Group Blog
 
<<
เมษายน 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
14 เมษายน 2561
 
All Blogs
 
10 ความจริงสูงสุดที่ทุกคนควรตระหนัก

ความลึกซื้งของคำสอนในพุทธศาสนาที่นับวัน แม้แต่นักควอนตัมฟิสิกซ์ ได้ค้นพบข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันความเป็นจริงได้อย่างน่าทึ่ง....

🌚อวิชา คือเหตุ  

"เวียนว่ายตายเกิด"🌚

↔↔↔↔

ขออนุญาตแชร์บทความ จากผู้เผยแผ่ครับ...

      อ่านจบ จะแชร์หรือไม่แชร์ ก็ได้บุญไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าแชร์ต่อ ก็เป็นธรรมทาน  อันยิ่งใหญ่ครับ สาธุ....

  อนุโมทนาบุญกับบทความดีๆนี้.    ✒✒✒ 📚📚📚✒✒✒✒

10 ความจริงสูงสุดที่ทุกคนควรตระหนัก!!!

                     ***********
      1. แท้จริงแล้วสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากการกระทบกันของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ปัจจัยภายนอกเป็นเพียงตัวแปร ปัจจัยภายในได้แก่ สติ คือสาเหตุใหญ่ ถ้าสติไม่แข็งแรง  ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เป็นใครมาจากไหน ก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้น  เมื่อสติแข็งแรง ย่อมเห็นกระบวน  การทำงานของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเห็นกระบวนการดังกล่าว จิตย่อมไม่เสวยอารมณ์ อันเป็นต้นเหตุของสุข ทุกข์ สุขทุกข์จึงถูกปรับสมดุลให้อยู่ในภาวะเป็นกลาง สิ่งนี้เรียกว่า ความเบิกบาน

      2. ความเป็นเรา เป็นเขา คือ กระบวนการปรุงแต่งของจิต แท้จริงแล้ว ตัวเราไม่มีอยู่ คำว่าตัวเราไม่มีอยู่นี้ ไม่ใช่คำอุปมาอุปไมย แต่เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้เอง จากการฝึกจิต ความเป็นตัวเรานั้นเปรียบเหมือนรถยนต์หนึ่งคัน เมื่อจับล้อไว้ทางหนึ่งเครื่องยนต์ไว้ทางหนึ่ง ประตู ตัวถังไว้ทางหนึ่ง เมื่อจับแยกส่วนได้เช่นนี้ สภาพความเป็นรถยนต์ก็หมดไป เมื่อฝึกสติจนแยกกาย ความคิด และจิต ออกจากกันได้ ความเป็นตัวเราก็หมดไปด้วย เมื่อความเป็นตัวเราหมดไป ผู้ยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปด้วย ความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นอันยุติ

       3. เราทั้งหลาย ล้วนเกิดมานับล้านล้านล้านชาติ เป็นจำนวนที่นับไม่ได้ เคยเกิดเป็นคนรวย คนจน ราชา พระ ยาจก เป็นคนฉลาด เป็นคนโง่เขลา เป็นคนพิการ เป็นคนรูปงาม เป็นชาย เป็นหญิง เป็นกระเทย เป็นทอม เป็นนักบุญ เป็นมหาโจร เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก เปรต อสูรกาย เทวดา เคยเป็นมาทุกอย่าง   ดังนั้น ถ้าชาตินี้เกิดมาดี ก็ไม่ได้แปลว่าชาติหน้าจะดี ชาตินี้อาจเป็นมหาเศรษฐี ชาติหน้าอาจเกิดเป็นสัตว์นรก ชาตินี้อาจเป็นสัตว์เดรัจฉาน ชาติหน้าอาจเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลสูงก็เป็นได้ ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด จงอย่าลำพองใจว่า เรานั้นดีแล้ว ประเสริฐแล้ว เพราะแท้จริง ไม่มีใครเลยที่ดีกว่าใคร ทุกคนล้วนอยู่ในความสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น

      4. จิตสุดท้ายก่อนตาย เป็นสิ่งชี้วัดว่าชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไร ขณะที่จิตสุดท้ายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุด ในวินาทีสุดท้ายความเศร้า ความกลัว ความสงสัย การยึดติด และความเจ็บปวด สิ่งเหล่านี้ จะดึงมนุษย์ให้ไปปฏิสนธิจิตในภูมิเบื้องต่ำ ได้แก่ นรก เปรต อสูรกาย เดรฉาน    พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากตายไปแล้ว มีเท่าจำนวนเม็ดทรายที่ปลายนิ้ว ส่วนทรายที่เหลือบนปฐพี เทียบได้กับผู้ที่ตายแล้วไปจุติในอบายภูมิ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว คงน้อยกว่า 0.00000000000001 เปอร์เซ็นต์ นั่นเท่ากับว่า เป็นไปได้มากเหลือเกินว่า คนทั้งหมดที่เรารู้จัก จะไม่มีใครเลยที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ไม่เว้นแม้กระทั้งเราเอง!!!

      5. ชีวิตที่เราเห็นอยู่ เป็นชีวิตชั่วคราว เมื่อเราตาย สิ่งที่เราหามาด้วยความลำบาก สิ่งที่เราเคยมั่นหมายว่าสำคัญ ทั้งความสามารถ เกียรติภูมิ ลูก เมีย ผัว ญาติพี่น้อง เพื่อน มิตรสหาย หน้าที่การงาน สมบัติพัสถาน เงินทอง บ้านช่อง ที่ดิน ความภาคภูมิใจ ทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ คำถามสำคัญที่เราควรต้องคิด คือ "ทุกวันนี้เราใช้เวลาที่มีเพื่อสิ่งใด" แน่นอนว่า เวลาเกือบทั้งหมดของเรามุ่งไปสู่สิ่งที่เราไม่สามารถนำติดตัวไปได้ เหล่านี้ คือเรื่องอันตรายที่เราสมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเร่งด่วน

      6. บุญบาปเป็นของมีจริง ทุกการกระทำของเรา ย่อมส่งผลสะท้อนกลับ ไม่วันนี้ก็วันหน้า ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า คำพูด และการกระทำ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เราคิด พูดสิ่งใด ทำสิ่งใดลงไป มิได้จารึกไว้เพียงโลกนี้ หากแต่มันจะจารึกไว้ในสังสารวัฏ ในจิตของเรา และเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำของตนเอง ตลอดการเวียนว่ายตายเกิด     ดังนั้น จงระวังคำพูด และการกระทำของเราไว้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

      7. ทุกคนที่เราเห็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ เพื่อนฝูง มิตรสหาย ผู้คน ทั้งคนที่รู้จัก และไม่รู้จัก ตลอดการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักกัน ไม่มีใครเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิด เราและเขา จะได้พบกันอีก ไม่ฐานะใดฐานะหนึ่ง ทำดีกับเขาวันนี้ จะพบกันในเส้นทางที่ดี ทำร้ายเขาในวันนี้ ก็จะต้องตามจองเวรกันต่อไป ไม่สิ้นสุด    ดังนั้น คำว่า "เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย" จึงเป็นคำที่มีนัยยะสำคัญกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่า จงมองผู้อื่นให้เหมือนครอบครัวของท่าน  นั่นคือ หนทางที่ดีที่สุด

      8. เมื่อการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การบริหารจัดการชีวิตของเรา ก็สมควรเป็นการบริหารจัดการชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่เน้นหนักในชาติใดชาติหนึ่ง ชาตินี้ก็ต้องกินต้องใช้ แต่ชาติหน้าก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด กิจกรรมบางอย่าง อาจส่งผลดีสูงสุดในชาตินี้ แต่ชาติหน้าอาจทำให้ท่านไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่อัตภาพความเป็นมนุษย์    ดังนั้น ในทุกวัน เราควรถามตนเองว่า วันนี้เราได้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวในชาติหน้าบ้างแล้วหรือยัง

      9. เวลาที่เราเห็นตรงหน้า มีเพียงปัจจุบัน วินาทีต่อวินาที เมื่อเวลาเคลื่อนเลยไป ไม่มีใครสามารถนำช่วงเวลานั้นกลับมาใช้ซ้ำได้ อดีต ไม่มีจริง เพราะอดีต คือภาพจำที่เรานำมาคิดซ้ำในเวลาปัจจุบัน ส่วนอนาคตก็ไม่มีจริง เพราะอนาคต ก็คือการปรุงแต่งในปัจจุบันของเรา จงจำไว้เสมอ ชีวิต คือเรื่องสดใหม่ ตัวท่านมีอยู่เพียงปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่านได้ และนี่คือ กุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขความลับของชีวิต จงอยู่กับปัจจุบันจนถึงที่สุด(มีสติและสัมปชัญญะ) แล้วชีวิตจะเป็นของท่านอย่างแท้จริง

      10. เป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์คืออะไร บางคนบอกว่า ฉันเกิดมาเพื่อมีความสุข บางคนบอกว่า ฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งดีงามไว้ให้โลก บางคนบอกว่า ฉันเกิดมาเพื่อคนที่ฉันรัก นั่นก็เป็นสิ่งที่จะคิดกันไปตามภูมิปัญญา แต่ละคนก็มีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันไป   แต่สำหรับพระพุทธเจ้า ท่านได้ฝากเป้าหมายไว้ให้มนุษยชาติอย่างชัดเจน    เป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ในทัศนะของพระพุทธเจ้า ก็คือ การดับกิเลส และทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง คือการดับความไม่รู้ หรืออวิชา อันเป็นต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตลอดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ 

      ขอให้เชื่อเถอะว่า เราเคยตั้งเป้าหมายชีวิตมาแล้วนับไม่ถ้วน และขอให้เชื่อเถอะว่า ทุกเป้าหมาย ทุกความปราถนา ทุกความสำเร็จ ทุกความอยากมี อยากดี อยากได้ อยากเป็น เราล้วนเคยบรรลุมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น  คงเหลือเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่เรายังไม่เคยบรรลุ นั่นคือเป้าหมายแห่งการไม่เกิด ไม่ตาย 

      เช่นนั้นแล้ว ถ้าชาตินี้เรายังตั้งเป้าหมายเก่าๆ ซ้ำๆ เดิมๆ ชีวิตของเราคงไม่ต่างอะไรกับนิยายน้ำเน่าที่นำมาเล่าซ้ำๆ เปลี่ยนแต่เพียงชื่อแซ่ หน้าตา เสื้อผ้า หน้า ผม แต่ทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่ในวังวนเก่าๆ 

      เช่นนี้แล้ว การเกิดของเราคงเป็นการเกิดที่ไร้ค่า 

      จงหยุดคิด พินิจ ใคร่ครวญ ด้วยสัมปชัญญะของท่าน   อัตภาพความเป็นมนุษย์ คือ สิ่งล้ำค่าอันหาที่สุดมิได้ ทุกวันนี้ท่านกำลังใช้สิ่งล้ำค่าที่ว่า เพื่อแสวงหาสิ่งใดอยู่หรือ!!!

      ขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบแล้วในศาสนาพุทธ..ทุกองค์...ท่านผู้มีศีลใฝ่ธรรมใฝ่เจริญภาวนา ในฐานะที่ท่านอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็น ในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้

อ่านจบแล้ว แม้ไม่ส่งต่อ 

ใจก็เกิดบุญอันยิ่งใหญ่


.........................................................ขอบพระคุณแหล่งที่มา :  FW LINECreate Date : 14 เมษายน 2561
Last Update : 14 เมษายน 2561 5:19:54 น. 41 comments
Counter : 1913 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmoresaw, คุณnewyorknurse, คุณmastana, คุณauau_py, คุณร่มไม้เย็น, คุณTurtle Came to See Me, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณหอมกร, คุณtuk-tuk@korat, คุณวลีลักษณา, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณเริงฤดีนะ, คุณSweet_pills, คุณสองแผ่นดิน, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณna_nyu, คุณmambymam, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณThe Kop Civil, คุณtoor36, คุณเกศสุริยง, คุณALDI, คุณ~My Birthday is on April 14~, คุณhaiku, คุณInsignia_Museum, คุณJinnyTent, คุณชีริว, คุณโอพีย์, คุณยังไงก็ได้ว่ามาเลย, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณkae+aoe, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณเนินน้ำ, คุณหงต้าหยา, คุณจารุพิชญ์, คุณดอยสะเก็ด, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอุ้มสี, คุณ108 sis story, คุณruennara


 


อรุณสวัสดิ์ครับ

เป็นจริงทั้ง 10 ข้อเลย

โหวตครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:6:32:19 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:7:11:57 น.  

 


สาธุ สาธุ สาธุ
สุขสันต์วันสงกรานต์
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ


โดย: moresaw วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:7:52:39 น.  

 

มาอ่านข้อคิดดีๆค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:8:14:46 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ มีความสุขมากๆค่ะ
อ่านข้อคิดดีๆแล้วสงบค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: auau_py วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:10:09:32 น.  

 


ปีใหม่ไทยนี้ขอให้เย็นกายเย็นใจ มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และพบแต่โชคดีตลอดทั้งปี สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:14:04:11 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อนุโมทนาบุญวันพระค่ะ ว่าด้วยพระอภิธรรรมกันเลยนะคะโดย: หอมกร วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:20:46:17 น.  

 
ขอบคุณที่แวะชมสวนผักนะคะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:21:43:42 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:22:11:39 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทย
พร้อมส่งกำลังใจ ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:22:21:17 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะคุณพีสำหรับบทความที่ให้ข้อคิดดีๆนี้


โดย: Sweet_pills วันที่: 14 เมษายน 2561 เวลา:23:32:58 น.  

 
ธรรมะที่วิเศษสุดๆค่ะ
เป็นจริงตามนั้นทุกประการ
อนุโมทนาค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 15 เมษายน 2561 เวลา:21:54:59 น.  

 
สวัสดีครับ


โดย: na_nyu วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:4:16:29 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ


พรใดอันประเสริฐ
สิ่งดีๆ ขอให้บังเกิดแก่เจ้าของบ้าน
ในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ด้วยค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:5:56:11 น.  

 
สาธุค่ะ

สวัสดีปีมหม่ไทยค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:6:10:50 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:6:28:39 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะคะ

ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง

ร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:7:20:00 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้อง เอ็ม 5
เห็นน้องอ้อมแอ้ม อวยพร วันคล้ายวันเกิด
เลยทราบว่า เกิดวันนี้ ขอให้มีความสุข บรรลุ
หลักธรรมสู่นิพพาน ได้ดั่งตั้งใจ จ้ะ

ข้อคิดทั้ง 10 ข้อ เห็นด้วยอย่างยิ่งจ้ะ โดย
เฉพาะข้อความที่ว่า หลาย ๆ อย่างที่เราเคยตั้ง
จุดหมาย เป้าหมายไว้ เราทำสำเร็จได้ เป้าหมาย
เดียวที่พวกเรายังไปไม่ถึง คือ "นิพพาน" เฮ้อ!
โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:11:53:31 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ
เห็นด้วยทุกข้อเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:17:10:45 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณเอ็ม
ขอให้มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:17:38:43 น.  

 
เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว เราจึงไม่ควรทำความชั่วหรือทำสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำลงในชาติถัดๆ ไป


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:17:40:19 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
มารับธรรมะข้อคิด ไปใช้ค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:19:46:53 น.  

 
...จงหยุดคิด พินิจ ใคร่ครวญ ด้วยสัมปชัญญะของท่าน...
คิดได้เร็วย่อมดีนะคะ


โดย: ALDI วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:20:11:53 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้สุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง มีความสุข สดใส ตลอดไปค่ะ


โดย: ~My Birthday is on April 14~ วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:23:17:43 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณพี

มีความสุขมากๆนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:23:51:52 น.  

 
สาธุค่ะ

อ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองควรกลับไปปฏิบัติให้สม่ำเสมอเหมือนเดิม

กลัวตอนจิตสุดท้ายตัวเองเหมือนกันค่ะ แหะๆ

โควต้าโหวตหมดแล้ว ไว้มาใหม่นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:9:31:42 น.  

 
สาธุ
ขอบคุณค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:15:05:50 น.  

 
มาส่งกำลังใจครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:19:32:34 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

เมื่อเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันแล้ว
สมควรอย่างยิ่งที่..จงทำดีต่อกัน ทั้งวันนี้และวันต่อๆไป
ขอบคุณข้อคิดดีๆค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:20:17:18 น.  

 
กลับชาติมาเกิดเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกันในหลายศาสนาเลยครับ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่คนเข้าหาศาสนาก็เพื่อต้องการก้าวข้าม/เข้าใจความตายด้วย


โดย: ชีริว วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:21:39:00 น.  

 
สาธุ..............
ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจนะคะ


โดย: ann_shinchang (ยังไงก็ได้ว่ามาเลย ) วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:5:40:15 น.  

 
มาโหวตค่าาา

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
ยังไงก็ได้ว่ามาเลย Diarist ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:8:49:24 น.  

 
สาธุค่ะ

สวัสดีวันสงกรานต์ด้วยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:15:20:55 น.  

 
สุขสันต์สงกรานต์ย้อนหลังค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:9:18:28 น.  

 
เป็นความจริงแท้ที่ควรตระหนักอย่างยิ่งค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:9:54:17 น.  

 
ทุกข้อมีความหมายให้ข้อคิดที่ดี
แม้จะปฎิบัติได้ไม่หมดทุกข้อ
ขอแค่ใจสงบนิ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:10:19:10 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะ


โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:10:29:19 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ruennara Book Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

******** สาธุ ********


โดย: อุ้มสี วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:5:49:06 น.  

 
สาธุ..ขอบคุณสำหรับกำลังใจ..โหวตค่ะ


โดย: รัตนาวลี55 วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:13:29:44 น.  

 
สวัสดียามดึกครับ
อ่านแล้วก็ได้คิด ว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเลย ตายไปเราก็เหลือเพียงชื่อที่คนจะค่อยๆลืม ตอนมีชีวิตอยู่ทำสิ่งดีดีไว้ดีกว่า
สาธุครับ


โดย: ruennara วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:1:47:41 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่าาา

หลนปูอร่อยอยู่ค่ะ แต่ก็ไม่ถึงกับว้าวนะคะ แหะๆ

ขอบคุณโหวตด้วยนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:10:11:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.