Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2564
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
2 กรกฏาคม 2564
 
All Blogs
 
อานิสงส์ของการให้ทาน

        

             เจตนารมณ์ของการทำบุญคือการสร้างความสุขความเจริญให้กับตน  เวลามาวัดมักจะได้ยินว่ามาทำบุญทำทานอยู่เสมอๆ แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการทำบุญให้ทาน  บางท่านอาจจะเข้าใจว่าการนำข้าวปลาอาหารและจตุปัจจัยไทยทานมาถวายพระเรียกว่าเป็นการทำบุญ  แต่ถ้าเอาข้าวของไปแจกคนอื่นที่ไม่ใช่พระก็เรียกว่าเป็นการให้ทาน   ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด  เพราะว่าการกระทำทั้ง ๒ ชนิดนี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการให้ทานเหมือนกัน เป็นบุญเหมือนกัน เพราะการให้ทานเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่การให้ทานแต่เพียงอย่างเดียว  พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน คือ . ทานมัย ทำบุญด้วยการให้ . สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี . ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา   . อปจายนมัย ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม  . เวยยาวัจจมัย ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ . ปัตติทานมัย ทำบุญด้วยการด้วยการเฉลี่ยความดีให้แก่ผู้อื่น เช่นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  . ปัตตานุโมทนามัย ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น  . ธัมมัสสวนมัย ทำบุญด้วยการฟังธรรม  . ธัมมเทสนามัย ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรม   ๑๐. ทิฏฐุชุกัมมนามัย ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง

นี่คือบุญทั้ง ๑๐ ประการที่เมื่อกระทำไปแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมา  เพราะว่าบุญคือความสุขใจในปัจจุบัน และเมื่อตายไปก็จะไปสู่สุคติ ไปสู่ที่ดีที่ชอบต่อไป ขอให้ทำความเข้าใจไว้ว่าการให้ทานคือบุญอย่างหนึ่ง  ไม่ว่าจะให้กับใครก็ตาม ให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นบุญ ให้กับบิดามารดา ให้กับสามีภรรยา ให้กับบุตรธิดา ให้กับญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย ให้กับคนที่ไม่รู้จัก หรือแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เช่น นก ปลา สุนัข แมว ก็เป็นบุญทั้งนั้น   เพราะเมื่อทำไปแล้วใจจะดีขึ้น จะสะอาดขึ้น เป็นการชำระ ความโลภ ความตระหนี่ ความหวง ที่มีอยู่ในใจ เป็นการชำระความเห็นแก่ตัว  ซึ่งเป็นความหลงอย่างหนึ่งให้ออกไปจากใจ

การให้ทานมีอยู่  ๕  ลักษณะด้วยกัน คือ . ให้ทานด้วยศรัทธา ความเชื่อ   ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ   ๓. ให้ทานตามกาลตามเวลา   ๔. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์  ๕. ให้ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผู้อื่น การให้ทานเหล่านี้มีอานิสงส์ที่ต่างกันไป  แต่ที่เหมือนกันก็คือการให้ทานทั้ง ๕ ประการนี้ เมื่อถึงเวลาที่ผลบุญของการให้ทานจะปรากฏขึ้นมา  บุคคลนั้นๆจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง  นอกจากนั้นแล้วยังมีอานิสงส์อื่นเพิ่มขึ้นมาจากการให้ทานตามลักษณะของทานนั้นๆ เช่น

ให้ทานด้วยศรัทธา ความเชื่อ  เวลาอานิสงส์ของทานนี้เกิดขึ้นจะทำให้ไปเกิดเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีผิวพรรณผ่องใส 

๒. ให้ทานด้วยความเคารพ เช่นเวลาถวายของให้กับพระ จะทำด้วยความนอบน้อม เวลาตักบาตร จะถอดรองเท้า ไม่ใส่รองเท้าตักบาตร  เพราะว่าถ้าใส่รองเท้าตักบาตรจะยืนสูงกว่าพระ  เป็นการขาดความเคารพในทาน เป็นการให้ทานเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้ด้วยความเคารพ เหมือนกับให้ขอทาน  ก็โยนใส่ลงไปในขัน  เป็นการให้ทานเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ให้ทานด้วยความเคารพ  ถ้าจะให้ทานด้วยความเคารพ ต้องมีกิริยาอาการที่อ่อนน้อม   ต้องอยู่ที่ต่ำกว่าผู้รับ อานิสงส์ของการทำทานด้วยความเคารพจะทำให้บุคคลใกล้ชิด เช่น สามีก็ดี ภรรยาก็ดี บุตรธิดาก็ดี คนรับใช้หรือบริษัทบริวารก็ดี  จะให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาเชื่อฟังในตัวเรา 

๓. ให้ทานตามกาลตามเวลา หมายถึงการทำบุญให้ทานเฉพาะในวันสำคัญๆเช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ วันสำคัญทางศาสนา   ถ้าไม่มีวันสำคัญเหล่านี้ก็จะไม่ได้ทำ  เป็นการทำทานตามกาล  อานิสงส์ของผู้ให้ทานตามกาลตามเวลาคือ เวลาเกิดความจำเป็นต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นๆมาได้ด้วยความง่ายดาย คือมาตามกาลตามเวลาเหมือนกัน  ในบางครั้งบางคราวอาจจะมีความขัดสน มีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็จะได้สิ่งนั้นมา  อาจจะขัดสนเงินทองก็จะมีเงินมีทองขึ้นมา  ถ้าไม่มีที่พักก็จะมีที่พักขึ้นมา  ไม่มีอาหารรับประทานก็จะมีอาหารขึ้นมา  อย่างนี้เป็นต้น  เรียกว่าอานิสงส์ของการให้ทานตามกาล 

๔. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์  มีเจตนามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น เห็นคนตกทุกข์ได้ยาก มีความลำบากลำบนก็อยากจะสงเคราะห์  เห็นคนป่วย คนเจ็บ คนแก่ คนชรา คนขอทาน  คนที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆ น้ำท่วม ไฟไหม้ ทุกข์ยากลำบาก  ก็มีความกรุณา มีความสงสารอยากจะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้น  ด้วยการให้สิ่งของต่างๆ อานิสงส์ของทานแบบนี้ ก็คือเมื่อมีทรัพย์แล้ว จะได้ใช้ทรัพย์นั้นอย่างเต็มที่  คือจะไม่มีความรู้สึกเสียดาย ตระหนี่ หวงแหน จนกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไป  มีเงินมีทองกลับไม่กล้าใช้ กลัวอด กลัวอยาก กลัวยาก กลัวจน อย่างนี้จะไม่เกิดกับคนที่ให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น

๕. ให้ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผู้อื่น หมายถึงเวลาให้ทาน สิ่งของที่ให้เป็นของที่หามาได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองหรือผู้อื่น   หามาได้ด้วยความสุจริต ไม่ได้เกิดจากการฆ่า จากการลักทรัพย์ จากการพูดปดมดเท็จ จากการประพฤติผิดประเวณี  ไม่ได้ขายตัวเพื่อเอาเงินมาทำบุญ  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  ด้วยการยัดเยียด บังคับ ให้ร่วมทำบุญ แจกซองแล้วกำหนดว่าจะต้องใส่ซองเท่านั้นเท่านี้ อย่างนี้เป็นต้น ถ้าทำอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  อานิสงส์ของการทำทานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองหรือกับผู้อื่น คือทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่จะไม่สูญไปเพราะภัยต่างๆ เช่นจากไฟไหม้ก็ดี น้ำท่วมก็ดี จากการถูกยึดทรัพย์โดยพระราชามหากษัตริย์ก็ดี ถูกโจรขโมยไปก็ดี ถูกลูกหลานล้างผลาญไปก็ดี 

นี่คือลักษณะของการให้ทานและอานิสงส์ทั้ง ๕ ประการด้วยกัน คือ . ให้ทานด้วยศรัทธา ความเชื่อ   ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ   ๓. ให้ทานตามกาลตามเวลา   ๔. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์  ๕. ให้ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผู้อื่น จึงขอฝากเรื่องราวของการทำบุญให้ทานนี้ไว้เพื่อศึกษาพินิจพิจารณา และประพฤติปฏิบัติตามแต่จะเห็นสมควร  การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา  ขอยุติไว้เพียงเท่านี้

 

.......................................................ขอขอบคุณที่มาจาก : เว็บ พระธรรมเทศนา

 Create Date : 02 กรกฎาคม 2564
Last Update : 9 สิงหาคม 2564 9:04:43 น. 25 comments
Counter : 2052 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณทนายอ้วน, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณtoor36, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณตะลีกีปัส, คุณปัญญา Dh, คุณเริงฤดีนะ, คุณInsignia_Museum, คุณThe Kop Civil, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณหอมกร, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณmultiple, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณปรศุราม, คุณป้าทุยบ้านทุ่ง, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณblue_medsai, คุณ7Flowers, คุณอุ้มสี, คุณtuk-tuk@korat, คุณร่มไม้เย็น


 
สาธุค่ะ
แวะมาส่งกำลังใจค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:10:40:34 น.  

 
สาธุ อนุโมทามิ


โดย: อุ้มสี วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:13:36:10 น.  

 
ขอบคุณที่แวะเข้าไปเยี่ยมนะคะ


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:13:38:48 น.  

 
ให้ทานก็ต้องดูล่ะนะ ไม่ให้กระทบตัวเราด้วย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:14:24:46 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ขอบคุณกำลังใจค่ะ
ช่วงนี้ทำบุญด้วยการยินดีกับผู้อื่นและภาวนาแยะกว่าอย่างอื่นค่ะ ทำทานโดยการบริจาคเรื่องอาหารให้ผู้ลำบากโควิดหลายเรื่องอยู่ค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:14:47:14 น.  

 
สวัสดีครับ

ส่งกำลังใจให้ครับ


โดย: สมาชิกหมายเลข 6294195 วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:15:22:49 น.  

 
อนุโมทนาบุญวันพระแรม 8 ค่ำจ้าโดย: หอมกร วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:7:32:03 น.  

 
โอ้ ทำบุญ ทำทาน มีหลายทางเลือกเลยนะครับ
ทีแรกคิดว่า แค่ทำบุญตักบาตร

ตอนนี้อ.เต๊ะทำได้แค่ใส่บาตร ให้พระที่มาบิณฑบาตร ตอนเช้า แค่นั้นเองครับ ขอบคุณสำหรับ like ด้วยนะครับโดย: multiple วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:18:59:37 น.  

 
ขอบคุณสำหรับธรรมะดี ๆ ครับ


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:20:12:04 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม
มารับความรู้เรื่องธรรมะ ข้อคิดดี ๆ ของน้อง
เอ็ม จ้ะ ได้ความรู้เรื่องของบุญ ทำได้ตั้ง 10 วิธี
รวมทั้งการทำทานด้วย จ้ะ
โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:20:29:23 น.  

 
สาธุธรรมครับ

การทำบุญทำทานเป็นสิ่งที่ดีจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:21:58:31 น.  

 


สาธุค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:23:40:48 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:7:19:26 น.  

 
สวัสดีครับคุณ**mp5**

ผมเพิ่งได้เข้ามาเยี่ยมบล็อก มาช้ายังดีกว่าไม่มาครับ อิอิ

ตอนเด็กๆ จะจำแต่ว่า การทำบุญคือการได้ใส่บาตร แต่จริงๆ แล้วบุญทำได้ตั้งสิบอย่าง ตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอนเลยนะครับ

ขอบคุณสำหรับบทความธรรมะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:18:27:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะโดย: Love Memoirist (blue_medsai ) วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:18:59:50 น.  

 
ขอบคุณเนื้อหาดีดีที่นำมาฝากค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:20:42:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - พระที่นั่งวัชรีรมยา พระราชวังสนามจันทร์ ด้วยครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:16:33:57 น.  

 
สาธุ อนุโมทามิ


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:21:38:09 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจค่ะคุณพีโดย: Sweet_pills วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:23:42:22 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

การให้ทาน ปัจจุบันผู้คนเรียกเป็น การทำบุญ
จนสับสนปนกันไปหมดแล้วนะคะ
น้อยคนจะเข้าถึงแก่นของธรรมและการให้ทาน
เป็นเนื้อหาที่ดีต่อการแชร์มากๆ ^^

เจริญในธรรมค่ะ


โดย: Princezz Matcha Latte วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:9:34:48 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:13:04:50 น.  

 
ขอบคุณที่แวะทักทายนะคะ


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:20:06:40 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ


โดย: VELEZ วันที่: 8 กรกฎาคม 2564 เวลา:14:34:37 น.  

 
สวัสดีครับคุณ**mp5**

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 8 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:06:17 น.  

 
สวัสดีครับ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายครับ


โดย: สมาชิกหมายเลข 6294195 วันที่: 9 กรกฎาคม 2564 เวลา:9:41:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.