Group Blog
 
<<
เมษายน 2564
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
11 เมษายน 2564
 
All Blogs
 
เป้าหมายชีวิต 
          ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้น เปรียบเหมือนกับการเดินทางในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล การเดินทางของพวกเรานี้แบ่งได้เป็น ๒ จำพวกด้วยกัน  คือพวกที่นั่งอยู่ในเรือกับพวกที่นั่งอยู่ในแพ  พวกที่นั่งอยู่ในเรือนั้นสามารถบังคับเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการจะไปได้ พวกที่ลอยอยู่ในแพต้องไปตามลมตามน้ำ พวกที่นั่งอยู่ในเรือมีความเห็นว่าการลอยอยู่บนท้องทะเลนี้ เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดี ควรแสวงหาฝั่งหาที่ปลอดภัย รู้ว่าในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีแต่ความทุกข์ เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ ควรจะหาวิธีหนีจากโลกนี้ไปให้ได้ พวกที่ลอยอยู่ในแพเป็นพวกที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม ไม่รู้ว่าอยู่ไปทำอะไร ก็เลยอยู่กันไปแบบสบายๆตามอารมณ์  อยากจะทำอะไรก็ทำไป อยากจะกินเหล้าก็กิน อยากจะเล่นการพนันก็เล่น อยากจะเข้าวัดทำบุญก็เข้าวัดทำบุญ  นี่คือลักษณะของพวกที่ลอยอยู่ในแพ คือลอยไปตามน้ำตามลม เลยไม่เคยถึงฝั่งอันปลอดภัย
 

พวกที่นั่งอยู่ในเรือเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้า  พระอรหันต์สาวกทั้งหลาย ที่รู้จักพิษภัยของการเวียนว่ายตายเกิด  รู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย หาความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ไม่ได้  เป็นคนฉลาด ท่านมีจุดหมายปลายทางที่จะดำเนินไป คือจะต้องไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  ต้องไปให้พ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ได้  เพราะว่าตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ต้องมีการแก่ การเจ็บ การตาย ต้องมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลาย ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหลาย นี่คือลักษณะของโลกนี้  คนฉลาดเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมน้อมเอามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความพ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ถ้าไม่น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติ แต่กลับปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากต่างๆนานา สุดแท้แต่อารมณ์จะพาไป  วันไหนอารมณ์ดีก็ทำความดี วันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ทำความชั่ว ชีวิตก็จะเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ปะปนกันไป  จะไม่สามารถไปถึงที่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ไปถึง ที่พระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้ไปถึง คือไปสู่ความสงบสุข ไปสู่ความพ้นทุกข์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าอยากจะไปที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปถึง พระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้ไปถึง ก็ต้องเดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน คือให้มี  เป้าหมายชีวิตที่มีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน คือระดับแรก ระดับกลาง และระดับปลาย
 

          เป้าหมายชีวิตระดับแรกคือ เมื่อเกิดมาแล้วต้องพยายามสร้างฐานะให้เป็นผู้สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้ ด้วยอาชีพที่สุจริต ยืนบนลำแข้งลำขา บนสติปัญญาความขยันหมั่นเพียรของตัวเอง เลี้ยงดูชีวิตให้เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงาม   เวลาเป็นเด็กยังต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดู ควรขวนขวายเรียนหนังสือ หาความรู้  เมื่อมีวิชาความรู้แล้ว วิชาความรู้นั้นจะเป็นเครื่องมือใช้ประกอบอาชีพต่างๆที่สุจริต  เพื่อที่จะเป็นรายได้เข้ามาจุนเจือเลี้ยงชีวิตต่อไป เป้าหมายขั้นแรกของชีวิต คือทำตนให้เป็นที่พึ่งของตน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองให้ได้ก่อน ด้วยความขยันทำมาหากิน
 

          เป้าหมายชีวิตระดับกลางคือ หลังจากที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ถ้ามีเงินทองเหลือใช้ ให้เอาไปสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการฝากบุญไว้กับธนาคารบุญ คนที่ทำบุญนั้นเมื่อไปเกิดใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีพร้อมด้วยเงินทองข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานา  การทำบุญให้ทานมีอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน ดังนี้  

               ๑. วัตถุทาน คือการให้ข้าวของ เช่นกับข้าวกับปลา อาหารคาวหวาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องอุปโภคบริโภค การให้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าวัตถุทาน

               ๒.วิทยาทาน คือการให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นด้วยการเป็นวิทยากร หรือให้ทุนการศึกษา เมื่อมีวิชาความรู้ก็สามารถพึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องคอยพึ่งผู้อื่น ผู้มีความรู้มีวิชาย่อมสามารถประกอบอาชีพที่สุจริต  ไม่ต้องไปลักทรัพย์ ไปปล้น ไปจี้ ไปทำร้ายผู้อื่น การให้วิชาความรู้จึงเป็นการช่วยทำให้สังคมอยู่ด้วยความสงบร่มเย็น

               ๓. อภัยทาน คือการให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้อื่น ไถ่ชีวิตช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ มียารักษาโรคไว้รักษาคนไข้ หรือการปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นต้น

               ๔. ธรรมทาน คือการให้ธรรมะ ธรรมะนั้นเปรียบเหมือนแสงสว่าง  ธรรมะสอนให้คนรู้จักเรื่องผิด ถูก ดี ชั่ว บาป บุญ คุณ โทษ นรก สวรรค์ ถ้ามีธรรมะคนเราจะไม่เบียดเบียนกัน ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ คือละเว้นจากการฆ่า ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา  ถ้าคนในสังคมมีศีล ๕ แล้ว สังคมก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ในบรรดาการให้ทั้ง ๔ ชนิดนี้ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง 


           เป้าหมายชีวิตระดับปลายคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระจิตให้สะอาดหมดจด ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการรักษาศีล เจริญจิตตภาวนา ทำสมาธิ เจริญวิปัสสนา ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญ การทำสมาธิภาวนาทำได้หลายรูปแบบ เช่นการไหว้พระสวดมนต์ การกำหนดลมหายใจเข้าออก ยุบหนอ พองหนอ การบริกรรมคำว่า พุทโธ พุทโธ อยู่ในใจ ให้สงบ ให้นิ่ง  เมื่อจิตมีความสงบนิ่งแล้ว จึงเจริญวิปัสสนาปัญญา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยง เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย


          จึงไม่ควรที่จะสะสมสมบัติข้าวของเงินทองให้มากมายเกินความจำเป็น มีแต่จะสร้างความกังวล ความห่วงใย ความเสียดาย ความหวงแหน เป็นความทุกข์  เงินทองนั้นมีไว้รับใช้ ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ส่วนเกินก็ให้เอาไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เอาไปทำบุญ ทำทาน เพราะว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้  สิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือบุญกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีล การทำสมาธิ และการเจริญวิปัสสนา เพราะจะช่วยซักฟอกจิตให้สะอาดขึ้นไป ทำให้กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้นเบาบางลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไป เมื่อสิ้นกิเลสก็ถือว่าการเดินทางในมหาสมุทรนั้นได้ถึงฝั่งแล้ว  การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้สิ้นสุดลงแล้ว  ได้ไปถึงจุดหมายที่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกได้ไปถึง คือพระนิพพานนั่นเอง  พระนิพพานแปลว่าดินแดนที่มีแต่ความสุข เป็นดินแดนที่ไม่มีความทุกข์ เพราะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป


          พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด ผู้ไม่เกิดเท่านั้นที่ไม่มีทุกข์ ตราบใดยังเกิดอยู่ ตราบนั้นยังมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย มีการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง มีการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายตามมา บุคคลที่ฉลาดที่ต้องการความผาสุกอย่างแท้จริง จึงต้องพยายามขวนขวายประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เริ่มต้นด้วยการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนในการดำรงชีพ  ขั้นต่อมาให้ช่วยเหลือผู้อื่น จากนั้นจึงปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญสมาธิ วิปัสสนา เพื่อตัดภพชาติ ให้หมดสิ้นไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา  ขอยุติไว้เพียงเท่านี้

 

.......................................................ขอขอบคุณที่มาจาก : เวป พระธรรมเทศนา

 Create Date : 11 เมษายน 2564
Last Update : 11 เมษายน 2564 8:51:05 น. 52 comments
Counter : 4681 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณทนายอ้วน, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณหอมกร, คุณmultiple, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณblue_medsai, คุณSai Eeuu, คุณทูน่าค่ะ, คุณtoor36, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณThe Kop Civil, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณวลีลักษณา, คุณปรศุราม, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณauau_py, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเนินน้ำ, คุณชีริว, คุณเริงฤดีนะ, คุณmariabamboo, คุณมยุรธุชบูรพา, คุณTui Laksi, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณNoppamas Bee, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณmcayenne94, คุณlife for eat and travel, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณสันตะวาใบข้าว


 
วัตถุทานกับวิทยาทานมีโอกาศให้อยู่เนืองๆแล้วครับ สัญญาว่าจะให้อภัยทานให้มากขึ้นนะครับ อิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:9:06:16 น.  

 
ธรรมะสวัสดี สาธุค่ะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:9:16:19 น.  

 
อัพบล็อกวันพระ เป็นมงคลแท้
อนุโมทนาบุญจ้าโดย: หอมกร วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:9:26:01 น.  

 
เป้าหมายชีวิต มีให้เลือก เรือ กับ แพ 2อย่าง
เองเหรอครับ อ.เต๊ะ ขอ วินเซิร์ฟ เพิ่มอีกซักอย่าง พอจะได้มั้ยครับ

คุณพี่ mp5 บอก ข้าว่าเอ็งน่ะ ลูกมะพร้าว 2ลูกผูกกัน น่าจะเหมาะกว่า เย้ย 555

คือบางที ชีวิตมันก็กำหนดไม่ได้เหมือนกันนะครับ
เราก็ได้แต่ประกอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงดูผู้มีพระคุณ
ทำบุญทำทานบ้าง ตามกำลังกันไปนะครับโดย: multiple วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:10:19:58 น.  

 
สวัสดีครับคุณ**mp5**

สาธุสำหรับธรรมะดีดีนะครับ
เป้าหมายชีวิตทั้งสามระดับควรค่ากับการน้อมนำไปปฏิบัติตามครับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:10:23:14 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจคร่าโดย: Love Memoirist (blue_medsai ) วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:11:25:38 น.  

 
ไม่สะสมทรัพย์ เพราะทำให้เกิดทุกข์จริงๆ ด้วยค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:12:31:14 น.  

 


โดย: sawkitty วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:16:33:32 น.  

 
อภัยทานทำยาก แต่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แค่ใช้ใจเท่านั้น

ถ้าเป็นยุคนี้ไม่มีทรัพย์ หรือไม่ได้สะสมทรัพย์ไว้ตายแน่ๆ ครับ คงได้ไปนอนตากแห้งข้างถนนแน่ๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:16:51:54 น.  

 
สวัสดีคะ..

สาธุ สาธุ สาธุโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:21:32:58 น.  

 


โดย: The Kop Civil วันที่: 11 เมษายน 2564 เวลา:23:56:26 น.  

 


สาธุค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 12 เมษายน 2564 เวลา:0:25:21 น.  

 


*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*

*~*~*~*~*~*~* ..HappY BrightDaY.. *~*~*~*~*~*


โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 12 เมษายน 2564 เวลา:16:42:47 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 เมษายน 2564 เวลา:17:12:30 น.  

 
สาธุธรรมครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 เมษายน 2564 เวลา:21:20:50 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

สาธุ จ้ะ เป็นบทความที่ให้ข้อคิดที่ดีมากจ้ะ
ครูเห็นด้วย ทางพุทธเรา การไม่ต้องมาเกิดอีก
จะไม่ต้องเกิดทุกข์ ครูเชื่อตามหลักพุทธนี้ จ้ะ

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 12 เมษายน 2564 เวลา:21:51:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:7:31:25 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ


โดย: auau_py วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:8:12:16 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์เช่นกันค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:8:50:46 น.  

 
สุขสันต์วันสังขารล่องจ้า
โดย: หอมกร วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:9:12:15 น.  

 
ตอนนี้เคว้งคว้างสุด ๆ เป้าหมายของชีวิตคง
ปล่อยไปอีกสักระยะ.. แต่มิให้จิตฟุ้งซ่านไว้ก่อน
ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:10:42:57 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยแท้ค่ะพี่พี


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:11:26:36 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์จ้ะ น้องเอ็ม

วันสงกรานต์ปีนี้ ขอให้น้องเอ็ม พบเจอแต่สิ่งที่พึงประสงค์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ๆ ตลอดไปนะจ๊ะ

ขอบใจสำหรับคำอวยพรที่มีถึงครูด้วย จ้ะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:11:53:56 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: Princezz Matcha Latte วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:15:12:24 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: Kurobina วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:15:22:11 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ

ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากโรคภัย อันตรายต่างๆนะครับโดย: multiple วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:18:30:17 น.  

 
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจในบล็อก - The Bloom By Tvpool เขาใหญ่นะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:19:07:12 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์ครับคุณ**mp5**


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:19:38:18 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์เช่นกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:19:46:03 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณพีโดย: Sweet_pills วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:23:27:53 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 เมษายน 2564 เวลา:6:27:39 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 14 เมษายน 2564 เวลา:9:27:09 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์ครับ :)


โดย: navagan วันที่: 14 เมษายน 2564 เวลา:14:56:26 น.  

 
มารับพรเนื่องในวันสงกรานต์ครับ


โดย: ชีริว วันที่: 14 เมษายน 2564 เวลา:20:38:16 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 15 เมษายน 2564 เวลา:5:49:41 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 15 เมษายน 2564 เวลา:7:33:40 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ สุขกายสุขใจพบเจอสิ่งดี ๆ ตลอดไปครับผม


โดย: มยุรธุชบูรพา วันที่: 15 เมษายน 2564 เวลา:10:47:24 น.  

 
สาธุธรรมค่ะ
สวัสดีวันปีใหม่ไทย...สงกรานต์สุขสันต์กันที่บ้านนะคะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 15 เมษายน 2564 เวลา:10:48:49 น.  

 
ขอบคุณครับผม


โดย: สมาชิกหมายเลข 4149951 วันที่: 15 เมษายน 2564 เวลา:11:23:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

รักษาสุขภาพ และสุขอนามัยด้วยนะคะ
โควิดระบาดเร็วมากเลยค่ะ รอบนี้
เผลอๆ ไปตลาดก็ติดเอาได้เหมือนกันนะคะ
เริ่มลามมาที่คนใช้ชีวิตทั่วไปแล้วค่ะ


โดย: Princezz Matcha Latte วันที่: 15 เมษายน 2564 เวลา:20:44:58 น.  

 
สุขสันต์ว้นเกิดนะครับ

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลพรให้คุณ mp5 มีความสุข ความเจริญ ตลอดไปนะครับโดย: multiple วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:4:18:43 น.  

 
HBD
สุขสันต์วันเกิด
สุขภาพแข็งแรงๆสู้โควิดกันไปค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:8:54:57 น.  

 
Happy Birthday
wish you all the best ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:9:40:41 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:10:13:20 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:15:45:02 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยเช่นกันค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:16:04:21 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะครับ

บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง
บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง
บูระพารัส๎มิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:16:15:30 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 
สวัสดีครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:18:37:48 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่พี


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 16 เมษายน 2564 เวลา:19:56:31 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่า ^^


โดย: a whispering star วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:13:53:36 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังค่ะ


โดย: life for eat and travel วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:19:17:03 น.  

 
สาธุธรรมค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:9:07:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 88 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.