​​​​​​​ในจักรวาลนี้-จะมีที่ใด..ที่เป็น-ที่พึ่ง-ที่เบา..ให้กับเรา-มากไปกว่า..ลมหายใจ-ของเราเอง 4
Group Blog
 
<<
กันยายน 2565
 
 
23 กันยายน 2565
 
All Blogs
 
ความสัมพันธ์-คือ-กุญแจ-สำคัญ..ถ้าเลเวล-ต่ำเกินไป-ให้กลับแก้-ที่ความสัมพันธ์..ไม่งั้น-ก็ตัน-ต่อไป 23

1 Re-la-tion-ship...ความ-สัม-พันธ์
คือ-กุญแจ...ที่-สำคัญ
.
ใน-การ...อัพ-เลเวล
นี่คือ-จุดที่...ตกม้าตาย-กันมากสุด
.
.
.
2 ภา-ษา...มีผล-อย่างมาก
กับ-การคิด...และ-การเข้าใจ
.
ภาษา-จึงไม่ใช่...แค่-ภาษา
แต่เป็น-การเปิดโลก...ให้กับ-ตัวเอง
.
.
.
3 ภาษา-ที่2...จึง-ไม่ใช่
แค่-ภาษา-ที่2...แต่-เป็น-การ
.
เปิดโลก-ที่2...ที่เรา-ไม่เคยเห็น
ไม่เคย-รู้จัก...ให้กับ-ตัวเราเอง
.
.
.
4 ความ-สัม-พันธ์...ที่ตัน-ได้ง่าย
ส่วน-สำคัญ...อาจ-มา-จาก
.
ภาษา-หรือ...คำ-พูด-ที่เราใช้
เลเวล-อาจจะ...ต่ำ-เกิน-ไป
.
.
.
5 ทุก-อย่าง...คือ-พลังงาน
ถ้า-ภาษา...หรือ-คำ-พูด
.
เลเวล-ต่ำเกินไป...จะ-สร้าง
พลังงาน...ที่ต่ำ-เกินไป
.
.
.
6 พลังงาน...ที่ต่ำ-เกินไป
จะ-สร้าง...ความ-สัม-พันธ์
.
ระ-หว่าง-กัน...คุณภาพ-ต่ำเกินไป
จึงสร้าง-ปัญหา...โดย-ไม่จำเป็น
.
.
.
7 เหตุ-เพราะ...กล-ไก
วิวัฒนาการ...ของ-ความสัมพันธ์
.
มัน-เปรียบเทียบ...ตัดสิน-ยุตลอดเวลา
ถ้าไม่-ระวัง...เจอเสือเขี้ยวดาบ-ทันที
.
.
.
8 เสือ-เขี้ยว-ดาบ...คือ-ตัวแทน
ของ-ความกลัว...ที่-เป็น-ผล
.
มาจาก-เหตุ...คือ-กลไก
วิวัฒนาการ...ล้านปี-ของเรา
.
.
.
9 ภาษา-หรือ...คำพูด-ที่ใช้
หากไม่-ระวัง...จะพัง-ทลาย
.
ความสัมพันธ์...ดีๆ-ที่มียุ
ได้-อย่าง-มี...ประสิทธิภาพ-ที่สุด
.
.
.
10 บาง-ประเทศ...ใน-เอเชีย
ตะวันออก...เฉียงใต้
.
มี-สถิติ...อุบัติเหตุ-ทางถนน
ที่-อันตราย..ระดับ-โลก
.
.
.
11 ทุก-อย่าง...มี2-ด้าน
เป็น-อย่างน้อย...การฝึกมอง
.
เห็น-2ด้าน...ในทุก-เรื่อง
จะ-สามารถ...เซฟชีวิต-เราได้
.
.
.
12 อย่าง-แรก...อุบัติเหตุ
ทาง-ถนน...ที่-อันตราย
.
ระดับ-โลก...ทำให้เรา
ต้องมี-สติ...ระดับ-โลก
.
.
.
13 อย่าง-ที่สอง...การ-ปะทะ
กระทบกระทั่ง-กัน...บน-ถนน
.
ก็-อันตราย...ไม่น้อย-กว่ากัน
เราต้อง-มีสติ...ระดับโลก-เหมือนกัน
.
.
.
14 คำ-พูด...ที่ใช้-ต่อกัน
โดย-ไม่ระวัง...จะ-จุดชนวน
.
ไป-กระตุก-หนวด...เสือ-เขี้ยว-ดาบ
หรือ-ความกลัว...ให้ออกมา-ในทันที
.
.
.
15 การ-ปะทะกัน...แรง-เกิน-ไป
ที่มี-เหตุ...มาจาก-ความกลัว
.
ถูก-กระตุก...ถูก-กระตุ้น
มาก-เกิน-ไป...เป็นเรื่อง-ที่น่าเสียดาย
.
.
.
16 น่า-เสีย-ดาย...ที่-เรา
ไม่มี-โอกาส...ได้-เรียนรู้
.
เรื่อง-นี้...ตั้งแต่-ยังเด็ก
ทั้งที่-เรื่องนี้...จำเป็น-สุด-สุด
.
.
.
17 บางที-อายุ...40-50-60
เราก็-อาจยัง...ไม่ได้-เรียนรู้
.
ใน-เรื่อง-นี้...นี่ไม่ใช่-แค่-น่าเสียดาย
แต่-น่าเสียใจ...หายนะ-และ-โศกนาฏกรรม
.
.
.
18 การ-ปะทะ-กัน...บน-ท้อง-ถนน
ที่แรงขึ้น-เรื่อยๆ...มัก-มา-จาก
.
การใช้-คำพูด...โดย-ไม่ระวัง
เป็น-วงจรลบ...ที่มัน-หมุนลง
.
.
.
19 ถ้า-ไม่มีใคร...มีสติ-มากพอ
มักจะ-จบด้วย...การ-ปะทะ-กัน
.
ที่แรง-เกินไป...อาจจะ-บาดเจ็บ
หรือ-เสียชีวิต...กันโดย-ไม่จำเป็น
.
.
.
20 แต่-ทว่า...นี่คือ-สิ่งที่
มัน-สามารถ...เกิด-ขึ้น-ได้
.
ใน-ความสัมพันธ์...ไม่-ใช่-หรือ
ถ้าเรา-รู้ทัน...เราจะ-ป้องกัน-มันได้
.
.
.
21 เต๋า-บอก-ว่า...ความ-กลัว
คือ-มายาคติ...หรือ-ความคิด
.
ความ-เชื่อ...ใน-จินตนาการ
ที่-อันตราย...ต่อเรา-มากที่สุด
.
.
.
22 จินตนาการ...เชิง-ลบ
ที่ถูก-กระตุ้น...โดย-ความกลัว-นั้น
.
มัน-อันตราย...มาก-ไป-กว่า
สิ่งที่-เรากลัว...ที่เกิดขึ้นจริง-ซะอีก
.
.
.
23 เต๋า-บอก-ว่า...ถ้าเรา-รู้จัก
ความกลัว-ได้...เราจะ-เป็นผู้
.
ปลอดภัย...จาก-อันตราย
ทั้งปวง-ได้...ก็น่า-จะจริง
.
.
.
24 ความ-สัม-พันธ์...เป็น-คำ
สำคัญ-สุดๆ...ระดับ-กุญแจ
.
แต่-โชค-ร้าย...ที่เรา-ไม่เข้าใจ
ไม่ค่อย-อิน...กับมัน-ซักเท่าไหร่
.
.
.
25 เรา-มัก-จะ...เคย-ชิน
มี-มุม-มอง...ความ-เชื่อ
.
การ-ตี-ความ...ไป-ใน-ทาง
ชู้สาว-หนุ่มสาว...กัน-มาก-กว่า
.
.
.
26 นี่-คือ...ความคิด-ที่ผิด
การคิด-ที่ผิด...กระบวนการคิด-ที่ผิด
.
เป็นการ-ยึดติด...แค่แง่-มุมเดียว
ตีคลุม-ทั้งหมด...เพื่อเซฟ-พลังงาน
.
.
.
27 ดู-เหมือน-ว่า...จะ-เป็น-แค่
ความ-ผิดพลาด...เล็กๆ-น้อยๆ
.
ไม่สำคัญ-อะไร...แต่หา-รู้ไม่ว่า
มัน-เสีย-หาย...มากมาย-เกินพรรณนา
.
.
.
28 เหตุ-เพราะ-ว่า...เรื่อง-สำคัญสุด
เป็นกุญแจ-สุด...อย่าง-ความสัมพันธ์
.
ถูก-เข้าใจ...ถูก-ตีความ
ถูก-ตีคลุม...ผิดพลาด-มากไป
.
.
.
29 ทำ-ให้-เรา...มอง-ข้าม
ปล่อย-ปละ...ละเลย-แบบเกินเลย
.
ไม่ต้อง-แปลกใจ...ที่-หาย-นะ
โศ-ก-นาฏ-กรรม...จะเกิดขึ้น-มากเกินไป
.
.
.
30 ผู้-รู้...คือ-ผู้ตื่น
ตื่น-จาก...การรู้-จากการคิด
.
เพราะ-แค่-รู้...จาก-การ-คิด
เรียกว่า-ไม่รู้...ยังติด-ยุในความคิด
.
.
.
31 เรา-คิด...ว่า-เรารู้
แต่-โชค-ร้าย...ที่เป็น-การรู้
.
ที่รู้-จากการคิด...ไม่ใช่-รู้
จากการ-หลุดพ้น...ไปจาก-การคิด
.
.
.
32 แม้-แต่...ความ-กลัว
ก็-อาจ-จะ...ไม่ใช่-ปัญหา
.
แต่-ว่า-เป็น...กระบวนการคิด
ที่ไม่-รู้ตัว...ที่เป็นตัว-ปัญหา
.
.
.
33 การ-คิด...ที่ไม่-รู้ตัว
หรือ-การคิด...จาก-จิตใต้สำนึก
.
อาจ-เป็น...บอส-ใหญ่
หนึ่ง-เดียว...ที่ใหญ่-ยิ่งกว่า-อะไร
.
.
.
34 ทุก-อย่าง...มี-พลวัต
หรือ-Dynamic...มากกว่า-ที่คิด
.
ทุก-อย่าง...คือ-พลังงาน
ถูกปั่น-ขึ้นมา...เป็นพายุ-พลังงาน
.
.
.
35 อา-รมณ์...ทุก-อย่าง
คือ-พายุ-พลังงาน...ก็-ว่า-ได้
.
เพราะ-ถ้า-มัน...ไม่ถูกปั่น-ขึ้นมา
มันก็-ไม่มีทาง...จะมี-พลังงาน
.
.
.
36 อา-รมณ์...มา-จาก
คลื่น-ความรู้สึก...ก้อน-เล็กๆ
.
รวมๆ-กัน...ที่ถูก-ปั่นขึ้นมา
กลาย-มา-เป็น...กระแส-พายุ-พลังงาน
.
.
.
37 ดัง-นั้น...อา-รมณ์
หรือ-ความรู้สึก...อาจ-เป็น-แค่
.
วิวัฒนาการ...ไม่ใช่-ปัญหา-อะไร
ที่กลไก-ที่ปั่น-มันขึ้นมา...อาจเป็น-ตัวปัญหา
.
.
.
38 กล-ไก...ที่ปั่น-มันขึ้นมา
เป็น-กลไก...ที่เหนี่ยว-นำกัน
.
ระ-หว่าง...ความคิด-อารมณ์
ความ-รู้-สึก...ที่เรียกว่า-จิตใจ
.
.
.
39 จิต-ใจ...อาจ-ไม่-ได้
เป็น-ดวงๆ...อย่างที่เรา-เข้าใจ
.
แต่-อาจ-เป็น...กล-ไก
ที่-ซับซ้อน-สุด...ใน-จักรวาล
.
.
.
40 ถ้า-เรา-ยัง...ไม่-เข้า-ใจ
กลไก-การทำงาน...ของ-จิตใจ
.
การ-จัดการ...กับ-อารมณ์
ความ-รู้-สึก...จะยาก-มากเกินไป
.
.
.
41 EQ-หรือ...ความ-ฉลาด
ทาง-อารมณ์...ที่เรา-พูดถึง
.
ถ้าไม่-พูดถึง...กลไก-จิตใจ
อาจ-จะ-ยัง...ไม่ฉลาด-อย่าง-ที่คิด
.
.
.
42 ไม่มี-อะไร...เป็นอย่าง-ที่เราคิด
เป็น-คาถา...อันดับ-หนึ่ง
.
เอาไว้-ถอนพิษ...การยึดติด
การเสพติด...ที่ยุใน-ความคิด
.
.
.
43 จิต-ใจ...เป็น-เหมือน-กับ
กล-ไก...ที่-รับ-รู้
.
ผ่าน-ตา-หู...จมูก-ลิ้น
กาย-ใจ...ได้-ตลอด-เวลา
.
.
.
44 ประตู-ทั้ง5...เป็น-เหมือน-กับ
คีย์-บอร์ด...หรือ-เมาส์
.
ที่-เรา-ใช้...อินพุท-ข้อมูล
เข้า-ไป-ใน...คอมพิวเตอร์-ของเรา
.
.
.
45 ถ้า-เรา...ใส่-ข้อมูล
ที่-ผิดพลาด...ที่-ไม่ดี-เข้าไป
.
คอมพิวเตอร์...ก็อาจ-จะผิดพลาด
หรือ-ให้ผลลัพธ์...ที่ไม่ดี-ออกมา
.
.
.
46 ปัญ-หา...จึง-ไม่ได้
ยุที่-คอมพิวเตอร์...แต่ยุ-ที่อะไร
.
ถ้า-ไม่-ใช่...ยุที่-ผู้ใช้
อย่าง-เรา...ยังไม่เป็น-กันมากพอ
.
.
.
47 แล้ว-ใคร...คือ-ผู้-ใช้
ถ้า-ไม่-ใช่...ตัว-เรา
.
ที่มี-สติ...ที่-มาก-พอ
หรือมี-สติ...ที่ไม่-มากพอ
.
.
.
48 สติ-ที่...มาก-พอ
ทำ-ให้-เรา...ใช้-คอมพิวเตอร์
.
ได้-ถูก-ต้อง...ไม่-ดราม่า
ไม่-หายนะ...กัน-มากไป
.
.
.
49 สติ-ที่...ไม่-มาก-พอ
ทำ-ให้-เรา...ใช้-คอมพิวเตอร์
.
ไม่-ถูกต้อง...ดรา-ม่า
หรือ-หายนะ...กัน-มาก-ไป
.
.
.
50 สติ-ที่...มาก-พอ
จึงเป็น-สกิล...อัน-ดับ-หนึ่ง
.
อัน-ดับ-แรก...ที่-ต้อง-มี
ไม่มี-ไม่ได้...จะตาย-หยั่งเขียด
.
.
.
51 ความ-ยาก...แบบ-สุดๆ
ของ-จิตใจ...คือมัน-เร็วไป
.
เมื่อมี-อะไร...อินพุท-เข้ามา
ทาง-ตา-หู-จมูก...ลิ้น-กาย-ใจ
.
.
.
52 มัน-จะ...ประ-มวล-ผล
ใน-ทัน-ที...เหมือน-คอมพิวเตอร์
.
ถ้า-สติ-เรา...ไม่-มาก-พอ
ไม่-ไว-พอ...รับรอง-ไม่ทัน-รับประทาน
.
.
.
53 ดัง-นั้น...ปัญ-หา
ที่-เกิด-ขึ้น...ใน-ความ-สัมพันธ์
.
ไม่ใช่-เรื่องง่าย...แต่ว่า-ยากสุด
ไม่มี-เรื่องไหน...จะยาก-มากไป-กว่านี้
.
.
.
54 เพราะ-มัน-คือ...การมา-เจอกัน
ของ-กลไก...ที่-ซับซ้อน-สุด
.
ใน-จักรวาล...แบบ-คูณ-2
นี่คือ-ความท้าทาย...ยิ่งกว่า-ไอรอนแมน
.
.
.
55 ไอ-รอน-แมน...แค่-ต่อ-สู้
แค่-ช่วง-สั้นๆ...ไม่เกิน-2ชม
.
แต่-ใน...ความ-สัม-พันธ์
มันคือ-24ชม-x7วัน...1ปี-ปาไป-365-วัน
.
.
.
56 ดัง-นั้น...เรื่อง-ความสัมพันธ์
จึงมี-ปัญหา...ได้มาก-ที่สุด
.
แม้-แต่...อัตรา-การหย่า
ก็-สูง-กว่า...50%-ซึ่งไม่น่าเชื่อ
.
.
.
57 ใครจะ-ไปคิด...ว่าคู่-แต่งงาน
ที่มี-ทั้งหมด...มากกว่า-ครึ่งหนึ่ง
.
จะต้อง-เลิกกัน...เพราะ-ถ้า-รู้
คงไม่-มีใคร...จะกล้า-แต่งงาน
.
.
.
58 แดเนียล...กอตเลียบ
บอก-เรา-ว่า...ใน-บรรดา
.
คน-ไข้...ที่มา-ปรึกษา
เรื่อง-จิตใจ...กับ-เขา-นั้น
.
.
.
59 เมื่อ-ถูก...ถาม-ว่า
ความ-สัม-พันธ์...กับ-ตัวเอง
.
เป็น-อย่าง-ไร...ก็-มัก-จะ
ตอบกัน-ไม่ได้...นี่คือ-ไฮไลท์-ของวันนี้
.
.
.
60 เขา-บอก-ว่า...คน-ไข้
จะ-รู้-สึก...เหมือน-กับ-ว่า
.
ได้ยิน-ภาษา...ต่าง-ประ-เทศ
ซึ่งมัน-ตลกมาก...ว่ามัน-เป็นไป-ได้ไง
.
.
.
61 ใน-เรื่อง...ที่-จำเป็น-สุด
สำคัญ-สุด...ต่อ-ชีวิต-เรา-มากสุด
.
เรากลับ-ไม่รู้...อะไร-อย่างไร
เกี่ยวกับ-มันเลย...มัน-เป็นไป-ได้ไง
.
.
.
62 เป็นไป-ได้ว่า...โปรแกรม-ที่เรา
โหลดกัน-มาใช้...อาจติด-ไวรัส
.
ทำให้-คอมพิวเตอร์...หรือ-จิตใจ
Error-ผิดพลาด...ได้อย่าง-ไม่น่าเชื่อ
.
.
.
63 โปรแกรม...เหล่า-นั้น
มัก-ยุ-ใน...รูปของ-ความเชื่อ
.
ที่-สะสม...ต่อๆ-กัน-มา
โดย-ไม่ได้...ถูก-ตรวจ-สอบ
.
.
.
64 ประ-กอบ-กับ...กล-ไก
วิวัฒนาการ...ของร่างกาย
.
และ-จิตใจ...ต้อง-การ-เซฟ
พลังงาน-อย่าง...ผิดพลาด-มากไป
.
.
.
65 เป็น-เหตุ-ให้...ฟิกซ์-มายเซต
มุม-มอง...ความ-คิด
.
ความ-เชื่อ...กลาย-ไป-เป็น
นิสัย-ฝักราก...ที่แก้-ได้ยาก
.
.
.
66 ประ-กอบ-กับ...แนว-คิด
แบบ-Fatalisam...ซึ่ง-แพร่-หลาย
.
บอก-เรา-ว่า...ทุก-อย่าง
ถูก-กำ-หนด...ไว้แล้ว-ล่วงหน้า
.
.
.
67 โดย-ใคร...บาง-คน
โดย-อะไร...บาง-อย่าง
.
ที่มี-อำนาจ...มาก-กว่า-เรา
ดัง-นั้น...เราควรจะ-ยอมรับ-สภาพ
.
.
.
68 ไม่-น่า-เชื่อ...ว่า-แนว-คิด
ที่ไม่-สมเหตุสมผิด...ขนาด-นี้
.
จะ-สามารถ...ครอบ-ครอง
ครอบ-งำ...จิตใจ-ได้มาก-ขนาดนี้
.
.
.
69 ถ้า-จะ-มี...เหตุ-อะไร
บาง-อย่าง...ที่-พอ-จะ
.
สามารถ-อธิบาย...ปรากฏการณ์-นี้ได้
จะมี-อะไร-ยิ่งไปกว่า...กลไก-ความกลัว
.
.
.
70 กล-ไก...ความ-กลัว
ดู-เหมือน-ว่า...จะ-สามารถ
.
อธิบาย...ปรากฏการณ์
นี้-ได้...อย่างดี-ที่สุด
.
.
.
71 เมื่อ-สมอง...หรือ-จิตใจ
ของ-เรา-กลัว...มันจะ-ยุใน
.
โหมด-สู้...หรือ-หนี
ที่-เรียก-ว่า...Fight-or-Flight
.
.
.
72 ใน-โหมด...สู้-หรือ-หนี
สมองเรา-จะตัด...สมอง-ชั้น-ที่3
.
ที่-เป็น-สมอง...ของมนุษย์-ออกไป
ใน-แง่-นี้...เราจะ-ไม่ใช่-มนุษย์
.
.
.
73 เพราะ-เรา...ไม่-สามารถ
ใช้-สมอง...ส่วน-มนุษย์-ของเราได้
.
สมอง-ชั้นที่1...และ-ชั้นที่2
จะ-ควบ-คุม...สมองเรา-แบบเบ็ดเสร็จ
.
.
.
74 หมาย-ความ-ว่า...ความ-กลัว
จะ-ควบ-คุม...สมองเรา-แบบเบ็ดเสร็จ
.
เราจะ-เหมือนกับ...คนกำลัง-จมน้ำ
ถ้ามี-อะไร-ลอยมา...เราจะ-คว้าไว้
.
.
.
75 สิ่ง-ที่-เรา...คว้า-ไว้
เพื่อ-แก้ปัญหา...ใน-ระยะสั้น
.
แต่-ต่อ-มา...มัก-กลาย-เป็น
อันตราย-อุปสรรค-สุด...ได้ใน-ระยะยาว
.
.
.
76 แต่-โชค-ร้าย...ที่-กลไก
การ-ยึดติด...หรือ-เสพติด
.
มัก-จะ-ยึด...หรือ-เสพ-ติด
กับสิ่ง-ที่เรา...คว้าไว้-มากเกินไป
.
.
.
77 การ-ชนะ...ยุ-เหนือ
ความกลัว-ได้...จึง-ไม่ง่าย
.
ยกเว้น-ว่าเรา...จะ-กลับ-ไป
ตรวจ-สอบ...ตอนที่เรา-คว้ามันได้
.
.
.
78 มัน-ไม่-ใช่...การ-ตรวจ-สอบ
แบบ-ธรรมดา...แต่-ว่า-เรา
.
ตรวจ-สอบ...ย้อน-กลับ-ไป
ยัง-ราก-เหง้า...ในสมอง-ของเรา-เลยทีเดียว
.
.
.
79 ความ-สัม-พันธ์...กับ-ตัว-เอง
คือ-การรู้จัก...การ-เข้าใจ
.
ตัว-เรา-เอง...อย่างที่-เราเป็น
ตามที่-เป็นจริง...นี่คือ-สิ่งที่-ยากสุด
.
.
.
80 เหตุ-เพราะ...การ-รับ-รู้
ของ-เรา-นั้น...Cloud-ed
.
ถูก-บด-บัง...โดย-ความกลัว
อารมณ์-กลัว...ยุ-ตลอด-เวลา
.
.
.
81 การ-รับ-รู้...ของ-เรา-นั้น
เรา-ไม่-ได้...รับรู้-ความจริง
.
อย่างที่-มันเป็น...แต่เรา-รับรู้
ไปตาม-การทำงาน...ของ-จิตใจ
.
.
.
82 หมาย-ความ-ว่า...การ-รับ-รู้
ของ-เรา-นั้น...ไม่ใช่-สิ่งที่เป็น
.
แต่-เป็น-การ...ตีความ-ให้ความหมาย
โดย-จิตใจ-ภายใน...ของ-เรา-เอง
.
.
.
83 หมาย-ความ-ว่า...มนุษย์-เรา
แต่-ละ-คน...ตีความ-ให้ความหมาย
.
ในสิ่ง-เดียวกัน...ไม่-เหมือน-กัน
การได้-รู้ทัน-เรื่องนี้...คือสิ่ง-มหัศจรรย์
.
.
.
84 หมาย-ความ-ว่า...มนุษย์-เรา
แต่-ละ-คน...มีโลก-ภายใน
.
ไม่-เหมือน-กัน...แตก-ต่าง-กัน
การได้-รู้ทัน-เรื่องนี้...คือสิ่ง-มหัศจรรย์
.
.
.
85 สิ่ง-ดี-สุด...ใน-จุด-นี้
คือมัน-ทำให้เรา...ได้-สติ
.
ตื่น-ขึ้น-มา...จาก-ความ-คิด
การ-คิด...ที่ผิดพลาด-มากไป
.
.
.
86 ที่-อาจ-เป็น...ผล-เสีย
อันตราย-ต่อเรา...มาก-ที่-สุด
.
คือ-ความคิด-ที่ว่า...เรา-ทุก-คน
มีโลก-ภายใน...หรือรับรู้-เหมือนๆกัน
.
.
.
87 นี่-อาจ-เป็น...ความ-คิด
การ-คิด...ที่ผิดพลาด-มากสุด
.
ที่เป็น-ผลเสีย...อันตราย-ต่อเรา
ได้มาก-ที่สุด...ใน-ความสัมพันธ์
.
.
.
88 เพราะ-ว่า-มัน...ทำ-ให้-เรา
คิด-ผิด...เข้าใจ-ผิด
.
ว่า-คน-อื่น...คิด-รู้สึก-รับรู้
เหมือนกัน-กับเรา...ซึ่งมัน-ไม่จริง
.
.
.
89 เหมือน-กับ-เรา...ติด-กระดุม
เม็ด-แรก-ผิด...เม็ด-ที่-เหลือ
.
จะผิด-ไปทั้งหมด...นี่คือ-สิ่งที่
เกิด-ขึ้น-กับ...ความสัมพันธ์-ใช่รึไม่
.
.
.
90 แต่-ถ้า-เรา...ตระ-หนัก-ได้
รู้-ทัน-ได้...ใน-จุด-นี้
.
จะ-ทำ-ให้...ความ-สัม-พันธ์
เรากับ-ผู้อื่น...ดีขึ้น-ได้มาก-ที่สุด
.
.
.
91 ทุก-อย่าง...เกิด-ขึ้น
ด้วย-เหตุ-ปัจจัย...พึ่งพา-อาศัยกัน
.
ไม่-ได้-เกิด...แบบ-เดี่ยวๆ
หรือ-แยกขาด...จากกัน-แต่อย่างใด
.
.
.
92 หมาย-ความ-ว่า...เรา-คือ
เหตุ-ปัจจัย...ที่-พึ่ง-พา
.
อาศัย-ซึ่งกันและกัน...ทั้ง-หมด
เต๋า-บอก-ว่า...เราคือ-ทั้งหมด
.
.
.
93 หมาย-ความ-ว่า...ความ-สัม-พันธ์
ของ-เรา...กับ-ตัว-เอง
.
ไม่ใช่-แค่ตัวเราเอง...แต่เป็น-ทั้งหมด
เต๋า-บอก-ว่า...เราคือ-ทั้งหมด


Create Date : 23 กันยายน 2565
Last Update : 23 กันยายน 2565 17:18:49 น. 0 comments
Counter : 52 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

CXO.Asia
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add CXO.Asia's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.