....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ไหว้พระที่วัดถ้ำพวง
วัดถ้ำพวง
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกพอดูในแถบอีสาน แต่เพราะว่าใกล้วันเกิดอีกรอบในปีนี้ อยากไปไหว้พระตามวัด ตามวา แทนการทำกิจกรรมอย่างที่เคยทำมาในปีก่อนๆ เลยชวนกันไปที่จังหวัดสกลนคร เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเกจิอาจารย์ มากมาย แต่ก่อนที่จะถึงตัวเมืองสกลนคร เราก็แวะไหว้พระตามที่ต่างๆไปเรื่อย โดยที่แรกเราจะพาท่านไปที่วัดถ้ำผาพวง อำเภอส่องดาว ซึ่งอยู่บนเทือกเขาภูพาน...

วันนั้นเราขับไปจากเส้นทางสายมิตรภาพ หมายเลข 2 โดยเลี้ยวขวาที่ อ.กุมภวาปี เพื่อไปทางลัดไปหนองหาน ตามเส้นทาง หมายเลข 2339 ระหว่างทางเราแวะไหว้พระที่วัดปรางค์กู่แก้ว ที่ อ. กู่แก้ว ก่อนที่จะเดินทางต่อ

ตอนแรกนี้ขอนำท่านไปไหว้พระที่วัดถ้ำพวง หรือ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมก่อนครับ...

ประวัติการก่อตั้งวัดถ้ำพวงโดยสังเขป

เดิมทีราว พ.ศ. 2504 พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้เริ่มก่อตั้งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมและจำพรรษาอยู่ ณ วัดแห่งนี้ จนมีพระภิกษุสามเณรเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ในปี พ.ศ. 2514 ท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างถนนขึ้นสู่ยอดเขาภูผาเหล็กซึ่งมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีชื่อว่า "ถ้ำพวง" ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งแรงศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างถนนจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นด้วยคือ "วัดถ้ำพวง" บนยอดเขาภูผาเหล็ก (เป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปมักชอบเรียกว่า "วัดถ้ำพวง" จากนั้นได้สร้างอาคารเสนาสนะ และได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกหน้าตักกว้าง 5 เมตร ไว้ ณ ถ้ำพวง นามว่า "พระมงคลมุจลินท์" พร้อมทั้งได้สร้างวิหารครอบองค์พระพุทธรูปเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อมาเมื่อท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 ด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) ได้แต่งตั้ง พระอธิการหลอ นาถกโร เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สืบแทนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2523 เป็นต้นมาจนได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระครูอุดมญาณโสภณ" จนถึงปัจจุบัน ท่านได้ทำนุบำรุงและพัฒนาวัดถ้ำพวงจนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

สถานที่ตั้ง : วัดถ้ำพวง ภูผาเหล็ก บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร


ทางเข้าถ้ำ

ภาพมุมกว้างภายในวิหารถ้ำเดิม

รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ต่างๆ และพระพุทธรูป


ภาพวาดในวิหาร


วิหารที่สร้างครอบถ้ำไว้ออกจากวิหารถ้ำพวง เราขับวนขวาตามทางที่บอกว่าไป "สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์ วัน อุตตโม


พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์วัน อุตตโมประวัติ

พระอาจารย์วัน ชาติกาลเมื่อวัน อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2465 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ที่บ้านตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อแหลม สีลา รักษ์ มารดาชื่อ จันทร์ มาริชิน มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา 2 คน คือ พระอาจารย์วัน และนายผัน ลีลา รักษ์

เมื่ออายุยังน้อย พระอาจารย์วันเป็นบุคคล ที่ชอบสนุกร่าเริง แต่ในความสนุกร่าเริง ดังกล่าวก็มิได้ทำความเสียหายทั้งใน เรื่องของความประพฤติ การศึกษาและความรับผิดชอบ ในการงานที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดา ทั้งในเรื่องบวชเรียนก็ไม่ได้คิดคำนึงมา แต่น้อย แม้บิดาได้เคยสั่งไว้ว่าให้บวช ให้ท่านบ้าง จะอยู่ในศาสนาน้อยมากก็ตามแต่ศรัทธา

ภายหลังจึงได้ตัดสินใจบวชตาม คำสั่งของบิดายังความตื้นตันใจแก่ญาติด มิตรเป็นล้นพ้น แต่ในขั้นแรกได้ไปรับ ใช้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์วัง ฎิติสาโร วัด ป่าม่วงไข่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมาเมื่อ ท่านเจ้าคุณพระราชกวี (พระธรรมเจดีย์ จู ม พนธุโล) เดินทางกลับมาจากงาน ผูกพัทธสีมา ที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี จะแวะพักที่วัดศรีบุญเรือง บ้านงิ้ว ตำบล พันนา อำเภอสว่างแดนดิน พระอาจารย์วังจึงได้ นำไปบวชเป็นสามเณร ณ ที่วัดนั้น เมื่อวัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 เมื่ออายุ 15 ปี โดยมีพระราชกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ครั้นบวช แล้วได้กลับมาอยู่ที่วัดอรัญญญิกาวาส บ้านม่วงไข่ และจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้น 2 พรรษา
พิพิธภัณฑ์ทำเป็นรูปเจดีย์พ.ศ. 2481 - 2482 เจ้าคุณ พระราชกวี พาไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้าน สามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

พ.ศ. 2483 พระอาจารย์วัน ได้กราบลา ท่านเจ้าคุณไปจำพรรษาที่วัดสุทธาวาสอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพระมหาแสง ปุสโส (พระจริย คุณาจาร) เป็นเจ้าอาวาสได้เริ่มเรียนนักธรรม ชั้นตรีแต่ปีนั้นจนกระทั่งสอบได้
ต่อมาวันที่ 29 มกราคม 2485 ได้อุปสมบทเป็นพระที่ วัดสว่างโสก อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครู จินนวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาคล้าย เป็นพระธรรมวาจาจารย์ แล้วจึงเดินทางกลับมา จำพรรษาที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเพื่อศึกษาชั้นนัก ธรรมเอก ภายหลังจึงได้เดินทางไปสอบนัก ธรรมเอกที่จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. 2480 กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าคามวาสี บ้านตาลโกน ระหว่างนั้นได้เป็นครูสอนนักธรรมที่สำนักเรียน วัดสุทธาวาส และวัดชัยมงคล แต่เป็นไม่ได้ด้วย เพราะสุขภาพ

พ.ศ. 2480 กลับมา จำพรรษาที่วัดป่าคามวาสี บ้านตาลโกน ระหว่างนั้น ได้เป็นครูสอนนักธรรมที่สำนักเรียนวัดสุทธาวาส และวัดชัยมงคล แต่เป็นไม่ได้ด้วยเพราะสุข ภาพ

พ.ศ. 2488 ได้ไปจำพรรษา อยู่ที่วัดป่าบ้านหนองฝือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ซึ่งที่นั้นได้พบกับท่านอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งมาจำพรรษาอยู่จึงได้ ศึกษาอบรมยอมปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่น เป็น เวลาถึง 5 ปี จนหระทั่งถึงปี พ. ศ. 2492

ระหว่าง พ.ศ. 2493 - 2500 พระอาจารย์วันได้จำพรรษาในถิ่นที่ต่าง ๆ เกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2501 ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพุฒา ราม บ้านคำตานา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดน ดิน จนถึง พ.ศ.2503

พ.ศ. 2503 ได้มาพักที่วัดโชติการาม บ้าน ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ตามคกร้องนิมนต์ของญาติโยม ซึ่งได้สร้างเป็นที่พักชั่วคราว ภายหลังได้ มีการสร้างกุฏิถาวรขึ้น ตามศรัทธาของญาติโยม ปัจจุบันคือวัดอภัยดำรงธรรม ทั้งภายหลังได้สร้าง พระพุทธรูปที่ถ้ำพวงโดยมีจุดประสงค์ให้ ชาวบ้านหันมากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปแทน การเซ่นสรวงผีสสางในภูเขาซึ่งเป็นสถาน ที่พระอาจารย์วัน ได้จำพรรษาเป็นระยะเวลานาน ได้พัฒนาสถานที่รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของราษฎร ชาวบ้านในแถบนั้นอย่างกว้างขวาง
อีกมุมจนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยเหตุ เครื่องบินตกขณะที่ท่านได้รับอาราธนาเข้ากรุงเทพ พร้อมด้วยพระอาจารย์อีก 4 รูป และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระ ราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์มาพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร


ที่มา : จังหวัดสกลนคร
อีกมุม


รูปเหมือนพระอาจารย์วัน
หุ่นขี้ผึ้งพระอาจารย์


เครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์


ต้นสาระลังกา


ดอกขึ้นตามลำต้นก่อนจาก (ถ่ายย้อนแสง)


ออกจาพิพิธภัณฑ์ เราขับต่อไปเรื่อยๆ เรียบหน้าผา ซึ่งจะมีสังเวชนียสถานตั้งเรียงรายกันอยู่ ถนนคอนกรีตดีมาก แถมตามที่จอดรถยังมีห้องน้ำให้บริการอีกด้วย หลายที่อย่างเลยพระเจดีย์สิริมหามายา และ วิหารปรินิพาน ก็จะมีจุดชมวิว ทำที่นั่งพักให้อย่างดี...
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

พระเจดีย์สิริมหามายาประมาณปี 2541 เป็นต้นมา ทางวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม-ถ้ำพวง และคณะกรรมการ ญาติโยม ลูกหลานทั้งที่อยู่ใกล้ไกลได้รวมกำลังสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจลงมือก่อสร้างสังเวชนียสาถน คือ สถานที่ประสูติซึ่งได้ออกแบบเป็นเจดีย์สถูปทรงกลม มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 โดยคุณไพศาล ปันทวังกูร และได้ทำการก่อสร้างมาเรื่อย ๆ โดยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างของฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร ความกว้างของตัวเจดีย์เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร ความสูง 17 เมตร ภายในเป็นห้องโถงใหญ่มีรูปหล่อพระนางสิริมหามายาเทวีประดิษฐาน ปางยืนประสูติพระโพธิสัตว์ราชโอรส หล่อด้วยทองเหลืองเท่าองค์จริง พระหัตถ์ขาวเหนี่ยวกิ่งสาระ มีความเด่นสง่าพิสดารสวยงามมาก ผนังทางด้านหลังรูปหล่อเขียนเป็นภาพวิวทิวทัศน์ภูเขาด้วยสีน้ำมองดูแล้วสวยงามมาก บนฝ้าเพดานจะปั้นเป็นรูปพระธรรมจักรขนาดใหญ่มีลายไทยล้อมรอบทาด้วยสีทองเหลืออร่าม ส่วนบนยอดเจดีย์บรรลุพระบรมสารีริกธาตุหลายพันองค์

โดยมีพระสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นประธานเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ทางด้านหน้าของเจดีย์มีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจำลองเท่าของจริงมีความเด่นเป็นสง่ามีตัวหนังสือจารึกบ่งบอกว่าสถานที่นี้คือสถานที่ประสูติพระโพธิสัตว์ราชกุมารบริเวณรอบเจดีย์ปลูกไม้สาระเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า ตอนที่พระนางประสูติอยู่ที่สวนลุมพินีวันนั้นก็คือป่าไม้สาระในระหว่างกึ่งกลางของ เมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะนครด้วยเหตุดังนั้น ไม้สาระจึงเป็นส่วนประกอบอย่างสำคัญซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลตลอดถึงยุคปัจจุบัน ก็คงถือว่าไม้สาระเป็นไม้มงคล เป็นไม้ที่มีความหมายสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ไม้สาระอินเดียและไม้สาระเนปาลมีความหมายแตกต่างกันพระเจดีย์สิริมหามายาใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ
พระเจดีศรีมหาโพธิ์พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์จำลอง

เมื่อพระเจดีย์สิริมหามายาเสร็จสิ้นไปแล้วก็ได้ลงมือก่อสร้างเจดีย์ศรีมหาโพธิ์จำลองต่อไป เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 เป็นต้นมาโดยลงมือเทพื้นฐานรากของตัวเจดีย์ เมื่อเสร็จแล้วได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์วันที่ 27 เมษายน 2542 โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวราภรณ์ วัดโสมัสวิหาร กรุงเทพฯ และพระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นประธานสงฆ์

จากนั้นก็ลงมือก่อสร้างมาเรื่อย ๆ โดยย่อส่วนจากของจริงที่ประเทศอินเดียลงครึ่งหนึ่ง คือกว้าง 12 เมตรจตุรัส สูง 29 เมตร โดยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่มีพระประธาน 5 องค์ เรียงลำดับตั้งแต่ปางเสวยวิมุติสุขจากการตรัสรู้ไปถึงปางนาคปรก ด้านหลังพระประธานจะเขียนด้วยสีน้ำมันเป็นรูปพระศรีมหาโพธิ์และประกอบด้วยวิวทิวทัศน์ป่าไม้ภูเขาเขียวชะอุ่มเย็นตา ทัศนียภาพที่กว้างไกลออกไปจะเห็นภูเขาหิมาลัยขาวโพลนไปด้วยหิมะด้านหน้าศรีมหาโพธิ์จะมีลักษณะเป็นลำน้ำ คงหมายถึงแม่น้ำเนรัญชรา ดูตามรูปพุทธประวัติแล้ว พระองค์คงอธิษฐานลอยถาดแล้วจึงได้ไปนั่งตั้งสัจจาธิษฐาน ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนจะตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชั้นบนมีพระประธานองค์ใหญ่ปางยืนสูงประมาณ 3 เมตร รอบนอกจะมีระเบียงและมีเจดีย์องค์เล็กอยู่ตามมุมทั้ง 4 ภายในเจดีย์เล็กจะมีพระพุทธรูปปางยืนทุกองค์ เว้นบันไดทางขึ้น

ด้านนอกของเจดีย์จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่เรียงรายอยู่ตามผนัง จนถึงโคนยอดประมาณ 200 กว่าองค์ตามแบบของจริงที่อินเดีย นอกจากนั้นฐานล่างรอบนอกจะเต็มไปด้วยลวดลายต่าง ๆ ทั้งลายไทยและลายแขกผสมผสานกันไป ทั้งนี้ล้วนแต่ทำตามแบบของจริงทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ส่วนใต้ฐานยอดเจดีย์ทำเป็นห้องโถง 4X4 เมตร พื้นปูด้วยหินแกรนิต ฝ้าผนังบุด้วยกระเบื้องคอตโต้ เป็นห้องบรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พื้นชั้นล่างปูด้วยไม้มะค่าโมงแผ่นใหญ่เคลือบด้วยยูรีเทน บี 52 ตลอดถึงประตูใหญ่อีกด้วย ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ภายในพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์บริเวณรอบนอกพระเจดีย์เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าและด้านหลังปลูกต้นศรีมหาโพธิ์สายพันธุ์จากประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รอบพระเจดีย์ทั้งสามด้านมีรั้วเหมือนกับที่อินเดีย เว้นด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับเขา เสาเอกทางเข้าประตูใหญ่ได้มาตรฐาน บนเยอดเสาเป็นลวดลายกาบบัวงามวิจิตรพิศดารเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียทุกประการใช้เวลาในการก่อสร้าง 2ปีเศษ
ศาลานี้อยู่ทางตะวันออก มีรูปเหมือนพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ด้านในพระเจดีย์แสดงปฐมเทศนา
ธัมเมกขสถูป (ที่แสดงปฐมเทศนา) จำลอง

ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 โดยมีพระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นได้ทำการก่อสร้างมาเรื่อย ๆ

ความกว้างของฐาน 23 เมตร ความกว้างของตัวสถูปเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร สูง 15 เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตัวสถูปเป็นห้องโถงใหญ่ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทัง 5 หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง รอบผนังจะเป็นซุ้มประกอบลวดลายสวยงามประดิษฐานด้วยพระอสีติมหาสาวก 14 องค์หล่อด้วยทองเหลืองเท่าองค์จริง บนฝ้าเพดาน ปั้นเป็นรูปธรรมจักรขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยลวดลายไทย ทาด้วยสีทองเหลืองอร่ามเป็นที่งดงามยิ่งนัก

บริเวณรอบนอกถัดจากระเบียงลูกกรงออกไปราว 6 เมตรจะเป็นรูปปั้นธรรมจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร และกวางใหญ่คู่หนึ่งพร้อมด้วยหัวเสาของพระเจ้าอโศก คือหัวสิงห์ 4 หัวแกะสลักจากหินทรายภูเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ส่วนประกอบในบริเวณธัมเมกขสถูป ถ้าดูตามตำนานแล้วป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นแปลว่า เป็นที่ให้ชีวิตหรือให้อาหารแห่งกวาง
แม้แต่ในอดีตที่ผ่านมา สมัยที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นหัวหน้าแห่งฝูงกวางทั้งหลายและยังได้อาศัยบริเวณพื้นที่แห่งนี้ และที่สำคญอีกประการหนึ่งก็คือเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในโลก อันมีผลก่อให้เกิดพระสงฆ์เป็นองค์แรกในโลกเช่นเดียวกัน และพระพุทธองค์ทรงจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้เป็นพรรษาแรกเช่นเดียวกันหลังจากแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ต่อมาก็กลายเป็นพระอารามใหญ่โตรโหฐาน จะเห็นจากตำนานและซากปรักหักพังจากอิฐทั้งหลายที่ระเกะระกะอยู่ทั่วบริเวณ ปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียยังรักษาสภาพพื้นที่เอาไว้เพื่อเป็นสิ่งแจ้งประจักษ์ว่าสถานที่ยังพอมีร่องรอยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นการรำลึกถึงพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์ในยุคนั้น พระเจดีย์ธัมเมกขสถูปใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ

ภายใน


ธรรมจักรนี้อยู่ด้านหน้าพระวิหารปรินิพาน


ก่อสร้างตามแบบเดิมทุกประการเพียงแต่ย่อส่วนให้เล็กลงตามความเหมาะสมเท่านั้น ส่วนพระพุทธรูปปางปรินิพพานคงไว้ขนาดเดิม คือยาวประมาณ 7 เมตร ส่วนตัวพระวิหารและองค์เจดีย์ด้านหลังนั้นย่อส่วนเข้าให้กะทัดรัด คือกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร ความสูงขององค์พระเจดีย์ 13 เมตร พื้นล่างยกสูง 3 เมตร เท่าของจริงที่อินเดีย แต่ของเขาปิดเอาไว้ ส่วนของเราเป็นฐานโล่งสามารถอำนวยประโยชน์ในการใช้สอยได้ตามอเนกประสงค์ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมี
พระเดชพระคุณ พระเทพญาณวิศิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กรุงเทพฯ เป็นประธานสงฆ์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2545 มีคุณเสริม เหวียนระวี พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี

ขอบคุณข้อมูลสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จาก : //www.mtts34.com
ถ่ายมาให้ชมกันหลายๆมุมพอออกจากพระวิหารปรินิพาน เราก็ขับต่อเพื่อขึ้นเขาสูงไปอีก เป้าหมายคือหอส่องดาว ที่อยู่ติดกับภผาดงก่อ และสถานีถ่ายทอกคลื่นสัณญาณของกองัพอากาศ ทางช่วงนี้ประมาณ 1 กม. ยังเป็นทางลูกรังอยู่ กำลังก่อสร้าง (เห็นร่องรอยเป็นแบบนั้น ถ้าเป็นรถเก๋งช่วงล่างต่ำ แนะนำให้กลับทางเดิมที่มา แล้วขับขึ้นตามทางคอนกรีตด้านนั้นจะดีกว่า แต่อาศัยเราใช้รถ CRV ช่วงล่างสูงหน่อยเลยไปได้
หอส่องดาว


หอส่องดาวอยู่ติดหน้าผาดงก่อ เป็นอาคารคอนกรีตขนาด 2 ชั้น ไม่สูงมาก แต่ตรงที่สร้างนั้น น่าจะเป็นยอดเขาลูกนี้แล้ว .... มองเข้าไปในสถานีถ่ายทอดของกองทัพอากาศ เห็นเขียนว่า "คนไกลบ้น" น่ารักจัง..

วิวจากหน้าผา


บนสุดหอส่องดาวเราวนลงทางด้านนี้ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตดีมาก ไปพบกับเส้นทางที่เราขึ้นมาจากด้านล่าง และขับลงไปเพื่อเดินทางไปต่อ ที่วัดถ้ำขาม.
การเดินทาง (จากสกลนคร)

ใช้เส้นทางสาย สกลนคร -อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอสว่างแดนดิน เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอส่องดาวไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พระเวสสันดรระยะทางอีกประมาณ 27 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์หากแยกขวาจะไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงพิพิธภัณฑ์ พระอุดม สังวรวิสุทธิ สร้างเป็นรูปทรงจตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชั้นล่าง ตกแต่งเป็นห้องแสดงภาพวาดเกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์ตั้งแต่เกิด ส่วน ชั้นบน มีรูปปั้นของท่านในท่านั่งขัดสมาธิ พร้อมเครื่องสักการะบูชาที่ตกแต่งสวยงาม และตู้กระจกแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่าน บริเวณใกล้เคียงกันมีถ้ำพวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลมุจลินท์องค์ใหญ่ และยังมีสังเวชนียสถาน 4 ตำบลขนาดใหญ่อยู่ด้วย________END________
Create Date : 23 มิถุนายน 2552
Last Update : 16 สิงหาคม 2555 22:20:50 น. 47 comments
Counter : 16185 Pageviews.

 
ถนนสายนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะ ตามคุณไกด์ มาแล้วค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:14:15:29 น.  

 
ตามมาไหว้พระรับมงคลชีวิตด้วยคนค่ะ คุณwicsir

พระเจดีศรีมหาโพธิ์สวยจังเลยนะคะขอบคุณ คุณ wicsir นะคะที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้กันที่บล๊อก
เดี๊ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาร่วมฉลองปาร์ตี้ที่บ้านนี้ด้วยคนค่ะ


โดย: nLatte วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:14:47:02 น.  

 
ตามมาเที่ยวชมวัดจ้า


โดย: maxpal วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:15:08:25 น.  

 
หวัดดีครับ คุณตุ๊ก.....
ผมก็เป็นครั้งแรก เมื่อก่อนขับผ่านป้ายนี้บ่อย
พอน้องๆในที่ทำงานบอกว่าสวย นั่นแหละถึงได้มา
บรรยากาสบนหน้าผา ลมพัดเย็นๆ ชวนให้นั่งนานๆ ไม่อยากจาก
ขอบคุณที่แวะมาครับ

หวัดดีครับ คุณยุ้ย.....
ผมเห็นทุกที่ๆนี่ สวยหมด สวยจนไม่อยากเชื่อว่าของเทียม
ดีว่าไม่ต้องไปถึงอินเดีย เนปาล เอาที่นี่แหละ....
ขอบคุณ คนเดือนมิถุนาครับ


หวัดดีครับ maxpal.....
ขอต้อนรับสู่บล๊อกคนชอบเดินทาง
นิตยสารแหล่งท่องเที่ยวราคาเพียงแค่ 1 comment ครับ
ขอบคุณที่แวะมาทักทายกัน


โดย: wicsir วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:15:29:27 น.  

 

เห็นภาพแรก setting แบบนี้ก็ถูกใจแล้วล่ะค่ะ
ชมตามไปเรื่อยๆ ยิ่งถูกใจค่ะ
รูปสวยและบรรยากาศของที่ที่นำเที่ยวดีจริงๆเลย
แต่ก็นั่นนะคะคงต้องตามไปเที่ยวก่อน เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาศเมื่อไหร่ค่ะ

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:18:32:25 น.  

 


::::::: H A P P Y :: B I R T H D A Y :::::::


ขอให้มีความสุขมากๆและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:0:10:27 น.  

 


โดย: veerar วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:0:13:46 น.  

 
วันนี้…เป็นวันพิเศษของ คุณาwicsir…
เป่าเทียนให้ดับทีเดียวเลยนะคะ… แล้วตั้งใจขอพรจากคุณพระเลยค่ะ…..

1

2

3
………สุขสันต์วันคล้ายวันวันเกิดค่ะ

ขอให้มีความสุขที่หลั่งไหลเข้ามา มากขึ้นและมากขึ้นทุกๆ วันค่ะ
คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้ได้ สมดั่งหวังนะคะ
สุขภาพแข็งแรง โรคภัยไม่มาเข้าใกล้ค่ะ
และขอให้คุณป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะ

L e t ’s p a r t y

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:0:31:56 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดคร่า

ขอให้มีความสุขมากๆ ร่างกายแข็งแรงนะคร้า


โดย: จันทร์ (โฮมสเตย์ริมน้ำ ) วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:0:57:39 น.  

 
แจกสกินhi5
อนุโมทนาสาาาธุค่ะ


โดย: เอม (ชะเอมหวาน ) วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:1:34:58 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สุข สมหวัง ในวันคล้ายวันเกิด และทุกวันในชีวิตนะค่ะโดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:5:26:06 น.  

 
Just dropped in to wish you a BIRTHDAY ...Full of happies naka.


โดย: thainurse@norway วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:5:35:04 น.  

 
ขอบคุณ....
sweety
หนีแม่มาอาร์ซีเอ
Veerar
จันทร์
เอม
ดอกฝิ่นในถิ่นลมหนาว
Thainurse@norway.....
Webmaster bloggang.com

...ที่เข้ามาอวยพรวันเกิดครับ ขอให้สิ่งดีๆเหล่านั้น
จงย้อนคืน และทำให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่ดีด้วยครับ.

ด้วยปราถนาดี
wicsir
June 24, 2009.

โดย: wicsir วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:8:25:46 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ^^


โดย: Charlotte Russe วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:8:38:37 น.  

 


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ คุณ wicsir

ยุ้ยขอให้คุณ wicsir มีความสุขมากๆ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

คิดหวังสิ่งใด สมปรารถนาทุกประการนะคะ


โดย: nLatte วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:8:47:31 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขนะค่ะ


โดย: kun_isara วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:9:03:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ สุขสันต์วันเกิด
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงน่ะค่ะ^^

More Happy Birthday commentsโดย: มิคุริ วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:9:14:12 น.  

 
รูปสวยคร้า
click to comment


โดย: no filling วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:10:33:43 น.  

 
น่าเที่ยวมากเลยค่ะ.....เมืองไทยไม่ไม่รู้นะเนี่ย...แล้วก็มาอวยพรวันเกิดด้วยคนนะค่ะ

โดย: แมงปอ (ไหมพรมสีสวย ) วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:11:00:41 น.  

 สุขสันต์วันเกิดค่ะ
มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง มีเวลาเที่ยวเยอะ ๆ ค่ะ

tuk...tuk


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:13:30:15 น.  

 
ขอบคุณ....
คุณยุ้ย
kun_isara
มิคุริ
no filling
แมงปอ
คุณตุ๊ก..

สำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้
ขอให้ได้รับสิ่งนั้นเช่นกันครับ.

โดย: wicsir วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:13:39:29 น.  

 
Happy Birthday.
May all your wishes come true!.
สุขสันต์วันเกิดนะคะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
และภยันตรายทั้งปวง
สมใจในทุกสิ่งที่ปรารถนา
ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
มั่งมีศรีสุขตลอดไปนะคะ


โดย: ป้าตุ้ย (amornsri ) วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:15:06:47 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะ
จากบล็อก ... ไอ้เจ้าบ๊อบใจร้ายชนะค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:15:41:30 น.  

 

ยินดีและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในวันพิเศษของคุณwicsir และครอบครัวค่ะ
และดีใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในมิตรที่ดีค่ะ

มีความสุขมากๆค่ะคุณwicsir
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:16:52:20 น.  

 
ขอพรพระคุ้มครองให้มีแต่ความสุขตลอดไปค่ะ


โดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:16:55:42 น.  

 


โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:17:35:56 น.  

 
Happy Birthday ครับ


((( แวะมาอ่าน และอวยพรวันเกิดครับ )))


โดย: byonya วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:18:14:39 น.  

 


สวัสดีครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามา ผมหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับ


โดย: veerar วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:19:44:29 น.  

 
ขอบคุณสำหรับดอกบัวสวยๆนะค่ะโดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:20:02:40 น.  

 
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]มีความสุขมากๆนะคะ ถ่ายรูปออกมาแจ่มมากๆเลยค่ะ


โดย: แม่ปุ้มปุ้ย วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:20:08:33 น.  

 


โดย: โสมรัศมี วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:20:32:43 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดเช่นเดียวกันค่ะ..
วันนี้เป็นวันเกิดของเรา อิอิ..
คนเกิดวันนี้ ทั้งหล่อ ทั้งสวย เลยเน๊อะ คริๆๆๆ..
..
ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ..
ถ่ายรูปสวยจัง เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันค่ะ..

เอาดอกไม้ในสวน มาอวยพรวันเกิดนะจ๊ะ..
..


โดย: Prettymaew วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:23:02:06 น.  

 
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความปราถนาดีจากทุกท่าน
ที่เข้ามาอวยพรวันเกิดปีนี้.....

ด้วยใจจริง
wicsir


โดย: wicsir วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:11:16:48 น.  

 


โดย: no filling วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:11:24:51 น.  

 


โดย: no filling วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:11:24:54 น.  

 
หวัดดีค่ะ....
จ๊อกอัพบล๊อกแล้วค่ะ...
จ๊อกมาชวนไปดู"ต้นกระบากใหญ่"ค่ะ
หลังจาพที่ทิ้งบล๊อกมาซะนาน...

อ้อ...ดอกไม้..ที่คุณถ่ายมาเค้าเรียกกันว่า " ต้นสาระ" ไม่ใช่หรอคะ
นั่นก็คือ "ดอกสาระ" ค่ะ


โดย: คนชุมแสง วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:14:46:07 น.  

 
น่าไปจังค่ะ ยังไม่เคยไปเที่ยวแถวๆอีสานเลยอ่ะ


โดย: babyL' วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:16:19:49 น.  

 
ขออวยพรวันเกิดย้อยหลังนะคะ....โดย: คนชุมแสง วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:21:04:38 น.  

 
ขอใหม่อีกทีนะคะพิมพ์ผิดหลายที่เลยค่ะ...
ขอโทษด้วยนะคะ...


โดย: คนชุมแสง วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:21:10:30 น.  

 
คุณwicsir ต้องมาเยอรมันนีเองค่ะ
เพราะว่าเพื่อนๆ จะได้ชมรูปสวย ผ่านมุมมองของคุณwicsir บ้าง
แต่ว่าถ้าจะมาเยวชมที่บ้านบลอคก็ยินดีที่สุดค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:22:36:45 น.  

 
happy birthday ย้อนหลัง หนึ่งวันนะคะ
มีความสุขมากๆ
มีวันที่สดใสทุกวันนะคะ
เกิดวันเดียวกันเลย อิอิ


โดย: kkl วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:22:45:03 น.  

 
ฝันดีค่ะคุณwicsir
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:4:55:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
คุณเป็นคนแรกนะคะที่เห็นว่าคำเนี้ย ยาก ที่แรกเขียนเสร็จไปแล้วกด online ไปแล้วด้วยซึ่งเม้นท์แรกคุณยุ้ยเธอได้อ่านอันเก่า ไม่ได้ใช้คำนี้ค่ะ พอละจากเครื่องคอมจะขึ้นไปเติมเบียร์ หุ หุ
ก็มีคำนี้โผล่เข้ามาในหัวก็เลยรีบวิ่งลงมาเปลี่ยนกลัวลืม

แปลว่าโห นับถือ นะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:13:58:32 น.  

 
ที่แรกก็ว่าจะไว้อาลัยไมเคิล แจ๊คสัน ซะหน่อยค่ะ ว่าจะหาเพลง I'll Be There แต่เห็นคนเศร้ามากเต็มบล็อกแก้งส์เลยเลิกค่ะ
แต่เห็น องค์ชายแมวมอง มาคนแรกเลย
นี่ก็ดู ซาร่าห์ นางฟ้าชาลี ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:14:09:28 น.  

 

ดีใจที่คุณwicsir ละเมียดละไมไปกับการท่องเที่ยวที่ลงค่ะ
วันนี้ขอมาฝากบ้านสักสองสามวันหน่อยนะคะ
ว่าจะอัพบ้านอีกสักครั้งแต่ไม่ทันแล้วค่ะ
มีความสุขมากๆค่ะคุณwicsir
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:16:17:51 น.  

 
อยากบอกบุณตอนนี้พื้นที่เครื่องบินตกตอนนี้กำลังสร้างเป็นวัดชื่อวัดป่าสายสุวพรร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปุงสภาพภูมิทัศน์ และก่อสร้างเสนาสนะ เช่น ศาลาปฎิบัติธรรม กุฎพระ ห้องน้ำ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมบุณ สนใจสอบถามได้ที่ อีเมล Lovegood1999@hotmail.com


โดย: lovegood IP: 124.121.166.216 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:15:15 น.  

 
สวยจังเลยครับ


โดย: Hacky IP: 49.48.121.6 วันที่: 10 มิถุนายน 2554 เวลา:15:42:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 75 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2552
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
23 มิถุนายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.