Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
27 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (6)

 
 

 
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข

 

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ

 

ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราช

 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช ที่ 51

     คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ามีผู้ดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้น แต่ทางพระพุทธศาสนาได้ แสดงว่าคนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุขหรือทุกข์เพราะกรรม ผู้คนเลยหันมากลัวกรรม กรรมจึงคล้ายเป็น ผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกเข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอ กรรมจึงกลายเป็นอดีตที่น่ากลัว พระพุทธศาสนาไม่ได้สอน ให้คนกลัวกรรม ไม่ได้สอนให้ตกเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจของกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มีอำนาจเหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 52

   กรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา คือความจงใจ หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนามุ่งให้พิจารณาให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร หรือไม่ควร เพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่ควร เพื่อจะทำกรรมที่ดีที่ควรพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า บุคคลสามารถที่จะละกรรมที่ชั่ว กรรมที่ไม่ดีได้ จึงได้ตรัสไว้ให้ละกรรมที่ชั่ว ทำกรรมที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ แสดงว่า คนมีอำนาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ต้องควบคุมจิต เจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น เมตตา สติ ปัญญา สัจจาธิษฐาน และศีล
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 53

     กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนหรือใจ กล่าวคือร่างกายที่ประกอบด้วยอายตนะทั้งหกนี้ คือตัวกรรมเก่า เป็นกรรมเก่าที่ทุก ๆ คนมองเห็น นอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วย เพราะกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็อาศัยกรรมเก่านี้แหละเป็นเครื่องมือกระทำ


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 54

     ตา หู มิใช่จะมีไว้เฉยๆ ต้องดูต้องฟังแล้วก็ให้เกิดกิเลส เช่น ราคะ (ความยินดี) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ(ความหลงใหล) ให้เกิดขึ้นขณะที่ร่างกายเจริญวัยหนุ่มสาว ซึ่งกล่าวได้ว่า กรรมเก่ากำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาว ก็ยิ่งเป็นสื่อของราคะ โทสะ และเป็นสื่อแห่งกรรมต่างๆ ตามอำนาจ ของจิตใจที่กำลังระเริงหลง จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมปกครอง จะปล่อยเสียหาได้ไม่ ถ้าตนเองควบคุม ตนเองได้ก็เป็นวิเศษที่สุด แต่ถ้าควบคุมตนเองไม่ได้ ก็ต้องมีผู้ใหญ่ เช่น บิดา มารดา และผู้ใหญ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม ให้เกิดสำนึกว่า เรานี้เกิดมาเพื่อทำความดี
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 55

     เวร คือความเป็นศัตรูกันของบุคคลสองคนหรือสองฝ่าย เพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหาย ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้นตอบแทน เวรจึงประกอบด้วย บุคคลสองคนหรือสองฝ่าย คือผู้ก่อความเสียหาย ผู้รับความเสียหายบุคคลที่สองหากผูกใจเจ็บแค้น จึงเกิดความเป็นศัตรูกันขึ้น นี่แหละเวร
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 56

     เวร เกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่สอง คือผู้รับความเสียหาย ถ้าบุคคลที่สองไม่ ผูกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็นเวร การเกิดเวรเพราะบุคคลที่สองเป็นสำคัญเมื่อใครมาทำความล่วงเกินเล็กๆ น้อยๆ ต่อเรา เราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรูกัน คือไม่เกิดเป็นคู่เวรกันนั่นเอง เหมือนอย่าง ตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 57

     อันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต มีอยู่เป็นอันมากที่บังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิดมาก่อน แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นอย่างของเล่นๆ ไม่ จริงจังก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน หรือจะเกิดบ้างก็เกิดอย่างเล่นๆ ถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้าง ก็เหมือนอย่าง หนีไปเที่ยวเล่น หรือไปพักผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่ง
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 58

    พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น้ำ ลำคลอง ทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ขุดอุโมงค์ทะเลภูเขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจุบัน ปรับปรุงธรรมชาติฉันใด ความขรุขระของชีวิตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั้น เหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติ คนเรา สามารถประกอบกรรมปัจจุบันปรับปรุง สกัดกั้นกรรมเก่าเหมือนอย่างสร้างทำนบกั้นน้ำเป็นต้น เพราะ คนเรามีปัญญา
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 59

     ทุกคนต้องการความสุข ความสบายใจด้วยกันทั้งนั้น แต่ทุกคนก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ เพราะใจ ยังมีความปรารถนาต้องการหรือความโลภนี้แหละอยู่เป็นอันมาก โดยที่ไม่พยายามทำให้ลดน้อยลง เห็นจะด้วยมิได้คิดให้ประจักษ์ในความจริงว่า ความโลภคือเหตุใหญ่ประการหนึ่ง ซึ่งนำให้ทุกข์ ให้เดือดร้อน ให้ไม่มีความสุข ความ สบายใจกันอยู่อย่างมากทั่วไปในทุกวันนี้ แม้ทำสติพิจารณาให้ดีจะเห็น ได้ไม่ยากนัก
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 60

     การเพ่งดูผู้อื่นทำให้ตนเองไม่เป็นสุข แต่การเพ่งดูใจตนเองทำให้เป็นสุขได้ แม้กำลังโกรธมาก หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธมาก ความโกรธก็จะลดลง เมื่อความโกรธน้อย หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธน้อย ความโกรธก็จะหมดไป จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะมีอารมณ์ใดก็ตาม โลภ หรือโกรธหรือหลงก็ตาม หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์นั้นแล้ว อารมณ์นั้นจะหมดไป ได้ความสุข แทนที่ทำให้มีใจสบาย

 
......................................................... 
ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
 
 
 
 Create Date : 27 เมษายน 2562
Last Update : 27 เมษายน 2562 7:35:29 น. 27 comments
Counter : 1114 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtuk-tuk@korat, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณmcayenne94, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณวลีลักษณา, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณอุ้มสี, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณnewyorknurse, คุณหอมกร, คุณดอยสะเก็ด, คุณเรียวรุ้ง, คุณThe Kop Civil, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณmultiple, คุณกาปอมซ่า, คุณเนินน้ำ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณkae+aoe, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณตะลีกีปัส, คุณRain_sk, คุณเกศสุริยง, คุณInsignia_Museum


 
สาธุ ธรรมะสวัสดีค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:8:10:11 น.  

 
สาธุ ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:12:03:25 น.  

 
สาธุ ค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:21:22:16 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:21:49:16 น.  

 
สมเด็จพระสังฆราชท่านมีคำสอนดีๆ มากมายอยู่ที่พวกเราจะน้อมนำมาใช้มาคิด มาปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเอง


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:21:56:43 น.  

 
สาธุธรรมและโหวตธรรมะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:22:37:09 น.  

 
ทำกรรมดีละกรรมชั่ว
และคำสอนอื่นๆของสมเด็จพระสังฆราช
หากปฏิบัติได้ล้วนเกิดผลดีกับตนนะคะ

สาธุค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:23:48:26 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:6:25:50 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Home & Garden Blog ดู Blog
สันตะวาใบข้าว Literature Blog ดู Blog
ดาวริมทะเล Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

สาธุ อนุโมทามิ


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:8:58:24 น.  

 
ขอบคุณคุณเอ็ม นำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มาลง อ่านแล้วคิดถึงพระองค์ท่านค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:17:42:22 น.  

 
ขอบคุณค่ะ คุณเอ็ม
ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:18:15:55 น.  

 
สวัสดี ยามดึก จ้ะ คุณ เอ็ม

มารับธรรมะดี ๆ ไปปฏิบัติ จ้ะ สาธุ

โหวดหมวด ธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:23:55:58 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อนุโมทนาบุญทุกบุญที่ได้ทำในวันพระที่ผ่านมาจ้าโดย: หอมกร วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:9:12:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ น้องเอ็ม แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:9:41:20 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:10:31:42 น.  

 
สาธุครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:11:15:57 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:15:47:40 น.  

 
อ่านดูแล้ว ข้อไม่ดีมีเกือบครบเลยละครับ555

อ.เต๊ะ จะพยายามแก้ไขปรับปรุง ให้ดีขึ้นนะครับ แฮ่ๆ

ขอบพระคุณ คุณพี่ สำหรับกำลังใจนะครับโดย: multiple วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:15:52:11 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรัยธรรมะดีๆที่นำมาแบ่งปันนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:16:36:34 น.  

 
เป็นข้อคิดดี ๆ ที่นำไปปฏิบัติได้ค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:18:27:51 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:21:17:27 น.  

 
คำสอนเรียบง่าย เข้าใจง่ายจริงเลยครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:5:22:44 น.  

 
คำสอนดีๆ นะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:8:16:58 น.  

 
สาธุในธรรมนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตะลีกีปัส Diarist ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Diarist ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:13:50:32 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ชอบทุกคำสอนเลยค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 1 พฤษภาคม 2562 เวลา:8:13:52 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Diarist ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
JinnyTent Book Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Food Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 3 พฤษภาคม 2562 เวลา:9:27:20 น.  

 
มารับพระธรรมคำสอบครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 3 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:47:49 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.