Group Blog
 
<<
กันยายน 2563
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
10 กันยายน 2563
 
All Blogs
 
9 ข้อคิดในการใช้ชีวิต


9 ข้อคิดในการใช้ชีวิต (พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙)
1. คนดี

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

(พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512)


2. ความดี

“การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525)
 

3. การทำงาน

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

 


 

4. การรู้จักใช้เงิน

“...ถ้าเราสะสมเงินให้มาก เราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุน ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง เรากินเข้าไปเป็นทุน ทุนมันก็น้อยลงๆ จนหมด...”

(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2518)

5. แก้ปัญหาด้วยปัญญา

“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็ก หรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539)
 

6. พูดจริง ทำจริง

“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)
 


 

7.  การคิดก่อนพูด

“...หลักของคุณธรรมคือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทําสิ่งไร จําเป็นต้อง หยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งม่ัน และจิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชํานาญแล้ว จะกระทําได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม...”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2535)
 

8. ชาติบ้านเมืองคืออวัยวะ

“…ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดํารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทํางานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมือง ก็ดํารงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่น และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น...”

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2514)
 

9. ความสามัคคี

“…สามัคคีนี้ก็คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และทํางานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่ทําลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทํางานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...”

(พระราชดํารัสที่พระราชทานในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2519)

 


 

.........................................................


 
ขอขอบคุณที่มาจาก : ชีวิต ดีดี Gedgoodlife

https://www.gedgoodlife.com/lifestyle/1066-9-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/

 Create Date : 10 กันยายน 2563
Last Update : 10 กันยายน 2563 15:46:17 น. 28 comments
Counter : 1782 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณThe Kop Civil, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณmultiple, คุณkatoy, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณInsignia_Museum, คุณหอมกร, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณอุ้มสี, คุณวลีลักษณา, คุณตะลีกีปัส, คุณSleepless Sea, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณkae+aoe, คุณญามี่, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณTui Laksi, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณNior Heavens Five, คุณlife for eat and travel, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณออโอ, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณRain_sk, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณMitsubachi


 
เป็นพระบรมราโชวาทที่ควรยึดถือ และนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งครับ อ่านแล้วคิดถึงพระองค์จริง ๆ ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:16:42:00 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:16:48:13 น.  

 
โหวตให้กับข้อคิดดีดีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:17:31:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับ 9 ข้อคิดในการใช้ชีวิตค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:18:09:09 น.  

 


โดย: สมาชิกหมายเลข 2876811 วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:19:14:04 น.  

 
เป็นข้อคิดที่ดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:21:43:14 น.  

 
9 ข้อคิดดีๆ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 10 กันยายน 2563 เวลา:23:22:27 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2563 เวลา:6:40:55 น.  

 
ต้องเรียกท่านว่า king of king

พระบรมราโชวาท ของท่าน ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยทีเดียวนะครับโดย: multiple วันที่: 11 กันยายน 2563 เวลา:8:47:57 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

เป็นพระบรมราโชวาทที่ยอดเยี่ยมมาก จ้ะ
ควรจะให้เจ้าพวกที่กำลังก่อหวอดอ่าน เหมาะกับ
เหตุการณ์ตอนนี้จริง ๆ จ้ะ
โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 11 กันยายน 2563 เวลา:19:48:41 น.  

 
ผมไปหัวหิน ครั้งใดจะผ่านโครงการณ์ของในหลวง ร.9 จะรู้เลยว่า แนวคิดของพระองค์
ยอดเยี่ยมจริง ๆ

ไม่แจกให้กิน แต่แจกให้ไปเลี้ยงไปทำ ออกลูก
ออกผลแล้วค่อยเก็บ กิน อย่ากินต้นตอโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 12 กันยายน 2563 เวลา:8:16:22 น.  

 
ล้วนเป็นข้อคิดที่ควรน้อมนำไปปฏิบัติ
มาส่งกำลังใจครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 12 กันยายน 2563 เวลา:15:02:58 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อัพบล็อกทุกวันพระเก๋ไปอีกแบบจ้าโดย: หอมกร วันที่: 12 กันยายน 2563 เวลา:21:35:08 น.  

 
ชอบทุกข้อเลยค่ะ เป็นประโยชน์มากจริงๆ คิดถึงท่านนะคะ


โดย: Max Bulliboo วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:15:48:50 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:2:11:33 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:12:55:09 น.  

 
ส่งกำลังใจค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:13:18:36 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

อ่านไปคิดไป ทุกข้อล้วนประโยชน์ค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:17:03:59 น.  

 


โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 15 กันยายน 2563 เวลา:1:21:04 น.  

 
คิดถึงท่านจังค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 15 กันยายน 2563 เวลา:11:54:47 น.  

 
คิดถึงพระองค์ท่านมากค่ะ


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 16 กันยายน 2563 เวลา:11:47:04 น.  

 
ชอบหลายๆ ข้อคิดที่ท่านพระราชทานมากค่ะ

ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันให้อ่านกันนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
nonnoiGiwGiw Literature Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Food Blog ดู Blog
ชีริว Movie Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 กันยายน 2563 เวลา:16:50:23 น.  

 
ขอบคุณนะคะ สำหรับข้อคิดดีๆ ที่นำมาแชร์กัน


โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 22 กันยายน 2563 เวลา:9:29:08 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับ
เป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากเลยครับ
โหวตครับ


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 22 กันยายน 2563 เวลา:16:23:29 น.  

 
โหวตเรียบร้อยค่ะ เป็นจริงทุกข้อค่ะ


โดย: life for eat and travel วันที่: 24 กันยายน 2563 เวลา:11:06:29 น.  

 
อ่านแต่ละข้อแล้ว คิดถึงพระองค์ท่านมากๆเลยค่ะ


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 25 กันยายน 2563 เวลา:13:34:56 น.  

 
ขอบคุณข้อคิดดีๆค่ะ


โดย: Mitsubachi วันที่: 1 ตุลาคม 2563 เวลา:15:08:06 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ
ในวันออกพรรษา


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 ตุลาคม 2563 เวลา:7:32:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.