับจ่ายใช้สอยของผู้ชายด้วย ดูได้จากการที่ต้องมี อาชีพใหม่อย่างพริตตี้เกิดขึ้นมาเพื่อยั่วยวนให้บุรุษได้ตอบสนองกิเลสและตัณหา ทั้งๆที่ในบางครั้งสินค้าเหล่านั้นผู้ชายคนนั้นๆ มิได้ต้องการมันเลย เขาแค่ต้องการเอาใจเหล่าพริตตี้สาว เพื่อจุดประสงค์ของเธอ และอาชีพโคโยตี้ ที่เกิดมาใหม่ได้ ก็มิใช่ว่าเป็นการสนองตอบความต้องการของเหล่าชายหนุ่มที่มีความอยากที่จะสนองตัณหาต่อสายตาของพวกเขาหรือ การใช้บริการทางเพศ
ก็เป็นส่วนที่มีตัวสินค้าเองเป็นผู้หญิง และสนองต่อตัณหาของชายหนุ่มที่มีความต้องการทางเพศ ซึ่งมีผู้หญิงเป็นตัวเร่งความต้องการนั้นๆ
ผู้หญิงที่มีบทบาทในการใช้จ่ายยังคงรวมไปถึง การร่วมตัดสินใจในสถาบันครอบครัวด้วย ส่วนใหญ่ภรรยามักมีส่วนร่วมด้วยเสมอในการซื้อของ หากไม่เช่นนั้นผู้หญิงก็อาจไม่พอใจ แต่พอมุมกลับเมื่อผู้หญิงเลือกซื้อแต่ไม่ถามฝายชาย ฝ่ายชายส่วนใหญ่กลับไม่อยากที่จะโต้เถียงด้วย ไม่เป็นเช่นในอดีตอีกแล้ว ที่ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังให้ผู้ชายกดขี่ข่มเหง อาจยังมีอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่ชอบเล่นข่าวเหล่านั้น แต่ก็เริ่มที่จะน้อยลงเรื่อยๆ อย่างไม่รู้ตัว

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะพูดได้อย่างไร ว่าสังคมเป็นสังคมที่มีผู้ชายเป็นจุดศูนย์กลางอย่างเช่นอดีตที่เป็นมา
แต่หลายๆอย่างมันไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นเป็นตัวบทกฎหมายออกมา ทำให้ภาพที่เกิดยังคงไม่ชัดเจน ต่อหลายๆฝ่ายที่ยังคงคิดว่าผู้หญิงยังด้อยกว่าผู้ชายในทางสังคม
จริงอยู่ที่ ผู้ชายอาจมีตำแหน่งใหญ่โต มีอำนาจ มากกว่าผู้หญิง ในขณะนี้ แต่หากว่าอัตตาการเติบโตยังคงเป็นเช่นนี้ในไม่ช้าหลายๆสิ่งอาจเปลี่ยนไปได้ การสำรวจต่างๆ อาจไม่แสดงภาพที่ชัดเจนออกมาได้ง่ายๆ เนื่องจากบางเรื่องอาจต้องใช้ความเข้าใจที่มากเกินกว่าที่การสำรวจ แค่คร่าวๆจะเข้าถึง
เช่น เรื่องของการศึกษาที่หากมองกันให้ลึกๆแล้ว สังคมปัจจุบันที่มองเห็นอยู่ ผู้หญิงเป็นประชากรในสถาบันการศึกษาที่มากขึ้น อาจเพราะ สังคมชนชั้นกลาง ที่มีโอกาสมากกว่ามีประชากรผู้หญิงที่มากกว่า และผู้หญิงในปัจจุบันนี้แสดงออกถึงการใส่ใจการศึกษาที่มากกว่า ต่างกับฝ่ายประชากรชายที่ยังคงมีเรื่องของการสรวญเสเฮอาปะปนอยู่ การยกพวกตีกัน การทะเลาะวิวาท กินเหล้าเมายา เสพยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ กลายสภาพเป็นตัวที่บั่นทอนความสามารถของประชากรชายลง แต่ก่อนอาจไม่กระทบมาก แต่ปัจจุบัน ประชากรหญิงมีการพัฒนาที่ดีกว่า ทำให้ คุณภาพของประชากรชายด้อยค่าลง
และเมื่อวันเวลาผ่านไปผู้หญิงเหล่านั้นจะออกมาสู่ตลาดแรงงานและเป็นแรงงานทดแทนคนรุ่นก่อน แต่ กลายเป็นผู้ชายที่มาทดแทนลดหายลงไป อาจไม่ใช่ทั้งหมด แต่สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยเป็นค่อยไป
และเมื่อ ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น และมีส่วนกำหนดบทบาทในสังคมมากขึ้น นายทุนต่างๆที่ต้องการขายของย่อมเลือกไปที่ตลาดผู้หญิง ทำให้ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะมองไปในทางใดแล้ว รอบๆกายเราเป็นส่วนที่มีความเป็นหญิงเสมอๆ
ทีวีสื่อที่ใกล้ตัวประชาชนที่สุด มีรายการที่มักตอบสนองต่อผู้หญิงมากกว่าที่จะเลือกตอบสนองต่อผู้ชาย
ละครทีวีที่มีอยู่ทุกช่อง และยังมีการแข่งขันกันอย่างมาก เป็นเรื่องราวที่ตอบสนองต่อผู้หญิง
เพลงส่วนใหญ่ ก็มักจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายผู้หญิง เช่น นักร้องชายก็ต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจต่อผู้หญิงเพื่อ ทำให้ขายสินค้าต่างๆได้ และแม้จะเป็นนักร้องหญิงเอง ก็มีการกำหนดทิศทางแฟชั่นไปกลายๆ ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบนักร้องหญิงคนดังกล่าว
โฆษณาต่างๆ ก็มีสินค้าของผู้หญิงซะส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประทินผิว เครื่องเสริมสวยต่างๆนานา ที่ออกมาตอบสนองต่อกิเลสและตัณหาของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นความอยากสวยอยากงามในรูปแบบต่างๆ อยากขาว อยากหน้าใส อยากรักแร้ขาวหอม อยากมีผู้ชายมาชอบ อยากผอม อยากมีผมยาวสวยตรง และอีกมากมายตามแต่ที่สังคมจะกำหนดทิศทางออกมา
สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลาย ก็เลือกที่จะตอบสนองผู้หญิงมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นมือถือ ที่มีการออกมาเป็นรุ่นแฟชั่น
ต่างๆ แล้วผู้หญิงก็มักที่ตามแฟชั่น เปลี่ยนมือถือเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ หรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่เริ่มมีรถหลายๆรุ่นออกมาให้ผู้หญิงเลือกใช้มากขึ้น
สินค้าเพื่อแม่เพื่อลูกก็เริ่มมีออกมาสู่ตลาดมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างล่าสุดยังมีช่องทีวี เพื่อคุณแม่แล้ว
แม้กระทั่งข่าวสารต่างๆ ยังเลือกที่จะตอบสนองต่อผู้หญิงมากขึ้น เป็นลักษณะคุยข่าวแบบต่างๆ ที่ทำให้ตัวข่าวดูอ่อนนุ่มลง และทำให้น่าติดตามขึ้นได้
หนังสือที่อยู่ตามแผง วัดสัดสวนแล้วก็พบอีกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้หญิงมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับดาราต่างๆ หรือนิตยสารที่ส่วนใหญ่เป็นของผู้หญิง

ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้หญิงมีบทบาทที่มากขึ้น และสังคมก็ตอบสนองสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวมันเอง
หากไม่ใช่ ในปัจจุบันนี้ เราคงไม่มองเห็นสังคมที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงมากขนาดนี้
หากไม่ใช่ “สังคมแห่งอิสตรี” แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้เรียกว่าอะไร
และถึงแม้จะยังไม่ชัดเจน แต่ในไม่ช้าภาพจะชัดเจนขึ้น ในไม่ช้า


Create Date : 01 กรกฎาคม 2549
Last Update : 6 สิงหาคม 2550 18:26:05 น. 0 comments
Counter : 537 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

KongMing
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เล่าจื้อกล่าวว่า"ผู้รู้เขาคือปราชญ์"
และกล่าวอีกว่า"ผู้รู้เราคือปัญญาชน"
ณ ปากทางเข้าถ้ำวิหารเทพอพอลโล่แห่งเดลฟี
มีป้ายทองคำเขียนว่า "Know thyself" แปลว่า รู้จักตนเอง
"temet nosce" ภาษาลาตินที่Oracleกล่าวให้
Neo รู้จักตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราอยู่ที่ คำกล่าวเหล่านี้
[Add KongMing's blog to your web]