​​​​​​​ในจักรวาลนี้-จะมีที่ใด..ที่เป็น-ที่พึ่ง-ที่เบา..ให้กับเรา-มากไปกว่า..ลมหายใจ-ของเราเอง 4
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2566
 
1 มิถุนายน 2566
 
All Blogs
 
ทุก-ความคิด-คือ-ความทุกข์..ถ้าไม่-ตื่นรู้ ^^ ความเป็น-ทุกข์-หรือ-ทาส..เกิด-ได้..ถ้าใคร-ไม่ตื่น-รู้ 1

1 ไม่มี-ใคร...ที่-ไม่-คิด
ไม่มี-ใคร...ที่-ไม่-ทุกข์
.
No-One...No-Thinking
No-One...No-Suffering
.
.
.
2 ความต่าง-คือ...ทุกข์-มาก-หรือ-น้อย
ตื่นรู้-มาก-หรือ-น้อย...กำหนด-ทุกข์-มาก-หรือ-น้อย
.
Different-Is...Suffer-More-Or-Less
Aware-More-Or-Less...Define ^^ Suffer-More-Or-Less
.
.
.
3 เมื่อวาน...นอน-ประมาณ-19.30
ตื่น-ประมาณ...21.30
.
นับลม-เสร็จ-ประมาณ...22.20
นับลม-ไป-ประมาณ...50-นาที-ได้
.
.
.
4 เรานึก-ไปถึง...คำ-ว่า
ธรรมะ-ต้องถูก...ทด-สอบ
.
ไม่แน่ใจ-ว่ามัน...เป็นธรรมะ-หรือ-ไม่
แต่-เมื่อ-วาน...เราถูก-ทดสอบ-ไป-ประมาณ-6-ชม-ได้
.
.
.
5 ไม่-สำคัญ...ว่าสิ่งนั้น-คือ-อะไร
แต่-สำคัญ...ว่ามัน-ทำให้-เรา
.
ทุกข์-ได้...นาน-แค่-ไหน
เพราะ-เวลา...คือ-ค่าใช้จ่าย-ที่แพง-สุดๆ ^^ ที่นับ-ไม่ได้ ^^ ที่วัด-ไม่ได้ ^^ ใช่-รึ-ไม่
.
.
.
6 แต่-ตื่นมา...รู้สึก-ดีขึ้น
นับลม-ไปซักพัก...รู้สึก-ดีขึ้น
.
ใจว่าง-มากขึ้น...คิด-เริ่ม-น้อยลง
ทุกข์-เริ่ม-น้อยลง...ทุกข์-เริ่ม-ลดลง
.
.
.
7 เมื่อ-เช้า-เรา...นับลม-นานกว่า-เมื่อวาน
ไป-ประมาณ...3-นาที
.
ทำให้-ต้อง-ตั้งสติ...ทำ-กิจ-วัตร-เช้า
ให้-แม่นยำ-Pci-Precise...Flow-มากกว่า-เมื่อวาน
.
.
.
8 ปรากฏว่า-ทำได้...ดีใน-ระดับ-หนึ่ง
พอเอา-ตัวรอดได้...และก็-ไม่ต้อง-Struggle
.
ไม่ต้อง-ล้มลุก-คลุกคลาน...ซึ่งถือว่า-พอผ่านเกณฑ์
สำหรับ-เวลา-ช่วงเช้า...ใน-ระดับ-วิวัฒนาการ-ของเรา-ภายใน ^^ ตอนนี้-ไปได้-อีกนิด1
.
.
.
9 เราชอบ-แนวคิด...หนึ่ง-ที่-ว่า
ชีวิต-คือ-โครงสร้าง...ของการ-ทำซ้ำ
.
ตอนแรก-เราก็...รู้สึก-ประมาณว่า
มันก็-ฟัง-ดูดี-ยุ-อ่ะนะ...แต่ทว่า-เราไม่รู้ว่า-มันจะ-เกี่ยวข้อง-กับเรา-ได้ยังไง
.
.
.
10 เรา-ได้-เจอ...แนวคิด-อันนี้
มา-ได้-ประมาณ...2-3-ปี-แล้ว
.
แต่-วันนี้-ตอนนี้...Here-And-Now
เรา-เริ่ม-รู้สึก-เซนส์-ได้ว่า...เราเริ่ม-จะรู้-ตัวแล้ว ^^ ว่ามัน-จะเกี่ยวข้อง-กับเรา-ได้ยังไง
.
.
.
11 เราลอง-จินตนาการ...ว่าเรา-คือ-ยานอวกาศ
หรือ-ไม่ก็-เครื่องบินรบ...ที่เรา-ต้องเอา-เครื่องขึ้น
.
ใน-ทุกๆ-วัน...ไปจนกว่า-เราจะตาย
เพราะถ้า-วันไหน...ที่เรา-ไม่เอา-เครื่องขึ้น ^^ ก็แสดง-ว่าเรา-ตาย ^^ มันเข้าใจ-ง่าย-ใช่รึไม่
.
.
.
12 มัน-เข้า-ใจ...เรา-ได้-ง่าย-ขึ้น
ตรง-ที่-ว่า...ถ้าเรา-เริ่ม-มี
.
โปร-แกรม...มายเซต-ใหม่
ว่านี่คือ-ภารกิจ-Mission...ของ-ชีวิต
.
.
.
13 ที่-ปัญญา-จักรวาล...Design-มา
ให้-กับ-เรา...ดังนั้น-เราไม่-จำเป็น
.
ต้องคิด-อะไร...ให้เรา-ปวดหัว-กัน-มากมาย
แค่เอา-เครื่องขึ้น-ให้ได้-ในตอนเช้า...และเอา-เครื่องลง-ให้ได้-ในตอนเย็น-ก็พอ
.
.
.
14 เอา-เครื่อง-ขึ้น...ให้ได้-ในตอนเช้า
สำหรับ-เราแล้ว...มันคือ-การที่เรา
.
นอน-คุณภาพ-ดี-พอ...ตื่นเช้า-ได้-ดี-พอ
นับลม-ได้-ดี-พอ...ทำกิจวัตร-เช้า-ได้-ดี-พอ
.
.
.
15 ขับรถ-มาทำงาน...ได้-ดี-ปลอดภัย-พอ
เริ่ม-จดจ่อ-ชั่วโมง...1-2-ได้-ดี-พอ
.
รักษา-สภาวะ-จดจ่อ...และ-Flow-หรือ-Grow
ชั่วโมง-3-4-ดี-พอ...ขับรถ-ไปกิน-เที่ยง-ดี-พอ
.
.
.
16 ซึ่ง-อย่า-คิด-ง่ายๆ...ว่ามัน-ง่ายนะ
ถ้า-คิด-ง่ายๆ...ว่ามัน-ง่าย-แล้ว-ละก็
.
มักจะมี-เซอร์ไพร์ส...ทำให้-เรา
ตกม้าตาย-ได้ง่ายๆ...ในเกือบ-จะทุก-ครั้งไป-ได้ง่ายๆ
.
.
.
17 เรานึก-ไปถึง...แนวคิด-เรื่องการ
ตื่นรู้-Enlighten-ที่เรา...ได้พูดไป-เมื่อวาน
.
เพิ่ม-แสง-สว่าง...เข้าไป-ใน-ความมืด
Put-More-Light...Into-The-Darkness
.
.
.
18 มันทำ-ให้เรา...จิน-ต-นา-การ
เห็นภาพ-ได้ง่าย...ว่าการ-เกิดมา
.
ยุใน-ระดับ...จิตสำนึกรู้-ระดับ-Density-ที่-3
ที่-สามารถ-คิด-ได้...รู้-ตัว-เอง-ได้-นี้
.
.
.
19 มันเป็น-เหมือนกับ...พวก-เรา
ถูกลบ-ความจำ...เหมือนการ-รีเซต-คอมพิวเตอร์
.
เพื่อให้-เรา...ได้เริ่ม-ต้นใหม่
เพื่อให้-เรา...ได้เริ่ม-วิวัฒนาการ-รอบใหม่
.
.
.
20 แต่ใน-ขณะ...เดียว-กัน-นั้น
มันก็-ทำให้-เรา...ตกยุ-ใน-สภาวะ
.
ไม่รู้-Ignorance...เป็นเรื่อง-ธรรมชาติ
ธรรมดา-Normal...ซึ่งนี่-มันดู-เป็นไปได้
.
.
.
21 ซึ่งความ-ไม่รู้-นี้...เป็นเหมือน-ความมืด
ไม่ได้-หมายความว่า...มัน-ผิด-ถูก-ดี-เลว-อะไร
.
มันเป็นแค่-ความมืด...เหมือน-เรายุใน-ที่มืด
ที่เรา-มองไม่เห็น-อะไร...ซึ่งนี่-มันบอก-อะไร-เรา
.
.
.
22 มันบอก-เราว่า...การ-วิวัฒนาการ
ที่ทำ-ให้-พวกเรา...โตขึ้น-ตาม-Design
.
ของ-ปัญญา-จักรวาล...จำเป็น-ต้องมี-2-ด้าน
ของ-ความเป็นจริง-Reality...เพราะนี่คือ-ความเป็นจริง ^^ ที่เรา-หนีไม่ได้-เลี่ยงไม่ได้-จริงๆ
.
.
.
23 ความมืด...ความสว่าง
ต้องมา-ด้วยกัน...ต้องไป-ด้วยกัน ^^ ไม่มีใคร-ไปแบ่งแยก-มันได้-ใช่รึไม่
.
ความทุกข์...ความสุข
ต้องมา-ด้วยกัน...ต้องไป-ด้วยกัน ^^ ไม่มีใคร-ไปแบ่งแยก-มันได้-ใช่รึไม่
.
.
.
24 ความมืด...ทำให้-เรา
มองเห็น-คุณค่า...ของความ-สว่าง
.
ความทุกข์...ทำให้-เรา
มองเห็น-คุณค่า...ของความ-สุข
.
.
.
25 ความมืด...ไม่ได้-ด้อยว่า-ความสว่าง
ความทุกข์...ไม่ได้-ด้อยกว่า-ความสุข
.
ไม่ได้-บอกว่า...ความมืด-ความทุกข์-ดีกว่า ^^ หรือ-เราควร-จะมืด-หรือ-ทุกข์-กันดีกว่า
ความมืด-ความทุกข์-ไม่ได้-ดีกว่า...และมัน-ก็ไม่ได้-ด้อยกว่า ^^ อย่างที่-พวกเรา-คิด ^^ กันยุ-เกือบ-ตลอดเวลา ^^ ใช่-รึ-ไม่
.
.
.
26 แต่ใน-ขณะเดียวกัน...ก็ไม่ได้-หมายความว่า
ให้-พวกเรา...ก้มหน้า-ยอมรับ
.
ชะ-ตา-กรรม...หรือ-วงจร-โปรแกรม ^^ ความเชื่อ-ความจำ-นิสัย ^^ ฟิกซ์-มายเซต ^^ เก่าๆ ^^ ของเรา-ที่ว่า
พวกเรา-เกิดมา...เพื่อ-รับ-กรรม
.
.
.
27 เท่า-นั้น ^^ โดย-ไม่มี...ความสามารถ-อะไร
โดย-ไม่ต้อง...ทำ-อะไร
.
ซึ่ง-นั่นมัน...ก็ดู-สุดโต่ง-หรือไม่ก็-ด้อยปัญญา-เกินไป
เรามี-ความสามารถ...เราสามารถ-ทำอะไรได้
.
.
.
28 เรา-สามารถ...ทำให้-มัน-พอดี
แก่-ภาพรวม-บริบท...สถานการณ์-ได้
.
ไม่มีใคร-อะไร-ที่ไหน...มาห้าม-เราได้
นอก-จาก...วงจร-โปรแกรม ^^ ความเชื่อ-ความจำ-นิสัย ^^ ฟิกซ์-มายเซต ^^ เก่าๆ ^^ ของ-เรา-เอง
.
.
.
29 ความมืด-Darkness...สำหรับ-วิวัฒนาการ
ของเรา-คือ-อะไร...สำหรับ-เรา-ตอนนี้-อ่ะนะ
.
เอาให้-เข้าใจ ^^ Flow-กัน-ง่ายๆ...เราชอบ-แนวคิด-มายเซต-ใหม่ๆ
วงจร-มงกุฏ-หนาม-3-รอบ...มัน-เห็นภาพ-ง่ายดี
.
.
.
30 ที่สำคัญ...ยิ่งไป-กว่านั้น-คือ
มัน-เอา-ไป...ปฎิบัติจริง-ได้ง่ายดี
.
โดยเรา-เริ่มจาก...เราลอง-จินตนาการ-ว่า
วงจร-มงกุฏ-หนาม-3-รอบ...พันรอบ-ศรีษะเรา-ยุ-3รอบ
.
.
.
31 วงจร-มงกุฏ-หนาม...3-รอบ-นั้น-คือ-อะไร
รอบ-1-คือ...สติ-ไม่มากพอ
.
รอบ-2-คือ...สมาธิ-ไม่มากพอ
รอบ-3-คือ...ปัญญา-ไม่มากพอ
.
.
.
32 ซึ่ง-ทำ-ให้...ความไม่รู้-Ignorance-นั้น
สร้าง-ทุกข์...ปัญหา-อุปสรรค-ขึ้นมา ^^ ได้-พอ-ดี
.
แต่ถ้า-เรามี...3-ล้อ-ซาเล้ง-ที่เรา-พูดถึง-กันไป-เมื่อวาน
คือ-สติ-สมาธิ-ปัญญา-มากพอ...เราจะแก้-ปัญหา-หรือ-ดับทุกข์-ได้-มากพอ
.
.
.
33 เรานึก-ไปถึง...คำพูด-ที่ว่า
อย่าไป-ด่าความมืด...ทำไมเรา-ไม่จุด-ตะเกียง-ให้สว่าง-มากพอ
.
ครั้งแรก-ที่เรา-ได้ยิน...เราพูด-ในใจ-ว่า
เออ-จริง-ด้วย-ว่ะ...เราจะ-ไปด่า-ความมืด-ให้โง่-กว่าเดิม-ทำไม ^^ ทำไมเรา-ไม่จุดตะเกียง-ให้สว่าง-มากพอ
.
.
.
34 วันนี้-เรา-ผ่าน...เวลา-16.30-มาได้
โดยที่-ไม่ปวดหัว...หรือ-ปวดหัว-ปวดตา-น้อยกว่า-เมื่อวาน
.
ความทุกข์-คือ-ของจริง...ความทุกข์-คือ-ความจริง
ความทุกข์-คือ-ความเป็นจริง...ใครไม่เชื่อ-ก็ลองดู-ได้เลย-ไม่ว่ากัน ^^ เพราะมัน-คือ-ของจริง-จริงๆ
.
.
.
35 เรานึก-ไปถึง...คำว่า-Path-Less-Traveled
เส้นทาง-ที่คนอื่น...ไม่ค่อย-เดินกัน
.
เส้นทาง-ที่คนส่วนใหญ่...ไม่ค่อย-จะเดิน
แม้มัน-จะเสี่ยง...แม้มัน-จะไม่สะดวก-สบาย
.
.
.
36 แม้มัน-จะลำบาก...แม้มัน-จะทุกข์
อย่างมาก-ระยะสั้น...แถม-ไม่แน่ใจ-ไม่รู้-ว่า
.
มันจะ-สบาย...มันจะ-สุข
มันจะ-สำเร็จ-ได้...ในระยะ-ยาว-รึไม่
.
.
.
37 ถึงสิ่ง-เหล่านั้น...มันอาจ-จะดี
ไม่มีใคร-ไม่อยากได้...ไม่มีใคร-ไม่อยากดี
.
ไม่มีใคร-ไม่อยาก...สะดวก-สบาย
ไม่มีใคร-อยาก-ลำบาก...ไม่มีใคร-อยากทุกข์
.
.
.
38 ถึงแม้-ว่าเรา...จะเชื่อว่า-มันเป็นแค่
ระยะสั้น-ก็ตาม...แต่มัน-ก็ไม่มี-อะไร-มา-การันตี
.
ความเสี่ยง-ของเราได้...ซึ่ง-ความจริง-ความเป็นจริง-ของจริง-แล้ว
มีใคร-อะไร-หรือ...ที่สามารถ-การันตี-ใคร-อะไร-จริงๆ-ได้
.
.
.
39 สิ่งที่-สำคัญสุด...จำเป็น-สุด
มีค่า-มากสุด...ที่เรา-รู้สึก-เซนส์-ได้-คือ
.
มีแค่เรา-แต่เรา-เท่านั้น...ที่ต้อง-รับผิดชอบ
ต่อ-กรรม-คือ-การกระทำ...และผล-ที่ตามมา-จากการ-กระทำ-ของเราเอง
.
.
.
40 เรานึก-ไปถึง...ประโยค-ที่-4-และ-5
เรื่อง-กรรม-เมื่อวาน...เรา-รู้สึก-เซนส์-ได้
.
ใน-ตอนนี้-วันนี้-ที่นี่...Here-And-Now-ว่า
นี่คือ-ความจริง-ความเป็นจริง-ของจริง....ระดับ-สุดยอด-Ultimate-ได้จริงๆ-ล้าน%
.
.
.
41 ไม่มี-ใคร-อะไร...ที่-แน่-นอน
ถ้าเรา-อยาก-แน่นอน...เราจะ-ผิดหวัง-แน่นอน
.
ไม่-มี-ใคร...หรือ-อะไร
จะมา-การันตี...ใคร-อะไร-ได้ ^^ ถ้าเรา-อยาก-แน่นอน ^^ เราจะ-ผิดหวัง-แน่นอน
.
.
.
42 ความจริง-Truth...ความเป็นจริง-Reality
จะว่า-ไปแล้ว ^^ เอากัน-จริงๆนะ...มันก็-คือๆ-กัน-ไป-หมด-นั่นล่ะ
.
เราแทบจะ-ไม่รู้...ได้จริงว่า-อะไร-จริง-ไม่จริง ^^ อย่าง-ไร ^^ แค่-ไหน
เราแค่-อาจจะ-พอรู้...ได้แค่-คร่าวๆว่า ^^ อะไร-จริง-ไม่จริง-อย่างไร-แค่ไหน ^^ เท่าที่-เหตุปัจจัย-สกิล-เรา-ทำได้
.
.
.
43 สิ่งเดียว-ที่เรา...พอจะ-คุมได้
คือ-สกิล-ของเรา...เพราะเรา-อาจไม่มี-พรสวรรค์
.
เพราะอาจ-ไม่มี...พร-นั้น-ยุ-บน-ส-วรรค์
หรือ-ไม่ก็-มากไป-กว่านั้น...มันอาจ-จะไม่มี-สวรรค์ ^^ อย่างน้อยก็-ในแบบ-ที่เรา-เอาแต่-คิดฝัน
.
.
.
44 ความ-คิด-ฝัน...มันไม่-ได้ผิด-อะไร
มันก็แค่-ถ้า-คิดผิด-ฝันผิด...มันอาจ-ผลิต-ทุกข์ได้-มากมาย
.
ความ-คิด-ฝัน...มันไม่-ได้ผิด-อะไร
แต่ถ้าเรา-ไม่ตื่นรู้-จาก-คิดฝัน-นั้น...มันก็อาจ-จะทุกข์-ได้อีก-มากมาย
.
.
.
45 เรานึก-ไปถึง...คำกล่าว-ที่ว่า
ชีวิต-เราแขวน...ยุบน-เส้นด้าย
.
ซึ่งหมาย-ความว่า...เราตก-ลงมา-ได้-ตลอดเวลา
ไม่ได้-หมายความว่า...เรากลับ-ขึ้นไป-ไม่ได้ เราอาจกลับ-ขึ้นไปได้ ^^ แต่ว่าเรา-อาจจะ-เจ็บกัน-แทบตาย
.
.
.
46 ดังนั้น-แล้ว...คำว่า-อดทน-Patient
นี้มี-เหตุผล-ที่ดี...ถ้าเรา-ไม่มี-มากพอ
.
แทบเป็นไป-ไม่ได้...ที่จะ-หายใจ-ยุบน-โลกนี้ได้
หลายคน-จะไม่-เข้าใจ...ว่าเรา-จะหายใจ-และ-ทุกข์-เกินไป-ไปเพื่อ-อะไร
.
.
.
47 ท่ามกลาง-ความวุ่นวาย...ทุกข์ร้อน-มากมาย
ท่ามกลาง-ความโกรธแค้น...เกลียดชัง-ชิงชัง-มากมาย
.
ท่ามกลาง-ความเชื่อ...ความอยาก-อย่าง-มากมาย
ถ้าเรา-ไม่ตื่นรู้-ให้มากพอ...เกิดมา-กี่ครั้ง-ก็ยัง-ไม่น่า-จะพอCreate Date : 01 มิถุนายน 2566
Last Update : 1 มิถุนายน 2566 17:23:30 น. 0 comments
Counter : 277 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse


ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
CXO.Asia
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add CXO.Asia's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.