Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
24 กุมภาพันธ์ 2558
 
All Blogs
 
เที่ยวชมสงขลาในห้ายุคสมัย

ดองบล็อกจนเค็มได้ที่แล้วก็ขอออกเดินต่อนะครับ วันนี้ยังคงอยู่ทางใต้ของประเทศไทย เราจะไปชมเมืองที่เป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคนี้มาหลายยุคหลายสมัยอย่างสงขลากัน เมืองโบราณจะกระจุกอยู่บริเวณปากน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่เมืองสทิงพระเมืองต้นกำเนิดของพัทลุงบนคาบสมุทรสงขลา เมืองสงขลาแห่งแรกบนหัวเขาแดง เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน และเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสงขลาในปัจจุบันพื้นที่แถบนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคศรีวิชัย อยุธยา มาจนถึงปัจจุบัน แต่ศูนย์กลางอำนาจก็เปลี่ยนตำแหน่งไปตามยุคสมัย เริ่มจากยุคแรกเริ่มสุดเลยคือเมืองสทิงพระที่ตั้งอยู่บนบนคาบสมุทรสทิงพระและกำเนิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 เดิมคยนับถือศาสนาพราหมณ์ ก่อนรับอิทธิพลจากพุทธมหายานเข้ามาในช่วงหลัง เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภาคใต้ ศูนย์กลางของเมืองคือบริเวณวัดจะทิ้งพระแห่งนี้เอง...

วัดจะทิ้งพระ มีชื่อเต็มว่าวัดจะทิ้งพระยกให้ผมเถอะ (ครับ...ผมสาบานว่าจะไม่เล่นมุกแป้กอีกแล้วครับ) Smiley เดิมชื่อวัดสทิงพระ แต่ไม่รู้ว่าเพี้ยนอีท่าไหนเลยกลายเป็นจะทิ้งพระ มีเจดีย์พระมหาธาตุสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยศรีวิชัย ลักษณะเจดีย์เอวคอดแบบนี้ละครับ เอกลักษณ์ของเจดีย์ศรีวิชัยเลย แต่ฐานถูกบูรณะสมัยอยุธยา เลยเป็นฐานเจดีย์แบบอยุธยาชัดๆ เจดีย์นี้รวมทั้งสิ่งก่อสร้างหลายแห่งในภาคใต้มีส่วนประกอบของหินปะการัง เพราะพบได้มากในพื้นที่นี้ครับใกล้ๆกันมีวิหารพระนอน ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าพ่อเฒ่านอน เป็นพระศิลปะศรีวิชัย พระพักตร์ก็มีเอกลักษณ์แบบพระศรีวิชัยน่ะครับสทิงพระเจริญสูงสุดช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 ก่อนจะย้ายศูนย์กลางความเจริญไปบริเวณวัดพะโคะ นักประวัติศาสตร์บางท่านเรียกเมืองสทิงพระในยุคนี้ว่าพัทลุงพะโคะ

ยังคงหลงเหลือร่องรอยวัดวาอารามสำคัญๆข้างถนนสาย 408 ซึ่งคนขับรถเที่ยวหลงใหลในความเป็นเส้นทางเลียบทะเลที่แสนยาวไกล เช่นวัดพะโคะ วัดดีหลวง วัดสีหยัง และวัดเจดีย์งาม วัดแต่ละแห่งอยู่ติดถนนเลยครับ แวะเที่ยวง่ายดาย ถึงจะเป็นวัดเล็กๆแต่ก็หลงเหลือรูปแบบศิลปะที่เก่าแก่ไปถึงยุคศรีวิชัยจริงๆ อันนี้ขากลับจากสงขลาเราขับย้อนจากสงขลาขึ้นไปถึงระโนด ก็จะแวะชมวัดต่างๆจากล่างขึ้นบนนะครับวัดดีหลวง มีโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 แต่ไม่ได้เปิดให้เข้าไปดูวัดพะโคะ เดิมชื่อวัดพระราชประดิษฐาน เป็นศูนย์กลางของเมืองพัทลุงพะโคะในยุคกรุงศรีอยุธยา ชื่อพะโคะหมายถึงหลวงปู่ทวด ซึ่งเคยมาบวชที่วัดนี้ก่อนไปโด่งดังที่วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี บ้างก็บอกว่าชื่อพะโคะมาจากพระไสยาสน์ประธานของวัดนี้ ที่คนเรียกว่าพระโคตมะ แล้วกร่อนมาเป็นพะโคะดังทุกวันนี้ มาชมพระพักตร์พะโคะศิลปะศรีวิชัยกันแบบชัดๆ หน้าตาแบบนี้เป็นพระศรีวิชัยครับเจดีย์ประธานตั้งอยู่บนเขาพะโคะที่เป็นเขาเล็กๆ ภายในบรรจุพระมหาธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา

ศาลาตัดสินความ เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่พบในบริเวณวัด เคยใช้เป็นอาคารเรียนของวัดนี้ด้วยหลักช้างสมัยอยุธยา เคยใช้ผูกช้างของเจ้าเมืองสทิงพระวัดสีหยัง เหลือรากฐานเจดีย์ไว้ดูต่างหน้าครับวัดเจดีย์งาม มีลักษณะเจดีย์ใกล้เคียงกับพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช จะเห็นได้ว่าอิทธิผลของนครศรีธรรมราชเริ่มเข้ามาแทนที่ศรีวิชัยเดิมแล้วครับ เจดีย์นี้ก่อด้วยอิฐปะการังทั้งองค์เลยนะ แต่มองไม่เห็นหรอกครับ ฉาบปูนทับไปแล้วอันที่จริงเมืองสทิงพระมีพัฒนาการไปเป็นเมืองพัทลุงซึ่งอยู่อีกฝั่งของทะเลสาบสงขลา ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับพัฒนาการของเมืองสงขลาปัจจุบันเลยนะครับ แต่ที่คนมักเอาเรื่องของสทิงพระมาอยู่ในประวัติศาสตร์สงขลาก็เพราะปัจจุบันมันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเท่านั้นเอง

เมืองสงขลาที่แท้จริงกำเนิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 โดยสร้างเป็นชุมชนทางการค้าขายกับอยุธยา นับว่าสงขลามีประวัติศาสตร์เป็นเมืองรุ่นน้องพัทลุงถึง 1,000 ปีเลยทีเดียว เมืองสงขลาแรกนี้ตั้งอยู่บริเวณเขาหัวแดง ปกครองโดยสุลต่านจากชวาที่หนีโจรสลัดมาพึ่งใบบุญของอยุธยาในสมัยพระเอกาทศรถ แต่ความสัมพันธ์กับอยุธยาก็ย่ำแย่ลงหลังจากพระเจ้าปราสาททองโค่นล้มราชวงศ์สุโขทัยและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ผนวกกับสงขลาต้องการตัดอยุธยาออกจากเส้นทางผลประโยชน์ (หากตั้งตัวเป็นอิสระ คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่ต้องส่งให้อยุธยา) ในปี พ.ศ. 2185 สุลต่านสุไลมานจึงได้นำชาวสงขลาก่อกบฏกับกรุงศรีอยุธยา ตั้งตนเป็นพระเจ้าสงขลาที่ 1 และสามารถแยกตัวเป็นอิสระจากอยุธยาได้พักใหญ่ ได้มีการก่อกำแพงเมืองสร้างป้อมปราการที่เข้มแข็งรอบด้าน หัวเมืองทางใต้ล้วนหันมาขึ้นกับสงขลา ด้วยความได้เปรียบทางชัยภูมิทำให้ทัพเรืออยุธยาก็ตีสงขลาไม่เข้า จนกระทั่งยุคสมเด็จพระนารายณ์ได้เข้าควบคุมหัวเมืองทางใต้อย่างนครศรีธรรมราชไว้ได้ จากนั้นก็ปฏิบัติการตัดท่อน้ำเลี้ยงเพื่อโดดเดี่ยวเมืองสงขลา จนกระทั่งเมืองสงขลาหัวเขาแดงถูกตีแตกในปี พ.ศ. 2223 ต้องกลับมาขึ้นต่ออยุธยาในที่สุด

โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงเป็นสิ่งก่อสร้างของมุสลิม ลักษณะจะแตกต่างจากโบราณสถานยุคกรุงศรีอยุธยาอื่นๆนะครับ ลงจากสะพานติณสูลานนท์มาไม่ไกลจะพบโบราณสถานป้อมหมายเลข 9 อยู่ริมถนนฝั่งขวามือ มีช่องวางปืนใหญ่ ลักษณะป้อมแบบตะวันตกในเมืองสงขลาหัวเขาแดงนี้มีป้อม 17 แห่ง แต่หาเจอแค่อันเดียวเนี่ยละครับ ผมเจอเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สิงหนคร เขาเล่าว่าปีนี้จะมีงบลงมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 15 ล้านบาท น่าจะมีป้ายมีแผนที่ให้นักท่องเที่ยวตามหาโบราณสถานได้สะดวกขึ้น อันนี้ขอเชียร์เลยครับ อำเภอนี้เป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ที่สำคัญไว้มากมายทั้งหัวเขาแดงและแหลมสน ดูดนักท่องเที่ยวมาเยอะๆ เลยครับ!แนวกำแพงเมืองสงขลาหัวเขาแดงที่ยังหลงเหลืออยู่

เพื่ออรรถรสในการรับชมขอโชว์แผนที่บริเวณปากน้ำทะเลสาบสงขลาที่กระจุกตัวของเมืองโบราณหลายยุคสมัยครับ ด้านบนเป็นอ่าวไทย เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาที่อยู่ด้านล่าง ทางซ้ายคือ อ.สิงหนคร ที่ตั้งเมืองสงขลาหัวเขาแดง และเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ทางขวาคือ อ.เมืองสงขลาปัจจุบันใกล้ๆป้อมโบราณหมายเลข 9 มีทางขึ้นวัดเขาน้อย แต่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างในยุคมุสลิมนะครับ วัดแห่งนี้เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยยุคพุทธศตวรรษที่ 13-14 และบูรณะในสมัยอยุธยาหลังจากสงขลากลับมาเป็นของอยุธยาแล้ว พระนารายณ์ก็สร้างเมืองสงขลาขึ้นใหม่ปลายคาบสมุทร เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน และสงขลาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในยุคหัวเขาแดงอีกแล้ว ต้องไปขึ้นกับพัทลุงบ้าง นครศรีธรรมราชบ้าง สงขลาในยุคอยุธยาตอนปลายเริ่มมีคนจีนเข้ามาค้าขายมาก และจีนก็มีอิทธิพลเหนือมุสลิมในพื้นที่นี้ไปโบราณสถานสำคัญในเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน

หลังสงขลาหัวเขาแดงถูกตีแตก มุสลิมได้อพยพมาที่นี่และกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของสงขลาฝั่งแหลมสนสืบมา

เนื่องจากฝั่งแหลมสนติดทะเลมีพื้นที่คับแคบ (ด้านหน้าก็ติดทะเล ด้านหลังก็ติดภูเขา นี่มันที่ตั้งฮวงซุ้ยชัดๆ!!) แถมยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำจืด ในขณะที่เมืองสงขลามีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ร.3 จึงย้ายเมืองสงขลามาฝั่งบ่อยางซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาในปัจจุบัน ด้วยความที่ออกแบบเมืองมาอย่างดี (ไม่เหมือนฝั่งแหลมสนที่สร้างเมืองแบบไร้แบบแผน แค่หาที่อยู่กันตายเพราะเมืองหัวเขาแดงโดนตีแหลกไปหมดแล้ว) ทำให้สงขลาฝั่งบ่อยางขยายตัวกลายเป็นเมืองท่าที่มั่งคั่ง และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ในเวลาต่อมา

วัดสำคัญของเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางคือวัดมัชฌิมาวาสหรือวัดกลาง สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่บูรณะครั้งใหญ่ช่วงที่สร้างเมืองฝั่งบ่อยางนี่ละครับ ในวัดมีพิพิธภัณฑ์ภัทรศีลสังวรที่รวบรวมโบราณวัตถุทั้งของวัดนี้และโบราณวัตถุอื่นๆที่พบใน อ.เมือง อ.สทิงพระ และ อ.ระโนดด้วย ได้รับการยกระดับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชณิมาวาส มีโบราณวัตถุกว่า 5,000 ชิ้น แต่เปิดตอนบ่ายแน่ะครับ ถ้าอยากเข้าชมให้รอบ่ายแล้วสั่นกระดิ่งและนั่งรอคนมาเปิด ขี้เกียจรอง่ะ ผมมาวัดนี้ตอนแปดโมง โบสถ์ก็ยังไม่เปิด เลยไม่ได้ดูสักอย่างอันนี้ป้อมปากน้ำแหลมทราย อยู่ระหว่างทางไปแหลมสมิหลา สร้างในสมัย ร.4มาดูอันนี้ดีกว่า เจ๋งแท้แน่นอน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ผมยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของภาคใต้ทัดเทียมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเลยครับ ที่นี่เป็นคฤหาสน์เก่าของพระยาสุนทรานุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา และถูกใช้เป็นทั้งศาลาว่าการและศาลากลางมาแล้ว ก่อนถูกปล่อยร้างอยู่ 20 ปี จน พ.ศ. 2516 กรมศิลปากรจึงเข้ามาบูรณะและสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงโบราณวัตถุแบ่งเป็นห้องต่างๆตามยุคสมัย ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดีและศรีวิชัย และพัฒนาการของเมืองสงขลาตั้งแต่ยุคหัวเขาแดง แหลมสน และบ่อยาง มีการจำลองสภาพบ้านเรือนสมัยก่อน เครื่องเรือนจีน มุสลิม ของใช้ของเจ้าเมืองรุ่นก่อน รวมทั้งโบราณวัตถุที่พบในยะรังก็จัดแสดงไว้ที่นี่ด้วย
อะ ลองมานับกันครับว่าบล็อกนี้พาเที่ยวสงขลาครบห้ายุคตามที่โม้ไว้หัวบล็อกมั้ย...
  1. สทิงพระ (อันที่จริงเป็นพัทลุง แต่ปัจจุบันมันอยู่ในพื้นที่สงขลา นับได้ๆ)
  2. สงขลาฝั่งหัวเขาแดง
  3. สงขลาฝั่งแหลมสน
  4. สงขลาฝั่งบ่อยาง
  5. สงขลาปัจจุบัน
เย้~~~ SmileySmileySmiley


ปัจจุบันสงขลาเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจโตที่สุดในภาคใต้ ด้วยบารมีของป๋าเปรม แต่เมืองที่ใหญ่โตที่สุดแซงหน้าอำเภอเมืองสงขลาก็คือหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัย ร.4 จากการเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างสงขลากับไทรบุรี และเมืองก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งเมืองในแหลมมลายูอื่นๆด้วย เดี๋ยวบล็อกทริปวันพ่องวดหน้าจะพาไปชมกันครับ รวมทั้งพาเที่ยวสงขลาส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเมืองโบราณด้วย

Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2558 21:39:26 น. 69 comments
Counter : 4543 Pageviews.

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

- โอ้โห...บล๊อกวันนี้มีโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์มาเพี๊ยบ
พร้อมเรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์จัดเต็ม
เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลได้ดีเลยคร้าคุณชีริว
แปะโป้งไว้ก่อน๊า... วันนี้หมดตัว มีแต่หัวใจอันสุดท้ายพอดี๊ 55


โดย: Tui Laksi วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:42:47 น.  

 
พี่อุ้มมาแปะหัวใจ
มาโหวตท่องเที่ยวฯ
ผ่านมือถือจ้า
เหมือนได้ท่องเที่ยวเองเลยล่ะโดย: อุ้มสี วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:47:02 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

-----------------------------

คราวหน้าเราจะทำ "จำปาดะ" ดีมั้ย อิอิ
ไม่หรอก คราวหน้าก็ยังเป็น "จำปี" แต่มีเมืองโบราณยุคทวารวดี ด้วยนะ 555
งงล่ะสิ ไม่แย่งตำแหน่งบล็อกซากอิฐของบ้านนี้หรอก สบายใจได้

ตกลงยังไม่ได้อ่านข้างบนเลย อิอิ
แปะแล้วนะ เลยเที่ยงคืนอย่าลืมไปแปะตอบด้วยล่ะ
แปะบ้านนี้ขาดทุนทุกที 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:29:57 น.  

 
วันนี้มาแปะใจให้ก่อนนะคะ
พรุ่งนี้ตามมาอ่านอีกรอบค่ะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:14:04 น.  

 
มาทักก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาอ่านอีกที จำได้ว่าคุณชีริวเคยแซวผมในงานเขียนตะพาบ โดยชื่อล็อกอินอันหนึ่งชื่อว่า ก๊อปแปะมหัศจรรย์ ผฟมว่าผมเจอแล้วนะแบบนั้นน่ะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:45:44 น.  

 
ว๊ายยยย คนบ้านนี้หนีตะพาบ
แต่ก็มาลงใต้แย้วววโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:14:07 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องริว
วันนี้ตามเที่ยวโบราณสถานนานาวัดเก่าแก่ที่สงขลาด้วยคน
ข้อมูลเยี่ยมได้ความรู้ดีมากเลยค่ะ
รูปลักษณ์เจดีย์ที่นั่นทรงแปลกๆไม่ซ้ำใครเลยเนาะ
ศรีวิชัยใช่ป่าว
วัดสทิงพระเพี้ยนเป็น จะทิ้งพระ ช่างเป็นไปได้น๊อ

ร้อนแล้วๆใกล้เข้ามีนา
ทางนี้ยังไม่มีแววค่ะ อย่างมากก็หนาวมากๆกับหนาวน้อยกว่าหน่อย
อีกเดือนเต็มๆถึงเข้าสปริงค์แล้ว แต่ใช่ว่าพอสปริงค์มาแล้วจะหายหนาวปั๊บนะ

นอกเรื่องอีก โหวตจ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog


โดย: anigia วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:44:41 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:3:03:48 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
...........................
เดี๋ยวไว้กลับมาอ่านต่อจ้ะ


โดย: โอพีย์ (Opey ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:13:31 น.  

 
อรุณสวัสดิ์คร้า
มาอ่านชมโบราณสถานอีกรอบ เที่ยวได้เยอะเก็บเกี่ยวภาพไว้เป็นประสบการณ์
แบบนี้ ดีมากๆเลย น่าจะเป็นนักโบราณคดีด้วยเลยได้นะค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Photo Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:26:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับน้องชีริว

โหวต travel blog ครับ

พี่ก๋าไม่ค้นตาเลยกับศิลปะทางใต้
ดูพระพักต์ของพระพุทธรูปรู้สึกแปลกตามากๆเลยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:14:17 น.  

 
ม๊อร์นิงงงงงง มาแปะใจจองที่ก่อนจ้ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

บ่ายๆมาอ่านน้าโดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:57:58 น.  

 
ชีริว Travel Blog ดู Blog

ได้ไปวัดสทิงพระ และวัดพะโคะ เจดีย์งาม 3 วัดค่ะ

ถิ่นคุณ ravio นะคะ

ปล. ในบล็อกเขียนไม่ชัดเจน
เป็นเพลงพื้นบ้านญี่ปุ่น
ได้แปลภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:07:03 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

-------------------------------

เที่ยวชมสงขลาในห้ายุคสมัย
เที่ยวกับบ้านนี้เหมือนเข้าชั้นเรียนประวัติศาสตร์ยังไงยังงั้น
ตกลงนี่ครบห้ายุคแล้วภายในบล็อกเดียว (แอบดีใจ 555)

เสียดายพิพิธภัณฑ์ไม่เปิดเนอะ เลยอดสั่นกระดิ่ง
ไม่งั้นจะได้อารมณ์ยุคพ่อขุนรามเพิ่มมาอีกยุคหนึ่ง 555

แปะใจให้แล้วนะ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:13:31 น.  

 
สุดท้ายสงขลาปัจจุบันก็ตกเป็นเมืองขึ้นของหาดใหญ่ใช่มั้ยครับ ผ่างงงงง

ไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้มาก่อนเลย หมายถึงประวัติศาสตร์สงขลาหน่ะครับ ทั้งป้อมปราการ กำแพงเมือง การแยกตัวออกจากอโยธยาและการถูกตีคืนกลับไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ขุนชีริวย่อบวกย่อยประวัติศาสตร์มาให้เสพอย่างเข้าใจง่าย นับว่าบล็อกประวัติศาสตร์บ้านนี้เป็นเกร็ดพงศาวดารฉบับชีริวได้เลยนะครับ สวดยอดไปเลยลวกเพ่โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:19:38 น.  

 
ทักทายนะคุณ

มาเที่ยวสงขลา ยังอยู่ใต้เนอะ
อ่านเนื้อหาแล้ว ก็นึกว่ากำลังอ่านหนังสือเพื่อหาข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์ ละเอียดดีมีภาพประกอบ สทิงพระ ก็ดีแล้ว เพี่้ยนเป็นจะทิ้งพระ คือเพี้ยนไปได้นะ แต่ก็นั่นแหละด้วยสำเนียงการพูดของคนใต้ อาจได้ยินเป็นจะทิ้งพระจริงๆก็ได้ (เดามั่วไปเรื่อย เห็นด้วยว่ามุกแป้ก แต่ไม่เป็นไร เราเองก็เล่นมุกแป้กประจำ 555)คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

ปอลิง พึ่งมาจากบ้านเพื่อนข้างบ้านบล็อก 55(ฟ้าใส ) เห็นมีบ้านนี้ไปใช้หนี้หัวใจ แล้วไม่ใช้หนี้เราบ้างเรอะ ถ้าจำไม่ผิดนายก็ติดหนี้ใจเราอยู่เหมือนกันนะเพื่อน (ไปเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อไหร่หว่า) 555 แซวเล่นเน้อ ไม่แปะไม่เป็นไร เข้าใจว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอ เราไม่ซีหรอกคุณ แค่จะให้ ไลท์ ยางามิ เขียนชื่อนายลงในสมุดโน้ต แค่นั้นเอง 555 ...โดย: NENE77 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:16:40 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ฝากหัวใจไว้ก่อนนะ
พุ่งนี้มาต่ออิอิ..


โดย: tifun วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:35:26 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ชีริว Travel Blog

ตามมาเที่ยวแล้วก็โหวตค่ะ

โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:51:46 น.  

 
เพิ่งรู้ที่มาของคำว่า สทิ้งพระก็วันนี้เอง
เคยสงสัยมานานว่ามันหมายความว่าอะไร
เรื่องราวในอดีตของจังหวัดสงขลาน่าสนใจมากมาย
และก็เพิ่งรู้อีกว่ามีสงขลาฝั่งหัวเขาแดง
สงขลาฝั่งแหลมสน สงขลาฝั่งบ่อยาง สงขลาปัจจุบัน
ได้ความรู้เยอะเลยจ้ะวันนี้
ไว้มาอีกรอบน้า
วันนี้ตัวเบาหวิวเบยโดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:52:42 น.  

 
พี่ก็หาทำกินไปเรื่อยจ้ะ อิอิ พอดีหนมเข่งมันเยอะ
ค้างหลายวันไม่อร่อย มันจะแห้ง+แข็ง อุ่นยังงัยก็ไม่อร่อย
เลยต้องพลิกแพลงทำนู่นทำนี่ ผัดซีอิ๊วนี่เป็นอะไรที่เวิร์คสุดๆ
กินแล้วคล้ายหนมผักกาดเลย แต่อร่อยกว่า
ตรงที่แป้งนุ่มเหนียวนิดๆหนุบหน่อย อร่อยกว่าเส้นใหญ่มากมาย
พี่นี่ติดใจเลย โซ้ยกันจนปากมันแผล่บ 555
ขอบคุณที่แวะไปจ้ะ
ไว้มาอีกรอบ สามรอบแล้วนะวันเนี๊ยะโดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:25:27 น.  

 
มาแล้วค่ะ รอบนี้มาส่งกำลังใจและส่งเข้านอนค่ะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีค่า
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:13:11 น.  

 
หาดใหญ่มีชื่อเสียงมากกว่าสงขลาจริงๆ ครับ ผมไปเที่ยวก็เที่ยวในหาดใหญ่ ก่อนจะแวะไปหาญาติที่สิงหนคร หรือไปตรังเลย

พระนอนยิ้มแบบการ์ตูนเลยครับ ไม่ได้ลบหลู่นะ แต่รู้สึกแบบนั้นเลย

สงขลาก็มีโบราณสถานอยู่หลายที่เหมือนกันแหะ สัมยก่อนที่ไปไม่ได้สนใจทางนี้เลยไม่ยักกะรู้เลย


จากที่บล็อกตอนแรกจะวางใกล้กว่านี้แต่เจ้าถิ่นมันทำท่าไม่ยอมเลยต้องวางระยนั้น

+โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:02:45 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดียามดึกค่ะน้องเอ็มพี่กิ่งตามมาเที่ยวสงขลาด้วยค่ะ ได้
ความรู้มากมายพี่กิ่งโหวตท่องเที่ยวไปแล้วขอโหวตความรู้ทั่วไปนะคะน่าจะได้นะคะเพราะเรื่องที่ลงให้ความรู้ทางประวิติศาสตร์ทั้งนั้นค่ะ

แปะใจให้พร้อมโหวตค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ชีริว Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณที่ไปแปะใจให้พี่กิ่งนะคะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:23:00 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

- ขอบคุณจร้า...ที่ช่วยพิสูจน์อักษรด้วยอ่ะ
อิอิ เพิ่งสังเกตุด้วยล๊ะ...เพล้ง !


โดย: Tui Laksi วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:3:34:16 น.  

 
555 สงสัยเพราะยังเป็นบล็อกเก่าน่ะ
น้องริวก็น่ารักเกิน เทียวหมั่นกลับไปแปะใจ
ระบบมันก็ไม่ยอมอ่ะจิ อิอิ

อาทิตย์นี้งานเข้าจัง พ่อบ้านก็ไปดูงานต่างรัฐหลายวัน
พี่เป็นโสดลูกสองชั่วคราว หัวฟูอยู่เนี่ย

นี่เข้ามาเจ๊าะแจ๊ะได้เพราะกำลังนั่งรอสองหนุ่มเล่นหมากรุกหรอก

ไงก็ขอบคุณมากนะคะ

ปล:: ใช่ๆอยู่กับอะไรนานๆก็ชินถึงเบื่อกับอันนั้น รวมทั้งอากาศด้วยเนาะ
ใหม่ๆพี่ก็เป็นลาวตื่นหิมะเหมือนกันค่ะ กร๊ากก


โดย: anigia วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:4:48:43 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับน้องชีริว


มาแปะหัวใจให้เช่นกันนะครับพี่ก๋าก็ชอบศิลปะที่เกิดในช่วงที่บ้านเมืองมีความสุข
จะเห็นได้ชัดที่พระพักต์นี่ล่ะครับ
อย่างงานล้านนา เชียงแสน
พี่ก๋าว่าช่างทำงานออกมาได้อ่อนช้อย ละเมียดละไมดีครับ

วิหารทางเหนือแทบจะไม่มีอาคารใหญ่โตเลย
ทุกอย่างดูเล็กๆ อ่อนน้อม ถ่อมตน
และเต็มไปด้วยรายละเอียดจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:34:14 น.  

 
แม่ครัวหัวล้ำมาอีกแล้วจ้า 55
โหวตให้ทริปดีๆจ้ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mambymam วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:59:38 น.  

 
ตั๊ย! อย่าพิ่งดีใจไป ถึงจะหมดสงขลาไปแล้ว แต่ซากอิฐภาคใต้ยังเหลือไชยาและนครศรีธรรมราชอยู่ วะฮ่าฮ่า

วันนี้คุณแปะใจให้คุณฟ้าใสวันใหม่ไปแล้วนะคะ
รอเลยเที่ยงคืนค่อยโผล่หัวมาใหม่ค่ะ

--------------------

555 หลงดีใจ ยังมีอีกเหรอ โดดเรียนดีฝ่า วะฮ่าฮ่า
มาแปะใจแลกใจ ย้ำแลกนะ ไม่ได้ให้ฟรี 555
โผล่มาก่อนเที่ยงคืนด้วยนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:31:18 น.  

 
แสดงหลักฐานด้วย อิอิ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:34:30 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

เคยไปสงขลา แต่ไม่เคยไปสถานที่เหล่านี้เลยค่ะ
อืมมมม สงสัยเพราะไปตอนเด็กมาก ๆ ๆ ๆ เลยจำอะไรไม่ค่อยได้ อิอิ
จำได้แต่ข้าวเหนียว ไก่ทอดอ่ะค่ะ เพราะกินทุกกกกวันที่ไปอยู่นู่นเลย


โดย: Close To Heaven วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:13:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ
เพิ่งกลับจากทัวร์พม่า เขาพาเที่ยวครบพม่า ขี้นเครื่องบินแทบทุกวัน อิ่มบุญ ไปไหว้สถาที่ศักศิทธ์ทุกแห่งของพม่า
นำบุญมาฝากน้องและครอบครัวด้วยค่ะ

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
โหวดและแปะหัวใจด้วยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:38:30 น.  

 
ตามพี่ริวมาเที่ยวสงขลาครับ จ.นี้ผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลย แปะใจให้ก่อน เดี๋ยวแวะมาโหวตให้ใหม่ครับ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ปีศาจความฝัน วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:23:24 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่า คุณชีริว ^^
มาแปะและอ่านเรื่องเมืองสงขลาค่ะ

มาเที่ยวแล้วได้ข้อมูลละเอียดเลยค่ะ
อยู่ที่นี่ แต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ ><

มีนิยายเรื่องนึงลงที่บล็อคเกี่ยวกับประวัติหัวเขาแดงด้วย
รายละเอียดน่าสนใจดีค่ะ
อ่านประวัติที่บล็อคนี้ได้ข้อมูลเพิ่มอีกแล้ว เย่

ขอบคุณมากค่ะ

โดย: lovereason วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:11:36 น.  

 
ว่าจะถามว่า พระพักตร์แบบศิลปะศรีวิชัย เป็นยังไง เลื่อนๆ ลงมา...กระจ่างแจ้งแล้วค่ะ

เจดีย์เอวคอด ไม่เคยเห็น แปลกตาดี

โดยรวม เจดีย์พร้อมใจกันขาวจั๊วะไปหมด สะอาดตาดีเหมือนกัน

งบ 15 ล้าน ฟังดูจะเยอะ แต่ไม่รู้จะทำอะไรได้เยอะแค่ไหน ก็ดีค่ะ เผื่อพี่จะมีวาสนาได้ไปชมแบบสะดวกๆ (ก็ฝันไปก่อนเนาะ)

มีแบบนี้ด้วยหรือนี่ พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดบ่าย สั่นกระดิ่ง รอคนมาเปิดให้เข้าชม

เมื่อวานฟ้าสวย พี่ออกไปถ่ายรูปกับเพื่อน ไป 2-3 วัด ไม่เปิดซักที่เหมือนกัน เค้าบอกต้องรอช่วงทำวัตรเช้าหรือเย็น จะให้ถ่ายรูปได้ซักครึ่งชั่วโมง เอ้า หลวงลุงพูดเหมือนใจป้ำเนาะ พี่รอไม่ไหวสิ กว่าจะทำวัตรเย็นเนาะ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา สวยตั้งแต่ภายนอกแล้ว สมกับที่เคยเป็นคฤหาสน์เก่า คลิกดูภาพใหญ่ (ที่เป็นน้ำจิ้ม) เค้าจัดแสดงดีเหมือนกันเนาะ ดูสะอาดสะอ้านดี

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ*** ว่ากันว่า ลิงที่เพชรบุรี ที่เขาวังดุที่สุดแล้ว ที่ถ้ำเขาหลวงนั่นก็เอาเรื่อง ที่เหลือพอคุยกันรู้เรื่องมัง

ทริปหัวหินครั้งล่าสุด รถปิคอัพจอดขึ้นไปไหว้พระที่เขาตะเกียบ เอาโค้กลิตรไ้้ว้หลังรถ โห พวกขึ้นไปเปิดขวด ยกดื่มหน้าตาเฉยเลย

เซ็นเซอร์ หน้าพี่แกเห็นชัด จะใส่เอฟเฟคเบลอๆ ให้ ลองแล้ว ไม่ค่อยโอเค เลยลองใส่หน้า ก็มีแต่หน้าหน่อมแน้ม เลยกลายเป็นหน้านี้ไปเลย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:34:59 น.  

 
ตามพี่หนูมาติดๆทริปสงขลาภาพสวยนะค่ะ
แปะมัดใจไว้ก่อนน๊า อุอิๆๆ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: mastana วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:24:09 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โอเคจะผ่อนผันหนี้ให้ก็ได้เห็นแก่เจ้าเหมียวกับเจ้าตูบที่ต้องเลี้ยง
โดย: NENE77 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:21:27 น.  

 
ไม่พูดไม่จานะ 555


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:29:42 น.  

 
มาทักทายจ้า คุณริวสบายดีเนอะ คิดถึงๆ

ปล แหมมาแอบแซวเรื่องสายสะพานเก๊าอีก 555โดย: au_jean วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:32:48 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


ตั้งใจอ่านมากๆ.. สมัยเด็กๆ เราเองเคยหลงคิดว่า หาดใหญ่คือจังหวัดฮ่าๆ เพราะว่าเจริญกว่า ผู้คนจะใช้ชื่อเรียกหาดใหญ่ มากบ่อยกว่าสงขลา ไปหาดใหญ่ๆ คงเพราะเป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่แห่งหนึ่งของที่นี่นั้นเอง คนเลยติดหาดใหญ่เยอะกว่า


โดย: โอพีย์ (Opey ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:36:21 น.  

 
มีหลายปางที่หน้าดุจริงๆครับ
อยุธยาก็ใช่

ฝั่งธิเบตก็มี

ดูดุดันจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:53:08 น.  

 
สวัสดีจ้ะ
มิกกี้เม้าส์เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วล่ะ
พอต้นโตหยั่งรากแล้วทีนี้ทิ้งๆขว้างๆก็ได้ เป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปี
ที่บ้านปลูกไว้กลางแจ้งได้รับแแดดดีใช่มะ
ถ้าปลูกกลางแจ้งมักจะออกดอกดี
ของพี่ปลูกไว้ร่มรำไรให้ดอกน้อยไปหน่อย
กำลังว่าจะหามาปลูกใหม่
ส่วนโคลงเคลงนี่ก็ปลูกง่ายที่สุดจ้ะ
เลื้อยลามไปเรื่อยล่ะ

กู้คอมเม้นท์มาแล้ว อ่านแล้วยังงว่ามีคำไม่สุภาพตรงไหน
ระบบกรองคำของบล็อกแก็งคึ์ติ๊งต๊องสุดๆล่ะ
บางทีเม้นท์แบบคำทีี่คิดว่าไม่น่าจะผ่าน ดันให้ผ่านเฉย
เพลียฮาร์ทจริงๆ
ขอบคุณที่แวะไปและใจดวงน้อยด้วยนะจ๊ะ
พรุ่งนี้พี่มาแปะมั่ง
โดย: mambymam วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:55:18 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

----------------------------

มาให้แปะซะดี ๆ 555
แล้วหลังเที่ยงคืน คืนนี้นะ ย้ำ ก็มาแปะคืนซะด้วย
ดวงสุดท้ายแล้วเน้อโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:07:55 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะน้องเอ็มที่ไปแปะใจให้พี่กิ่ง ตามมาแปะให้ด้วยค่ะ

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:06:05 น.  

 
รู้แย้ววว อีตาชีริวไปเที่ยวมานี่กะขะเอาพระมาด้วยอะป่าว
เลยเข้าวัดจะทิ้งพระน่ะ อิอิ
ชื่อเค้าสทิงอยู่ดีดีแทๆ้ นานไปนานไปมาเปลียนมาแก้ไขให้เขาซะงั้นแหน่ะ

เอิ่มวัดพระโคะไรนี่ ปากพระพุทธรูปค่อนข้างน่ากลัวอะ แหะๆ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยน่ะ ><

ทำให้ได้รู้เลว่า สงขลามีสถานที่แบบนี้แห่งประวัติศาสตร์เหมือนกัน
อิ้มๆ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:07:58 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: NENE77 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:09:16 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

สวัสดีค่า คุณชีริว ^^
ว่าจะเปลี่ยนบล็อคคืนนี้เลยค่ะ
กำลังขี้เกียจได้ที่ รีบมาใช้สิทธิ์ก่อนเดี๋ยวหมดเวลา

สงขลาาเป็นเมืองที่มีประวัติเยอะมากนะคะ
แต่คนอยู่มักจะไม่ค่อยรู้ค่ะ
เอาไว้มาเที่ยวอีกนะคะโดย: lovereason วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:21:37 น.  

 
555 หนังสยองขวัญแนนวหนีโรคจิตตามไล่ฆ้าแบบโหดๆรึเปล่าคุณ

ดูหนังแนวนี้ก็หลายเรื่อง หลายๆเรื่องนี่คือไม่สมเหตุสมผลซะเลย
ไอ้โรคจิตที่ตามฆ่ามีคนเดียว แต่พวกที่หนีมีเป็นสิบ แต่ถุกคนๆเดียวฆ่าทิ้งหมด ดูไปเซ็งไป ที่ชอบสุดก็ You re Next คืนหอน คนโหด
ชอบแนวเหยื่อเอาคืนตัวร้าย ดูไปสะใจไป 555

โดย: NENE77 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:28:01 น.  

 
แถวนั้นเป็นป่าเป็นสวนเลยนะครับ จริงๆ เค้าคนกรุงเทพแหละ แต่ไม่รู้ไปๆ มาๆ ลงไปอยู่ใต้ได้ แต่ก็ดีบางทีสั่งของจากทางใต้ก็สะดวกดี ผลัดๆ กันส่งขึ้นๆ ลงๆ

ตะพาบโจทย์ใหม่เปิดให้โหวตแล้ว ท่านจงไปโหวตเสียอย่ารอช้า


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:16:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: NENE77 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:48:49 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับน้องชีริว
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:33:40 น.  

 

รีบแวะมาแปะหัวใจค่ะ
วันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนอีกสองสามวัน

ทัวร์พม่าเยอะมาก กำลังทำบล็อกแต่จำอะไรไม่ค่อยได้
คงเก็บรูปไว้เป็นความทรงจำ สถานที่ต่างๆมีประวัติมากมาย
คนทัวร์ เล่าอย่างละเอียด จำไม่ได้เลยยย


โดย: newyorknurse วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:07:53 น.  

 
ฮัลโหล วันหยุดคร้า มาชมและอ่านข้อมูลอีกรอบแปะใจให้ก่อนน๊า....
- คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

ปล. แหะ ๆ โดนแซว ดีน๊ะที่กลิ้งหลบทัน แต่แฟนหงส์ฯคนนี้ ใจดีคร้า
คืนวันอาทิตย์เจอศึกหนักอีกรอบล๊ะ กับ แมน ชิ 555


โดย: Tui Laksi วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:34:13 น.  

 
ส่งใจวันสุดท้ายจ้ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:12:49 น.  

 
ทริปประวัติศาสตร์ไฮไล้ท์อยู่ที่พระสมัยศรีวิชัยเลย
จ้องมองพระพักตร์พะโคะศิลปะศรีวิชัยแบบว่ามองชัดๆ
หน้าตาใบหน้าท่านแบบว่า เอิ่ม..ไปมองดูบรรยากาศ
ภายใต้แสงแดดแรงกล้าสงขลามีประวัติศาสตร์มาก
เช่นเดียวกับจังหวัดทางภาคเหนือนะค่ะ อุอิ...

แปะใจวันส่งท้ายให้หนุ่มหล่อโอซาก้า จ้า จ้า จ้า
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ชีริว เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

pla..แอบเอาครีวิลไปซ่อนก่องคนอ่านเว๊าาา
วันมะรืนโน้นค่อยไปเยือนข้าพเจ้าละนะ อิๆ โหวตจ้าาาา
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:38:57 น.  

 
มากดโหวตๆ ให้อีตาชีริวจ้าาาบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:15:21 น.  

 
ว๊า...มาๆไมทันค่ะน้องเอ็ม เสียดายจังวิ่งมาแล้วนะกดแปะใจไม่ได้แล้วค่ะ

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 มีนาคม 2558 เวลา:0:02:17 น.  

 
ฮัลโหลในวันหยุดจ้ะ
มะกี๊พี่ลองรับหัวใจ ก็ไม่ได้ซะแล้ว
แสดงว่าปีนี้หยุดแค่สิ้นเดือนที่ผ่านมา ไม่ดองนานเหมือนทุกปี
ขอบคุณที่แวะแปะให้พี่นะจ๊ะ
ปล.ปีหน้ารอชมสุพรรณิการ์ด้วยจ้ะโดย: mambymam IP: 171.96.27.88 วันที่: 1 มีนาคม 2558 เวลา:10:06:08 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะคุณซีริว
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะคะ
ปลาทอดขายดิบขายดีค่า...
วันนี้เปลี่ยนมาขายข้าวผัดเลยค่ะ
ว่าง ๆ แวะไปชิมนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 มีนาคม 2558 เวลา:13:45:15 น.  

 
พี่ไปหัวหิน เดือนกันยา หน้าฝนน่อคุณชีริว

ช่วงปีใหม่น่ะ พี่ไปลำปาง เชียงราย อัพบล็อกสลับกันแค่สองทริปเองนะ

โรงแรมหรูมากค่ะ ให้พี่เดินเข้าไปพักเอง คงไม่พักที่นี่แน่


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 มีนาคม 2558 เวลา:21:08:19 น.  

 
แปะใจน่ะ ของปีที่แล้ว เขาจบตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จ้ะ
แต่ใจที่เต้นกระดึ้บ ๆ ตรงมุมบล็อกน่ะ เค้าจะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าไปถึงกลางเดือนมีนาคม

แวะมาขอบคุณสำหรับใจที่แปะให้กันตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะ
แม้จะต้องทวงถาม ขู่เข็น ข่มขู่ กันบ้างก็ตาม 555
ถือว่ารวมการเฉพาะกิจได้ดีพอสมควร
พบกันเมื่อชาติต้องการ 555

มีบล็อกใหม่ออกแนวดึกดำบรรพ์มาฝากด้วยค่ะ ^^
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 มีนาคม 2558 เวลา:21:12:36 น.  

 
ผมคงต้องเริ่มเขียนวันนี้แล้วล่ะไม่งั้นไม่ทันแน่ๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 มีนาคม 2558 เวลา:23:19:54 น.  

 
หวัดดีคร้า....เจอแมน ซิ เรือใบสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วคืนวันอาทิตย์
เก็บ 3 แต้มได้ สมใจแฟนบอลคร้า

เอ...ถ้าจำไม่ผิดคุณชีริว เป็นเด็กปืน ใช่ป๊ะคร้า
ดีใจด้วยนะคร้า เมื่อคืนก็ชนะด้วยนิ ไล่บี้ท้อป 4 กันสนุกไปเล๊ย 555


โดย: Tui Laksi วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:18:44:16 น.  

 
ดองบล็อคเหมือนกัน
งั้นก็มาเป็นเพื่อนกัน
เที่ยวชมเมืองสงขลาด้วย

คิดถึงๆ
สมัยเคยมาทำงานที่นี่ 1-2 เดือน
และที่พักอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์นี้

ชีริว Travel Blog ดู Blogโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:6:58:28 น.  

 
โอ้!! ผมมีเพื่อนดองบล็อกแล้วครับ
วันนี้แวะมาเที่ยวด้วยคน แต่ล่ะที่แจ่มๆทั้งนั้นคุณค่าทางจิตใจล้วนๆ
ผมว่ามีโอกาสต้องมาไล่ดูบล็อกเก่าๆคุณชีริวบ้างแล้ว คงมีอะไรน่าสนใจอีกมาก
วันนี้หมดโควต้า เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาโหวตให้นะครับ
ข้อมูลแน่นๆ วิวเทพๆ วัดแจ่มๆ โบราณอันล้ำค่า


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:15:01:02 น.  

 
แวะมาโหวตให้ครับพี่ริว


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ปีศาจความฝัน วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:17:13:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณซีริว
ช่วงนี้คนหัดมากินคลีนกันเยอะค่ะ ถ้าเราเดินสายกลางแบบพอดี ๆ ไม่ตึงเกินไป น่าจะเป็นเรื่องดีกับสุขภาพกายนะคะ ถ้าตึงไปเหมือนกดดันตัวเองก็ไม่ดีกับสุขภาพจิตอีกเนาะ
คุณซีริวพูดเรื่องข้าวอบ พี่เลยได้ไอเดีย บล็อกหน้าทำข้าวอบดีกว่า 555 ขอบคุณนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:19:23:23 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องเอ็มขอบคุณมากค่ะที่ไปโหวตให้กำลังใจพี่กิ่งตอนนี้กำลังหัดลงบล็อกอีกแบบค่ะเสี่ยงลงไปกลัวภาพหายเหมือนกันปรากฏว่าใช้ได้ค่ะเพราะภาพที่ลงใหญ่มากกกกก อิอิ

ถ้าลงแบบเก่าต้องคอยลดภาพลงเรื่อยจ้าทำไงก็ไม่ได้สักทีเซ็งเลย

ตอนนี้ทำได้แล้วก็ใหญ่ซะอีก 55555

พี่กิ่งว่าน่าจะมีหัวข้อความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะ พี่กิ่งจะกระหน่ำโหวตให้เลยจ้า อิอิ

พรุงนี้วันหยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขจ้า

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:19:44:49 น.  

 
เฮ่ย แพะสองตัวนั้นก็ยังอยู่นี่หว่า

555 แซวๆ คนดองบล็อก (เหมือนกัน)

ว๊า ไม่มีให้แปะใจแล้วอ่า หมดเดือนแห่งความรักซะแระ

งั้น ขอบคุณน้องริงมากๆที่แวะไปทักทายพี่เสมอจ้า

 photo thank_zpsu97j9kjp.png


โดย: anigia วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:22:53:53 น.  

 
เอาล่ะ รอตะพาบบ้านนี้ หุหุหุ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:1:03:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ชีริว
Location :
พระนครศรีอยุธยา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 84 คน [?]
เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบอร์ด pantip มานาน
เผ่าพันธุ์ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง (ยาวมาก)
อายุ : หลายขวบแล้ว
สติปัญญา : หยุดการเจริญเติบโตเมื่อหลายปีก่อน

**5 Latest Entries**
เจริญกรุง-ตลาดน้อย
วัดตะโกและวัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบ้านไร่
วัดไผ่โรงวัว
เชียงของ


Friends' blogs
[Add ชีริว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.