Group Blog
 
<<
มีนาคม 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
18 มีนาคม 2563
 
All Blogs
 
กรุงธนบุรี (1): พระราชวังเดิม


ซีรี่ยส์ประวัติศาสตร์ตอนนี้เดินทางมาถึงกรุงธนบุรีแล้วนะครับ จากความเดิมตอนที่แล้วกรุงศรีอยุธยาได้ถูกทำลายจนพินาศลงไป แต่พระเจ้าตากสินก็ได้รวบรวมกำลังจากหัวเมืองตะวันออก กลับมาขับไล่พม่าออกจากค่ายโพธิ์สามต้นไปได้ ถึงกระนั้นอยุธยาก็บอบช้ำเกินจะนำกลับมาใช้อีก พระเจ้าตากสินจึงพาผู้คนไปสร้างศูนย์กลางอำนาจของชาวไทยแห่งใหม่ และบางกอก เมืองปากอ่าวไทยที่แสนบ้านนอกคอกนาก็ถูกเลือกเป็นที่ตั้งของราชธานีแห่งใหม่ ให้ชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร หรือธนบุรีนั่นเอง

บริเวณนี้เป็นแผ่นดินเกิดใหม่ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่ถูกพัดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้สวน และเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะเป็นจุดรวมเส้นทางน้ำจากภายนอกที่จะเข้ามาในแผ่นดิน ควบคุมได้ทั้งเส้นทางเดินกองเรือรบและเส้นทางค้าขาย และทำเลนี้ละครับที่ใช้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน (ร.1 เพียงแค่ย้ายวังไปอีกฝั่ง และขีดเส้นแบ่งเมืองกรุงเทพใหม่)

พระเจ้าตากสินได้สั่งให้ขุดคูคลองรอบเมือง ครอบเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ เมืองธนบุรีจึงมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำผ่ากลาง การสร้างบ้านแปงเมืองและสร้างวัดวาอารามดำเนินไปตลอดรัชสมัย พระเจ้าตากสินไม่คิดสร้างปราสาทหรูหราใหญ่โตเน้นพิธีกรรมแบบอยุธยา แต่กลับอยู่อย่างเรียบง่าย อาคารในเขตวังก็มีเพียงท้องพระโรงที่ขนาดไม่ใหญ่โตนัก อาคารอื่นๆส่วนใหญ่เป็นไม้และถูกรื้อไปหมดแล้ว เดี๋ยวบล็อกแรกของธนบุรีนี้จะพาเที่ยวพระราชวังของธนบุรีกันครับ ซึ่งหลังราชวงศ์จักรียึดอำนาจและไปสร้างพระราชวังใหม่ที่ฝั่งพระนคร วังแห่งนี้ก็ถูกเรียกว่า "พระราชวังเดิม"


แผนผังพระราชวังเดิม (click ที่ภาพเพื่อชมภาพขยาย)

พระราชวังเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดกับป้อมวิไชยเยนทร์ ป้อมสำคัญของบางกอกที่สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์ (ได้เปลี่ยนชื่อเป็นป้อมวิไชยประสิทธิ์ภายหลัง) ปัจจุบันถูกใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพเรือ แต่ในสมัยกรุงธนบุรีที่นี่คือเขตพระราชวังที่พระเจ้าตากสินสร้างขึ้นหลังย้ายศูนย์รวมอำนาจของไทยจากอยุธยาที่พังพินาศลงไปแล้วมาที่กรุงธนบุรี แม้อาณาเขตจะไม่ได้กว้างขวาง อาคารต่างๆ จะไม่ได้หรูหรา แบบพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นใน 15 ปี ช่วงที่พระเจ้าตากสินครองราชย์ ที่นี่เป็นสถานที่ราชการ หากจะเข้าไปด้านในจะต้องขออนุญาตป้อมด้านหน้า แล้วจะสามารถเข้ามาได้ถึงทางเดินเลียบแม่น้ำที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน และป้อมวิไชยประสิทธิ์
 


วังเดิมเป็นสถานที่ที่ไปหลายรอบมาก ภาพนี้ถ่ายในรัชกาลที่ 9

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน สร้างโดยกองทัพเรือเป็นอนุสรณ์ว่าพระเจ้าตากสินทรงยกกองทัพเรือมาขับไล่ข้าศึกออกจากบริเวณนี้ในปี พ.ศ.2310
 

ฝั่งตรงข้ามพระราชวังเดิมคือวัดโพธิ์ ทางเหนือของวัดโพธิ์เป็นสถานที่ก่อสร้างพระบรมมหาราชวังของกรุงเทพโดยราชวงศ์ปัจจุบัน
 

แต่ถ้าอยากเข้ามาในเขตพระราชวังในหนึ่งปีจะเปิดแค่วันเดียว คือวันตากสิน (28 ธันวาคม) ซึ่งเป็นวันครบรอบที่พระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์ แต่ช่วงหลังจะเปิดยาวหลายวันช่วงปลายปีจนถึงวันตากสิน ต้องลองติดตามข่าวดูเรื่อยๆครับ ส่วนเจ้าของบล็อกเคยเข้ามาสามรอบในปี 2556, 2561 และ 2562 ใครจะมาก็แต่งตัวให้เรียบร้อยแบบที่เข้าวังได้นะ

 
พระราชวังเดิม
[Thonburi Palace]

พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี สถาปนาขึ้นพร้อมการสร้างกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2310 ใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พื้นที่วังรวมอาณาเขตตั้งแต่วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) ทางทิศเหนือ ไปจนถึงวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ทางทิศตะวันตก

ในเขตวังเดิมส่วนที่สำคัญที่สุดคือท้องพระโรง เป็นสถานที่ออกรับราชการและประกอบพิธีสำคัญ ส่วนที่ยกพื้นสูงคือมุขเด็จ เป็นสถานที่กษัตริย์ประทับขณะออกว่าราชการ ด้านหลังคืออาคารพระที่นั่งขวาง เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์ครับ ห้ามถ่ายรูป แต่ก็เป็นแค่ห้องประชุมธรรมดาๆไปแล้วหละ

 

ของเก่าแก่จากยุคพระเจ้าตากสินมีแค่ท้องพระโรง อาคารอื่นๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่เป็นอาคารที่สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับ ทั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตำหนักเก๋งคู่ และตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้า
 


ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างในสมัย ร.5 แทนศาลหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าตากสินประทับยืนทรงพระแสงดาบ ด้านข้างมีศาลศีรษะวาฬ เป็นกะโหลกวาฬบรูด้าที่ขุดพบใต้พระราชวัง เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นทะเล

 


ตำหนักเก๋งคู่ สร้างช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารแบบจีนผสมไทย หลังเล็กสร้างก่อนหลังใหญ่ ใช้เป็นคลัง ปัจจุบันใช้จัดแสดงประวัติศาสตร์และข้าวของเครื่องใช้สมัยธนบุรี

 


ตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้า สร้างตอนพระปิ่นเกล้าสมัยที่ยังมียศเป็นกรมขุนอิศเรศรังสรรค์มาประทับที่วังเดิม (พ.ศ.2367-2394) ถือเป็นตึกทรงตะวันตกหลังแรกในยุครัตนโกสินทร์ ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงข้าวของพระปิ่นเกล้า

 


เรือนเขียว เป็นสถานพยาบาลของโรงเรียนนายเรือ ตอนนี้ใช้เป็นที่ฉายภาพยนตร์บรรยายความเป็นมาของพระราชวังเดิม

นอกจากศาลแล้วอาคารอื่นๆ ห้ามถ่ายภาพด้านในนะครับ

วังเดิมเป็นที่ประทับของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว คือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (ขอเรียกว่าพระเจ้าตากสินตามที่ถนัด) ตัววังไม่ได้สร้างมาอย่างหรูหราใหญ่โตมากนัก พอสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าตากสิน และ ร.1 ย้ายวังไปฝั่งพระนคร ก็สร้างพระบรมมหาราชวังที่ใหญ่โตแบบอยุธยากลับมา และใช้วังเดิมเป็นที่ประทับของเจ้านายองค์อื่นๆ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนนายเรือในสมัย ร.5 และหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพเรือมาจนถึงปัจจุบัน
 
มีอิฐฐานอาคารเก่ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่

ออกจากรั้ววังกลับมาที่ท่าน้ำ เดินไปจนสุดเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ที่สร้างโดยเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ในสมัยพระนารายณ์ ใครดูบุพเพสันนิวาสก็คงคุ้นกับชื่อป้อมนี้นะครับ เป็นป้อมที่สร้างไว้คุมจุดยุทธศาสตร์ปากอ่าวไทยที่บางกอก ซึ่งกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสคัดค้านหนักหนา ตอนแรกสร้างมีป้อมสองฝั่งแม่น้ำนะครับ พอสิ้นรัชกาลพระนารายณ์ พระเพทราชาก็ทำลายป้อมฝั่งตะวันออกทิ้ง พอมาถึงสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินได้บูรณะป้อมฝั่งตะวันตกขึ้นมาใหม่และให้ชื่อว่า ป้อมวิไชยประสิทธิ์ จึงนับได้ว่านี่คือสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเขตพระราชวังเดิม

และป้อมวิไชยประสิทธิ์แห่งนี้เองที่เป็นสถานที่ประหารชีวิตพระเจ้าตากสินและขุนนางอีกนับสิบช่วงเปลี่ยนแผ่นดิน ไว้อีกสองบล็อกหน้ามาเล่าถึงตอนอวสานของธนบุรีกันนะครับ
ส่วนบล็อกนี้จะขอพาเที่ยววัดในเขตวังอีกสองแห่ง คือวัดแจ้งและวัดท้ายตลาด
 
วัดแจ้ง
[Temple of Dawn]

วัดแจ้ง หรือวัดอรุณราชวราราม เดิมชื่อวัดมะกอกนอก แต่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง และหลังสร้างพระราชวังกรุงธนบุรี ก็กลายเป็นวัดประจำพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ของอยุธยา และวัดพระแก้วของรัตนโกสินทร์  

เนื่องจากเป็นวัดในวัง จึงมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ช่วงกรุงธนบุรีมากครับ หลังไปตีเอาพระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทน์ได้ ก็ได้นำมาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะย้ายไปที่วัดพระแก้วในสมัย ร.1 สิ้นสุดการเดินทางของพระแก้วมรกตที่มาจากเชียงรายครับ นอกจากนี้วัดแจ้งยังเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินออกบวช หลังถูกพระยาสรรค์ยึดอำนาจ ก่อนพรรคพวกของพระยาจักรีจะทำศึกชนะพระยาสรรค์และยึดกรุงธนบุรี พร้อมสึกพระเจ้าตากสินออกมาประหารชีวิต

ช่วงที่ ร.2 ขณะดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรประทับอยู่ที่วังเดิม ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ และเปลี่ยนชื่อจากวัดแจ้งเป็นวัดอรุณ พร้อมสร้างปรางค์ให้สูงขึ้นจากสมัยอยุธยาที่สูงเพียง 16 เมตร และยังคงสร้างต่อเนื่องจนกระทั่งสูงเท่าปัจจุบันในสมัย ร.5 สูง 82 เมตร เป็นพระปรางค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายต่างๆ และปูนปั้นสัตว์ในวรรณคดี สวยงามมาก แต่บูรณะครั้งล่าสุดแล้วเสร็จปี พ.ศ.2560 ออกมาขาวจ๋องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายยก แต่กรมศิลป์ก็ยืนยันว่าทำตามรูปแบบเดิมแล้วนะ พระปรางค์นี้โด่งดังเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ขนาดขึ้นเป็นโลโก้ของ ททท. เลยนะครับ ภาพนี้ถ่ายในปี พ.ศ.2556 ก่อนถูกบูรณะครับ


ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออกมีรูปปั้นยักษ์ทศกัณฐ์และสหัสเดชะยืนเฝ้าอยู่ เป็นยักษ์ที่สูงใหญ่สวยงามมาก จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงสวยงามที่สุดครับ ยักษ์สุวรรณภูมิหัวแบนๆ พวกนั้นเทียบไม่ติดเลย คนทั่วไปเรียกยักษ์สองตนนี้ว่า "ยักษ์วัดแจ้ง"


พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก พระปางมารวิชัย สูง 1.75 เมตร เป็นพระประธานในพระอุโบสถ สร้างสมัย ร.3 ที่ฐานประดิษฐานพระบรมอัฐิของ ร.2


ลงมาทางใต้ของเขตพระราชวังจะมีวัดท้ายตลาด หรือวัดโมลีโลกยาราม สร้างในสมัยอยุธยา เนื่องจากอยู่ติดกับตลาดคลองบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงทำให้มีชื่อเรียกว่าวัดท้ายตลาด วัดนี้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง ทำให้เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในสมัยธนบุรี ก่อนจะมีพระสงฆ์ปกติเช่นเดียวกับวัดแจ้งในสมัย ร.1 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพุทไธสวรรย์ในสมัย ร.2 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโมลีโลกยาราม ในสมัย ร.3
 

 

 
วัดท้ายตลาด
[Wat Molilokkayaram]

 

พระประธานในอุโบสถคือพระพุทธโมลีโลกนาถ สร้างในสมัย ร.1 ด้านใต้ของวัดติดกับคลองบางกอกใหญ่ ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา
 

ที่นี่เป็นสำนักเรียนพระปริยัตติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรมมากเป็นระดับต้นๆของประเทศ ไปกี่ครั้งก็เห็นพระและสามเณรนั่งท่องหนังสือบ้าง นั่งสอบบ้าง มีบรรยากาศของความเป็นที่เรียนศาสนาสูงมาก
 

 วันนี้ตระเวนแถวรอบๆวังก่อนครับ เดี๋ยวบล็อกหน้าไปเที่ยววัดเก่าทั่วฝั่งธนกัน 124 


Create Date : 18 มีนาคม 2563
Last Update : 19 มีนาคม 2563 22:05:50 น. 33 comments
Counter : 376 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณTui Laksi, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณSai Eeuu, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณThe Kop Civil, คุณkae+aoe, คุณทนายอ้วน, คุณmariabamboo, คุณtoor36, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณตะลีกีปัส, คุณสองแผ่นดิน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณเริงฤดีนะ, คุณmcayenne94, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณMax Bulliboo, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก


 
พี่ไปกราบพระเจ้าตาก 5 ปีติดต่อกัน
แต่ปีที่ผ่านมาวันที่ 28 ธันวาคม 2562
เป็นปีแรกที่พี่อุ้มต้องไปเข้าคิว
ต่อแถวตั้งแต่ท่าเตียน
ยืนรอไปครึ่งชั่วโมงถึง
แล้วพอถึงกองทัพเรือ
หลังจากไหว้พระเจ้าตากสินที่อยู่ริมน้ำ
พี่ก็ต้องไปเข้าคิวยาว
ตั้งแต่ประตูพระราชวังเดิม
กว่าจะได้เข้าไปกราบพระองค์ท่าน
ให้ท่านจับเศียรให้พร
สรุปใช้เวลา 3 ชั่วโมง
ปกติใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง
เจิมบอก


โดย: อุ้มสี วันที่: 18 มีนาคม 2563 เวลา:22:04:30 น.  

 
ที่นี่เราปักหมุดไว้ เพราะอ่านจากเว็บหนึ่งรีวิวไว้ อยากไปชมมากๆ
แต่มาเจอเรื่องไวรัสระบาด เลยถูกทางบ้านห้าม พักไว้ก่อน
มีแพลนหลายที่อยากจะไป ยกเลิกหมด ต้องอยู่บ้านอย่างเดียว หุ หุ

อ่านรีวิวพร้อมภาพจากบล็อกคุณชีริว ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
พร้อมเรื่องราวเพิ่มเติม ที่เราพอรู้งูๆปลาๆ มาก่อน
ยกนิ้วชื่นชมให้คุณชีริวคร้า เรื่องการเล่าเรื่องแนวประวัติศาสตร์
หากได้ไปที่นี่...เราคงต้องเดินเปิดบล็อกนี้เป็นแผนที่นำทาง
ละ
ขอบคุณค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 18 มีนาคม 2563 เวลา:22:42:14 น.  

 
ชอบตามดู ที่เที่ยวแบบนี้ ที่ไม่ค่อยมีใครถ่ายมาให้ดูค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 18 มีนาคม 2563 เวลา:23:48:20 น.  

 
บล็อกนี้ต้องค่อยๆ อ่านเลย ขอลงชื่อไว้ก่อนครับ เดี่ยยวแวะมาอ่านอีกที


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:0:08:30 น.  

 
โอกาสจะไปและเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือเพื่อชมเขตพระราชวังเดิมรวมถึงวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดคงไม่ง่ายค่ะ
ขอบคุณน้องชีริวนะคะที่พาชมพร้อมกับแผนผังให้เข้าใจชัดเจน

วัดแจ้งเป็นสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงออกบวชและป้อมวิไชยประสิทธิ์เป็นสถานที่สุดท้ายของพระองค์
ไม่ได้ไปวัดแจ้งนานมากแล้วค่ะ
พอจะจำข่าวช่วงบูรณะได้ที่มีประเด็นในเรื่องความขาวขององค์พระปรางค์

บล็อกน้องชีริวทำให้ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้ปะติดปะต่อเรื่องราวตาม
จะติดตามเรื่องราวต่อในตอนต่อไปนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:0:29:07 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
ภาพสวยด้วย


โดย: newyorknurse วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:2:28:48 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:3:37:38 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องชีริว

ประวัติศาสตร์ช่วงการเปลี่ยนรัชสมัย
มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับ
ช่วงชีวิตของพระเจ้าตาก
ถือเป็นช่วงที่มีสีสันที่สุดช่วงหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ไทยเลย
ทุกวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงถึงความเป็นไปได้ต่างๆมากมาย
มีข้อมูลใหม่ๆออกมาโดยตลอดโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:6:09:38 น.  

 
กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ถิ่นพี่เอง มาแถวนี้หลายรอบ แต่รู้จักแถวนี้น้อยนิดจนน่าอาย555

วัดโมลี พี่มา 3 รอบยังไม่เคยได้ภาพพระประธานเลย ครั้งล่าสุดเดินเข้าไปมีเต็นท์เณร พระ กางเต็มไปหมดจนไม่กล้าเดิน เหมือนเรากำลังบุกรุกไงไม่รู้

พระราชวังเดิม ตอนพี่ไป (ครั้งเดียวนั่นล่ะค่ะ) คุ้น ๆ ว่าตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าปิดบูรณะอีก วาสนาคนเราเนาะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:6:16:14 น.  

 
ผมมีโอกาสได้ไปที่นี่มาเหมือนกันครับ ตอนนั้นเป็นงานปั่นจักรยาน เค้าเปิดเป็นกรณีพิเศษ แต่ไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดเลยครับ มาอ่านที่บล็อกคุณชีริวได้รับความรู้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ

จากบล็อก
มีข่าวเพิ่งประกาศไปว่าไม่เลื่อน แต่ผมว่ามีแววเลื่อนมากเลยนะครับ ถ้าโควิดยังระบายไม่หยุด ถึงจะแข่งผมว่านักกีฬาอาจจะน้อยกว่าทุกปี คงไม่มีใครกล้าเสี่ยง
นักกีฬาสาว ๆ ญี่ปุ่นเป็นขวัญใจกันเกือบทุกประเทศเลยครับ แต่ตบหนักน่าดูนะครับ 555


โดย: The Kop Civil วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:10:14:56 น.  

 
ว่าจะไปตะลุยถ่ายรูปวัดฝั่งธนฯหลายครั้งก็ไม่ได้ไปซะทีครับ สงสัยต้องอีกนานเลยยยยย


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:14:58:56 น.  

 
ชีริว Travel Blog

แวะเที่ยวกรุงเก่าและพื้นที่รอบ ๆ ด้วยคนค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:19:34:44 น.  

 
จริงๆแล้วพี่ก๋าก็ไม่ถึงกับไม่ชอบครับ
แต่พอเปรียบเทียบกับเล่มแรกที่ดีมากๆ
เล่มสองดูดร็อปไปเยอะเลย 555

น้องชีริวเป็นคนสนใจค้นคว้าหาข้อมูลประวัติศาสตร์
แล้วก็เขียนได้สนุกด้วย
รออ่านทุกตอนแน่นอนครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:23:22:01 น.  

 
พระราชวังเดิมนี่แหละน่าไป ถ่ายรูปให้เหมือนพระเจ้าตากสินลูบหัวเราได้ด้วย ที่นี่น่าไปจริงๆ ครับ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไป อยู่ กทม.แท้ๆ

วัดอรุณฯ นี่แหละที่มีเรื่องกัน มันบูรณะแล้วไม่เหมือนเดิม ดูขัดตาชะมัด แต่ถ่ายรูปใกล้ๆ จากเรือนี่ดูสวยนะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 มีนาคม 2563 เวลา:23:52:41 น.  

 
ที่ทำงานผมจะเริ่มสลับกันไปทำงานวันจันทร์หน้าครับ ถ้าระบาดมาที่ทำงาน ผมว่ามีหวังได้หยุดยาวแน่ ๆ


โดย: The Kop Civil วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:1:22:06 น.  

 
คุณชีริว ไปเที่ยวที่ผมยังไม่เคยไป ทั้งที่อยู่ใกล้ ๆ มุมกล้องสวย
ครับ..

....

คุณชีริวเคยสังเกตหรือเปล่าครับ แผนที่ดาวเทียม เขาให้ดูได้
ระดับหนึ่ง คือไม่ให้เห็นชิดใกล้แบบเดิมเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน
เมื่อก่อนผมส่องดู เห็นกระทั่งบ้านไหน ตาก กก.ในไว้ 555 ได้

อีกอย่างเมื่อก่อนผมแตะ บางส่วนควบคุมแล้วให้มันแล่นปรู๊ด
ไปข้างหน้าเหมือนนั่งเครื่องบิน ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว เสียดายจัง

แต่เขาพัฒนาขึ้นเยอะ เคยเข้าไปดูสตรีทวิวชัดเจนมาก ไปเยอะ
กว่าเดิม วันก่อนมีการใช้ติดกล้องบนหัวคน เดินขึ้นเขาแห่งหนึ่ง
ในหิมาลัยเมืองท่องเที่ยว เพราะที่นั่นไม่มีรถขึ้นได้

แต่อีกแหละ ที่จีนคงไม่ยอมให้อากู๋ทำสตรีทวิวเนาะ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:6:26:15 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับน้องชีริวโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:7:13:13 น.  

 
หวังทุกวันให้การแพร่ระบาดครั้งนี้จบเร็วๆ
รักษาสุขภาพนะคะน้องชีริว


โดย: Sweet_pills วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:7:30:26 น.  

 
สวัสดีวันสุขค่ะ
มาจองที่ก่อน
กรุงธนบุรี (1)
ก็ต้องมี 2, 3, 4... แม่นบ่คะ
ไว้กลับไปอ่านที่บ้านป่า
ล้อจะหมุนไปวันนี้แล้วค่ะเพิ่งสังเกตว่ามาช้า
งกๆเงิ่นๆอยู่ไหนมาไม่รู้ค่ะ
ขออภัยหลายๆโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:10:03:28 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ตอนเด็กถึงวัยรุ่นก็วนเวียนอยู่แถวนี้ค่ะ
วัดแจ้งชอบมาก ชอบพระปรางค์แบบเดิมที่มีตะไคร่จับค่ะ
ทึมๆคลาสสิกดี สะอาดทาสีใหม่แบบตอนนี้ ก็ดูสว่างไปอีกแบบ สวยคนละอย่างค่ะ
มะยงชิดมะปราง กินชื่นใจดีค่ะ
อบคุณกำลังใจด้วยนะคะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:10:58:30 น.  

 
ตามมาเที่ยวเมืองเก่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ไหว้พระด้วยคนครับ
ฝั่งธน ผมเคยไป 2 วัดเองครับ วัดแจ้ง วัดระฆัง
วัดระฆัง รู้จัก ก็เพราะ สมเด็จวัดระฆัง+หลวงปู่โต ส่วนวัดแจ้ง รู้จัก จากรูป55
พระราชวังเดิม กองทัพเรือ จะเข้าเที่ยวต้องมีขั้นตอน
เปิดให้ชมฟรีทีไร ก็มีธุระ

ช่วงนี้ โควิด19 ระบาด คงต้องงดเที่ยวระยะยาวเลยครับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:14:02:59 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องชีริว

ใช่จ้ะ ช่วงนี้ ครูไม่ได้เขียนอะไรเลยจ้ะ ช่วงนี้ ยุ่งอยู่กับ
การจัด หนังสือภาพ รวบรวมภาพ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดหลัง
ชีวิตเกษียณ เธอคงไปอ่านเจอในบล็อกของน้องก๋าเนาะ อิอิ

การเขียนบล็อกของเธอบล็อกนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติ
ศาสตร์ในสมัยกรุงธนบุรี เป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องคลุมเครือ
เกี่ยวกับการสวรรคตของพระเจ้าตากสิน ครูอ่านประวัติศาสตร์
ในตอนนี้ ด้วยความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง ว่า ทำไมหนอ
ท่านเป็นผู้กู้เอกราชของไทยให้รอดพ้นจากพม่า แล้วผลที่ได้
รับ คือ ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ โทษฐานเพราะ
พระองค์วิกลจริต มีอะไรอยู่เบื้องหลังเหรอ ประวัติศาสตร์ไทย
ไม่ได้บันทึกตามเป็นจริงเหมือนอย่างประวัติศาสตร์ฝรั่ง (เขาว่า
เช่นนั้น) อ่านแล้ว เศร้าใจมาก จ้ะ

ศาล เกี่ยวกับพระบรมรูปของพระองค์ เท่าที่ครูเคยอ่าน
เจอ มีหลายแห่งทีเดียว ครูก็เคยไปกราบไหว้ขอพรหลายที่
อยู่เหมือนกัน จ้ะ

สำหรับบล็อกนี้ของเธอ ได้ความรู้เกี่ยวพระราชวังเดิม
ของพระองค์ ความรู้ของวัดในเขตพระราชฐาน คือวัดแจ้ง ซึ่ง
ได้รับการบูรณะต่อเติมมาในสมัยรัตนโกสินทร์หลายครั้งอยู่ จน
ถึงปัจจุบัน เป็นพระปรางค์ที่งดงามมากและสูงสุดในประเทศไทย

น่าเสียดาย ของเก่ายุคของพระเจ้าตากสินมีเหลือน้อย
เหลือเกินเนาะ มีแค่ท้องพระโรง อาคารที่อยู่ในพื้นที่ ก็เป็น
อาคารที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์
ป้อมวิไชยเยนทร์ หรือ วิไชยประสิทธิ์ ก็กลายเป็น
กองบัญชาการของทหารเรือ เห็นป้อมนี้ ก็คงต้องเศร้าใจ เพราะเป็นที่พระองค์ท่านถูกนำมาประหารที่นี่

ตำหนักเก๋งคู่ ใช้เป็นจัดแสดงประวัติศาสตร์และข้าวของ
ในสมัยกรุงธน ก็ดีนะ จะได้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความ
สำคัญและบรรพชนที่ได้กู้เอกราชไทยให้คนปัจจุบันได้มีที่อยู่ของ
ตนเอง ไม่ต้องเป็นขี้ข้าของชาติอื่น เนาะ
ตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้า เป็นตึกทรงตะวันตกหลังแรก
ได้ความรู้ใหม่
น่าเสียดายเนาะ วังเดิมของท่าน กลายเป็นโรงเรียน
นายเรือไปเสียแล้ว แต่คิดอีกที ก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวม ปัจจุบันใช้เป็นกองบัญชาการของกองทัพเรือ

ส่วนวัดในเขตวัง นอกจากวัด อรุณราชวรารามแล้ว
ยังมีวัดท้ายตลาด ได้ทราบประวัติความป็นมาของชื่อวัด ชีริว
หาความรู้ต่าง ๆ ได้ละเอียดมากทีเดียว เพิ่งทราบว่า วัดนี้มี
ชื่อเสียงเรื่องการการสอบนักธรรม มีสอบได้มากเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศด้วย

ขอบใจความรู้มากมายที่ค้นคว้ามาให้ครูได้อ่านนะ รอ
อ่านตอนสอง ต่อไป จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:17:18:33 น.  

 
เจ้าชายน้อย
พี่ก๋าอ่านรอบแรกไม่ค่อยเข้าใจครับ
รอบสองรอบสามถึงจะเริ่มรู้สึกชอบ

เจ้าชายหนุ่มน้อย
กลายเป็นคนช่างสงสัย
ว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไง
แต่คุณลุงก็ไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมดนะครับ
เหมือนเป็นนักจิตวิทยา
ที่โยนคำถามถามกลับไปยังเจ้าชายมากกว่า

ตอนแรกคิดว่าจะอ่านแล้วไม่สนุก
แต่อ่านแล้วก็สนุกดีครับ
เหมือนหนังสือจิตวิทยามกากว่านิยายโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:23:05:27 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับน้องชีริวโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:6:24:25 น.  

 

Wow!!!

ได้ย่องมาเที่ยวพระราชวังเดิม
เป้นประโยชน์มาก ถึงมากที่สุดเลยค่ะ
หากมีโอกาส
จะมาในวันที่พระราชวังในเปิด
(28 ธันวา)

ไม่คุ้นกับฝั่งธนบุรี
มาถึงแค่วัดแจ้งเท่านั้นที่มาบ่อยๆ
ชอบนั่งเรือข้ามฝากจากท่าเตียนมา
ดู Classic ดี

วัดท้ายตลาด ไม่เคยมา เช่นกัน
ขอกราบพระพุทธโมลีโลกนาถ
ณ บล็อกนี้ไปเลย..

คราวหน้าหากได้มาวัดแจ้ง

จะเลยมากราบพระวัดท้ายตลาด


ยังไม่รู้ว่าเมื่อใดบ้าย ..บาย ไปก่อน

ปล. ากบล็อก
คุณอุ้มสี เธอ ดูไพ่ ทาโร่/หรือไพ่ยิปซี แม่น มาก
คนที่เคยดูๆ บอกค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:8:10:43 น.  

 
ตามมา ถวายบังคม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะ
กษัตริย์ในดวงใจอีกพระองค์ เสียดายช่วงท้ายรัชกาลไม่ทราบที่แท้เกิดอะไรขึ้น ได้แต่สันนิษฐานไป แค่สองร้อยกว่าปีก็หาข้อมูลจริงแท้ลำบาก
พระองค์สมถะ พระตำหนักต่างๆเล็กมากๆ
วัดอรุณฯ สวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของประเทศค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:12:36:22 น.  

 
ตามมาเดินชมพระราชวังเดิมอีกทีนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:17:43:42 น.  

 
ฝั่งธน เป็นอะไรที่ผมขับรถหลงได้ทุกครั้งเลยครับ
ขนาด gps ยังหลง ต้องคอยวัดใจว่าเอ๊ะเค้าห้ามเลี้ยวไหมนะ วิ่งสวนได้ไหมนะ เอ๊ะ.....ขับวนนี่หว่า???

ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าที่ไทยจะมีวาฬบรูด้าด้วย
คงนานนนนนนนน มาแล้วมากๆ เลย เพราะตอนนี้ตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นึกไม่ออกเลยว่า เมื่อก่อนเป็นทะเลได้ยังไง แถมต้องลึกซะด้วย

ผมไปสโมสรทหารเรือมาเมื่อต้นปีครับ บรรยากาศตอนเย็นๆมมองไปเห็นวัดอรุณฯ พร้อมพระอาทิตย์ตกคือสวยมาก
ทหารเรือนี่ได้ทำเลทองจริงๆ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:21:15:12 น.  

 
จากบล๊อก
ช่วงนี้โควิคระบาดแรง เที่ยวแห้งๆ ไปก่อนนะครับ
โรงหนังปิดแล้ว ใช่เลย!.....Netflix รอทุกคนอยู่
ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ที่คอนโดก็งดให้บริการ เหงามากครับ
ตอนนี้....ผมเลยเริ่มลากPS4 มาปัดฝุ่นแล้ว สงสัยจะได้กลับมาเล่นแก้เบื่อกันยาวๆ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:21:19:38 น.  

 
มาโซนเดียว เที่ยวได้ทั่วหมด ข้อมูลแน่นมาก อยากไปแต่ลุงสั่งจะมาไทยต้องไปตรวจไวรัสมาก่อน และที่นี่ กว่าจะได้ตรวจ ระทมทุกข์เพราะเค้าคัดเฉพาะคนที่สมควรตรวจไมใช่แค่อยากมาไทย ก็จะตรวจให้ โน่นรอคิวไป ผลกว่าจะได้ก็นาน...ซึ่ง..ไม่เข้ากันกับกฏของลุง...แย่จุง... ลุงจะรู้ไหมว่าเราอยากกลับไทยมากแต่มันอิมพอสซิเบิ้ล...

อ้าวววว แล้วมาบ่นทำไมเนี่ย ฮ่าๆๆๆๆ แวะมาเยี่ยมจ้าาาาา


โดย: Max Bulliboo วันที่: 22 มีนาคม 2563 เวลา:5:42:50 น.  

 
สมัยเรียนปีสอง อยู่หอแถวๆ นั้นหละ ผ่านบ่อย แต่ไม่ได้เข้าสักทีเลยอ้ะ

มาเที่ยวผ่านบล็อกเอา แต่วัดอรุณนี่ไปบ่อย

โควต้าหมดฟร่ะ พรุ่งนี้มาใหม่เด้อ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 มีนาคม 2563 เวลา:9:48:53 น.  

 
มาโหวตเด้ออออ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 24 มีนาคม 2563 เวลา:9:38:58 น.  

 
จะว่าไป...พระเจ้าตากเป็นมหาราชกษัตริย์ที่อาภัพมากนะครับ
ตลอดชีวิตน่าจะใช้เวลาอยู่ในค่ายมากกว่าอยูสบายในวังอีกมั้ง


พระราชวังเดิมนี่ผมไม่เคยเข้าไปเลยครับ
(สถานที่ที่ต้องขออนุญาตเข้าไป ผมไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่อะ ^^")
แต่วัดนี่ชอบเข้าครับ เค้าเวลคัมเสมอ (ยกเว้นวันที่พระลงอุโบสถนะ)


ยักษ์วัดแจ้งนี่สวยและดูน่าเกรงขามจริง ๆ ครับ
ขนาดอายุ 150 แล้ว ยังดูสวยกว่าจัมโบ้เอที่อายุแค่ 50 ปีอีกแน่ะ^
^
^

(เข้ามาเม้นต์บ้า ๆ บอ ๆ อีกแระ โชคดีบล็อกนี้เก่าแล้ว ไม่มีคนเห็น ฮุฮุ)โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 30 มีนาคม 2563 เวลา:20:54:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ชีริว
Location :
พระนครศรีอยุธยา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 84 คน [?]
เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบอร์ด pantip มานาน
เผ่าพันธุ์ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง (ยาวมาก)
อายุ : หลายขวบแล้ว
สติปัญญา : หยุดการเจริญเติบโตเมื่อหลายปีก่อน

**5 Latest Entries**
Ralph Breaks the Internet
อุทยานราชภักดิ์
The Last of Us
ฟรีแลนซ์
FF7R


Friends' blogs
[Add ชีริว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.